Merve Aysun KAYA

Yorumlar

Transkript

Merve Aysun KAYA
I. (30°; 60°; 90°) üçgeni
I. (45°; 45°; 90°) üçgeni
I. (7; 24; 25) Dik üçgeni
ÖZEL ÜÇGENLER
Dik üçgenlerin dik kenarları 7 ve 24 ile orantılı ise hipotenüs 25
ile orantılıdır.
Eşkenar üçgenin yarısı olan bu üçgende, 30° nin karşısındaki
kenarın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısı ve 60° nin
karşısındaki kenarın uzunluğu 30° nin karşısındaki kenarın
uzunluğunun 3 katıdır.
Bu üçgen ikizkenar dik üçgendir. Dik kenarlar birbirine eşittir.
Hipotenüsün uzunluğu dik kenarların uzunluğunun 2 katıdır.

Benzer belgeler

48 42 48 Sin Cos Sin + 30 45 60 45 Sin Tan Cos Cot + + 4 8 4 x x x

48 42 48 Sin Cos Sin + 30 45 60 45 Sin Tan Cos Cot + + 4 8 4 x x x çıkartılmasıyla elde edilen diziye aritmetik dizi denir. ( ) 1 1 2 3 5 8 dizisi pascal üçgeni olarak adlandırılır. ( ) tanx.cotx=1'dir. ( ) İki üçgenin benzerlik oranın karesi alanları oranına eşit...

Detaylı