Yayın Listesi - Yordam Kitap

Yorumlar

Transkript

Yayın Listesi - Yordam Kitap
YO R D A M K İ TA P
Ya y ı n P r o g r a m ı
O cak- A ralık 2016
Klasik Marksist Kuram
1FRANSA’DA SINIF MÜCADELELERİ / KARL MARX
Çeviri: Erkin Özalp
2 LOUIS BONAPARTE’IN 18 BRUMAIRE’İ / KARL MARX
Çeviri: Erkin Özalp
3 FRANSA’DA İÇ SAVAŞ / KARL MARX
Çeviri: Erkin Özalp
4 KÖYLÜLER SAVAŞI / FRIEDRICH ENGELS / Çeviri: Okay Gönensin
5 HALKIN DEVLET YÖNETİMİNE KATILMASI ÜZERİNE
V. İ. LENİN / Çeviri: Metin Çulhaoğlu
Kuram-Araştırma-Tartışma / Çeviri
6 MARKSİZM SÖZLÜĞÜ / Haz.: G. BENSOUSSAN-G. LABICA
Çeviri: Volkan Yalçıntoklu (1250 sayfa, Ciltli)
7 ÇAĞDAŞ TOPLUMUN MARKSİST ANALİZİ / Haz.: BERTELL
OLLMAN-KEVIN ANDERSON / Çeviri: Şükrü Alpagut (704 sf, Ciltli)
8 KARL MARX VE DÜNYA EDEBİYATI / S. S. PRAWER
Çeviri: Selin Dingiloğlu
26 MARKSİZM VE FEMİNİZM / HAZ.: SHAHRZAD MOJAB
Çeviri: Funda Hülagü
27 ESMER MILLETLER / Halkların Üçüncü Dünya Tarihi
VIJAY PRASHAD / Çeviri: Eylem Yıldızer
28 DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DÜŞÜNÜRLER CİLT II:
Rönesans’tan Aydınlanma’ya Yeni Bir Çağın Doğuşu
HAZIRLAYAN VE ÇEVİREN: SADIK USTA
29 DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DÜŞÜNÜRLER CİLT III:
Aydınlanma, Fransız Materyalizmi ve Devrimler Çağı
HAZIRLAYAN VE ÇEVİREN: SADIK USTA
Socialist Register
30 SOCIALIST REGISTER 2013 Strateji Sorunu
31 SOCIALIST REGISTER 2015 Sınıfların Dönüşümü
32 SOCIALIST REGISTER 2016 Sağın Siyaseti
Kuram-Araştırma-Tartışma / Telif
33 1789 FRANSIZ DEVRİMİ Öncülleri ve Sonrası / TANER TIMUR
9 ÖZNE, NESNE, BİLİŞ / VİKTOR A. LEKTORSKİ
Çeviri: Şükrü Alpagut
34 TÜRKİYE, ORTADOĞU, MEZHEP SAVAŞI 2015 Güncesi
TANER TIMUR
10 BOLŞEVİKLER İKTİDARDA Sovyet İktidarının İlk Yılı
ALEXANDER RABINOWITCH / Çeviri: S. Dingiloğlu-H. Başgüney
35 SINIF VE SİYASET YAZILARI / TÜLİN ÖNGEN
36 50 YILDAN SÜZÜLMÜŞ YAZILAR / NAİL SATLIGAN
11 DAVETSİZ MİSAFİR: MARX / DANIEL BENSAID
Çeviri: İlke Bereketli
37 İKİ KÜRESEL UZUN DALGA BOYUNCA TÜRKİYE EKONOMİSİ,
1945-2009 / OKTAR TÜREL
12 ÖRTÜNÜN ARKASINDAKI GERÇEK: SÖMÜRÜ, BASKI,
ŞIDDET / HİMANİ BANNERJI / Çeviri: Senem Özdemir
38 Canavarın Ağzında 40 Yıl: ABD KOMÜNİST PARTİSİ TARİHİ,
1919-1959 / CILT 2 / HALUK GERGER
13 LENİN’İN SEÇİM STRATEJİSİ: SANDIK, SOKAKLAR
Birinci Cilt: Marx ve Engels’ten 1905 Devrimi’ne
A. NIMTZ / Çeviri: Ertan Günçiner
39 BAŞKA BIR UYGARLIK İÇIN MANIFESTO Neyi nerede nasıl
üretmeli, nasıl tüketmeli, nasıl yaşamalı? / FİKRET BAŞKAYA
14 YAZARLAR VE ŞAİRLERİN GÖZÜYLE LENIN
HAZ. GEORGY ZLOBIN / Çeviri: Celal Üster
41 ÇARKLAR, KÖKLER VE BULUTLAR
Bir Karşılaşmalar Masalı / YILDIZ SİLİER
15 KAPİTAL’E GİRİŞ / MICHAEL HEINRICH / Çeviri: Koray Yılmaz
42 ORTA SINIF EFSANESI / HALUK YURTSEVER
16 SOSYALİZM ŞAKAYA GELMEZ! İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kısa
Bir Kılavuz / DANNY KATCH / Çeviri: Funda Hülagü
43 SOSYALİST SİMALAR / GÖKHAN ATILGAN
40 TARİH, TÜRKİYE, SOSYALİZM / METİN ÇULHAOĞLU
17 İDEOLOJİ KURAMLARI / JAN REHMANN / Çeviri: Şükrü Alpagut
44 KARŞI-DEVRIMIN IDEOLOGLARI: ATSIZ, KISAKÜREK,
TOPÇU, ARVASI / FATIH YAŞLI
18 DIJITAL DÜNYA EKONOMİSİNDE EMEK / URSULA HUWS
Çeviri: Gülen Ulusoy
45 TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL SINIFLAR VE GELIR DAĞILIMI
AHMET H. KÖSE - SERDAL BAHÇE
19 KAPİTALİZMDEN SONRA Bizi Neler Bekliyor? / PAUL MASON
Çeviri: Şükrü Alpagut
46 GENÇ GRAMSCI MEHMET YETİŞ
20 LİBERAL VİRÜS / SAMIR AMIN / Çeviri: Fikret Başkaya
21 MODERNİTE, DEMOKRASİ VE DİN / SAMIR AMIN
Çeviri: Fikret Başkaya
22 MARX’IN DEĞER TEORİSİ ÜZERİNE / SAMİR AMIN
Çeviri: Fikret Başkaya
23 GENLERİMİZDEN İBARET DEĞİLİZ! Biyoloji, İdeoloji ve İnsan
Doğası / R. C. LEWONTIN - STEVEN ROSE - LEON J. KAMIN
24 KÜRESEL KAPİTALİZMİN OLUŞTURULMASI:
Amerikan İmparatorluğunun Ekonomi Politiği
L. PANITCH, SAM GINDIN / Çeviri: Ertan Günçiner
25 ORTAÇAĞ TARİHİ / E. V. AGİBALOVA-D. M. DONSKOY
Çeviri: Çağdaş Sümer
Geçmişten Geleceğe Sosyalizm Dizisi
47 TARİHTEN KAÇIŞ/DOMENICO LOSURDO /Çeviri: Musost Canbek
48KOMÜNIST ENTERNASYONAL (1919-1943)
Komintern veya Yıkılan Dünya Devrimi Partisi Hayali
SERGE WOLIKOW / Çeviri: Erden Akbulut - Halil Hacıalioğlu
Çizgilerle
49Çizgilerle EKONOMI SÖZLÜĞÜ / RIUS / Çeviri: Barış Yıldırım
50Çizgilerle EKONOMI / RIUS / Çeviri: Barış Yıldırım
51Çizgilerle NÂZIM HİKMET / TURGAY FİŞEKÇİ-SONER TUNA
Deneme-Mizah
52B*KTAN KİTAP / ALİ MERT
Çatalçeşme Sokak Gendaş Han No: 19 Kat: 3 34110 Cağaloğlu - İstanbul
T: 0212 528 19 10    F: 0212 528 19 09 W: www.yordamkitap.com E: [email protected] • www.facebook.com/YordamKitap • www.twitter.com/YordamKitap

Benzer belgeler

Yeni Başlayanlar için

Yeni Başlayanlar için Habitus Kitap Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No.: 39 / 39 Kat: 2 Karaköy-Beyoğlu İstanbul-Türkiye T: 212 244 48 87 [email protected] www.habituskitap.com

Detaylı

PDF ( 11 )

PDF ( 11 ) Elsevier Saunders, 2010, 935-50. 2. Brescia MJ, Cimino JE, Appel K, et al. Chronic hemodialysis using venipuncture and a surgically created arteriovenous fistula. N Engl J Med. 1966; 275: 1089-92. ...

Detaylı