forma5:Layout 1

Yorumlar

Transkript

forma5:Layout 1
forma5:Layout 1
4/10/12
2:44 PM
Page 16
ÜRÜN PRODUCT
Royal’den kabin içi güvenlik kapısı
Cabin safety door from Royal
Royal’in yeni kabin içi güvenlik kapısı ürünü,
büyük genişlik ve yüksekliklere standart veya
özel çözümler getiriyor. CE’ye uygun olarak
üretilen üründe iki panel dikey açılan tipte,
manuel veya otomatik seçenekler sunuyor.
1
988 yılında kurulan Royal Asansör’ün hizmetleri
arasında; asansör arıza bakım, servis, montaj ve
mühendislik hizmetleri, asansör avan projeleri, Fenni Muayene Raporları, Asansör İşletme Ruhsatı, plan,
proje ve Asansör Yıllık Periyodik Kontrol Raporları yer
alıyor. Kaliteli hizmetini, kalite belgelerinin ötesinde referanslarıyla da kanıtlayan Royal Asansör, gelişen teknolojiyi takip ederek sektöre yeni ürünler sunuyor.
Royal’in kabin içi güvenlik kapısı ürünü, şu özellikleri
içeriyor:
- Eski yük asansörlerinize, kabin içi güvenlik kapısı,
- CE’ye uygunluk,
- İki panel dikey açılan tipte, manuel veya otomatik seçenekler,
- Forklift giriş çıkışlarından etkilenmeyen, iki yanda, dik
pozisyonda, 75 mm genişlikte özel alüminyum raylar,
- Mevcut asansörlerde, 10 cm’lik kabin girişine uygulama imkânı, kolay montaj,
- Büyük genişlik ve yüksekliklere standart veya özel çözümler,
- 0,3 m/s hız, frekans kontrol,
- Sıkışma kontağı,
- ESB ve paslanmaz seçenekler,
- Kat kapısı olarak kullanılabilecek, 4 panelli, dikey çalışan modeller. I
82
ASANSÖRDÜNYASI MART / NİSAN 2012
New cabin safety door of Royal brings standard
or customized solutions for large widths and
heights. Produced in accordance with CE, the
product’s two panels offers options including
vertical opening, manual or automatic.
Established in 1988, Royal Asansör offers following services to its customers: repair & maintenance services for elevators, service, installation and engineering services,
preliminary projects for elevators, Professional Examination Reports, Elevator Operating License, plan, project and
Annual Periodical Control Reports. Having proved its quality service with quality certificates and references, Royal
Asansör offers new products to the sector by following the
improving technology closely.
Royal’s cabin safety door has following features:
- Cabin safety door for your old load elevators
- Compliance with CE,
- Two panels of vertical opening type, manual or automatic options,
- Special aluminium rails with a width of 75 mm on both
sides, in vertical position, which are not affected by entrance & exit of vehicles
- Possibility of implementing on cabin entrance of 109 cm
on current elevators, ease of installation,
- Standard or customized solutions for large widths and
heights,
- 0,3 m/s speed, frequency control,
- Pinch contact,
- ESB and stainless options,
- Models which can be used as flat door, having 4 panels,
operating as vertical. I