Bursu Kazanan Üniversite Talebelerinin Listesi

Yorumlar

Transkript

Bursu Kazanan Üniversite Talebelerinin Listesi
2013 - 2014 Öğretim Yılı Burs Kazanan Üniversite Öğrencilerinin Listesi
S. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Adı
Agim
Abdula
Abdülsamet
AbdülSettar
AbdülVait
Abib
Adem
Ademina
Afırdita
Agnesa
Ahmed
Aida
Akan
Albana
Albert
Ali
Ali
Alit
Aliya
Aliya
Alma
Alma
Alper
Amine
Amra
Amsal
Anida
Arnela
Arzu
Arzu
Asip
Asiye
Ayhan
Ayhan
Ayla
Aylin
Ayşe
Aysel
Azra
Baki
Bayram
Bayram
Becit
Belkisa
Berru
Bunyamin
Burak
Baba Adı
İrfan
Mulaim
Adem
Mevaedin
Sebaydin
Osman
Kadri
Adem
Arif
Sami
Şenol
Zaim
Ramadan
Ismet
Reşat
Ural
Amet
Fikri
Ekrem
Neşat
Amdi
Nevzat
Atila
Bardul
Mükrem
Hamit
Osman
Abdullah
Nagip
Şaip
Medi
Cevat
Baki
Gani
Atnan
Erol
Selman
Feim
Şaban
Nedim
İsmailakiya
Usamedin
Efraim
Recep
Şani
Aliriza
Burhan
Soyadı
EYUPİ
KANTARCİEVSKİ
VEAPOSKİ
ŞABANİ
MUAREMİ
SEYDİN
ÇİNDAROVSKİ
AMZOSKA
MEDİNOVSKA
ADEMİ
TAHİRİ
BUKİ
İSMAİLİ
LİMANİ
MALOVSKİ
KUKUL
DEMİR
SALİOV
MUSTAFA
LİMANOSKİ
MUSTAFOVA
MİSİMİ
PROYKA
RECEPİ
AMETİ
ŞEMOVSKİ
İMETOVSKA
HOCA
SÜLEYMAN
YUSUFİ
DURMİŞ
ADEMİ
ADEM
CUMKAR
ADEMİ
BİLAL
LOKAN
Pilova
EMİNİ
KASAMİ
RAMADANOSKİ
SEYFULA
İLYAS
KEMENCESKA
AGAİ
MEHMED
SEYFO
Yaşadığı yer
Gostivar
Resne
Debre
Y.Banisa
Gostivar
Skudrinye
İştip
Kırçova
Gostivar
Üsküp
Vrapçişte
Üsküp
Üsküp
Üsküp
Y.Kosovrasti
Gostivar
Kocali
Radoviş
Mogorçe
Plasnitsa
Ustrumca
Yelovyane
Üsküp
Vrapçişte
Vrapçişte
M.Jupa
Debre
Üsküp
Gostivar
Kalkandelen
Elessa
Üsküp
Novak
Struga
Üsküp
Üsküp
Kalkandelen
Crnik
Vrapçişte
Y.Banisa
Debreşte
Üsküp
Novak
Plasnitsa
Gostivar
Köprülü
Üsküp
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Burcu
Burcu
Burhan
Büşra
Canan
Cansu
Cavit
Celaedin
Celal
Cenet
Cenete
Cevat
Ceyda
Ceyhan
Ceylan
Ceylan
Ceylan
Ceylan
Ceysan
Coşkun
Cüneyt
Daniel
Yunal
Abdül
Dilaver
İrfan
Vebi
Şerif
Adem
İrfan
Nagip
Şerıf
Ekrem
Şaban
Tankut
Recep
Muamer
Asan
Smail
Yusuf
Nazim
Sedat
Sunail
Trayçe
АLİEV
OSMANOVA
DURMİŞ
MURAT
ADEMİ
MEHTEPAROVA
RAMADANOVSKİ
CELAEDİN
AHMEDOSKİ
SULIMANOVA
OSMANİ
ALİYİ
İBRAHİM
ŞENTÜRK
ORHAN
Yunuzova
YUSİN
ALİOVA
ŞOİPOĞLU
AMEDOV
DURMOSKİ
KUŞEV
Çalıklı
Dedeli
Breştani
Üsküp
A.Banisa
Crnik
Manastır
Novak
Kırçova
Delçevo
Üsküp
Gostivar
Üsküp
Vranovca
Debreşte
Konçe
Radanya
Vinica
Plasnitsa
Çalıklı
Debreşte
İştip
Denis
Agim
AYDİNİ
Debre
Denis
Denis
Deniz
Didar
Duygu
Ebru
Edis
Edvin
Efkan
Elanur
Elyesa
Emel
Emer
Emin
Emin
Emine
Emir
Emrah
Emrah
Emrah
Emran
Emre
Emre
Enes
Enes
Enes
Enis
Süleyman
İsmet
Yunuz
Mensur
Yusuf
Mensur
Kemal
Safet
Hüsein
Yüksel
Cafer
Demir
Omer
Mümin
Abdul
Aliya
Necatin
Cumali
Selaheddin
Ömer
Enver
Vedat
Burancait
Rujdiya
Nazim
Mevlut
Ziyaedin
İDRİZ
SADULOV
Ali
MATYAN
REÇANİ
MENGA
NUR
MUSTAFOVSKİ
HUSİNOV
LOÇ
İSLAMİ
YAŞAROVA
MAKSUDOSKİ
Ömerov
ALİ
ARAPOCOSKA
İSEYNOVSKİ
ADEMİ
ABDULLAH
ALİEVSKİ
İBESKİ
KÖRBAYRAM
Yusufi
OSMANOSKİ
İBRAİMİ
YUSUFİ
MATYAN
İştip
M.Kamenica
İştip
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Lisiçani
Debre
Koreşnik
Gostivar
Vrapçişte
Topolnitsa
Plasnitsa
Radoviş
Üsküp
Manastır
A.Koliçan
A.Banisa
Resne
Srbyani
Debreşte
Gostivar
Gostivar
Debre
Gostivar
Manastır
Gostivar
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Erdoğan
Eren
Ergin
Erhan
Erhan
Erkan
Ermin
Ersan
Ersin
Ersin
Ertan
Eyüp
Fahrudin
Fariye
Fatıh
Fatma
Ferat
Ferat
Fercan
Ferihan
Fiknet
Filis
Fitore
Florina
Furkan
Gamze
Gülbahar
Gülcan
Gülcan
Gülcan
Gülcan
Gülhana
Gülizar
Gülten
Güner
Günnas
Günter
Hamide
Hamit
Harun
Hayal
Hülya
Hülya
İbrahim
İbrahim
İbraim
İbraim
İlda
İlkay
İlknur
Muametseit
Burhan
Amit
Becit
Nusret
Hüseyin
Cemal
Emin
Selami
Kerim
Rahman
Naci
Eyüp
Ahmet
Buran
Arif
Oran
Demirali
Femi
Hadıs
Elaydin
Abdula
Recep
Nebi
Yahya
Cengiz
Ramis
Nasir
Musa
Sadri
Bekir
Milaim
Murat
İsmail
Necmidin
Selman
Nigai
Adem
Veysil
Hayati
Nail
Amet
Sabri
Migdat
Süleyman
Mümin
Aliya
Senada
Refik
Eyüp
KARACA
MALİK
İBRAİM
İSEİNOVSKİ
CELİLOVSKİ
ABDULA
BAKİYOV
FETİKOV
TAHİR
ABDÜL
REŞİTİ
LİLAİ
VEYAPOVSKİ
Rakipi
KAMİL
EMRULOVA
MİHRİCAN
REÇANİ
MEMEDOV
ABEDİN
YUSUFOSKA
EMİNOVSKA
AMETİ
KARPUZİ
ÖMER
SALİH
SÜLEYMAN
HASİP
ŞARE
FETOVA
RUŞİD
ŞEMOSKA
BABİNOV
ASANOVA
ADEMİ
MEMEDOV
MERCAN
İSMAİL
Zengovski
BAYRAM
AYDARÇE
İBRAİMOA
KADRİ
YUSUF
ELMAZ
ALİOV
BEYAZ
KAHRİMANOVİÇ
ARSLAN
SEVEN
Gostivar
Ohri
A.Koliçan
A.Koliçan
Kırçova
Üsküp
Batinci
Kalkova
Valandovo
Vrapçişte
Vrapçişte
Gostivar
Mogorçe
Gostivar
Üsküp
Köprülü
Çalıklı
Gostivar
Radoviş
Gostivar
Kanatlar
Ohri
Kumanova
Debre
Üsküp
Ohri
Jitnenik
A.Banisa
Gostivar
İştip
Kurfalı
Plasnitsa
Çalıklı
Demir Kapı
Urviç
Radanya
Resne
Manastır
Merkez Jupa
Ohri
Struga
Kalkovo
Topolnitsa
Gostivar
Ohri
Kocaali
Plasnitsa
Üsküp
Dedeli
Zdunye
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
İlksan
İncinur
İsmetka
İzet
İzet
Kaniye
Kayzer
Kerem
Kübra
Kübra
Kudret
Levent
Leyla
Leyla
Lirim
Melda
Melek
Melek
Meliha
Meliha
Memet
Meral
Merve
Meryem
Metin
Mevlan
Miftar
Mualla
Muaz
Mülkiye
Mümin
Münevera
Murat
Murat
Murat
Mürvet
Mustafa
Müzeyen
Nafiye
Nagıye
Nahida
Nakşiye
Nalan
Nalan
Nazan
Nazan
Nazire
Nazli
Nedim
Nedim
Bedri
Amit
Selaudin
Üseyin
Sait
Refet
İsmailaki
Şaban
Recepali
Ahmetrufai
Nagip
Salaydin
Şain
Adnan
Abit
İsa
Cafer
Kadir
Abdülkerim
İsmail
Üseyin
Kenan
Ahmetnafi
Safet
Musa
Hasim
İmran
İrfan
Basri
Keramedin
Yusuf
Şadan
Nagip
Nizam
Şukri
Nevruz
Erol
Naser
Raim
İmer
Mehmet
Bedri
İsmet
Ercan
Ayduran
Türcan
Kadir
Aydin
Nehat
İslam
ASAN
ŞABAN
ŞEMOSKA
ALİ
ABAZOSKİ
İLYAZİ
SEYDİN
SADİLOV
NUREDİNİ
İSMAİLOVSKA
EFENDİLER
ABDÜL
NEHTEPAROVA
YAŞAR
DAUTİ
EMİN
İSEİYNOVSKA
KAİL
KAZİM
ÇEKOVİÇ
USİNOV
AMET
İBRAHİM
PURELLKU
VESELOSKİ
HALİMİ
EYUPİ
DACİ
KADRİ
BAKİ
SELMANİ
DEVİÇOSKA
RECEPİ
RECEPİ
YAHYA
SEYDİNOSKA
HAMDİ
YUSUF
DEMİROVA
VEYSELOVSKA
CİTANOVA
İBRAİMOVA
TOSKA
RAIFOVSKA
DEMİROVA
ZEYNELOVSKA
DİRBAÇ
ALÇE
KÜLCİOSKİ
MUSLİ
Novak
Zdunye
Plasnitsa
Ocalı
Debre
Gostivar
Gostivar
Radoviş
A.Banisa
Üsküp
Vrapçişte
Üsküp
Crnik
Üsküp
Üsküp
Kalkandelen
Batinci
Üsküp
Kalkandelen
Üsküp
Radoviş
Üsküp
Gostivar
Kırçova
Debreşte
Üsküp
Zdunye
Üsküp
Üsküp
Gostivar
Kalkandelen
Kırçova
Vrapçişte
Vrapçişte
Zduyne
Ohri
Kalkandelen
Üsküp
Radoviş
Merkez Jupa
Crnik
Topolnitsa
Gostivar
Resne
Köprülü
Resne
Struga
Resne
Kırçova
Üsküp
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Nermin
Nermina
Neslihan
Nesmin
Neşra
Nevruz
Nida
Nisa
Nuray
Nuray
Nurcan
Nurcan
Nure
Nuri
Nurten
Öskan
Oya
Özcan
Rahmiya
Ramadan
Ramiza
Rasim
Rayna
Recep
Recep
Riyad
Sabina
Sabit
Sabri
Sabri
Sabri
Şadan
Sadriya
Saliye
Salko
Salmedin
Saner
Saniye
Saniye
Şasune
Sebaydin
Sedat
Şefket
Selaydin
Selda
Selma
Selma
Selma
Selman
Sema
Kenanziya
Esad
Adil
Yakup
Cumali
Nigai
Seat
Feyzulla
Ali
Fuat
Neşat
Kenan
Ramazan
Ramadan
Eyüp
Nurfet
İsmail
Medi
Raim
Demir
Bayram
Raim
Kirço
Mefail
Kyazim
İbraim
Sebaubin
Femi
Erhan
Züdi
Kamuran
MehmedRefik
Sadettin
Erduş
Tezgün
Sedat
Lativ
Recep
Necat
İsmail
Sabit
Visel
Nurfet
Aydoğan
İsmail
Nevzat
Recaip
Ali
Mitat
Ercan
AZİZOSKA
Çoroviç
SÜLEYMAN
SALİOV
HASİPİ
DEMİROVSKİ
CEMAİLİ
TATARİ
MURTEZAN
RAMADAN
OSMANOVA
BELUR
NEZİROSKİ
NEZİRİ
SALİO-YAŞAR
ZEYNOSKİ
AMEDOVA
NECİPOSKİ
DALİPOSKİ
SÜLİMAN
KASUMOVİÇ
MUÇOSKİ
İLİEVA
AZİZİ
GYAKOVİCA
RECEPİ
İMEROSKA
Bayram
AGAİ
HAMZAPOLİS
BERİŞA
BAKİ
AZİZOSKİ
TOSKA
ABDULA
EMİNİ
ARŞİMOV
KARAELMAZOVA
AZİZİ
SEYFULA
ASAN
VİSEL
KARAGOSKİ
SÜLEYMANOV
USEİN
VAYTOSKA
YAKUPİ
CİNCİEVA
YUSUF
MENGA
Debreşte
Üsküp
Üsküp
Radoviş
Vrapçişte
Resne
Gostivar
Struga
Üsküp
Üsküp
Buçim
Üsküp
Kırçova
Buzalkov
Pınarlı
Lisiçani
Vinica
Kanatlar
Preglovo
Radanya
Üsküp
Plasnitsa
Yeni Doyran
Gostivar
Gostivar
Vrapçişte
Kırçova
Novak
Gostivar
Vrapçişte
Üsküp
Gostivar
Debreşte
Gostivar
İştip
Skudrinye
Gradoşor
Kalkovo
Kumanova
Batinci
Novak
Kocacik
Kırçova
Köprülü
Üsküp
Debre
Gostivar
Konçe
Novak
Gostivar
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
Sema
Süleyman
YUSUF
Kalkandelen
Sema
İbrahim
MURTEZA
Üsküp
Sema
Semiha
Semir
Semra
Semrah
Şener
Şenol
Serdar
Serhan
Sevilay
Şeyma
Sezer
Sezer
Sibel
Sibel
Sibel
Sibel
Şinasi
Sinem
Suat
Süleyman
SultanMuhammed
Sümer
Sunay
Süreya
Türkan
Uğur
Ülviya
Ülviye
Ümügülsüm
Üseyin
Üsniye
Vait
Veyiz
Yaşar
Yaşar
Yasemin
Yasemin
Yasemin
Yasemin
Yaser
Yasmin
Yeldız
Yldız
Yusuf
Zarifa
Zeliha
Zeyat
İsmaylaki
Necmi
Refik
İbrahim
Sesko
Şerafedin
Bekir
Keramedin
Abdilsamet
Yüksel
Şukrı
Elyesa
Nagib
Remzi
Ridvan
Üseyin
Ayruş
Şinasi
Kurtiş
İlmiya
Useyin
Ümer
Vaedin
Fuat
Suat
Cengiz
Şerafedin
Safiudin
Mamer
Sabedin
Mehmed
Abedin
Adem
Yaşar
Feyzullah
Sinan
Nizamedin
Adnan
Yakup
Zekiriya
Ümürli
Nihat
Yaşar
İbraim
Afrim
Abdelaziz
Sadri
Nezir
KAZİM
SELAM
ABDULİ
NECİP
Yunuzovski
HALİL
İSOV
MUSTAFİ
MAMUTİ
USİNOVA
GRBLE
ÖMER
AMETİ
DEMİROVA
YAŞAROVA
EMİNOVA
AYRUŞ
OSMANİ
PURDE
MURSEL
ALİ
BEKİR
TARAVARİ
RAMADAN
MALİK
RUŞİD
HASAN
ALİOSKA
EYÜP
YUSUFOSKA
ŞABANOV
TEKEŞANOSKİ
SAİT
ŞERİFOV
YAŞAR
Saliev
İBRAHİM
MEHMETİ
AMET
FERAT
DİBRA
SKENDEROVSKİ
ALİOVA
İSMAİL
HALİMİ
AHMED
YAŞAROVA
ADEM
Zduyne
Üsküp
Skudrinye
Üsküp
Merkez Jupa
Ohri
Konçe
Gostivar
Tearçe
Radoviş
Gostivar
A.Banisa
Vrapçişte
İştip
İştip
Seltsa
Struga
Kalkandelen
Gostivar
A.Koliçan
Kocaali
Üsküp
Gostivar
Üsküp
Köprülü
Üsküp
Üsküp
Çelopek
Dracevo
Kanatlar
Kızıldoğan
Kanatlar
Üsküp
Kocaali
Durfullu
Gradoşor
Gostivar
Kalkandelen
Üsküp
Üsküp
Gostivar
Üsküp
Pınarlı
Debre
Vrapçişte
Üsküp
Topolnitsa
Novak
298
299
300
Zuber
Züdi
Zülal
Mümin
İsmet
Nedim
ZUBER
ŞURBAN
DEVA
Kılavuzlu
Gostivar
Gostivar

Benzer belgeler

1. gün / 1st day 8 mayıs 2014 / 8 may 2014

1. gün / 1st day 8 mayıs 2014 / 8 may 2014 Prof. Dr. İbrahim FIRAT - Onur Şahiner Bozuklukları Ve Buna Bağlı Oluşan Felçler /

Detaylı

Bursu Kazanan Lise Öğrencilerinin Listesi

Bursu Kazanan Lise Öğrencilerinin Listesi Urviç Delçevo Preglovo Plasnitsa A.Koliçani Alikoç Kalkandelen Bahçebosu Kanatlar Gostivar Ocovca Dedeli Lisiçani Srbyani Üsküp Kozyak Plasnitsa M.Jupa Papradnik Dedeli Radoviş Drjilovo Y.Banisa İş...

Detaylı

İlkokul Öğrencileri

İlkokul Öğrencileri Straşo Pincur İlkokulu D. Angelov-Gaberot İlkokulu

Detaylı