Kullanıcı Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanıcı Kılavuzu
Lexmark E260, E260d ve E260dn
Serisi
Kullanıcı Kılavuzu
Mayıs 2008
www.lexmark.com
Lexmark ve elmas tasarımlı Lexmark, Lexmark International, Inc.'in ticari markalarıdır ve ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
© 2008 Lexmark International, Inc.
Tüm hakları saklıdır.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550
İçindekiler
Güvenlik bilgileri...................................................................................7
Yazıcıyı tanıma......................................................................................8
Yazıcı hakkında bilgi bulma........................................................................................................8
Yazıcı yapılandırmaları...............................................................................................................9
Yazıcı kontrol panelini anlama..................................................................................................12
Ek yazıcı ayarları.................................................................................14
Yazıcı için konum seçme..........................................................................................................14
Dahili seçenekleri takma...........................................................................................................15
Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme ........................................................................15
Bellek kartı takma..............................................................................................................................16
Donanım seçeneklerini takma..................................................................................................17
250- veya 550-sayfalık çekmece takma ............................................................................................17
Kabloları takma.........................................................................................................................18
Yazıcı yazılımını yükleme.........................................................................................................19
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama.......................................21
Yazıcı kontrol panelini ışık dizisini anlama...............................................................................21
Birincil ışık dizilerini anlama ..............................................................................................................21
İkincil hata ışık dizilerini anlama ........................................................................................................28
İkincil kağıt sıkışması ışık dizilerini anlama .......................................................................................34
Yazıcı yapılandırma menülerini anlama...................................................................................38
Yazıcı ayarları yapılandırma sayfasını yazdırma ..............................................................................38
Kağıt ve özel ortam yükleme.............................................................40
Kağıt boyutunu ve kağıt türünü ayarlama.................................................................................40
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma....................................................................................40
Standart 250-sayfalık tepsiyi yükleme......................................................................................41
İsteğe bağlı 250- veya 550-sayfalık tepsiyi yükleme................................................................46
Elle besleyici kullanma.............................................................................................................47
Standart çıkış selesini ve kağıt durdurucuyu kullanma............................................................48
Kağıt kapasiteleri......................................................................................................................49
Tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını kaldırma.................................................49
Tepsileri bağlantılandırma .................................................................................................................49
Tepsilerin bağlantısını kaldırma ........................................................................................................50
Özel Tür <x> adı atama ....................................................................................................................50
İçindekiler
2
Özel Tür <x> adını değiştirme ...........................................................................................................51
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu.........................................................52
Kağıtlarla ilgili kurallar...............................................................................................................52
Kağıt özellikleri ..................................................................................................................................52
Kabul edilemez kağıtlar .....................................................................................................................53
Kağıt seçme ......................................................................................................................................53
Matbu formları ve antetli kağıtları seçme ..........................................................................................53
Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma .............................................................54
Kağıtları saklama......................................................................................................................54
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları......................................................................55
Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları ...................................................................55
Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları ...................................................................................56
Yazdırma..............................................................................................58
Belge yazdırma.........................................................................................................................58
Kağıdın her iki yüzüne yazdırma..............................................................................................59
Yazıcı modelleri ve kağıdın her iki yüzüne yazdırma ........................................................................59
Kağıdın her iki yüzüne otomatik olarak yazdırma .............................................................................59
Kağıdın her iki yüzüne el ile yazdırma ..............................................................................................60
Özel belgeleri yazdırma............................................................................................................61
Antetli kağıtları kullanma hakkında ipuçları .......................................................................................61
Saydamları kullanma hakkında ipuçları ............................................................................................62
Zarfları kullanma hakkında ipuçları ...................................................................................................62
Etiketleri kullanma hakkında ipuçları .................................................................................................63
Stok kartı kullanma hakkında ipuçları ...............................................................................................64
Kitapçık yazdırma..............................................................................................................................64
Bilgi sayfaları yazdırma............................................................................................................65
Menü ayarları ve ağ kurulumu sayfalarını yazdırma .........................................................................65
Yazdırma kalitesi sınama sayfalarını yazdırma.................................................................................65
Sıkışma Giderme ayarını yapma..............................................................................................66
Yazdırma işini iptal etme..........................................................................................................66
Yazıcı menülerini anlama...................................................................68
Yerleşik Web Sunucusundaki menüler.....................................................................................68
Yerleşik Web Sunucusunu kullanma........................................................................................69
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını Yükleme................................................................70
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı kullanma..............................................................70
Son İşlem menüsünü kullanma................................................................................................72
Kağıt menüsü...........................................................................................................................72
Varsayılan Kaynak menüsü ..............................................................................................................72
İçindekiler
3
Boyut/Tür menüsü .............................................................................................................................72
Kağıt Dokusu menüsü .......................................................................................................................75
Kağıt Ağırlığı menüsü........................................................................................................................76
Kağıt Yükleme menüsü .....................................................................................................................76
Özel Türler menüsü...........................................................................................................................77
Universal Ayarları menüsü ................................................................................................................77
Ayarlar menüsü........................................................................................................................78
Genel Ayarlar menüsü ......................................................................................................................78
Ayarlar menüsü .................................................................................................................................80
Son İşlem menüsü ............................................................................................................................81
Kalite menüsü ...................................................................................................................................83
PostScript menüsü ............................................................................................................................84
PCL Öykün menüsü ..........................................................................................................................84
Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsü............................................................................................................86
Ağ menüsü ........................................................................................................................................86
Ağ Kartı menüsü ...............................................................................................................................88
TCP/IP menüsü .................................................................................................................................88
IPv6 menüsü .....................................................................................................................................89
AppleTalk menüsü ............................................................................................................................90
USB menüsü .....................................................................................................................................90
Paralel menüsü .................................................................................................................................91
Yazıcı mesajlarını anlama..................................................................94
Sanal ekranı kontrol etme.........................................................................................................94
Durum ve hata mesajları listesi................................................................................................94
Yazıcının bakımını yapma................................................................100
Yazıcının dışını temizleme.....................................................................................................100
Sarf malzemelerini saklama...................................................................................................100
Sarf malzemelerinden tasarruf etme......................................................................................100
Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme..........................................................................101
Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme ...............................................101
Sarf malzemesi sipariş etme..................................................................................................102
Toner kartuşu sipariş etme..............................................................................................................102
Fotokondüktör kiti sipariş etme .......................................................................................................103
Sarf malzemelerini değiştirme................................................................................................103
Toner kartuşunu değiştirme ............................................................................................................103
Fotokondüktör kitini değiştirme .......................................................................................................105
Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü.......................................................................................108
Yazıcıyı taşıma.......................................................................................................................108
Yazıcıyı taşımadan önce .................................................................................................................108
Yazıcıyı başka bir yere taşıma ........................................................................................................109
İçindekiler
4
Yazıcıyı uzak bir yere nakletme ......................................................................................................109
İdari destek........................................................................................110
Enerji Tasarrufunu Ayarlama..................................................................................................110
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.............................................................................110
Aygıt durumunu kontrol etme.................................................................................................111
Raporları görüntüleme............................................................................................................111
Yazıcı menülerine erişimi kısıtlama........................................................................................112
E-posta uyarıları kurma..........................................................................................................113
Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma.............................................................................113
Yazıcı ayarlarını diğer yazıcılara kopyalama..........................................................................113
Sıkışmaları giderme..........................................................................115
Sıkışmaları önleme.................................................................................................................115
Sıkışma bölgelerine erişim.....................................................................................................116
Sıkışma ışıklarını ve erişim konumlarını anlama....................................................................116
Fotokondüktör kiti ve toner kartuşu arkasındaki sıkışmaları temizleme.................................120
Standart çıkış selesindeki sıkışmaları temizleme...................................................................122
Tepsi 1'deki sıkışmaları temizleme.........................................................................................122
Tepsi 2'deki sıkışmaları temizleme.........................................................................................124
Elle besleyicideki sıkışmaları giderme....................................................................................125
Arka kapağın arkasındaki sıkışmaları temizleme...................................................................126
Sorun giderme..................................................................................128
Temel yazıcı sorunlarını giderme...........................................................................................128
Yazdırma sorunlarını çözme...................................................................................................128
İşler yazdırılmıyor............................................................................................................................128
Çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor .........................................................................................................129
İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor...............................................................................129
İş yanlış tepsiden veya yanlış kağıda yazdırılıyor ...........................................................................129
Hatalı karakterler yazdırılıyor ..........................................................................................................130
Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor ..................................................................................................130
Büyük işler harmanlanmıyor............................................................................................................130
Seçenek sorunlarını çözme....................................................................................................131
Seçenek doğru çalışıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor...........................................................131
Çekmeceler .....................................................................................................................................132
Bellek kartı ......................................................................................................................................132
Kağıt besleme sorunlarını çözme...........................................................................................132
Kağıt çok sık sıkışıyor .....................................................................................................................132
Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması ışığı yanmaya devam ediyor ..................................133
İçindekiler
5
Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor....................................................133
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.......................................................................................133
Yazdırma kalitesi sorunlarını görme................................................................................................133
Boş sayfalar ....................................................................................................................................134
Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil......................................................................................135
Kırpılmış resimler ............................................................................................................................135
Gri arka plan....................................................................................................................................135
Hayalet resimler ..............................................................................................................................136
Hatalı marjlar...................................................................................................................................136
Kağıt kıvrılması ...............................................................................................................................137
Yazdırılan sayfa çok koyu ...............................................................................................................137
Yazdırılan sayfa çok açık ................................................................................................................138
Çarpık yazdırılıyor ...........................................................................................................................138
Sayfada toner sisi veya arka plan gölgesi var.................................................................................139
Toner çıkıyor ...................................................................................................................................139
Toner benekleri var .........................................................................................................................139
Transparan yazdırma kalitesi kötü ..................................................................................................140
Kesikli yatay çizgiler ........................................................................................................................140
Kesikli dikey çizgiler ........................................................................................................................141
Saydamların veya kağıdın üzerinde sürekli siyah veya beyaz çizgiler görünüyor ..........................141
Müşteri Destek Merkezine Başvurma.....................................................................................142
Uyarılar..............................................................................................143
Ürün bilgileri............................................................................................................................143
Sürüm uyarısı.........................................................................................................................143
Enerji tüketimi.........................................................................................................................148
Dizin...................................................................................................154
İçindekiler
6
Güvenlik bilgileri
Güç kaynağı kablosunu, ürünün yakınında bulunan ve kolayca erişilebilen düzgün topraklanmış bir elektrik
prizine takın.
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Şimşekli havalarda, bu ürünü kurmayın veya güç kaynağı
kablosu veya telefon gibi elektrik tesisatı veya kablo döşeme işlemlerini yapmayın.
Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.
Bu ürün, özel Lexmark parçaları kullanılarak, sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde
tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri
daima açık olmayabilir. Lexmark başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem
bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.
DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler
dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.
Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına
neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı
seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.
DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden
olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu alandan kağıt almadan önce yüzeyin soğumasını
bekleyin.
DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kaldırmak için iki yanındaki tutma yerlerini kullanın ve
yazıcıyı yere koyarken parmaklarınızın altında kalmadığından emin olun.
DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Güç kablosunu bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır
nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve
duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Güç kablosu hatalı kullanılırsa, yangın veya elektrik
çarpması riski oluşabilir. Hatalı kullanım işaretleri olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu
düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın.
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Sistem kartına erişirken yazıcının gücünü kapatın ve
devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları
kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları prizden çıkarın.
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra isteğe bağlı çekmece
takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra bellek kartını takıyorsanız,
devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini
önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.
Güvenlik bilgileri
7
Yazıcıyı tanıma
Yazıcı hakkında bilgi bulma
Kurulum bilgileri
Açıklama
Bulunacak yer
Kurulum bilgileri yazıcının kurulmasına ilişkin yöner- Kurulum bilgilerini yazıcı kutusunun yan tarafında veya
geler sağlar. Hangisine gereksinim duyduğunuza
www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde
bağlı olarak yerel, ağ veya kablosuz kuruluma ilişkin bulabilirsiniz.
yönergeleri izleyin.
Yardım
Açıklama
Bulunacak yer
Yardım, yazılımı kullanmaya ilişkin yönergeler sağlar. Herhangi bir Lexmark yazılım programında Help
(Yardım), Tips (İpuçları) Œ Help (Yardım) veya Help
(Yardım) Œ Help Topics (Yardım Konuları) öğelerini
tıklatın.
Müşteri desteği
Açıklama
Bulunacak yer (Kuzey Amerika)
Bulunacak yer (dünyadaki diğer ülkeler)
Telefon desteği Bize ulaşacağınız numara
Telefon numaraları ve destek saatleri ülkeye
veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
• ABD: 1-800-332-4120
Pazartesi-Cuma (8:00 -23:00 ET)
Cumartesi (Öğlen-18:00 ET)
• Kanada: 1-800-539-6275
Pazartesi-Cuma (8:00 -23:00 ET)
Cumartesi (Öğlen-18:00 ET)
• Meksika: 001-888-377-0063
Pazartesi-Cuma (8:00 -20:00 ET)
Not: Telefon numaraları ve destek saatleri
önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En son
kullanılabilir telefon numaraları için yazıcınızla
birlikte gelen basılı garanti bildirimine bakın.
Yazıcıyı tanıma
8
www.lexmark.com adresinde Web sitemizi
ziyaret edin. Bir ülke veya bölge seçin ve
ardından Müşteri Desteği bağlantısını seçin.
Not: Lexmark ile irtibat kurma hakkında ek
bilgi için yazıcınızla birlikte gelen basılı
garanti belgesine bakın.
Açıklama
Bulunacak yer (Kuzey Amerika)
Bulunacak yer (dünyadaki diğer ülkeler)
E-posta desteği E-posta desteği için Web sitemizi ziyaret edin:
www.lexmark.com.
1 SUPPORT (DESTEK) öğesini tıklatın.
2 Technical Support (Teknik Destek)
öğesini tıklatın.
E-posta desteği ülkeye veya bölgeye göre
değişiklik gösterip bazı durumlarda mevcut
olmayabilir.
www.lexmark.com adresinde Web sitemizi
ziyaret edin. Bir ülke veya bölge seçin ve
ardından Müşteri Desteği bağlantısını seçin.
3 Yazıcı türünüzü seçin.
Not: Lexmark ile irtibat kurma hakkında ek
4 Yazıcı modelinizi seçin.
bilgi için yazıcınızla birlikte gelen basılı
5 Destek Araçları bölümünde e-Mail Support garanti belgesine bakın.
(e-Posta Desteği) öğesini tıklatın.
6 Formu doldurup Submit Request (İsteği
Gönder) öğesini tıklatın.
Yazıcı yapılandırmaları
Temel model
Aşağıdaki şekilde temel özellik ve parçalarıyla birlikte yazıcının ön kısmı gösterilmektedir:
1
Ön kapak açma düğmesi
2
Kağıt durdurucu
3
Standart çıkış selesi
4
Yazıcı kontrol paneli
5
Sistem kartı kapağı
Yazıcıyı tanıma
9
6
Standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1)
7
Elle besleyici kapağı
8
Ön kapak
Aşağıdaki şekilde temel özellik ve parçalarıyla birlikte yazıcının arka kısmı gösterilmektedir:
*
1
Arka kapak
2
Ethernet bağlantı noktası *
3
USB bağlantı noktası
4
Paralel bağlantı noktası
5
Yazıcı güç kablosu soketi
6
Güç düğmesi (Açık/Kapalı anahtarı)
7
Aygıtı kilitleme
Ethernet bağlantı noktası, yalnızca ağ modellerinde bulunan bir özelliktir.
Yapılandırılmış modeller
Aşağıdaki şekilde isteğe bağlı 250-sayfalık çekmece ile yapılandırılmış yazıcı gösterilmektedir:
Yazıcıyı tanıma
10
1
Ön kapak açma düğmesi
2
Kağıt durdurucu
3
Standart çıkış selesi
4
Yazıcı kontrol paneli
5
Sistem kartı kapağı
6
Standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1)
7
isteğe bağlı 550-yapraklık çekmece (Tepsi2)
8
Elle besleyici kapağı
9
Ön kapak
Aşağıdaki şekilde isteğe bağlı 550-sayfalık çekmece ile yapılandırılmış yazıcı gösterilmektedir:
Yazıcıyı tanıma
11
1
Ön kapak açma düğmesi
2
Kağıt durdurucu
3
Standart çıkış selesi
4
Yazıcı kontrol paneli
5
Sistem kartı kapağı
6
Standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1)
7
İsteğe bağlı 550-yapraklık çekmece (Tepsi 2)
8
Elle besleyici kapağı
9
Ön kapak
Yazıcı kontrol panelini anlama
Yazıcı kontrol panelinde altı ışık ve iki düğme bulunur.
Yazıcıyı tanıma
12
Öğe
1
Hata ışığı
2
Sıkışma ışığı
3
Kağıt yükle ışığı
4
Toner ışığı
5
Hazır ışığı
6
Devam ışığı
7
Dur ışığı
Yazıcıyı tanıma
13
Ek yazıcı ayarları
Yazıcı için konum seçme
Yazıcı için konum seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterince yer bırakın. Herhangi bir seçenek
takmayı düşünüyorsanız, bunlar için de yer bırakın. Şunlar önemlidir:
• Odadaki hava akışının en son ASHRAE 62 standardı revizyonunu karşıladığından emin olunması.
• Düz, sağlam ve sabit bir yüzey sağlanması.
• Yazıcıyı:
– Klimaların, ısıtıcıların veya vantilatörlerin doğrudan hava akışından uzak tutun
– Doğrudan güneş ışığı, aşırı nem veya sıcaklık değişimlerinden uzak tutun
– Temiz, kuru ve tozdan uzak tutun
• Düzgün havalandırma için yazıcının etrafında aşağıda önerilen miktarda alan bırakın:
1
Arka
300 mm (12,0 inç)
2
Ön
300 mm (12,0 inç)
3
Sağ taraf 200 mm (8,0 inç)
4
Sol taraf 12,7 mm (0,5 inç)
5
Üst
300 mm (12,0 inç)
Ek yazıcı ayarları
14
Dahili seçenekleri takma
Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Sistem kartına erişirken yazıcının gücünü kapatın ve
devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları
kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları prizden çıkarın.
1 Yazıcıya doğru baktığınızda sistem kartı kapağı sağ kenarda bulunur. Sistem kartı kapağını açın.
2 Doğru konektörün yerini bulmak için aşağıdaki şekli kullanın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür.
Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale
dokunun.
1
Ethernet konektörü
Not: Ethernet bağlantı noktası, yalnızca ağ modellerinde bulunan bir özelliktir.
2
USB bağlantı noktası
3
Paralel bağlantı konektörü
4
Bellek kartı konektörü
5
İsteğe bağlı kart konektörü
Ek yazıcı ayarları
15
6
İsteğe bağlı kart konektörü
Bellek kartı takma
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra dahili seçenekler, bellek kartları,
önbellek ya da bir bellenim kartı takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu
prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm
kabloları prizden çıkarın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem
kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokunun.
İsteğe bağlı olarak ayrıca bir bellek kartı alınarak sistem kartına takılabilir. Bellek kartını takmak için:
1 Sistem kartına erişin.
2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.
Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.
3 Bellek kartını sistem kartındaki konektörüyle hizalayın. Konektördeki tırnaklar açık değilse tırnakları
bastırın.
Ek yazıcı ayarları
16
4 Tırnaklar yerine kilitleninceye kadar bellek kartını konektöre doğru itin.
5 Sistem kartı kapağını kapatın.
Donanım seçeneklerini takma
250- veya 550-sayfalık çekmece takma
Yazıcı bir isteğe bağlı çekmeceyi destekler; 250- veya 550-sayfalık bir çekmece takabilirsiniz.
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra isteğe bağlı çekmece
takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın
1 Çekmeceyi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
2 Tepsiyi destek ünitesinden çıkarın.
1
Destek ünitesi
2
Tepsi
Ek yazıcı ayarları
17
3 Tepsiden tüm ambalaj malzemelerini ve bantları çıkarın.
4 Tepsiyi destek ünitesine takın.
5 Çekmeceyi yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.
6 Yazıcıyı çekmeceyle hizalayın ve yazıcıyı yerine indirin.
Kabloları takma
1 Yazıcıyı bir bilgisayara veya ağa bağlayın.
• Yerel bağlantı için bir USB veya paralel kablo kullanın.
• Ağ bağlantısı için bir Ethernet kablosu kullanın.
2 Güç kablosunu önce yazıcıya ve sonra bir prize bağlayın.
Ek yazıcı ayarları
18
1
Ethernet bağlantı noktası
Not: Ethernet bağlantı noktası, yalnızca ağ modellerinde bulunan bir özelliktir.
2
USB bağlantı noktası
3
Paralel bağlantı noktası
4
Yazıcı güç kablosu soketi
Yazıcı yazılımını yükleme
Yazıcı sürücüsü, bilgisayarla yazıcının iletişimini sağlayan bir yazılımdır. Yazıcı yazılımı normalde yazıcının
ilk kurulumu sırasında yüklenir. Kurulumdan sonra yazılımı yüklemeniz gerekirse, şu yönergeleri izleyin:
Windows kullanıcıları için
1 Tüm açık yazılım programlarını kapatın.
2 Yazılım ve Belgeler CD'sini takın.
3 Ana yükleme iletişim kutusunda Install (Yükle) seçeneğini tıklatın.
4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Macintosh kullanıcıları için
1 Tüm açık yazılım uygulamalarını kapatın.
2 Yazılım ve Belgeler CD'sini takın.
Ek yazıcı ayarları
19
3 Finder masaüstünde otomatik olarak görüntülenen yazıcı CD'si simgesini çift tıklatın.
4 Install (Yükle) simgesini çift tıklatın.
5 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
World Wide Web'i kullanma
1 www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesine gidin.
2 Sürücüler ve Yüklemeler menüsünde Driver Finder (Sürücü Bulucu) düğmesini tıklatın.
3 Yazıcınızı ve ardından işletim sisteminizi seçin.
4 Sürücüyü karşıdan yükleyin ve yazıcı yazılımını kurun.
Ek yazıcı ayarları
20
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
Yazıcı kontrol panelini ışık dizisini anlama
Birincil ışık dizilerini anlama
Yazıcı kontrol paneli
Işıklar ve düğmeler
1
2
3
4
5
6
7
Hata
Sıkışma
Kağıt yükle
Toner
Hazır
Devam
Durdur
Yazıcı kontrol panelinde altı ışık ve iki düğme bulunur. Işıklar açık veya kapalı olabilir ya da hızlı veya yavaşça
yanıp sönebilir.
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
Yazıcıyı kapatıp yeniden açın. Işıklar yanıp sönmeye devam
ederse, yazıcınızın üreticisiyle görüşün.
Servis Hatası
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
21
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
Fotokondüktör kitini değiştirin.
PC Kitini Değiştirin
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Yazdırmak için bir iş gönderin.
Hazır
- Açık (yeşil)
Yazdırmak için bir iş gönderin.
Enerji Tasarrufu
- Açık (sarı)
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
22
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
Yazdırma sorunlarını gidermek için Onlatılı İzlemeyi kullanabilirsiniz.
Onaltılı İzleme Hazır
- Yavaşça Yanıp Sönüyor
Bekleyin veya
düğmesine basın.
Meşgul
- Yanıp Sönüyor
Yazıcı Hazır durumuna geri dönünceye kadar bekleyin.
Arabellek Temizleme
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
23
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
Işık dizisinin temizlenmesini bekleyin.
Bekleme
- Açık
- Açık
Işık dizisinin temizlenmesini bekleyin.
İşi iptal etme
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
düğmesini basılı tutup bırakın. Bu ışık dizisinin gelecekte
oluşmasını önlemek için, yazıcıyı programlarken geçerli kod
kullandığınızdan emin olun.
Geçersiz Motor Kodu veya Geçersiz Ağ Kodu
- Açık
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
24
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
Hazır durumuna geri dönmek için
tutup bırakın.
veya
l düğmesini basılı
Hazır değil
- Açık
Toner kartuşunu bölgeniz için uygun olan bir toner kartuşuyla
değiştirin.
Kartuş bölgesi uygun değil
- Açık
- Açık
Ön kapağı kapatın.
Ön kapağı kapatın
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
25
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
Tepsi 1'e veya Tepsi 2'ye kağıt yükleyin.
Tepsi 1'e veya Tepsi 2'ye kağıt yükleyin
- Açık
- Açık
Elle besleyiciye kağıt yükleyin.
Elle besleyiciye kağıt yükleyin
- Açık
Yazdırılan sayfaları standart çıkış selesinden çıkarın ve
ardından ışık dizisini temizleyip yazdırmaya devam etmek için
düğmesini basılı tutup bırakın.
Standart çıkış selesinden kağıt çıkarın
- Yanıp Sönüyor
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
26
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
• Işık dizisini temizleyip yazdırma işine devam etmek için
düğmesini basılı tutup bırakın.
• Toner kartuşunun ömrünü uzatmak için yazıcı kapalı
durumdayken toner kartuşunu çıkarıp çalkalayın.
• Toner kartuşunu geri takın ve ardından yazıcıyı açın.
Kartuş az
- Açık
- Açık
• Işık dizisini temizleyip yazdırma işine devam etmek için
düğmesini basılı tutup bırakın.
• Fotokondüktör kitini değiştirin.
PC Kiti ömür uyarısı
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Aşağıdaki ışık dizileri, okunması gereken ikincil bir hata kodu veya ikincil sıkışma olduğunu gösterir:
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
İkincil hata kodunu görmek için
düğmesine iki defa basın.
Daha fazla bilgi için bkz. “İkincil hata ışık dizilerini anlama”,
sayfa 28.
Yazıcı hatası
- Açık
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
27
Işık dizisi
Yapabilecekleriniz
İkincil kağıt sıkışması kodunu görmek için
düğmesine iki
defa basın. Daha fazla bilgi için bkz. “İkincil kağıt sıkışması ışık
dizilerini anlama”, sayfa 34.
Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
İkincil hata ışık dizilerini anlama
ve
ışıkları aynı anda yandığında, ikincil hata kodunu görmek için iki defa hızlıca
Yazıcı kontrol paneli
Işıklar ve düğmeler
1
2
3
4
5
6
7
Hata
Sıkışma
Kağıt yükle
Toner
Hazır
Devam
Durdur
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
28
düğmesine basın.
Işık dizileri
Yapabilecekleriniz
• Metin, grafik, yazı tipi veya makro miktarını
azaltarak sayfayı basitleştirin.
• Page Protect (Sayfa Koruma) öğesini Açık
olarak ayarlayın.
• Ek yazıcı belleğini takın. Daha fazla bilgi için
bkz. “Bellek kartı takma”, sayfa 16.
Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir
- Açık
- Açık
- Açık
• İşin kalan sayfalarını harmanlamak için
düğmesine basın.
• Yazdırma işini iptal etmek için
düğmesine
basın.
• Metin, grafik, yazı tipi veya makro miktarını
azaltarak sayfayı basitleştirin.
• Ek yazıcı belleğini takın. Daha fazla bilgi için
bkz. “Bellek kartı takma”, sayfa 16.
İşi harmanlamak için bellek yetersiz
- Açık
- Açık
- Açık
Ağ bağlantılarınızı kontrol edin.
Ağ arabirim hataları
- Açık
- Açık
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
29
Işık dizileri
Yapabilecekleriniz
Ek yazıcı belleğini takın.
Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Ağ ile yeniden bağlantı kurun.
ENA bağlantısı koptu
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Kodu temizlemek için
düğmesine basın. Yazıcı
önceden gönderilmiş yazdırma işlerini iptal eder.
Ana makine arabirimi devreden çıkarıldı
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
30
Işık dizileri
Yapabilecekleriniz
• Mesajı temizleyip yazdırma işine devam etmek
için
düğmesine basın.
• Yazdırma işini iptal etmek için
düğmesini
basılı tutup bırakın.
• Yazıcıyı sıfırlamak için
düğmesini basılı
tutun.
• Bu hatanın gelecekte oluşmasını önlemek için
yazdırma işini basitleştirin. Karşıdan yüklenen
sayfadaki metni veya grafikleri azaltarak veya
gereksiz yazı tipleri veya makroları silerek
sayfanın karmaşıklığını azaltın.
Bellek dolu
• Ek yazıcı belleğini takın. Daha fazla bilgi için
- Açık
bkz. “Bellek kartı takma”, sayfa 16.
- Açık
- Açık
- Açık
• Yüklediğiniz kağıdın yeterince büyük
olduğundan emin olun.
• Kağıt sıkışmalarını giderin.
• Kodu temizleyip yazdırma işine devam etmek
için
düğmesine basın.
Kısa kağıt
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
Dahili yazdırma sunucusuna geçerli motor kodunu
yükleyin.
Geçersiz motor kodu
- Açık
- Açık
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
31
Işık dizileri
Yapabilecekleriniz
Dahili yazdırma sunucusuna geçerli ağ kodunu
yükleyin.
Geçesiz motor kodu
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Toner kartuşunu bölgeniz için uygun olan bir toner
kartuşuyla değiştirin.
Kartuş bölgesi uygun değil
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Toner kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz.
“Toner kartuşunu değiştirme”, sayfa 103.
Yeniden doldurma geçersiz, Kartuşu değiştirin
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
32
Işık dizileri
Yapabilecekleriniz
Toner kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz.
“Toner kartuşunu değiştirme”, sayfa 103.
Eksik veya bozuk kartuşu değiştirin
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Desteklenmeyen toner kartuşunu çıkarın ve yerine
desteklenen bir toner kartuşunu takın.
Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor
- Açık
- Açık
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
33
İkincil kağıt sıkışması ışık dizilerini anlama
ve
ışıkları yandığında kağıt sıkışması oluşmuştur. Sıkışmanın yerini belirlemenize yardımcı olan ikincil
sıkışma ışık dizisini görüntülemek için düğmesini iki defa basılı tutup bırakın. Tüm kağıtların çıkarıldığından
emin olmak için yazıcının tüm bölgelerini kontrol edin. Sıkışma giderildikten sonra yazdırmaya devam etmek
düğmesine basın.
için
Yazıcı kontrol paneli
Işıklar ve düğmeler
1
2
3
4
5
6
7
Hata
Sıkışma
Kağıt yükle
Toner
Hazır
Devam
Durdur
Yazıcı kontrol panelinde ikincil kağıt sıkışması dizileri
Işık dizisi
Sıkışan kağıda erişmek için yapabilecekleriniz
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
200.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
34
Işık dizisi
Sıkışan kağıda erişmek için yapabilecekleriniz
Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
201.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
202.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
231.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
35
Işık dizisi
Sıkışan kağıda erişmek için yapabilecekleriniz
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
233.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
234.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Standart çıkış selesinden sıkışan kağıtları çıkarın.
• Arkalı önlü işlevi tarafından desteklenen kağıtları yükleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı tarafından desteklenen
kağıt boyutları”, sayfa 56.
235.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
36
Işık dizisi
Sıkışan kağıda erişmek için yapabilecekleriniz
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
• Tepsi 2'yi çıkarın.
24x.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
• Tepsi 2'yi çıkarın.
24x.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
37
Işık dizisi
Sıkışan kağıda erişmek için yapabilecekleriniz
Elle besleyiciden sıkışan kağıdı çıkarın.
251.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
Not: Daha fazla bilgi için bkz. “Sıkışmaları giderme”, sayfa 115.
Yazıcı yapılandırma menülerini anlama
Yazıcı ayarları yapılandırma sayfasını yazdırma
Yazıcı ayarları yapılandırma sayfasında geçerli yapılandırma ayarları gösterilir. Bu sayfada aynı zamanda
yeni ayarları seçip kaydetmek için yapılandırma menülerinde gezinmeye ilişkin yönergeler de bulunur. Yazıcı
ayarları yapılandırma sayfasını yazdırmak için
1 Yazıcıyı kapatın.
2 Ön kapağı açın.
3 Yazıcıyı açarken
düğmesini basılı tutun.
Tüm ışıklar sırayla yanıp sönecektir.
4
düğmesini serbest bırakın.
5 Ön kapağı kapatın.
Ana menüyü temsil eden ışık dizisi görüntülenir.
Ana Menü
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
38
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
6 Tüm ışıklar sırayla yanıncaya kadar
düğmesine basın.
Yazıcı ayarları yapılandırma sayfası yazdırılır.
Not: Bu sayfa yalnızca ana menü ışık dizisi açıkken yazdırılır.
Yazıcı kontrol paneli ışıklarını yorumlama
39
Kağıt ve özel ortam yükleme
Bu bölümde 250 ve 550 sayfalık tepsilerin ve elle besleyicinin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Kağıt Boyutu
ve Kağıt Türü ayarlarını yapma hakkında da bilgiler yer almaktadır.
Kağıt boyutunu ve kağıt türünü ayarlama
Tepsi ayarlarının tepsilere yüklenen kağıt boyutunu ve türünü yansıttığından emin olun. Varsayılan fabrika
kağıt türü ayarı düz kağıttır, bu nedenle kağıt türü ayarının düz kağıt içermeyen tüm tepsiler için elle yapılması
gerekir. Yazıcınızın ağ iletişimi varsa Yerleşik Web Sunucusu üzerinden Kağıt menüsüne erişin:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
3 Kağıt menüsünden her giriş kaynağının Boyut ve Türünü bulun.
4 Her bir giriş kaynağında en sık kullanılan kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.
5 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Yazıcı USB veya paralel kabloyla bir bilgisayara bağlıysa, Kağıt menüsüne erişmek için işletim sisteminize
bağlı olarak aşağıdaki yardımcı programlardan birini kullanın:
• Windows yüklü bir bilgisayarda Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı üzerinden Kağıt menüsüne erişin.
• Macintosh bilgisayarda Yazıcı Ayarları üzerinden Kağıt menüsüne erişin.
Not: Siz varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyinceye kadar Kağıt Boyutu ve Türü ayarları kaydedilir. Özel
bir yazdırma işinin Kağıt Boyutu ve Türü ayarlarını geçersizleştirmek istiyorsanız aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows kullanıcıları için, File (Dosya) ŒPrint (Yazdır) düğmelerini ve ardından Properties
(Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) ya da Setup (Ayarlar) öğelerini tıklatın.
• Macintosh kullanıcıları için, File (Dosya) > Print (Yazdır) düğmelerini tıklatın ve ardından yazdır iletişim
kutusundan ve açılır-menülerden ayarları yapın.
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma
Universal Kağıt Boyutu, yazıcı menülerinde ön ayarlı bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırma işlemi yapmanızı
sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. Dikey yönledirmede Universal kağıt boyutu için belirli bir yükseklik ve
genişlik ölçümünün belirlenmesi, yazıcının o boyutu desteklemesini sağlar. Kağıdınız için aşağıdaki Universal
boyut ayarlarının tümünü belirtin:
• Ölçü birimi (inç veya milimetre)
• Dikey Genişliği
• Dikey Yüksekliği
Not: Desteklenen en küçük Universal boyutu 76,2 x 127 mm'dir (3 x 5 inç); en büyük boyut ise
216 x 356 mm'dir (8,5 x 14 inç).
Kağıt ve özel ortam yükleme
40
• Yazıcı ağda bulunuyorsa, Yerleşik Web Sunucusu'nu açın:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2
3
4
5
6
7
8
9
Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
Kağıt Menüsü'nde Universal Setup (Universal Ayarları) düğmesini tıklatın.
Ölçüm birimlerinden inç veya milimetre'yi seçin.
Dikey Genişliği altına kağıt genişliğini girin.
Dikey Yüksekliği altına kağıt yüksekliğini girin.
Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Universal kağıdı yükleyeceğiniz tepsiyi bulun ve ardından Kağıt Boyutu'nu Universal olarak ayarlayın.
Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir. Kağıt menüsü altında, Universal kağıdın bulunduğu tepsi için Kağıt Boyutu seçim kutusunda
Universal seçeneğini belirleyin.
Standart 250-sayfalık tepsiyi yükleme
Yazıcının aralarından seçim yapılabilecek iki tepsisi vardır: standart tepsi (Tepsi 1) (250-sayfalık tepsi) ve
isteğe bağlı 250-sayfalık tepsi ya da isteğe bağlı 550-sayfalık tepsi (Tepsi 2). Yazıcıya aynı anda yalnızca bir
isteğe bağlı çekmece (isteğe bağlı tepsi de içerir) takılabilir.
Kağıdın doğru yüklenmesi sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırmayı kolaylaştırır.
1 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekin.
Kağıt ve özel ortam yükleme
41
Tepsileri bir iş yazdırılırken veya yazıcı kontrol panelinde Meşgul ışık dizisi görüntülenirken çıkarmayın.
Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
Meşgul
- Açık
2 Genişlik kılavuzunun tırnaklarını sıkıştırıp tepsinin yanlarına doğru kaydırın. Genişlik kılavuzları uyumlu
şekilde hareket eder.
3 Uzunluk kılavuzunun tırnaklarını sıkıştırın ve uzunluk kılavuzunu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma
kaydırın.
Kağıt ve özel ortam yükleme
42
A4 veya legal gibi daha büyük boyutta kağıt yüklüyorsanız, uzunluk kılavuzunun tırnaklarını sıkıştırın ve
uzunluk kılavuzunu yüklediğiniz kağıdın uzunluğuna uygun konuma doğru kaydırın. Tepsi geriye doğru
uzar.
A6-boyutlu kağıt yüklüyorsanız:
a Uzunluk kılavuzunun tırnaklarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve uzunluk kılavuzunu tepsinin ortasına
doğru A6 boyutu konumuna kaydırın.
b A6 uzunluk kılavuzunu kaldırın.
Not: Standart tepsi yalnızca 150 sayfa A6-boyutlu kağıt alabilir.
4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın.
Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.
Kağıt ve özel ortam yükleme
43
5 Kağıt yığınını önerilen yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde tepsinin arkasına doğru gösterildiği gibi
yükleyin.
Not: Maksimum doldurma çizgisine dikkat edin. Tepsiye aşırı yüklemeyi denemeyin. A6-boyutlu kağıdı
maksimum doldurma çizgisine kadar yüklemeyin, tepsi yalnızca 150 sayfa A6-boyutlu kağıt alabilir.
1
Maksimum doldurma çizgisi
Not: Antetli kağıt yüklerken, sayfanın üst kenarını tepsinin önüne yerleştirin. Antetli kağıdı tasarımlı tarafı
aşağı bakacak şekilde yükleyin.
Kağıt ve özel ortam yükleme
44
6 Sağ kılavuzdaki genişlik kılavuzu tırnaklarını sıkıştırın ve genişlik kılavuzlarını hafifçe yığının yan kenarına
değecek şekilde kaydırın.
7 Tepsiyi içeri sokun.
8 Tepside daha önce yüklenenden farklı bir kağıt türü yüklüyse, Kağıt Türü ayarını değiştirin. Daha fazla
bilgi için bkz. “Kağıt boyutunu ve kağıt türünü ayarlama”, sayfa 40.
Not: Standart 250-sayfalık tepsi ile isteğe bağlı 250- ve 550-sayfalık tepsilerin arasındaki fark, standart
tepsinin en fazla 150 sayfa A6-boyutlu kağıt alabilmesi ve böylece genişlik kılavuzlarının tepsinin ortasına
daha fazla kaydırılmasıdır.
Kağıt ve özel ortam yükleme
45
İsteğe bağlı 250- veya 550-sayfalık tepsiyi yükleme
Yazıcıya bir defada 250- veya 550-sayfalık tepsi içeren yalnızca bir isteğe bağlı çekmece takılabilir. İsteğe
bağlı tepsideki sayfa sayısına bakılmaksızın buna Tepsi 2 adı verilir.
1 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekin.
2 Tepsi yüklemeye yönelik adımları tamamlamak için bkz. “Standart 250-sayfalık tepsiyi yükleme”,
sayfa 41. İsteğe bağlı bir tepsi standart tepsi ile aynı şekilde yüklenir.
3 Tepsiyi içeri sokun.
Kağıt ve özel ortam yükleme
46
Elle besleyici kullanma
Elle besleyici, yazıcının elle besleyici kapağının içinde bulunup bir defada yalnızca bir sayfa kağıt besleyebilir.
Elle besleyiciyi tepside yüklü olmayan kağıt türleri veya boyutlarının üzerine yazdırma işlemi yapmak için
kullanabilirsiniz.
1 Elle besleyici kapağını açın.
2
ışığı yandığında kağıdı ön yüzü yukarı bakacak şekilde elle besleyicinin ortasına yükleyin.
Notlar:
• Antetli kağıtları, sayfanın üst kısmı yazıcıya önce girecek ve önyüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
• Zarfları, kapak tarafı aşağı bakacak ve pul bölgesi gösterildiği konumda olacak şekilde yükleyin.
Kağıt ve özel ortam yükleme
47
3 Kağıdı elle besleyiciye önce giren kenarı kağıt kılavuzlarına değebildiği noktaya kadar besleyin.
4 Kağıt kılavuzlarını kağıt genişliğine göre ayarlayın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Besleyiciye kağıdı zorlayarak sokmayın. Kağıdın zorlanması sıkışmaya neden
olabilir.
Standart çıkış selesini ve kağıt durdurucuyu kullanma
Standart çıkış selesi 150 sayfaya kadar 9,07 kg ağırlığında kağıt alır. Yazdırma işlerini ön yüzü aşağı bakacak
şekilde alır. Standart çıkış selesinde kağıdın yığılırken selenin önünden kaymasını önleyen bir kağıt durdurucu
bulunur. Kağıt durdurucu kağıdın daha tertipli yığılmasına da yardımcı olur.
Kağıt durdurucuyu açmak için ileri dönecek şekilde çekin.
Notlar:
• Saydamların üzerine yeniden yazdırma işlemi yapıyorsanız kağıt durdurucuyu açık konumda bırakmayın.
Aksi takdirde saydamlar kırışabilir.
• Yazıcıyı başka bir konuma taşırken kağıt durdurucunun kapalı olduğundan emin olun.
Kağıt ve özel ortam yükleme
48
Kağıt kapasiteleri
Tepsilerin ve elle besleyicinin kapasiteleri 75 g/m 2 (20 lb) kağıdı temel alır.
En fazla
Notlar
Tepsi 1
Not: Vinil, pharmacy veya çift-taraflı etiketler desteklenmez. Yalnızca kağıt
etiketleri
kullanın.
250 sayfa kağıt
150 sayfa A6-boyutlu kağıt
50 kağıt etiket
50 saydam
Tepsi 2
250 veya 550 sayfa kağıt
50 kağıt etiket
Notlar:
• Yazıcıya aynı anda yalnızca bir isteğe bağlı çekmece takılabilir. Yüklenebilecek maksimum kağıt miktarı, isteğe bağlı 250- veya 550-sayfalık tepsi olup
olmamasına bağlıdır.
• Vinil, pharmacy veya çift-taraflı etiketler desteklenmez. Yalnızca kağıt
etiketleri kullanın.
Elle besleyici
1 sayfa kağıt
1 sayfa A6-boyutlu kağıt
1 saydam
1 sayfa stok kartı
1 zarf
Not: Kağıdı elle besleyiciye önce giren kenarı kağıt kılavuzlarına değebildiği
noktaya kadar besleyin. Besleyiciye kağıdı zorlayarak sokmayın.
Tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını
kaldırma
Tepsileri bağlantılandırma
Tepsi bağlantılandırma büyük yazdırma işleri veya birden fazla kopya yazdırmak için yararlıdır. Bağlantılı
tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden beslenir. Tüm tepsiler için Boyut
ve Tür ayarları aynı olduğunda tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Tüm tepsilerin Boyut ve Tür ayarlarını
Kağıt menüsünden ayarlamanız gerekir.
Ağ iletişimi olan bir yazıcıdan tepsi bağlantılandırmasını başlatmak için Yerleşik Web Sunucusu'na erişin:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Settings (Ayarlar) sekmesini tıklatın.
3 Kağıt Menüsü'nden her tepsinin Boyut ve Türünü bulun.
4 Bağlantılandırılan her tepsi için kağıt boyut ve türlerinin aynı olduğundan emin olun.
5 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Kağıt ve özel ortam yükleme
49
Yerel olarak bağlı bir yazıcıdan tepsi bağlantılandırmasını başlatmak için:
• Windows yüklü bir bilgisayarda Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı üzerinden Kağıt menüsüne erişin.
• Macintosh bilgisayarda Yazıcı Ayarları üzerinden Kağıt menüsüne erişin.
Tepsilerin bağlantısını kaldırma
Bağlantısı kaldırılan tepsilerin diğer tepsilerle ayarları aynı değildir. Kağıt menüsünü kullanarak bir tepsinin
bağlantısını kaldırmak için söz konusu tepsinin Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarlarını diğer tepsilerle aynı
olmayacak şekilde değiştirin.
• Ağ iletişimi olan bir bilgisayardan tepsilerin bağlantısını kaldırmak için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazarak Yerleşik Web Sunucusuna erişin.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde
IP adresini bulun.
2 Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
3 Kağıt Menüsü'nden her tepsinin Tür ve Boyutunu bulun.
4 Kağıt Türünü (örneğin: Düz Kağıt, Antetli, Özel Tür <x>) inceleyin. Kağıdınızı en iyi tanımlayan ad
bağlantılı tepsiler tarafından kullanılıyorsa tepsiye farklı bir Kağıt Türü adı (örn. Özel Tür <x>) atayın
veya kendi özel adınızı atayın.
5 Kağıt Türünün diğer tepsilerle aynı olmadığından emin olarak Kağıt Boyutunu (örn. letter, A4,
statement) değiştirip değiştirmeyeceğinize karar verin.
Not: Kağıt Boyutu ayarları otomatik değildir; Kağıt Menüsünden elle ayarlanması gerekir.
• Yerel olarak bağlı bir yazıcıdan tepsilerin bağlantısını kaldırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
– Windows yüklü bir bilgisayarda Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı üzerinden Kağıt menüsüne
erişin. Ardından Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarlarını diğer tepsinin ayarlarından farklı olacak şekilde
değiştirin.
– Macintosh bilgisayarda Yazıcı Ayarları üzerinden Kağıt menüsüne erişin. Ardından Kağıt Türü ve Kağıt
Boyutu ayarlarını diğer tepsinin ayarlarından farklı olacak şekilde değiştirin.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsiye yüklenen kağıt türünü olduğu gibi tanımlamayan bir Kağıt Türü adını
atamayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişiklik gösterir. Yanlış bir Kağıt Türü seçilirse kağıt
düzgün şekilde işlenmeyebilir.
Özel Tür <x> adı atama
Bir tepsiye Özel Tür <x> adı atanması, tepsiyi bağlantılandırmanıza veya tepsinin bağlantısını kaldırmanıza
olanak sağlar. Bağlantılandırmak istediğiniz her tepsi için aynı Özel Tür <x> adını kullanın. Yalnızca aynı özel
adın atandığı tepsiler bağlantılandırılır.
1 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcı bir ağda bulunuyorsa, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazarak Yerleşik
Web Sunucusunu açın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde
IP adresini bulun.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı
yazılımıyla yüklenir.
2 Settings (Ayarlar) düğmesini ve ardından Paper Menu (Kağıt Menüsü) öğesini tıklatın.
Kağıt ve özel ortam yükleme
50
3 Custom Name (Özel Ad) öğesini tıklatın ve ardından kağıt için bir ad girin.
4 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
5 Özel Tür seçme
6 Özel ad ile doğru Kağıt Türünün ilişkilendirildiğinden emin olun.
Not: Tüm Özel Tür <x> adlarıyla ve kullanıcı-tanımlı özel adlarla ilişkilendirilmiş varsayılan Kağıt Türü
Düz Kağıt'tır.
7 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Özel Tür <x> adını değiştirme
Yazıcı bir ağda bulunuyorsa, yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür <x> dışında bir ad tanımlamak
üzere Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanabilirsiniz. Özel Tür <x> adı değiştiğinde, menüler Özel Tür <x> yerine
yeni adı görüntüler.
Özel Tür <x> adını değiştirmek için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
3 Paper Menu (Kağıt Menüsü) düğmesini tıklatın.
4 Custom Name (Özel Ad) düğmesini tıklatın.
5 Özel Ad <x> kutusuna kağıt türü için bir ad yazın.
Not: Bu özel ad, Özel Türler ve Kağıt Boyutu ve Türü menülerindeki özel tür <x> adının yerine geçecektir.
6 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
7 Custom Types (Özel Türler) düğmesini tıklatın.
Özel Türler mesajı ve ardından özel adınız görüntülenir.
8 Özel adınızın yanındaki seçim listesinden bir Kağıt Türü ayarı seçin.
9 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Kağıt ve özel ortam yükleme
51
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu
Kağıtlarla ilgili kurallar
Kağıt özellikleri
Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu
özellikleri dikkate alın.
Ağırlık
Yazıcı tepsileri en fazla 90 g/m2 (24 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Elle
besleyiciler en fazla 163 g/m2 (43 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı
60 g/m2 (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir.
En iyi performans için, 75 g/m2 (20 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den
(7,2 x 10,1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m2 (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.
Not: Arkalı önlü yazdırma yalnızca 60-90 g/m2 (16-24 lb bond) kağıtlar için desteklenir.
Kıvrılma
Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı
sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da kıvrılma oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru
ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme
sorunlarına yol açabilir.
Düzgünlük
Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok
düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Her zaman 100-300 Sheffield
noktası aralığındaki kağıtları kullanın; ancak yüksek düzgünlük seviyesi 150-250 Sheffield noktası arasında
elde edilir.
Nem içeriği
Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma
zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine
maruz kalmasını sınırlar.
Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın.
Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme
süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.
Gren yönü
Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde grain
long (uzun grenli) ya da kağıt genişliği yönünde grain short (kısa grenli) olur.
60-90 g/m2 (16-24 lb bond) kağıt, uzun grenli kağıt önerilir.
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu
52
Lif içeriği
Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda
yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi
elde edilir. Pamuk gibi lif içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.
Kabul edilemez kağıtlar
Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:
• Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen,
karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
• Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içiren matbu kağıtlar
• Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
• Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi ±2.3 mm'den (±0.9 inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa
üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar
Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla
yazdırılabilir.
•
•
•
•
•
Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
Ağırlığı 60 g/m2 (16 lb'den) düşük kağıtlar
Çok-parçalı formlar veya belgeler
Kağıt seçme
Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.
Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:
• Her zaman yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
• Kağıt yüklemeden önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin
üzerinde bulunur.
• Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
• Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı kaynakta kullanmayın, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
• Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları kullanmayın.
Matbu formları ve antetli kağıtları seçme
Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.
• 60 - 90 g/m2 ağırlığında kağıt için uzun gren kullanın.
• Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnıza matbu form veya antetli kağıt kullanın.
• Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçının.
Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya-dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları
kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek
özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan
veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli
olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu
53
Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa
dayanabilecek özellikte olmalıdır.
Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma
Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (fotokopi makinesi) yazıcılarda kullanılmak üzere
üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. 1998'de Lexmark ABD hükümetine ABD'deki
belli başlı öğütme tesislerinde imal edilen geri dönüştürülmüş kağıdın geri dönüştürülmemiş kağıt kadar iyi
beslendiğini gösteren bir çalışma sunmuştur. Ancak, tüm geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine
yönelik geniş kapsamlı bir açıklama yapılamaz.
Lexmark, sürekli olarak yazıcılarını geri dönüştürülmüş kağıtlarla (%20-100 tüketici sonrası atık) ve dünyanın
farklı yerlerinden gelen çeşitli test kağıtlarıyla sınamaktadır; testlerde, farklı sıcaklık ve nem koşullarını içeren
özel oda testleri kullanılmıştır. Lexmark günümüzde geri dönüştürülmüş ofis kağıtları kullanımını olumsuz
etkileyecek hiçbir sebep bulamamış, ancak genel olarak aşağıdaki nitelik kurallarının geri dönüştürülmüş kağıt
için geçerli olduğu sonucuna varmıştır.
• Düşük nem içeriği (%4-5)
• Uygun düzgünlük (100-200 Sheffield noktası veya 140-350 Bendtsen noktası, Avrupa)
Not: Daha düzgün kağıtların bazıları (örn. premium 24 lb lazer kağıtlar, 50-90 Sheffield noktası) ve daha
pürüzlü kağıtlar (örn. premium pamuklu kağıtlar, 200-300 Sheffield noktası), yüzey dokusuna rağmen
lazer yazıcılarda düzgün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt
üreticisine danışın.
• Uygun yapraktan yaprağa sürtünme katsayısı (0.4-0.6)
• Besleme yönündeki yeterli bükülme direnci
Geri dönüştürülmüş kağıt, düşük ağırlıklı (<60 g/m2 [16 lb bond]) ve/veya daha düşük kompaslı (<3,8 mil
[0,1 mm]) kağıt ve portre (veya kısa kenar) için kısa grenli kesilmiş kağıtlarla beslenen yazıcılarda güvenilir
kağıt beslemesi için gereken dirençle karşılaştırıldığında daha düşük bir bükülme direnci görülebilmektedir.
Lazer (fotokopi makinesi) yazdırma işlemlerinde bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın.
Bunların yalnızca genel kurallar olduğunu ve bu kurallara uygun kağıdın yine de herhangi bir lazer yazıcıda
kağıt besleme sorunlarına yol açabileceğini unutmayın (örneğin normal yazdırma koşullarında kağıt aşırı
derecede kıvrıldığında).
Kağıtları saklama
Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını
uygulayın.
• En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın.
Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde
bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
• Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
• Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
• Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu
54
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları
Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları ve destekledikleri kağıtlar hakkında bilgi
verilmektedir.
Not: Listelenmeyen bir kağıt boyutu için, listelenen en yakın büyük boyutu seçin.
Stok kartları ve etiketler hakkında daha fazla bilgi için Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın
Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları
Yazıcı motoru ve duplex yolu, 60-90 g/m2 (16-24 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. Elle besleyici 60-163 g/m2
(16-43 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.
Kağıt türü
Standart
250-sayfalık tepsi
İsteğe bağlı 250veya 550-sayfalık
tepsi
Stok kartı
X
X
Parlak kağıt
X
X
Manüel besleyici
Duplex yol
Kağıt
•
•
•
•
•
•
Düz
Hafif
Ağır
Kaba/Pamuk
Geri Dnşt.
Özel
Bond
Antetli
Matbu
Renkli Kağıt
X
X
X
Kağıt etiketler1
Saydamlar
Zarflar (pürüzsüz)2
X
X
X
X
X
X
1
Tek-yüzlü kağıt etiketler arada bir kullanım için desteklenir. Bir ayda en fazla 20 sayfa kağıt etikete yazdırılması
önerilir. Vinil, pharmacy ve çift-taraflı etiketler desteklenmez.
2
Ön yüzü aşağı gelecek şekilde masaya yerleştirildiğinde düz duran zarfları kullanın.
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu
55
Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları
Kağıt boyutu
Boyutlar
A4
210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 inç)
A5
148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 inç)
A61
105 x 148 mm
(4,1 x 5,8 inç)
Executive
184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 inç)
Folio
216 x 330 mm
(8,5 x 13 inç)
JIS B5
182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 inç)
Legal
216 x 356 mm
(8,5 x 14 inç)
Letter
216 x 279 mm
(8,5 x 11 inç)
Standart
İsteğe bağlı 250250-sayfalık tepsi veya 550-sayfalık
tepsi
Elle besleyici Arkalı önlü
yolu
X
X
X
X
X
Oficio (Mexico)2 216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 inç)
Statement
140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 inç)
X
Universal3
76,2 x 127 mm
(3 x 5 inç) en fazla
216 x 356 mm
(8,5 x 14 inç)
X
B5 Zarf
176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 inç)
X
X
X
C5 Zarf
162 x 229 mm
(6,4 x 9 inç)
X
X
X
DL Zarf
110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 inç)
X
X
X
7 3/4 Zarf
(Monarch)
98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 inç)
X
X
X
9 Zarf
98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 inç)
X
X
X
1
A6 yalnızca uzun grenli kağıtlar için desteklenir.
2
Yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece, bu boyut ayarı, sayfayı 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)
için biçimlendirir.
3Kullanmak
istediğiniz kağıt boyutu listede yer almıyorsa, Universal kağıt boyutunu yapılandırın. Daha fazla bilgi
için bkz. “Universal kağıt ayarlarını yapılandırma”, sayfa 40.
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu
56
Kağıt boyutu
Boyutlar
Standart
İsteğe bağlı 250250-sayfalık tepsi veya 550-sayfalık
tepsi
10 Zarf
105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 inç)
X
X
X
Diğer Zarf
229 x 356 mm
(9 x 14 inç)
X
X
X
1
Elle besleyici Arkalı önlü
yolu
A6 yalnızca uzun grenli kağıtlar için desteklenir.
2
Yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece, bu boyut ayarı, sayfayı 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)
için biçimlendirir.
3Kullanmak
istediğiniz kağıt boyutu listede yer almıyorsa, Universal kağıt boyutunu yapılandırın. Daha fazla bilgi
için bkz. “Universal kağıt ayarlarını yapılandırma”, sayfa 40.
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu
57
Yazdırma
Bu bölümde yazdırma, yazıcı raporları ve iş iptal etme konuları ele alınmaktadır. Kağıt ve özel ortamların
seçimi ve işlenmesi, belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için bkz.
“Sıkışmaları önleme”, sayfa 115 ve “Kağıtları saklama”, sayfa 54.
Belge yazdırma
1 Tepsiye veya besleyiciye kağıt yükleyin.
2 Yüklenen kağıda göre, Kağıt menüsünden Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarını yapın.
3 Aşağıdakilerden birini yapın:
Windows kullanıcıları için
a Belge açıkken, File (Dosya) ŒPrint (Yazdır) öğelerini tıklatın.
b Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) ya da Setup (Ayar) öğesini
tıklatın.
c
d
e
f
Form Kaynağı liste kutusunda yüklediğiniz kağıdın bulunduğu kaynağı seçin.
Form Türü liste kutusunda kağıt türünü seçin.
Form Boyutu liste kutusunda kağıt boyutunu seçin.
OK (Tamam) öğesini ve ardından Print (Yazdır) öğesini tıklatın.
Macintosh kullanıcıları için
Mac OS X'te:
a Sayfa Ayarları iletişim kutusunda gerektiği şekilde ayarları özelleştirin.
1 Belge açıkken, File (Dosya) > Page Setup (Sayfa Ayarları) seçeneklerini belirleyin.
2 Kağıt Boyutu açılır-menüsünde kağıt boyutunu seçin veya yüklenen kağıtla aynı özel bir boyut
oluşturun.
3 OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
b Yazdır iletişim kutusunda gerektiğinde ayarları özelleştirin.
1 Belge açıkken, File (Dosya) > Print (Yazdır) öğelerini tıklatın.
2
3
4
5
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
Yazdırma seçenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayısı açılır-menüsünde Printer Features (Yazıcı
Özellikleri) seçeneğini belirleyin.
Özellik Setleri açılır-menüsünde Paper (Kağıt) seçeneğini belirleyin.
Kağıt türü açılır-menüsünde bir kağıt türü seçin.
Print (Yazdır) öğesini tıklatın.
Mac OS 9'da:
a Sayfa Ayarları iletişim kutusunda gerektiği şekilde ayarları özelleştirin:
1 Belge açıkken, File (Dosya) > Page Setup (Sayfa Ayarları) seçeneklerini belirleyin.
2 Kağıt açılır-menüsünde kağıt boyutunu seçin veya yüklenen kağıtla aynı özel bir boyut oluşturun.
3 OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Yazdırma
58
b Yazdır iletişim kutusunda gerektiğinde ayarları özelleştirin.
1 Belge açıkken, File (Dosya) > Print (Yazdır) seçeneklerini belirleyin.
2 Bir Kağıt Kaynağı seçeneği belirleyin ve ardından uygun kağıdın yükleneceği tepsiyi seçin.
3 Print (Yazdır) öğesini tıklatın.
Kağıdın her iki yüzüne yazdırma
Bazı yazıcı modelleri otomatik duplex / 2-yüze yazdırma özelliğine sahipken, diğer modeller manüel duplex /
2-yüze yazdırma özelliğine sahiptir.
Yazıcı modelleri ve kağıdın her iki yüzüne yazdırma
Yazıcı modelinizin otomatik olarak kağıdın her iki yüzüne yazdırıp yazdırmayacağını veya el ile arkalı önlü
yöntemini kullanmanız gerekip gerekmediğini görmek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Model numarası Arkalı önlü yazdırma yeteneği
E260
Elle arkalı önlü
E260d
Otomatik arkalı önlü
E260dn
Otomatik arkalı önlü
Kağıdın her iki yüzüne otomatik olarak yazdırma
Yazıcınızın modelinde otomatik olarak 2 yüze (duplex) yazdırma özelliği bulunuyorsa ve her yazdırma işinizde
ya da çoğu yazdırma işinizde iki yüze yazdırmak istiyorsanız, Son İşlem menüsünden Duplex'i seçin. Son
İşlem menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcınız ağda bulunuyorsa, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir.
• Ara sıra iki-taraflı yazdırma için, yazıcı yazılımında iki-taraflı yazdırmayı isteyebilirsiniz. İşletim sisteminize
bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
Windows kullanıcıları için
1
2
3
4
5
Bir belge açıkken, Dosya Œ Yazdır öğelerini tıklatın.
Özellikler, Tercihler, Seçenekler ya da Ayar öğesini tıklatın.
Sayfa Düzeni sekmesinde, 2-yüze yazdırma (duplex) öğesini seçin.
Uzun kenar veya Kısa kenar seçeneğini belirleyin.
Tamam düğmesini tıklatın.
Yazdırma
59
Macintosh kullanıcıları için
1 Belge açıkken, Dosya > Yazdır seçeneklerini belirleyin.
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
2 Yazdırma seçenekleri içinden Kopya ve Sayfa Sayısı ya da Genel açılır-menüsünden Düzen öğesini
seçin.
3 İki-Yüze açılır-menüsünden bir duplex ayarını seçin.
4 Yazdır öğesini tıklatın.
Kağıdın her iki yüzüne el ile yazdırma
Yazıcınızın otomatik iki-yüze (arkalı önlü) yazdırma özelliği yoksa ve bir belgeyi arkalı önlü yazdırmak
istiyorsanız, elle arkalı önlü yazdırma yöntemini kullanmanız gerekir. Bu yöntemde, tek numaralı sayfalar
yazdırılır ve sonra sayfanın diğer yüzüne çift numaralı sayfaları yazdırmak için kağıt destesi çevrilip yeniden
yüklenir.
• Tüm yazdırma işlerini arkalı önlü yapmak için, Son İşlem menüsünde Arkalı Önlü seçeneğini belirleyin.
Son İşlem menüsüne erişmek için, Windows'da Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı veya
Macintosh'ta Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla yüklenir.
• Tek bir yazdırma işini arkalı önlü yapmak için aşağıdakilerden birini yapın:
Windows kullanıcıları için
1
2
3
4
5
6
7
8
Belge açıkken, Dosya ŒYazdır öğelerini tıklatın.
Özellikler, Tercihler, Seçenekler ya da Ayar öğesini tıklatın.
Sayfa Düzeni sekmesinde, 2-yüze yazdırma (duplex) öğesini seçin.
Uzun kenar veya Kısa kenar seçeneğini belirleyin.
Kağıt öğesini tıklatın.
Yazdırma işiniz için, ilgili Giriş Seçenekleri öğesini seçin.
Tamam düğmesini tıklatın.
Yazdır penceresinde Tamam düğmesini tıklatın.
Yazıcı önce belgenin diğer sayfalarının her birine yazdırır. İşinizin birinci yüzü yazdırıldıktan
sonra, ışığı yanar ve l düğmesinin ışığı yanıp söner.
- Açık
- Yanıp Sönüyor
9 Kağıdı önceden-yazdırılmış yüzü yukarı ve üst kısmı tepsinin ön tarafına bakacak şekilde yazıcıya geri
yerleştirin.
Yazdırma
60
Macintosh kullanıcıları için
1 Belge açıkken, Dosya Œ Yazdır seçeneklerini belirleyin.
2 Yazdırma seçenekleri menüsünde Kağıt İşleme seçeneğini belirleyin.
3 "Yazdırılacak Sayfa" veya Yazdırma menüsü içinden, tek-sayılı sayfaları yazdırma seçeneğini
belirleyin.
4
5
6
7
Yazdır öğesini tıklatın.
Birinci sayfa kümesini yazdırdıktan sonra, çıktı kümesini çevirip yeniden yükleyin.
Adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
"Yazdırılacak Sayfa" veya Yazdırma menüsü içinden, çift-sayılı sayfaları yazdırma seçeneğini
belirleyin.
8 Yazdır öğesini tıklatın.
Özel belgeleri yazdırma
Antetli kağıtları kullanma hakkında ipuçları
Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir. Antetli kağıdı hangi yönde yükleyeceğinizi belirlemek için
aşağıdaki tabloyu kullanın:
Kaynak veya işlem
Yazdırma yüzü ve kağıt yönlendirmesi
• Standart 250-sayfalık tepsi
• İsteğe bağlı 250-sayfalık tepsi
• İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi
Baskılı antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Kağıdın logolu
üst kenarı tepsinin ön tarafına gelmelidir.
Tepsilerden arkalı önlü (iki-yüze)
yazdırma
Baskılı antet tasarımı yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. Kağıdın logolu
üst kenarı tepsinin ön tarafına gelmelidir.
Not: Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya
başvurun.
Yazdırma
61
Kaynak veya işlem
Yazdırma yüzü ve kağıt yönlendirmesi
Elle besleyici (tek yüze yazdırma)
Baskılı antet tasarımı yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. Elle besleyiciye
ilk olarak sayfanın logolu üst kenarı girmelidir.
Elle besleyici (arkalı önlü yazdırma)
Baskılı antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Elle besleyiciye
son olarak sayfanın logolu üst kenarı girmelidir.
Not: Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya
başvurun.
Saydamları kullanma hakkında ipuçları
Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz saydamlara örnek yazdırın.
Saydamlara yazdırırken:
• Saydamları 250-sayfalık standart tepsiden veya elle besleyiciden besleyin.
• Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan saydamları kullanın. Saydamlarınızın erimeden, rengi
kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 175°C (350°F) sıcaklığa kadar dayanabildiğinden
emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
Not: Saydam Ağırlığı Ağır ayarına ve Saydam Dokusu Kaba ayarına getirilirse, 180° C'ye (356° F) kadar
sıcaklıkta saydamlara yazdırılabilir. Yerleşik Web Sunucusunu veya yerel bir yardımcı programı
kullanarak Kağıt menüsünden bu ayarları seçin.
•
•
•
•
Yazdırma kalitesi sorunlarının önlemek için, saydamların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
Saydamları yazıcıya yüklemeden önce, sayfaların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.
Saydamları yazıcıya yüklemeden önce, sayfaların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.
Letter-boyutunda saydamlar için 70X7240 parça numaralı Lexmark ürünümüzü, A4-boyutunda saydamlar
için ise 12A5010 parça numaralı Lexmark ürünümüzü öneririz.
Zarfları kullanma hakkında ipuçları
Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.
Yazdırma
62
Zarflara yazdırırken:
• Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı
eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 180°C (356°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin
olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
• En iyi performansı elde edebilmek için, 90 gr/m2 (24 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılma zarfları kullanın.
Pamuk oranı % 25'i geçmeyen en fazla 105 gr/m2 (28 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılmış zarfları
kullanın. Tüm-pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 90 gr/m2 (24 lb bond) olmalıdır.
• Yalnızca yeni zarfları kullanın.
• Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere
sahip zarfları kullanmayın.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
Birbirine geçen parçalardan oluşan
Damga pulu yapıştırılmış
Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.
Köşeleri eğilmiş
Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan
• Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.
Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına
neden olabilir.
Etiketleri kullanma hakkında ipuçları
Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.
Not: Yalnızca kağıt etiket sayfalarını kullanın. Vinil, pharmacy ve çift-taraflı etiketler desteklenmez.
Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, Lexmark web sitesinde
www.lexmark.com/publications adresinde bulunan Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu belgesini okuyun.
Etiketlere yazdırırken:
• Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcıdan şu bilgileri öğrenin:
– Etiketlerin yapışmadan, aşırı kıvrılmadan, buruşmadan veya zararlı emisyon yaymadan 210°C (410°F)
sıcaklığa kadar dayanabileceği.
Not: Etiket Ağırlığı Ağır ayarına getirilmişse etiketlere 220°C (428°F) sıcaklığa kadar daha yüksek
ısıtma sıcaklığında yazdırılabileceği. Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol
panelinin Kağıt menüsünden bu ayarı seçin.
– Etiketlerinizin yapışkanının, ön yüzünün (yazdırılabilir bölümün) ve üst kaplamalarının ayrılmaksızın,
kenarlarından sızıntı yapmaksızın veya zararlı koku yaymaksızın 25 psi (172 kPa) basınca kadar
dayanabileceği.
• Arkasındaki sayfa kaygan olan etiketleri kullanmayın.
• Tam etiket sayfaları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak
çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve
yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden
olabilir.
Yazdırma
63
• Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
• Etiketin kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim-yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0,04 inç) boşluk
bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
• Sayfanın yapışkanlı arka tarafının sayfa kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en
az 1 mm (0,04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak
garantiyi geçersizleştirebilir.
• Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 1,6 mm (0,06 inç) genişliğinde bir
şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
• Özellikle barkod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.
Stok kartı kullanma hakkında ipuçları
Stok kartı ağır ve tek-katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini
ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek
yazdırın.
Stok kartına yazdırırken:
• Kağıt Türünün Stok Kartı olarak ayarlandığından emin olun.
• Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
• Matbu, delik veya kırışmış stok kartlarının yazdırma kalitesini etkileyebileceğini veya başka kağıt kullanım
sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
• Stok kartınızın zararlı emisyon yaymaksızın 180°C (356°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için
imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
• Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu stok kartlarını kullanmayın. Bu tür stok kartları
yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
• Mümkünse kısa grenli stok kartı kullanın.
Kitapçık yazdırma
1 Sayfa Yapısı sekmesini tıklatın.
2 Diğer Sayfa Yapısı Seçenekleri öğesini tıklatın.
3 Kitapçık seçeneğini tıklatın.
4 Tamam düğmesini tıklatın.
Notlar:
• Kitapçık yazdırma özelliği kısa kenar 2-yüze yazdırmayı kısa-kenar denetimiyle otomatik olarak başlatır,
dolayısıyla kitapçık fonksiyonunu seçmeden önce 2-yüze yazdırma seçenekleri ayarlanmalıdır. Kitapçık
seçildikten sonra, 2-yüze yazdırma kullanılan son ayarda kalır.
• Önlü arkalı yazdırma birimi Kurulu Seçenekler'e eklenmemişse, kitaplık seçenekleri kullanılamaz.
Yazdırma
64
Bilgi sayfaları yazdırma
Menü ayarları ve ağ kurulumu sayfalarını yazdırma
Geçerli menü ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek
için menü ayarları sayfası yazdırın. Ağ kurulumu sayfası da aynı anda yazdırılır ve yazıcının ağ ayarlarını ve
sarf malzemelerinin seviyesini gösterir. Menü ayarları ve ağ kurulumu sayfalarını yazdırmak için:
1
ışığının açık olduğundan emin olun.
2
düğmesine basın.
Menü ayarları ve ağ kurulumu sayfaları yazdırılır.
Menü ayarları sayfasında:
• Kağıt Menüsü altında Özel Türler altında hangi kağıtların listelendiğini kontrol edin.
Ağ kurulumu sayfasında:
• Aygıt Bilgileri altında, takılı bellek miktarının doğru olduğundan emin olun.
• Kartuş Bilgileri altında toner miktarını kontrol edin.
• PC Ünitesi altında fotokondüktör kitinin durumuna bakın.
Yazdırma kalitesi sınama sayfalarını yazdırma
Yazdırma kalitesi sorunlarını görmek için yazdırma kalitesi sınama sayfalarını yazdırın.
1 Yazıcıyı kapatın ve ön kapağı açın.
2 Yazıcıyı açarken
3
düğmesini basılı tutun.
düğmesini serbest bırakın.
4 Ön kapağı kapatın. Ana menü ışık dizisi görüntülenir.
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
5 Yazıcı ayarları yapılandırma sayfasında gösterildiği gibi
düğmesini basılı tutun ve yazdırma kalitesi
sınama sayfaları için ışık dizisini görünce düğmeyi serbest bırakın.
6 Tüm ışıklar sırayla yanıncaya kadar
düğmesini basılı tutun.
Yazdırma
65
Birkaç dakika sonra yazdırma kalitesi sınama sayfaları yazdırılır. Bu sayfalarda şunlar bulunur:
• Yazıcı, toner kartuşu, marj ayarları ve minimum strok genişliği hakkında bilgi içeren bir bilgi sayfası ve
yazdırma kalitesini değerlendirmeye yönelik bir grafik
• Yazıcının çeşitli grafik türlerini yazdırma kapasitesini değerlendirmeye yönelik iki sayfa
7 Yazdırma kalitesini belirlemek için sayfaları inceleyin. Sorun varsa bkz. “Yazdırma kalitesi sorunlarını
çözme”, sayfa 133.
Ana menüye dönmek için, tüm ışıklar sırayla yanıncaya kadar
çıkmak için yazıcıyı kapatın.
düğmesini basılı tutun. Menülerden
Sıkışma Giderme ayarını yapma
Kağıt sıkışmasından sonra sayfanın yeniden yazdırılmasını sağlamak için Sıkışma Giderme öğesini Otomatik
veya Açık olarak ayarlayın. Sıkışma Giderme öğesine erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:
• Yerleşik Web Sunucusu'nu açın:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde
IP adresini bulun.
2 Ayarlar ekranında General Settings (Genel Ayarlar) öğesini ve ardından Print Recovery (Baskı
Kurtarma) öğesini tıklatın.
3 Jam Recovery (Sıkışma Giderme) öğesini tıklatın ve Auto (Otomatik) veya On (Açık) seçeneğini
belirleyin.
4 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir. Ayarlar menüsünde Sıkışma Giderme'nin Otomatik veya Açık olarak ayarlandığından emin olun.
Yazdırma işini iptal etme
Yazdırma işini iptal etmek için aşağıdakilerden birini yapın:
Yazıcı kontrol panelinden
1 Geçerli yazdırma işini iptal etmek için,
düğmesine basın.
2 Yazdırma işini yeniden-göndermeden önce
ışığının yanmasını bekleyin.
Windows kullanıcıları için
Windows Vista'da:
1
düğmesini tıklatın.
2 Control Panel (Denetim Masası) öğesini tıklatın.
3 Hardware and Sound (Donanım ve Ses) düğmesini tıklatın.
4 Printers (Yazıcılar) düğmesini tıklatın.
Yazdırma
66
5 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
6 İptal edeceğiniz işi seçin.
7 Klavyede Delete (Sil) tuşuna basın.
Windows XP'de:
1 Start (Başlat) düğmesini tıklatın.
2 Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar) içinde yazıcı simgesini çift-tıklatın.
3 İptal edeceğiniz işi seçin.
4 Klavyede Delete (Sil) tuşuna basın.
Windows görev çubuğundan:
Bir işi yazdırmaya gönderdiğinizde, görev çubuğunun sağ köşesinde küçük bir yazıcı simgesi görüntülenir.
1 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
Yazıcı penceresinde bir yazdırma işleri listesi görüntülenir.
2 İptal edeceğiniz işi seçin.
3 Klavyede Delete (Sil) tuşuna basın.
Macintosh kullanıcıları için
Mac OS X sürüm 10.5'te:
1 Apple menüsünde System Preferences (Sistem Tercihleri) seçeneğini belirleyin.
2 Print & Fax (Yazdırma ve Faks) düğmesini tıklatın ve ardından yazdırma işlemini yapacağınız yazıcıyı
çift-tıklatın.
3 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
4 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan Delete (Sil) simgesini tıklatın.
Mac OS X sürüm 10.2'den 10.4'e kadar:
1 Applications (Uygulamalar) > Utilities (Yardımcı Programlar) seçeneklerini belirleyin ve ardından Print
Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı) öğelerini
çift-tıklatın.
2 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
3 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
4 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan Delete (Sil) simgesini tıklatın.
Mac OS 9'da:
Bir işi yazdırmaya gönderdiğinizde, seçili yazıcının simgesi masaüstünde görüntülenir.
1 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
2 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
3 Çöp kutusu simgesini tıklatın.
Yazdırma
67
Yazıcı menülerini anlama
Yazıcı ayarlarınızı kolayca değiştirmenizi sağlayan bir dizi menü vardır. Menü ayarlarını ve ağ kurulumu
sayfalarını yazdırarak menüler listesini yazdırabilirsiniz. Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak ağ iletişimi olan
bir yazıcıdan menülere erişin. USB veya paralel kablo ile bağlı bir yazıcıdan Windows için Yerel Yazıcı Ayarları
Yardımcı Programı'nı ya da Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı kullanarak menülere erişin.
Yerleşik Web Sunucusundaki menüler
Yerleşik Web Sunucusu bir ağ yazıcısından menülere erişmenizi sağlar. Yerleşik Web Sunucusunu açmak
için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Menülere erişmek için bağlantılardan birini tıklatın.
Yerleşik Web Sunucusunun sekmelerindeki ana menüler
Aygıt Durumu
•
•
•
•
•
•
•
Ayarlar
Toner Durumu
Kağıt Giriş Tepsileri
Kağıt Çıkış Selesi
Aygıt Türü
Hız
Toner Kartuşu Kapasitesi
PC Ünitesi Kalan Ömür
Raporlar
• Varsayılan Ayarlar
– Genel Ayarlar
– Yazdırma Ayarları
– Kağıt Ayarları
• Diğer Ayarlar
– Ağ/Bğlnt. Nokt.
– Bellenim Güncelle
– Güvenlik
– E-Posta Uyarısı Ayarları
– Müdahale Yönetimi
•
•
•
•
•
Aygıt İstatistikleri
Aygıt Ayarları
Aygıt Bilgileri
Profiller Listesi
Yazıcı Sunucusu Kurulum Sayfası
3 Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın. Aşağıdaki menülere erişilebilir:
Varsayılan Ayarlar Diğer Ayarlar
Genel Ayarlar
Ağ/Bğlnt. Nokt.
Yazdırma Ayarları
Bellenim Güncelle
Kağıt Menüsü
Güvenlik
E-posta Uyarısı Ayarları
Müdahale Yönetimi
Yazıcı menülerini anlama
68
Varsayılan Ayarlar
Genel Ayarlar
Yazdırma Ayarları
Kağıt Menüsü
Ekran Dili
Son İşlem Menüsü
Varsayılan Kaynak
Bşlngç. Ayrlr. Çlştr.
Kalite Menüsü
Kağıt Boyutu/Türü
Eko-Modu
Ayarlar Menüsü
Kağıt Dokusu
Sessiz Modu
PostScript Menüsü
Kağıt Ağırlığı
Web Sayfası Yenileme Hızı
PCL Öykün Menüsü Kağıt Yükleme
Değer Etiketi
Sarf Mlzm Bildirimi
Özel Türler
Universal Ayarları
Kişi Adı
Konum
Alarmlar
Zamanaşımları
Baskı Kurtarma
Genel Ağ Ayarları (Etkin Kart)
Diğer Ayarlar
Ağ/Bğlnt. Nokt.
Güvenlik
TCP/IP
Web Sayfası Parola Koruma
IPv6
Tarih ve Saati Ayarla
SNMP
SNMP
Özel Bağlantı Ayarları
Genel Ağ Ayarları (Etkin Kart)
Yaz. Sunucusunu Sıfırla
E-posta Sunucusu Kurulumu
Etkin Ağ Kartını Seçin
Standart Ağ
Standart USB
Paralel
Yerleşik Web Sunucusunu kullanma
Yazıcı bir ağa yüklenmişse, Yerleşik Web Sunucusu aşağıdaki işlevler için kullanılabilir:
•
•
•
•
•
•
•
Yazıcı ayarlarını yapılandırma
Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme
Ağ ayarlarını yapılandırma
Belirli menüler için bir parola oluşturma
Raporları görüntüleme
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme
Sanal ekranı görüntüleme
Yazıcı menülerini anlama
69
Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Yazıcı hakkındaki bilgilere erişmek, ayarları değiştirmek veya bir raporu görüntülemek için sekmelerden
birini tıklatın.
Not: Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, yazıcı menülerine erişmek üzere Windows
için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın.
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını Yükleme
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı, USB veya paralel kabloyla yerel olarak bilgisayara bağlı bir yazıcının
ayarlarını değiştirmenize ve kaydetmenize olanak sağlar. Bu yardımcı programı yükledikten sonra, Toner
Koyuluğu, Güç Tasarrufu, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü gibi denetimlerin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Seçildikten
sonra bu ayarlar tüm yazdırma işlerine uygulanır ancak tek tek yazdırma işleri için bu ayarları değiştirmek
üzere yazıcı sürücüsünü kullanabilirsiniz.
Özel ayarları Save As Command File (Komut Dosyası Olarak Kaydet) seçeneğini kullanarak belirtilen
yazıcılara dağıtmak için bir komut dosyasına da kaydedebilirsiniz.
1 Yazılım ve Belgeler CD'sini takın.
2 Install Printer and Software (Yazıcıyı ve Yazılımı Yükle) düğmesini tıklatın.
3 Lisans sözleşmesini kabul etmek için Agree (Kabul Ediyorum) düğmesini tıklatın.
4 Custom (Özel) yüklemeyi seçin ve ardından Next (İleri) düğmesini tıklatın.
5 Komut dosyası oluşturmak yerine yardımcı programı bilgisayara yüklemek için Select Components
(Bileşenleri Seç) seçeneğini belirleyin ve ardından Next (İleri) düğmesini tıklatın.
6 Yardımcı programı geçerli olarak kullandığınız bilgisayara yüklemek için Local (Yerel) seçeneğini
belirleyin ve sonra Next (İleri) düğmesini tıklatın.
7 Araçlar'dan Local Printer Settings Utility (Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı) seçeneğini
belirleyin.
8 Finish (Son) düğmesini tıklatın.
Notlar:
• Bu yardımcı program Windows x64 ortamlarında desteklenmez.
• Bu yardımcı program bu CD'de bulunmayabilir ve/veya tüm yazıcılar için kullanılamayabilir.
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı kullanma
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı, USB veya paralel kabloyla yerel olarak bağlı bir yazıcının yazıcı
ayarlarını değiştirmenizi ve kaydetmenizi sağlar. Actions (Eylemler) Œ Apply Settings (Ayarları Uygula)
düğmelerini tıklatarak araç çubuğundan ayarları kaydedin. Actions (Eylemler) Œ Save As Command File
(Komut Dosyası Olarak Kaydet) düğmelerini tıklatarak, ayarlarınızı belirtilen bilgisayarlara dağıtmak için bir
komut dosyasına da kaydedebilirsiniz.
Yazıcı menülerini anlama
70
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı aşağıdaki menüleri ve değerleri içerir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kağıt
Son İşlem
Kalite
Ayarlar
PCL Öykünmesi
PostScript
Paralel
USB
Kağıt
•
•
•
•
•
•
•
Kağıt Kaynağı
Kağıt Boyutu
Kağıt Türü
Özel Türler
Boyut Değiştir
Kağıt Dokusu
Kağıt Ağırlığı
Son İşlem
•
•
•
•
•
•
•
Kalite
Arkalı Önlü Ciltleme
•
•
•
•
Kopya Sayısı
Boş Sayfalar
Harmanlama
Ayarlar
Yazdırma Çözünürlüğü
Küçük Yazı Tipi İyileştirici
Toner Koyuluğu
Resim Kalitesi
Ayırma Sayfaları
Ayırma Kaynağı
Çoklu Sayfa (sayfa
sayısı/bölüm)
• Çoklu Sayfa Sırası
• Yönlendirme
• Çoklu Sayfa Kenarlığı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yazıcı Dili
Sıkışma Giderme
Ekran Dili
Yazdırma Alanı
Alarm Denetimi
Toner Alarmı
Yükleme Hedefi
Enerji Tasarrufu
Yazdırma Zamanaşımı
Oto Devam
Bekleme Zamanaşımı
Çözünürlük Azaltma
Kaynakları Kaydet
Sıfırlama Denetimi
Yazdırma Arabellek
Denetimi
• Sayfa Koruması
• Eko Modu
• Sessiz Modu
PCL Öykünmesi
•
•
•
•
•
A4 Genişliği
Yönlendirme
Önce SB Sonra SD
Önce SD sonra SB
Sayfa Başına Satır
PostScript
Paralel
• PS Hatasını Yazdır
• Yazı Tipi Önceliği
•
•
•
•
•
•
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
Gelişmiş Durum
Sıfırlama Yetkisi
İletişim Kuralı
Paralel Arabelleği
Yazıcı menülerini anlama
71
USB
• PCL SmartSwitch
• PS SmartSwitch
• UBS Arabelleği
Son İşlem menüsünü kullanma
Harmanlama, Ayırma Sayfaları ve Çoklu Yazdırma (Birden Çok Sayfa) gibi özellikler için ayarları yapmak
üzere Son İşlem menüsünü kullanın. Sayfaları harmanlama, yazdırma işlerinin arasına ayırma sayfaları
ekleme ve tek bir sayfaya 16'ya kadar resim bastırma ayarlarını kullanabilirsiniz. Son İşlem menüsüne erişmek
için aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcı bir ağa bağlıysa, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazarak Yerleşik Web
Sunucusu'nu açın. Ayarlar sekmesinde Print Settings (Yazdırma Ayarları) ve Finishing Menu (Son
İşlem Menüsü) öğelerini tıklatın.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir.
Kağıt menüsü
Varsayılan Kaynak menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Varsayılan Kaynak Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar.
Tepsi <x>
Notlar:
Elle Kağıt
• Tepsi 1 (standart tepsi) varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf
• Yalnızca takılı bir kağıt kaynağı bir menü ayarı olarak görünebilir.
• Bir yazdırma işi için seçilen kağıt kaynağı, yazdırma işi süresinde Varsayılan Kaynak
ayarını geçersizleştirir.
• İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü
ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında,
bağlantılı tepsideki kağıt kullanılarak iş yazdırılır.
Boyut/Tür menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Kaynak Seç menüsü
Tepsi 1
Tepsi 2
Elle Kağıt
Elle Zarf
Notlar:
• Bu menüler, seçilen tepsi veya elle besleyicide yüklenen
kağıt boyutunu ve türünü belirtmenizi sağlar.
• Bu menüde yalnızca takılı tepsiler ve besleyiciler listelenir.
Yazıcı menülerini anlama
72
Menü öğesi
Açıklama
Tepsi 1 veya Tepsi 2 için Boyut Ayarla menüsü Tepsilerin her birine yüklü olan kağıt boyutunu belirtmenizi
sağlar
A4
A5
Notlar:
A6
• Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslaJIS B5
rarası varsayılan fabrika ayarıdır.
Executive
• İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve
Folio
Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler
Legal
otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında,
Letter
bağlantılı tepsideki kağıt kullanılarak iş yazdırılır.
Oficio (Mexico)
• A6 kağıt boyutu yalnızca Tepsi 1'de desteklenir.
Statement
Universal
Elle Kağıt için Boyut Ayarla menüsü
A4
A5
Executive
Folio
JIS B5
Legal
Letter
Oficio (Mexico)
Statement
Universal
Elle besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtmenizi
sağlar
Elle Zarf için Boyut Ayarla menüsü
7 3/4 Zarf
9 Zarf
10 Zarf
C5 Zarf
B5 Zarf
DL Zarf
Diğer Zarf
Elle yüklenen zarfın boyutunu belirtmenizi sağlar
Not: Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Not: 10 Zarf, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf,
uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Yazıcı menülerini anlama
73
Menü öğesi
Açıklama
Tepsi 1 için Tür Ayarla menüsü
Düz Kağıt
Stok Kartı
Saydam
Geri Dnşt.
Etiketler
Bond
Antetli
Matbu
Renkli Kağıt
Hafif Kağıt
Ağır Kağıt
Kaba/Pamuk
Özel Tür <x>
Tepsi 1'e yüklenen kağıt türünü belirtmenizi sağlar
Tepsi 2 için Tür Ayarla menüsü
Düz Kağıt
Stok Kartı
Geri Dnşt.
Etiketler
Bond
Antetli
Matbu
Renkli Kağıt
Hafif Kağıt
Ağır Kağıt
Kaba/Pamuk
Özel Tür <x>
Tepsi 2'ye yüklenen kağıt türünü belirtmenizi sağlar
Elle Kağıt için Tür Ayarla menüsü
Düz Kağıt
Stok Kartı
Saydam
Etiketler
Bond
Antetli
Matbu
Renkli Kağıt
Hafif Kağıt
Ağır Kağıt
Kaba/Pamuk
Özel Tür <x>
Elle yüklenen kağıdın türünü belirtmenizi sağlar
Elle Zarf için Tür Ayarla menüsü
Zarf
Özel Tür <x>
Elle yüklenen zarfın türünü belirtmenizi sağlar
Notlar:
• Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
• Varsa, Özel Tür <x> yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir.
• Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu
menüyü kullanın.
Notlar:
• Özel Tür <x>, varsayılan fabrika ayarıdır.
• Varsa, Özel Tür <x> yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir.
• Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu
menüyü kullanın.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Yazıcı menülerini anlama
74
Kağıt Dokusu menüsü
Kağıt Dokusu menüsünde, belirli bir kağıt türünün dokusunu seçmeniz için Tür Seç ve Doku Seç özellikleri
birlikte çalışır.
Menü öğesi
Açıklama
Tür Seç
Kağıt türünü belirtir
Düz Doku
Stok Kartı Dokusu
Saydam Dokusu
Geri Dnşt. Dokusu
Etiket Dokusu
Bond Dokusu
Zarf Dokusu
Antetli Dokusu
Matbu Dokusu
Renkli Dokusu
Hafif Doku
Ağır Doku
Kaba Doku
Özel <x> Dokusu
Doku Seç
Düzgün
Normal
Kaba
Tür Seç için bir ayar belirledikten sonra Doku Seç özelliği söz konusu ortam için dokuyu
ayarlamanızı sağlar.
Notlar:
• Çoğu öğe için varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
• Bond için varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
• Tür Seç için Kaba Doku ayarı seçilirse, Doku Seç ayarı için yalnızca Kaba seçeneği
kullanılabilir.
• Bu ayarlar, kağıt destekleniyorsa görüntülenir.
Yazıcı menülerini anlama
75
Kağıt Ağırlığı menüsü
Kağıt Ağırlığı menüsünde, belirli bir kağıt türünün ağırlığını seçmeniz için Tür Seç ve Ağırlık Seç özellikleri
birlikte çalışır.
Menü öğesi
Açıklama
Tür Seç
Kağıt türünü belirtir
Düz Kağıt Ağırlığı
Stok Kartı Ağırlığı
Saydam Ağırlığı
Geri Dnşt. Ağırlığı
Etiket Ağırlığı
Bond Ağırlığı
Zarf Ağırlığı
Antetli Ağırlığı
Matbu Ağırlığı
Renkli Ağırlığı
Hafif Ağırlığı
Ağır Ağırlığı
Kaba Ağırlığı
Özel <x> Dokusu
Ağırlık Seç
Hafif
Normal
Ağır
Tür Seç için bir ayar belirledikten sonra Ağırlık Seç özelliği söz konusu ortam için ağırlığı
ayarlamanızı sağlar.
Notlar:
• Çoğu öğe için varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
• Tür Seç için Hafif Ağırlığı ayarı seçilirse, Ağırlık Seç ayarı için yalnızca Hafif seçeneği
kullanılabilir.
• Tür Seç için Ağır Ağırlığı ayarı seçilirse, Ağırlık Seç ayarı için yalnızca Ağır seçeneği
kullanılabilir.
• Bu ayarlar, kağıt destekleniyorsa görüntülenir.
Kağıt Yükleme menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Tür Seç
Kağıt türünü belirtir
Geri Dnşt. Yükleme Not: Kağıt türünü seçtikten sonra, Yüklemeyi Ayarla menüsü görüntülenir.
Bond Yükleme
Antetli yükleme
Matbu Yükleme
Renkli Yükleme
Hafif Yükleme
Ağır Yükleme
Özel Yükleme
Yazıcı menülerini anlama
76
Menü öğesi
Açıklama
Yüklemeyi Ayarla
Önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın etkin olup olmadığını belirtir
• Önlü arkalı
• Kapalı
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Özel Türler menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Özel Tür <x>
Bir Custom Type <x> (Özel Tür <x>) öğesini adlandırırsanız, Custom Type <x> (Özel Tür
<x>) yerine bu kullanıcı-tanımlı ad görüntülenir.
Kağıt
Stok Kartı
Notlar:
Saydam
• Özel Ad en fazla 16 karakterden oluşmalıdır.
Etiketler
• Özel Tür için varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır.
Zarf
Kaba/Pamuk • Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, özel ortam türünün seçilen tepsi
veya besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.
Geri Dnşt.
Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıt türü için bir kağıt türü atarsanız, diğer menülerde Geri Dnşt.
kağıt türü yerine de bu tür görüntülenir.
Kağıt
Stok Kartı
Notlar:
Saydam
• Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'dır.
Etiketler
• Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, Geri Dnşt. türünün seçilen tepsi
Zarf
veya besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.
Kaba/Pamuk
Universal Ayarları menüsü
Bu menü öğeleri Universal Kağıt Boyutunun yüksekliğini, genişliğini ve besleme yönünü belirtmek için
kullanılır. Universal Kağıt Boyutu kullanıcı-tanımlı bir kağıt boyutudur. Diğer kağıt boyutlarıyla birlikte listelenir
ve önlü arkalı yazdırma ve tek sayfaya birden çok sayfa yazdırma desteği gibi benzer seçenekleri içerir.
Menü öğesi
Açıklama
Ölçüm Birimleri
İnç
Millimetre
Ölçüm birimlerini tanımlar
Dikey Genişliği
3-14.17 inç
76-360 mm
Notlar:
• ABD için varsayılan fabrika ayarı inç'tir.
• Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetre'dir.
Dikey genişliği ayarlar
Notlar:
• Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır.
• 8,5 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inç'lik adımlarla artırılabilir.
• 216 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Yazıcı menülerini anlama
77
Menü öğesi
Açıklama
Dikey Yüksekliği Dikey yüksekliği ayarlar
3-14.17 inç
Notlar:
76-360 mm
• Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği
kullanır.
• 14 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inç'lik adımlarla artırılabilir.
• 356 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Besleme Yönü
Kısa Kenar
Uzun Kenar
Besleme yönünü belirtir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır.
• Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum uzunluğu aştığı
takdirde gösterilir.
Ayarlar menüsü
Genel Ayarlar menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Ekran Dili
English
Francais
Deutsch
Italiano
Espanol
Dansk
Norsk
Nederlands
Svenska
Portekizce
Suomi
Rusça
Polski
Magyar
Türkçe
Cesky
Basitleştirilmiş Çince
Geleneksel Çince
Korece
Japonca
Ekranda görüntülenen metnin dilini ayarlar.
Not: Her yazıcıda her dil bulunmayabilir.
Yazıcı menülerini anlama
78
Menü öğesi
Açıklama
Eko-Modu
Kapalı
Enerji
Kağıt
Enerji/Kağıt
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Sessiz Modu
Kapalı
Açık
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Bşlngç. Ayrlr. Çlştr.
Evet
Hayır
Kurulum Sihirbazını çalıştırmadan önce varsayılan ayar Evet'tir, ancak sihirbaz çalıştırıldıktan sonra varsayılan ayar Hayır olur.
Alarm
Kartuş Alarmı
Kapalı
Tek
Toner azaldığında ekranda bir mesaj gösterilir
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Uyarı olarak Toner az mesajı görüntülenir.
• Tek seçeneği, Toner az mesajının görüntüleneceği ve gösterge ışığının kırmızı
yanıp söneceği anlamına gelir.
Zamanaşımları
Enerji Tasarrufu
Devre Dışı
1-240
Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği
süreyi dakika cinsinden ayarlar
Not: Enerji Tasarrufu Kapalı olmadığı sürece Devre Dışı görüntülenmez.
Zamanaşımları
Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için
Yazdırma Zamanaşımı beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar.
Devre Dışı
Notlar:
1-255
• Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir.
• Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar
yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder.
• Yazdırma Zamanaşımı yalnızca PCL kullanılırken geçerlidir. Bu ayarın PostScript
öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zamanaşımları
Bekleme Zamanaşımı
Devre Dışı
15-65535
Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı 40 saniyedir.
• Yazdırma Zamanaşımı yalnızca yazıcı PostScipt öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Baskı Kurtarma
Oto Devam
Devre Dışı
5-255
Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan
otomatik olarak devam etmesini sağlar.
Notlar:
• Varsayılan ayar Devre Dışı'dır.
• 5-255 saniye cinsinden bir zaman aralığıdır.
Yazıcı menülerini anlama
79
Menü öğesi
Açıklama
Baskı Kurtarma
Sıkışma Giderme
Açık
Kapalı
Otomatik
Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için
gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.
• Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden yazdırmasını sağlar.
• Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden yazdırmamasını
sağlar.
Baskı Kurtarma
Sayfa Koruması
Açık
Kapalı
Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli
bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır.
• Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için
ayarlar.
Fabrika Varsayılanları
Geri Yükleme
Şimdi Geri Yükle
Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme seçeneği,
kullanıcı-tanımlı ayarları korur.
• Şimdi Geri Yükle seçeneği, Ağ/Bağlantı Noktaları menü ayarları dışında tüm
yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlara geri döndürür. RAM'de saklanan tüm
yüklemeler silinir. Önbellekte saklanan yüklemeler etkilenmez.
Ayarlar menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Yazıcı Dili
PS Öykünmesi
PCL Öykünmesi
Varsayılan yazıcı dilini ayarlar
Notlar:
• PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. PCL
öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır.
• Yazıcının varsayılan dili PCL Öykünmesi'dir.
• Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir
yazıcı dili kullanılan yazdırma işlerini göndermesini engellemez.
Yazdırma Alanı
Normal
Tüm Sayfa
Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılamaz bölge olarak
tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar.
• Tüm Sayfa ayarı resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına
neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser.
• Tüm Sayfa ayarı yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler.
Bu ayarın PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfalar
üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Yazıcı menülerini anlama
80
Menü öğesi
Açıklama
Yükleme Hedefi
RAM
Önbellek
Karşıdan yükleme için depolama konumunu ayarlar.
Kaynakları Kaydet
Açık
Kapalı
Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığında, RAM belleğinde
saklanan yazı tipleri veya makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirtir.
Notlar:
• Varsayılan ayar RAM'dir.
• Yalnızca önbellek seçeneği yüklendiğinde Önbellek görüntülenir.
• Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı seçeneği, yazıcının yüklemeleri yalnızca
bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için yüklemeler
silinir.
• Açık ayarı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında yüklemeleri korur.
Yazıcının belleği dolarsa, yüklemeler silinmez.
Tüm Siparişi Yazdır Sıralamayı, yazdırma işlerinin yazdırılacağı sıraya göre ayarlar.
Alfabetik sırayla Not: Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik sırayla'dır.
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Son İşlem menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Yüzler (Arkalı Önlü)
2-yüze
1-yüze
Tüm yazdırma işleri için önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp
atanmadığını belirtir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı 1-yüze'dir.
• Yazılım programından 2-yüze yazdırma seçeneğini ayarlamak için, Windows
kullanıcılarının sırayla File (Dosya) Œ Print (Yazdır), Properties (Özellikler),
Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) veya Setup (Ayarlar) öğelerini
tıklatması gerekir. Macintosh kullanıcılarının File (Dosya) > Print (Yazdır)
düğmelerini tıklatıp ardından yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden
ayarları yapması gerekir.
Arkalı Önlü Ciltleme
Uzun Kenar
Kısa Kenar
Önlü arkalı yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan
metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır.
• Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst
kenarına yapılacağını belirtir.
• Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol
kenarına yapılacağını belirtir.
Kopya Sayısı
1-999
Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir.
Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Yazıcı menülerini anlama
81
Menü öğesi
Açıklama
Boş Sayfalar
Yazdırma
Yazdır
Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir.
Harmanla
Kapalı (1,1,1,2,2,2)
Açık (1,2,1,2,1,2)
Ayırma Sayfaları
Hiçbiri
Kopyalar Arasında
İşler Arasında
Sayfalar Arasında
Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır, böylece sayfalar sırayla yazdırılır.
• Her iki ayar da tüm işi aynı sayıda yazdırır.
Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.
• Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa Kopyalar Arasında seçeneği, yazdırma
işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak
ayarlanmışsa yazdırılan her sayfa setinin (örneğin tüm sayfa 1 ve sayfa 2'lerden
sonra) arasına boş bir sayfa eklenir.
• İşler Arasında seçeneği, yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler.
• Sayfalar Arasında seçeneği, yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa
ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş
sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı
Tepsi <x>
Çok-Amaçlı Besleyici
Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir.
Notlar:
• Tepsi 1 (standart tepsi) varsayılan fabrika ayarıdır.
• Çok-Amaçlı Besleyici, ancak yazıcıda desteklenen bir seçenek olduğunda ve ÇA
Yapılandır seçeneği Kaset olarak ayarlandığında bir değer olarak görüntülenir.
Çoklu-baskı (sayfa-taraf) Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir.
Kapalı
Notlar:
Sayfada-2
• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Sayfada-3
• Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Sayfada-4
Sayfada-6
Sayfada-9
Sayfada-12
Sayfada-16
Çoklu-Baskı Sıralama
Yatay
Ters Yatay
Ters Dikey
Dikey
Çoklu-Baskı (sayfa-taraf) kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır.
• Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına
bağlıdır.
Yazıcı menülerini anlama
82
Menü öğesi
Açıklama
Yönlendirme
Otomatik
Yatay
Dikey
Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından
seçim yapar.
• Yatay yönlendirme için uzun kenar kullanılır.
• Dikey yönlendirme için kısa kenar kullanılır.
Çoklu-Baskı Kenarlığı
Yok
Sürekli
Çoklu-Sayfa (sayfa-taraf) kullanılırken her sayfa görüntüsünün kenarına bir kenarlık
yazdırır
Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Kalite menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Yazdırma Çözünürlüğü Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü belirtir
300 dpi
Not: Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir.
600 dpi
1200 dpi
1200 IQ
2400 IQ
Toner Koyuluğu
1-10
Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı 8'dur.
• Daha küçük bir sayı seçilmesi tonerden tasarruf etmeye yardımcı olabilir.
Satır İyileştir
Açık
Kapalı
Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması ve akış diyagramı gibi dosyalar için tercih
edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
• Satır İyileştir öğesini ayarlamak için, bir belge açıkken Windows kullanıcılarının
sırayla File (Dosya) Œ Print (Yazdır), Properties (Özellikler), Preferences
(Tercihler), Options (Seçenekler) veya Setup (Ayarlar) öğelerini tıklatması
gerekir. Macintosh kullanıcılarının File (Dosya)> Print (Yazdır) düğmelerini tıklatıp
ardından yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden ayarları yapması gerekir.
• Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak Satır İyileştir ayarını yapmak için, tarayıcı
penceresine ağ yazıcısının IP adresini girin.
Gri Düzeltmesi
Otomatik
Kapalı
Bastırılan gri resimlere Gri Düzeltmesi uygulayıp uygulamamayı seçin. Otomatik ayarı
otomatik olarak Gri Düzeltmesi uygular ve Kapalı ise bu işlevi uygulamaz.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Yazıcı menülerini anlama
83
Menü öğesi
Açıklama
Piksel Güçlendirme
Kapalı
Yazı Tipleri
Yatay Olarak
Dikey Olarak
Her iki yönde
Karakterleri daha belirgin ve keskin hale getirip getirmemeyi seçin. Belirli yazı tiplerini
kullanırken Piksel Güçlendirme gerekebilir.
Parlaklık
-6-6
Yazdırılan çıktıyı ayarlayarak veya karartarak toner tasarrufu sağlar
Kontrast
0-5
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Yazdırılan nesnelerin kontrastını ayarlar
Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
PostScript menüsü
Menü öğesi
Açıklama
PS Hatasını Yazdır PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır.
Açık
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Kapalı
Yazı Tipi Önceliği
Yerleşik
Önbellek/Disk
Yazı tipi arama sırasını belirler
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir.
• Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya biçimlendirilmiş bir önbellek seçenek
kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır.
• Önbellek seçenek kartı Okuma/Yazma, Yazma veya parola-korumalı olamaz.
• İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.
PCL Öykün menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Yazı Tipi Kaynağı
Yerleşik
Karşıdan Yükle
Önbellek
Tümü
Kullanılabilir yazı tipleri setini belirtir
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. RAM belleğine yüklenen varsayılan yazı tipi
setini gösterir.
• Yalnızca karşıdan yüklenen yazı tipleri varsa yükleme görüntülenir. Bu seçenek
RAM belleğine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
• Yazı tiplerini içeren bir önbellek seçeneği yüklendiğinde Önbellek görüntülenir.
• Önbellek seçeneği doğru şekilde biçimlendirilmelidir ve bu seçenek Okuma/Yazma,
Yazma veya parola korumalı olamaz.
• Tümü seçeneği, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
Yazı Tipi Adı
<x>
Seçim listesinden ayarı görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
Yazıcı menülerini anlama
84
Menü öğesi
Açıklama
Sembol Seti
<x>
Seçim listesinden ayarı görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
PCL Öyk. Ayarları
Punto Boyutu
1,00-1008,00
Ölçeklenebilir tipografik yazı tiplerinin punto boyutunu değiştirir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı 12'dir.
• Punto Boyutu, yazı tipindeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inç'in
yaklaşık 1/72'sine eşittir.
• Punto boyutları 0,25-puntoluk birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir.
PCL Öyk. Ayarları
Aralık
0.08-100
Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir
Notlar:
•
•
•
•
Varsayılan fabrika ayarı 10'dur.
Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir.
Karakter aralığı 0,01-cpi'lik birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir.
Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat
değiştirilemez.
PCL Öyk. Ayarları
Yönlendirme
Dikey
Yatay
Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.
PCL Öyk. Ayarları
Sayfa Başına Satır
1-255
60
64
Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir.
PCL Öyk. Ayarları
A4 Genişliği
198 mm
203 mm
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
• Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır.
• Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
Notlar:
• ABD için varsayılan fabrika ayarı 60'dır. Varsayılan uluslararası ayar 64'tür.
• Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt
Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir.
• 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde
ayarlar.
PCL Öyk. Ayarları
Önce SB sonra SD
Açık
Kapalı
Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü
dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir.
PCL Öyk. Ayarları
Önce SD sonra SB
Açık
Kapalı
Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra bir satır beslemesi (SB)
yapıp yapmayacağını belirtir.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Yazıcı menülerini anlama
85
Menü öğesi
Açıklama
Tepsi Yeni Numara
ÇA Besleyici Ata
Kapalı
Hiçbiri
0-199
Tepsi <x> Ata
Kapalı
Hiçbiri
0-199
Elle Kağıt Atayın
Kapalı
Hiçbiri
0-199
Elle Zarf Ata
Kapalı
Hiçbiri
0-199
Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı
yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
• Hiçbiri seçeneği kullanılamaz. Yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı seçildiğinde görüntülenir.
• Hiçbiri ayarı Kağıt Beslemeyi Seç komutunu yok sayar.
• 0-199 bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeni Numara
Her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler.
Fabrika Vars. Göster
Hiçbiri
Tepsi Yeni Numara
Varsay. Geri Yükle
Evet
Hayır
Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.
Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsü
Ağ menüsü
Menü öğesi
Açıklama
PCL SmartSwitch
Açık
Kapalı
Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın
yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemez.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı
PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak
ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini
kullanır.
Yazıcı menülerini anlama
86
Menü öğesi
Açıklama
PS SmartSwitch
Açık
Kapalı
Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın
yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemez.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı
PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak
ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini
kullanır.
NPA Modu
Kapalı
Otomatik
Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için
gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
• Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden
çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi
güncellenir.
Ağ Arabelleği
Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar
Devre Dışı
Notlar:
Otomatik
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
3K - <izin verilen maksimum boyut>
• Bu değer 1K artışlarla değiştirilebilir.
• İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer
bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya
Kapalı olup olmamasına bağlıdır.
• Ağ Arabelleği maksimum boyut aralığını arttırmak için, paralel ve
USB arabelleklerini devreden çıkarın veya bunların boyutlarını
küçültün.
• Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden
çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi
güncellenir.
Mac İkili PS
Açık
Kapalı
Otomatik
Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
• Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak
filtreler.
• Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
Ağ Ayarları
Yazıcınızın ağ ayarlarını yansıtır
Yazıcı menülerini anlama
87
Ağ Kartı menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Kart Durumunu Görüntüle Ağ Kartının bağlı olup olmadığını anlamanızı sağlar.
Bağlı
Bağlantı kesildi
Kart Hızını Görüntüle
Geçerli olarak etkin olan ağ kartının hızını yansıtır.
Ağ Adresini Görüntüle
UAA
LAA
Her iki adres de 12-basamaklı onaltılık sayılarla temsil edilir.
İş Zamanaşımı
Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmeden önce geçen süreyi belirtir.
0-225 saniye
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir.
• 0 ayar değeri zamanaşımını devreden çıkarır.
• 1-9 arasında bir değer seçildiğinde, ayar 10 olarak kaydedilir.
Afiş Sayfası
Açık
Kapalı
Yazıcının bir afiş sayfası yazdırmasını sağlar.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
TCP/IP menüsü
TCP/IP bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki menü öğelerini kullanın.
Not: Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.
Menü öğesi
Açıklama
TCP/IP
Etkinleştir
Açık
Kapalı
TCP/IP'nin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir
TCP/IP
Ana Makine adını göster
Geçerli TCP/IP ana makine adını gösterir
TCP/IP
IP Adresi
Geçerli TCP/IP Adres bilgilerini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.
TCP/IP
Ağ Maskesi
Geçerli TCP/IP Ağ Maskesi bilgilerini görüntülemenizi veya değiştirmenizi
sağlar.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Not: Bu dört-alanlı bir IP Adresidir.
Not: Bu dört-alanlı bir IP Ağ Maskesidir.
TCP/IP
Ağ Geçidi
Geçerli TCP/IP Ağ Geçidi bilgilerini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
TCP/IP
DHCP Etkinleştir
Evet
Hayır
Ayarı görmenizi veya değiştirmenizi sağlar
Not: Bu dört-alanlı bir IP Ağ Geçididir.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Yazıcı menülerini anlama
88
Menü öğesi
Açıklama
TCP/IP
OtoIP
Evet
Hayır
Ayarı görmenizi veya değiştirmenizi sağlar
TCP/IP
FTP/TFTP Etkinleştir
Evet
Hayır
Ayarı görmenizi veya değiştirmenizi sağlar
Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
TCP/IP
Ayarı görmenizi veya değiştirmenizi sağlar
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Evet
Hayır
TCP/IP
WINS Sunucusu Adresi
DNS Sunucusu Adresi
Ayarı görmenizi veya değiştirmenizi sağlar
Not: Bu dört-alanlı bir IP adresidir.
IPv6 menüsü
Internet İletişim Kuralı sürüm 6 (IPv6) bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki menüyü kullanın.
Not: Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.
Menü öğesi
Açıklama
IPv6
IPv6 Etkinleştir
Açık
Kapalı
Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir
IPv6
Otomatik Yapılandırma
Açık
Kapalı
Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi
yapılandırmasını kabul etmesini sağlar.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
IPv6
Ayarı gösterir
Ana Makine adını göster
Not: Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Adresi Göster
Yönlendirici Adresini Göster
IPv6
DHCPv6 Etkinleştir
Evet
Hayır
Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirir
Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Yazıcı menülerini anlama
89
AppleTalk menüsü
Menü öğesi
Açıklama
Etkinleştir
Kapalı
Açık
AppleTalk desteğini etkinleştirir veya devreden çıkarır
Adı Göster
<hiçbiri>
Atanan AppleTalk adını gösterir
Adresi Göster
<hiçbiri>
Atanan AppleTalk adresini gösterir
Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Bölge Ayarla
Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar.
<ağ üzerinde bulunan bölgelerin listesi> Not: Varsayılan fabrika ayarı ağ için varsayılan bölgedir. Varsayılan
bölge yoksa, * ile işaretlenmiş bölge varsayılan fabrika ayarı olur.
USB menüsü
Menü öğesi
Açıklama
PCL SmartSwitch
Açık
Kapalı
USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı
dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemez.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı
PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak
ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini
kullanır.
PS SmartSwitch
Açık
Kapalı
USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı
dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemez.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL Smartswitch ayarı Açık ise yazıcı
PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak
ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini
kullanır.
NPA Modu
Açık
Kapalı
Otomatik
Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için
gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
• Bu ayarın değiştirilmesi yazıcının yeniden başlatılmasına neden
olur.
Yazıcı menülerini anlama
90
Menü öğesi
Açıklama
USB Arabelleği
USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar
Devre Dışı
Notlar:
Otomatik
3K - <izin verilen maksimum boyut> • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
• Devre Dışı ayarı işin arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır.
Arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır.
• USB arabellek boyutu ayarı 1K'lik artışlarla değiştirilebilir.
• İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer
bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya
Kapalı olup olmamasına bağlıdır.
• USB Arabelleğin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel ve
ağ arabelleklerinin boyutunu devre dışı bırakın veya küçültün.
• Bu ayarın değiştirilmesi yazıcının yeniden başlatılmasına neden
olur.
Mac İkili PS
Açık
Kapalı
Otomatik
Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
• Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak
filtreler.
• Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
USB - ENA
ENA Adresi
ENA Ağ Maskesi
ENA Ağ Geçidi
Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için
ağ adresi, ağ maskesi ve ağ geçidi bilgilerini atar.
Not: Bu menü öğesi ve alt menüleri yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası
üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
Paralel menüsü
Menü öğesi
Açıklama
PCL SmartSwitch
Açık
Kapalı
USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı
dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemez.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı
PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak
ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini
kullanır.
Yazıcı menülerini anlama
91
Menü öğesi
Açıklama
PS SmartSwitch
Açık
Kapalı
USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı
dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemez.
• Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı
PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak
ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini
kullanır.
NPA Modu
Kapalı
Otomatik
Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için
gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
• Bu ayar değiştirildiğinde otomatik olarak yazıcıyı sıfırlar.
Paralel Arabelleği
Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar
Devre Dışı
Notlar:
Otomatik
3K - <izin verilen maksimum boyut> • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
• Devre Dışı ayarı işin arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır. Diskte
arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır.
• Paralel arabirim boyutu ayarı 1-K artışlarla değiştirilebilir.
• İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer
bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya
Kapalı olup olmamasına bağlıdır.
• Paralel Arabellek maksimum boyut aralığını arttırmak için, USB ve
ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün.
• Bu ayar değiştirildiğinde otomatik olarak yazıcı sıfırlanır.
Gelişmiş Durum
Kapalı
Açık
Paralel bağlantı noktası aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
• Kapalı ayarı paralel bağlantı noktası üzerinden haberleşmeyi
devreden çıkarır.
İletişim Kuralı
Standart
Fastbytes
Paralel bağlantı noktası iletişim kuralını belirtir.
Notlar:
• Varsayılan ayar Fastbytes'dır. Mevcut çoğu paralel bağlantı noktasıyla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır.
• Standart ayarı paralel bağlantı noktası iletişim sorunlarını çözmeyi
dener.
Yazıcı menülerini anlama
92
Menü öğesi
Açıklama
Sıfırlama Yetkisi
Açık
Kapalı
Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul
edip etmeyeceğini belirler
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
• Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel bağlantı noktası aracılığıyla
Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla
sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.
Paralel Modu 2
Açık
Kapalı
Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön (Açık) veya arka (Kapalı)
kenarında mı örneklendiğini belirler.
Mac İkili PS
Açık
Kapalı
Otomatik
Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar
Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Notlar:
• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
• Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak
filtreler.
• Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA ile paralel
ENA Adresi
ENA Ağ Maskesi
ENA Ağ Geçidi
Yazıcıya bir paralel kabloyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için
ağ adresi, ağ maskesi ve ağ geçidi bilgilerini atar.
Not: Bu menü öğeleri yalnızca yazıcı paralel bağlantı noktası üzerinden
bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
Yazıcı menülerini anlama
93
Yazıcı mesajlarını anlama
Sanal ekranı kontrol etme
Yerleşik Web Sunucusu açıldığında ekranın sol üst köşesinde sanal bir ekran görüntülenir. Bu yazıcı
mesajlarını göstererek yazıcı kontrol panelinde gerçek bir ekran olarak çalışır.
Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini
bulun.
Ekranın sol üst köşesinde sanal ekran görüntülenir.
Durum ve hata mesajları listesi
Meşgul
Mesajın temizlenmesini bekleyin.
İptal ediliyor
Mesajın temizlenmesini bekleyin.
Ön kapağı kapatın
Yazıcının ön kapağını kapatın.
Arabellek temizleniyor
Mesajın temizlenmesini bekleyin.
Onaltılı İzleme
Yazıcı Onaltılı İzleme modunda.
Geçersiz Motor Kodu
Yazıcı için geçerli bir motor kodu yüklemeniz gerekir.
Not: Motor kodu ekranda bu mesaj görüntülenirken yüklenebilir.
Geçersiz Ağ Kodu
Dahili yazdırma sunucusu için geçerli ağ yazdırma kodunu yüklemeniz gerekir. Dahili yazdırma sunucusu
yazıcının içine takılan bir donanım seçeneğidir.
Not: Motor kodu ekranda bu mesaj görüntülenirken yüklenebilir.
Yazıcı mesajlarını anlama
94
Elle besleyiciye <x> yükle
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Elle besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
• Geçerli yazdırma işini iptal edin.
<kaynak> içine <x> yükle
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsiye veya diğer kaynağa doğru tür ve boyutta kağıt yükleyin.
• Geçerli yazdırma işini iptal edin.
Hazır Değil
Hazır durumuna geri dönmek için
veya
düğmesine basın veya düğmeyi serbest bırakın.
Enerji Tasarrufu
Yazıcı bir sonraki yazdırma işini beklerken enerji tasarrufu yapıyor. Yazıcıyı Güç Tasarrufu modundan
çıkarmak için bir yazdırma işi gönderin.
Motor Kodu Programlanıyor KAPATMAYIN
Mesajın temizlenmesini bekleyin.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Ekranda Motor Kodu Programlanıyor mesajı görüntülenirken yazıcının gücünü
kapatmayın.
Sistem Kodu Programlanıyor KAPATMAYIN
Mesajın temizlenmesini bekleyin.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Ekranda Sistem Kodu Programlanıyor mesajı görüntülenirken yazıcının gücünü
kapatmayın.
Hazır
Yazıcı yazdırma işlerini almaya hazır.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor
Mesajın temizlenmesini bekleyin. Varsayılan fabrika ayarları geri yüklendiğinde, yazıcı belleğindeki karşıdan
yüklenen tüm kaynaklar silinir. Bunlar arasında yazı tipleri, makrolar ve sembol setleri de bulunur.
Standart çıkış selesinden kağıt çıkar
Standart çıkış selesinden kağıt yığınını çıkarın.
Yazıcı mesajlarını anlama
95
Bekliyor
Yazıcı bir yazdırma işi aldı ancak ek verileri bekliyor.
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Arabelleğin içeriklerini yazdırmak için
• Geçerli yazdırma işini iptal edin.
düğmesine basın.
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin
Toner kartuşu yok veya düzgün çalışmıyor.
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.
• Toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.
32.yy Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor
Toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.
34 Kısa kağıt
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsiye uygun kağıdı yükleyin.
• Mesajı temizlemek için düğmesine basın ve farklı bir kağıt tepsisi kullanarak işi yazdırın.
• Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsiye doğru şekilde yüklendiğinden emin
olun.
• Yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türünü istediğinden emin olmak için Yazdırma Özellikleri veya Yazdır
İletişim Kutusu ayarlarını kontrol edin.
• Kağıt boyutunun doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Örneğin, Elle Besleyici Boyutu Universal olarak
ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
• Geçerli yazdırma işini iptal edin.
37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz
Yazdırma işini harmanlamak için yeterli bellek yok. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için
düğmesine basın.
• Geçerli yazdırma işini iptal edin.
38 Bellek dolu
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için
• Geçerli yazdırma işini iptal edin.
• Ek yazıcı belleğini takın.
düğmesine basın.İş doğru yazdırılamayabilir.
Yazıcı mesajlarını anlama
96
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için
• Geçerli yazdırma işini iptal edin.
• Ek yazıcı belleğini takın.
düğmesine basın.
54 Standart ağ yazılım hatası
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Yazdırmaya devam etmek için düğmesine basın.
• Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
• Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini yükseltin.
84 PC Kiti ömür uyarısı
Fotokondüktör kiti bitmek üzere.
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Fotokondüktör kitini değiştirin.
• Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
84 PC Kitini Değiştirin
Fotokondüktör kitinin ömrü bitti. Yeni bir fotokondüktör kiti takın.
42.xy Kartuş bölgesi uygun değil
Toner kartuşunu, yazıcınızı satın aldığınız bölge için uygun olan bir toner kartuşuyla değiştirin.
200.yy Kağıt sıkışması
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Sıkışan kağıda erişmek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
2 Sıkışmayı giderin.
3 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkardıysanız geri yerine takın.
4 Açık kapak veya tepsileri kapatın.
5 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
201.yy Kağıt sıkışması
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
2 Sıkışmayı giderin.
Yazıcı mesajlarını anlama
97
3 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini geri yerine takın.
4 Ön kapağı kapatın.
5 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
202.yy Kağıt sıkışması
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Ön kapağı açın.
2 Arka kapağı açın.
3 Sıkışmayı giderin.
4 Her iki kapağı kapatın.
5 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
231.yy Kağıt sıkışması
Not: Bu mesaj yalnızca yazıcıda bir önlü arkalı yazdırma ünitesi varsa görüntülenir.
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Ön kapağı açın.
2 Arka kapağı açın.
3 Sıkışmayı giderin.
4 Her iki kapağı kapatın.
5 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
233.yy Kağıt sıkışması
Not: Bu mesaj yalnızca yazıcıda bir önlü arkalı yazdırma ünitesi varsa görüntülenir.
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Sıkışan kağıda erişmek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın ve kolu bastırın.
• Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
2 Sıkışmayı giderin.
3 Açık kapak veya tepsileri kapatın.
4 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
234.yy Kağıt sıkışması
Not: Bu mesaj yalnızca yazıcıda bir önlü arkalı yazdırma ünitesi varsa görüntülenir.
Yazıcı mesajlarını anlama
98
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Sıkışan kağıda erişmek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
• Tepsi 1'i çıkarın ve kolu bastırın.
2 Sıkışmayı giderin.
3 Açık kapak veya tepsileri kapatın.
4 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
235.yy Kağıt sıkışması
Not: Bu mesaj yalnızca yazıcıda bir önlü arkalı yazdırma ünitesi varsa görüntülenir.
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Standart çıkış selesinden sıkışan kağıtları çıkarın.
2 Kağıt boyutunun yazıcı tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.
3 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
24x.yy Kağıt sıkışması
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Sıkışan kağıda erişmek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
• Tepsi 2'yi çıkarın.
2 Sıkışmayı giderin.
3 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkardıysanız geri yerine takın.
4 Açık kapak veya tepsileri kapatın.
5 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
251.yy Kağıt sıkışması
Mesajda, kağıdın sıkıştığı yer veya sıkışan kağıt sayısı belirtilir.
1 Elle besleyiciden sıkışan kağıdı çıkarın.
2 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
Yazıcı mesajlarını anlama
99
Yazıcının bakımını yapma
Optimum yazdırma kalitesini sürdürmek için, düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.
Yazıcının dışını temizleme
1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması
riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını
sökün.
2 Yazıcıdan tüm kağıtları çıkarın.
3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının dış kaplamasına zarar verebileceği için evlerde kullanılan temizleyici
madde ya da deterjanları kullanmayın.
4 Yazıcının yalnızca dışını silin.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcınıza zarar verebilir.
5 Yeni bir yazdırma işini başlatmadan önce yazıcının tüm alanlarının kuru olduğundan emin olun.
Sarf malzemelerini saklama
Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana
kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.
Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:
•
•
•
•
•
•
Doğrudan güneş ışığı
35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
% 80'in üzerindeki yüksek nem
Tuzlu hava
Aşındırıcı gazlar
Yoğun toz
Sarf malzemelerinden tasarruf etme
Yazıcı menülerini kullanarak sarf malzemelerinden tasarruf etme
Toner ve kağıt tasarrufu sağlamanıza yardımcı olmak üzere yazıcı menülerinden değiştirebileceğiniz bazı
ayarlar vardır.
Yazıcının bakımını yapma
100
Yazıcı menülerine erişmek için:
• Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazarak Yerleşik Web Sunucusunu açın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir.
Sarf malzemesi
Menü öğesinin yolu
Menü öğesinin amacı
Toner
Kalite menüsünden Toner Koyuluğu
ayarını yapabilirsiniz.
Kağıt sayfasına veya özel ortama uygulanan
toner seviyesini ayarlamanızı sağlar. Değer
aralığı, 1 (en açık ayar) ile 10 (en koyu ayar)
arasında değişir ve varsayılan fabrika ayarı
8'dir.
Kağıt veya özel ortam Son İşlem menüsünden Çoklu-Baskı
(Birden Çok Sayfa Yazdırma) ayarını
yapabilirsiniz.
Son İşlem menüsünden Arkalı Önlü'yü
seçebilirsiniz.
Sayfanın bir yüzüne iki veya daha fazla sayfa
görüntüsü yazdırmak için seçim yapmanızı
sağlar. Çoklu-Baskı değerleri Sayfada 2,
Sayfada 3, Sayfada 4, Sayfada 6, Sayfada 9,
Sayfada 12 ve Sayfada-16'dır.
Bir kağıt sayfasının her iki tarafına da yazdırmanızı sağlar.
Birden çok kopya yazdırıldığında sarf malzemelerinden tasarruf etme
Birden çok kopya yazdırmanız gerekiyorsa, önce ilk kopyayı yazdırıp diğer kopyaları yazdırmadan önce
doğruluğunu kontrol ederek sarf malzemesi tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme
Bir sarf malzemesinin değiştirilmesi veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.
Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme
Not: Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Device Status (Aygıt Durumu) öğesini tıklatın. Aygıt Durumu sayfası görüntülenerek sarf malzemesi
seviyelerinin bir özetini gösterir.
Yazıcının bakımını yapma
101
Sarf malzemesi sipariş etme
ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileriyle ilgili bilgi
almak üzere 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde,
Lexmark Web Sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.
Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı
varsayımına dayanmaktadır.
Toner kartuşu sipariş etme
Ekranda 88 Toner az mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan metin veya resim solgunsa, toner kartuşunun
ömrünü uzatabilirsiniz:
1 Toner kartuşunu çıkarın.
2 Toneri dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice yanlara ve öne-arkaya doğru sallayın.
3 Kartuşu geri takın ve yazdırmaya devam edin.
Not: Bu işlemi yazdırılan metnin veya resmin solgunluğu kaybolmayana kadar bir kaç kez tekrarlayın ve
ardından kartuşu değiştirin.
Yazıcınız için özel olarak tasarlanmış önerilen toner kartuşları şunlardır. Parça numaraları
gösterilmektedir.
Parça adı
Normal kartuş
Lexmark İade Programı Kartuşu
ABD ve Kanada için
Toner kartuşu
E260A21A
E260A11A
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için
Toner kartuşu
E260A21E
E260A11E
Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan dahil, Asya Pasifik Bölgesi için
Toner kartuşu
E260A21P
E260A11P
Latin Amerika için
Toner kartuşu
E260A21L
E260A11L
Yazıcının bakımını yapma
102
Fotokondüktör kiti sipariş etme
Yazıcıda, yazıcınızın modeline bağlı olarak fotokondüktör kitinin ömrünün bitmek üzere olduğunu bildiren bir
mesaj veya ışık dizisi gösterilir. Bu durumda bir fotokondüktör kiti sipariş edin. Bir ağ kurulumu sayfası
yazdırarak da fotokondüktör kitinin durumunu görebilirsiniz.
Parça adı
Parça numarası
Fotokondüktör kiti E260X22G
Sarf malzemelerini değiştirme
Toner kartuşunu değiştirme
Işık dizisi
Toner az
•
•
- Açık
- Açık
"Toner az" ışık dizisi gösterildiğinde veya yazdırılan sayfaların solgunlaştığını gördüğünüzde, toner kartuşunu
çıkarın. Toneri dağıtmak için iki-yana ve öne-arkaya kuvvetlice sallayıp yeniden takın ve yazdırmaya devam
edin. Kartuşu salladığınız halde yazdırma kalitesi iyileşmiyorsa toner kartuşunu değiştirin.
Not: Bir menü ayarları sayfası yazdırarak kartuşunuzda yaklaşık ne kadar toner kaldığını kontrol edebilirsiniz.
Toner kartuşunu değiştirmek için:
1 Yazıcının sol tarafındaki düğmeye basıp kapağı aşağı indirerek ön kapağı açın.
Yazıcının bakımını yapma
103
2 Fotokondüktör kitinin tabanındaki düğmeye basın ve ardından kolu kullanarak toner kartuşunu çekip
çıkarın.
3 Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bir toner kartuşunu değiştirirken, yeni kartuşu uzun süre doğrudan güneş ışığı
altında bırakmayın. Uzun süre doğrudan ışık alması yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.
4 Toneri dağıtmak için kartuşu her yöne çevirin.
Yazıcının bakımını yapma
104
5 Toner kartuşundaki silindirleri fotokondüktör kitinin olukları üzerindeki oklarla hizalayarak yeni toner
kartuşunu takın. Toner kartuşunu gidebildiği noktaya kadar itin. Yerine doğru şekilde takıldığında kartuş
tık sesi çıkararak yerine oturur.
6 Ön kapağı kapatın.
Fotokondüktör kitini değiştirme
Fotokondüktör kiti maksimum sayfaya ulaştığında yazıcı bunu size bildirir. Yazıcı "Fotokondüktör ömür
uyarısı" ışık dizisini veya "Fotokondüktörü değiştirin" ışık dizisini görüntüleyerek bildirim yapar.
Işık dizileri
Fotokondüktör ömür uyarısı
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Yazıcının bakımını yapma
105
Fotokondüktörü değiştirin
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Işık dizisini ilk aldığınızda hemen yeni bir fotokondüktör kiti sipariş etmeniz gerekir. Fotokondüktör kiti resmi
ömrünün-sonuna ulaştıktan sonra yazıcı düzgün şekilde çalışmaya devam ederken yazdırma kalitesi büyük
ölçüde düşer.
Not: Fotokondüktör kiti yalnızca bir öğedir.
Fotokondüktör kitini değiştirmek için:
1 Yazıcının sol tarafındaki düğmeye basıp ön kapağı aşağı indirerek ön kapağı açın.
2 Toner kartuşunun kolundan çekerek fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu birlikte tek bir ünite olarak
yazıcıdan çekip çıkarın.
Not: Fotokondüktör kiti ve toner kartuşu tek bir üniteyi oluşturur.
Yazıcının bakımını yapma
106
Üniteyi düz ve temiz bir zemine yerleştirin.
3 Fotokondüktör kitinin tabanındaki düğmeye basın. Kolu kullanarak toner kartuşunu yukarı ve dışarı doğru
çekin.
4 Yeni fotokondüktör kitini ambalajından çıkarın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Aksi takdirde daha sonraki
işlerin yazdırma kalitesi etkilenebilir.
5 Toner kartuşundaki silindirleri oluklarla hizalayarak toner kartuşunu fotokondüktör kitine yerleştirin. Toner
kartuşunu tık sesi çıkarıp yerine oturuncaya kadar itin.
Yazıcının bakımını yapma
107
6 Ünitenin kılavuzları üzerindeki okları yazıcıdaki oklarla hizalayarak üniteyi yazıcıya yerleştirin. Üniteyi
gidebildiği noktaya kadar itin.
7 Fotokondüktör kitini değiştirdikten sonra fotokondüktör sayacını sıfırlayın. Sayacı sıfırlamak için yeni
fotokondüktör kitiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör kiti değiştirilmeden fotokondüktör sayacının sıfırlanması
yazıcınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersizleştirebilir.
8 Ön kapağı kapatın.
Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü
Lexmark ürünlerini geri dönüşüme girmek üzere göndermek için:
1 www.lexmark.com/recycle adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürün tipini bulun ve ardından listeden ülkenizi seçin.
3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
Yazıcıyı taşıma
Yazıcıyı taşımadan önce
DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için aşağıdaki
kurallara uyun.
• Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
• Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
• Çekmeceyi ve yazıcıyı aynı anda kaldırmaya çalışmak yerine, yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırın
ve bir kenara koyun.
Not: Yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.
• Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisi kapsamında değildir.
Yazıcının bakımını yapma
108
Yazıcıyı başka bir yere taşıma
Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:
• Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği
genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin
boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
• Yazıcıyı dik tutun.
• Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
Yazıcıyı uzak bir yere nakletme
Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.
Yazıcının bakımını yapma
109
İdari destek
Enerji Tasarrufunu Ayarlama
Yazıcının Enerji Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği süreyi artırmak veya azaltmak için
aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcınız ağda bulunuyorsa, Yerleşik Web Sunucusu'na erişin:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde
IP adresini bulun.
2 Settings (Ayarlar) düğmesini ve ardından General Settings (Genel Ayarlar) öğesini tıklatın.
3 Timeouts (Zaman Aşımları) düğmesini tıklatın ve ardından Güç Tasarrufu kutusunda yazıcının Güç
Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği dakika sayısını artırın veya azaltın. Kullanılabilir ayar
aralığı 1-240 dakikadır.
4 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
• Yazıcınız bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı kullanın.
1 Setup (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
2 Güç Tasarrufu onay kutusunun seçildiğinden emin olun.
3 Küçük ok düğmelerini tıklatarak yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği dakika
sayısını artırın veya azaltın. Kullanılabilir ayar aralığı 1-240 dakikadır.
4 Menü çubuğunda Actions (Eylemler) Œ Apply Settings (Ayarları Uygula) öğesini tıklatın.
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme
Aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcınız ağda bulunuyorsa, Yerleşik Web Sunucusu'na erişin:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Ayarlar ekranından General Settings (Genel Ayarlar) öğesini tıklatın.
3 Fabrika Varsayılanları altında Restore Now (Şimdi Geri Yükle) seçeneğini belirleyin ve ardından
Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
İdari destek
110
• Yazıcınız bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı kullanın.
1 Yardımcı programı açın.
2 Aşağıdakilerden birini yapın:
– Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı menü çubuğunda Actions (Eylemler) Œ Restore Factory
Defaults (Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle) öğelerini tıklatın.
– Yazıcı Ayarları içinde Factory Defaults (Fabrika Varsayılanları) öğesini tıklatın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle seçeneği, Ağ/Bağlantı Noktası menü
ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. RAM'de saklanan
tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.
• Yazıcı kontrol panelini kullanarak da varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Yönergeler için bir
yazıcı ayarları yapılandırma sayfası yazdırın.
Aygıt durumunu kontrol etme
Yerleşik Web Sunucusunun Aygıt Durumu sayfasından tepsi ayarlarını, toner kartuşundaki toner seviyesini,
fotokondüktör kitinde kalan ömür yüzdesini ve belirli yazıcı parçalarının kapasite ölçümlerini görmek
mümkündür. Aygıt durumuna erişmek için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Device Status (Aygıt Durumu) sekmesini tıklatın. Aşağıdaki menü görüntülenir:
Aygıt Durumu
Toner Durumu
Kağıt Giriş Tepsisi
Kağıt Çıkış Selesi
Aygıt Türü
Hız
Toner Kartuşu Kapasitesi
PC Ünitesi Kalan Ömür
Raporları görüntüleme
Yerleşik Web Sunucusu'ndan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf
malzemelerinin durumunu değerlendirmek için kullanışlıdır. Bir ağ yazıcısından raporları görüntülemek için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Reports (Raporlar) düğmesini tıklatın.
İdari destek
111
Aşağıdaki raporlar Yerleşik Web Sunucusu'ndan görüntülenebilir:
Raporlar
Aygıt İstatistikleri
Aygıt Ayarları
Aygıt Bilgileri
Profiller Listesi
Yazıcı Sunucusu Kurulum Sayfası
Raporlarda aşağıdaki alt kategoriler vardır:
Aygıt İstatistikleri
Aygıt Ayarları Aygıt Bilgileri Yazıcı Sunucusu Kurulum Sayfası
İş Bilgileri
Kağıt Menüsü
Belge Uzunluğuna Göre İş Raporlar
Sayfa Sayısı
Ethernet10/100
Kurulu Bellek
Standart Ağ Kartı
İşlemci Hızı
Entegre Ağ Seçeneği Ayarları
Diğer İş Verileri
Ayarlar
Ortam Yaprak Sayacı
Ağ/Bğlnt. Nokt. Seri Numarası TCP/IP
Raporlar
Ağ Kartı
Motor Kimliği
Yükleyici
TCP/IP
Çekirdek
IPv6
Temel
USB Menüsü
Ağ
Uyarılar
Ağ Sürücüsü
Aygıt Bilgileri
Motor
IPv6
Kartuş Bilgileri Yazı Tipi
Yazıcı menülerine erişimi kısıtlama
Parolalar oluşturarak ve korunacak belirli menüleri seçerek menülere girişi koruma altına alabilirsiniz.
Korumalı bir menü seçildiğinde, kullanıcıdan doğru parolayı girmesi istenecektir.
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak yazıcı menülerini korumak için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
3 Diğer Ayarlar altında Security (Güvenlik) öğesini tıklatın.
4 Web Page Password Protect (Web Sayfası Parola Koruma) öğesini tıklatın. Kağıt, Raporlar, Ayarlar
ve Ağ/Bağlantı Noktaları menülerine girişi korumak mümkündür.
5 Bu ekranda bir Kullanıcı Parolası ve Gelişmiş Parola ayarlayabilirsiniz. Hangi parolanın hangi menüye
erişim sağlayacağını belirleyin. Menüyü koruma altına almamayı da tercih edebilirsiniz.
Not: Güvenlik menüsü, bir Gelişmiş Parola veya bir Kullanıcı Parolası atandığında daima
parola-korumalıdır. Her iki parola birden ayarlanmışsa, Güvenlik menü moduna erişim için yalnızca
Gelişmiş Parola geçerlidir.
6 Ayarlarınızı kaydetmek için Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
İdari destek
112
E-posta uyarıları kurma
Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıdın değiştirilmesi, eklenmesi ya da sıkışmanın giderilmesi gerektiğinde
yazıcının size bir e-posta göndermesini sağlayabilirsiniz.
E-posta uyarıları kurmak için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
3 Diğer Ayarlar altında E-mail Alert Setup (E-posta Uyarısı Kurulumu) düğmesini tıklatın.
4 Bildirim öğelerini seçin ve e-posta uyarılarını almasını istediğiniz e-posta adreslerini yazın.
5 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Not: E-posta sunucusunu kurmak için sistem destek personelinizle görüşün.
Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma
Sarf malzemeleri azaldığında veya ömrünün-sonuna-ulaştığında bunun size ne şekilde bildirilmesini
istediğinizi belirleyebilirsiniz.
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırmak için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
3 Print Settings (Yazdırma Ayarları) düğmesini tıklatın.
4 Supply Notifications (Sarf Mlzm Bildirimleri) düğmesini tıklatın.
5 Her sarf malzemesinin açılır-menüsündeki bildirim seçenekleri arasından tercih yapın. Her seçenek için
açıklama sağlanmıştır.
6 Seçimlerinizi kaydetmek için Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Yazıcı ayarlarını diğer yazıcılara kopyalama
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak, yazıcı ayarlarını 15 adede kadar başka ağ yazıcısına
kopyalayabilirsiniz. Yazıcı ayarlarını kopyalamak için:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP
adresini bulun.
2 Copy Printer Settings (Yazıcı Ayarları Kopyala) düğmesini tıklatın.
İdari destek
113
3 Dili değiştirmek için, açılır-listeden bir dil seçin ve Click here to submit language (Dili göndermek için
burayı tıklatın) öğesini tıklatın.
4 Printer Settings (Yazıcı Ayarları) öğesini tıklatın.
5 Kaynak ve hedef yazıcıların IP adresini girin.
Not: Ek hedef yazıcılar eklemek için Add Target IP (Hedef IP Ekle) düğmesini tıklatın.
6 Copy Printer Settings (Yazıcı Ayarları Kopyala) düğmesini tıklatın.
İdari destek
114
Sıkışmaları giderme
Sıkışmaları önleme
Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.
• Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Kağıt ve özel ortamlar
kılavuzu”, sayfa 52.
• Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
• Buruşmuş, kırışmış, nemli veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
• Kağıtları yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
•
•
•
•
Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
Kağıdı uygun bir ortamda saklayın.
Yazıcı yazdırma işlemini sürdürürken tepsileri çıkarmayın. Tepsiyi çıkarmadan önce
bekleyin. Kağıt yüklemeye yönelik ışık dizisi, tepsinin çıkarılabileceğini de gösterir:
ışığının yanmasını
Kağıt yükleme
- Açık
•
•
•
•
•
Yazıcı yazdırırken elle besleyiciye kağıt yüklemeyin.
ışığının yanmasını bekleyin.
Kağıt yükledikten sonra tüm tepsileri sonuna kadar itin.
Tepsilerdeki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda çok sıkı bastırmadığından emin olun.
Tüm kağıt boyutlarının ve kağıt türlerinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
Tüm yazıcı kablolarının doğru bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için kurulum belgelerine bakın.
Sıkışmaları giderme
115
Sıkışma bölgelerine erişim
Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın. Aşağıdaki resimde olası sıkışma bölgeleri
gösterilmektedir.
Erişim noktası Açıklama
1
Ön kapağı açmak için düğmeye basın. Bu kapağın altında, toner kartuşunun ve fotokondüktör
kitinin bulunduğu ünite yer alır.
2
Standart çıkış selesi
3
Ön kapak
4
Elle besleyici kapağı
5
Standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1)
6
İsteğe bağlı tepsi (Tepsi 2)
7
Arka kapak
Sıkışma ışıklarını ve erişim konumlarını anlama
Aşağıdaki tabloda sıkışma ışıkları ve mesajları listelenmekte ve her bir sıkışmaya nasıl erişileceğine ilişkin
kısa yönergeler sağlanmaktadır. Devamında daha ayrıntılı yönergeler vardır.
Not: Listelenen sıkışma mesajları, Yerleşik Web Sunucusunun sanal ekranında görüntülenir.
200.yy Kağıt sıkışması
200.yy Kağıt sıkışması
Sıkışmaları giderme
116
- Açık
- Açık
- Açık
Aşağıdakilerden birini deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
201.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
202.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
Sıkışmaları giderme
117
231.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
233.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Aşağıdakilerden birini deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın ve kolu bastırın.
• Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
234.yy Kağıt sıkışması
Sıkışmaları giderme
118
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Aşağıdakilerden birini deneyin:
• Önce ön kapağı ve sonra arka kapağı açın.
• Tepsi 1'i çıkarın ve kolu bastırın.
235.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Yanıp Sönüyor
- Yanıp Sönüyor
- Açık
Standart çıkış selesinden sıkışan kağıtları çıkarın.
24x.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
Aşağıdakilerden birini deneyin:
• Tepsi 1'i çıkarın.
• Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini ve toner kartuşu ünitesini çıkarın.
• Tepsi 2'yi çıkarın.
Sıkışmaları giderme
119
251.yy Kağıt sıkışması
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
Elle besleyiciden sıkışan kağıdı çıkarın.
Fotokondüktör kiti ve toner kartuşu arkasındaki
sıkışmaları temizleme
1 Açma düğmesine basın ve ön kapağı indirin.
Sıkışmaları giderme
120
2 Fotokondüktör kitinin ve toner kartuşunun bulunduğu üniteyi yazıcıdan kaldırıp çekin. Üniteyi düz ve temiz
bir yüzeye koyun.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör kitinin altındaki fotokondüktöre dokunmayın. Kartuşu tutarken
kartuş kolunu kullanın.
DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden
olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu alandan kağıt almadan önce yüzeyin soğumasını
bekleyin.
3 Sıkışan kağıdı çıkarın.
Not: Kağıt kolayca çıkmıyorsa kağıdı çıkarmak için arka kapağı açın.
4 Üniteyi hizalayıp geri yerine takın.
Sıkışmaları giderme
121
5 Ön kapağı kapatın.
6 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
Standart çıkış selesindeki sıkışmaları temizleme
Arkalı önlü yazdırma için desteklenmeyen bir kağıt boyutu kullanılarak yazıcıya arkalı önlü yazdırma işi
gönderildi. Standart çıkış selesinde bir sayfa sıkıştı.
Sıkışmayı gidermek için standart çıkış selesinden sayfayı hafifçe çekip çıkarın.
Tepsi 1'deki sıkışmaları temizleme
Sıkışmanın standart tepsi olan Tepsi 1'in içinde mi yoksa arkasında mı olduğunu görmek için:
1 Tepsi 1'i çıkarın.
Sıkışmaları giderme
122
2 Sıkışan kağıdı çıkarın.
3 Gerekirse kağıdı serbest bırakıp sıkışmayı gidermek için kolu bastırın.
4 Tepsiyi içeri sokun.
5 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
Sıkışmaları giderme
123
Tepsi 2'deki sıkışmaları temizleme
Sıkışmanın Tepsi 2'nin içinde mi yoksa arkasında mı olduğunu görmek için:
1 Tepsi 2'yi çıkarın.
2 Sıkışan kağıdı çıkarın.
Sıkışmaları giderme
124
3 Tepsiyi içeri sokun.
4 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
Elle besleyicideki sıkışmaları giderme
Elle besleyicide sıkışan kağıtlar genellikle yakalanarak doğrudan dışarı çekip çıkarılabilir. Sıkışma bu şekilde
giderilemezse, fotokondüktör kitinin ve toner kartuşu ünitesinin arkasında sıkışan kağıdı kontrol edin. Daha
fazla bilgi için bkz. “Fotokondüktör kiti ve toner kartuşu arkasındaki sıkışmaları temizleme”, sayfa 120.
Sıkışmaları giderme
125
Arka kapağın arkasındaki sıkışmaları temizleme
Yazıcıdan çıkan bir kağıt varsa, kağıdı çekip çıkarın. Yazıcıdan kağıt çıkmıyorsa:
1 Açma düğmesine basın ve ön kapağı indirin.
2 Arka kapağı çekerek açın.
Kağıt, bir ucu çıkış selesine takılmış şekilde sıkışmış olabilir.
Sıkışmaları giderme
126
3 Sıkışan kağıdı çıkarın.
4 Ön ve arka kapakları kapatın.
5 Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
Sıkışmaları giderme
127
Sorun giderme
Temel yazıcı sorunlarını giderme
Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı yanıt vermiyorsa, şunlardan emin olun:
•
•
•
•
Elektik kablosunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olduğundan.
Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.
Kaçak Akım Koruma Cihazı'nın (GFCI) durdurulmadığından.
Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna
bağlanmamış olduğundan.
• Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımların çalışıyor durumda olduğundan.
• Yazıcının gücünün açılmış olduğundan. Yazıcı güç anahtarını kontrol ettiğinizden.
• Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ
aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
• Tüm seçeneklerin düzgün şekilde takılmış olduğundan.
• Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru olduğundan.
Bu olasılıkların her birini kontrol ettikten sonra yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından
yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.
Yazdırma sorunlarını çözme
İşler yazdırılmıyor
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
YAZICININ YAZDIRMAYA HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
İşi yazdırmaya göndermeden önce
ışığının yandığından emin olun.
STANDART ÇIKIŞ SELESİNİN DOLU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN
Standart çıkış selesinden kağıt yığınını çıkarın.
TEPSİNİN BOŞ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN
Tepsiye kağıt yükleyin.
DOĞRU YAZICI YAZILIMININ YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN
Yazıcı modeliniz için doğru yazıcı yazılımını yüklediğinizden emin olun.
Hangi yazılımın yüklendiğini kontrol etmek için Yazılım ve Belgeler CD'sindeki Install printer and software
(Yazıcı ve yazılımları yükle) düğmesini tıklatın. Yazılımın model numarasının yazıcınızın model
numarasıyla aynı olduğundan emin olun.
Sorun giderme
128
Yazıcı yazılımının en güncel durumda olduğundan emin olmak için www.lexmark.com adresinden
Lexmark Web sitesini kontrol edin.
YAZICININ AĞA BAĞLI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve durumun Bağlı göründüğünden emin olun. Durum Bağlı Değil ise, ağ
kablolarını kontrol edin ve ardından ağ kurulumu sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru
çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.
Yazıcı yazılımının kopyalarını, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulabilirsiniz.
ÖNERİLEN USB, SERİ VEYA ETHERNET KABLOSUNU KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.
Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.
YAZICI KABLOLARININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.
Yazıcının kablo bağlantısının güvenli bir şekilde yapıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla
birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.
Çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor
Belgelerde mevcut olmayan fontlar var.
1 Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın.
2 Yazıcı simgesini tıklatın.
Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
3 Print as image (Resim olarak yazdır) öğesini seçin.
4 OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor
İş çok karmaşık.
Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma
işinizin karmaşıklığını düşürün.
İş yanlış tepsiden veya yanlış kağıda yazdırılıyor
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARINI KONTROL EDİN
Kağıt menüsünde, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarının tepsilere yüklü kağıtla aynı olduğundan emin
olun. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcı bir ağda bulunuyorsa, Web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcının IP adresini yazarak Yerleşik
Web Sunucusuna erişin. Ayarlar sekmesinden Paper Menu (Kağıt Menüsü) düğmesini tıklatın
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir.
Sorun giderme
129
İŞLETİM SİSTEMİNİZDE KAĞIT SEKMESİ AYARLARINI KONTROL EDİN.
Windows işletim sisteminde Yazdırma Özellikleri'ni veya Macintosh işletim sisteminde yazdır iletişim
kutusunu açın. Kağıt boyutu, Kağıt tepsisi ve Kağıt türü için Giriş seçenekleri ayarlarının tepsiye yüklenen
kağıtla aynı olduğundan emin olun.
Hatalı karakterler yazdırılıyor
Onaltılı İzleme modu
- Yavaşça yanıp sönüyor
Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olduğundan emin olun. "Onaltılı İzleme modu" ışık dizisi görüntülenir, işinizi
yazdırmadan önce Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için
yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.
Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor
Aşağıdakilerin tamamını yaptığınızdan emin olun:
• Tepsi 1 ve Tepsi 2'ye aynı boyut ve türde kağıt yerleştirdiğinizden.
• Yazdırma Özellikleri veya yazdır iletişim kutusundan Kağıt kaynağını Otomatik seç olarak
değiştirdiğinizden.
Büyük işler harmanlanmıyor
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
HARMANLA AYARINI CONTROL EDİN
Son İşlem menüsünde Harmanla seçeneğinin Açık olduğundan emin olun. Son İşlem menüsüne erişmek
için aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcı bir ağda bulunuyorsa, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazarak Yerleşik
Web Sunucusuna erişin. Ayarlar ekranından Finishing Menu (Son İşlem Menüsü) öğesini tıklatın.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir.
Sorun giderme
130
İŞLETİM SİSTEMİNİZDE KAĞIT SEKMESİ AYARLARINI KONTROL EDİN.
Windows işletim sisteminde Yazdırma Özellikleri'ni veya Macintosh işletim sisteminde yazdır iletişim
kutusunu açın. "Kopyaları harmanla" için "Sayfa düzeni" ayarının Açık olduğundan veya Harmanla onay
kutusunun seçildiğinden emin olun.
Not: Harmanla onay kutusunun işareti kaldırıldığında Son İşlem menüsündeki ayar geçersizleştirilir.
YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN
Yazı Tipi sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak
yazdırma işinin karmaşıklığını azaltın.
YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Yazıcı belleği ekleyin.
Seçenek sorunlarını çözme
Seçenek doğru çalışıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor
Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:
YAZICIYI SIFIRLAYIN
Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.
SEÇENEĞİN YAZICIYA DOĞRU BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.
1 Yazıcıyı kapatın.
2 Yazıcının fişini prizden çekin.
3 Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
SEÇENEĞİN TAKILI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun.
Seçenek listede yoksa, yeniden kurun.
SEÇENEĞİN SEÇİLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
Kullandığınız programdan, seçeneği seçin. Mac OS 9 kullanıcıları, yazıcının Chooser'da kurulu olduğundan
emin olmalıdır.
Sorun giderme
131
Çekmeceler
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KAĞIDIN DOĞRU YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN
1 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekin.
2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
3 Kılavuzların kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
4 Tepsiyi içeri sokun.
YAZICIYI SIFIRLAYIN
Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.
Bellek kartı
Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
Kağıt besleme sorunlarını çözme
Kağıt çok sık sıkışıyor
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KAĞIDI KONTROL EDİN
Önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu”,
sayfa 52.
KAĞITLARI TEPSİYE YÜKLEMEDEN ÖNCE ESNETİN, HAVALANDIRIN VE DÜZLEŞTİRİN.
TEPSİDE ÇOK FAZLA KAĞIT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN
Kağıt yığınının tepside belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.
KILAVUZLARI KONTROL EDİN
Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.
Sorun giderme
132
KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR
• Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
• Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.
Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması ışığı yanmaya devam
ediyor
Kağıt yolu temiz değil. Tüm yoldaki sıkışan kağıtları temizleyin ve ardından açık kapakları kapatın.
Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor
Sıkışma Giderme ayarı Kapalı olarak ayarlanmıştır. Sıkışma Giderme ayarını Otomatik veya Açık olarak
ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcı ağda bulunuyorsa, Yerleşik Web Sunucusu'na erişin:
1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde
IP adresini bulun.
2 Ayarlar sekmesinde Sıkışma Giderme'nin Otomatik veya Açık olarak ayarlandığından emin olun ve
Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir. Ayarlar menüsünde Sıkışma Giderme'nin Otomatik veya Açık olarak ayarlandığından emin olun.
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme
Aşağıdaki bölümlerde yer alan bilgiler yazdırma kalitesi sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir. Bu öneriler
de sorunu çözmüyorsa, Müşteri Destek Merkezi'ni arayın. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya
değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Yazdırma kalitesi sorunlarını görme
Yazdırma kalitesi sorunlarını görmek için yazdırma kalitesi sınama sayfalarını yazdırın.
1 Yazıcıyı kapatın ve ön kapağı açın.
2 Yazıcıyı açarken
3
düğmesini basılı tutun.
düğmesini serbest bırakın.
Sorun giderme
133
4 Ön kapağı kapatın. Ana menüyü temsil eden ışık dizisi görüntülenir.
- Açık
- Açık
- Açık
- Açık
5 Yazıcı ayarları yapılandırma sayfasında gösterildiği gibi
düğmesini basılı tutun ve yazdırma kalitesi
sınama sayfaları için ışık dizisini görünce düğmeyi serbest bırakın.
6 Tüm ışıklar sırayla yanıncaya kadar
düğmesini basılı tutun.
Birkaç dakika sonra yazdırma kalitesi sınama sayfaları yazdırılır. Bu sayfalarda şunlar bulunur:
• Aygıt, kartuş, marj ayarları ve minimum strok genişliği hakkında bilgi içeren bir bilgi sayfası ve yazdırma
kalitesini değerlendirmeye yönelik bir grafik
• Yazıcının çeşitli grafik türlerini yazdırma kapasitesini değerlendirmeye yönelik iki sayfa
7 Yazdırma kalitesini belirlemek için sayfaları inceleyin. Sorun varsa bkz. “Yazdırma kalitesi sorunlarını
çözme”, sayfa 133.
Ana menüye dönmek için, tüm ışıklar sırayla yanıncaya kadar
çıkmak için yazıcıyı kapatın.
düğmesini basılı tutun. Menülerden
Boş sayfalar
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Toner kartuşunu çıkarın ve yeniden takın.
• Fotokondüktör kitini çıkarın ve geri takın.
Yazıcı halen boş sayfa yazdırmaya devam ederse servise gönderilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Müşteri
Desteği ile irtibat kurun.
Sorun giderme
134
Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil
Karşıdan yüklenen fontlar kullanıyorsanız, bu fontların yazıcı, ana bilgisayar veya yazılım programı tarafından
desteklendiğinden emin olun.
Kırpılmış resimler
Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:
KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN
Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.
KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN
Kağıt Boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
Gri arka plan
İşi yazdırmaya göndermeden önce Kalite menüsünden düşük bir Toner Koyuluğu ayarı seçin. Kalite
menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcı bir ağda bulunuyorsa, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazarak Yerleşik Web
Sunucusuna erişin. Ayarlar sekmesinden Print Settings (Yazdırma Ayarları) öğesini tıklatın.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir.
Sorun giderme
135
Hayalet resimler
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
FOTOKONDÜKTÖR KİTİ BOZUK OLABİLİR
Fotokondüktör kitini değiştirin.
KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARINI KONTROL EDİN
Kağıt menüsünden kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde
değiştirin. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:
• Yazıcı bir ağda bulunuyorsa, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazarak Yerleşik
Web Sunucusuna erişin. Ayarlar sekmesinden Paper Menu (Kağıt Menüsü) öğesini tıklatın.
• Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Bu yardımcı programlardan biri yazıcı yazılımıyla
yüklenir.
Hatalı marjlar
KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN
Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.
KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN
Kağıt Boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN
İşi yazdırmaya göndermeden önce, Yazdırma Özellikleri'nde veya yazılım programında doğru sayfa
boyutunu belirtin.
Sorun giderme
136
Kağıt kıvrılması
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN
Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR
Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
• Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.
Yazdırılan sayfa çok koyu
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN
Toner Koyuluğu ayarı çok koyu, Parlaklık ayarı çok koyu veya Kontrast ayarı çok yüksek.
• Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
Not: Bu çözüm yalnızca Windows kullanıcıları için geçerlidir.
• Kalite menüsünden, bu ayarları değiştirin.
KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR
• Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
• Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.
KAĞIDI KONTROL EDİN
Kaba yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.
KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN
Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR.
Toner kartuşunu değiştirin.
Sorun giderme
137
Yazdırılan sayfa çok açık
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN
Toner Koyuluğu ayarı çok açık, Parlaklık ayarı çok açık veya Kontrast ayarı çok düşük.
• Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
Not: Bu çözüm yalnızca Windows kullanıcıları için geçerlidir.
• Kalite menüsünden, bu ayarları değiştirin.
KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR
• Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
• Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.
KAĞIDI KONTROL EDİN
Kaba yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.
KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN
Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
TONER AZ OLABİLİR.
Sanal ekranda Toner az mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan iş solgun olduğunda yeni bir toner
kartuşu sipariş edin.
TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR.
Toner kartuşunu değiştirin.
Çarpık yazdırılıyor
KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN
Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.
Sorun giderme
138
KAĞIDI KONTROL EDİN
Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.
Sayfada toner sisi veya arka plan gölgesi var
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR
Toner kartuşunu değiştirin.
KAĞIT YOLUNDA TONER VAR
Müşteri Destek Merkezine başvurun.
Toner çıkıyor
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN
Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
KAĞIT DOKUSU AYARINI KONTROL EDİN
Kağıt Dokusu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
Toner benekleri var
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
Sorun giderme
139
TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR
Toner kartuşunu değiştirin.
KAĞIT YOLUNDA TONER VAR
Müşteri Destek Merkezine başvurun.
Transparan yazdırma kalitesi kötü
TRANSPARANLARI KONTROL EDİN
Yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen transparanları kullanın.
KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN
Transparanları yükleyin ve Kağıt Türü ayarının Transparan olarak ayarlandığından emin olun.
Kesikli yatay çizgiler
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KAĞIT BELİRLİ BİR KAYNAKTAN BESLENDİĞİNDE TONER LEKE YAPABİLİR
İş için kağıt beslemek üzere Yazdırma Özellikleri, yazdır iletişim kutusu veya yazıcı kontrol panelinde başka
bir tepsi ya da besleyici seçin.
TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR
Toner kartuşunu değiştirin.
KAĞIT YOLUNUN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Fotokondüktör kiti ve ısıtıcı arasına kağıt sıkışmış olabilir. Isıtıcı alanının etrafında kağıt yolunu kontrol edin.
DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcıda ısıtıcının yakınındaki alan sıcaktır. Bu alandan kağıdı çıkarmadan
önce alanın soğumasını bekleyin.
Gördüğünüz kağıtları çıkarın.
KAĞIT YOLUNDA AŞIRI TONER OLABİLİR
Müşteri Destek Merkezine başvurun.
Sorun giderme
140
Kesikli dikey çizgiler
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
KAĞIT BELİRLİ BİR KAYNAKTAN BESLENDİĞİNDE TONER LEKE YAPABİLİR
İş için kağıt beslemek üzere Yazdırma Özellikleri, yazdır iletişim kutusu veya yazıcı kontrol panelinde başka
bir tepsi ya da besleyici seçin.
TONER KARTUŞU BOZUK
Toner kartuşunu değiştirin.
KAĞIT YOLUNUN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Fotokondüktör kiti ve ısıtıcı arasına kağıt sıkışmış olabilir. Isıtıcı alanının etrafında kağıt yolunu kontrol edin.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör kitinin altındaki fotokondüktöre dokunmayın. Kartuşu tutarken
kartuş kolunu kullanın.
DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden
olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu alandan kağıt almadan önce yüzeyin soğumasını
bekleyin.
Gördüğünüz kağıtları çıkarın.
KAĞIT YOLUNDA AŞIRI TONER OLABİLİR
Müşteri Destek Merkezine başvurun.
Saydamların veya kağıdın üzerinde sürekli siyah veya beyaz çizgiler
görünüyor
Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
Sorun giderme
141
DOLGU DESENİNİN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Dolgu deseni yanlışsa, yazılım programınızdan farklı bir dolgu deseni seçin.
KAĞIT TÜRÜNÜ KONTROL EDİN
•
•
•
•
Farklı bir kağıt türüne yazdırmayı deneyin.
Saydamlar için yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen saydamları kullanın.
Kağıt Türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
Kağıt Dokusu ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt türü ya da özel ortam için uygun olduğundan
emin olun.
TONER KARTUŞUNDA TONERİN EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILDIĞINDAN EMİN OLUN
Toner kartuşunu çıkarın ve kartuşun ömrünü uzatmak için iki yana sallayarak toneri dağıtın, ardından
kartuşu tekrar yerine takın.
TONER KARTUŞU BOZUK VEYA AZALMIŞ OLABİLİR
Kullanılmış toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.
Müşteri Destek Merkezine Başvurma
Müşteri Destek Merkezini aradığınızda, karşılaştığınız sorunu, ekrandaki mesajı ve bir çözüm bulmak için
uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.
Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının
içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.
ABD'de veya Kanada'da, (1-800-539-6275) numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler/bölgeler için, Lexmark web
sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.
Sorun giderme
142
Uyarılar
Ürün bilgileri
Ürün adı:
Lexmark E260, E260d, E260dn
Makine türü:
4513
Modeller:
200, 220, 230
Makine türü:
4562-d01, 4562-d02, 4562-gd1, 4562-gd2
4563-dn1, 4563-dn2, 4563-gd1, 4563-gd2
Sürüm uyarısı
Mayıs 2008
Aşağıdaki paragraf bu tür hükümlerin yerel yasalarla çeliştiği ülkeler için geçerli değildir: LEXMARK
INTERNATIONAL, INC., BU YAYINI, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ
ÖRTÜLÜ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ
HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. Bazı ülkeler bazı
işlemlerde açık veya örtülü garantilerden feragat edilmesine izin vermemektedir; bu nedenle, bu beyan sizin
için geçerli olmayabilir.
Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak
değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya
da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.
Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya
da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da
hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez.
Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet
kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle
birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.
Lexmark teknik desteği için support.lexmark.com adresini ziyaret edin.
Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.
İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:
Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA
Uyarılar
143
© 2008 Lexmark International, Inc.
Tüm hakları saklıdır.
UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS
This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial
computer software and documentation developed exclusively at private expense.
Ticari markalar
Lexmark ve Lexmark with diamond tasarımı, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer
ülkelerde tescilli ticari markalardır.
PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır.
Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.
Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk
Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların
elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının
sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.
Bu yönergelerin koşullarına uyulduğuna ilişkin bir bildirim, Lexmark International, S.A., Boigny, Fransa,
Director of Manufacturing and Technical Support (Üretim ve Teknik Destek Müdürü) tarafından imzalanmıştır.
Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Aşağıdaki bildirimler yazıcınıza bir kablosuz ağ kartı takılıysa geçerlidir
Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma
Bu aygıttan yayılan çıkış gücü, FCC ve diğer yasal kuruluşların belirlediği radyo frekansına maruz kalma
sınırlarının oldukça altındadır. Bu aygıtın FCC ve diğer yasal kuruluşlar tarafından belirlenen RF'ye maruz
kalma gereksinimlerini karşılaması için anten ile kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) mesafe bulunmalıdır.
Industry Canada notice
The following notices are applicable if your printer has a wireless network card installed.
Industry Canada (Canada)
This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.
This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly
prohibited per regulations of Industry Canada.
Uyarılar
144
To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from
windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to
licensing.
The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit
RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health
Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.
The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical
specifications were met.
Industry Canada (Canada)
Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles
risquant d'altérer son fonctionnement.
Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne
est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.
En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement
interdite.
Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur
et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.
Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.
L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre
aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au
Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme
aux spécifications techniques d'Industry Canada.
Radyo ürünleri için Avrupa Topluluğu (EC) direktiflerine uygunluk
Bu ürün Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları
içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin
yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve
1999/5/EC numaralı AT Konseyi yönergelerine uygundur.
CE işaretiyle uyumluluk gösterilmiştir.
Tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanılmasına izin verilir ancak yalnızca iç mekan kullanımıyla kısıtlandırılmıştır.
Bu yönergelerin koşullarına uyulduğunda ilişkin bir bildirim Lexmark International, S.A., Boigny, Fransa,
Üretim ve Teknik Destek Müdüründen edinilebilir.
Bu ürün EN 55022 sınırlarına; EN 60950 güvenlik gereklerine;ETSI EN 300 328'in radyo spektrumu
gereklerine ve EN 55024, ETSI EN 301 489-1 ve ETSI EN 301 489-17'nin EMC gereklerine uygundur.
Uyarılar
145
Česky
Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English
Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi
Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français
Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences
fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar
Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Íslenska
Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano
Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti
Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk
Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski
Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português
A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e
outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Uyarılar
146
Slovensko Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska
Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Ses emisyon seviyeleri
Aşağıdaki ölçümler ISO 7779’a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296’ya uygun oldukları bildirilmiştir.
Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.
1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA
Yazdırma
52 dBA
Hazır
-
Değerler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için,www.lexmark.com .
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi
WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve
prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri
hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış
mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.
Statik elektriğe duyarlılık uyarısı
Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının
metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.
Uyarılar
147
ENERGY STAR
Yalnızca arkalı önlü işlevinin etkinleştirildiği modeller için geçerlidir.
Lazer uyarısı
Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1
şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.
Sınıf l lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga
uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIIb (3b) lazer üreteci bulunmaktadır. Lazer
sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun
maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.
Lazer bilgi etiketi
Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:
Enerji tüketimi
Ürünün güç tüketimi
Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.
Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.
Mod
Açıklama
Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırma
Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor. 470 W
Kopyalama
Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor. -
Tarama
Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.
-
Hazır
Ürün yazdırma işi bekliyor.
12 W
Power Saver Ürün güç tasarruf modunda.
11 W
Kapalı
-
Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.
Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi
ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.
Uyarılar
148
Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.
Enerji Tasarrufu
Bu ürün Enerji Tasarrufu adı verilen bir enerji tasarruf moduyla tasarlanmıştır. Enerji Tasarrufu Modu EPA
Uyku Modunun eşdeğeridir. Enerji Tasarrufu Modu yazıcının uzun süre çalıştırılmadığı dönemlerde enerji
tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Enerji Tasarrufu Modu, Enerji Tasarrufu Zamanaşımı olarak bilinen
belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.
Bu ürünün varsayılan Enerji Tasarrufu Zamanaşını (dakika): 30 dk.
Yapılandırma menüleri kullanılarak, Enerji Tasarrufu Zamanaşımı 1 dakika ile 240 dakika arasında
değiştirilebilir. Enerji Tasarrufu Zamanaşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama
ürünün yanıt süresini uzatabilir. Enerji Tasarrufu zamanaşımının yüksek bir değere ayarlaması daha hızlı yanıt
almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.
Kapalı modu
Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa,
güç kaynağı kablosunu prizden çekin.
Toplam enerji kullanımı
Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü
birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda
geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.
LEXMARK YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ
BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN: Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi (“Yazılım
Lisans Sözleşmesi”), (birey ya da münferit kişilik olarak) tarafınız ile Lexmark International, Inc. (“Lexmark”)
arasında yasal bir sözleşme olup, Lexmark ürününüz ya da Yazılım Programınız, tarafınız ile Lexmark veya
tedarikçileri arasında yapılan başka bir yazılı bir yazılım lisans anlaşmasına tabi olmadığı sürece, Lexmark
ürününüz ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere kurulan veya Lexmark tarafından tedarik edilen her türlü
Yazılım Programına ilişkin kullanımı düzenler. “Yazılım Programı” terimi, Lexmark ürününe yerleşik, Lexmark
ürünüyle birlikte satılan, birlikte dağıtımı yapılan veya birlikte kullanım için tasarlanmış, makine tarafından
algılanabilen komutları, sesli/görsel içeriği (görüntüler ve kayıtlar gibi) ve ilişkili ortamları, basılı materyalleri
ve elektronik belgeleri içermektedir.
Uyarılar
149
BU ÜRÜNÜ KULLANARAK BU YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE
ŞARTLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS
SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMADAN HEMEN GÖNDERİN
VE ÖDEDİĞİNİZ TUTARIN İADE EDİLMESİNİ TALEP EDİN. BU ÜRÜNÜ BAŞKA TARAFLARIN
KULLANMASI İÇİN YÜKLÜYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMANIN BU HÜKÜMLERİN KABULÜ ANLAMINA
GELDİĞİ KONUSUNDA KULLANICILARI BİLGİLENDİRMEYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.
1 YAZILIM SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİ. Lexmark, Yazılım Programının (varsa) kayıtlı olduğu ortamın
(örneğin, disket veya CD), garanti süresi içinde normal kullanım şartlarında malzeme ve işçilik bakımından
hatasız olduğu garantisini vermektedir. Garanti süresi (90) gündür ve Yazılım Programının ilk baştaki son
kullanıcıya teslim edildiği tarihte başlamaktadır. Bu sınırlı garanti yalnızca Lexmark'tan ya da Yetkili bir
Lexmark Satıcısından veya dağıtımcısından yeni olarak satın alınan Yazılım Programı için geçerlidir.
Ortamın bu sınırlı garantiye uymadığının saptanması halinde, Lexmark Yazılım Programını değiştirecektir.
2 YASAL UYARI VE GARANTİ SINIRLAMASI. İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNDE AKSİ
BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE VE UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ DERECEDE
LEXMARK VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM PROGRAMINI “OLDUĞU ŞEKLİYLE” SUNMAKTA OLUP,
TÜMÜ YAZILIM PROGRAMINA İLİŞKİN OLMAK ÜZERE, MÜLKİYET, İHLALSİZLİK, SATILABİLİRLİK,
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE VİRÜS BULUNMAMASI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE ŞARTLARI KABUL ETMEMEKTEDİR.
LEXMARK, TİCARETE ELVERİŞLİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK AÇISINDAN ZIMNEN
VERDİĞİ HERHANGİ BİR GARANTİDEN YASAL OLARAK VAZGEÇEMEDİĞİ DURUMLARDA, BU
GARANTİLERİN SÜRESİNİ 90-GÜNLÜK SARİH SINIRLI YAZILIM GARANTİSİ İLE
SINIRLANDIRMAKTADIR.
İşbu sözleşme, Lexmark üzerinde hariç bırakılamayacak ya da değiştirilemeyecek olan yükümlülükler
uygulayan veya garanti ya da şartlar getiren, zaman zaman yürürlükte olabilecek belirli yasal
düzenlemelerle ilintili olarak anlaşılmalıdır. Söz konusu hükümlerin geçerli olması durumunda ve
yapabileceği ölçüde, Lexmark bu hükümlerin ihlali karşılığındaki sorumluluğunu aşağıdakilerden biriyle
sınırlamaktadır: Yazılım Programının değiştirilmesi veya Yazılım Programı için ödenen fiyatın geri
ödenmesi.
Yazılım Programı, Lexmark ile bağlantılı olmayan üçüncü şahıslar tarafından barındırılan veya yönetilen
başka yazılım uygulamalarına ve/veya internet web sayfalarına bağlantılar içerebilir. Söz konusu yazılım
uygulamalarının ve/veya internet web sayfalarının barındırılması, performansı, çalışması, bakımı veya
içeriği konusunda herhangi bir biçimde Lexmark’ın sorumlu olmadığını teyit ve kabul etmektesiniz.
Uyarılar
150
3 TELAFİNİN SINIRLANDIRMASI. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE,
LEXMARK’IN İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE YÜKLENDİĞİ TÜM
SORUMLULUK, AÇIK BİR BİÇİMDE YAZILIM PROGRAMINA ÖDENEN FİYAT İLE BEŞ A.B.D.
DOLARINDAN (VEYA EŞDEĞERİ YEREL PARA MİKTARI) BÜYÜK OLANI İLE SINIRLIDIR. İŞBU
YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE LEXMARK ALEYHİNE YAPABİLECEĞİNİZ TEK
İŞLEM, SÖZ KONUSU MİKTARLARDAN BİRİNİN ÖDENMESİNİ TALEP ETMEK OLACAK; LEXMARK
BU ÖDEMENİN YAPILMASINI MÜTEAKİP TARAFINIZA KARŞI TÜM DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN
VE SORUMLULUKLARINDAN KURTULMUŞ VE İBRA EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.
LEXMARK, TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA BAYİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE (KAYBEDİLEN
KAR YA DA GELİR, KAYBEDİLEN TASARRUFLAR, KULLANIM KESİNTİSİ YA DA VERİ VEYA
KAYITLARIN KAYBI, TAHRİFATI YA DA ZARAR GÖRMESİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HUKUKİ
TALEPLERİ YA DA GAYRİMENKULLER VEYA MADDİ VARLIKLARA VERİLEN ZARAR, YAZILIM
PROGRAMININ KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA İŞBU YAZILIM
LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAĞLANTILI GİZLİLİK KAYBI DA DAHİL
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, YAPTIRIM YA DA CEZA
ÖNGÖREN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN, GARANTİ YA DA SÖZLEŞME İHLALİ HAKSIZ FİİL
(İHMAL YA DA TAM SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN TALEBİN DOĞASINA BAKILMAKSIZIN, VE HATTA LEXMARK YA
DA TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA PAZARLAMACILARI SÖZ KONUSU ZARARLARIN
YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TALEPLERİNE DAYANARAK TARAFINIZCA YAPILACAK HER TÜRLÜ
TALEBİN OLUŞMA İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, İLGİLİ ZARARI HARİÇ TUTMA
HÜKMÜ YASAL OLARAK GEÇERSİZ KILINMADIĞI SÜRECE, SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.
YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, YUKARIDA YAZILI HUKUKİ YOLLAR ESAS AMACINDAN
SAPSA DAHİ GEÇERLİDİR.
4 ABD EYALET YASALARI. İşbu Yazılım Sınırlı Garantisi tarafınıza belirli yasal haklar tanımaktadır.
Eyaletten eyalete değişen başka bazı haklara da sahip olabilirsiniz. Bazı eyaletler zımni garantinin ne
kadar süreceği konusundaki sınırlamalara ya da arızi veya dolaylı hasarların sınırlandırılmasına ilişkin
muafiyete izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar tarafınıza uygulanamayabilir.
5 LİSANSIN VERİLMESİ. Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin tüm hüküm ve şartlarına uymanız
koşuluyla tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:
a Kullanım. Yazılım Programının bir (1) adet kopyasını Kullanabilirsiniz. “Kullanım” terimi Yazılım
Programının saklanması, yüklenmesi, kurulumu, yürütülmesi ya da görüntülenmesi anlamına gelir.
Lexmark Yazılım Programı lisansını size eş zamanlı kullanım için verdiyse, yetkili kullanıcı sayısını
Lexmark ile yaptığınız sözleşmede belirtilen sayıyla sınırlamanız gerekir. Yazılım Programının
bileşenlerini, birden fazla bilgisayarda kullanmak için ayıramazsınız. Yazılım Programının tamamını ya
da bir kısmını, normalde Yazılım Programı tarafından oluşturulan ya da Yazılım Programından dolayı
her türlü bilgisayar ekranında görülen her türlü ticari marka, ticari isim, ticari şeklin görünüşünü ya da
fikri mülkiyet uyarısını geçersiz kılacak, değiştirecek, kaldıracak, engelleyecek, tahrif edecek ya da
daha az görünür şekle getirecek şekilde kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
b Kopyalama. Yazılım Programının, söz konusu kopyanın Yazılım Programının tüm mülkiyet uyarılarını
içermesi koşuluyla, sadece yedekleme, arşivleme ya da kurulum amacı için bir (1) adet kopyası
çıkarabilirsiniz. Yazılım Programını kamuya açık ya da dağıtımı yapılan hiçbir ağa kopyalayamazsınız.
Uyarılar
151
c Hakların Muhafazası. Tüm yazı tipleri de dahil olmak üzere Yazılım Programının telif hakkı ve mülkiyeti
6
7
8
9
10
11
12
13
Lexmark International, Inc. ve/veya tedarikçilerine aittir. Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinde
tarafınıza verildiği açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar.
d Ücretsiz Dağıtım Yazılımları (Freeware). İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarına
rağmen, Yazılım Programının, üçüncü taraflarca kamu lisansı kapsamında sunulan yazılımları teşkil
eden tüm parçaları ya da bu parçalardan herhangi biri (“Freeware”), münferit sözleşme, paketten çıkan
lisans ya da yükleme sırasında elektronik lisans şartları şeklinde olduğuna bakılmaksızın, ilgili Ücretsiz
Dağıtım Yazılımlarıyla beraber gelen lisans sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak tarafınıza
lisanslanmıştır. Ücretsiz Dağıtım Yazılımlarının tarafınızca kullanımı yalnızca ilgili lisansın şartlarına
tabi olacaktır.
DEVİR. Yazılım Programını başka bir son kullanıcıya devredebilirsiniz. Her türlü devir, tüm yazılım
bileşenlerini, araçları, basılı materyalleri ve işbu Yazılım Lisans Sözleşmesini içermelidir ve bu durumda
Yazılım Programı ya da bileşenlerinin kopyalarını elinizde bulunduramazsınız. Devir, konsinye satış gibi,
dolaylı devir olamaz. Devirden önce, devredilen Yazılım Programını alan son kullanıcı Yazılım Lisans
Sözleşmesinin tüm şartlarını kabul etmelidir. Yazılım Programının devrini takiben lisansınız otomatikman
sona ermektedir. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece Yazılım Programını
kiralayamaz, alt lisansını veremez ya da temlik edemezsiniz.
YÜKSELTMELER. Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Programını kullanmak için öncelikle, Lexmark
tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanan orijinal Yazılım Programının lisansını almanız
gerekmektedir. Yükseltmeden sonra, yükseltme uygunluğunun esasını teşkil eden orijinal Yazılım
Programını kullanamazsınız.
TERSİNE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI. Birlikte çalışma, hata düzeltme ve
güvenlik testleri gibi amaçlarla yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği şekilde ve düzeyde yapılabilecek
çalışmalar dışında; Yazılım Programını değiştiremeyecek, çözümleyemeyecek ya da tersine mühendislik,
tersine montaj veya tersine derleme çalışması yapamayacak ve başkalarının bunu yapmasına yardım
etmeyecek veya bunu kolaylaştıramayacaksınız. Bu yönde yasal haklarınız bulunması durumunda
yapmayı düşündüğünüz tüm ters mühendislik, tersine birleştirme ya da tersine derleme işlemlerinden
Lexmark’ı yazılı olarak haberdar edeceksiniz. Yazılım Programının yasal Kullanımı için gerekli olmadığı
sürece Yazılım Programının kodunu çözemezsiniz.
İLAVE YAZILIM. Lexmark tarafından güncelleme ya da ilave ile birlikte başka şartlar öngörülmediği sürece
işbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, Lexmark tarafından sağlanan orijinal Yazılım Programına yapılacak
güncelleme ya da ilavelere uygulanacaktır.
SÜRE. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, feshedilmediği veya reddedilmediği sürece yürürlüktedir. Yazılım
Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla
birlikte imha ederek ya da burada belirtilen diğer yollarla bu lisansı her zaman ret ya da fesih edebilirsiniz.
Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şartlarından herhangi birine uymamanız durumunda ihbar
vererek lisansınızı feshedebilir. İlgili fesih üzerine Yazılım Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler,
belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla birlikte imha etmeyi kabul ediyorsunuz.
VERGİLER. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinden ya da Yazılım Programının tarafınızca Kullanımından
kaynaklanan her türlü mal, hizmet ve kişisel mülkiyet vergileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın
tüm vergileri ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul ediyorsunuz.
DAVALARIN SINIRLANMASI. Ne şekilde olursa olsun, işbu Yazlım Lisans Sözleşmesinden kaynaklanan
hiçbir dava, uygulanacak hukuk tarafından aksi öngörülmediği sürece, dava esasının meydana
gelmesinden iki yıldan fazla süre geçtikten sonra hiçbir tarafça açılamaz.
UYGULANACAK HUKUK. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Eyaleti
kanunlarına tabidir. Herhangi bir yargı alanındaki hukuk seçimi kuralları uygulanmayacaktır. Uluslararası
Mal Satışına ilişkin BM Konvansiyonu uygulanmayacaktır.
Uyarılar
152
14 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİNİN SINIRLANAN HAKLARI. Yazılım Programı
15
16
17
18
19
masraflar tamamen özel bütçeden karşılanarak geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin
Yazılım Programını kullanmaya yönelik hakları işbu Yazılım Lisansı Sözleşmesinde belirtildiği şekilde olup
DFARS 252.227-7014 ve benzer FAR hükümleri (ya da benzer bir kurum düzenlemesi ya da sözleşme
hükmü) sınırlamalarına tabidir.
VERİLERİN KULLANIMINA MUVAFAKAT. Lexmark’ın, bağlı kuruluşlarının ve temsilcilerinin, Yazılım
Programıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen ve tarafınızdan talep edilen destek hizmetlerine ilişkin olarak
bilgi toplayabileceğini ve vermiş olduğunuz bilgileri kullanabileceğini kabul ediyorsunuz. Lexmark, söz
konusu bilgileri, hizmetlerin sunumu için gerekli olan haller dışında, kimliğinizi ortaya çıkaracak şekilde
kullanmamayı kabul eder.
İHRACAT SINIRLAMALARI. (a) Yazılım Programını ya da bunun doğrudan bir ürününü, uygulanabilir
herhangi bir ihracat yasasını ihlal edecek şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak, iktisap edemez, sevk
edemez, aktaramaz veya yeniden ihraç edemezsiniz ya da (b) Yazılım Programının, nükleer, kimyasal
veya biyolojik silah yaygınlaşması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, söz konusu ihracat yasaları
tarafından yasaklanan herhangi bir amaç doğrultusunda kullanımına izin veremezsiniz.
SÖZLEŞMENİN ELEKTRONİK ORTAMDA AKDEDİLMESİNİN KABULÜ. Tarafınız ile Lexmark işbu
Yazılım Lisans Sözleşmesini elektronik ortamda oluşturmayı kabul ediyorsunuz. Bu, bu sayfada yer alan
“Kabul Ediyorum” ya da “Evet” düğmesini tıklattığınızda veya bu ürünü kullandığınızda işbu Yazılım Lisans
Sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul ettiğiniz ve bunu Lexmark’la sözleşme “imzalama” niyeti ile
yaptığınız anlamına gelir.
SÖZLEŞME İMZALAMA SALAHİYETİ. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesini imzaladığınız yerde yasal rüşt
yaşında olduğunuzu ve, uygulanabilir olduğu takdirde, işbu sözleşmeyi akdetmek için işvereniniz ya da
temsil ettiğiniz tarafça verilen, gerekli yetkiye sahip olduğunuzu beyan ediyorsunuz.
SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi (işbu Lisans Sözleşmesine yapılan ve Yazılım
Programına dahil olan her türlü ek ya da değişiklik de dahil olmak üzere), Yazılım Programına ilişkin olarak
tarafınız ile Lexmark arasında yapılan akdin tamamını teşkil eder. Burada aksi belirtilmediği sürece, söz
konusu hüküm ve şartlar, (söz konusu konu dışı şartlar, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin ve Yazılım
Programının tarafınızca Kullanımına ilişkin tarafınız ile Lexmark arasında imzalanan başka bir yazılı
sözleşmenin şartlarına muhalefet etmediği sürece) Yazılım Programına ya da işbu Lisans Sözleşmesinde
düzenlenen diğer bir konuya ilişkin daha önce ya da eşzamanlı olarak yapılmış sözlü ya da yazılı tüm
iletişim, teklif ve beyanların yerine geçer. Lexmark’ın destek hizmetlerine yönelik politikalarının ya da
programlarının işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şartlarına muhalefet ettiği ölçüde işbu Yazılım Lisans
Sözleşmesinin şartları uygulanacaktır.
MICROSOFT CORPORATION NOTICES
1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and
conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.
2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon
which Microsoft is licensing such intellectual property at
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288.
Uyarılar
153
Dizin
Sayılar
2-yüze yazdırma 59, 60
200.yy Kağıt sıkışması 97
201.yy Kağıt sıkışması 97
202 kağıt sıkışmaları, giderme
arka kapağın arkasında 126
202.yy Kağıt sıkışması 98
231.yy Kağıt sıkışması 98
233.yy Kağıt sıkışması 98
234.yy Kağıt sıkışması 98
235 kağıt sıkışmaları, giderme
standart çıkış selesinden 122
235.yy Kağıt sıkışması 99
24x.yy Kağıt sıkışması 99
250-sayfalık çekmece
takma 17
251 kağıt sıkışmaları, giderme
manüel besleyiciden 125
251.yy Kağıt sıkışması 99
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu
değiştirin 96
32.yy Kartuş parça numarası
aygıt tarafından
desteklenmiyor 96
34 Kısa kağıt 96
37 İşi harmanlamak için bellek
yetersiz 96
38 Bellek dolu 96
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir 97
42.xy Kartuş bölgesi uygun
değil 97
54 Standart ağ yazılım hatası 97
550-sayfalık çekmece
takma 17
84 PC Kiti ömür uyarısı 97
84 PC Kitini Değiştirin 97
Simgeler
<kaynak> içine <x> yükleyin 95
A
Ağ Kartı menüsü 88
ağ kurulumu sayfası
yazdırma 65
Ağ menüsü 86
antetli
kurallar 61
yükleme, manüel besleyici 61
yükleme, tepsiler 61
AppleTalk menüsü 90
Arabellek temizleme 94
ayar
kağıt boyutu 40
kağıt türü 40
TCP/IP adresi 88
Universal Kağıt Boyutu 40
Ayarlar menüsü 80
aygıt durumunu kontrol etme
Yerleşik Web Sunucusu
hakkında 111
ayırma sayfası ayarı
Son İşlem menüsü 72
B
Bekliyor 96
belgeler, yazdırma
Macintosh'tan 58
Windows'dan 58
bellek kartı
sorun giderme 132
takma 16
bilgi bulma
müşteri desteği 8
yayınlar 8
bir işi iptal etme
yazıcı kontrol panelinden 66
bir yazdırma işini iptal etme
Macintosh'tan 66
Windows'dan 66
Boyut/Tür menüsü 72
Ç
Çoklu-sayfa yazdırma ayarı
Son İşlem menüsü 72
E
e-posta
farklı kağıt gerekli uyarısı 113
kağıt gerekli uyarısı 113
kağıt sıkışması uyarısı 113
sarf malzemesi seviyesi düşük
uyarısı 113
el ile arkalı önlü yazdırma 60
Elle besleyiciye <x> yükleyin 95
emisyon uyarıları 144, 145, 147
Ethernet bağlantı noktası 18
etiketler, kağıt
ipuçları 63
F
Fabrika Varsayılanları Geri
Yükleniyor 95
FCC uyarıları 144
fotokondüktör kiti
değiştirme 105
sipariş etme 103
G
Geçersiz Ağ Kodu 94
Geçersiz Motor Kodu 94
Genel ayarlar menüsü 78
geri dönüştürme
Lexmark ürünleri 108
WEEE beyanı 147
geri dönüştürülmüş kağıt
kullanım 54
görüntüleme
raporlar 111
Güç Tasarrufu 95
ayarlama 110
güvenlik
menüleri koruma 112
güvenlik bilgileri 7
H
D
değiştirme
fotokondüktör kiti 105
toner kartuşu 103
duplex yazdırma 59, 60
manüel 60
Dizin
154
harmanlama ayarı
Son İşlem menüsü 72
Hazır 95
I
IPv6 menüsü 89
ışık dizileri
birincil 21
ikincil hata 28
ikincil kağıt sıkışması 34
yazıcı kontrol paneli
hakkında 21, 28
ipuçları
etiketler, kağıt 63
saydamlar 62
stok kartı 64
zarflar 62
isteğe bağlı tepsiler, yükleme 46
İ
İptal ediliyor 94
K
kablolar
Ethernet 18
paralel 18
USB 18
kabloları takma 18
kağıdın her iki yüzüne (duplex)
manüel yazdırma 60
kağıt
antetli 53
boyut ayarlama 40
geri dönüştürülmüş 54
kabul edilemez 53
matbu formlar 53
özellikler 52
saklama 54
seçme 53
tür ayarlama 40
Universal boyutu ayarı 40
Universal Kağıt Boyutu 77
Kağıt Ağırlığı menüsü 76
kağıt besleme sorunlarını
giderme
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmıyor 133
sıkışma giderildikten sonra ışık
yanmaya devam ediyor 133
kağıt boyutları
yazıcı tarafından
desteklenen 56
Kağıt Dokusu menüsü 75
kağıt durdurucu, kullanma 48
kağıt kapasiteleri
manüel besleyici 49
tepsiler 49
kağıt sıkışmaları
ışık dizileri 34
konumlandırma 116
önleme 115
sıkışma alanlarına erişme 116
kağıt sıkışmaları, giderme
200 120, 122
201 120, 122
233 124
arka kapağın arkasında 126
fotokondüktör kitinin ve toner
kartuşu ünitesinin
arkasında 120
manüel besleyiciden 125
standart çıkış selesinden 122
standart tepsiden 122
Tepsi 1'den 122
Tepsi 2'den 124
kağıt sıkışması
ışık dizileri 116
mesajlar 116
kağıt türleri
duplex desteği 55
nereye yüklemeli 55
yazıcı tarafından
desteklenen 55
Kağıt Yükleme menüsü 76
Kalite menüsü 83
kitapçık
yazdırma 64
kontrol paneli, yazıcı 21, 28, 34
düğmeler 12
ışıklar 12
koruma
menüler 112
kurallar
antetli 61
M
manüel besleyici
yükleme 47
menü ayarları
birden çok yazıcıya
yükleme 113
menü ayarları sayfası
yazdırma 65
menüler
Ağ 86
Ağ Kartı 88
AppleTalk 90
Ayarlar 80
Boyut/Tür 72
Dizin
155
Genel ayarlar 78
IPv6 89
Kağıt Ağırlığı 76
Kağıt Dokusu 75
Kağıt Yükleme 76
Kalite 83
Özel Türler 77
paralel 91
PCL Öykün 84
PostScript 84
Son İşlem 81
şema 68
TCP/IP 88
Universal Ayarları 77
USB 90
Varsayılan Kaynak 72
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nda 70
menüler, erişme
Yerleşik Web Sunucusu'nu
kullanarak 68
Meşgul 94
Motor Kodu Programlama 95
Müşteri Destek Merkezi'ni
arama 142
Müşteri Destek Merkezine
başvurma 142
O
Onaltılı İzleme 94
Ö
Ön kapağı kapatın 94
Özel Tür <x>
ad değiştirme 51
özel tür adı
atama 50
Özel Türler menüsü 77
P
paralel bağlantı noktası 18
Paralel menüsü 91
PCL Öykün menüsü 84
PostScript menüsü 84
R
raporlar
görüntüleme 111
S
saklama
kağıt 54
sarf malzemeleri 100
sanal ekran
erişme 94
sanal ekranı kontrol etme
Yerleşik Web Sunucusu
hakkında 94
sarf malzemeleri
durum 101
saklama 100
tasarruf etme 100
sarf malzemeleri, sipariş etme
fotokondüktör kiti 103
toner kartuşları 102
sarf malzemelerinden tasarruf
etme 100
sarf malzemesi bildirimleri
yapılandırma 113
sarf malzemesi bildirimlerini
yapılandırma 113
sarf malzemesi durumu, kontrol
etme 101
saydamlar
ipuçları 62
sayfa yeniden yazdırma
kağıt sıkışmasından sonra 66
seçenekler
250-sayfalık çekmece 17
550-sayfalık çekmece 17
bellek kartı 16
ses emisyon seviyeleri 147
sıkışma
ışık dizileri 116
mesajlar 116
sıkışma giderme
ayar 66
sıkışma, giderme
200 120, 122
201 120, 122
233 124
arka kapağın arkasında 126
fotokondüktör kitinin ve toner
kartuşu ünitesinin
arkasında 120
manüel besleyiciden 125
standart çıkış selesinden 122
standart tepsiden 122
Tepsi 1'den 122
Tepsi 2'den 124
sıkışmalar
önleme 115
sıkışma alanlarına erişme 116
sipariş etme
toner kartuşları 102
sistem kartı
erişme 15
Sistem Kodu Programlama 95
Son İşlem menüsü 81
kullanım 72
sorun giderme
Müşteri Destek Merkezine
başvurma 142
temel yazıcı sorunlarını
giderme 128
yanıt vermeyen bir yazıcıyı
kontrol etme 128
sorun giderme, kağıt besleme
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmıyor 133
sıkışma giderildikten sonra ışık
yanmaya devam ediyor 133
sorun giderme, yazdırma
Büyük işler
harmanlanmıyor 130
çok-dilli PDF'ler
yazdırılmıyor 129
hatalı karakterler
yazdırılıyor 130
hatalı kenar boşlukları 136
iş beklenenden uzun
sürüyor 129
iş yanlış kağıda
yazdırılıyor 129
iş yanlış tepsiden
yazdırılıyor 129
işler yazdırılmıyor 128
kağıt çok sık sıkışıyor 132
kağıt kıvrılması 137
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 130
sorun giderme, yazdırma kalitesi
boş sayfalar 134
çarpık yazdırılıyor 138
düşük saydam kalitesi 140
gri arka plan 135
hayalet resimler 136
karakterlerin kenarları
tırtıklı 135
kesikli dikey çizgiler 141
kesikli yatay çizgiler 140
kırpılmış resimler 135
Dizin
156
sürekli beyaz çizgiler 141
sürekli siyah çizgiler 141
toner benekleri var 139
toner çıkıyor 139
toner sisi veya arka plan
gölgesi 139
yazdırılan sayfa çok açık 138
yazdırılan sayfa çok koyu 137
sorun giderme, yazıcı
seçenekleri
bellek kartı 132
çekmeceler 132
seçenek çalışmıyor 131
standart 250-sayfalık tepsi
yükleme 41
standart çıkış selesi,
kullanma 48
Standart çıkış selesinden kağıdı
çıkarın 95
stok kartı
ipuçları 64
T
takma
yazıcı yazılımı 19
TCP/IP menüsü 88
temizleme
yazıcının dışı 100
tepsi bağlantılandırma 50, 51
tepsi bağlantısını kaldırma 51
tepsiler
bağlantı kaldırma 50
bağlantılandırma 49
tepsileri bağlantılandırma 49
tepsilerin bağlantısını
kaldırma 50
toner kartuşları
sipariş etme 102
toner kartuşu
değiştirme 103
U
Universal Ayarları menüsü 77
Universal Kağıt Boyutu 77
ayar 40
USB bağlantı noktası 18
USB menüsü 90
uyarılar 144, 145, 147, 148, 149
V
varsayılan fabrika ayarları, geri
yükleme
Yazıcı Ayarlarını kullanma 110
yazıcı kontrol panelini
kullanma 110
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı'nı kullanma 110
Yerleşik Web Sunucusu'nu
kullanma 110
Varsayılan Kaynak menüsü 72
Y
yanıt vermeyen bir yazıcıyı
kontrol etme 128
yapılandırma
birden çok yazıcı 113
yapılandırmalar
yazıcı 9
yazdırma
ağ kurulumu sayfası 65
duplex (2-yüze) 59, 60
duplex, manüel 60
kağıdın her iki yüzüne 59, 60
kağıdın her iki yüzüne el ile 60
kitapçık 64
Macintosh'tan 58
menü ayarları sayfası 65
Windows'dan 58
yazdırma kalitesi sınama
sayfaları 65, 133
yazıcı yazılımını yükleme 19
yazdırma işi
Macintosh'tan iptal etme 66
Windows'dan iptal etme 66
yazıcı kontrol panelinden iptal
etme 66
yazdırma kalitesi sınama
sayfaları
yazdırma 65, 133
yazdırma kalitesi sorunlarını
giderme
boş sayfalar 134
çarpık yazdırılıyor 138
düşük saydam kalitesi 140
gri arka plan 135
hayalet resimler 136
karakterlerin kenarları
tırtıklı 135
kesikli dikey çizgiler 141
kesikli yatay çizgiler 140
kırpılmış resimler 135
sürekli beyaz çizgiler 141
sürekli siyah çizgiler 141
toner benekleri var 139
toner çıkıyor 139
toner sisi veya arka plan
gölgesi 139
yazdırılan sayfa çok açık 138
yazdırılan sayfa çok koyu 137
yazdırma sorunlarını giderme
Büyük işler
harmanlanmıyor 130
çok-dilli PDF'ler
yazdırılmıyor 129
hatalı karakterler
yazdırılıyor 130
hatalı kenar boşlukları 136
iş beklenenden uzun
sürüyor 129
iş yanlış kağıda
yazdırılıyor 129
iş yanlış tepsiden
yazdırılıyor 129
işler yazdırılmıyor 128
kağıt çok sık sıkışıyor 132
kağıt kıvrılması 137
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 130
yazıcı
konum seçme 14
minimum boşluk 14
nakliye 109
taşıma 108, 109
temel model 9
yapılandırmalar 9
yazıcı ayarları yapılandırma
sayfası
yazdırma 38
yazıcı durumu
hazır değil 95
yazıcı kontrol paneli 21, 28, 34
düğmeler 12
ışıklar 12
yazıcı mesajı
201.yy Kağıt sıkışması 97
yazıcı mesajları
<kaynak> içine <x>
yükleyin 95
200.yy Kağıt sıkışması 97
202.yy Kağıt sıkışması 98
231.yy Kağıt sıkışması 98
233.yy Kağıt sıkışması 98
Dizin
157
234.yy Kağıt sıkışması 98
235.yy Kağıt sıkışması 99
24x.yy Kağıt sıkışması 99
251.yy Kağıt sıkışması 99
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu
değiştirin 96
32.yy Kartuş parça numarası
aygıt tarafından
desteklenmiyor 96
34 Kısa kağıt 96
37 İşi harmanlamak için bellek
yetersiz 96
38 Bellek dolu 96
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir 97
42.xy Kartuş bölgesi uygun
değil 97
54 Standart ağ yazılım
hatası 97
84 PC Kiti ömür uyarısı 97
84 PC Kitini Değiştirin 97
Arabellek temizleme 94
Bekliyor 96
Fabrika Varsayılanları Geri
Yükleniyor 95
Geçersiz Ağ Kodu 94
Geçersiz Motor Kodu 94
Güç Tasarrufu 95
Hazır 95
Hazır Değil 95
İptal ediliyor 94
Manüel besleyiciye <x>
yükleyin 95
Meşgul 94
Motor Kodu Programlama 95
Onaltılı İzleme 94
Ön kapağı kapatın 94
Sistem Kodu Programlama 95
Standart çıkış selesinden kağıdı
çıkarın 95
yazıcı seçenekleri sorun giderme
bellek kartı 132
çekmeceler 132
seçenek çalışmıyor 131
yazıcı sorunları, temel sorunları
giderme 128
yazıcının dışı
temizleme 100
yazıcıyı taşıma 108, 109
yazıcıyı uzak bir yere
nakletme 109
yazılımı yükleme
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı 70
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı
kullanım 70
takma 70
Yerleşik Web Sunucusu 69
ayarları diğer yazıcılara
kopyalama 113
e-posta uyarıları kurma 113
yazıcı menülerine erişimi
kısıtlama 112
yükleme
isteğe bağlı 250-sayfalık
tepsi 46
isteğe bağlı 550-sayfalık
tepsi 46
manüel besleyici 47
manüel besleyicide antetli 61
standart 250-sayfalık tepsi 41
tepsilerde antetli 61
zarflar 47
Z
zarflar
ipuçları 62
yükleme 47
Dizin
158

Benzer belgeler