3. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

3. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
2009 YILI III. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU
Raporun Ait Olduğu Dönem
: 01.01.2009 – 30.09.2009
Bankanın Ticaret Unvanı
: Asya Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Adresi
: Küçüksu Caddesi Akçakoca sokak No: 6
Ümraniye 34768 İSTANBUL
Genel Müdürlük Telefonu
: + 90 216 633 50 00
Genel Müdürlük Faks Numarası
: + 90 216 633 50 24
İnternet Sitesi Adresi
: www.bankasya.com.tr
Elektronik Posta
: [email protected]
A.
GİRİŞ
1.
Asya Katılım Bankası ve Tarihsel Gelişimi :
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Türkiye'nin altıncı özel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996
tarihinde, Altunizade' deki Merkez Şubesi ile faaliyetlerine başlamış ve 20.12.2005 tarihinde "Asya
Finans Kurumu Anonim Şirket"i olan şirket unvanı "Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak
değiştirilmiştir.
Banka’nın temel faaliyet alanı bireysel bankacılık, ticari bankacılık, kurumsal bankacılık, özel
bankacılık, döviz, para piyasaları ve uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren bankacılık faaliyetlerini
kapsamaktadır.
Bankasya, 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla, toplam 152 şube ve 3.917 çalışan 337 Adet ATM , ödüllü
DITCARD ve internet şubelerinden oluşan çok kanallı güçlü bir dağıtım ağıyla müşterilerine
ulaşmaktadır. Banka, yaygın şube ağını; merkezi operasyon yönetimi, üstün veri ambarı, yönetsel
raporlama sistemleri ve etkin alternatif dağıtım kanallarıyla desteklemektedir
2.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı :
Ana Ortaklık Banka’nın % 48,39'u halka açık olup ve hisseleri İMKB'de işlem görmektedir.Kurumsal
yönetişim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Bankasya, kesintisiz olarak tüm
paydaşlarına en yüksek katma değeri sağlamayı hedeflemektedir.
Ana Ortaklık Banka’nın sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan, yönetim ve denetimini
doğrudan veya dolaylı olarak tek başına elinde bulunduran ortağı bulunmamaktadır.
Ana Ortaklık Banka’nın Eylül 2009 ile Eylül 2008 dönemi itibarıyla pay dağılımına aşağıdaki tabloda
yer verilmiştir.
Eylül.2009
%
Eylül.2008
%
A Grubu (*)
360.000.000
40,00
360.000.000
40,00
B Grubu
540.000.000
60,00
540.000.000
60,00
TOPLAM
900.000.000
100
900.000.000
100
(*) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (A Grubu) sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini aday
gösterme hakkı tanınmıştır.
1
Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı
Ortadoğu Tekstil Tic. San. A.Ş.
Osman Can Pehlivan
Birim Birleşik İnşaatçılık Mümessillik San. ve Tic. A.Ş.
Abdulkadir Konukoğlu
BJ Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Diğer Ortaklar
Halka Açık
TOPLAM
3.
Pay Tutarı
41.742.480
29.076.000
21.630.000
20.088.000
18.000.000
333.912.196
435.551.324
900.000.000
Oranı
4,64%
3,23%
2,40%
2,23%
2,00%
37,11%
48,39%
100 %
Ana Ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ve Banka
Üst Yönetimi:
Bankada
Sahip
Oldukları
Pay
Oranları
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Sorumluluk Alanları
Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin TEKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
0,1178
Yönetim Kurulu Üyeleri
Cemil ÖZDEMİR
0,0026
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcıları
Tacettin NEGİŞ
Salih SARIGÜL
Ahmet ÇELİK
Murat SUNGURLU
Ünal KABACA
Ünsal SÖZBİR (*)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denetim Komitesi
Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Genel Koordinatör, Ticari/Kurumsal Pazarlama,
İşletme Bankacılığı, Hazine ve Finansal Kurumlar
Krediler Tahsis, Mali Tahlil ve Reklam ve Halkla
İlişkiler
Bireysel Satış Yönetimi, Bireysel Ürün Yönetim, ADK
Pazarlama ve Bireysel Krediler
Mali İşler
Bankacılık Operasyon
İnsan Kaynakları, Eğitim, İdari İşler, Satınalma ve
Organizasyon ve Kalite
Bilgi Teknolojileri
Hukuk, Sorunlu Krediler ve Risk İzleme
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Ayhan KESER (**)
Mustafa BÜYÜKATEŞ
Yusuf İzzettin İMRE (***)
Buket GEREÇCİ
Dr. Mahmut DEMİRKAN
Grup Müdürü
Yasal Denetçiler
Ali TUĞLU
Salim KÖSE
Ali AKBULUT
Atıf BİLGİN
İrfan HACIOSMANOĞLU
0,2467
0,6706
0,4533
0,1073
0,0407
0,0069
0,0002
0,3262
2,1234
(*) 6 Kasım 2009 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
(**) 6 Kasım 2009 tarihi itibarıyla mevcut sorumluluk alanlarından Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü devam etmekte olup buna
ilave olarak Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü, Ticari Pazarlama Müdürlüğü, İşletme Bankacılığı Müdürlüğü, Finansal Kurumlar
Müdürlüğü, Hazine Müdürlüğü ilave edilmiştir.
(***) 6 Kasım 2009 tarihi itibarıyla mevcut sorumluluk alanlarına Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürlüğü, Krediler Tahsis Müdürlüğü,
ilave edilmiştir.
2
4.
Ana Ortaklık Bank’nın Dönem İçinde Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler:
Dönem içersinden Banka yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
5.
Ana Ortaklık Bank’nın Dönem İçindeki Önemli Olay ve İşlemleri:
Ana Ortaklık Bank, İslam Kalkınma Bankası (The Islamic Development Bank-IDB) grubu kuruluşu
olan İslam Ülkeleri Özel Sektörü Geliştirme Kurumu (The Islamic Corporation for The Development
of The Private Sector-ICD)’na ait Tamweel Africa Holding SA’nın yüzde 40’ına ortak olmak için
anlaşma imzalanmıştır. Bu ortaklık neticesinde Ana Ortaklık Bank ile IDB ve ICD, özellikle Batı
Afrika’dan başlamak üzere tüm kıtada faizsiz bankacılık alanındaki faaliyetlerini birlikte
sürdüreceklerdir.
Batı Afrika’da faizsiz bankacılık alanında faaliyet gösteren Islamic Bank of Niger (IBN)’in %66’sına,
Islamic Bank of Senegal (IBS)’in %77,5’ine ve Islamic Bank of Guinea (IBG)’nin %100’üne sahip
olması planlanan Tamweel Africa Holding SA, 2010 yılında faaliyete geçmesi düşünülen Islamic Bank
of Mouritania (IBM)’nın da %100’üne sahip olacaktır.
Ana Ortaklık Bank, Tamweel Africa Holding SA’nın %40’lık payına karşılık olarak toplam 15 Milyon
USD satınalma bedeli ödeyecek. Buna karşılık dolaylı olarak Islamic Bank of Niger (IBN), Islamic
Bank of Senegal (IBS), Islamic Bank of Guinea (IBG) ve Islamic Bank of Mouritania (IBM)’nın
sırasıyla %26,52, %31,11, %40, %40 oranlarında hissesine sahip olacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Ağustos 2009 tarihli yazısında 27 Mart 2009 tarih ve 7/194 sayılı kararı ile
Ana Ortaklık Banka’nın iştiraki olan Asyafin Turizm İnşaat San.A.Ş.’nin Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş.’ne dönüşmesine izin verilmiş olup, dönüşüm işlemi 30.09.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre
Asyafin Turz. İnş. San. A.Ş. firması Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na, Asyafin İnşaat San A.Ş. firması
da Nil Yönetim Hizmetleri Tur. San. ve Tic. A.Ş. dönüşmüştür.
3
C.
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER VE 3. ÇEYREK DEĞERLENDİRMELERİ
1.
Başlıca Konsolide Finansal Büyüklükler :
Bankacılık sektörüne ait açıklanmış 30.09.2009 verileri ile 31.12.2008 verilerini karşılaştırarak
Bankamızın sektördeki konumunun rakamlarla ifadesine baktığımızda;
2009/09
Bin TL
2008/12
Bin TL
2008/09
Bin TL
Toplam Aktifler
11.233.811
8.155.009
7.651.293
46,82%
37,75%
Nakdi Krediler
7.618.945
6.381.242
6.065.354
25,61%
19,40%
Toplanan Fonlar
8.516.545
5.802.361
5.513.429
54,47%
46,78%
Özkaynaklar
1.718.860
1.415.400
1.332.602
28,99%
21,44%
Ödenmiş Sermaye
900.000
900.000
900.000
-
-
Dönem Net Karı
225.008
238.790
155.670
44,54%
-5,77%
8.946.435
10.215.415
10.105.638
-11,47%
-12,42%
Gayrinakdi Krediler
2.
Değişim
Değişim
(2009/09-2008/09) (2009/09-2008/12)
Başlıca Konsolide Finansal Oranlar :
2009/09
2008/12
2008/09
Krediler / Toplam Aktifler
67,82%
78,25%
79,27%
Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler
75,81%
71,15%
72,06%
Toplanan Fonların Krediye Dönüşme Oranı
89,46%
109,98%
110,01%
Özkaynak Karlılığı
13,09%
16,87%
11,68%
Aktif Karlılığı
2,00%
2,93%
2,03%
Sermaye Yeterlilik Oranı
14,22%
13,40%
12,95%
4
3.
Asya Katılım Bankası 3. Çeyrek Değerlendirmeleri :
Banka Asya, 2009 Eylül dönemi itibarıyla yılsonuna göre aktif toplamı % 37,75'lik artış ile 11 milyar
233 milyon TL'ye, cari ve katılma hesapları yoluyla toplanan fonlar % 46,78'lik artışla 8 milyar 516
milyon TL'ye yükselmiştir. Asya Katılım Bankası'nın 2008 Aralık döneminde 6 milyar 381 milyon
TL olan kredilerinin toplamı ise, 2009 Eylül döneminde % 19,40 oranında artarak 7 milyar 618
milyon TL'ye ulaşmıştır. (Leasing rakamı dahildir.)
Bank Asya 2009 Eylül döneminde 225 milyon TL net kâr elde ederken, özkaynakları 1 milyar 719
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bank Asya gayrinakdi kredileri toplamı 2009 Eylül ayında yıl sonuna göre % 12,42 oranında
azalmıştır.
Banka, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısına bağlı olarak yönlendirmektedir. Kaynak
yapısı ağırlıklı olarak cari ve katılma hesaplarından oluşmaktadır. 2009 Eylül dönemi itibarıyla
Banka’nın aktif ve özkaynak yapısı yükümlülüklerini karşılayacak düzeydedir. Banka sağlamış
olduğu katılım fonlarının dönem sonu itibarıyla % 32’sini likit ürünlerde değerlendirmekte olup
dönem sonu itibari ile 2 milyar 761 milyon TL tutarında likit kaynağı bulunmaktadır.
5

Benzer belgeler

1. Dönem Solo Faaliyet Raporu

1. Dönem Solo Faaliyet Raporu Banka, yaygın şube ağını; etkin pazarlama ve tahsis yönetimi, merkezi operasyon yönetimi, üstün  veri  ambarı,  yönetsel  raporlama  sistemleri  ve  etkin  alternatif  dağıtım  kanallarıyla  destek...

Detaylı