BREZİLYA`NIN DIŞ TİCARETİ

Yorumlar

Transkript

BREZİLYA`NIN DIŞ TİCARETİ
BREZİLYA'NIN DIŞ TİCARETİ, 31.03.2016
Brezilya, geleneksel pazarı olan Amerika kıtası ve Avrupa Birliği’nin yanında son dönemde Afrika, Orta
Doğu ve Körfez, Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına ihracatını önemli ölçüde artırmıştır. Güney-Güney
ticareti olarak tanımlanan ve dünya ticaretinde giderek daha ağırlık kazanan eğilimde Brezilya’nın payı
büyüktür.
Brezilya ihracatta sergilediği başarısını ihraç mallarını çeşitlendirerek ve geleneksel pazarlarının dışında
kalan pazarlara açılarak elde etmiştir. Tarım ürünlerinin yanı sıra uçak, otomotiv, demir, kimyasallar,
makine, ayakkabı, kağıt, elektrik ve elektronik gibi endüstri ürünleri de önemli ihraç kalemleri arasına
girmiştir.
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)
İhracat
İthalat
Denge
Hacim
2010 ª
197.356
-180.458
16.897
377.814
2011 a
256.039
-226.243
29.795
482.282
2012 a
242.580
-223.149
19.430
465.729
2013a
242.178
-239.621
2.557
481.799
2014a
225.101
-229.060
-3.959
454.161
2015b
232.497
-228.452
4.405
460.949
2016b
241.362
-233.978
7.384
475.340
a:Gerçekleşme b:EIU tahminleri
Kaynak: a)ITC TradeMap (www.trademap.org)
b)The Economist Intelligence Unit, Country Report
İhracat
Brezilya’nın ihracatında başlıca ürünler; demir cevherleri, soya, ham petrol, şeker, tavuk eti, soya küspesi,
kahve, dondurulmuş sığır eti, odun hamuru, mısır, petrol yağları, uçaklar, binek otomobil, kara taşıtlarının
aksam ve parçaları, alüminyum oksit, tütün, altın, demir-çelik ürünleri ile meyve ve sebze sularıdır.
Brezilya’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Bin ABD Dolar)
GTİP Ürün Adı
Toplam
'1201 Soya fasulyesi
2013
2014
2015
242.178.054 225.098.405 191.134.325
22.810.049 23.277.378 20.983.575
'2601 Demir cevherleri ve konsantreleri
32.491.531 25.819.090 14.076.104
'2709
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
12.956.638 16.356.786 11.781.324
edilen yağlar)
'1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)
11.842.458 9.459.207
Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze,
7.201.369
soğutulmuş veya dondurulmuş)
Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı
'2304
6.787.272
atıklar
Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda
'0901
4.598.100
kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler
'0207
7.641.481
7.050.145
6.378.888
7.000.584
5.821.074
6.052.719
5.565.582
'4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru
4.824.766
4.914.365
5.343.254
'1005 Mısır
6.307.631
3.931.914
5.008.963
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay
3.841.712
araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
'0202 Sığır eti (dondurulmuş)
4.503.918
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal
'8703
5.484.727
edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)
'9999 Tarifenin başka yerinde tanımlanmamış
4.837.830
'8802
3.440.336
4.088.192
4.960.235
3.973.388
3.195.123
3.366.466
4.800.297
3.004.848
1.879.177
2.498.849
2.678.155
'7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller
2.143.371
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı
'7108
2.667.541
işlenmiş ya da pudra halinde)
'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar
3.306.475
'7202 Ferro alyajlar
2.351.150
'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
3.192.512
Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol
'2009
2.460.180
katılmamış)
'2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri
1.825.968
'8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
1.222.058
Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb;
'8905
7.735.537
yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen sondaj ve üretim platformları
'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 4.532.044
'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
2.211.087
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08
'8409
1.686.747
pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları
Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve ileri derecede
'4107
1.369.741
hazırlanmış post ve deri ve köselesi
Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları,
'8429 skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol 1.770.866
silindirleri vb
'5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
1.106.383
'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
1.305.117
2.243.632
2.342.347
2.322.608
2.324.352
2.579.493
2.746.114
2.414.084
2.297.204
2.260.982
2.109.284
2.168.269
2.050.442
1.805.254
1.805.962
1.984.114
1.976.195
1.982.806
1.943.338
3.923.444
1.493.697
1.689.814
1.624.861
1.569.104
1.351.080
1.620.416
1.305.974
1.890.533
1.302.716
1.356.506
1.226.061
1.290.394
1.242.635
'1602 Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan
1.314.866
1.204.456
868.212
1.198.276
1.446.376
1.129.659
1.209.291
1.168.415
1.154.053
1.027.598
1.206.844
976.951
1.023.424
961.323
1.299.496
936.887
950.872
936.750
845.426
901.180
'2818 Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum hidroksit
1.342.672
Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı
719.470
parçalarıyla birlikte olsun olmasın)
'0203 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
1.227.093
'1507 Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 1.365.928
'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler
1.286.118
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan
'3004
1.133.003
ilaçlar (dozlandırılmış)
'8701 Traktörler
1.331.561
Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya
'4104
1.101.601
crust (arakurutmalı) post ve derileri
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan
'6802
937.535
taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşlar, granüller
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik
'7208
515.660
>= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)
'8307
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
Brezilya’nın ihracatı iki ana kategoriye ayrılmaktadır: (1) Ham ve yarı işlenmiş ürünler; demir,
alüminyum, manganez ve diğer madenler; soya, şeker, kahve, kakao, pamuk, mısır, yaprak tütün,
meyveler ve diğer tarım ürünleri, her tür et; (2) İmal edilmiş mallar, uçaklar, motorlu araçlar, gemiler,
lokomotifler ve vagonlar, bu araçlara ait yedek parçalar, demir ve çelik alaşımları ve ürünleri, kağıt,
mekanik sistemler, buhar veya elektrik ve elektronik motorları, makine ve donanımları, fiber optik dahil
iletişim sistemleri, eczacılık ürünleri, kozmetik ve ilaçlar, hastane tıp ve diş tedavisi donanımları, tekstil,
ayakkabı, müzik aletleri, oyuncaklar, mobilya ve ev eşyaları, bilgisayarlar ve yazılım dahil büro
makineleri, plastik ürünler, işlenmiş sığır eti, tavuk ve diğer etler, portakal suyu, meyveler, sebzeler,
kahve, balık ve diğer gıdalar.
Yarı mamül malların ihracatı artmakta ve daha fazla ikincil petrokimya ürünleri kullanıma hazır
tutulmaktadır. Öte yandan sermaye malları, petrol arama ve üretim platformlarından dev hidroelektrik
türbinlere kadar birçok ürün; Brezilya mühendislik, danışmanlık ve inşaat firmaları yurt dışında pazarlar
bulmaktadır.
Brezilya’nın ihracatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD, Arjantin, Hollanda ve Japonya’dır.
İhracatındaki ilk 5 ülkenin toplam ihracatı içindeki payı %46’dır. Türkiye ise Brezilya’nın ihracatında 38.
sırada yer almakta olup, toplam içerisinde %0,7’lik bir paya sahiptir.
Brezilya'nın İhracatındaki Başlıca Ülkeler (Bin ABD Dolar)
Sıra Ülke Adı
2013
2014
2015
Toplam
242.178.054 225.098.405 191.134.325
1 Çin
46.026.153 40.616.108 35.607.524
2 ABD
24.865.953 27.144.925 24.215.796
3 Arjantin
19.615.414 14.281.998 12.800.015
4 Hollanda
17.325.880 13.035.584 10.044.466
5 Almanya
6.551.654 6.630.257 5.178.905
6 Japonya
7.964.031 6.718.601 4.844.959
7 Şili
4.483.783 4.984.191 3.978.438
8 Hindistan
3.130.073 4.788.735 3.617.449
9 Meksika
4.230.301 3.669.957 3.588.346
10 İtalya
4.098.143 4.020.783 3.270.233
11 G. kore
4.719.970 3.831.244 3.122.213
12 Belçika
3.593.811 3.286.949 2.989.689
13 Venezuela
4.849.840 4.632.139 2.986.604
14 İspanya
3.575.966 3.280.755 2.971.693
15 İngiltere
4.101.835 3.827.193 2.916.068
16 Suudi Arabistan
2.838.775 2.542.086 2.750.367
17 Uruguay
2.071.389 2.945.364 2.726.867
18 BAE
2.588.785 2.846.577 2.503.670
19 Paraguay
2.996.609 3.193.586 2.473.348
20 Rusya
2.974.145 3.829.122 2.464.430
21 Gemi mağaza ve depoları 4.134.782 4.037.680 2.426.896
22 Kanada
2.701.746 2.315.561 2.362.545
23 Fransa
3.423.354 2.947.648 2.270.227
24 Endonezya
1.999.021 2.246.297 2.180.800
25 Vietnam
1.192.348 1.592.852 2.124.310
26 Kolombiya
2.703.098 2.384.256 2.115.235
27 Hong Kong
3.339.237 3.322.865 2.108.002
28 Mısır
2.201.610 2.314.969 2.056.588
29 Singapur
1.905.395 3.348.167 2.045.353
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
İsviçre
Malezya
Peru
Tayland
İran
Tayvan
Bolivya
GAC
Türkiye
Bangladeş
Cezayir
2.362.263
1.372.307
2.147.241
1.654.138
1.609.137
2.306.367
1.534.330
1.836.354
957.432
856.633
1.199.885
2.316.678
1.548.121
1.817.700
1.865.348
1.439.185
1.687.175
1.612.359
1.225.684
1.308.387
869.107
1.152.389
1.944.982
1.829.654
1.815.632
1.749.312
1.666.185
1.574.775
1.482.008
1.353.771
1.335.562
1.147.411
993.046
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
İthalat
Brezilya’nın ithalatında ağırlığı olan ürünler, petrol yağları ve ham petrol, otomobil, kara taşıtları aksam
ve parçaları, doğal gaz, mobil telefonlar, elektronik devreler, ilaçlar, gübreler, dijital kameralar, taş
kömürü, kamyon, kamyonet, serum ve aşılar, bilgisayarlar ve haşarat öldürücü, dezenfekte ediciler olarak
sıralanmaktadır.
Brezilya'nın İthalatındaki Başlıca Ürünler (Bin ABD Dolar)
GTİP Ürün Adı
2013
2014
2015
Toplam
239.620.905 229.060.056 171.449.051
'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 17.756.951 17.630.041 8.628.594
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
'2709
16.319.993 15.533.063 7.380.844
edilen yağlar)
'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
7.997.946 8.474.560 5.919.273
'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar
8.296.706 7.143.500 5.361.315
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal
'8703
9.081.176 7.675.602 5.019.478
edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya
'8517
5.036.185 5.677.012 4.282.786
veya vermeye mahsus diğer cihazlar
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan
'3004
3.734.309 3.682.530 3.252.555
ilaçlar (dozlandırılmış)
Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok
'3808 edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici 2.999.751 3.464.131 3.080.865
ürünler
'8542 Elektronik entegre devreler
4.748.725 4.444.834 2.961.978
'3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler
3.187.046
3.242.857
2.734.378
'8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
2.323.109
'3104 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
3.356.145
Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında
'8529
3.565.667
yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar
'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
3.340.644
2.423.252
2.934.214
2.716.285
2.555.350
3.184.015
2.178.564
3.026.095
2.115.754
'2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler
2.240.626
2.045.444
2.051.884
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb.
2.453.571
katı yakıtlar
2.308.890
2.045.687
'2701
Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral
2.628.785
veya kimyasal gübreler
84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda
'8473 kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf 2.203.783
vb)
'3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
2.242.837
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve
'9018
1.504.849
cihazlar
Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil
'8483
1.833.124
yatakları; dişliler ve sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb
88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve
'8803
1.333.196
parçaları
'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
1.346.220
'1001 Buğday ve mahlut
2.414.821
kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve
'8479
1.525.324
mekanik cihazlar
Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb;
'8905
34.494
yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen sondaj ve üretim platformları
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik
'8471 veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen 1.855.019
mak.
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar
'8481
1.468.824
için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay
'8802
1.525.367
araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
'7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham)
1.823.848
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08
'8409
1.678.729
pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı
'8536
1.436.975
(anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb)
Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks
'8443
1.543.870
makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları
'2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri
1.061.837
Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz
'8414 kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya 1.418.204
mahsus davlumbazlar
'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler
1.641.591
'3105
'9032 Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları
1.193.886
Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya
890.720
arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek
'8544
1.015.984
tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin;
'8504
1.111.046
redresörler) ve endüktörler
'8421
2.754.245
2.031.580
2.157.694
1.623.314
2.263.642
1.583.633
1.526.265
1.339.690
1.695.050
1.339.294
1.341.498
1.222.912
1.550.066
1.812.451
1.219.640
1.216.466
1.453.382
1.162.681
452.239
1.161.619
1.645.063
1.128.269
1.418.828
1.094.067
1.216.053
1.088.152
1.345.824
1.078.476
1.419.877
1.044.229
1.316.376
1.042.311
1.333.173
1.020.755
976.817
973.315
1.314.488
960.261
1.354.240
917.111
1.060.225
866.039
931.734
856.063
997.061
822.474
1.111.886
818.030
Kaynak: ITC Trade Map (www.trademap.org)
Brezilya’nın ithalatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD, Almanya, Arjantinve G. Kore’dir.
İthalatındaki ilk 5 ülkenin toplam ithalatı içindeki payı %48,8’dir. Türkiye ise Brezilya’nın ithalatında 47.
sırada yer almakta olup, toplam içerisinde %0,3’lük bir paya sahiptir.
Brezilya'nın İthalatındaki Başlıca Ülkeler (Bin ABD Dolar)
Sıra Ülke Adı
2013
2014
2015
Toplam
239.620.905 229.060.056 171.449.051
1 Çin
37.302.150 37.340.607 30.719.405
2 ABD
36.280.346 35.299.107 26.761.484
3 Almanya
15.182.003 13.837.219 10.379.563
4 Arjantin
16.462.929 14.143.094 10.284.589
5 G. Kore
9.491.256 8.526.183 5.420.622
6 Japonya
7.081.665 5.902.046 4.877.204
7 İtalya
6.724.125 6.320.386 4.684.877
8 Nijerya
9.647.535 9.495.353 4.633.120
9 Fransa
6.509.359 5.705.140 4.463.343
10 Meksika
5.794.778 5.362.995 4.377.919
11 Hindistan
6.357.300 6.635.259 4.289.580
12 İspanya
4.486.374 3.910.201 3.498.702
13 Şili
4.328.270 4.024.133 3.410.859
14 İngiltere
3.614.591 3.257.372 2.800.522
15 Bolivya
3.937.744 3.816.334 2.506.281
16 Hollanda
2.344.607 3.167.946 2.468.970
17 Kanada
3.001.540 2.714.972 2.421.424
18 İsviçre
2.951.946 2.789.142 2.366.807
19 Rusya
2.676.066 2.940.541 2.220.890
20 Tayvan
2.937.809 2.853.678 2.193.339
21 Suudi Arabistan 3.194.222 3.299.255 1.906.561
22 Cezayir
3.074.832 2.918.103 1.813.063
23 Vietnam
1.140.876 1.580.556 1.788.792
24 Tayland
2.383.948 2.212.851 1.673.252
25 Belçika
2.010.123 1.849.804 1.622.900
26 Malezya
2.211.670 1.899.966 1.537.343
27 Endonezya
1.604.366 1.795.273 1.374.914
28 Peru
1.772.402 1.713.726 1.256.345
29 Uruguay
1.766.984 1.918.468 1.216.624
30 Kolombiya
1.462.609 1.715.557 1.189.282
31 İsveç
1.991.352 1.626.113 1.152.386
32 Avustralya
1.163.275 1.091.546 1.052.870
33 Trinidad Tobago 1.516.779 1.235.272 993.610
34 Katar
581.028
664.343
960.500
35 Avusturya
1.388.282 1.126.508 901.149
36 İsrail
1.113.480 954.127
895.842
37 Paraguay
1.039.737 1.210.146 884.240
38 Portekiz
1.087.597 1.096.259 809.928
39 Norveç
973.767
1.103.330 776.852
40 Fas
1.434.191 1.249.280 739.784
47 Türkiye
1.144.898 882.221
566.800
Kaynak: ITC Trade Map (www.trademap.org)

Benzer belgeler

TÜRKİYE-BREZİLYA İKİLİ TİCARETİ

TÜRKİYE-BREZİLYA İKİLİ TİCARETİ '8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları

Detaylı

belize ülke profili

belize ülke profili Brezilya’nın ihracatında başlıca ürünler; demir cevherleri, soya, ham petrol, şeker, tavuk eti, soya küspesi, kahve, dondurulmuş sığır eti, odun hamuru, mısır, petrol yağları, uçaklar, binek otomob...

Detaylı

GUYANA KOOPERATİF CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

GUYANA KOOPERATİF CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Brezilya’nın ithalatında ağırlığı olan ürünler, petrol yağları ve ham petrol, otomobil, kara taşıtları aksam ve parçaları, doğal gaz, mobil telefonlar, elektronik devreler, ilaçlar, gübreler, dijit...

Detaylı