2015-DİS-1 kazanım dağılımı.xlsx

Yorumlar

Transkript

2015-DİS-1 kazanım dağılımı.xlsx
DİS 1 (11.2015)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metne ilişkin sorular oluşturur.
8. sınıf
2 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.
8. sınıf
3 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metnin öncesi ve veya sonrasına ait kurgular yapar.
8. sınıf
4 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
8. sınıf
5 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
8. sınıf
6 Türkçe
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
8. sınıf
7 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metindeki sebep sonuç ilişkilerini fark eder.
8. sınıf
8 Türkçe
Söz varlığını zenginleştirme
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
8. sınıf
9 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.
8. sınıf
10 Türkçe
Söz varlığını zenginleştirme
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
8. sınıf
11 Türkçe
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
8. sınıf
12 Türkçe
Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
8. sınıf
13 Türkçe
8. sınıf
14 Türkçe
8. sınıf
15 Türkçe
Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
8. sınıf
16 Türkçe
Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.
8. sınıf
17 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder
8. sınıf
18 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
8. sınıf
19 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.
8. sınıf
20 Türkçe
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metindeki sebep sonuç ilişkilerini fark eder.
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
DİS 1 (11.2015)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 Matematik
Cebirsel İfadeler
1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
8. sınıf
2 Matematik
Örüntüler ve İlişkiler
1.Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
8. sınıf
3 Matematik
Cebirsel İfadeler
1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
8. sınıf
4 Matematik
Üslü Sayılar
1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
8. sınıf
5 Matematik
Üslü Sayılar
1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
8. sınıf
6 Matematik
Üslü Sayılar
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
8. sınıf
7 Matematik
Üslü Sayılar
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
8. sınıf
8 Matematik
Üslü Sayılar
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8. sınıf
9 Matematik
Üslü Sayılar
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8. sınıf
10 Matematik
Üslü Sayılar
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
8. sınıf
11 Matematik
Üslü Sayılar
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
8. sınıf
12 Matematik
Köklü Sayılar
1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
8. sınıf
13 Matematik
Köklü Sayılar
1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
8. sınıf
14 Matematik
Örüntüler ve İlişkiler
1.Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
8. sınıf
15 Matematik
Köklü Sayılar
3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
8. sınıf
16 Matematik
Köklü Sayılar
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
8. sınıf
17 Matematik
Köklü Sayılar
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8. sınıf
18 Matematik
Köklü Sayılar
6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.
8. sınıf
19 Matematik
Gerçek Sayılar
1.Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
8. sınıf
20 Matematik
Gerçek Sayılar
2.Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
DİS 1 (11.2015)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuğu çıkarımını yapar.
8. sınıf
2 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karşılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar.
8. sınıf
3 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder
8. sınıf
4 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
Fenotip ve genotip arasındaki iliskiyi kavrar.
8. sınıf
5 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
8. sınıf
6 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
8. sınıf
7 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar
8. sınıf
8 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
Genetik hastalıkların teshis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelismelerin etkisine örnekler verir
8. sınıf
9 Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
Mayozun canlılar için önemini fark eder.
8. sınıf
10 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır.
8. sınıf
11 Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler
8. sınıf
12 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında iliski kurar.
8. sınıf
13 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
DNAnın yapısını sema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar,
8. sınıf
14 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar.
8. sınıf
15 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karşılaştırır
8. sınıf
16 Fen ve Teknoloji
Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim
Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
8. sınıf
17 Fen ve Teknoloji
Mitoz bölünme
Mitozu, çekirdek bölünmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
8. sınıf
18 Fen ve Teknoloji
Mitoz bölünme
Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değisebileceğini belirtir.
8. sınıf
19 Fen ve Teknoloji
Mitoz bölünme
Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile iliskilendirir.
8. sınıf
20 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karsılastırır.
DİS 1 (11.2015)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemalin ve halkın tutumunu değerlendirir. Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemalin ve halkın tutumunu değerlendirir. 8. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürkün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
8. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürkün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
8. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürkün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
8. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürkün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 8. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 8. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürkün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 8. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Kurtuluş Savaşında Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
8. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 8. sınıf
13 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürkün 1919a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
8. sınıf
14 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürkün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
8. sınıf
15 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürkün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
8. sınıf
16 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Batı cephesinde Kuvâ yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.
8. sınıf
17 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürkün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 8. sınıf
18 Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Kurtuluş Savaşında Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
8. sınıf
19 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürkün 1919a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
8. sınıf
20 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
Misak‐ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
DİS 1 (11.2015)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 8. sınıf
2 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Allahın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
8. sınıf
3 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini açıklar.
8. sınıf
4 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
8. sınıf
5 Din Kültürü
KAZA VE KADER
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
8. sınıf
6 Din Kültürü
KAZA VE KADER
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
8. sınıf
7 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
8. sınıf
8 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
8. sınıf
9 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
8. sınıf
10 Din Kültürü
KAZA VE KADER
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
8. sınıf
11 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Allahın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
8. sınıf
12 Din Kültürü
KAZA VE KADER
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
8. sınıf
13 Din Kültürü
KAZA VE KADER
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
8. sınıf
14 Din Kültürü
KAZA VE KADER
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
8. sınıf
15 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Allaha güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
8. sınıf
16 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.
8. sınıf
17 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler.
8. sınıf
18 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Ayetel Kürsiyi ezbere okur ve anlamını söyler.
8. sınıf
19 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 8. sınıf
20 Din Kültürü
KAZA VE KADER
Allahın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
DİS 1 (11.2015)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 İngilizce
FRIENDSHIP
Accepting and refusing
8. sınıf
2 İngilizce
FRIENDSHIP
Apologizing
8. sınıf
3 İngilizce
FRIENDSHIP
Giving explanations/reasons
8. sınıf
4 İngilizce
FRIENDSHIP
Making simple inquiries
8. sınıf
5 İngilizce
FRIENDSHIP
Telling the time, days and dates
8. sınıf
6 İngilizce
TEEN LIFE
Describing the frequency of actions
8. sınıf
7 İngilizce
TEEN LIFE
Expressing likes and dislikes
8. sınıf
8 İngilizce
TEEN LIFE
Expressing preferences
8. sınıf
9 İngilizce
TEEN LIFE
Making simple inquiries
8. sınıf
10 İngilizce
TEEN LIFE
Stating personal opinions
8. sınıf
11 İngilizce
COOKING
Describing simple processes
8. sınıf
12 İngilizce
COOKING
Expressing preferences
8. sınıf
13 İngilizce
COOKING
Making simple inquiries
8. sınıf
14 İngilizce
COOKING
Naming common objects
8. sınıf
15 İngilizce
FRIENDSHIP
Making simple inquiries
8. sınıf
16 İngilizce
FRIENDSHIP
Telling the time, days and dates
8. sınıf
17 İngilizce
TEEN LIFE
Describing the frequency of actions
8. sınıf
18 İngilizce
TEEN LIFE
Expressing likes and dislikes
8. sınıf
19 İngilizce
COOKING
Describing simple processes
8. sınıf
20 İngilizce
COOKING
Expressing preferences

Benzer belgeler