Ekonomi Araştırmaları 08

Yorumlar

Transkript

Ekonomi Araştırmaları 08
(SAYI: 8 YIL: 2016 - ISSUE: 8 YEAR: 2016)
UHEYAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir”
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur.
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu
durumu peşinen kabul etmiştir.
2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar)
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin
web sayfasında www.uheyadergisi.com adresinden edinilebilir.
3. Dergimiz yılda dört sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve Aralık”
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir
ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.
4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 140012004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/03942-2015-GE-17293) Marka patent
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası
güvence sağlamaktadır.
II
5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-8207 ve Online
ISSN NO:2149-2492 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü
bilgiye ulaşılabilir.
6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi,
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Çalışanlarda Ödüllendirmenin İş ve Performans
Üzerine Etkisi, UHEYAD Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları
Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel
sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi
çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son
ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında
numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur.
7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.
8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.
9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı
“makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.
10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir.
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar.
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
III
GENERAL INFORMATION ABOUT UHEYAD JOURNAL
1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by
two field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on
our journal in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to
be published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to
the editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take
the responsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not
submitted to the editors in written and were not uploaded to the system. None of the
committes and the authorities in our journal are responsible for financial and emotional
damage. The committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations.
Author(s) have accepted this situation beforehand.
2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t
given any information, system process cannot be changed. All kinds of information about
our journal can be obtained from the website of the journal www.uheyadergisi.com
3. Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months
“Mart - June - September December”.” All readers can download the articles from the
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free.
4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/039422015-GE-17293). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi
information.
IV
5. Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 21488207 ve Online ISSN NO:2149-2492
6. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the
reference part “YILMAZ, M., (2015)”. It is indicated as Effect of Rewarding in Employees
on Job and Performance, UHEYAD International Refereed Journal of Researches on
Economy Management , Issue:1, Volume:1, pp.1-2. All authors must follow the latest
volumes of our journal and apply the print format of the published articles in their own
papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last
accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers.
7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of
the journal should be taken into account by all authors.
8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.
9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to
be in an article format” and these publications are also included.
10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published,
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our
journal acts in line with the T.R. Law.
V
İÇİNDEKİLER
ARAŞTIRMA ve UYGULAMA
AN ANALYSIS ON THE INTERNATIONAL
HASTANELERDE SU TÜKETİMİNİ AZALTMAYA
INDUSTRY IN ASEAN-5 COUNTRIES
COMPETITIVENESS OF TEXTILE AND CLOTHING
YÖNELİK ALINACAK TASARRUF TEDBİRLERİ
GERÇEKTEN İŞE YARAYACAK MI?
Dilek ÖZTAŞ, Narin Hilal ÖZDAĞ, Serap SÜZÜK,
Arzu ÇALIK, Pervin DEMİR, Salih MOLLAHALİLOĞLU,
Mustafa ÖZTÜRK, Yusuf ÜSTÜ, Mehmet UĞURLU
1-13
14-25
Dilek ŞAHİN
TÜRKİYE’DE PORTAKAL PAZARLAMASI
ETKİNLİK ANALİZİ
Mükerrem ATALAY ORAL, M. Göksel AKPINAR
VI
26-46
BAŞ EDİTÖR
Murat KORKMAZ
BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI
Ayhan AYTAÇ
Yasemin KESKİN BENLİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ali Serdar YÜCEL
Erdal ŞEN
Ercan ŞAHBUDAK
Ebru CENGİZ
DERGİ SEKRETERYASI VE
İLETİŞİM
Ali Murat KIRIK
Michael KUYUCU
TÜRKÇE DİL EDİTÖRLERİ
Gülsemin HAZER
Yakup POYRAZ
İNGİLİZCE DİL EDİTÖRLERİ
Gökşen ARAS
Feryal ÇUBUKÇU
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Murat ERCAN
Giray SAYNUR DERMAN
Judith Goldstein
Kenneth Schultz
Mike Tomz
İŞLETME VE YÖNETİM
ORGANİZASYON
Sevinç ÜRETEN
Kürşad ZORLU
Ramazan ERDEM
Fikriye TOKER
Cemal ZEHİR
Paul ADLER
Arvind BHAMBRİ
John BOUDREAU
David CARTER
Mihael COMMBS
Christine EL HADDAD
Fast NATHANAEL
MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
Nalan AKDOĞAN
Hacı Arif TUNCEZ
Simon ARCHER
George ALEXANDRIDIS
Adrian BELL
BANKACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
Muzaffer AKSOY
David H. PYLE
TARIM EKONOMİSİ
Yener ATASEVEN
Silke HUTTEL
Martin ODENING
EKONOMETRİ
Taner AKÇACI
Mehmet Akif ARVAS
Robert SHERMAN
Rolf LARSSON
PAZARLAMA VE PAZAR
EKONOMİSİ
Aygül YANIK
H. Yelda ŞENER
Marcus MARKTANNER
İKTİSAT
Nur DİLBAZ ALACAHAN
Suat UĞUR
Yasemin KESKİN BENLİ
İKTİSAT TARİHİ
Nurullah KARTA
Nejla GÜNAY
İSTATİSTİK
David P. HARRINGTON
Tirhankar DASGUPTA
Luke BORN
Emmanuel J. CANDES
Sourav CHATTERJEE
Amir DEMBO
Persi DIACONIS
Emre DÜNDER
Sercan ALMALI
Naomi ALTMAN
Michael AKRITAS
Le BAO
David ALDOUS
Ani ADHIKARI
Peter BARTLETT
Sandrine DUDOIT
Ching Shui CHENG
Steven EVANS
KAMU YÖNETİMİ
Tamer BUDAK
MALİYE
Mehmet YÜCE
Ahmet Burçin YERELİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER
Faruk ANDAÇ
Suat UĞUR
Süleyman ÖZDEMİR
Alan BEGGS
Brian BELL
Mark ARMSTRONG
Johannes ABELER
Brian A’HEARN
Martin BROWNING
Lan CRAWFORD
SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ
Çetin YAMAN
Gülten HERGÜNER
Fatih ÇATIKKAŞ
Serdar TOK
Yavuz TAŞKIRAN
Kürşad KARACABEY
Mustafa TÜRKMEN
Selahattin DEVECİOĞLU
Matthew T. BROWN
Gil FRIED
David K. STOTLAR
Kenneth CORTSEN
YAYIN KURULU
Murat KORKMAZ
Ahmet Burçin YERELİ
VII
Tamer BUDAK
Ayhan AYTAÇ
Sefer GÜMÜŞ
Gülten HERGÜNER
Çetin YAMAN
Yavuz TAŞKIRAN
Faruk ANDAÇ
Suat UĞUR
Süleyman ÖZDEMİR
Mehmet YÜCE
Nalan AKDOĞAN
Giray SAYNUR DERMAN
Murat ERCAN
Bülent KILIÇ
Taner AKÇACI
Muzaffer AKSOY
Sevinç ÜRETEN
Kürşad ZORLU
Ramazan ERDEM
Fikriye TOKER
Yener ATASEVEN
Gökşen ARAS
Gülsemin HAZER
Ali Serdar YÜCEL
Cemal ZEHİR
Mustafa TALAS
Erdal ŞEN
Aslı UÇAR
Ümran SEVİL
Yasemin KESKİN BENLİ
ULUSLARARASI DANIŞMA
KURULU
Johann KIRSTEN
Sennye MASIKE
Alvaro ANGUIX
Gautam SENGUPTA
Stephen L.VARGO
Hing KAI CHAN
Mai ISMANDAR DATTA
Min YOUNG LEE
Marco MAFFEI
Javier LIORENS MONTES
David W. STEWART
Patrick VELTE
Ruhei WU
Alhassan BUNYAMİNU
Vincent OMACHONU
Fabio SABATINI
Bruna ECCHIA
Nazrul ISLAM
Grigorios L. KYRIAKOPOULOS
Fernando MATIAS RECHE
Daniel L. RUBINFELD
Mark M. SPIEGEL
Robert S. PINDYCK
Vibha GABA
Nur Adiana HİAU ABDULLAH
Adigun AGBAJE
Kwame GYEKYE
Joshua ALABİ
Rashid SUMAİLA
John KUADA
Bayo OKUNDE
Mawutor AVOKE
Valentina DELLA CORTE
Mohsen ELHAFSI
Richard F. GHISELLI
YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ BİLİM DALLARI
³³ Bankacılık ve Risk Yönetimi
³³ Para ve Politika
³³ Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
İlişkiler
³³ Pazarlama ve Pazar Ekonomisi
³³ Ekonometri
³³ Spor Ekonomisi ve Yönetimi
³³ Sigortacılık ve Risk Yönetimi
³³ Ekonomi
³³ Tarım Ekonomisi
³³ Kamu Yönetimi
³³ Uluslararası İlişkiler
³³ Makro İktisat
³³ İktisat
³³ Mali Hukuk
³³ İktisat Tarihi
³³ Maliye
³³ İstatistik
³³ Mikro İktisat
³³ İşletme ve Yönetim Organizasyon
³³ Muhasebe ve Finans Yönetimi
DISCIPLINES
³³ Bankingand Risk Management
³³ Money andPolitics
³³ LabourEconomicsandIndustrialRelations
³³ Marketing and Market Economy
³³ Econometrics
³³ Insuranceand Risk Management
³³ Economy
³³ Sports Economicsand Management
³³ Public Administration
³³ AgriculturalEconomics
³³ Macroeconomics
³³ International Relations
³³ Financial Law
³³ Economics
³³ Finance
³³ EconomicHistory
³³ Microeconomics
³³ Statistics
³³ Accounting and Financial Management
³³ Business Organisationand Management
VIII
DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER
IX
DİĞER DERGİLERİMİZ
1. BESLENME ALIŞKANLIKLARI
2. KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ
3. ORTOPEDİ TRAVMATALOJİ
4. PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI
5. MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ
http://www.dbhadergisi.com
http://www.jacsdergisi.com
http://www.otshdergisi.com
http://www.uhpadergisi.com
6. İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ
7. MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER
8. SPOR SAĞLIĞI TIP BİLİMLERİ
9. EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
10. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
11. HEMŞİRELİK
12. MİMARLIK VE TASARIM
13. PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI
14. MÜZİK VE SAHNE SANATLARI
http://www.iibdergisi.com
http://www.uhbabdergisi.com
http://www.sstbdergisi.com
http://www.uhedergisi.com
http://www.aceddergisi.com
http://www.khsdergisi.com
http://www.mtddergisi.com
http://www.uhpdergisi.com
http://www.uhmadergisi.com
http://www.hmfdergisi.com
X
Murat KORKMAZ
Baş Editör
Değerli Okurlarımız, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergimizin 8. sayısını
siz okurlarına sunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Dergimizin bu sayısında; toplam 3 adet bir birinden
değerli makaleye yer verdik. Bu çalışmaların alanda çalışan araştırmacılara katkı ve fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. Siz değerli okuyucu ve yazarlarımızın da desteğiyle daha birçok sayıya imza atacağımıza olan
inancımız tamdır. Dergimiz ulusal ve uluslararası indeks tarafından taranmaktadır. Halen ulusal ve uluslararası
birçok indekse başvurumuz devam etmektedir. Sizlerin desteği ve göndereceğiniz nitelikli araştırma makaleleri sayesinde bu dergimizin de uluslararası süreli yayınlar içerisinde SSCI”i dizinlenen dergiler arasında yer
almasını arzu ediyoruz. Bilimsel süreli yayıncılıkta hakemli bir derginin bilimsel niteliğinin geliştirilmesinde,
dergi hakemlerinin ve editörün çok önemli sorumlulukları vardır. Bu güne kadar değerli zamanlarını vererek
makale değerlendirmelerini titizlikle yapan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca her sayımızın bir önceki
sayımızdan daha iyi olması bizim öncelikli ilkelerimizden biridir. Sizlerden aldığımız önerilerle, desteklerle
dergimizi daha nitelikli hale getirmeye çalışacağız. Aramıza yeni katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla
bizleri destekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi,
saygı ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esenlik ve mutluluklar dileriz.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda
oluşan ya da oluşacak bir sorunda problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve
bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve
XI
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
XII
Distinguished Readers, we are glad and proud of presenting you the 8 volume of International Refereed
Journal of Research on Economics Management. There are a total of 3 valuable articles in this volume. We
believe will contribute to and benefit for researchers working in the field of this study. We have faith in publishing many other volumes with the support of our valuable readers and authors. Our journal is indexed by
national and international indices. We also continue to apply to many other indices. We hope that this journal
will be ranked among the journals indexed in SSCI among the international periodicals thanks to your support
and qualitative research papers to be sent. Referees and the editor of the journal have great responsibilities in
improving the scientific quality of a refereed journal in scientific periodical publishing. We thank our referees
who spent their valuable time on evaluation of papers meticulously. One of our privileged principles is that
every volume must be better than the previous one. We will try to make our journal more qualified with your
suggestions and support. We extend sincere thanks and respect to the scientists who have just joined us, to
authors who support us with their papers, readers, followers and to those who contributed efforts. Hope to
meet you in next volume. Best regards
(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system.
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).
As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political,
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition.
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
XIII
UHEYAD
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT
HASTANELERDE SU TÜKETİMİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ALINACAK
TASARRUF TEDBİRLERİ GERÇEKTEN İŞE YARAYACAK MI?1
WILL CONSUMPTION SAVING MEASURES REGARDING WATER
CONSUMTION REDUCEMENT AT HOSPITALS REALLY WORK?
Dilek ÖZTAŞ1, Narin Hilal ÖZDAĞ1, Serap SÜZÜK2, Arzu ÇALIK3, Pervin DEMİR4,
Salih MOLLAHALİLOĞLU1, Mustafa ÖZTÜRK1, Yusuf ÜSTÜ5, Mehmet UĞURLU5
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Halk Sağlığı AD, Ankara / Türkiye
2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara, Türkiye
3
Kırıkkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Kırıkkale / Türkiye
4
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, Ankara / Türkiye
5
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Hekimliği AD, Ankara / Türkiye
1
Öz: Bu araştırmanın amacı, hastaneler ve diğer sağlık
tesislerinde su tüketimini azaltmaya yönelik olarak alınacak tasarruf tedbirlerinin verimlilik üzerindeki etkilerinin
ortaya çıkarılmasına yöneliktir. Araştırma Türkiye’de
Kırıkkale ilinde, Kamu Hastaneler Birliğine bağlı olarak
hizmet veren tüm sağlık tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Bu
araştırma yaklaşık olarak 24 ay sürmüştür. Araştırmanın
evrenini Türkiye örneklemi ise Kırıkkale ili oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerde, değişkenlerin
normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilks testi ile değerlendirilmiştir. Belirtilen su tüketim miktarlarının genel
olarak ve birimler bazında yıllara göre farklılık gösterip
göstermediğini değerlendirmek için Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler ve
hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21.0 ve MS-Excel
2007 programları kullanılmıştır. Analiz sonrası, yapılan
verimlilik çalışmaları sonucunda, su tüketim miktarlarının
ve su faturalarına ait gider kalemlerinin anlamlı bir şekilde
azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Saptanan bir önemli nokta
da, konforu etkilemeksizin alınan tasarruf önlemlerinin ve
farkındalık eğitimlerinin verimlilik konusunda çok faydalı
olduğunun gösterilmesidir.
Abstract: The aim of this study is to determine the effects
of water-saving precautions with the aim of decreasing water
consumption at hospitals and other health facilities. The
study was designed at health facilities providing services
as a part of the Public Hospital Association in Kırıkkale
province in Turkey and carried out over a 24 month period.
The population of the study was that of Kırıkkale Province.
Shapira-Wilks test was used to analyse data about the normal
distribution of variables. Wilcoxon signed rank test was
used to assess whether the amount of water consumption
differs generally and according to units per year. IBM SPSS
Statistics 21.0 and MS-Excel 2007 were used for statistics
and calculations. A significant decrease was found concerning
the amount of water consumption and the expenditure items
of water consumption bills after the performance studies
were analysed. Essentially, it was shown that water-saving
precautions which in no way affected comfort, awareness
and performance were very beneficial.
Key Words: Hospital, Water Consumption, Water-Saving
Precautions, Productivity
Anahtar Kelimeler: Hastane, Su Tüketimi, Tasarruf Önlemleri, Verimlilik
Doi: 10.17373/UHEYAD.2016816503
(1) Sorumlu Yazar: Dilek ÖZTAŞ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara / Türkiye [email protected]
hotmail.com Geliş Tarihi / Received: 11.12.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 13.03.2016 Makalenin Türü: Type
of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik
Kurul Raporu Var – There is report of Ethics Committee” (Araştırmada Kurum İzni Var / Yok) “YOK” “The
Research Council Permit Yes / No” “NO”
1
GİRİŞ
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
lecek en verimli haliyle kullanımı için gerekenlerin
İNCELENMESİ
yapılması
yatmaktadır (Yıldız, 2008:63-68).
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
Su, yaşamın sürdürülebilmesi içinMurat
gereken
en
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
temel maddedir. İnsanlığın yaşamı ve
gelişimi, Sağlık tesisleri, bütün yıl boyunca günde 24
1
Kilis
7
Aralık
Bölümü
ülkelerin kalkınması, doğrudan doğruya Üniversitesi,
yeterli Elektrik-Enerji
saat hasta ve
yaralılaraın bakım ve tedavilerinin
ve kaliteli suyla ilintilidir. Su kıtlığı, gelecekte yapıldığı genellikle büyük binalardan oluşan
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
en önemli sorunların
başında
gelecektir.
Dünyada
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
analiz edilmesi
kurumlardır.
Buolarak
özellikleri
nedeniyle sağlık tesisşeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
son 50 yıl içinde,
su kaynaklarının miktarında
her daha
yerde,
en büyük
tüketicilerdir( Kapoor,
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakleri,
araştırma
kapsamlı
hale getirilmiştir.
Sanayi
ve konutlarda
tüketim
aralıklarına üç
göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
tespithizmet
edilmesi veren hastaneler
herhangi bir artış
olmadığı
halde,
su tüketimi
2011:7).
Genellikle
7/24
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
katına çıkmıştır edilen
(WWAP,
Susanayi
şebekelerigibi sürekli
hizmet
veren
binalar, su tüketiminin
bulgular2012).
sonucunda;
sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,
elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
genel
seviyesinde
düşüş
gözlendiği
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
tüketim
nin fiziki yetersizlikleri nedeniyle kullanılabilir fazlaca gerçekleştiği merkezlerdendir.
Dolayısıyla
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
su kayıpları, suyun bilinçsizce aşırı kullanımı ve hastanelerde, su yönetimi sağlanarak, kaynaklar
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
elbette küresel ısınma su kaynaklarımızın hızla dikkatli kullanılmalı, atık suların kirletici etkisi
tükenmesine neden olmaktadır. İklim değişikli- azaltılmalı ve su döngüsü kontrol edilmelidir (TeECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ğindeki beklentiler,ACCORDING
yağışlı bölgelerin
daha yağışlı,RANGES
TO CONSUMPTION
OF INDUSTRY
rekliINatTERMS
all, 2013:
37- 54, AND
Roberts, 2011:45 50).
HOUSES
kurak bölgelerinse daha kurak olacağı yönündedir.
Hastaneler, sağlık bakım hizmetlerinin karmaşık
Yağışlardaki azalmanın
Türkiye’yi
de kapsayan
Abstract: In
this study prepared
by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used
in industry and
houses is statistically
hizmetleri
gerektirmesi, sunulan
Ortadoğu ve Güney
Avrupa bölgelerini ciddi mühendislik
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
hizmetlerin
heterojen
techniques
for analysis. Moreover,
tests of hypothesis
were applied
and the yapısı
research ve
was genellikle kamu
derecede etkileyeceği
öngörülmektedir
(National
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
binaları arasında yeşil felsefesi ve yeşil sürdürüIntelligence Council, 2012).
lebilirlik açılarından yönetilmesi belki de en zor
Türkiye su kıtlığı sınırında olan bir ülkedir. Ülke olan yapılardandır. Amerika Çevre Ajansı’nın
genelinde yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık (EPA – Environmental Protection Agency) verile643 mm3 olup, dünya ortalamasının altındadır
rine göre yaşlı bakım evleri ve otellerin ardından
(Muluk et all., 2013). Ülkemizin 2030 yılından
içerdikleri birim alan başına en fazla su tüketen
itibaren özellikle iç ve batı bölgelerde %40’tan
kurumlar hastanelerdir (Beyhun, 2015:2).
fazla oranda su stresi yaşayacağı düşünülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde OECD’nin yapısı içinde oluşturulan Uluslararsı
bu etkilenmenin boyutu %20-40 olacaktır (DSI, Enerji ajansı tarafından yayımlanan bir bildiride,
2009). Tüm bu olumsuzluklar düşünülerek, 21. hastanelerin %44(Hollanda) ile %20(Almanya)
yüzyılın başlarında, su planlamacıları, kriterlerinde arasında değişen oranlarda enerji tasarrufu potanbazı değişikliklere gitmişlerdir. Değişikliklerin siyeline sahip olduğu, bir yıl içinde hiçbir bitçe
temelinde; kaynakların doğal dengeyi zorlayarak gerektirmeden ve sağlık hizmetlerinin konforuna
çoğaltılmasına çalışmaktansa, mevcut suyun olabi- zarar vermeksizin, su, ısıtma, aydınlatma, ha2
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
ve diğer sistemlerde alınacak basit
Çalışanlara su tasarrufu konusunda “farkındalık
İNCELENMESİ
valandırma
eğitimleri”
önlemler ile %10 enerji tasarrufunun
rahatlıkla
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ verilmiş, “oryantasyon eğitimleri”
şeklinde
tekrarlanmıştır. Bu eğitimlerde kullanılan
sağlanabileceği belirtilmektedir. Bir binanın
yapım
Güven Grup
A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
“yetiştiricilik
tekniği” diğer eğitim teknikleriyle
aşamasında itibaren, enerji verimliliği
açısından
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
birleştirilerek “klinik ortamda yetiştiricilik -koçdizayn kurgulanırken, ilerideki ihtiyaçlar göz
Özet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılarak
hazırlananyararlanılmıştır.
bu çalışma, sanayi Yeterliğe dayalı
luk-”
sisteminden
önünde bulundurulmalıdır. Enerji verimlilik progve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
ve beceri
edindirme
yapılmıştır.
ramlarının uygulanması
enanaliz
önemli
basamak
şeklindedir. için
Farklı
teknikleri
kullanılarakbilgi
hazırlanan
çalışmada
ANOVAçalışmaları
modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Hastane yönetimi tarafından, bir çevre mühenorganizasyondurSanayi
(IEA
and OECD, 1997:4-9)
ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de sonuca “hastane
gidilmiştir. Elde
disinin liderliğinde
tasarruf komiteleri”
Bu çalışmanın edilen
amacı,
“Sağlık
tesislerinde
suiçin tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
bulgular
sonucunda;
sanayi sektörü
oluşturulmuştur.
Komiteler
tarafından, yerinde
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır. Sonuç
olarak tüketim
tüketimini azaltmaya
yönelik
alınacak
tasarruf
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
inceleme amaçlı “bina turları” standart hale getedbirleri ile etkili
sonuçlar elde edilebilir mi?”
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
tirilmiştir. Bina turlarında damlatan musluk ve
sorusuna cevap aramaktır.
sifonların onarılması sağlanmıştır.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
GEREÇ ve YÖNTEM
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN tatbikatlarla,
TERMS OF INDUSTRY
AND
Özel
bütün su
çıkışlarının kapatılıp
HOUSES
Çalışmamız için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
su sayaçlarının okunmasının ardından geçen
In this
prepared by using
TSI belonging
the sonunda
years of 2012-2014,
Sosyal ve BeşeriAbstract:
Bilimler
Etikstudy
Kurulu’ndan
izindata ofminimum
2 tosaat
sayaçlar tekrar okunup
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
alınmıştır( Etikanalyzed.
Kurul ANOVA
Kararının
“gizliprepared
su kaçakları”
edilmiş ve gereken
modelOturum/Sıra
was applied to the study
with the usetespit
of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
No. 02/03, Karar
Tarihi:
26.05.2015,The
Karar
No.
müdahaleler
yapılmıştır.
Azprices
suyla daha tazyikli
made
more comprehensive.
purpose
was to determine
electricity
and natural gas
64) Öncesi – sonrası değerlendirmeli müdahale
akım elde etmek için, musluklara ve duş başlıkçalışması tipindeki bu çalışma 2012 ve 2013
larına perlatörler/aeratörler takılmış, değişmesi
yıllarında, Kırıkkale ili kamu hastaneler birligereken musluklar sensörlüleriyle, duş başlıkları
ğine bağlı olarak hizmet veren Yüksek İhtisas
ise düşük akımlı duş başlıklarıyla değiştirilmiştir.
Hastanesi(YİH) (433 yatak), Genel Sekreterlik
Rezervuarlardan kaynaklı gereksiz su tüketimini
Binası(GSB), Keskin Devlet Hastanesi (KDH)
kısmak için seviye ayarlaması yapılmış, eski
(28 yatak), Kadın Doğum Hastanesi(KDgH) (175
tip rezervuarların içine 1,5 litrelik su şişeleri
yatak), Hacı Hidayet Doğruer Hastanesi(HHDH)
koyulmuştur. Ziyaret saatlerinde ziyaretçilerin
(215 yatak) ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde
hastanede duş aldıkları gözlemlendiğinden odalara
(ADSM), gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 2012 yılı
ziyaret saatlerinde sıcak su verilmemiştir. Hastane
aralık ayında başlatılarak, tasarruf tedbirleri 2013
temizliğinde yerlerin yıkanması bırakılıp paspaslı
yılında da devam ettirilmiş, binaların 2012 ve 2013
temizliğe geçilmiş, yoğun bakım ünitelerine ve bazı
yılındaki(24 aylık) aylık su faturalarındaki tüketim
bölgelere galoşla giriş sağlanmıştır. Bahçelerde
miktarları ve fatura tutarları değerlendirilmiştir.
sulamayı azaltmak adına, çim uygulamasından
3
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
vazgeçilip, ağaçlandırma yapılmış, çakıl taşıİNCELENMESİ
döİstatistiksel analizlerde, yıllar arası aylık tüketim
şenmiştir. Toprağın su tutmasına yardımcı
bitkiler Hakan
sonuçları
kıyaslanırken çalışan sayısı, yatan hasta
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
seçilerek su ihtiyacı azaltılmıştır. Damla
sulama
sayısı, poliklinik sayısı, acil hasta sayısı, ameliyat
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
yöntemiyle, geri kazanılmış su1Kilis
ve yağmur
suyu
sayısı gibi değişkenler sabitlenmiştir (Tablo1).
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
kullanılmış, sulama buharlaşmanın minimum
: 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
olduğu sabah veÖzet
akşam
saatlerinde
yapılmıştır.
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Tabloşeklindedir.
1. Birimler
Bazında Düzeltmenin Yapıldığı Değişkenlere Ait Bilgiler
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
göre de sonucayapıldığı
gidilmiştir.değişkenler
Elde
Kurumlar yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgularaDüzeltmenin
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Yüksek İhtisas
Hastanesi
Poliklinik, acil, yatan, ameliyat, personel
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar
Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova,Personel*
TUİK, Fiyat
Genel Sekreterlik
Binası
Keskin Devlet Hastanesi
Kadın
Poliklinik, acil, personel**
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN
TERMS OF
INDUSTRY
AND
Doğum Hastanesi
Poliklinik,
acil,
yatan, ameliyat,
HOUSES
Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesi
ADSM
personel
Poliklinik, acil, yatan, ameliyat, personel
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared Poliklinik,
with the usepersonel***
of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
*Kırıkkale İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlik Binası, hasta kabulü yok.
** Yatan hasta ve ameliyathane yok.
*** Sadece poliklinik hizmeti veriyor.
Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu
Shapiro-Wilks testi ile değerlendirilmiştir. Normal dağılım göstermediği belirlenen kişi başı su
tüketim miktarı(KBSTM) ve kişi başı su tüketim
ücretine(KBSTÜ) ilişkin tanımlayıcı istatistiklerin
gösteriminde ortanca (Çeyreklikler Arası Genişlik
– ÇAG, Interquartile Range - IQR) ve minimummaksimum değerleri kullanılmıştır. Ek olarak
ortalama±standart sapma verilmiştir. Analizlerde,
2012 TL değerleri, TUİK’in açıkladığı Tüketici
Fiyat Endeks Rakamları kullanılarak 2013 reel
fiyatlarına dönüştürülmüştür. Tüketim miktarı ve
TL değişkenleri toplam birey sayısına bölünerek
KBSTM ve KBSTÜ hesaplanmış, kişi başı bulunan değerler verilmiştir. Belirtilen su tüketim
miktarlarının genel olarak ve birimler bazında
yıllara göre farklılık gösterip göstermediğini
değerlendirmek için Wilcoxon Eşleştirilmiş İki
Örnek Testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler
ve hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21.0
(IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics
for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM
4
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
MS-Excel 2007 programları kullaH12: 2012 ve 2013 yıllarındaki
İNCELENMESİ
Corp.) ve
su tüketim
nılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi
p<0.05 Hakan AÇIKGÖZ
ücretleri arasında fark vardır.
Murat KORKMAZ,
olarak kabul edilmiştir.
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
BULGULAR
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Araştırma Hipotezleri
Yıllara göre genele bakıldığında KBSTM’de
Özet2013
: 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verileriistatistiksel
kullanılarak hazırlanan
çalışma, sanayi
H01: 2012 ve
yıllarındaki
su tüketim
olarakbuanlamlı
farklılık vardır (H01
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
miktarları arasında
yoktur.
(z=3.855;
p<0.001),
ve %18.3’lük düşüş
şeklindedir.fark
Farklı
analiz teknikleri kullanılarakred)
hazırlanan
çalışmada
ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakolmuştur.
araştırma daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
KBSTM ortancası 2012 yılında 0.137
Sanayi
ve konutlarda
tüketimsu
aralıklarına
H11: 2012 ve
2013
yıllarındaki
tüketimgöre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
(ÇAG =göre0.339)
iken
2013 yılında
0.112 (ÇAG
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
de sonuca
gidilmiştir.
Elde
miktarları arasında
fark vardır.
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
= 0.377)’dir (Tablo 2).
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
H02: 2012 ve
2013
yıllarındaki
su tüketim
aralığı
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
ücretleri arasında
yoktur.
Anahtar fark
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Tablo 2. Yıllara göre Kişi Başı Su Tüketim Miktarı(KBSTM) ve Kişi Başı Su Tüketim ÜcreECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
NATURAL GAS PRICES
ti (KBSTÜ) (m3/kişi veAND
TL/kişi)
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Ortanca
min;prepared
mak by using(ÇAG)
Ortalama±SS
Z
Abstract: In this study
data of TSI belonging
to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
KBSTM_2012
0.005;
14.612
0.137
1.865±3.921
analyzed. ANOVA
model
was applied
to (0.339)
the study prepared
with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research
3.855was
made more comprehensive.
The purpose
was(0.377)
to determine electricity
and natural gas prices
KBSTM_2013
0.000; 11.903
0.112
1.007±2.153
KBSTÜ_2012
0.031; 66.993
0.515 (1.206)
7.551±16.048
KBSTÜ_2013
0.000; 41.900
0.393 (1.485)
3.570±7.573
Birimler bazında; YİH, GSB ve ADSM de
KBSTM’de istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş
4.181
p
<0.001
<0.001
vardır (H02 red) (sırasıyla z=2.667; p=0.008,
z=2.746; p=0.006, z=2.981; p=0.003) (Tablo 3).
5
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Tablo 3. Yıllara Göre Birimler
Bazında Kişi Başı Su Tüketim Miktarı
İNCELENMESİ
2012
min; mak
Yüksek İhtisas
Hastanesi
Genel Sekreterlik
Binası
Keskin Devlet
Hastanesi
Kadın Doğum
Hastanesi
Hacı Hidayet
Doğruer Devlet
Hastanesi
ADSM
0.005; 0.098
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
2013
Ortanca
Ortanca
1
(ÇAG)
Ortalama±SS
mak
(ÇAG)
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi,min;
Elektrik-Enerji
Bölümü
0.068 (0.022)
0.064±0.022
0.002; 0.040
0.032 (0.021)
Ortalama±SS
z
p
0.028±0.012
2.667
0.008
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
6.941; 14.612
9.868 (3.586)
10.331±2.302
2.548; 11.903
4.897 (1.736)
5.269±2.453
2.746
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
0.219;
0.448
0.379 (0.104)
0.363±0.069 göre elektrik
0.199; 0.518
0.419fiyatlarının
(0.076)
0.390±0.099
Sanayi
ve konutlarda
tüketim aralıklarına
ve doğalgaz
tespit
edilmesi 0.392
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen0.503
bulgular0.243
sonucunda;
sektörü için0.000;
tüketim
arttıkça,
elektrik0.202±0.141
ve doğalgaz 0.863
0.119;
(0.135) sanayi
0.245±0.104
0.458aralığı0.209
(0.191)
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
0.006
0.695
0.388
0.025; 0.161
0.053 (0.017)
0.060±0.034
0.042; 0.073
0.051 (0.011)
0.053±0.009
0.549
0.583
0.096; 0.137
0.127 (0.014)
0.123±0.013
0.008; 0.122
0.106 (0.018)
0.097±0.030
2.981
0.003
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Yüzdesel olarak KBSTM ortancasındaki bu düşüşgörülen artış ve diğer birimlerdeki
HOUSES
azalma istatiksel açıdan anlamlı değildir (p>0.05) (Şekil 1).
ler YİH’de %52.9, GSB’de %50.4 ve ADSM’de
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
%16.5 dir. KBSTM’de
yıllarofbazında,
the consumption
electricity KDH’de
and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques
analysis. Moreover,
of hypothesis
applied and
the research was
Şekil 1. Yıllara
Göre for
Birimler
Bazındatests
Kişi
Başı Su were
Tüketim
Miktarında
Meydana Gelen
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Değişim (Yüzde)
6
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
KBSTÜ’de de toplamda yıllara göre anlamlı,
%23.7’lik azalma gözlenmiştir, 2012 yılı KBSTÜ
ortancası 0.515 (ÇAG = 1.206) iken 2013 yılında
0.393 (ÇAG = 0.377)’dir(Tablo2). Birimlere bakıl-
dığında, YİH, GSB ve ADSM’de KBSTÜ anlamlı
düzeyde azalmıştır (sırasıyla z=2.824;p=0.005,
z=2.981;p=0.003, z=3.059;p=0.002) (Tablo4).
7
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Tablo 4. Yıllara Göre Birimler
Bazında Kişi Başı Su Tüketim Ücreti
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
2013
2012
Güven Grup min;
A.Ş. Finans
Ortalama±SS
mak Yönetmeni
Ortanca
Ortalama±SS
(ÇAG)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
0.031;
0.254
0.253±0.092
0.007;
0.114 (0.073)
0.099±0.042
2.824
0.388
(0.090)
0.141
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
30.401;
39.442
41.862±10.925
8.971; hazırlanan
17.238çalışmada
18.549±8.633
2.981
şeklindedir.
Farklı analiz
teknikleri kullanılarak
ANOVA modeli
66.993
(15.176)
41.900 araştırma
(6.109)
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez testleri uygulanarak
daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
0.936;
1.447
1.435±0.229
0.787;
1.645 (0.296)
1.530±0.385
0.549
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
1.773
(0.245)
2.033
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
min;
mak
Yüksek
İhtisas
Hastanesi
Genel
Sekreterlik
Binası
Keskin
Devlet
Hastanesi
Z
Ortanca
(ÇAG)
p
1
0.005
0.003
0.583
Kadın
Doğum
Hastanesi
0.450;
0.960
1.030±0.619
0.000;
0.735 (0.672)
0.713±0.495
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
2.838
(0.472)
1.597
1.020
0.308
Hacı
Hidayet
Doğruer
Devlet
Hastanesi
0.095;ECONOMETRIC
0.202
0.260±0.211OF ELECTRICITY
0.148;
0.180
(0.038)
0.187±0.030
ANALYSIS
AND
NATURAL
GAS PRICES 1.490
0.906 ACCORDING
(0.104) TO CONSUMPTION RANGES
0.255
IN TERMS OF INDUSTRY AND
0.136
ADSM
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
0.360;
0.478
0.465±0.049
0.030;
0.374 (0.063)
0.343±0.104
3.059
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
0.515
(0.049)
0.428
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Yüzdesel olarak, KBSTÜ ortancasında; YİH’de
%55,1, GSB’de %56.3, KDgH’de %23.4, HHDH’de
%10.9, ADSM’de %16.5’lik azalma, KDH’de ise
0.002
%13.7’lik bir artış söz konusudur(Şekil2). Ancak
KDgH ve HHDH’deki azalma ile KDH’deki
artış istatiksel açıdan anlamlı değildir(p>0.05).
8
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Şekil 2. Yıllara Göre BirimlerİNCELENMESİ
Bazında Kişi Başı Su Tüketim Ücretinde
Meydana
Gelen Değişim (Yüzde)
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
pek rastlanamamaktadır. Bu anlamda bu çalışma
önem arz etmektedir. Bulduğumuz sonuçlar, konBu çalışma kapsamında dünya literatürü tarandıforu etkilemeksizin alınan tasarruf önlemlerinin
ğında konuyla ilgili bilimsel saha çalışmalarına
ve farkındalık eğitimlerinin çok faydalı olduğunu
9
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
göstermektedir. Tasarruf konusunda çalışan
bir
05, Centre fort he Analysis and Dissemination
İNCELENMESİ
ekibin görevlendirilmesi ve bu ekibin Murat
konuya
sahip Hakan of
Demonstrated Energy, p.4-9
KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
çıkması ayrıca büyük önem taşımaktadır.
KDH su
Güven Grup A.Ş. Finans
DSİYönetmeni
(DEVLET SU İŞLERİ), (2009). Turkey
giderlerinde görülen artışın, bu hastanenin
merkeze
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü Ankara. Erişim: [http://www.
Water Report.
uzak olmasından kaynaklanan ulaşım güçlüğü
dsi.gov.tr/english/pdf_files/TurkeyWaterReport.
Özet : 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK
ve dolayısıyla tasarruf
önlemlerinin
burada
tamverileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
pdf]istatistiksel
(11.12.2015)
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
olarak analiz edilmesi
olarak hayata geçirilememesinden
olduğu
şeklindedir. Farklı analiz ötürü
teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak
araştırma daha kapsamlıSCIENCE
hale getirilmiştir.
tahmin edilmektedir.
ENVIRONMENT
CENTER, (2003).
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Greener
Hospitals:
Improving
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de
sonuca gidilmiştir.
Elde Environmental
Su israfının önlenmesi
için, hastanelerin henüz
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Performance. 2003. Germany: Bristol-Myers
fiyatlarının genel
seviyesinde düşüş
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
yapım aşamasındayken
planlanması
gerekmekCompany
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma Squibb
meydana gelmektedir.
tedir. Bu planlamalar Amerika ve Avrupa’da
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
“Yeşil hastane” kavramı çerçevesinde yaygın GÜMRÜKÇÜ, S., SARIGÜL, G., ZEYDANLI,
olarak yapılmaktadır. Örneğin tüketilen suyun
U., (2013). Türkiye’de Suyun Durumu ve
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
azaltılması için ‘griACCORDING
su sistemi’TO
uygulanmaktadır.
Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel
CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Bu sistemde, hastanelerin suları arıtıldıktan sonra
klozetlere verilmektedir. Yağmur suları ve arıtılan
Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
consumptionyeşil
of electricity
and natural gas used in industry and houses is statistically
sular göletlerdethebiriktirilip
alan sulamalaanalyzed. ANOVA model was applied to the KAPOOR,
study preparedR.,
withKUMAR
the use of S.,
different
(2011). Energy Efrında kullanılabilmektedir.
AyrıcaMoreover,
hastanelerde
techniques for analysis.
tests of hypothesis were applied and the research was
ficiency
in and
Hospitals:
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
natural gasBest
prices Practice Guide.
su tüketimini azaltmak için hastane içi su akış
USAID ECO-III Project, March, p.7
şemalarının oluşturulması, hangi alanlarda ne
kadar su kullanıldığının belirlenmesi ve gereksiz MULUK, Ç.B., KURT, B., TURAK, A., TÜRkullanımı önlemek için yeni stratejiler geliştirilmesi
KER, A., ÇALIŞKAN M.A., BALKIZ, Ö.,
önemlidir (Environment Science Center, 2003).
NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL,
(2012). Global Trends 2030: Alternative
KAYNAKLAR
Worlds 2012. ABD. Erişim: [www.dni.gov/
BEYHUN, N.E., (2015). Hastanelerde Sağlıklı Su
nic/globaltrends] Erişim tarihi: 25 Eylül 2015
Temini Planlaması ve Uygulamaları, Ulusal
ROBERTS, G.L., (2011). Shades of green: the
Su ve Sağlık Kongresi(Uluslararası katılımlı,
evolution of hospital sustainable design
Antalya 26-30 Ekim
standards. Health Facilities Management
IEA and OECD, (1997). Saving Energy with
Magazine. 2011;24(11): 45-50
Energy Efficiency in Hospital, Maxi Brochure
10
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
G., ÖZKAN O., BAYIN G., (2013).
YILDIZ D., (2008). Su Kaynaklarının
İNCELENMESİ
TEREKLİ
PlanlanÇevre Dostu Hastaneler: Hastaneden
Yesil
Geliştirilmesi ve Yönetimi (Küresel,
Murat KORKMAZ, Hakan ması,
AÇIKGÖZ
Hastaneye Ankara Sağlık Hizmetleri
Dergisi.
Bölgesel ve Ülkesel Bakış). Toplum ve Hekim
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
2013;12(2):37-54
2008;23(1):63-68
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
WWAP (WORLD WATER ASSESSMENT
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
PROGRAMME),
(2012).
The United
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz Nations
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
World Water Development Report 4: Manauygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve
konutlarda tüketim
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
ging Water under
Uncertainty
and aralıklarına
Risk. Paris,
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
UNESCO.Erişim:
http://www.unesco.org/
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
new/en/natural-sciences/environment/water/
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
wwap/wwdr/wwdr4-2012/ Erişim tarihi: 25
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Eylül 2015
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
11
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
EXTENDED ABSTACT
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Meaning and Significance: Water
is essential for life. The life and development of people and the
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
progress of countries are directly related to an adequate supply of quality water. Droughts will be the
2012-2014
Yılları consumption
arasındaki TUİK verileri
hazırlanan
çalışma,the
sanayi
main problem inÖzet
the: future.
Water
in thekullanılarak
world has
tripledbuwithin
last 50 years, even
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
if there is no increase
in the
number
of waterkullanılarak
sources. The
loss çalışmada
of available
water
may be because of
şeklindedir.
Farklı
analiz teknikleri
hazırlanan
ANOVA
modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
the physical inefficiency of water supplies and using water intentionally and unconsciously. Moreover
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
global warmingyönünde
has ledhareket
to theedilmiş
rapidolup,
decrease
waterbulgulara
supplies.
predictions
yapılan of
istatistik
göreThe
de sonuca
gidilmiştir.about
Elde climate change
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
are that wet regions will have more rain and dry regions will be drier. It is expected that the decrease
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
in rainfall will seriously
affect yükseldikçe,
the Middle
Eastdaand
Southern
European regions including Turkey.
aralığı Kw cinsinden
fiyatlarda
azalma
meydana gelmektedir.
Turkey is a country
which
is close
to Doğalgaz,
water shortage.
It isKonut,
estimated
that Fiyat
stress on water supplies
Anahtar
Kelimeler
: Elektrik,
Tüketim, Sanayi,
Anova, TUİK,
will be seen in more than 40% of Central and Western regions of Turkey by the year 2030. Water
planners had modified
their criteria, according to such a negative outlook, at the beginning of the
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
TO CONSUMPTION
IN TERMS
21st Century. The ACCORDING
basis of these
changes is to RANGES
do whatever
mayOFbeINDUSTRY
currentlyAND
necessary in order to
HOUSES
use water more productively, rather than trying to increase resources by forcing the natural balance.
Abstract:
In thiswhich
study prepared
by using
data of TSIservices,
belonging to
the years
of 2012-2014,
Buildings such as
hospitals,
provide
continuous
lead
to high
water consumption. As
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
ANOVA
model
was applied
the study prepared
the usewater
of different
a result, resources
should
be used
carefully,
thetopollutant
effects with
of waste
should be decreased
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
and the water cycle
be controlled
by water
in hospitals.
madeshould
more comprehensive.
The purpose
was management
to determine electricity
and naturalPurpose:
gas prices The aim of this
study is to determine the effects of water-saving precautions aimed at decreasing water consumption
in hospitals and other health facilities. Scope: This before and after evaluation study was designed
at health facilities of the Public Hospital Association in Kırıkkale, including Yüksek İhtisas Hospital
(433 beds), the General Secretariat building, Keskin Public Hospital (28 beds), the Maternity Hospital
(175 beds), Hacı Hidayet Doğruer Hospital (215 beds) and the Oral-Dental Health Center (40 units)
between 2012 and 2013. The study began in December 2012 and water-saving precautions were
continued in 2013. The water consumption amount on bills and the total costs of bills over the 2012
and 2013 period (24 months) were then evaluated. Limitations: The study should have included
other consumption items such as electricity, natural gas and medical waste. Furthermore positive
examples should have been shared with other Public Hospital Associations. Method: Employees
had been educated about saving water from December 2012 and water- saving precautions were
continued in 2013. The buildings were technically modified in relation to their water consumption
performance. Monthly consumption results in 2012 and 2013 were compared by statistical analysis
of the water bills. Variables such as the number of employees, inpatients, outpatient clinics, emer12
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
E21-D14-D31-E44
(Ekonomi)
& (Economy)ID:63 K:71
(Ekonomi
–Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
patients and operations were calculated.
Shapira-Wilks test was used to analyse
İNCELENMESİ
gency
the data in
relation to the normal distribution Murat
of variables.
The
values
of water bills in 2012 were converted
KORKMAZ,
Hakan
AÇIKGÖZ
to 2013 real values by using TUİK’sGüven
consumer
price index. Wilcoxon signed rank test was used to
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
assess whether the amount of water
consumption differed generally and by unit per year. IBM SPSS
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Statistics 21.0 and MS-Excel 2007 were used for statistics and calculations. A p<0.05 was consideÖzetsignificant.
: 2012-2014 Yılları
arasındaki
TUİK verileri
kullanılarak amount
hazırlanan bu
sanayi
red as statistically
Findings:
‘Water
consumption
perçalışma,
capita’
was found to have
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
significantly decreased
years
with kullanılarak
an overallhazırlanan
decrease
of 18.3%.
There
was a significant
şeklindedir.over
Farklıthe
analiz
teknikleri
çalışmada
ANOVA
modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
decrease according to particular units. A decrease was found at Yüksek İhtisas Hospital, the General
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Secretariat and the
Oral-Dental
Health
The decreases
in demedian
‘water consumption
amount
yönünde
hareket edilmiş
olup, Center.
yapılan istatistik
bulgulara göre
sonuca gidilmiştir.
Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
per capita’ were 52.9% in Yuksek İhtisas Hospital, 50.4% in the General Secretariat and 16.5% in
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
the Oral-Dental aralığı
Health
wasfiyatlarda
a significant
(23.7%) in water consumption costs
Kw Center.
cinsinden There
yükseldikçe,
da azalmadecrease
meydana gelmektedir.
per capita. WaterAnahtar
consumption
per
capitaTüketim,
decreased
Kelimeler : costs
Elektrik,
Doğalgaz,
Sanayi,statistically
Konut, Anova,according
TUİK, Fiyat to the units (Yüksek
İhtisas Hospital, the General Secretariat and the Oral-Dental Health Center). The median of water
consumption costsECONOMETRIC
per capita wasANALYSIS
55.1% atOFYüksek
İhtisas Hospital, 56.3% at the General Secretariat,
ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
RANGES
TERMS OFHospital,
INDUSTRY10.9%
AND
16.5% at the Oral-Dental
Health
Center, 23.4%
at theINMaternity
at Hacı Hidayet
HOUSES
Doğruer Hospital and 13.7% at Keskin Public Hospital. Conclusion: There are few international
this study prepared
using data
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,Our results have
studies focusingAbstract:
on thisIn subject
which by
makes
ourof study
particularly
important.
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA
model was
applied
studyaffected
prepared comfort,
with the useawareness
of different or performance
shown that water-saving
precautions
which
intonotheway
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
were very beneficial.
Wecomprehensive.
believe thatThe
teams
should
be organized
toand
focus
ongaswater-saving
methods.
made more
purpose
was to determine
electricity
natural
prices
Hospitals should be planned and constructed appropriately to facilitate water saving. Water flow
diagrams should be created to help to reduce water consumption in hospitals. Finally the quantity of
water that each sector of the hospital may require should be clearly determined and new strategies
should be developed in order to prevent any unnecessary use of water and thereby reduce wastage.
13
UHEYAD
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT
AN ANALYSIS ON THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF
TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY IN ASEAN-5 COUNTRIES1
ASEAN-5 ÜLKELERİNİN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE
ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ
Dilek ŞAHİN
Cumhuriyet University, Tourism and Hotel Management, Hospitality Management Department,
Sivas / Turkey
Öz: Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyanın en eski sanayilerinden biridir. Tekstil ve hazır giyim sektörü ülkelerin
ekonomik büyüme ve kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.
Özellikle bu sektör, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın
motoru olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada 2000-2014
dönemleri arasında ASEAN-5 ülkelerinde tekstil ve hazır
giyim sektörünün analizi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, tekstil ve hazır giyim sektöründe pazar payı,
ticarette uzmanlaşma endeksi ve açıklanmış karşılaştırmalı
üstünlükler endeksi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen
verilere Birleşmiş Milletlerin Comtrade veri tabanından
ulaşılmıştır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölüm giriş kısmından oluşmaktadır. İkinci bölüm rekabet
gücünün ölçümüyle ilgili ampirik literatürden oluşmaktadır.
Üçüncü bölüm metodolojiden ve dördüncü bölüm ampirik
bulgulardan son bölüm ise sonuç kısmından oluşmaktadır.
Abstract: Textile and clothing sector is one of the oldest
industries in the world. Textile and clothing sector has played
an important role in the economic growth and development
of countries. Especially, this sector is defined as the engine
of development for developing countries. This study aims
to analyzed the textile and clothing sector in ASEAN-5
countries over a period of 2000-2014. For this purpose,
we have used market share, trade specialization coefficient
and revealed comparative advantage index in textile and
clothing sector. The data which is used in this study is
obtained from UN Comtrade. This study consist of five
sections. Section one presents introduction. Section two
presents empirical literature related with the measurement
of competitiveness. Section three deal with methodology
and section four discussed the empirical findings and final
section concludes.
Anahtar Kelimeler: Rekabet, Açıklanmış Karşılaştırmalı
Üstünlükler Endeksi, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
Key Words: Competitiveness, Revealed Comparative Advantage Index, Textile and Clothing Industry
Doi: 10.17373/UHEYAD.2016816504
(1) Corresponding Author: Dilek ŞAHİN, Cumhuriyet University, Tourism and Hotel Management, Hospitality Man-
agement Department, Sivas / Turkey [email protected] Received: 19.12.2015 Accepted: 11.03.2016
Type of Article (Research -Application) Conflict of Interest: None “There is report of Ethics Committee” None
“The Research Council Permit “NO”
14
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
I.INTRODUCTION
section four discussed the empirical
İNCELENMESİ
findings
and AÇIKGÖZ
final section concludes.
KORKMAZ, Hakan
After the industrial revolution, Murat
textile
and
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
clothing sector has played a leading
role in II. LITERATURE REVIEW
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
the economic development of developing
There is a large literature both theoretical and
countries, thenÖzet
it has
been
an
pioneer
indus: 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileriempirical
kullanılarak hazırlanan
bu çalışma, sanayi Some studies
on competitiveness.
ve konutlarda
kullanılan (Altıntaş
doğalgaz ile elektrik
try many developing
countries
and tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
inhazırlanan
the literature
about
competitiveness
can be
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak
çalışmada
ANOVA
modeli
Akpolat, 2013:uygulanmıştır.
35). Textile
and
clothing
secAyrıca
hipotez
testleri uygulanarak
araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
summarized as follows:
Sanayi veboth
konutlarda
tüketim aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
tor is closely related
technologically
and
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Yücelaralığı
(2010),
Turkish textile and
in terms of trade
policy.
textile
edilen
bulgularAlso
sonucunda;
sanayiprovide
sektörü için tüketim
arttıkça, analyzed
elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
the input to thearalığı
clothing
sector, creating ver- clothing industry’s competitiveness during
Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
tical linkages between
the two (Alüftekin et the 1998-2008 period by using Balassa’s ReAnahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
al., 2009: 2). The textile sector is more capital vealed Comparative Advantage Index and
intensive than the clothing sector and textile Vollrath’s Index. Analysis showed that the
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
IN TERMS
OF INDUSTRY advantage
AND
sector is less unskilled
labour
intensive thanRANGES
sector
had comparative
but this adHOUSES
clothing sector (Nordas, 2004: 7). Textile and vantage was lost by textile sector after 1998
Abstract:
this study
prepared
by using data ofand
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
clothing industry
has Inbeen
facing
increased
by clothing
sector
after 2005.
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
competitive pressure
due tomodel
technological
analyzed. ANOVA
was applied to the study prepared with the use of different
Ahmad
Kalim
(2013),
analyzed revealed
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
wereand
applied
and the
research was
changes affecting
processes.
The
madeproduction
more comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
comparative advantage of textile and clothaim of this study is to analyze the comparative
ing sector of Pakistan at HS-2 digit level and
advantage of the textile and clothing industry
SITC-3 digit level. showed that Pakistan had
in ASEAN-5 countries in the global perspeccomparative advantage in textile sector and
tive. For this purpose, we analzyed textile
low comparative advantage in clothing sector.
and clothing industry through market share,
trade specialization coefficient, revealed Karaalp and Yılmaz (2013), the comparative
competitive advantage index at SITC Rev.3 advantage of Bangladesh, China, Germany
two digit levels. The data which is used in this and Turkey’s was analyzed with respect to the
study is annual secondary data from 2000 to US and the EU-15 textiles and clothing mar2014 which are obtained from UN Comtrade. kets by using Balassa’s revealed comparative
This study consist of five sections. Section advantage index for the period 2000-2010.
two presents empirical literature related with The results showed that Bangladesh, China
the measurement of competitiveness. Section and Turkey had a strong comparative advanthree deal with data and methodology and tage in both the textile and clothing markets
15
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
world, the US and the EU-15 while
in ASEAN-5 countries. For this purpose,
İNCELENMESİ
of the
we
Germany has no significant comparative
ad- Hakan
calculate
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZmarket size, trade specialization
vantage in any of these markets. Güven Grup A.Ş. Finans
coefficient
and revealed comparative advanYönetmeni
tage index. The export and import volume
1
Kilisanalyzed
7 Aralık Üniversitesi,
Shahab and Mahmood (2013),
the Elektrik-Enerji Bölümü
data calculate to measure the international
trade specialization in the leather products
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verilericompetitiveness
kullanılarak hazırlananof
bu textile
çalışma, sanayi
and clothing indusbetween some selected
Asian
economies
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz ilewith
elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
come çalışmada
from UN
Comtrade
Farklı analiz teknikleri kullanılaraktry
hazırlanan
ANOVA
modeli database. The
particular focusşeklindedir.
on Pakistan.
Revealed Comuygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakstudy
araştırmacovers
daha kapsamlı
hale
getirilmiştir.
the 2000-2014 period. SITC
Sanayi index
ve konutlarda
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
parative Advantage
wastüketim
used aralıklarına
for 2002Codes göre
(Rev.3)
textile
and Elde
clothing industry;
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
de sonuca
gidilmiştir.
2009. The empirical
analysis showed that
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
SITC 65 (Textile yarn, fabrics, made-up argenel seviyesindeadvantage
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Pakistan had afiyatlarının
high comparative
ticles,
n.s.e.
and related products), SITC 84
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
in leather products.
of Anova,
apparel
and
clothing accessories).
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,(Articles
Sanayi, Konut,
TUİK,
Fiyat
Shahzad (2015), analyzed the revealed comparIV. EMPIRICAL ANALYSIS
ative advantage analysis
for clothing and textile
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND
sectors of Pakistan,ACCORDING
India and TO
Bangladesh.
Three
methods
as Market
Share (MS), Trade
HOUSES
Specialization Coefficient (TSC) and ReIn this study, it was used the Balassa’s index.
Abstract: In this study prepared by using data ofvealed
TSI belonging
to the years of
2012-2014, Index (RCA)
Comparative
Advantage
consumption of advantage
electricity and natural
The revealed the
comparative
ana- gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the will
study prepared
withtotheinuse
of different
be used
order
to analyze internalyzed in two different
oneMoreover,
static onteststheof hypothesis were applied and the research was
techniques ways:
for analysis.
tional competitiveness
of prices
textile and clothing
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity and natural gas
year 2010 and the other one dynamic based
industry in ASEAN-5 countries.
on 1980, 1990, 2000 and 2010. The results
showed that Pakistan’s highest revealed coma.Market Share
parative advantage for textiles over both India
This indicator shows value of export for one
and Bangladesh. India had revealed a comproduct from selected country on the value of
parative disadvantage in textile in competiexport for the product worldwide. Also, this
tion of Pakistan and Bangladesh. For clothindicator represents competitiveness of the
ing, Bangladesh had very dominant revealed
concerned product directly.
comparative advantage when competing with
Pakistan and India.
It is calculated by:
MS = Xab / Xwb
III. DATA AND METHODOLOGY
In this study, we analyze international competitiveness of textile and clothing industry
16
(i)
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Xab represents the export valueİNCELENMESİ
of
Data shows us that from the year
Where,
of 2000 to
product b from country a, and Xwb
repre- Hakan
the AÇIKGÖZ
year of 2014 the average annual increase
Murat KORKMAZ,
sents export value of product b worldwide.
rate of textile and clothing market size of InGüven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
donesia and Thailand is respectively, a faster
1
Kilis
7 Aralık shares
Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Figures in table I show that the
market
growing pace comparing to other competing
of Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapour
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verilericountries
kullanılarak hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
as Malaysia,
Singapour
and Philipand Philippines‘
clothing
industry.
ve textile
konutlardaand
kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakpines.
hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda
aralıklarına
elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının
tespit edilmesiCountries
Table I. Market
Share tüketim
of Textile
andgöre
Clothing
Industry
of ASEAN-5
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Year
edilen bulgular sonucunda;
için tüketimThailand
aralığı arttıkça, elektrik
ve doğalgaz Philippines
Sector
Indonesiasanayi sektörü
Malaysia
Singapour
2000
aralığı Kw cinsinden2,12
yükseldikçe, fiyatlarda
Textile
0,76da azalma meydana
1,18 gelmektedir. 0,54
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Anahtar Kelimeler2,37
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, 1,88
Konut, Anova, TUİK,
Fiyat
Clothing
1,13
0,91
2001
Textile
2,04
0,67
1,20
0,46
ECONOMETRIC
ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND
PRICES
Clothing
2,30
1,05
1,82NATURAL GAS
0,83
2002
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Textile
1,77
0,60
1,17
0,45
HOUSES
Clothing
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1,90
0,96
1,66
0,79
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of1,60
electricity and natural
is statistically
Textile
0,55gas used in industry
1,18 and houses 0,52
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis.
of hypothesis were
research was
Clothing
1,73 Moreover, tests0,86
1,52applied and the0,81
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
0,17
1,27
0,16
1,21
0,16
1,14
0,14
0,94
Textile
1,54
0,60
1,25
0,47
0,12
Clothing
1,67
0,88
1,50
0,74
0,81
Textile
0,16
0,63
1,30
0,43
0,12
Clothing
1,77
0,86
1,42
0,59
0,79
Textile
1,59
0,63
1,26
0,39
0,10
Clothing
1,79
0,88
1,32
0,61
0,81
Textile
1,56
0,59
1,27
0,39
0,08
Clothing
1,63
0,87
1,13
0,49
0,63
Textile
1,44
0,60
1,26
0,34
0,07
Clothing
1,65
0,95
1,12
0,40
0,52
Textile
1,49
0,63
1,39
0,32
0,06
Clothing
1,77
0,93
1,12
0,31
0,45
17
2010
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Textile
1,60
0,64
1,45
0,31
Clothing
2011
Textile
Clothing
2012
2013
2014
Textile
1,84 Murat KORKMAZ,
1,05 Hakan AÇIKGÖZ
1,16
0,06
0,28
0,29
Güven Grup0,67
A.Ş. Finans Yönetmeni
1,36
0,28
0,06
Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
1,86
1,06 Elektrik-Enerji
1,05 Bölümü
0,27
0,32
1,60
0,28
0,06
1,60
1
0,62
1,24
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan
istatistiksel olarak analiz
Clothing
1,85 doğalgaz ile elektrik
1,12 tüketiminin 1,05
0,32 edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Textile
1,51
0,60
1,27
0,29
uygulanmıştır. Ayrıca
hipotez testleri uygulanarak
araştırma
daha kapsamlı hale
getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Clothing
1,74
1,03
0,92
0,28
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda;
için tüketim aralığı
ve doğalgaz
Textile
1,50 sanayi sektörü
0,60
1,24arttıkça, elektrik
0,27
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Clothing
1,04da azalma meydana
0,89 gelmektedir. 0,29
aralığı Kw cinsinden1,67
yükseldikçe, fiyatlarda
0,39
0,05
0,35
0,08
0,40
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Source: Author’s Calculations from the Data of the UN COMTRADE .
b.Trade Specialization
Coefficient
(TSC)
competitive
disadvantage
will the concerned
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
product be.
HOUSES
Trade specialization coefficient is calculated
by net export volume
divided by total trade
We could get the information from table II
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption
industry
and houses is statistically
volume. The function
is: of electricity and natural gas used
thatintrade
specialization
coefficients of textile
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied in
and Indonesia,
the research was
and clothing
Malaysia, Thai(ii)
made
more
comprehensive.
The
purpose
was
to
determine
electricity
and
natural
gas prices
TSCij =
( X ij − M
)
/
(
X
+
M
)
ij
ij
ij
land, Singapour and Philippines. The trade
specialization coefficient of textile in IndoWhere TCij represent the trade specialization
nesia during the year from 2000 to 2001 is
coefficient of product i in the country j, while
between 0 and 0.5 which represent competiXij and Mij represent the export volume and
tive advantage but it is not obvious. But from
import volume. The index will range from -1
2002 to 2004 trade specialization coefficient
to 1.
of textile in Indonesia is between 0.5 and 0.8
If 0.8 < TSC < 1 the concerned product
which represent relatively high competitive
has a prominent competitive advantage. If
advantage. In 2005, trade specialization coef0.5 < TSC < 0.8 the concerned product has
ficient of textile in Indonesia is -0.37 which
a relatively high competitive advantage. If
represent competitive disadvantage. From
0 < TSC < 0.5 the concerned product has
2006 to 2007 trade specialization coefficient
competitive advantage but it is not obvious.
of textile in Indonesia is between 0.5 and 0.8
Also the more approximate to -1 the more
which represent a relatively high competitive
18
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
From 2008 to 2009 trade special2014 are between 0 and 0.5 which
İNCELENMESİ
advantage.
represent
ization coefficient of textile in Indonesia
is Hakan
a competitive
advantage but it is not obvious.
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
between 0 and 0.5 which represent
competiThe trade specialization coefficient of clothGüven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
tive advantage but it is not obvious.
But from
ing in Thailand during the year from 2000 to
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
2010, the trade specialization coefficient of
2009 are between 0.8 and 1 which represent a
Özet : is
2012-2014
Yılları-0
arasındaki
hazırlanan
bu çalışma,advantage.
sanayi
textile in Indonesia
all above
whichTUİK
rep-verileriakullanılarak
prominent
competitive
But from
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
resent competitive
disadvantage.
The trade
the çalışmada
trade specialization
şeklindedir.
Farklı analiz teknikleri
kullanılarak2010,
hazırlanan
ANOVA modeli coefficient of
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale getirilmiştir.
specialization coefficient of clothing in Indoclothing in Thailand
is between 0.5 and 0.8
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
nesia during the
yearhareket
fromedilmiş
2000olup,
to yapılan
2014 istatistik
is
which represent
a relatively
high competitive
yönünde
bulgulara
göre de sonuca
gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
between 0.8 and 1 which represent a promiadvantage.
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
nent competitive
advantage.
aralığı
Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
The trade specialization coefficient of texAnahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
The trade specialization coefficient of textile and clothing in Singapour during the year
tile in Malaysia during the year from 2000 to
from 2000 to 2014 are all above -0 which
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
2014 are betweenACCORDING
0 and 0.5TO
which
represent
represent competitive disadvantage. The
CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
a competitive advantage but it is not obvious.
trade specialization coefficient of textile in
The trade specialization coefficient of clothPhilippines during the year from 2000 to 2014
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
consumption
of electricity
natural
and-0
houses
is statistically
ing in Malaysiatheduring
the year
fromand
2000
to gas used
areinallindustry
above
which
represent competitive
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
2003 are between
0.8 and
1 which
represent
a hypothesis
disadvantage.
specialization
coeftechniques
for analysis.
Moreover,
tests of
were applied The
and thetrade
research
was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
prominent competitive advantage. The trade
ficient of clothing in Philippines during the
specialization coefficient of clothing in Mayear from 2000 to 2009 are between 0.8 and
laysia during the year from 2004-2014 are be1 which represent a prominent competitive
tween 0.5 and 0.8 which represent a relatively
advantage. But from 2010, the trade specialhigh competitive advantage.
ization coefficient of clothing in Philippines
is between 0.5 and 0.8 which represent a relaThe trade specialization coefficient of textively high competitive advantage.
tile in Thailand during the year from 2000 to
Table II. TCS of Textile and Clothing Industry of ASEAN-5 Countries
Year
Sector
Indonesia
Malaysia
Thailand
Singapour
Philippines
2000
Textile
0,47
0,06
0,09
-0,16
-0,61
Clothing
0,98
0,87
0,93
-0,01
0,94
Textile
0,49
0,06
0,10
-0,16
-0,63
Clothing
0,98
0,85
0,92
-0,01
0,94
2001
19
2002
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Textile
0,53
0,04
0,10
-0,16
Clothing
2003
Textile
Clothing
2004
2005
2006
2007
Textile
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-0,04
0,94
Güven Grup0,09
A.Ş. Finans Yönetmeni
0,14
-0,04
-0,59
Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
0,98
0,84 Elektrik-Enerji
0,91 Bölümü
-0,04
0,92
0,62
-0,04
-0,60
0,63
1
0,12
0,16
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan
istatistiksel olarak analiz
Clothing
0,97 doğalgaz ile elektrik
0,80 tüketiminin 0,90
-0,06 edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Textile
-0,37
0,16
0,16
-0,06
uygulanmıştır. Ayrıca
hipotez testleri uygulanarak
araştırma
daha kapsamlı hale
getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Clothing
0,97
0,79
0,90
-0,11
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda;
için tüketim aralığı
ve doğalgaz
Textile
0,63 sanayi sektörü
0,14
0,16arttıkça, elektrik
-0,09
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Clothing
0,77da azalma meydana
0,87 gelmektedir. -0,11
aralığı Kw cinsinden0,96
yükseldikçe, fiyatlarda
Textile
0,10
-0,09
Anahtar Kelimeler0,66
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi,0,18
Konut, Anova, TUİK,
Fiyat
Clothing
2008
0,97 Murat KORKMAZ,
0,84 Hakan AÇIKGÖZ
0,92
0,95
0,77
0,84
-0,15
Textile
0,05
0,16
0,13NATURAL GAS
-0,14
ECONOMETRIC
ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND
PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Clothing
0,90
0,76
0,83
-0,17
HOUSES
Textile
-0,61
0,06
0,19
0,22
-0,12
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Clothing
0,79gas used in industry
0,81 and houses-0,23
the consumption of0,91
electricity and natural
is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Textile
-0,00Moreover, tests0,16
0,16applied and the-0,12
techniques for analysis.
of hypothesis were
research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
0,92
-0,60
0,91
-0,67
0,92
-0,70
0,91
-0,63
0,89
-0,60
0,87
-0,58
Clothing
0,89
0,80
0,79
-0,29
0,78
Textile
-0,08
0,16
0,15
-0,14
-0,63
Clothing
0,90
0,73
0,76
-0,32
0,73
Textile
-0,10
0,13
0,04
-0,14
-0,64
Clothing
0,88
0,68
0,70
-0,28
0,73
Textile
-0,11
0,12
0,11
-0,9
-0,65
Clothing
0,86
0,63
0,67
-0,39
0,68
Textile
-0,10
0,12
0,12
-0,08
-0,55
Clothing
0,86
0,63
0,65
-0,31
0,68
Source: Author’s Calculations from the Data of the UN COMTRADE .
c. Revealed Competitive Advantage Index
(RCA)
The RCA measures relative advantage or
disadvantage of a certain country in a certain class of goods or services as evidenced
20
by trade
Balassa.
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
flows, which is introduced by Béla
The RCAs for clothing from the
İNCELENMESİ
year 2000
to 2010
are all under 0.8 which shows a low
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
competency for Malaysia. But from 2012, the
Güven
(iii) Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
RCAij = ( X ij / X it ) / ( X wj / X wt )
RCAs for clothing are all above 0.8 which
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
shows a middle-level competency. The RCAs
Where RCAij represent the RCA of country
2012-2014volume
Yılları arasındaki
TUİK verilerifor
kullanılarak
bu çalışma,
sanayi to 2014 are all
textilehazırlanan
from the
year 2000
i, Xij representsÖzet
the: export
of product
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
and 1.25
which
shows a middlej in country i, şeklindedir.
Xit represents
the total
export
Farklı analiz
teknikleri
kullanılarakbetween
hazırlanan 0.8
çalışmada
ANOVA
modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
level competency for Thailand. The RCAs
volume of country i. Xwj represents the export
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
for clothing
the yearElde
2000 to 2005 are
volume of product
j ofhareket
the world
and yapılan
Xwt repyönünde
edilmiş olup,
istatistik bulgulara
göre de from
sonuca gidilmiştir.
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
all between 1.25 and 2.5 which shows relaresents the total export volume of the world.
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
tivemeydana
stronggelmektedir.
export competency for Thailand.
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
If RCA > 2.5 it shows strong export compeRCAs
for clothing from the
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,However,
Sanayi, Konut,the
Anova,
TUİK, Fiyat
tency of product j
year 2006 to 2012 are between 0.8 and 1.25
which shows a middle-level competency for
If 1.25<RCA<2.5ECONOMETRIC
it shows relative
strong exANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND for clothing from
Thailand.
Also,
the RCAs
port competency ACCORDING
of product jTO CONSUMPTION RANGES
HOUSES
the year 2013 to 2014 are all under 0.8 which
If 0.8< RCA<1.25 it shows a middle-level
Abstract: In this study prepared by using data ofshows
TSI belonging
the years of 2012-2014,
a lowto competency
for Thailand.
consumption
competency ofthe
product
j of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
The were
RCAs
forandtextile
and was
clothing from the
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
applied
the research
If RCA< 0.8 itmade
shows
a low competency
more comprehensive.
The purposeof
was to determine electricity and natural gas prices
year 2000 to 2014 are all under 0.8 which
product j
shows a low competency for Singapore. The
RCAs for textile from the year 2000 to 2014
The RCAs for textile and clothing from the
are all under 0.8 which shows a low compeyear 2000 to 2014 are all between 1.25 and
tency for Philippines. The RCAs for clothing
2.5 which shows relative strong export comfrom the year 2000 to 2014 are between 1.25
petency for Indonesia. The RCAs for textile
and 2.5 which shows a relative strong export
from the year 2000 to 2014 are all under 0.8
competency for Philippines.
which shows a low competency for Malaysia.
Table III. The RCAs of Textile and Clothing Industry of ASEAN-5 Countries
Year
Sector
Indonesia
Malaysia
Thailand
Singapore
2000
Textile
2,15
0,49
1,08
0,25
0,29
Clothing
2,41
0,72
1,73
0,41
2,11
21
Philippines
2001
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Textile
2,19
0,46
1,12
0,23
Clothing
2002
Textile
Clothing
2003
2004
2005
2006
Textile
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,41
2,29
Güven Grup0,41
A.Ş. Finans Yönetmeni
1,10
0,22
0,30
Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
2,12
0,65 Elektrik-Enerji
1,55 Bölümü
0,40
2,07
1,94
0,24
0,30
1,97
1
0,39
1,09
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan
istatistiksel olarak analiz
Clothing
2,10 doğalgaz ile elektrik
0,61 tüketiminin 1,40
0,37 edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Textile
1,94
0,42
1,17
0,21
uygulanmıştır. Ayrıca
hipotez testleri uygulanarak
araştırma
daha kapsamlı hale
getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Clothing
2,11
0,62
1,40
0,33
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda;
için tüketim aralığı
ve doğalgaz
Textile
1,92 sanayi sektörü
0,45
1,20arttıkça, elektrik
0,19
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Clothing
0,61da azalma meydana
1,31 gelmektedir. 0,26
aralığı Kw cinsinden2,11
yükseldikçe, fiyatlarda
Textile
0,46
0,17
Anahtar Kelimeler1,86
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi,1,15
Konut, Anova, TUİK,
Fiyat
Clothing
2007
2,48 Murat KORKMAZ,
0,72 Hakan AÇIKGÖZ
1,70
2,11
0,65
1,20
0,27
Textile
1,85
0,46
1,12NATURAL GAS
0,17
ECONOMETRIC
ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND
PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Clothing
1,93
0,67
0,99
0,22
HOUSES
Textile
0,30
1,63
0,47
1,12
0,16
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Clothing
0,75gas used in industry
0,99 and houses 0,18
the consumption of1,89
electricity and natural
is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Textile
1,55 Moreover, tests0,48
1,11applied and the0,14
techniques for analysis.
of hypothesis were
research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
1,94
0,28
1,84
0,31
1,96
0,26
2,05
0,22
1,71
0,24
1,66
0,21
Clothing
1,85
0,72
0,89
0,14
1,46
Textile
1,51
0,48
1,11
0,13
0,19
Clothing
1,74
0,78
0,88
0,12
0,84
Textile
1,38
0,52
1,05
0,12
0,22
Clothing
1,62
0,82
0,81
0,11
1,19
Textile
1,46
0,48
0,94
0,12
0,20
Clothing
1,70
0,82
0,80
0,14
1,33
Textile
1,49
0,47
1
0,12
0,19
Clothing
1,72
0,72
0,73
0,12
1,14
Textile
1,52
0,46
0,97
0,12
0,23
Clothing
1,70
0,85
0,70
0,12
1,16
Source: Author’s Calculations from the Data of the UN COMTRADE.
22
V.
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
CONCLUSION
The trade specialization coefficient
İNCELENMESİ
of textile
in Malaysia
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ during the year from 2000 to 2014
The textile and clothing industry
represent
are between 0 and 0.5 which represent a comGrup A.Ş.
a significant sector of economicGüven
activity
in Finans Yönetmeni
petitive advantage but it is not obvious. The
1
Kilis 7 Aralık
world trade. In this study, textile
andÜniversitesi,
cloth- Elektrik-Enerji Bölümü
trade specialization coefficient of clothing in
ing industry in ASEAN-5 was analyzed. For
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri
kullanılarak during
hazırlanan the
bu çalışma,
Malaysia
year sanayi
from 2000 to 2003
this purpose, we
analzedkullanılan
textiledoğalgaz
and clothing
ve konutlarda
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
arehazırlanan
betweençalışmada
0.8 andANOVA
1 which
represent a promşeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak
modeli
industry through
market share, trade specialuygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
inent competitive advantage. The trade speSanayi ve
konutlarda tüketim
aralıklarınaadgöre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
ization coefficient,
revealed
competitive
of clothing
in Malaysia
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik cialization
bulgulara göre coefficient
de sonuca gidilmiştir.
Elde
vantage index at
SITC Rev.3 two digit levels.
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
during the year from 2004-2014 are between
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
The findings obtained
from this
studyfiyatlarda
can beda azalma
0.5 and
0.8gelmektedir.
which represent a relatively high
aralığı Kw cinsinden
yükseldikçe,
meydana
summarized asAnahtar
follows:
competitive
advantage.
The trade specializaKelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,
Sanayi, Konut, Anova,
TUİK, Fiyat
tion coefficient of textile in Thailand during
Data shows us that from the year of 2000 to
the year from 2000 to 2014 are between 0 and
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
the year of 2014ECONOMETRIC
the
average
annual
increase
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
TERMS
OF INDUSTRY
AND
0.5 IN
which
represent
a competitive
advantage
HOUSES
rate of textile and clothing market size of Inbut it is not obvious. The trade specialization
donesia and Thailand is respectively, a faster
Abstract: In this study prepared by using data of
TSI belongingof
to the
years of 2012-2014,
coefficient
clothing
in Thailand during the
the consumptionto
of electricity
and natural gas used in industry and houses is statistically
growing pace comparing
other competing
analyzed. ANOVA model was applied to the year
study from
prepared2000
with the
of different
to use
2009
are between 0.8 and
countries as Malaysia,
Singapour
and Philiptechniques for
analysis. Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
whichelectricity
represent
a a prominent
competitive
made more comprehensive. The purpose was to 1determine
and natural
gas prices
pines. The trade specialization coefficient of
advantage. But from 2010, the trade specialtextile in Indonesia during the year from 2000
ization coefficient of clothing in Thailand is
to 2001 is between 0 and 0.5 which represent
between 0.5 and 0.8 which represent a relacompetitive advantage but it is not obvious.
tively high competitive advantage.
From 2008 to 2009 trade specialization coefficient of textile in Indonesia is between 0 and The trade specialization coefficient of tex0.5 which represent competitive advantage tile and clothing in Singapour during the year
but it is not obvious. But from 2010, the trade from 2000 to 2014 are all above -0 which repspecialization coefficient of textile in Indone- resent competitive disadvantage. The trade
sia is all above -0 which represent competitive specialization coefficient of textile in Philipdisadvantage. The trade specialization coeffi- pines during the year from 2000 to 2014 are
cient of clothing in Indonesia during the year all above -0 which represent competitive disfrom 2000 to 2014 is between 0.8 and 1 which advantage. The trade specialization coefficient
represent a prominent competitive advantage. of clothing in Philippines during the year from
23
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
2009 are between 0.8 and 1 which
which shows a relative strong export
İNCELENMESİ
2000 to
comperepresent a prominent competitiveMurat
advantage.
tencyAÇIKGÖZ
for Philippines.
KORKMAZ, Hakan
But from 2010, the trade specialization
coefGüven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
REFERENCES
ficient of clothing in Philippines
is
between
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
0.5 and 0.8 which represent a relatively high AHMAD, N., KALIM, R., (2013). Changing
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma, sanayi
competitive advantage.
Revealed
Comparative
Advantage of Texve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
tile andçalışmada
Clothing
Sector
of Pakistan: Pre
Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan
ANOVA
modeli
The RCAs forşeklindedir.
textile and
clothing from the
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
and Post Quota Analysis. Pakistan Journal
Sanayi ve
tüketim aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
year 2000 to 2014
arekonutlarda
all between
1.25 and
of Commerce
Social
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de sonuca and
gidilmiştir.
Elde Sciences, 7(3):
2.5 which shows
relative strong export comedilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
520-544
fiyatlarının genel
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
petency for Indonesia.
Theseviyesinde
RCAs düşüş
for textile
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
from the year 2000 to 2014 are all under 0.8 ALTINTAŞ, N., & AKPOLAT, A., (2013).
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
which shows a low competency for Malaysia.
Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği ile TürThe RCAs for clothing from the year 2000
kiye Arasındaki Rekabet Analizi. Kafkas
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
to 2010 are all under
0.8 which shows a low
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES Fakültesi Dergisi, 4(6): 33-42
competency for Malaysia. The RCAs for textile from the year 2000 to 2014 are all between
Abstract: In this study prepared by using data of
TSI belonging to the N.,
years YÜKSEL,
of 2012-2014, Ö., TAŞ, A.,
ALÜFTEKİN,
the consumption
electricity and natural
0.8 and 1.25 which
shows a ofmiddle-level
com-gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the studyÇAKAR,
prepared with
of different
G.,the&use
BAYRAKTAR,
F., (2009).
petency for Thailand.
RCAsMoreover,
for clothing
techniques The
for analysis.
tests of hypothesis were applied and the research was
Küresel
Çıkışta
Kümelenme
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricityKrizden
and natural gas
prices
from the year 2000 to 2005 are all between
Modeli: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
1.25 and 2.5 which shows relative strong exÖrneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,
port competency for Thailand. However, the
5(10): 1-19
RCAs for clothing from the year 2006 to
2012 are between 0.8 and 1.25 which shows KARAALP, H., YILMAZ, N., (2013). Coma middle-level competency for Thailand. The
parative Advantage of Textiles and ClothRCAs for textile and clothing from the year
ing: Evidence for Bangladesh, China,
2000 to 2014 are all under 0.8 which shows
Germany and Turkey. Fıbres & Textiles in
a low competency for Singapore. The RCAs
Eastern Europe, 1(97): 14-17
for textile from the year 2000 to 2014 are all
KAZMI, S., TAKALA, J., (2014). An Overunder 0.8 which shows a low competency for
view of Pakistan’s Textile Sector from
Philippines. The RCAs for clothing from the
Operational Competitive Perspective-A
year 2000 to 2014 are between 1.25 and 2.5
Suggestive Analysis. World Journal of
Engineering and Technology, 2: 124-130
24
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
F1-F10-F14
ID:85 K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
(Finans Ekonomi
- Finance and Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
H., (2004). The Global TextileİNCELENMESİ
and SHAHZAD., K., (2015). An RCA Analysis
NORDAS,
Clothing Industry Post the Agreement
on Hakan of
Textiles and Clothing in Pakistan, InMurat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
Textiles and Clothing. World Trade
Orgadia and Bangladesh. The Lahore Journal
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
nization Discussion Paper,
5: 1-37
of Economics, 20(1): 157-168
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
SHAHAB, S., & MAHMOOD, M., (2013). YÜCEL, Y., (2010). Uluslararası Ticaretin
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
Comparative
Advantage
of Leather
IndusSerbestleştirilmesi
Türk Tekve konutlarda
kullanılan
doğalgaz ile
elektrik tüketiminin
istatistiksel olarak analizSürecinde
edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
try in Pakistan
with Selected Asian Econstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda
tüketim
göre elektrik ve
doğalgaz
tespit edilmesi
omies. International
Journal
ofaralıklarına
EconomGücü
vefiyatlarının
Çin Tehditi.
Marmara Üniversiyönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
ics and Financial,
3(1): 133-139
tesi İİBF Dergisi, 29(2): 227-250
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
SHAHBAZ, M.,
LEITAO,
BUTT,
M.,da azalma
UN meydana
Comtrade
Database, http://comtrade.
aralığı
Kw cinsindenN.,&
yükseldikçe,
fiyatlarda
gelmektedir.
(2012). Pakistan
Intra-Industry
Trade: Tüketim,
A
un.org/
Anahtar Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Sanayi,
Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Panel Data Approach. International Journal of Economics
and Financial, 2(2):
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
225-232
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
25
UHEYAD
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT
TÜRKİYE’DE PORTAKAL PAZARLAMASI ETKİNLİK ANALİZİ1
ORANGE MARKETING EFFECTIVENESS ANALYSIS IN TURKEY
Mükerrem ATALAY ORAL1, M. Göksel AKPINAR2
1
Akdeniz Üniversitesi, Elmalı Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Programı Antalya / Türkiye
2
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Antalya / Türkiye
Öz: Bu araştırmada Türkiye’de portakal pazarlama etkinliğinin
üretici düzeyinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
Türkiye’de portakal üretiminin yoğunlaştığı Akdeniz Bölgesi
kıyı şeridinde yer alan Adana, Antalya, Mersin ve Hatay
illeri araştırmanın alan kapsamı olarak dikkate alınmıştır.
Çalışmada 145 portakal üreticisi ile yüz yüze görüşme
yöntemi ile gerçekleştirilen anket uygulamasından elde
edilen birincil veriler kullanılmıştır. Örnek işletme seçimi
tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Üretici
düzeyinde elde edilen mikro verilerin analiz ve değerlendirilmesi SPSS 18.0 programında yapılmıştır. Araştırmada
veri analiz yöntemi olarak, Lojistik Regresyon Modeli ve
Veri Zarflama Analizi uygulanmıştır. Portakal pazarlama
etkinliğinin analizinde, üreticilerin var olan koşulda pazarlama etkinlik düzeyi düşük seviyede bulunmuştur. Bu
boyutta portakal satış şekli ve satışın gerçekleştirildiği kişi
veya nokta pazarlama etkinliğini arttırıcı değişkenler olarak
belirlenmiştir. Bu bağlamda üreticilerin ürününü ihracatçı
tüccara satma olasılığı pazarlama etkinliğini % 80 oranında
arttırırken, satış şeklinin alivre satış olma olasılığının etkinliği
% 74 oranında arttırdığı sonucu elde edilmiştir.
Abstract: In this study, it is aimed that orange marketing
efficiency in Turkey to be determined in the level of producer.
For this purpose, cities located in Mediterranean Region of
Turkey such as Adana, Antalya, Mersin, and Hatay in which
orange production concentrates are considered as the area
scope of the study. In the study, primary data acquired by the
implementation of survey that was carried out by face to face
interview method with 145 orange producer are used. The
selection of a model establishment is determined according
to stratified sampling method. Analysis and evaluation of
micro data acquired in the level of producer is implemented
on SPSS 18.0 program. Logistics Regression Model and
Data Envelopment Analysis are implemented as data analysis
method in the research. In the analysis of orange marketing
efficiency, marketing efficiency level of producers in the
current conditions is found low. At this point, the method of
orange sale and the individual or point to which the sale is
implemented are seen as variables that increase marketing
efficiency. In this respect, it is determined as a result that
while the possibility of producers selling their products to
an exporter merchant increases marketing efficiency in
the rate of 80%, the possibility of sale method being time
bargain increases the efficiency in the rate of 74%.
Anahtar Kelimeler: Portakal, Pazarlama Etkinliği, Veri
Zarflama Analizi, Logistic Regresyon, Türkiye
Key Words: Orange, Marketing Efficiency, Data Envolopment Analysis, Logistic Regression, Turkey
Doi: 10.17373/UHEYAD.2016816505
(1) Sorumlu Yazar: Mükerrem ATALAY ORAL, Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Antalya / Tür-
kiye [email protected] Geliş Tarihi / Received: 17.12.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 19.03.2016
Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of
Interest:Yok / None“Etik Kurul Raporu Var – There is report of Ethics Committee” (Araştırmada Kurum İzni
Var / Yok) “YOK” “The Research Council Permit Yes / No” “NO”
26
GİRİŞ
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
çabuk bozulabilir nitelikte olması bu
İNCELENMESİ
ürünlerin
yetiştiriciliğinin
kendine özgü üretim ve pazarKORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
Sağlıklı ve dengeli beslenme açısındanMurat
önemli
olan
lama
sorunları ile üretim ve pazarlamaya ilişkin
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
yaş meyve sebzelerin pazarlama yapısı
ülkelerin
1
politikalarınBölümü
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır
Kilis
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak
şekillenmektedir
(Eraktan, 1997). Meyve sebze üretim ve pazar(Yurdakul, 1997). Yaş meyve sebzeler, pazarlama
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verilerilamasına
kullanılarakilişkin
hazırlanan
bu çalışma,
sanayimekanizmasının
belli
bir destek
kanalları içerisinde
çeşitli kullanılan
aşamalarda
ve ilepazarve konutlarda
doğalgaz
elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
bulunmayışı,
bölgeden
bölgeye
hatta aynı bölgede
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak
hazırlanan çalışmada
ANOVA
modeli
larda farklı işlemler
görmektedir. Geleneksel bir
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
üründen ürüne değişen pazarlama kanalları ve
Sanayi ve
tüketim
aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
pazarlama sisteminde
bukonutlarda
aşamalar
ya da
pazarlar;
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik satış
bulgulara göre de sonuca
gidilmiştir.
Elde yol açmaktadır.
ortaya
çıkmasına
üretici, toptancı edilen
ve perakendeci
şeklinde
üçsektörü
temeliçin tüketim şekillerinin
bulgular sonucunda;
sanayi
aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Ürünlerin
üretici tarafından
fiyatlarının(Yurdakul,
genel seviyesinde
düşüşÜretici
gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç olaraksatışa
tüketimarz edilmesi temel
grupta toplanmaktadır
1997).
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
pazarları, ürünün yine üretici tarafından satıldığı anlamda üç şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar;
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
diğer bir ifadeyle üreticinin kendi ürününü sattığı 1. Üretici ürününü yörenin toptancı halinde sapazardır. Toptancı pazarları ise ürünün üreticiden tabilmektedir.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
toplayıcılar tarafından
alınıp işleme
tesisleri, büyükRANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ACCORDING
TO CONSUMPTION
HOUSES
2. Yöredeki tüccara satabilmektedir.
toptancılar gibi diğer alıcılara satıldığı pazardır.
Toptancı pazarlarından
diğer
aracılardan
Abstract: Inya
thisda
study
prepared
by using data of3.
TSITüketim
belonging tomerkezlerindeki
the years of 2012-2014,komisyonculara
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
alınan ürünlerinanalyzed.
tüketiciye
ulaşmasını sağlayan study prepared with the use of different
ANOVA model was applied to the gönderebilmektedir.
techniques
for
analysis.
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
yani ürünün son tüketiciler tarafından
satın alındığı
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
satış yerleri ise perakendeci pazarını oluşturmak- Yurt içi yaş meyve sebze pazarlamasında, Toptancı
Halleri ve bu hallerde görev yapan komisyontadır (Emeksiz ve ark., 2005).
cular ile tüketim merkezleri komisyoncularına,
Tarıma elverişli alan içerisinde % 9,35’lik paya semt pazarlarına ve dışsatımcıya mal temin eden
sahip olan meyvecilik yüksek getirisi nedeniyle tüccarlar büyük rol oynamaktadır (Güneş, 1996,
tarımsal faaliyetler içerisinde özel bir öneme saPolat ve ark., 2011).
hiptir. Bu kapsamda bu ürünlere yönelik olarak
pazarlama şekli ile yöntemleri öne çıkmakta ve Türkiye’de, narenciyelerin içinde bulunduğu yaş
büyük önem kazanmaktadır (Yurdakul, 1986). meyve sebze ürünleri incelendiğinde, bu gruba
Tarımsal pazarlama; üreticinin hangi miktar ve yönelik üretim ve pazarlama politikasına ilişkin
kalitede ürün üreteceği ile başlayıp, ürünün pa- olarak diğer ürün gruplarından ayrı bir politika
zara hazırlanması, standardizasyonu, depolama, izlenmediği, yine bu ürün grubunun destekleme
nakliyat ve nihayetinde tüketiciye kadar olan sistemi içinde yer almadığı görülmektedir (Desüreçteki faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır mirbaş, 2001). Yapılan çalışmalar narenciye pa(Anonim, 2003). Yaş meyve sebze ürünlerinin zarlamasında, pazarlama hizmetlerinden toplama,
27
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
dağıtım ve taşımanın etkin bir şekilde yapıldığını
Etkinlik (efficiency) ve verimlilik (productivity)
İNCELENMESİ
işleme, paketleme, depolama, derecelendirme
ve Hakan
genellikle
birbiri yerine kullanılan ancak temelde
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
satış hizmetlerinin ise etkin bir şekildeGüven
yapılamabirbirinden tamamen farklı iki ekonomik kavGrup A.Ş. Finans Yönetmeni
dığını göstermektedir (Gamgam,
1995).
ramdır (Coelli ve ark., 2003). İktisadi olarak,
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
etkililik daha çok planlara ulaşmanın, verimlilik
Tam rekabet koşullarında karın maksimizasyonu
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileribelli
kullanılarak
hazırlananen
bu çalışma,
sanayi üretilmesinin,
bir çıktının
az maliyetle
esas amaçtır. Buve amaca
ikiiletemel
konutlardaulaşmak
kullanılan için
doğalgaz
elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
iseçalışmada
bir girdi-çıktı
aracılığı
Farklı analiz teknikleri kullanılaraketkinlik
hazırlanan
ANOVA mekanizması
modeli
prensip vardır. şeklindedir.
Bunlardan
birincisi belirli bir
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakile
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
işleri doğru yapabilme kabiliyetinin; dolayıSanayi ve
konutlarda
aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
masrafla en yüksek
geliri
eldetüketim
etmek,
ikincisi
sıyla birgöre
ekonominin
rekabetElde
edebilme gücünün
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
de sonuca gidilmiştir.
belirli bir gelire en
düşük masrafla ulaşmaktır. Her
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
bir ölçüsüdür (Gökmen, 2009).
genel seviyesinde
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
iki prensipte de fiyatlarının
kaynakların
rasyonel düşüş
kullanımı
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
önemlidir. Üretimde rekabetin ön plana çıktığı
Bir başka deyişle, etkinlik istenen başarıya
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
son 30 yılda kıt kaynakların etkin kullanımı
ulaşmak için, girdiler üzerinden çıktıların oranı
üretim ekonomisinin en önemli konularındandır.
ile firmalar arasındaki karşılaştırmadır. PlanlaECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Rekabetin en önemli
üç unsurunu fiyat, kalite ve
nan ve uygulanan stratejileri sağlamak için bir
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
hizmetler oluşturmaktadır (Bayramoğlu ve ark.,
firma tarafından kontrol edilen kanaat, bilgi,
2010). Ancak sadece üretimde etkinliği sağlayarak
firma nitelikleri, örgütsel süreç, kapasite ve tüm
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
consumption
of electricity and natural gas used
in industry
anddönemsel
houses is statistically
sürdürülebilir birtheyaklaşım
sergilenememektedir.
varlıklar
gibi
iç örgütsel kaynaklar
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Yeni yüzyılla birlikte
çıkan
ve gelecek
firmanın
ve research
etkinliğini
techniquesortaya
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis
were etkililiğini
applied and the
was geliştirmek için
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
yılların üzerinde oldukça tartışacakları kavram
tanımlanmıştır. Pazarlama etkinliği ise; pazarlaolan sürdürülebilirlik, sadece üretimde değil
ma araştırmalarında pazarlamanın karşı karşıya
pazarlamada da etkinliğin sağlanması ile önem
olduğu pazarlama performansı ile ilişkilendirilkazanmaktadır.
mektedir. Bir başka deyişle pazarlama etkinliği;
girdi üzerinden çıktının pazarlanma oranı olarak
tanımlanmaktadır (Angulo, 2002 ).
28
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Şekil 1. Üç Aşamalı Pazarlama Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Modeli
Kaynak:
KehOFveELECTRICITY
ark., uyarlanmıştır
(2006).GAS PRICES
ECONOMETRIC
ANALYSIS
AND NATURAL
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Pazarlama hizmeti içinde ürün satışı, yetiştiricinin
gücü) ve toptancı aşamasındaki
yoğunluğunun
bütün faaliyetlerinin
karşılığını aldığı önemli
incelenmesi ile olanaklıdır (Emeksiz, 1992).
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption
of electricity
and değer
natural gas used in industry and houses is statistically
bir faaliyettir. Üreticinin
ürüne
gerçek bir
analyzed. ANOVA model was applied to the study
prepared with
the usesektörün
of differenttemel sorunu %
Yaş meyve
sebzede
techniques
for analysis. Moreover,
testsiyi
of hypothesis were applied and the research was
sağlayabilmesi onu
iyi tanıtmasına,
satış yerini
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
anddışılıktır.
natural gas prices
70’e varan
kayıt
Soğuk hava deposu
tespit etmesine, satış zamanını iyi ayarlamasına
bulunmayan toptancı halleri sebebiyle ürünlerin
ve uygun ödeme şeklini sağlamasına bağlıdır
% 25’i tüketime sunulamamaktadır. Ürünün
(Gamgam, 1995). Genellikle sınırlı sermaye ile
tüketiciye ulaşmasına kadar devreye giren komisüretim faaliyetini sürdürmeye çalışan üreticiler
yonlar ise fiyatları yükseltmektedir. Bu durumda
açısından, hangi üründen ne kadar, kimler için ve
üretici üretmiş olduğu ürününe gerçek bir değer
nasıl üretileceğini bilmek önem taşımaktadır. Bu
sağlayamamakta, hem üretici hem de tüketici
kararların sağlıklı ve etkin bir şekilde alınabilmesi
tam olarak tatmin olamamaktadır (Polat, 2010).
de, üreticinin yetiştiriciliğini yaptığı ürünlerin
üretim masraflarını ve elde edilecek net karı
Bu çalışma ile Türkiye’de portakal pazarlama
bilmesiyle mümkün olabilecektir (Özkan ve ark.,
etkinliğinin üretici nezdinde değerlendirilmesi
2002). Pazarlama sisteminin rekabet bakımından
ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesine yöetkinlik değerlendirmesi üreticilerin pazar karşınelik politikaların üretilmesine katkı sağlanılması
sındaki durumlarının (pazar pozisyonu veya pazar
amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde Türkiye’de
portakal üretiminin yoğunlaştığı Akdeniz Bölgesi
29
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
alan kapsamında Adana, Antalya, Mersin ve Hatay
mi” uygulanarak anket uygulanacak
İNCELENMESİ
köy sayısı
illerinde yer alan portakal üreticileri
araştırma
aşağıda
belirtilen formül yardımıyla 15 olarak
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
kaspamına alınmıştır.
hesaplanmıştır.
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
MATERYAL ve YÖNTEM
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
Neyman formülü
(Yamane 2001,
Özet : 2012-2014
arasındaki
TUİK verileriÇevirenler:
kullanılarak hazırlanan
bu ark.),
çalışma, sanayi
Araştırma alanı olarak
Türkiye Yılları
portakal
üretiminin
Esin ve
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
yaklaşık % 93’ünü
sağlayan
Bölgesi
şeklindedir.
Farklı Akdeniz
analiz teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Formülde,
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
seçilmiştir (Durmuş ve Yiğit 2003). Akdeniz
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Bölgesinde portakal
n : Örnek
yönünde üretiminin
hareket edilmiş yoğunlaştığı
olup, yapılan istatistik bulgulara
göre dehacmini
sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Antalya, Adana, Hatay ve Mersin illeri araştırma
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
Sonuçtoplam
olarak tüketim
N : varılmaktadır.
Ana kitledeki
birim sayısını
alanı kapsamınaaralığı
alınmıştır.
Örnek
kapsamına
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
alınacak ilçelerin
seçimi
üretim: Elektrik,
alanlarıDoğalgaz,
dikkate
: h.Konut,
tabakadaki
birim
Anahtar
Kelimeler
Tüketim,Nh
Sanayi,
Anova, TUİK,
Fiyatsayısını
alınarak yapılmıştır.
Sh2 : h. tabakanın varyansını
ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Örnek kapsamınaECONOMETRIC
alınacak ilçeler,
il üretimine
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
OF INDUSTRY
AND
ShIN: TERMS
h. tabakanın
standart
sapmasını
HOUSES
katkılarının yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri yetkililerinin
göstermektedir.
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
consumption
of electricity
and natural gas used in industry and houses is statistically
görüşleri dikkatethealınarak
üretim
ve pazarlama
analyzed. ANOVA model was applied to the d
study :prepared
with theortalamasından
use of different izin
popülasyon
açısından illeri temsil
edecek
şekilde
seçilmiştir.
techniques
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Bu şekilde 4 ilden toplam 10 ilçe örneğe dahil
verilen hata miktarı
edilmiştir. Örnek köylerin seçiminde ise Çiftçi
z : güvenilirlik katsayısı
Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerinden faydalanılarak
seçilen ilçelerde köylerin sahip olduğu portakal
D2 : (d /z)2 şeklindedir.
dikili alanlar esas alınmıştır. Buna göre 80 deÖrnek köylerin tabakalara göre dağıtımı ise
kardan fazla portakal dikili alanına sahip köyler
“Neyman Yöntemi” ile yapılmıştır. Yöntemin
örneklemeye dahil edilmiştir. Elde edilen örnek
formülü (Çiçek ve Erkan 1996) aşağıda verilmiştir.
köy çerçevesine “Tabakalı Örnekleme Yönte-
30
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Buna göre araştırma bölgesini oluşturan 4 ilin
10
Anketlerin ilçelere dağılımı portakal üretim mikİNCELENMESİ
ilçesinde 15 köy ve kasabada yüzyüze
görüşme
tarındaki,
köylere dağılımı ise (resmi kayıtlarda
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
tekniği ile anket uygulanmıştır. Belirlenen
15
üretim miktarına ilişkin veriler bulunmadığından)
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
yerleşim biriminde portakal üretimi
yapan tarım
dikim alanlarındaki payları dikkate alınarak ya1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
işletmelerinin tam sayımı yapılarak elde edilen
pılmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu kapsamda
Özet
Yılları arasındaki
TUİK verileriHatay
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
çerçeve listede %
95: 2012-2014
güven düzeyi
ve ortalamailinde
17, Mersin
ilinde
21, Antalya ilinde
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
dan % 5 sapmayla
örnek Farklı
işletme
sayısı
en azkullanılarak
91
51hazırlanan
ve Adana’da
56 anket
şeklindedir.
analiz
teknikleri
çalışmada
ANOVAolmak
modeliüzere toplam 145
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
olarak hesaplanmıştır.
anket yapılmış değerlendirme sonucunda hatalı
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
olan 3 anket
dahil edilmeyerek
142 anket
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre deanalize
sonuca gidilmiştir.
Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
üzerinden analiz yapılmıştır.
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Tablo 1. Örnek İşletmelerin İllere Ve İlçelere Göre Dağılımı
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
İller
Adana
Toplam
Antalya
İlçeler
Köyler
- Hadırlı AND NATURAL GAS PRICES
29
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
ACCORDINGSeyhan
TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF INDUSTRY AND
- Camuzcu
HOUSES
-Büyük-Küçük Yalmanlı
Kozan
18
Abstract: In this study
prepared by using data- Tufanlı
of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
- Havutlu
8
analyzed. ANOVAYüreğir
model was applied to the
study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
55
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Kumluca
- Merkez
11
Finike
- Hasyurt
- Yeşilyurt
35
Alanya
- Türkler
3
Toplam
Mersin
49
Akdeniz
- Dikilitaş
- Sarıibrahimli
- Yakaköy
16
Tarsus
- Özbek
5
Toplam
Hatay
Anket Sayıları
21
Dörtyol
- Yeşilköy
11
Erzin
- Yukarıburnaz
6
Toplam
17
Genel
142
31
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
işletme hacminin belirlenmesinde işletbüyüklükteki işletme kategorisinde,
İNCELENMESİ
Örnek
30 dekar
meler portakal dikili alan genişliklerine
göre 3 Hakan
ve üzeri
işletmeler ise III.grup büyük işletme
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
tabakaya ayrılmıştır. Buna göre 1-9,9Güven
dekarGrup
arası
kategorisinde değerlendirilerek yorumlamalar
A.Ş. Finans Yönetmeni
işletmeler I.grup yer alan küçük1Kilis
işletme
kategoriyapılmıştır (Tablo 2).
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
sinde, 10-29,9 dekar arası işletmeler II.grup orta
Sınıf
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
2.kullanılan
Örnekdoğalgaz
İşletmelerin
Dağılımı
ve Tablo
konutlarda
ile elektrikİşletme
tüketimininSınıfına
istatistikselGöre
olarak analiz
edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez testleri uygulanarak
araştırma
daha kapsamlı
Sınırları
(da)
Grup
N
İşletme
Ölçeğihale getirilmiştir.
Örnek Sayısı
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
1-9,9yönünde hareket edilmiş
I olup, yapılan istatistik
46
bulgularaKüçük
göre deİşletme
sonuca gidilmiştir. Elde 28
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
10-29,9
II
42
Orta İşletme
27
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
fiyatlarda
gelmektedir.
30+aralığı Kw cinsinden yükseldikçe,
III
54da azalma meydana
Büyük
İşletme
36
Anahtar Kelimeler : Elektrik,
Doğalgaz,142
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Toplam
3
(n)
91
Türkiye’de portakal pazarlama etkinliğinin demaliyetine bağlı olarak farklılık göstermektedir
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
IN TERMS
OF INDUSTRY
ğerlendirilmesi amacıyla
yapılan
bu çalışmadaRANGES
(Işıklı,
1981’den
aktaranAND
Olgun, 1988; Seçer,
HOUSES
pazarlama etkinliğinin hesaplanabilmesi için
2012). Pazarlama marjı İnan (2006) tarafından
Abstract: In this study prepared by using data of“Tüketicilerin
TSI belonging to the
years
of 2012-2014,
Türkiye’de portakalın;
satın
aldığı
son ürüne ödeyecekleri
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ile üreticilerin
hammaddeler için
analyzed. ANOVA model was applied to the fiyat
study prepared
with the ürettikleri
use of different
Üretimde yer alan
üreticilerin
faaliyette
bulunma
techniques
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
elde ettikleri
fiyat
fark” olarak tanımmade more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and arasındaki
natural gas prices
şekilleri,
lanmaktadır. Bu tanım pazarlama kanalında yer
alan aracının ürün alışı ile satışı arasındaki farkı
1. Pazarlamada önemli görülen pazarlama hizifade etmektedir (İnan, 2006; Seçer, 2012).
metleri ile (toplama, işleme, dağıtım, paketleme
ve ambalajlama, taşıma, depolama, dereceleme
Pazarlama marjları genel olarak iki şekilde
ve standardizasyon)
hesaplanmaktadır. Bunlardan birincisi mutlak
marj, ikincisi ise marjın yüzde olarak ifadesini
2. Pazarlama unsurları (pazarlama marjı) incegösteren nispi marjdır (Olgun, 1988; Seçer,
lenmiştir.
2012; Fafchams ve ark., 2004). Mutlak marj,
Pazarlama marjları hesaplanmıştır. Pazarlama
bir ürünün farklı pazarlama aşamalarındaki alış
hizmetlerini gerçekleştirenlerin bu hizmetlere
ve satış fiyatları arasındaki farktır. Nispi marj
karşılık aldıkları pay, marj olarak ifade edilmekteise alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkın
dir. Marjlar ürüne eklenen hizmetlerin miktarına,
satış fiyatına oranlanması ile hesaplanmaktadır.
niteliğine, etkinlik derecesine ve pazarlama hizmetlerinin yapılmasında kullanılan kaynakların
32
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
araştırmada pazarlama etkinliği hesaplaması
olduğunu belirlemek amacıyla logistic
İNCELENMESİ
Bu
nispi marj üzerinden yapılmıştır.
regresyonAÇIKGÖZ
modeli oluşturulmuştur. Buna göre bağımlı
Murat KORKMAZ, Hakan
değişken pazarlama etkinliği değerleri olarak ele
Güven
Grupve
A.Ş. Finans Yönetmeni
Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında,
alıcı
alınmış ve pazarlama etkinlik oranı 1’in üzerinde
1
Kilis 7 AralıketkinliÜniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
satıcı arasındaki ilişkiler pazarlamanın
olan işletmeler ile 1’in altında olan işletmeler
ğinde önemli rol oynamaktadır. Satıcı açısından
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileriiçin
kullanılarak
hazırlanan
çalışma, sanayi
referans
grububuoluşturulmuştur.
Daha sonra
pazarlama etkinliği,
her şeyden
öncedoğalgaz
alıcı ile
ve konutlarda
kullanılan
ile olan
elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
bağımlıANOVA
değişkene
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakbelirlenen
hazırlanan çalışmada
modelietkisi olabilecek
ilişkilerinden sağladığı
faydaya, güvene ve alıcı
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakbağımsız
araştırma daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
değişkenler yardımıyla model kurulSanayi
ve konutlarda
aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
ile aralarında olan
bağlılığa
göretüketim
değişmektedir.
muştur.göre
Ayrıca
çalışmada
üretici
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
de sonuca
gidilmiştir.
Elde işletmeler için
Bu çalışmada öncelikle
Acharya’nın değiştirdiği
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
veri zarflama analizi kullanılarak teknik etkinlikler
fiyatlarının
genelile
seviyesinde
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Pazarlama Etkinliği
formülü
üretici işletmelere
(pazarlama
etkinliği) hesaplanmıştır. Basit bir
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana gelmektedir.
ait pazarlama etkinlik oranları hesaplanmıştır.
etkinlik
girdilere oranı olarak
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,tanımla
Sanayi, Konut,
Anova,çıktının
TUİK, Fiyat
ifade edilmektedir. Bu bağlamda veri zarflama
Bu formül;
analizi için üreticilerin portakal satış fiyatı çıktı
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
MME= FP/ (MC+MM)
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND
kabul
edilerek,
pazarlama
marjı ve pazarlama
HOUSES
masrafları da girdi kabul edilerek teknik etkinlik
şeklindedir.
Abstract: In this study prepared by using data of(pazarlama
TSI belonging etkinliği)
to the years of
2012-2014, yapılmıştır.
analizleri
the consumptionpazarlama
of electricity and
natural gas used in industry and houses is statistically
Burada MME değiştirilen
etkinliği
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
BULGULAR
ölçümünü, FP çiftçi
tarafından
kabulMoreover,
edilen fiyatı,
techniques
for analysis.
tests of hypothesis
were applied ve
and TARTIŞMA
the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
MC pazarlama maliyetlerini (masraf) ve MM
Araştırmada portakal üreticisi işletmelerin pazarpazarlama marjını ifade etmektedir (Dastagiri
lama etkinliğinin hesaplanabilmesi için Tablo 3’de
ve ark., 2013).
işletmeler bazında portakal satış fiyatı verilmiştir.
Buna göre ortalama portakal satış fiyatı (kg) 0,58
Pazarlama etkinliğine sahip olan işletmelerin
TL olarak belirlenmiştir.
pazarlama etkinliğini arttıran unsurların neler
Tablo 3. Üretici Portakal Satış Fiyatı (TL/kg)
İşletme Sınıf
N
Ortalama Fiyat
1-9,9
Üretici Portakal Satış Fiyatı
41
0,68
10-29,9
Üretici Portakal Satış Fiyatı
42
0,55
30+
Üretici Portakal Satış Fiyatı
54
0,53
Toplam
Üretici Portakal Satış Fiyatı
137
0,58
33
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
portakal için 2013 yılına ait Türkiye
mıştır. Aylar itibari ile portakal satış
İNCELENMESİ
Tablo 4’de
fiyatlarında
kentsel tüketici fiyatları verilmiştir.Murat
Buna
göre Hakan
farklılıklar
olduğu görülmektedir. Bu durumda,
KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
2013 yılı ortalamasına bakıldığında portakal
için iç tüketime yönelik yapılan portakal üretiminin
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
ortalama tüketici fiyatı 1,90 TL1Kilis
olarak
hesaplan- yeterli ve dengeli olmasıyla açıklanabilir.
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Tablo 4. Tüketici Portakal Alış Fiyatı (TL/kg)
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
2013 Farklı
2013analiz 2013
2013
2013
2013ANOVA2013
Portakal/Yıl şeklindedir.
teknikleri2013
kullanılarak
hazırlanan
çalışmada
modeli 2013
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
Ortalama
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs
Ekim Kasım
Aralık
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde
edilmiş olup,
istatistik1,98
bulgulara göre
TÜFE
1,55hareket1,56
1,70yapılan
1,90
2,92de sonuca
1,98 gidilmiştir.
1,63Elde 1,90
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Narenciye meyveleri
üreticiden tüketiciye ulaşıncaya sınıfları bazında Türkiye’de üreticiden tüketiciye
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
kadar oldukça uzun
bir yol izlemekte ve hemen kadar olan narenciye pazarlama kanalında ortaya
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
hemen hiç katma değer yaratılmadan birçok ara- çıkan pazarlama marjları verilmiştir. Buna göre
cıdan geçmektedir. Bunun sonucu, üretici fiyatları portakal üretici fiyatlarında çok fazla değişimin
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ile tüketici fiyatları
arasında TO
büyük
farklılıklar
olmamasından
dolayı
portakal
ACCORDING
CONSUMPTION
RANGES
IN TERMS OF
INDUSTRY
ANDpazarlama marjında
HOUSES
oluşmaktadır. Özellikle 2006-2007 sezonunda da çok fazla bir değişim göze çarpmamaktadır.
portakal pazarlamasında
üretici
ve tüketici
fiyatları
Portakala
yönelik
ortalama
pazarlama marjı 0,69
Abstract: In
this study
prepared by
using data of
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
arasında oluşan analyzed.
uçurum,ANOVA
bu duruma
örnek
olarak
belirlenmiştir.
model iyi
was bir
applied
to the TL
study
prepared
with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
olarak gösterilebilmektedir.
Tablo 5’de işletme
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Tablo 5. Nispi Pazarlama Marjı (TL/kg)
İşletme Sınıfı
N
Ortalama Fiyat
1-9,9
Nispi Pazarlama Marjı
41
0,64
10-29,9
Nispi Pazarlama Marjı
42
0,71
30+
Nispi Pazarlama Marjı
54
0,72
Toplam
Nispi Pazarlama Marjı
137
0,69
Yapılan hesaplamalar sonusunda elde edilen pazarlama etkinliği oranına göre 1 üzerinde kalan
üretici işletmeler pazarlama etkinliğine sahip
işletmelerdir. Pazarlama etkinliğine sahip olan
işletmelerin pazarlama etkinliğini arttıran unsurların
neler olduğunu belirlemek amacıyla logistic reg-
resyon modeli oluşturulmuştur. Buna göre bağımlı
değişken pazarlama etkinliği değerleri olarak ele
alınmış ve pazarlama etkinlik oranı 1’in üzerinde
olan işletmeler ile 1’in altında olan işletmeler
için referans grubu oluşturulmuştur. Belirlenen
bağımlı değişkene etkisi olabilecek bağımsız
34
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
değişkenler yardımıyla model kurulmuştur. Tablo
listesi sunulmuştur. Ayrıca tablo 7’de
İNCELENMESİ
elde edilen
6’da modelde kullanılan bağımsız değişkenlerin
analiz
sonuçları verilmiştir.
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
Güven Grup
A.Ş. Finans Yönetmeni
Tablo 7. Modelde Kullanılan
Değişkenler
Ve Gruplara Göre Özellikleri
1
Değişkenler
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Gruplar
Açıklama
Sayı
Yüzde
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak
hazırlanan buSatış
çalışma, sanayi
Miktar Üzerinden
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Ürünün Satış Şekli
Miktar Üzerinden Satış (0)
(Kilo)
55
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. AyrıcaAlivre
hipotezSatış
testleri
daha
kapsamlı
hale getirilmiştir.81
(1)uygulanarak araştırma
Alivre
Satış
(Kabala)
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Ürünün Kime
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Satıldığıedilen bulgular sonucunda;
Hayır
(0)sektörü için tüketimİhracatçı
Tüccar,
Diğerve doğalgaz39
sanayi
aralığı arttıkça,
elektrik
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Evet (1)fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
103
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe,
38,7
95,8
27,5
72,5
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Araştırmada üretici işletmelerin pazarlama etkinliği sonuçlarına göre, üreticilerin ürününü ihracatçı
etkileyen faktörler belirlenmiştir. Kurulan modele tüccara satma olasılığı pazarlama etkinliğini %
ECONOMETRIC
ANALYSIS
ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
göre üretici işletmelerin
pazarlama
etkinliğiOF
üretici
80 oranında
arttırırken,
satış şeklinin alivre satış
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
işletmelerin satış şekline ve ürünün kime satıldığıolma olasılığı % 74 oranında arttırmaktadır.
na bağlı olarak değişmektedir. Elde edilen model
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
Tabloanalyzed.
7. Üretici
İşletmelerin
Portakal
Etkinlik
Lojistik
ANOVA
model was applied
to thePazarlaması
study prepared with
the useAnalizi
of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Regresyon
Modelielectricity and natural gas prices
made more comprehensive. The purpose
was to determine
Bağımsız Değişkenler
Kat Sayı
Standart
Hata
Walt
İstatistiği
Olasılık
Oranı
Sabit
0,362
0,36
1,02
1,44
Satış Şekli
-1,347
0,43
9,69
0,26
İhracatçı Tüccar
-1,620
0,56
8,53
0,20
R2
0,146
%14,60
X2βo
14,12
P=0,001
Pazarlama Etkinliği Ortalaması
0,97
Pazarlama Etkinliği Oranı
1,00
(Pazarlama Etkinliği =1,00 değerinin Altı=0/Üstü=1)
Tablo 8’de üretici işletmeler için yapılan veri çıktı ve girdilerin bazı özet istatistikleri verilmiştir.
zarflama analizi için etkinlik analizinde kullanılan Burada portakal satış fiyatı çıktı değişken olarak
35
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
pazarlama marjı ve masrafı girdiİNCELENMESİ
de- TL (kg) olarak saptanırken, pazarlama
alınırken,
marjı
ğişkenler olarak alınmıştır. Buna göre,
incelenen
ortalaması
0,69 TL (kg) ve üretici portakal satış
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
142 işletmenin ortalama pazarlama masrafı
0,01 fiyatı ortalaması 0,58 TL (kg) olarak belirlenmiştir.
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
Tablo 8. Etkinlik Analizinde
Kullanılan
Çıktı Ve Girdilerin
Özet İstatistikleri
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
N ile elektrik
Minumum
Maksimum
Ortalama
ve konutlarda kullanılan doğalgaz
tüketiminin istatistiksel
olarak analiz
edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Masraf
(Kg) Ayrıca hipotez137
0 araştırma daha0,4
0,01
uygulanmıştır.
testleri uygulanarak
kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Pazarlama
Marjı
137yapılan istatistik
0,47bulgulara göre0,89
0,69 Elde
yönünde
hareket edilmiş olup,
de sonuca gidilmiştir.
edilen
bulgular
sonucunda;
sanayi
sektörü
için
tüketim
aralığı
arttıkça,
elektrik
ve
doğalgaz
Üretici Portakal Satış Fiyatı
1 Sonuç olarak
0,58
fiyatlarının genel seviyesinde137
düşüş gözlendiği0,2
sonucuna varılmaktadır.
tüketim
(kg)
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Standart
Sapma
0,05
0,15
0,28
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Üretici işletmeler
için veri zarflama analizi kul- kinliğe (pazarlama etkinliği) sahip olan firmalar
lanılarak teknik etkinlikler (pazarlama etkinliği) farklı modellere göre farklılık göstermektedir.
ECONOMETRIC
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
hesaplanmıştır. Basit
bir tanımlaANALYSIS
etkinlik çıktının
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND modellerde kurTablo
9 ve Tablo
10’da farklı
girdilere oranı olarak ifade edilmektedir. Bu bağHOUSES
gulanmış etkinlik sonuçları görülmektedir. Buna
lamda veri zarflama analizi için üreticilerin portakal
Abstract: In this study prepared by using data of
TSI girdiye
belonging yönelik
to the years
of 2012-2014,
göre
VZA
modelinde ölçeğe göre
satış fiyatı çıktı the
kabul
edilerek,
pazarlama
marjıgas used in industry and houses is statistically
consumption
of electricity
and natural
getiri
altında tüm işletmeler
analyzed. ANOVA model was applied to the değişken
study prepared
withvarsayımı
the use of different
ve pazarlama masrafları
daanalysis.
girdi kabul
edilerek
techniques for
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
yapılan etkinlik analizi ortalaması % 94
more comprehensive. The purpose was to bazında
teknik etkinlik made
(pazarlama
etkinliği) analizleri determine electricity and natural gas prices
iken ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında bu
yapılmıştır. Veri Zarflama Analizinde teknik etoran % 58 olarak hesaplanmıştır (Tablo 9).
36
Tablo 9.
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Üretici İşletmelerin VZA İle Girdiye
Yönelik Teknik Etkinlik Değerlerinin
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Etkinlik Skor Aralıkları
VZA-ÖSG (CCR)
0,51-0,60
VZA-ÖDG (BCC)
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
<0,50
92
1
Dağılımı
11
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
6
0,61-0,70Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak
1 hazırlanan bu çalışma, sanayi
Özet : 2012-2014
ve konutlarda
kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin 5istatistiksel olarak analiz edilmesi
0,71-0,80
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
0,81-0,90
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
94
yönünde0,91-0,99
hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara7göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
1
31
37
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı
Kw cinsinden
yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana
Ortalama
(%)
0,58 gelmektedir.
0,94
Anahtar
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi,
Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Minumum
(%)
0,17
Maksimum (%)
0,17
1
1
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
RANGES
TERMS göre
OF INDUSTRY
AND varsayımı altında
Çıktıya yönelik VZA
modelinde
ölçeğe göre
ikenINölçeğe
sabit getiri
HOUSES
değişken getiri varsayımı altında tüm işletmeler bu oran % 58 olarak hesaplanmıştır (Tablo 10).
bazında yapılanAbstract:
etkinlikInanalizi
% 60
this studyortalaması
prepared by using
data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Tablo 10.
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Üretici
İşletmelerin
VZA
İle Çıktıya
Yönelikwere
Teknik
Değerlerinin
techniques
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis
applied Etkinlik
and the research
was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Dağılımı
Etkinlik Skor Aralıkları
VZA-ÖSG (CCR)
VZA-ÖDG (BCC)
<0,50
85
92
0,51-0,60
7
6
0,61-0,70
2
1
0,71-0,80
5
5
0,91-0,99
6
7
1
37
31
Ortalama (%)
0,58
0,60
Minumum (%)
0,17
0,20
Maksimum (%)
1
1
0,81-0,90
Etkinlik değerlerinin iller bazında değerlendirmesi ilinde yer alan portakal üretici işletmelerin teknik
yapıldığı takdirde tüm varsayımlarda Antalya etkinliğinin (pazarlama etkinliği) daha yüksek
37
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
olduğu görülmektedir (Tablo 11). Bu durumuİNCELENMESİ
iki
yöresinde yetişen ürünün “Finike
Portakalı”
şekilde açıklamak mümkündür. Birincisi
bu ilde Hakan
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZmarka değerine sahip olması ürünün
adı altında
yetiştirilen portakalların çoğunlukla yurt
içi pazarGüven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
gerçek değerini bulmasına fırsat yaratmakta dolalarda değerlendirilmesi ürünün1Kilis
zamanında
hasat
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
yısı ile firmaların pazarlama açısından etkinliğini
edilmesine ve zamanında piyasaya sürülmesine
Özet : 2012-2014
arasındaki
TUİK verileriarttırmaktadır.
kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
olanak tanımaktadır.
İkincisiYılları
ise yine
Antalya
Tablo
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
11. İllerin
VZA İle Girdi Ve Çıktıya Yönelik Teknik Etkinlik Değerlerinin Dağılımı
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
ÖDG (BCC)
(CCR)
ÖSG (CCR)
yönünde hareketÖDG
edilmiş(BCC)
olup, yapılan istatistik
bulgulara göre ÖSG
de sonuca
gidilmiştir. Elde
edilen bulgularÇıktı
sonucunda;
sanayi sektörü
içinYönelimli
tüketim aralığı Çıktı
arttıkça,Yönelimli
elektrik ve doğalgaz
Yönelimli
Girdi
Girdi Yönelimli
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
İller aralığı N
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Kw cinsinden
yükseldikçe, fiyatlardaOrtalama
da azalma meydana gelmektedir.
Adana Anahtar
55Kelimeler : 0,37
0,84Sanayi, Konut, Anova,
0,35TUİK, Fiyat
Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,
0,35
Antalya
0,94
Mersin
Hatay
Toplam
SONUÇ ve
49
0,95
1,00
0,94
21
0,41
0,89
0,39GAS PRICES
ECONOMETRIC
ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
17
0,42
1,00
0,45
HOUSES
142
0,60
0,94
0,58
0,39
0,45
0,58
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ÖNERİLER
pazarlama
analyzed. ANOVA model was applied to the sektöründe
study prepared de
with
the use of etkinliği
different kavramı önem
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
arz edenelectricity
bir kavram
niteliği
taşımaktadır. Çünkü
made more comprehensive. The purpose was to determine
and natural
gas prices
Günümüzde, birçok sorunla karşı karşıya olan tarım
sektörünün en temel sorunlarından biri üretilen
ürünün gerçek değerinde pazarlanamamasıdır.
Ekonomik hayatın sürdürebilirliğini sağlamak,
pazarlama faaliyetlerini optimum düzeyde uygulamaya bağlıdır. Ürünün sadece belli bir alanda
değerlendirilmesi, ürünün sadece üretim aşamasının kontrol altında tutulması, ürüne katma değer
sağlayacak herhangi bir faaliyetin uygulanmaması
ve ürünün piyasa fiyatı ile satılıyor olması ürünün
gerçek değerini bulduğu anlamına gelmemektedir.
Ürünün gerçek değerini bulması ürünü satın alan
kişi yada kurumların daha sonrasında aynı ürünü
yeniden satın almak istemeleri ile ilişkilidir. İşte
bu nedenle diğer alanlarda olduğu gibi tarım
özellikle yaş meyve sebze grubuna giren tarımsal
ürünlerin yetiştirilmesi, sonrasında pazarlanması
aşamaları son derece hassasiyet gerektiren konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma bu
anlamı ile tarım sektörüne ve özellikle yaş meyve
sektöründe faaliyette bulunan aktörlere ışık tutacak
niteliktedir. Çünkü elde edilen pazarlama etkinliği
bulgularına göre, üretici işletmelerin büyük, orta
ya da küçük işletme olmasının pazarlamanın
etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı
sonucuna varılırken, tarım ürünü de olsa marka
değerine sahip olan ürünlerin dış pazara satılma
olanakları olmasa dahi etkinlik açısından daha
olumlu sonuçlar yarattığı görülmüştür. Ürünü
38
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
yanında pazarlama faaliyetlerinin
de
leştirilebileceği yönünde olup, üretilen ürünlerin
İNCELENMESİ
üretmenin
planlanması ekonomik değer taşıyan
narenciye
böylelikle
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZhem iç hem dış pazarda daha kolay
gibi gıda/tarım ürünlerinin sonraki
nesillere
ve daha rantabıl bir şekilde değerlendirilebileceği
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
aktarılmasına olanak sunacaktır.
Dolayısıyla bu
yönündedir. Bu durum aynı zamanda üreticilerin
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
tür ürünlerin pazarlama etkinlikleri artacaktır.
pazarlama etkinliğini arttıracaktır. Bu anlamda
Özet : olan
2012-2014
Yılları için
arasındaki
TUİK verileriyörede
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
Pazarlama etkinliği
ürünler
üreticiler
portakal
üretimde
standartlaşmayı
sağlamak
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
kıt kaynakların şeklindedir.
optimumFarklı
düzeyde
ile düzenli
birANOVA
üretim modeli
politikası geliştirilmeli
analiz kullanılması
teknikleri kullanılarakamacı
hazırlanan
çalışmada
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
konusunda bilinçlendirilerek sürdürülebilir tarım
ve üretim planlanması yapılmalıdır. Yapılan ve
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
için yönlendirilecek
buhareket
durum
beslenme
açısınyapılacak
ürünün
yönünde
edilmiş
olup, yapılan
istatistik bulgulara
göredesteklemelerde
de sonuca gidilmiştir.
Elde hedef alınması
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
dan son derecefiyatlarının
önemli genel
olanseviyesinde
tarım sektörünün
olumlu sonuçlar sağlayabilir.
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
devamlılığı içinaralığı
fırsatKwyaratacaktır.
Üreticilerin yaşadığı pazarlama problemlerinin
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında, alıcı ve
çözüme ulaştırılabilmesi için, tarım kooperatifsatıcı arasındaki ilişkiler pazarlamanın etkinlilerinin ve üretici birliklerinin kurularak üretici
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ğinde önemli rol oynamaktadır.
açısındanRANGES
örgütlenmesi
edilmelidir.
Ayrıca yörede
ACCORDING TOSatıcı
CONSUMPTION
IN TERMS OFteşvik
INDUSTRY
AND
HOUSES
pazarlama etkinliği, her şeyden önce alıcı ile
yetiştirilen her bir portakal çeşidi için coğrafi
olan ilişkilerinden
sağladığı
güvene
vedata ofişaret
uygulamasına
Abstract:
In thisfaydaya,
study prepared
by using
TSI belonging
to the years gidilmesi
of 2012-2014,ürünün iç ve dış
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
alıcı ile aralarında
olan bağlılığa göre değişmekpazarda doğru alıcılara ulaşmasına olanak sunaanalyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques
for
analysis.
Moreover,
tests
of
hypothesis
appliedyanında
and the research
was
tedir. Bu çalışmada pazarlama etkinliğine sahip
caktır.were
Bunun
üreticilerin
sadece hangi
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
olan işletmelerin pazarlama etkinliğini arttıran
ürünü yetiştirmeleri gerektiği konusu üzerinde
unsurların neler olduğunu belirlemek amacıyla
çalışmaların yapılması tek başına yetersiz olacaktır.
logistic regresyon modeli oluşturulmuştur. Buna
Bu çalışmaların pazarlama ile ilişkilendirilerek
göre üretici işletmelerin pazarlama etkinliği etkigötürülmesi ülke ekonomisine katma değer
leyen faktörler belirlenmiştir. Üretici işletmelerin
sağlayacaktır.
pazarlama etkinliği üretici işletmelerin satış
Bu çalışmada uygulanan metotlardan, Veri Zarfşekline ve ürünün kime satıldığına bağlı olarak
lama Analizinden elde edilen sonuçlarda Antalya
değişmektedir. Dolayısı ile üreticilerin ürünlerini
yöresinde faaliyet gösteren üretici işletmeler diğer
doğru aracılara ve doğru satış şekli ile satmaillerde faaliyet gösteren üretici işletmelere göre
larına destek olunarak pazarlama etkinliklerini
daha etkin bulunmuştur. Bu durumu iki şekilde
arttırmalarına yardımcı olunabilir.
açıklamak mümkündür. Birincisi bu ilde yetiştiBölgede yapılan çalışmalar özellikle her yörede
rilen portakalların çoğunlukla yurt içi pazarlarda
farklı bir tür portakal yetiştiriciliğinde uzmandeğerlendirilmesi ürünün zamanında hasat edilmelaşarak yılın 12 ayında portakal arzının gerçeksine ve zamanında piyasaya sürülmesine olanak
39
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
tanımaktadır. İkincisi ise yine Antalya yöresinde
İNCELENMESİ on Efficiency Measurement for Utilities and
yetişen ürünün “Finike Portakalı” adı
altında
bir Hakan AÇIKGÖZ
Transport Regulators, Word Bank Institute,
Murat
KORKMAZ,
coğrafi işarete sahip olması ürünün gerçek
değerini
Washington D.C
Güven
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
bulmasına fırsat yaratmaktadır.1Kilis
Dolayısıyla
bu Elektrik-Enerji Bölümü
7 Aralık Üniversitesi,
DASTAGİRİ, M. B., RAMESH CHAND, T.
durum firmaların pazarlama açısından etkinliğini
K. IMMANUELRAJ, C. V. HANUMANTÖzet : 2012-2014
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
arttırmaktadır. Ayrıca
bununYılları
yanında
Antalya
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
analiz edilmesi R. S. SİDHU,
HAİAH,
P.olarak
PARAMSİVAM,
yöresinde sahipşeklindedir.
olunan arazi
alanlarının
Farklı dekar
analiz teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
M. SUDHA,
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma
daha kapsamlıSUBHASİS
hale getirilmiştir.MANDAL, BAküçük alanlarda Sanayi
olması
üreticinin
daha
kaliteli
ve
ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik veSANTHA
doğalgaz fiyatlarının
tespit edilmesi
SİNGH,
KHEM CHAND, B.
yönünde
edilmiş edilecek
olup, yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
piyasa tarafından
dahahareket
çok tercih
ürün
KUMAR,
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim GANESH
aralığı arttıkça,
elektrik ve(2013).
doğalgazIndian Vegetables:
yetiştirmesi konusunda
hassas
davranmalarını
fiyatlarının genel
seviyesinde
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Production Trends, Marketing Efficiency and
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
sebep olmaktadır.
Export Competitiveness. American Journal
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
KAYNAKLAR
of Agriculture and Forestry. Vol. 1, No. 1,
2013, doi: 10.11648/j.ajaf.20130101.11
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ANGULO, L.F., (2002).
The Effect
Of MarkeACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
tıng Effıcıency, Brand Equıty And CustoDEMİRBAŞ, N., (2001). Türkiye’de Toptancı
mer Satısfactıon On Fırm Performance An
Halleri İle İlgili Yasal Düzenlemelerin MeyveAbstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
consumption
electricity
and natural gas used inSebze
industryÜretim
and houses
statistically Politikalarının
EconometrıctheModel
AndofData
Envelopment
veisPazarlama
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Aproach Autonomous
University
of tests
Bar-of hypothesisBaşarısı
Üzerine
Etkileri:
techniques for analysis.
Moreover,
were applied
and the research
wasİzmir İli Örneği,
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
celona, Business Economics Department.
TZOB Yayınları, İzmir
Barcelona, Spain
DURMUŞ, E., ve YİĞİT, A., (2003). Türkiye’nin
ANONİM, (2003). Mersin Tarım Mastır Planı.
meyve üretim yöreleri. Fırat Üniversitesi
TKB, İl Müdürlüğü, Mersin
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 2
Sayfa: 23-54.
BAYRAMOĞLU, Z., AKTÜRK, D., TATLIDİL,
F.F., (2010). Kaynakların Rasyonel KullaEMEKSİZ, F., (1992). Adana İlinde Yer Fıstığı
nımının Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisi:
Pazarlama Organizasyonu ve Etkinliğin
Kanola Yetiştiriciliği Örneği. Araştırma MaDeğerlendirilmesi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
kalesi. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve
Dergisi Cilt:9 S: 193-210
Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) 62-68
EMEKSİZ, F., ALBAYRAK, M., GÜNEŞ, E.,
ISSN:1309-0550
ÖZÇELİK, A., ÖZER, O.O., TAŞDAN,
COELLİ, T.J., A.ESTACHE, S., PERELMAN,
K., (2005). Türkiye’de Tarımsal Ürünlerin
and LOURDES TRUJİLLO (2003). A Primer
Pazarlama Kanalları ve Araçlarının Değer40
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
lendirilmesi. Türkiye Ziraat Mühendisliği
VI.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu,
İNCELENMESİ
Teknik Tarım Kongresi
No’lu
Murat KORKMAZ, Hakan 005
AÇIKGÖZ
Proje Raporu. Aktaran: OLGUN,
A., 1988. Uygulanmakta Olan Destekleme
Güven
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
ERAKTAN, G., (1997). “Ortak Tarım
Politikası
Politikasının Türkiye’de Ve Özellikle Ege Böl1
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
ve Tarımsal Alanda Türkiye-AB
İlişkileri”,
gesinde Zeytin Ve Zeytinyağı Ekonomisindeki
Tarım Haftası 1996 Sempozyumu, Yeni Dünya
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak
çalışma, sanayi
Çeşitlihazırlanan
EtkileribuÜzerinde
Bir Araştırma. Ege
Düzeni ve Türkiye
Tarımı,
T.C.doğalgaz
Ziraat Bankası
ve konutlarda
kullanılan
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Üniversitesi,
Bilimleri
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan
çalışmadaFen
ANOVA
modeliEnstitüsü, Tarım
Kültür Yayınları
No.30
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
Ekonomisi Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 267
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
FAFCHAMS, L.O.,
RESENDE,
M.,olup,
(2004).
“Price
yönünde
hareket edilmiş
yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
İNAN, İ. H., (2006). Tarım Ekonomisi ve İşletedilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Cap Regulation, İncentives And Quality: The
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç olarak tüketim
meciliği,
Güncellenmiş
7. Baskı, Avcı Ofset,
Case Of Brazilian
Telecommunications”,
aralığı Kw cinsinden
yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
İstanbul
InternationalAnahtar
Journal
of Production
Kelimeler
: Elektrik,Economics
Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
KEH, H.T., CHU, S., XU, J., (2006). Efficiency,
GAMGAM, M.Y., (1995). Adana ve İçel İllerinde
effectiveness and productivity of marketing
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Narenciyelerin
Pazarlama
Yapısı.
Çukurova
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN
OF INDUSTRY
inTERMS
services.
European AND
Journal of Operational
HOUSES
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Research 170: 265‐276. Operational Research
Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
Abstract: In this study prepared by using data of TSI170:
belonging
the years of 2012-2014,
265to276
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
model
was applied
to the study prepared with the use of different
GÖKMEN, M.,analyzed.
(2009).ANOVA
Etkinlik,
Etkililik
ve VeOLGUN,
A., (1988).
Olan Destechniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied
and the Uygulanmakta
research was
rimlilik. http://www.haberturizm.com/Yazar/
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
tekleme Politikasının Türkiye’de Ve ÖzelMurat-Gokmen/ETKINLIKETKILILIK-VElikle Ege Bölgesinde Zeytin Ve Zeytinyağı
VERIMLILIK.php
Ekonomisindeki Çeşitli Etkileri Üzerinde Bir
Araştırma. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri
GÜNEŞ, T., (1996). Tarımsal Pazarlama, A.Ü.Z.F.
Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Yayın No:1467, Ankara
Doktora Tezi. 267
IŞIKLI, E., (1981). Tarımsal Pazarlama II Ders
Notları. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ÖZKAN, B., AKÇAGÖZ, H. V., KARADENİZ,
C.F., (2002). Antalya İlinde Turunçgil ÜreDers Notları. Bornova
tim Maliyeti ve Geliri. A.Ü. Ziraat Fakültesi
IŞIKLI, E., ANGIN, N., KONAK, K., OLGUN,
Dergisi, 15(1), 1-7, Antalya
A., GÜRER, O. ve SANER, G., (1988).
Küçük Menderes Havzasındaki Önemli Ta- POLAT, Ö., (2010). Adana İli Yaş Sebze Ve Meyve
Toptan Fiyatlarının Analizi. Yüksek Lisans
rımsal Ürünlerin Pazarlama Sistemi, Tarımsal
tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana
Sanayinin Durumu ve Pazarlama Sorunları.
41
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Ö., GÜNGÖR, C., KORKMAZ,İNCELENMESİ
M., YURDAKUL, O., (1986). Tarımsal Pazarlamaya
POLAT,
ÇİMEN, V., VE YAHYAOĞLU,
G., (2011).
Yayın No: 9 Adana
Murat KORKMAZ, Hakan Giriş
AÇIKGÖZ
Adana İli Toptan Sebze ve MeyveGüven
Fiyatlarının
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
YURDAKUL,
O., (1997). Tarım Ürünleri PazarÇeşitli Faktörlere Göre Değerlendirilmesi,
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
laması, Ç.Ü Ziraat Fakültesi Genel Yayın
Akademik Bakış Dergisi, ISSN:1694-528X,
No:127, Adana
Özet : 2012-2014
Sayı:26 Eylül-Ekim
2011Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Yazar
Notu:çalışmada
Bu çalışma,
2012.03.0121.010
proje
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak
hazırlanan
ANOVA
modeli
SEÇER, A., (2012).
Narenciye Sektör Araştırması,
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
numarasıyla, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel
SanayiKalkınma
ve konutlardaAjansı
tüketim aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Doğu Akdeniz
Doğrudan
Araştırma
Projeleri
Yönetim
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de sonuca
gidilmiştir.
Elde Birimi tarafınFaaliyet Destek
Programı, Narenciye Sektör
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
dan desteklenen projenin bir bölümüdür.
fiyatlarının
genel seviyesinde düşüşHatay
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Raporu Projesi,
TR63-11-DFD-127.
study
is part of a project supported by
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma This
meydana
gelmektedir.
YAMANE, T., (2001).
Örnekleme
YöntemAkdeniz
University,
Administration Unit of
AnahtarTemel
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi,
Konut, Anova,
TUİK, Fiyat
leri. (Çevirenler: Alptekin Esin, Celal Aydın,
Scientific Research Projects (Project No.
M.Akif Bakır,ECONOMETRIC
Esen Gürbüzel)
Literatür Ya2012.03.0121.010).
ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
yınları: 53. Birinci
BasımTO
İstanbul.
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
42
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
EXTENDED ABSTRACT
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Introduction: Marketing structure
of the fresh fruits and vegetables, which have vital importance
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
for a healthy and balanced diet, is shaped in accordance with the level of development of countries
ÖzetHaving
: 2012-2014
arasındaki
verileri kullanılarak
bu is
çalışma,
sanayi
(Yurdakul, 1997).
a Yılları
9.35%
shareTUİK
in farmlands,
fruithazırlanan
growing
of particular
importance
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
among agricultural
activities
to teknikleri
its high kullanılarak
yielding property.
Within this
context,
şeklindedir.
Farklıdue
analiz
hazırlanan çalışmada
ANOVA
modeli marketing ways
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
and methods aimed at these products stand out and become significant (Yurdakul, 1986). AgricultuSanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
ral marketing starts
with
how
much
in istatistik
which bulgulara
qualitygöre
thedeproducer’s
products
yönünde
hareket
edilmiş
olup,and
yapılan
sonuca gidilmiştir.
Elde would be and
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
continues with the products being prepared for the market, their standardization, storage, transporfiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
tation until theyaralığı
finally
reach yükseldikçe,
the consumer,
covers
all gelmektedir.
of the activities within this process
Kw cinsinden
fiyatlardaand
da azalma
meydana
(Anonymous, 2003).
fact :that
fresh
fruitsTüketim,
and vegetables
easily
perishable
causes specific
AnahtarThe
Kelimeler
Elektrik,
Doğalgaz,
Sanayi, Konut,are
Anova,
TUİK,
Fiyat
production and marketing problems for these products and requires marketing related policies to be
developed in terms
of production and marketing (Eraktan, 1997). In Turkey, when the fresh fruits
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
CONSUMPTION
RANGES
IN TERMS
OFdifferent
INDUSTRYproduction
AND
and vegetables including
citrusTO
fruits
are analyzed,
it is seen
that no
or marketing
HOUSES
policy apart from the other product groups is being followed for this group and this group is not
Abstract: system
In this study
prepared by using
dataAs
of TSI
belonging
to thestudies
years of conducted,
2012-2014,
included in the support
(Demirbaş,
2001).
a result
of the
it is observed
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ANOVA model
was applied
to the studydistribution
prepared withand
the transportation
use of different are performed
that in the citrusanalyzed.
fruit marketing,
collecting,
marketing,
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
efficiently, whilemade
processing,
packaging,
storing,
andelectricity
selling and
services
areprices
not performed effimore comprehensive.
The purpose
was rating
to determine
natural gas
ciently (Gamgam, 1995). Aim: The aim of this study is to help evaluation of the orange marketing
activity in terms of producers and contribute to developing new policies for improving marketing
opportunities. Method: In accordance with the aim of the study, Mediterranean Region, which
supplies approximately 93% of the orange production of Turkey, was selected as the research area
(Durmuş ve Yiğit 2003). The provinces Antalya, Adana, Hatay and Mersin, where orange production is concentrated, were included in the scope of the research. Selection of the districts to be included in the sample was made by taking production areas into consideration. The districts to be included in the sample were selected not only by taking the opinions of the authorities in the Provincial
and District Directorates of Ministry of Food, Agriculture and Livestock, but also taking into consideration that they would represent the provinces in terms of production and marketing. Thus, a total
of 10 districts from 4 provinces were included in the sample. In the selection of the sample villages,
the orange plantations of the villages in the provinces selected using the Farmers Registry System
(ÇKS) data were taken as a basis. Accordingly, the villages with more than 80 decares of orange
plantations were included in the sample survey. Applying the “Stratified Sampling Method” on the
43
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
village framework, the number of villages
where the survey would be made was
İNCELENMESİ
sample
calculated.
And the allocation of the villages according
to theHakan
stratums
was made using the “Neyman AllocatiMurat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
on”. Accordingly, the survey was planned
to be conducted in 15 villages and towns and 10 districts
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
of 4 provinces. A total count 1was
made regarding the agricultural enterprises producing oranges
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
within these 15 locations and the number of sample enterprises was calculated to be at least 91 with
Özet
: 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verileri
bu çalışma, sanayi
95% level of trust
and
5% deviation.
Allocation
of thekullanılarak
surveyshazırlanan
to the provinces
was made according
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
to their shares inşeklindedir.
the orange
amount
and to
the villages
according
to their shares in the
Farklıproduction
analiz teknikleri
kullanılarak
hazırlanan
çalışmada
ANOVA modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
plantation areas (as there was no data regarding the production amount in the official records). WitSanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
hin this scope surveys
were edilmiş
conducted
with istatistik
a totalbulgulara
of 145göre
producer
in provinces – 17
yönünde hareket
olup, yapılan
de sonucaenterprises
gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
surveys in Hatay, 21 in Mersin, 51 in Antalya and 56 in Adana – with face-to-face method and as a
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
result of the evaluation,
the analysis
wasfiyatlarda
made with
142meydana
surveys,
excluding the 3 faulty surveys. In
aralığı Kw cinsinden
yükseldikçe,
da azalma
gelmektedir.
determining theAnahtar
sampleKelimeler
enterprise
volume,
theTüketim,
enterprises
intoFiyat
3 stratums according to
: Elektrik,
Doğalgaz,
Sanayi,were
Konut,divided
Anova, TUİK,
the extent of their orange plantations. Findings and result: Citrus fruits travel a long way before
reaching the consumers
and pass through several intermediaries without creating almost any added
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
TO CONSUMPTION
RANGES
TERMS OF
INDUSTRY
AND
value. As a result, ACCORDING
huge differences
emerge between
theINproducer
prices
and consumer
prices. In the
HOUSES
research, the marketing margins emerging in the citrus fruit marketing channel from the producer to
this study
prepared by
dataof
of enterprise
TSI belongingbasis.
to the years
of 2012-2014,as there wasn’t a
the consumer inAbstract:
TurkeyInwere
calculated
onusing
class
Accordingly,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
modelprices
was applied
to the study
prepared withchange
the use was
of different
significant change
in theANOVA
producer
in orange,
no significant
observed in the martechniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
keting margin ofmade
orange
either. Average
marketing
margin electricity
for orange
was determined
as 0.69 TL.
more comprehensive.
The purpose
was to determine
and natural
gas prices
In the research, the marketing effectiveness of producer enterprises was calculated. In accordance
with the marketing effectiveness ratio, the producer enterprises above 1 were considered enterprises
with effective marketing. For determining the factors that increase the marketing effectiveness of
enterprises with effective marketing, a logistic regression model was formed. Accordingly, dependent
variable was taken as marketing effectiveness values and the reference groups were created for enterprises with a marketing effectiveness above 1 and below 1. The model was built with the help of
independent variables that may have an effect on the dependent variables. In accordance with the
built model, the marketing effectiveness of the producer enterprises varies depending on the form of
sale and to whom the products are sold. According to the obtained results of the model, while the
possibility of selling the products to a merchant increased the marketing effectiveness by 80%, the
possibility of a time bargain increases the marketing effectiveness by 74%. In the data envelopment
analysis conducted for producer enterprises, while the orange sale price was taken as output variable, the marketing margin and cost were taken as input variables. Thus, while the average marketing
cost of the 142 enterprises analyzed was detected as 0.01 TL (kg), the average of marketing margin
44
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
TL (kg) and the average producer
sale price for orange was 0.58 TL (kg).
İNCELENMESİ
was 0.69
In the Data
Envelopment Analysis (DEA), the companies
withHakan
technical
effectiveness (marketing effectiveness)
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
vary according to different models.Güven
In the
DEA model for input, while the effectiveness analysis
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
average on all enterprises basis1Kilis
under
return assumption was 94%, this ratio was calculated as 58%
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
under constant return assumptions to scale. In the DEA model for output, while the effectiveness
2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verileri
kullanılarak
bu çalışma,
sanayi was 60%, ratio
analysis averageÖzet
on: all
enterprises
basis under
variable
returnhazırlanan
assumptions
to scale
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
was calculated as
58% under
returnkullanılarak
assumptions
to scale.
When
the modeli
evaluation of the efşeklindedir.
Farklı constant
analiz teknikleri
hazırlanan
çalışmada
ANOVA
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
fectiveness values was made on a province basis, it was observed in all assumptions that the techSanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
nical effectiveness
(marketing
effectiveness)
of the orange
located in Antalya
yönünde
hareket edilmiş
olup, yapılan istatistik
bulgulara producing
göre de sonucaenterprises
gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
was higher. It is possible to explain this situation in two ways. Firstly, the fact that the oranges grown
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
in this provincearalığı
are used
in theyükseldikçe,
domesticfiyatlarda
markets
allowsmeydana
the products
to be harvested and placed in
Kw cinsinden
da azalma
gelmektedir.
the markets in time.
Secondly,
fact Doğalgaz,
that theTüketim,
products
grown
inAnova,
Antalya
territory
has a brand value
Anahtar
Kelimeler :the
Elektrik,
Sanayi,
Konut,
TUİK,
Fiyat
under the name “Finike Portakalı” creates an opportunity for the product to find its real value,
increasing the effectiveness
of companies in terms of marketing. One of the biggest problems of the
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
TO CONSUMPTION
RANGES
IN TERMSisOF
INDUSTRY
AND produced are not
agriculture sector, ACCORDING
which is facing
a lot of problems
nowadays,
that
the products
HOUSES
marketed with their real values. Ensuring the sustainability of the economic life depends on applying
Abstract:
In this
study prepared
using data
of TSI belonging
the years
of 2012-2014,
marketing activities
at an
optimum
level.byUsing
product
in onlytoone
specific
field, keeping only the
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
ANOVA
modelnot
wasapplying
applied to any
the study
prepared
with the
use of different
production process
of the
product,
activity
to create
additional
value to the product
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
and selling the made
product
its market
price was
do not
mean electricity
that theand
product
found
more with
comprehensive.
The purpose
to determine
natural gas
prices its real value. A
product’s finding its real value depends on whether the people or institutions that purchased the
product want to purchase the same product in the future again or not. For this reason, marketing
effectiveness concept has significance in agriculture sector, just as it does in other fields. Because,
growing and then marketing the agricultural products, especially the ones falling into the fresh fruits
and vegetables group, require a great amount of sensitivity. In this sense, this study is such as to shed
light on the agriculture sector and especially on the actors engaged in fresh fruit sector. Because,
according to the marketing effectiveness findings obtained, it was concluded that whether the producer enterprise is a big, medium or small sized enterprise does not have any effect on the marketing
effectiveness and that brand value yields positive results in terms of effectiveness even in agricultural products, even if there is no possibility of selling the products to foreign markets. In addition to
producing the product, planning their marketing activities will enable the food/agriculture products
such as citrus fruits to be passed on to next generations. Hence, this will lead an increase in the
marketing effectiveness of this type of products. For products with marketing effectiveness, the
producers will be informed about using the scarce resources at an optimum level and guided to
45
UHEYAD
www.uheyadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Nisan / Mayıs / Haziran –İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 08 Yıl:2016
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
April / May / June – Spring
Summer
ID:13
K:02 Issue: 08 Year: 2016
JEL KODU:
M3-M30-M31
ID:83 K:85
(Ekonomi)
& (Economy)
(Pazarlama Ekonomi
–Marketing Economics)
www.uheyadergisi.com
ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge
/ Document
& ISO
ISO14001-2004
14001-2004Belge
Belge
No12880)
/ Document No: 12880)
(ISO No
9001-2008
BelgeNo:
No: 12879
12879 &
No:
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
sustainable agriculture, thus creating an opportunity
for the continuity of the agriculture sector, which
İNCELENMESİ
is crucial in terms of nutrition. The studies
conducted
inAÇIKGÖZ
the region suggest that orange can be suppMurat KORKMAZ,
Hakan
lied 12 months of the year by specializing
in a different type of orange growing in each different
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
territory, enabling it to be sold both
in domestic and foreign markets more easily and more lucratively.
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
This will also increase the marketing effectiveness of producers. In this context, a regular producti2012-2014 Yılları
TUİK verileri
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
on policy shouldÖzet
be: developed
andarasındaki
production
planning
should
be made
for enabling
standardizative konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
on in orange production
theanaliz
region.
Targeting
the product
the supports
şeklindedir. in
Farklı
teknikleri
kullanılarak
hazırlanan in
çalışmada
ANOVA made
modeli and to be made
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
may create positive results. For the marketing problems of the producers to be solved, agriculture
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
cooperatives and
producers’
associations
should
bebulgulara
founded
and
organization
producers should
yönünde
hareket edilmiş
olup, yapılan
istatistik
göre
de sonuca
gidilmiştir.of
Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
be encouraged. Moreover, geographical markings for each orange type will enable the product to
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
reach the correctaralığı
customers
in yükseldikçe,
the domestic
anddaforeign
markets.
Also, conducting studies only reKw cinsinden
fiyatlarda
azalma meydana
gelmektedir.
garding which products
the producers
shouldTüketim,
grow Sanayi,
will not
beAnova,
sufficient
on its own. Conducting
Anahtar Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Konut,
TUİK, Fiyat
these studies in connection with marketing will provide added value for the national economy.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
46
DERGİ HAKKINDA
UHEYAD Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi; 2014 yılı itibariyle
yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara
yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda DÖRT sayı çıkarmaktadır.
Dergimizin sayıları MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde
İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Finans,
Yönetim Organizasyon, Ekonometri, İstatistik ve Ekonomi alanında her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Murat KORKMAZ olup, dergi yönetim kurulunun aldığı
kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki
yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar
uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve
hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına
yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen
sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde
yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme
yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul
etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dâhil olmuştur.
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmalar yapmış
olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse
bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve
yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez
niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların
dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir.
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem,
bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu
karar verebilir.
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş
çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar ancak
anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre
bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Hakem değerlendirilmesi
yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönderilen çalışmalar dergi hakem
onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü
sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve
baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer
verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri
derginin web sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her
bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık
sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka
derginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına
dergimizde yer verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş
editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip
bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez.
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. Hakem
onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş
bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir
durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü yetki tek taraflı olarak dergi
yönetim ve editörler kuruluna aittir.
Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar
hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması
amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar,
intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Her bir yazar ve yazarlar
uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan yazarlar
hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek
Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet
altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar
etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde değerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili
yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl
sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde
yer alamaz. Bu tip çalışmalarda tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya
ne tür bir katkı sağlandığı kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak
hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal
olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan
sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın
kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan
yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj
yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır.
ABOUT THE JOURNAL
UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management began to
be published as of the year 2014. Our journal gives place to the publications having the qualification
and value that will provide source to the literature. Our journal is an international refereed journal
and it is issued FOUR times a year. The volumes of our journal are published in MARCH, JUNE,
SEPTEMBER and DECEMBER on the system. Our journal has both a printed version and can
be reached online. All kinds of publications within the field of Economics, Labor Economics and
Industrial Relations, International Relations, Business Administration, Finance, Management
Organization, Econometrics, Statistics and Economy can be incorporated in our journal. Our
journal2s editor-in-chief is Murat Korkmaz, and carries out the diligent activities in line with the
decisions taken by the executive board of the journal. The head of the executive board is the professor
with the highest title in the journal at that time and the decisions given by 51% of the executive board
are performed. Each publication sent must be gone through two referees of that field and it must
be approved by referees for publication. Only one submission of the same author is included in the
same volume. The publications approved by more than one referee and executive board are taken to
queue and published in next volumes. None of the authors can affect referees and executive board.
Publication copyright agreement is not demanded for the submissions uploaded to the system for the
publication. The submissions uploaded to the system are regarded as assigned to the journal. Author
or authors should accept this condition and they have been included in this system by confirming that
they will act in line with the publication principles of the journal. The academicians and researchers
who want to be in our journal’s referee and science boards must bear the title Dr. and they must carry
out scientific studies in their fields. No one without the title Dr. and publication in her/his field can
be involved in science, advising and referee boards. Executive board is the highest decision-making
and execution mechanism of the journal. All decisions made by the executive board are absolute
and unchangeable. Under no circumstances, an operation can be conducted on journal without the
decision of the executive board. Editor-in-chief can decide on whether the submissions not sent to
referee approval are accepted in the journal and whether they will be sent to referee approval. It isn’t
required to inform the executive board during this decision process. The participation of scientists in
referee, science and advisory boards are only up to the decision of the executive board.
Some special issues are also published in our journal for the submissions published in some national
and international congresses and approved by referees. Such special issues are only valid for verbal
papers presented in the agreed congresses. Those papers must get the approval of congress science
board and that of the referees. None of the submissions not evaluated by referees can be published.
Papers submitted for publication are sent to the referees for approval. The submissions with approval of both referees are taken into publication. Hard copy and referee approval reports of the verbal
papers must be presented to the executive board and editor-in-chief. Our journal doesn’t include the
papers without this information and materials. Author or authors are informed about the process of
our journal as written via the internet address. Every author logging in as a member of our journal
can monitor the course of process from the journal’s website and follow the developments. Conditions
of our journal are the same for all authors. Those rules and conditions cannot be changed for anyone.
A privilege cannot be demanded. The submissions to be published in our journal must be within
a field accepted by the journal. None of the submissions not suitable with those conditions can be
published in our journal. The referee process is performed under the supervision of editor-in-chief.
Editor-in-chief has the authority to inform and decide on the course of referee process. A submission
not approved or accepted by the editor-in-chief isn’t included in the process. In this regard, author
or authors cannot put the responsibility on the journal or other organs. Even if the submission is
approved by the referees and it is accepted for publication on the system, it can be cancelled with
negative opinions of editors or executive board and the decisions of the boards. In that case, author
or authors cannot impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to the executive
board and editorial board unilaterally.
Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 within
the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights unilaterally
about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or authors shall be
unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with the relevant laws in
the submissions sent for publication. All authors have to comply with the international academic,
scientific codes of conduct. Our journal directly and formally informs the relevant institutions and
organizations regarding the authors who do not comply with these rules. Citation must be absolutely
stated or the resources used must exist under the summary in the papers prepared by using Doctoral,
Master’s theses and Dissertation. Otherwise, such papers aren’t accepted as ethical and considered
within the framework of plagiarism. The name of the real owner of the relevant paper must be stated
in thesis and dissertation. The name of the person as the real owner of thesis “publication” must be
in the first place within the framework of codes of conduct. Advisor and other authors cannot rank
before the owner of thesis. If there are other author names apart from the advisor in such kinds of
papers, type of contributions made must be clearly stated in the references. Our journal is a media
organ with printed and online versions. As a material incorporating academic studies, it is a social
organ offering social service to the institutions and individuals carrying out scientific researches. Our
journal is a free journal and doesn’t have to send a written material to any author or authors. The
submissions accepted in our journal and approved for publication are sent to edit for layout in line
with the journal’s publication principles and spelling rules and it is uploaded to the system. Author/
authors and readers can download the volume from the system. Layout is conducted by the author
on the basis of the sample article.
YAZARLARA BİLGİ
1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi onay
vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.
3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe
özet şeklinde yer alır. Tam metinler pdf şeklinde parçalı ve cilt halinde sisteme yayın tarihinin
son gününde yüklenir.
4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) aittir. Dergimiz bu konuda
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz.
7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir nedenle
bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir
olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve
yazar hakkında hukuki işlem başlatılır.
8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır.
9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma
aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek isteme
hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve gizli
tutulur.
11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki talep
doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret alır.
12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.
13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında
bulunamaz.
14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize devredilmiş olur.
15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi
sistemden çekemez.
16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorumlu
yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki
kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir.
17. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz.
18. Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eyül ve Aralık aylarına
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım
hakkına sahip olamaz.
20. Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce olmak
üzere 20 ile 200 Türkçe 750 + üzerinde İngilizce genişletilmiş özet istenir. Dergimizin yazım
şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14
punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir.
Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır.
MAKALE İÇİ REFERANSLAR:
• Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca metin içi kaynak gösterme (Sitedeki Örnek
Makaleye Göre) yöntemi kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez
içinde, yazarın adı, basım yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)
(Yılmaz, 2014: 1-2) ya da (Hall, at el; 2014: 1-2) şeklinde gösterilmelidir. İnternet erişim adresleri
ise sayfa altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi belirtilmelidir (Erişim
Tarihi: 14.08.2014) gibi.
• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir.
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile
yerini alır.
• Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (Örnek Makaleye Göre) kullanılır.
• Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir. “………………………….”
Gibi.
• 30-40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak verilir.
• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın
tarihi belirtilir: (Korkmaz, 2007)
• Belli bir sayfa söz konusuysa, yazar soyadı ve yayın tarihine ilave olarak sayfa numarası da
yazılır: (Kırık, 2010: 13)
• Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve sayfa numarası yazılır: (2005: 33)
• Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59)
• Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Mandel, 2007: 21-4 ve 33-5)
• İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)
• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012).
• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b) gibi.
• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)
KAYNAKÇA YAZIM METODU:
Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar
yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer
alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.
* Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Çeviri Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Derleme Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Derleme Kitapta Makale
HALL, S., (1997). “The Work of Representation” Representation: Cultural Represantations and
Signifying Practies, Stuart Hall (der.) içinde London: Sage Publications
* Derleme Kitapta Çeviri Makale
PAZ, O., (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler
Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.) içinde, Çev., B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)
* İki Yazarlı Kitap
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Çev. Hüsnü Dilli, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. pp.1-2
* Dergide Makale
KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas”
Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
* Yayınlanmamış Tez
KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ss.1-2
* Gazete Yazısı
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Gazetesi
* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı
KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA
BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)
* İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı
“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012 (ERİŞİM
TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)
GUIDELINES FOR THE AUTHORS
1. The language of the journal is Turkish and English.
2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.
3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and English abstracts are included.Full texts are uploaded to the system in pdf format seperately and in
volumes on the last day of publication date.
4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.
5. None of the authors can assert legal rights on the journal.
6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is
responsible for the articles unilaterally.
7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and
under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the
article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required
sanctions on the author(s).
8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are
saved to be published in the following issues.
9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the same
rights and they’re equal. No privilege is granted.
10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Information
concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept confidential.
11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors twice.
If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system automatically.
12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and explained
in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the journal cannot
be held responsible for this situation.
13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.
14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are
regarded as being transferred to our journal with all rights.
15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that are
not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take longer
and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw his/
her article in this process.
16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the addressee,
other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to other
authors.
17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees
or cannot demand anything from the referees.
18. The journal publishes four times in a year as March, June, September and December. However,
there might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot
be held responsible for this.
19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. The
authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15
days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose sanctions
on the journal in this case.
20. In the studies prepared in languages other than Turkish, there must be an abstract in Turkish.
Key words should be between 3-7 words. Articles should not exceed 20 pages. Appendices
are not included in this number. Turkish and English abstracts must be between 150 and 200
words and extended English abstract must be 750 words and above.. The text should be written
in TIMES NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study should be single spaced. The titles
should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. The names and institutions of the
authors should be written in bold, italic, Times New Roman font, 12 sized. Turkish and English
abstracts should be in Times New Roman font, 10 sized one under the other.
REFERENCES IN THE ARTICLE:
• Manuscripts should be prepared according to the sample article format in the system. In other
words, references are indicated with the name of author, year of publication and page numbers
between parentheses beside the main text. (Surname, Year of Publication: Page Number). Indicated as ( Yılmaz, 2014: 1-2) or (Hall, et all; 2014: 1-2). Access address must be given at the
bottom of the page. Access date must be absolutely stated for internet resources Like (Access
Date: 14.08.2014).
• Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given below the
page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with its explanation.
• Manuscripts should be prepared according to the sample article format in the system.
• Citations made from a source are indicated between double quotes in the text. E.g. “……..”
• Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.
• While providing reference, if the name of the author isn’t within the text, the surname of the
author and date of publication are indicated between parenthesis: (Korkmaz, 2007)
• In indicating a certain page, page number is given in addition to the surname of the author and
date of publication: (Kırık, 2010: 13)
• If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number are
given between parenthesis: (2005: 33)
• Not sequential pages are indicated as: (Joyce, 2002: 21, 48 and 59)
• Sequential pages are indicated as: (Mandel, 2007: 21-4 and 33-5)
• In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated: (Morley and Robins,
2007: 19)
• In sources with more than two authors, “et all.” is indicated: (Yücel et all. 2012).
• If more than one study from the same author published in the same year must be used, the sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b).
• If more than one source about the same subject is indicated as reference within the text, sources
are separated with semicolon: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)
METHOD OF WRITING REFERENCES
Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be put
in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the same
author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old to new).
*Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Translated Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Compilation Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Article in a Compilation Book
HALL, S., (1997) “The Work of Representation” Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Stuart Hall (comp.) inside London: Sage Publications
*Translated Article in a Compilation Book
PAZ, O., (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (comp.) inside, Translated by B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)
* Book with Two Authors
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Translated by Hüsnü Dilli,
İstanbul Bilgi University Publications, İstanbul, pp.1-2
*Article in a Journal
KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas”
Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
*Unpublished Thesis
KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Unpublished Master’s Thesis, Marmara
University Institute of Social Sciences, İstanbul. pp.1-2
*Column
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Newspaper
*Onymous Article on the Internet
KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.
edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ACCESS DATE MUST BE
ABSOLUTELY STATED)
*Anonymous Article on the Internet
“Anonim” (2012). http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012. (ACCESS
DATE MUST BE ABSOLUTELY STATED)
YAYIN İLKELERİ
1. UHEYAD “Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi”; 4 ayda bir
yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel
durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.
2. Dergimizde İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri, İstatistik,
Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması,
alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde
cümleler içermemesi beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden
birine sahip olmalıdır.
3. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda sorumlu yazar olarak belirtilen yazar muhatap kabul
edilir. Bu durum belirtilmemiş ise ilk sırada yer alan yazar muhatap kabul edilir.
4. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır.
5. Makaleler dergimizin web sitesinde yüklü olan örnek makaleye göre düzenlenmelidir.
6. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz.
Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur.
7. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda
ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazardan sadece
üç defa düzeltilme istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise
yayın sistem tarafından reddedilir.
8. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.
9. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Farklı dünya dillerinden de çalışmalar kabul edilmektedir. Bu durum ancak baş editörün onayı ve kabul etmesi doğrultusunda işleme alınır.
10. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.
11. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans
ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi ve makalede belirtilmesi koşulu ile kabul
edilebilir ve hakem sürecine alınır.
12. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı
düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır. Ancak
her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.
13. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde,
12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik
boşluklar olmalıdır.
14. Yazılar toplamda 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır. Yazıda
paragraf girintisi olmamalıdır. Sayfa sayısını tablo ve grafik sayıları etkilemez. Tablo ve grafiklerin sayıları 15 + şeklinde düşünülmelidir.
15. Türkçe yazılarda 750 kelime ve üzerinde İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar sözcük(ler)
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulunmalıdır.
16. İngilizce yazılarda 150-200 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.
17. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.
18. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik
ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de
bulunmalıdır.
19. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.
20. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.
21. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
22. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın
yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir yazardan
telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu şartları
peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.
23. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının
tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar.
24. “Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi” elektronik sistemle çalışan bir
dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini
ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen
çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin
yıllık basım ve diğer giderleri için basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Dergimiz
ücretli bir dergi değildir.
25. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir.
26. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştırmalarda
ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NUMARASI”
çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmına
gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda dergimiz ulusal
ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu konuda her türlü
sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise
mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri,
sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme
yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi,
manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA”
DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR.
YUKARIDA BELİRTİLEN 26 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DÂHİL
OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN
BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve
ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK
TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN
DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET
EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA
SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
PUBLICATION PRINCIPLES
1. UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management is an
international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 4
months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions.
2. Scientific and original studies in the fields of Economics, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Business Administration, Finance, Management Organization,
Econometrics, Statistics and Economy are included in the journal. The papers must be written
with scientific concerns, should contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with prejudice, not include motto-like sentences. They should also have
one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.
3. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as
addressee.
4. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of the journal.
5. Manuscripts should be prepared according to the examples that are installed on the website of
the journal article.
6. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation.
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies.
7. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”,
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Only
three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in three
times, the submission is rejected by the system.
8. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly,
the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed
time are not taken into the publication list.
9. The publication language of our journal is Turkish and English. However, papers prepared in
other world languages can also be accepted. This case is only valid with the approval of editorin-chief.
10. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t
published in another place or not in evaluation process for publication at that time.
11. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on condition
that they weren’t published in another journal before and they comply with the article formats
and contents and they are indicated in the article.
12. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation
is thought to contribute to the field. But there are a limited number of translations allowed for
each volume. Original texts are preferred.
13. Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New Roman
and single line spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page.
14. Papers shouldn’t be over 20 pages; page number must exist at the bottom of the page as centered.
Paragraphs shouldn’t be indented. Number of pages isn’t affected from tables and charts. The
number of tables and charts must be considered as +15..
15. For papers in Turkish, there must be extended English abstract of 750 words and above and 3-7
key words below the abstract. The abstract must include the title of the article and keywords in
that foreign language.
16. For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 150-200 words, title and
key words.
17. The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly indicated in the abstract.
18. Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, name
of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and e-mail
must exist on the cover page.
19. The decision to publish the papers belongs to editor-in-chief. The evaluation of editor-in-chief
about the paper is sent together with the referee report within the shortest time.
20. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published.
21. All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s).
22. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of the
each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for the
copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts these
conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right of
opposition.
23. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases bearing
a non-commercial character with the purpose of supporting national and international academic
knowledge sharing.
24. UHEYAD is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version.
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal
to the printing company for the annual printing and other expenditures.
25. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not evaluated
within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different referee.
26. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFORMATION
OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “INFORMATION
of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the studies require
ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPORATE” content.
Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situation and deficiency
within the framework of national or international rules of law. The whole responsibility belongs
to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report of ethical board and
research exist, they must be inserted while uploading the study to the system. In this regard,
editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, executive editor, referee board
and the other referees conducting evaluation bear no responsibility. Author(s) are responsible
for any material, moral and legal negative situation that may occur. IN CASE OF ALL KINDS
OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROBLEM”, OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL
TERMS.
27-26-ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CONSIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM.
NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRINCIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVALUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT
CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS
ACTING OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES.
EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.
HAKEM KURULU
ÜNVANI
ADI SOYADI
BAĞLI OLDUĞU KURUM
DR.
Ahmet Burçin YERELİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DR.
Ali Serdar YÜCEL
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
DR.
Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
DR.
Aygül YANIK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Ayhan AYTAÇ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Ayla TAŞKIRAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DR.
Aylin ZEKİOĞLU
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
DR.
Baki YILMAZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DR.
Bülent KILIÇ
ÖZEL HEKİM
DR.
Cemal ZEHİR
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DR.
Çetin BEKTAŞ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
DR.
Çetin YAMAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Colin C. WILLIAMS
SHEFFIELD UNIVERSITY
DR.
Ebru ONURLUBAŞ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Emine DEMİRAY
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
DR.
Emine ÖZMETE
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Ercan ŞAHBUDAK
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DR.
Fatih ÇATIKKAŞ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
DR.
Feryal ÇUBUKÇU
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DR.
Fikriye TOKER
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Giray SAYNUR DERMAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Gülsüm ÇALIŞIR
GÜMÜŞHANE UNIVERSITY
DR.
Gülten HERGÜNER
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Gökşen ARAS
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
DR.
H. Arif TUNCEZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DR.
H. Yelda ŞENER
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DR.
Kürşad ZORLU
AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ
DR.
Lordwell C.T. NKHWANGWA
PENTECOSTAL LIFE UNIVERSITY
DR.
Marijana BARIC
THE UNIVERSITY OF BUCKINGHAM
DR.
Mehmet Akif ARVAS
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
DR.
Mehmet YÜCE
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
DR.
Michael KUYUCU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
DR.
Murat ERCAN
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
DR.
Mustafa TÜRKMEN
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
DR.
Muzaffer AKSOY
ARAB BANKING
DR.
Nalan AKDOĞAN
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
DR.
Nezahat GÜÇLÜ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
DR.
Nilgün SARP
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Nur DİLBAZ ALACAHAN
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
DR.
Ramazan ERDEM
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DR.
Sefer GÜMÜŞ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
DR.
Serdar TOK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Serpil AYTAÇ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
DR.
Sevinç ÜRETEN
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
DR.
Suat UĞUR
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
DR.
Sudi APAK
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
DR.
Süleyman ÖZDEMİR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DR.
Tamer BUDAK
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
DR.
Taner AKÇACI
KİLİS ÜNİVERSİTESİ
DR.
Yagoub ELRYAH
XIAMEN UNIVERSITY
DR.
Yasemin KESKİN BENLİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
DR.
Yavuz TAŞKIRAN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
DR.
Yener ATASEVEN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DR.
Ömer Okan FETTAHOĞLU
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
DR.
Şebnem ASLAN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Benzer belgeler