Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna

Yorumlar

Transkript

Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Mtel kianaş madulyepe, koqiqatit; Mtel terepeşi madulyepe do zeri xalqepe, koqiqatit!
SINIFIN SINIFA KARŞI MÜCADELESİNDE İŞÇİ
SINIFININ KENDİ PARTİSİ BELİRLEYİCİ ÖNEMDEDİR
RENO İŞÇİSİ CESURCA MÜCADELE ETTİ…
AMA BU MÜCADELEDE CESUR OLMAK YETERLİ DEĞİL…
İşçilerin patronlar karşısındaki gücü birlikteliğinden, yani örgütlülüğünden gelir.
İşçilerin tarihsel mücadelesinin bize gösterdiği gerçek şudur ki, işçiler güçlerini kendi siyasi
partilerinde birleştirmişlerse tespit ettikleri hedeflerine varabilirler.
Bu parti sömürüye karşı, eşitlikten yana olan bir parti olmalıdır. Bu parti işçilerin kardeşliğinden
yana olmalıdır. Bu parti Halkların kardeşliğinden yana olmalıdır. Bu parti ırkçılık, dincilik,
mezhepçilik, milliyetçilik temelinde işçilerin bölünmesine karşı duran bir parti olmalıdır. Bu parti
işçilerin eşit hak ve yükümlülükler temelinde birlikteliğinden yana olmalıdır.
İşçiler böyle bir partiyi FABRİKALARDA HÜCRELER TEMELİNDE YARATMIŞSA o
zaman yenilmez olur.
Ancak böyle bir partinin önderlik ettiği, bilinçli işçilerin önderlik ettiği bir mücadele, SINIF
DAYANIŞMASI temelindeki bu mücadeleyi zaferle taçlandırabilir.
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
Yaşasın Devrim ve sosyalizm, BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! Skidas genomtskinu do sosyalizmi!
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Mtel kianaş madulyepe, koqiqatit; Mtel terepeşi madulyepe do zeri xalqepe, koqiqatit!
SINIF DAYANIŞMASI YÜKSELTİLMELİDİR
Ford’da 70 işçi işten atıldı.
Ama işçiler böyle bir partiyi kendi aralarında kuramamışlarsa o zaman mücadeleleri sonucu, şu
anda yaşandığı gibi küçük kazanımlar elde etse de kalıcı bir başarı elde etmeleri çok zordur. Böyle
bir parti patronlar karşısında ve onların devlet organları karşısında gizli çalışmak zorundadır
yoksa öncüleri kolayca tespit edilir ve bertaraf edilir. Şimdi TOFAŞ’ta, FORD’da olduğu gibi öncü
işçilerin tespit edilerek işten atılması ve verilen mücadelenin yenilgiye uğratılması riski yüksek olur.
Peki, bu mücadelede gerçek SINIF SENDİKALARI ne yapmalıdır?
Kendisine sınıf sendikacılığı yapıyorum diyen Birleşik Metal İş Sendikası ne yaptı? Gerçekten
RENO’nun başını çektiği bu mücadelede sınıfı ortak mücadeleye dahil etmekten kaçındı. Çünkü
sınıfın mücadelesinin sermayeye karşı kalıcı bir başarısına inanmıyorlar. Çünkü onlar sermaye
örgütlerinden biri olan MESS’ten ve devletten korkuyorlar, aralarını bozmak istemiyorlar!
Eğer gerçekten işçilerin mücadelesinden yana olsalardı kendilerinin de örgütlü olduğu Metal
sektöründeki işyerlerinde grev uygulamasına geçmeleri gerekirdi. Dolayısıyla fiili olarak sarı
işbirlikçi Türk Metal üyesi işçilerle Birleşik Metal İş’in tabanındaki işçiler mücadelede birleşmiş
olurlardı. Ama bunu yapmaktan kaçındılar.
15-16 HAZİRAN 1970’İN MİRASINA SAHİP ÇIKMA PALAVRASINI
BİR KENARA BIRAKSINLAR… BU GÜN BİR ŞEYLER YAPSINLAR…
Evet, 15-16 Haziran’ın mirasına sahip çıkmak Metal Sektöründe başlayan bu mücadelenin başına
geçmek ve sorumluluk almak demekti. Ama Birleşik Metal İş’in başındaki reformist işbirlikçiler
bundan korktular. Onlar işçilerin gücünden korktular. Çünkü Türk Metalli Sendika Ağalarına baş
kaldıran işçi sonuçta Birleşik Metal İş’in başına çöreklenmiş ve yerini daha dinamik işçilere
bırakmak istemeyen bu Ağaları da silip süpüreceğinden korkuyorlardı. “Sorumluluk altına gireriz”
diyerek tabanını dayanışmadan alıkoyan bu reformist ağalar tabii ki Metal İşçilerinin adresi
olamazdı. Bu sebeple de Türk Metal’den istifa eden işçilerin büyük çoğunluğu adres olarak Birleşik
Metal İşçileri Sendikasını seçmediler.
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
Yaşasın Devrim ve sosyalizm, BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! Skidas genomtskinu do sosyalizmi!
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Mtel kianaş madulyepe, koqiqatit; Mtel terepeşi madulyepe do zeri xalqepe, koqiqatit!
BİRLEŞİK METAL İŞ’TE BİRLEŞMEK GEREKİR
Ama buna rağmen RENO, TOFAŞ ve diğer işyerlerindeki işçiler mücadelelerini BİRLEŞİK
METAL İŞ’te noktalamalıdırlar.
Çünkü programı itibarıyla ancak Birleşik Metal İş’te sendikal demokrasi temelinde sendika ağaları
defedilip gerçek sınıf sendikası yaratılabilinir. Bugün görev Birleşik Metal İş’te birleşerek Birleşik
Metal İş’in yönetimini değiştirmek ve gerçek bir sınıf sendikası yaratmaktır.
Bu görevi Birleşik Metal İş’in bugünkü yöneticileri yerine getiremezler ve gerçekten de öyle bir
dertleri yoktur. 12 yıllık yönetimleri sürecinde bu görülmüştür. BOSCH işçilerinin mücadelesi bu
ağalar tarafından geçici bir yenilgi almıştır. Çünkü Bosch işçilerinin gelmesinden korktular. Kendi
koltuklarının tehlikeye gireceğinden kuşku duydular.
RENO, TOFAŞ ve diğer arkadaşlarımızın da bu yılın başında Birleşik Metal İş yönetimini
tabandan zorlayarak greve götüren Metal İşçilerinin grevini sahiplenmemiş olmaları büyük bir
hataydı. Eğer o grev sırasında şimdi mücadele sahnesine çıkan bu arkadaşlar dayanışma gösterip
mücadele etselerdi bugün yaşanan sorunlar yaşanmayabilirdi ve daha iyi bir sözleşme imzalanmış
olurdu.
AYRI SENDİKALAR KURMAK YA DA ÇELİK-İŞ’E GİTMEK METAL
İŞÇİLERİNİN ÇIKARINA İHANETTİR!
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
Yaşasın Devrim ve sosyalizm, BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! Skidas genomtskinu do sosyalizmi!
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Mtel kianaş madulyepe, koqiqatit; Mtel terepeşi madulyepe do zeri xalqepe, koqiqatit!
Böylesi bir durumda Birleşik Metal İş’in işbirlikçi reformist yöneticileri de Bakanlar Kurulunun
grevi yasaklama kararına can simidi gibi sarılamazlardı. Birleşik Metalli işçilerin mücadelesi
devletin, patronların ve reformist sendikacıların işbirliği bastırıldı. Gelinen yeri biliyoruz.
Ama bu durumu örnek alıp yeni sendikalar kurmaya çalışmak ya da işbirlikçilikte ve sarı
sendikacılıkta Türk Metal’den farkı olmayan ÇELİK-İŞ’te birleşmek Metal İşçilerinin sorunlarına
hiçbir çözüm getirmez. Zaten şimdi TOFAŞ’ta atılan işçi kardeşlerimizin mücadele edilerek
tekrardan işe alınması yerine işçilere teslimiyeti öneren bir anlayış gelecekte Metal İşçilerini
bekleyen tehlikelere örnek teşkil etmektedir. Zaten MESS grup sözleşmesi sürecinde ÇELİK-İŞ
Türk Metal’den farklı bir tavır takınmadı ki! Peki, farklı bir tavır sergilemeyen bir sendika hangi
sebeple tercih edilebilir ki?
HER İŞKOLUNDA BİR SENDİKA HEDEFİMİZ OLMALIDIR
Biz işçiler, işçilerin güçlerinin birleştirilmesi için mücadele etmeliyiz.
İşçi sınıfı birleştiğinde sermaye sahiplerine yani patronlara ve onların emrindeki devlete karşı çok
daha başarılı bir mücadeleyi örgütleyebiliriz.
Bu sebeple yeni sendikalar kurmak doğru bir tavır değildir. Bütün İş Kollarında emeğe daha yakın
duran sendikalarda birleşmek ve bu sendikalarda sendika ağalarını kovarak gerçek sınıf
mücadelesinden yana olan işçileri yönetimlere getirmek lazım.
Yönetimlere getirdiğimiz yöneticileri de denetlemek, onların tek başına sendikaları yönetmesine
karşı durmak gerekir. “Taban söz ve karar sahibidir” ilkesinin anlamı, sadece göstermelik sendika
temsilciliği seçimleri yaptırmak değildir. Sendikanın tüm faaliyetlerinde tabanın söz ve karar sahibi
olmasını sağlayacak bir yapının oluşturulması ve bu yapının işlevli kılınmasını sağlamak demektir.
SENDİKA AĞALIĞINA SON VERMELİYİZ
Biz işçiler seçtiğimiz yöneticileri her zaman görevden alabilmeliyiz.
Sendika yöneticilerinin ağalık yapmalarına izin vermemeliyiz.
Sendika yöneticilerinin alacakları maaş ortalama bir kalifiye işçi maaşını geçmemelidir.
Sendika yöneticileri en fazla üç dönem profesyonel olarak görev yapmalıdırlar. Buna şube
profesyonellik dönemi de dahil olmalıdır.
Sendikanın araçları sendika ağalarının malı değildir.
Sendikanın araçları sendika işleri için kullanılmalıdır. Tatil yapmak için, aileleriyle özel geziler
yapmak için sendikanın araçları kullanılamaz.
Sendikadaki çalışanlar sendikalı olmalı ve sendikada sendikalı işçiler gibi söz sahibi olmalıdırlar.
Sendikalarda çalışanlar köle değildir. Yöneticilerin iki dudağı arasındaki kararlara bağlı çalışma
yapmamalıdırlar. İşe alınmaları ve işten atılmaları belirli kurallara bağlanmalıdır. Sadece
yöneticilerin tasarrufunda çalışan sendika çalışanları genel olarak olduğu gibi ancak kulluk
yapabilirler. Her an işten atılma tehdidi karşısında sınıf sendikacılığı için çaba harcamaktan
kaçınmaktadırlar. Sendika çalışanları bu sebeple sendika ağalarının kulaklarına hoş gelen laflar
etmekte ve eleştiri getirmekten kaçınmaktadırlar. Sendikalarda istihdam edilecek personel işçilik
deneyimi olan ve ek eğitimlerle kendilerini geliştiren kişilerden seçilmelidir. Mümkün olduğunca
buna dikkat etmek gerekir. Ömründe fabrikada çalışmayan kişilerin işçilere neredeyse salt kitabi
bilgilerle doğru öncülük yapması bugün ki sendikacılığı yaratmıştır.
Sendika ağaları ile sendika bürokrasisi bu sebeple şu anda biz işçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir
çalışma yapmaktan uzaktırlar. Bunların değişmesi lazımdır.
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
Yaşasın Devrim ve sosyalizm, BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! Skidas genomtskinu do sosyalizmi!
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Mtel kianaş madulyepe, koqiqatit; Mtel terepeşi madulyepe do zeri xalqepe, koqiqatit!
MÜCADELENİN GÜVENCESİ
İŞYERİ GREV VE MÜCADELE KOMİTELERİDİR
RENO, TOFAŞ ve diğer işyerlerindeki mücadele hem işçi sınıfının gerçek partisinin yokluğu ve hem
de grev ve mücadele komitelerinin eylemden önce örgütlenmesi olmadığı için şu andaki dağınıklığı
yaşamaktadır.
İşçi sınıfının gerçek partisi bu fabrikalarda örgütlü olmadığı için, işyerlerinde tüm işçileri
kucaklayan, tüm bölümleri ve vardiyaları temsil eden bir örgütlülük yaratılamamıştır. İşçi
arkadaşlarımız daha önce esas olarak seslerini çıkarmadan Türk Metal hainlerinin MESS ile
imzalamış olduğu sözleşmeyi kabullenmişlerdir. Bazı arkadaşlarımız rahatsızlıklarını belirtmiş
olsalar da bu rahatsızlık güçlü bir eylemliliğe dönüşmemişti. BOSCH işçilerinin işbirlikçi sendika
yöneticilerini zorlaması sonucu görece daha iyi bir sözleşme imzalandı. Aslında bu sözleşme de
içinde bulunulan koşullarda iyi bir sözleşme değildir. Fakat bu sözleşme MESS-TÜRK METAL
hainlerinin ortaklaşa işçilere sundukları sözleşmeden daha iyi koşullara sahipti. İşte RENO,
TOFAŞ ve diğer fabrikalardaki işçi arkadaşlarımız bu aşamadan sonra tepkilerini eylemlere
dönüştürdüler. Ama bu önceden planlanmış bir eylem olmadığı için de önce tek tek fabrikalarda
eylemler başladı ve fakat bu eylemler de iyi örgütlenememişti.
Mesela RENO işçisi kendisini fabrikaya kapattı ama toplam çalışanların küçük bir bölümü bu
eylemi içeride sürdürdü. Doğru olan RENO’da işçilerin tümünün, yani vardiyalar birleştirilerek
fabrikayı işgal etmesiydi. Fabrika girişinde güvenlik aşılmalı ve ortak örgütlü güç birleştirilmeliydi.
Bunu yapacak olan da işyerinde tüm bölümleri ve vardiyaları temsil eden bir komite, grev ve
direniş komitesidir. Ama bu yoktu. Gelecek açısından bu eksiklikten ders alınmalı ve şimdiden
gelecek eylemlere hazırlık için bu örgütlenme sağlanmalıdır. Mümkün olduğunca grev ve mücadele
komitesi patrondan ve yardakçılarından gizlenmelidir. Çünkü şimdi görüldüğü gibi ortaya çıkan
öncü işçiler öncelikli olarak işten atılmaktadır. Bunun önüne geçmek için hem komite gizli
olmalıdır ve hem de atılan işçiler geri işe alınmadan işbaşı yapılmamalıdır.
NE OLURSA OLSUN BİRLİKTE DAVRANILMALIYDI…
TEK TEK FABRİKALARDAKİ İŞÇİ ARKADAŞLAR TEK BAŞINA
KARAR VERMEMELİYDİ
İşçiler mücadelelerinde kendi güçlerine güvenmelidirler.
Bunun anlamı eyleme dahil olan fabrikalardaki işçi arkadaşlar birlikte hareket etmeliydiler.
Coşkunöz’den arkadaşların anlaşarak fabrikaya dönmesi birliğin kısmen bozulması anlamına
gelmekteydi. İşçi arkadaşlarımız buna izin vermemeliydi. Sonuçta ancak hep beraber
durduğumuzda kazanacağımız bilinmeliydi.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi mücadeleye önderlik eden bir sınıf partisinin yokluğu bu
olumsuzlukların temel nedenidir.
Buna rağmen işçiler her fabrikada grev ve mücadele komitelerini önceden kurmuş olsalardı ve bu
fabrika komitelerinin kendi aralarında koordinasyonu sağlanmış olunsaydı partinin eksikliği geçici
olarak aşılabilirdi.
Gelecek açısından çıkarılacak derslerden birisi de ortak mücadeleyi koordine edecek sağlam bir
koordinasyon merkezinin önceden oluşturulmasıdır.
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
Yaşasın Devrim ve sosyalizm, BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! Skidas genomtskinu do sosyalizmi!
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Mtel kianaş madulyepe, koqiqatit; Mtel terepeşi madulyepe do zeri xalqepe, koqiqatit!
FABRİKA KAPISININ ARDINDA DEĞİL, FABRİKANIN İÇERİSİNDE
DİRENİŞ SÜRDÜRÜLMELİYDİ
Metal İşçisi üretim yerini terk etmemeliydi… Onların yeri fabrikanın önünde tel örgülerin
berisinde beklemek değil, diğer işçi kardeşleriyle birlikte fabrikanın içerisinde olmalıydı…
Üretimi durdurma ve bir anlamda fabrika işgaline girişen işçilerin korkacakları bir şeyleri
olmamalıydı… ya da işverenin engeline takılmamalı tüm işçileri aileleri ve sınıf dostlarıyla birlikte
fabrikaya sokmalıydı ve birlikte omuz omuza mücadele yürütülmeliydi.
Çünkü işçinin gücü üretimden gelir… üretim alanını boşalttığımızda fabrika önünde güvenlik
güçleri, ki bunlar patronların yanında yer alırlar, rahatlıkla eylemi kırabilir.
ÖNEMLİ OLAN YASALLIĞA BOYUN EĞMEK DEĞİL, MEŞRU
MÜCADELE BİÇİMLERİYLE PATRONLARI DİZE GETİRMEKTİ…
Mücadelede eylemimiz yasal mı değil mi tartışmalarını bir kenara iterek meşru mücadele ile
kazanma hedefiyle mücadele edilmelidir ve bu konuda yetersizlikler vardır.
Sendika bürokratları ve sendika ağaları meşru mücadeleden korkarlar… “ceza alırız,
tazminatlar yakılır” korkusu ve çoğu zaman da bu bahane ile yasallığa teslim olunmaktadır. Bu
yanlıştır.
Eylemin yasal olmadığı konusu da tartışmalıdır. Uluslararası sözleşmelerde dayanışma grevi, hak
grevi gibi kimi haklar vardır. Bu haklardan yararlanabilmek için mücadele etmek gerekir.
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
Yaşasın Devrim ve sosyalizm, BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! Skidas genomtskinu do sosyalizmi!
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Mtel kianaş madulyepe, koqiqatit; Mtel terepeşi madulyepe do zeri xalqepe, koqiqatit!
Fakat bu haklar sözleşmelerde olmasa bile işçilerin güvenecekleri tek güç kendi öz güçleridir.
İşçi arkadaşlar bir fabrikada, bir sektörde ya da bir coğrafyada kendi gücünü birleştirdiğinde onun
önünde kimse duramaz.
Bunun en açık örneklerinden birisi 15-16 Haziran 1970’de DİSK öncülüğünde yapılan eylemdir.
İşçi kardeşlerimiz fabrikalarda üretimi durdurarak akın akın İstanbul’a akmışlar ve ne polis ne de
jandarma barikatı dinlemişlerdir. Onlar tüm barikatları aşarak iki gün boyunca mücadele
etmişlerdir. Bu mücadelenin sonucu olarak meclisten çıkarılan sendikalar kanunu ve toplu sözleşme
kanunu daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından “Anayasaya aykırı” açıklamasıyla iptal
edilmiştir.
Bugün bu mirasa sahip çıktığını söyleyen sendika ağaları resmen yalan söylemektedirler. Çünkü
işçi sınıfı içerisinde örgütlü değiller ve var olan güçlerini de harekete geçirecek güveni
yaratamamışlardır, zaten bunu istemiyorlar… Öyle olmasaydı Bakanlar Kurulu Birleşik Metal
İş’in grevini yasakladığında koltuklarında oturmazlardı. Onlar bu mirasa sahip çıksalardı işçileri
meşru mücadele temelinde eyleme çağırırlar ve üretimi durdururlardı. Ama bunu yapmadılar.
“Sınıf sendikacılığı” lafla olmaz, pratikte mücadele ile bu gerçekleştirilir.
“BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN”
Bu şiar metal işçileri için bir o kadar daha geçerlidir. Sermayenin örgütü MESS ve üyesi patronlar
şimdi bu eylemlere öncülük yapan arkadaşlar arasında kurban avına çıkacaktır. Öncü kadroları işten
atma yönünde kararlar alacaklardır. BUNA HİÇ BİR ŞEKİLDE İZİN VERİLMEMELİDİR.
İşçi arkadaşlar atılacak her bir arkadaşları için bu arkadaşları iş başı yaptırılana kadar komple
üretimi durdurmalıdırlar. Hiçbir şekilde sendika yönetiminin teslimiyetçi “yasal yolları
kullanma” taktiğine güvenmemelidirler. Bu aşamada yasal hakların yetmediği yerlerde MEŞRU
HAK KULLANIMIna gidilmelidir. Sendika yöneticilerinin ve sendika bürokratlarının “tazminatsız
işten atılırsınız” şeklinde aktif işçi arkadaşlarımızı korkutmaya çalışan, onları mücadeleden geri
çeken tavırlarına karşı mücadele edilmeli HİÇ KİMSENİN TEK BAŞINA OLMADIĞINI,
ATILAN HER ARKADAŞI İŞE GERİ ALDIRMANIN YOLUNUN ÜRETİMİN KOMPLE
DURDURULMASI OLDUĞUNU UNUTMAMALIDIRLAR. Bugün kurban verilecek her
arkadaşın yarın yeni kurbanlara neden olacağı bilinmelidir.
GÜN MÜCADELE GÜNÜDÜR, YASAL MÜCADELE ZEMİNİNE
HAPSEDİLEN MÜCADELE BAŞTAN KAYBEDİLMİŞTİR…
İşçi arkadaşlarımız şunu bilmelidir:
Mücadeleyi yasalarla sınırlamak ya da mahkemelerden medet umar duruma gelmek intihardır.
Mücadeleyi ancak meşru zemin temelinde örgütlemeliyiz ve ancak bu temelde kazanabiliriz.
HEP BİRLİKTE ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜ KULLANMAK İÇİN İŞÇİ
ARKADAŞLARIMIZI MOTİVE EDELİM VE GEREKTİĞİNDE ŞALTERLERİ
İNDİREREK MESS PATRONLARINA HADLERİNİ BİLDİRELİM!
SINIF SENDİKALARINI BİZ İŞÇİLER KENDİMİZ YARATACAĞIZ!
ALTERNATİF: BİZ MÜCADELECİ İŞÇİLERİN KENDİSİDİR!
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
Yaşasın Devrim ve sosyalizm, BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! Skidas genomtskinu do sosyalizmi!
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Mtel kianaş madulyepe, koqiqatit; Mtel terepeşi madulyepe do zeri xalqepe, koqiqatit!
SENDİKA HANEDANLIĞINA SOYUNANLAR SINIF SENDİKACILIĞI
YAPAMAZLAR!
MÜCADELECİ İŞÇİLER SENDİKA YÖNETİMLERİNE!
KAHROLSUN SARI, İŞBİRLİKÇİ, REFORMİST SENDİKA AĞALARI!
KAHROLSUN ÜCRETLİ KÖLELİK DÜZENİ!
ÜRETEN BİZ YÖNETEN DE BİZ OLACAĞIZ!
KAHROLSUN KAPİTALSİT SÖMÜRÜ DÜZENİ! BİMRE SAZÛMANA
KAPİTALİSTA KEDXWARÎ!
YAŞASIN SOSYALİZM! BİJÎ SOSYALÎZM
*YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM! BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM!
SKİDAS GENOMTSKİNU DO SOSYALİZMİ!
*SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA
SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
*Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
*MARKSİST-LENİNİST PARTİ (BOLŞEVİK)’İ FABRİKALAR
TEMELİNDE İNŞA ETMEK İÇİN GÖREV BAŞINA!
MARKSİST-LENİNİST PARTİ(BOLŞEVİK)-ÖK
PARTİYA MARKSİST-LENİNİST(BOLŞEWİK)-KR
15 Bulişi Tuta /Hezîran/Haziran 2015
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm, Qapitalisthuri barbaroba, varna sosyalizmi!
Yaşasın Devrim ve sosyalizm, BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! Skidas genomtskinu do sosyalizmi!

Benzer belgeler