Proactive Maintenance

Yorumlar

Transkript

Proactive Maintenance
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Giriş
Dell, bu Servis Açıklamasına (“Servis Açıklaması”) uygun olarak, Proaktif Bakım Servisini (“Servisler”) sunmaktan
mutluluk duyar. Teklifiniz, sipariş formunuz veya karşılıklı kabul ettiğiniz diğer form ya da fatura veya sipariş
kabulü (uygun biçimde, “Sipariş Formu”) hizmetlerin adını ve satın aldığınız kullanılabilir hizmet seçeneklerini
içerir. Servis sözleşmelerinizin bir kopyasını isteme konusunda daha fazla yardım için, Dell Teknik Destek
birimine veya satış temsilcinize başvurun.
Bu Servisin Kapsamı
Servis, performansı korumaya yardımcı olmak ve gelecekte uyumsuz donanım, yazılım, BIOS ve bellenim
sürümlerinden kaynaklanabilecek olayların olasılığını azaltmak için bu Servis Açıklaması'nda daha açık
olarak belirtilen Desteklenen Ürünler (aşağıda tanımlanmıştır) konusunda Dell müşterilerine bir bakım
etkinliği sağlar. Servis belirli aşamalardan oluşur: Keşif, analiz ve teslimat. Servis, müşterinin ihtiyacına
göre uzaktan ya da sahada verilebilir.
Desteklenen Ürünler
Servis Teklifi Açıklaması*
Dell PowerEdge™ sunucular
(bkz Bölüm 1,
sayfa 3 başlangıcı)
Belirli Dell PowerEdge™ veya PowerEdge SC™ sunucusu için geçerlidir.
Servis kapsamı:
• BIOS, bellenim ve sürücülerin yükseltilmesi ve/veya güncelleştirilmesi
• Sunucunun düzgün çalışmasını etkileyen her türlü sorunun
tanımlanması ve tanımlanan sorunları ele almak üzere Dell Uzman
Merkezi'nin aranması
Dell PowerVault™ depolama
(bkz Bölüm 1,
sayfa 3 başlangıcı)
Belirli Dell PowerVault™ tek teypli harici Teyp Yedekleme Birimi (“TBU”),
PowerVault NXxxx serisi Ağa Bağlı Depolama (“NAS”) veya PowerVault
Doğrudan Takılan Depolama (“DAS”) ürünleri için geçerlidir. Servis kapsamı:
• BIOS, bellenim ve sürücülerin yükseltilmesi ve/veya güncelleştirilmesi
• Sunucunun düzgün çalışmasını etkileyen her türlü sorunun
tanımlanması ve tanımlanan sorunları ele almak üzere Dell Uzman
Merkezi'nin aranması
Dell Equalogic SAN Dizileri ve
bağlantılı iSCSI SAN aygıtları
(bkz Bölüm 2,
sayfa 4 başlangıcı)
Yirmi üçe (23) kadar fiziksel ana bilgisayar (sunucu) ve çoğaltılmış bir
ortamdaki her depolama grubunun her fiziksel ana bilgisayarı için dörde
(4) kadar sanal makineli Dell PS Serisi Dizisi içeren Depolama Alan Ağı
(SAN) için geçerlidir. Bu servis Dell ile birlikte sağlanan Yazılım, önerilen
Anahtarlar, onaylı Başlatıcıları olan Sunucular ve tüm Dell PS Serisi Dizisi
modelleriyle sınırlıdır
Servis kapsamı:
Depolama
• Ağ yeniden iletimleri, yazılım disk hataları ve bellenim sürümü de dahil
olmak üzere PS SERİSİ Dizisinden Tanılamaların ve SAN HQ arşiv
dosyalarının analizi. Yeterli boş disk alanının korunup korunmadığını
belirlemek için alan kullanımı analizi de dahil edilecektir
• Anlık görüntü tahsis ve zamanlama incelemesi
Sunucu
• Onaylanan sürümlerin yüklendiğinden ve doğru yapılandırıldığından
emin olmak için fiziksel ve sanal sunucuların her birinin Başlatıcısı,
HBA'sı (bios ve sürücü) ve NIC'i (sürücü) denetlenecektir
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 1 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Desteklenen Ürünler
Servis Teklifi Açıklaması*
• DSM Yapılandırması ve/veya MPIO ayarları
Anahtar
• Dell'in en iyi uygulama önerileri temelinde iSCSI SAN Anahtar
yapılandırmalarının analizi.
SAN
• Dizilerdeki, sunuculardaki ve/veya anahtarlardaki yazılım için önerilen
yükseltmeler, yamalar ve/veya güncelleştirmeler; bileşenler belirlenecek
ve müşterinin sözü edilen yükseltmeleri nasıl dağıtacağı konusunda
rehberlik sağlanacaktır
• SAN'ın düzgün çalışmasını etkileyen her türlü sorunun tanımlanması
ve ayrı bir bakım anlaşması kapsamındaki Dell ürünleri için tanımlanan
sorunları ele almak üzere Dell Uzman Merkezi'nin aranması. Dell
dışındaki ürünler için müşterinin ilgili satıcıyla bağlantı kurması önerilir
• Müşterinin yardımıyla bu servisi alan ortamın mantıksal bir diyagramı
oluşturulacak ve bu servisin bir parçası olarak sağlanacaktır
Çoğaltma etkinleştirildiyse (birincil konumdaki grupta yer alan tüm
dizilerde ve hedef konumdaki grupta yer alan tüm dizilerde Proaktif
Bakım gerektirir)
• Çoğaltma tahsisi ve zamanlaması
• WAN bant genişliği ve gecikme süresi
Dell Force10
(bkz Bölüm 3,
sayfa 7 başlangıcı)
Belirli Dell Force 10 anahtarları için geçerlidir. Servis kapsamı:
• Yazılımın yükseltilmesi ve/veya güncellenmesi
• Mevcut olan en iyi uygulamalara dayanarak anahtar yapılandırma
değişimi önerileri
• Anahtarın düzgün çalışmasını etkileyen her türlü sorunun
tanımlanması ve tanımlanan sorunları ele almak üzere Dell Uzman
Merkezi'nin aranması
* Bu Servisin kapsamı dışında kalan sorunlar, Dell destek süreçleri çerçevesinde Müşteri tarafından
ele alınmalıdır.
Destek Yordamları
Müşteriler, Servis zamanını planlamak için Dell Proaktif Bakım Servisiyle ([email protected])
e-posta adresinden iletişime geçebilir. Müşteri ve Dell kaynaklarının elverişliliğine tabi olmak üzere,
haftanın yedi günü, 24 saat servis verilebilir.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 2 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Bölüm 1: PowerEdge ve PowerVault Bakımı
Kapsam ve Başlıca Servis Adımları
PowerEdge/PowerVault bakımı. Sunucular ve depolama için verilen Proaktif Bakım Servisi aşağıdakileri kapsar
(ancak, bunlarla sınırlı kalmayabilir):
1.
Keşif. İnceleme amaçlı olarak aşağıdaki bilgiler toplanacaktır:
• Sistem bellenimi (Yerleşik Sistem Yönetimi (“ESM”) bellenimi olarak da bilinir),
• Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi (“DRAC”) bellenimi,
• Yerleşik Uzaktan Erişim (“ERA”) bellenimi,
• Broadcom ve Intel NIC sürücüleri,
• PowerEdge Genişletilebilir RAID Denetleyicisi (“PERC”) bellenimi ve sürücüsü,
• Uygun Maliyetli RAID Denetleyicisi (“CERC”) bellenimi ve sürücüsü,
• IDE Denetleyicisi sürücüleri,
• Anakart Yönetim Denetleyicisi (“BMC”) bellenimi,
• SCSI Devre Kartı (“BP”) bellenimi ve
• SAS BP bellenimi.
2.
Keşif/Analiz
• Toplanan bilgilerin gözden geçirilerek aşağıdakilerin belirlenmesi:
• Sunucu ve depolama aygıtlarında çalıştırılan mevcut BIOS, bellenim ve sürücü revizyonları
• Sunucu donanımı tam işlevsel değilse, sorunu çözmek için gerekli düzeltici eylemlerin
uygulanması
• Hazırlık, Servislerin yapılması için gereken süre, olası sorunlar ve bu tür sorunları gidermek için ek
hizmetler ve ücretler uygulanabilme olasılığı da dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak
koşuluyla), Servisin gerçekleştirilmesi için gerekli adımlarla ilgili olarak Müşteriye bilgi verilmesi.
3.
Servisin Verilmesi
• Sunucu ya da depolama, BIOS, bellenim ve/veya sürücülerin yükseltilmesi ve güncelleştirilmesi.
• Depolama veya sunucu donanımının işlevselliğini ve güvenilirliğini etkileyen sorunlar saptanırsa,
Dell sorunu çözmek için Müşteri ile işbirliği içinde çalışacaktır.
4.
Proje Kapanışı
• Tüm sunucu ve depolama donanımının güncelleştirilerek Dell'in en yeni bilgilerle uygun gördüğü
duruma getirildiğinden emin olunması.
• Güncelleştirilen Sistemlerin, Servisin verilmesinden önce olduğu gibi çalıştıklarının doğrulanması.
Bu süreç içerisinde yapılan çalışmaları gösteren belgelerin sağlanması.
• Görev Sonu Raporu Hazırlamak için Dell.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 3 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Bölüm 2: Dell EqualLogic SAN Bakımı
Kapsam ve Başlıca Servis Adımları
Dell EQL dizileri. Müşterinin tek bir depolama servisi sağlayan bir grupta birden çok dizisi varsa, müşteri bu
gruptaki her dizi için ayrı Proaktif Bakım satın almadığı sürece, söz konusu grup için Proaktif Bakım sağlanamaz.
Dell PS Dizileri için verilen Proaktif Bakım Servisi aşağıdakileri kapsar ancak, bunlarla sınırlı kalmayabilir:
1.
Keşif. İnceleme amaçlı olarak aşağıdaki bilgiler müşteri tarafından toplanacaktır:
• Tüm üyelerden tanılama bilgileri
• SANHQ arşivi ve üretilen raporlar
• Yapılandırmayı yakalamak için sağlanan Dell PS Serisi Dizisi analiz aracını çalıştırın
• Anahtar yapılandırmaları, bellenim revizyonu ve noktadan noktaya bilgiler. Çoğaltma etkinleştirildiyse,
diğer konum için de aynı bilgiler gereklidir
• Aşağıdakileri içeren sunucu yapılandırmaları:
¾ Başlatıcı sürümleri
¾ NIC sürücü sürümleri
¾ HBA sürücü sürümleri
¾ HBA BIOS sürümleri
¾ Sanal Sunucu Ağ Yapılandırması (VMware, Hyper-V veya Xen sunucu)
• Anlık görüntü veya Akıllı kopya zamanlamaları ve ayrılan boş alanlar
• Dağıtım yapıldıysa DSM yapılandırması
• ASM/ME veya ASM/VE yapılandırması
• Dizi boş alan incelemesi
Çoğaltma etkinleştirildiyse:
• Her uygulamanın veya kullanıcı grubunun farklı ilkelerle yönetilebileceği dikkate alınarak,
iş uygulamaları için RTO ve RPO gereksinimleri de dahil olmak üzere çoğaltma zamanlamaları
• Yeniden çalışma yordamları
• WAN incelemesi
2.
Analiz
• Aşağıdaki günlüklerin incelenmesi ve ortamda işlevselliği ve güvenilirliği etkileyebilecek mevcut
veya olası sorunların tanımlanması:
¾ PS Serisi Dizisi Tanılaması – Diziyle ilişkili olup SAN'ın güvenilirliğini etkileyebilecek olaylar
¾ Performans tıkanıklıkları, birime göre yüksek gecikme süresi koşulları veya ağ paket hatalarının
göstergelerini bulmak için SANHQ Arşivi incelemesi
¾ Önlenebilir sorunların göstergelerini bulmak için sağlanan Dell PS Serisi Dizisi analiz aracı
çıktısının analizi
¾ Anahtar yapılandırmaları ve olay günlükleri – Ana bilgisayar dışındaki aygıtlarda (buna örnek
olarak, kablolar ve dahili anahtarla ilgili donanımlar verilebilir; ancak bunlarla da sınırlı
kalmayabilir) meydana gelen bir arıza veya potansiyel arızayı işaret edecek hata sayaçlarına
veya yanlış kuruluma dikkat edilerek tek tek bağlantı noktalarının incelenmesi
¾ iSCSI için yapılandırılan VLAN’ların, Varsayılan VLAN olmamasına dikkat edin. Olası döngüleri
arama ve ortam için Genişleme Ağacı'nın doğru kurulması
¾ Depolama dizisiyle ilgili ana bilgisayar bilgileri – Depolama dizisiyle ilgili yazılım revizyonları,
yol durumu, olay günlüklerinin (bu olaylar Başlatıcıları, HBA veya NIC sürücüyü, dikkat edilmesi
gereken yüksek yeniden iletim sayısını içerir; ancak bunlarla sınırlı kalmayabilir) analizi
¾ Anlık görüntü ve Akıllı kopya zamanlamalarını inceleyerek bunların müşterilerin iş gereksinimlerini
karşılayıp karşılamadığının saptanması
¾ DSM yapılandırmasına doğru dışlamaların eklendiğinden emin olma
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 4 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
¾ ASM/ME veya ASM/VE yapılandırmasının incelenmesi
¾ Boş alanın korunduğundan emin olma
Çoğaltma etkinleştirildiyse:
¾ Sistem çökmesi sonrasında birincil siteye dönme stratejisinin bir parçası olarak ayarlandıysa,
'hızlı yeniden çalışma' için ayrılan boyutlandırmanın ve çoğaltma zamanlamalarının incelenmesi
¾ Yük Devretme ve Yeniden Çalışma yordamlarının doğrulanması
¾ Uzak dizide alma penceresini açmanın gerekli olup olmadığının belirlenmesi
¾ WAN sağlayıcısı tarafından sağlanan WAN performansının ve gecikme sayılarının incelenmesi
3.
Servisin Verilmesi
• SAN yapılandırmasını bulunduğu şekilde belgeleme
• Müşteri aşağıdaki yazılımı uyguladıysa, bu da incelenecek ve önerilerde bulunulacaktır:
¾ SANHQ
¾ DSM, ASM/ME ve ASM/VE de dahil olmak üzere Ana Bilgisayar Tümleştirme Araçları
• Anormal durumları düzeltmek için gereken adımları belgeleme
• Dell Destek Merkezi aranarak düzeltilecek sorunları belgeleme
• Başka bir Satıcının Destek Merkezi aranarak düzeltilecek sorunları belgeleme
• Önerilen değişikliklerin uygulanması için izlemesi gereken adımları Müşteriye bildirme
• Dell PS Serisi Dizisi, Dell PowerConnect Anahtarı veya Dell PowerEdge Sunucunun işlevselliğini ve
güvenilirliğini etkileyen sorunlar bulunursa, Müşteri için bir çözüm başlatmak üzere Dell Desteği ile
bağlantı kurun. Müşterinin mevcut destek anlaşmasının kapsamına girmiyorsa, ek ücretler uygulanabilir
• Müşteri için Dell'in önerilen değişiklikleri uzaktan yapması gerekiyorsa, sistem uygunsa bunlarla
hemen ilgilenin veya zamanlama için yeniden PM'e başvurun
4.
Proje Kapanışı
• Aşağıdakileri doğrulayın:
¾ Önerilen düzeltici eylemlerin gerçekleştirildiğinin doğrulanması (ilk iletişimden sonraki bir
tarihte gerçekleştirilmesi gereken eylemler olabilir)
¾ Sorunu düzeltmeye yönelik eylemlerin gerektiği gibi tamamlandığını onaylamak için bu servis
verildikten sonra SANHQ arşivinin incelenmesi
• Görev Sonu Raporu Hazırlamak için Dell
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 5 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Dell EqualLogic SAN Bakımı Aşağıdakileri İçermez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Çoklu diziler için Tüm Servisler (her dizi için ayrı bir Servis anlaşması gerekir).
Geçerli bir ProSupport sözleşmesi kapsamında olmayan herhangi bir dizi veya aygıt.
Aşağıdakilerle ilgili tüm faaliyetler:
• Teyp yedekleme aygıtları ve yazılımları,
• Dell olmayan herhangi bir donanım ve yazılım veya garanti kapsamı dışında kalan herhangi bir
depolama dizisi,
• Dell PowerVault™ dışında NAS donanımları,
• Visual SRM™, Exchange™, SQL™, Oracle® gibi uygulamalar ve arka ofis uygulamaları,
• Ana Makine Ağı İşletim Sistemleri (“NOS”) ve güncelleştirmeler, yamalar veya Servis Paketleri.
• Uygulama Performansı ayarı.
• Ürünlerin veya uygulamaların kaldırılması veya yeniden yüklenmesi.
• Çoğaltmayı Ayarlama.
• Dell EqualLogic iSCSI SAN ortamının dışında kalan anahtarlar, yönlendiriciler ve WAN
optimizasyon aygıtları.
Tasarım değişiklikleri veya danışmanlık hizmetleri (yeni yazılım sürümlerinde yer alan her tür
geliştirmenin en iyi şekilde nasıl kullanılabileceği gibi).
Müşterinin donanım veya yazılımlarının yeniden yapılandırılması.
Desteklenmeyen yazılımlar için gelişmiş destek.
Ek donanım veya yazılım lisanslarının sağlanması.
Bu Servis Açıklamasında özel olarak belirtilenlerin dışında kalan faaliyetler.
Ek Dell EqualLogic SAN Bakımı Müşteri Sorumlulukları:
1.
2.
3.
4.
İstenen sistem, anahtar ve dizi bilgilerini zamanında sağlama
• Müşteri, işlemin analiz aşamasını desteklemek için gereken tüm verilerin uzaktan toplanabilmesine
olanak tanıyacak tüm gerekli etkinlikleri destekler.
• Bu Proaktif Bakım için SAN'a bağlı olduğu belirlenen tüm sunucular dahil (ancak, bunlarla sınırlı
kalmayabilir).
• Bu Proaktif Bakım için depolama grubu ve ilişkili üyeleri.
• Belirlenen sunucularla Depolama grubu üyelerini birbirine bağlayan tüm iSCSI SAN anahtarları.
PS Serisi Dizisi yazılımını gerektiren her türlü etkinlik için, Müşterinin site kimliğinin
http://support.dell.com/equallogic adresindeki EqualLogic web sitesinde kayıtlı olması gerekir.
Kayıt işleminin tamamlanması iki iş gününe kadar uzayabilir.
Tüm üçüncü taraf donanım ve yazılım bileşenlerinin Dell EqualLogic dizisi ortamına uygulanan
yükseltmeler ile uyumluluğundan emin olunması ve gerekirse, depolama çözümü dahilinde birlikte
çalışabilirliği sağlamak için ilgili üçüncü taraflardan veya Dell'den ek hizmet ve/veya donanım/yazılım
satın alınması.
Müşteri, toplama araçlarının çalıştırılması ile Dizi, anahtar ve sunucu bilgileri için manuel yakalama da dahil
olmak üzere, keşif aşamasında yapılması zorunlu uzaktan veri toplama etkinliklerine destek vermelidir.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 6 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Bölüm 3: Dell Force10 Anahtar Bakımı
Kapsam ve Başlıca Servis Adımları
Dell Force10. Dell Force10 anahtarları için verilen Proaktif Bakım Servisi aşağıdakileri kapsar
(ancak, bunlarla sınırlı kalmayabilir):
Keşif. İnceleme amaçlı olarak aşağıdaki bilgiler toplanacaktır:
Temel Yapılandırma:
• FTOS rev, Ana bilgisayar adı, Tam sistem provizyonu
• Çalışma Yapılandırması ve Başlangıç Yapılandırması
• Alt ağ bilgilerini içeren Ağ Diyagramı (uygulanabilirse)
• Yığınlama
o Hazırda Bekleme ve Ünite önceliği
• Uzaktan Erişim
o Mgmt ağı (bant içi, OOB), Erişim türü, Kullanıcı kurulumu
o Telnet devre dışı bırakıldı / SSH etkinleştirildi/ VTY Güvence altına alındı
• Tarih, Zaman, NTP ayarları
o NTP Durumu, NTP İlişkileri
• SysLog Sunucuları
• Anahtar İşlevi (ISCSI, LAN, WAN)
• Ağ Yönetici Bilgisinin İdaresi
Donanım:
• Donanım uyarıları (fanlar, CPU, RPM’s, Hat Kartları)
• CPU ve Bellek analizi
• Optic ve DAC
• CAM Tablo analizi
Güvenlik:
• MD5 kullanarak Parolayı etkinleştirin
• Kullanıcı kurulumu
• Kimlik Doğrulama Türü (Yerel, RADIUS, TACACS, vs)
• Oturum Açma Etkinleştirildi / Oturum Açma Sunucusu Yapılandırıldı
• Exec Zaman aşımı yapılandırıldı
• Kilitleme Yapılandırması Etkinleştirildi
• MAC Eğitimi
• FTP Sunucu Yapılandırıldı
Bağlantı Noktası Analizi:
• MTU
• Akış kontrolü
• Hız ve Çift Yönlü
• Fırtına Kontrolü
• L2 veya L3
• DCBx
• 802.3ad / 802.1ax LACP/Bağlantı noktası-Kanallar
• STP Uç-Bağlantı noktası
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 7 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Protokol Analizi:
• RIP
• OSPF
• LLDP
• DCB
• STP (MSTP, RSTP, PVSTP)
• VLT
Servisin Verilmesi
• Dell F10 anahtarlarının işletim sistemlerinin yükseltilmesi ya da güncellenmesi.
• Anahtar donanımının işlevselliğini ve güvenilirliğini etkileyen sorunlar saptanırsa, Dell sorunu
çözmek için Müşteri ile işbirliği içinde çalışacaktır.
Proje Kapanışı
• Tüm anahtar donanımının güncelleştirilerek Dell'in en yeni bilgilerle uygun gördüğü duruma
getirildiğinden emin olunması.
• Güncelleştirilen Sistemlerin, Servis'in verilmesinden önce olduğu gibi çalıştıklarının doğrulanması.
Bu süreç içerisinde yapılan çalışmaları gösteren belgelerin sağlanması.
• Görev Sonu Raporu Hazırlamak için Dell.
Servis Kapsamı Dışındakiler
Şüpheleri ortadan kaldırmak için, aşağıdaki faaliyetler bu Servis Açıklaması'nın kapsamına dahil değildir:
•
•
•
•
Donanım eklentileri.
Servis kapsamına girmeyen anahtarların bakımı (Dell'in, uygun bir servis etiketiyle listelemediği
anahtarlar).
Dell Mühendisliği ile uyumlu olmayan donanımların bakımı ve
Bu Servis Açıklaması'nda özel olarak belirtilenlerin dışında kalan servisler, görevler veya faaliyetler.
Bu Servis Açıklaması, ana hizmet sözleşmenizin veya Sözleşme'nin geçerli hükümleri kapsamında bildirilen
garantilere ek olarak Müşteriye başka garanti vermez.
Servisler İçin Özel Müşteri Sorumlulukları Önerin
•
Müşteri, bu Servisleri satın alarak, Dell'in uzaktan teknolojiler aracılığıyla (kanunen yasak olduğu
yerler dışında) aygıtlara erişimini, bağlanmasını ve bu aygıtları yönetmesini (Müşteri kimliğinin ve
parolalarının saklanması da dahil) onaylar. Dell görevin uzaktan gerçekleştirilemeyeceğine kanaat
getirirse, bu servisi vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.
•
Müşteri, gerektiğinde, Dell (veya yetkili acenteleri) için uygun sistem bakım aralıklarının ayarlayacak
ve aşağıdakileri dikkate alacaktır:
o
o
o
Müşteri, işlemin analiz aşamasını desteklemek için gereken tüm verilerin uzaktan toplanabilmesine
olanak tanıyacak tüm gerekli etkinlikleri destekler.
Donanım/Yazılım eklentileri talep edilirken, donanımın/yazılımın Servisin verileceği yerde olduğu
doğrulanana kadar Keşif aşaması başlamaz.
Mühendis'in, uygun yönetici haklarına sahip bir dizüstü bilgisayarı dahili ağa bağlamasına izin verir.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 8 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
Servisin Verilme zamanı yeniden planlanabilir ancak sözleşme süresini aşacak bir tarih
belirlenemez.
Servisin Verilmesi aşamasında, yazılım yükseltme işlemi, bağlı ana makinelerle geçici bağlantı
kaybına neden olabilir.
Yazılım yükseltme işleminden sonra, ana bilgisayarın yeniden başlatılması ve düzgün
çalıştığından emin olunması gerekir.
Müşteri, istenen yapılandırmanın, satıcının donanım ve yazılım yapılandırması için belirttiği
minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olur (servis paketi/çekirdek ve BIOS gibi).
Müşteri, keşif ve servis verme aşamaları arasında sistemde değişiklik yapamaz.
Müşteri, Dell'in bu Servisler ile ilgili olarak sağladığı sipariş numarasının gizliliğini korumalıdır. Müşterinin
sözleşme veya sipariş numarasının yetkisiz kullanımından Dell sorumlu tutulamaz.
Müşteri, tüm donanım ve yazılım bileşenlerini, bunların yükseltmelerini ve güncelleştirmelerini tedarik
etmeli ve bunlar için geçerli lisanslara sahip olmalıdır.
Dell'in bu Servisi vermesinden önce, tüm donanım bileşenlerinin açık destek vakaları olmaksızın
işlediğinden emin olmalıdır.
Müşteri, etkilenen tüm sistemler için geçerli bir donanım destek sözleşmesine (“Kurumsal Çapta
ProSupport” gibi) sahip olmalıdır.
Müşteri, Sistem yöneticisi sorumluluğunu taşıyan ve uygun sistem/bilgi erişimi ayrıcalıklarına sahip
en az bir teknik irtibat sağlar.
Genel Müşteri Sorumlulukları
Erişim Olanağı Sağlama Yetkisi. Müşteri, bu Servisleri sağlamak amacıyla, Desteklenen Ürünü, ürünün
üzerindeki verileri ve dâhil olan tüm donanım ve yazılım bileşenlerini kullanmak için Müşteri ve Dell
adına izin aldığını kabul ve beyan eder. Müşteri bu izni almamışsa, Dell'den bu Servisleri gerçekleştirmesini
istemeden önce masrafını kendisi karşılamak kaydıyla bu izni almak Müşteri'nin sorumluluğundadır.
Müşteri, (1) Dell'in, Müşterinin BT ortamında bulunup Servislerin gerçekleştirilmesiyle ilgisi olan bilgilere
erişim sağlamasının gerekebileceğini (kişisel bilgiler dahil) ve aynı zamanda Müşterinin de Dell'e telefonla
veya başka yöntemlerle bilgi sağlayabileceğini (kişisel bilgiler dahil); (2) Müşteriye, kanunen veya başka
yollarla bilgileri Dell'e açıklama yetkisinin verildiğini ve (3) Dell'in, Müşterinin BT ortamına ABD'den ve
istediği diğer ülkelerden erişim sağlayacağını tasdik ve kabul eder. Dell, Servislerin performansıyla bağlantılı
olarak Müşterinin açıklayabileceği veya Dell'in erişebileceği kişisel bilgileri, http://www.dell.com/privacy
adresinde bulunabilecek Dell gizlilik ilkesine uygun olarak kullanacaktır.
Telefondaki Analist ve Yerinde Servis Teknisyeni ile İşbirliği Yapın. Müşteri, Dell'in telefondaki analistiyle
ve yerinde servis teknisyenleriyle işbirliği yapacak ve talimatlarını yerine getirecektir. Deneyimlerimiz
birçok sistem sorunu ve hatasının, kullanıcı ve analist ya da teknisyen arasında telefonla yapılacak sıkı bir
işbirliği sonucunda çözülebildiğini göstermiştir.
Sahadaki Sorumluluklar. Servislerin saha performansı gerektirdiği durumlarda Müşteri, tesisine ve (geniş
çalışma alanı, elektrik ve yerel bir telefon hattı dâhil olmak üzere Desteklenen Ürünlere (Dell'den ücret
talep edilmeksizin) serbest, güvenli ve yeterli erişim sağlayacaktır. Sistem bu öğeleri içermiyorsa,
bir monitör veya ekran, bir fare (veya işaret aygıtı) ve klavye de (Dell'den ücret talep edilmeksizin)
sağlanmalıdır.
Yazılımın ve Servis Verilen Sürümlerin Bakımı. Müşteri, yazılım ve Desteklenen Ürünleri PowerLink for
Dell | EMC Storage veya EqualLogic™ tarafından belirtildiği şekilde veya diğer Desteklenen Ürünler için
www.support.dell.com adresinde belirtildiği şekilde Dell'in belirttiği minimum sürüm seviyelerinde veya
yapılandırmalarında tutmakla sorumludur. Müşteri ayrıca Desteklenen Ürünleri bu Servisin kapsamında
tutmak için onarım yedek parçalarının, yamaların, yazılım güncelleştirmelerinin ve sonraki sürümlerin
Dell'in belirttiği şekilde kurulmasını sağlamalıdır.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 9 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Veri Yedekleme; Gizli Bilgileri Kaldırma. Müşteri, bu Servisin verilmesinden önce ve verilmesi sırasında,
sorundan etkilenen tüm sistemlerde var olan tüm verilerin, yazılım ve programların yedeğini alacaktır.
Müşteri, olası arızalar, değişiklikler veya veri kaybına karşılık etkilenen tüm sistemlerde saklanan verilerin
yedek kopyalarını periyodik olarak almalıdır. Ayrıca, yerinde servis teknisyeninin servis sağlıyor olduğuna
bakılmaksızın Müşteri tüm gizli, özel veya kişisel bilgilerin ve SIM kart, CD veya PC Kartı gibi tüm
çıkartılabilir ortamların kaldırılmasından sorumludur. DELL AŞAĞIDAKİLERE İLİŞKİN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK
KABUL ETMEZ:
•
GİZLİ, ÖZEL VEYA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ;
•
KAYIP VEYA BOZUK VERİ, PROGRAM VEYA YAZILIM;
•
HASARLI VEYA KAYIP ÇIKARILABİLİR ORTAM;
•
DELL'E İADE EDİLEN DESTEKLENEN ÜRÜNLERİN İÇİNDEKİ SIM KARTLARIN VEYA DİĞER
ÇIKARILABİLİR ORTAMLARIN ÇIKARILMAMASINDAN KAYNAKLANAN VERİ VEYA SES ÜCRETLERİ;
•
BİR SİSTEM VEYA AĞIN KULLANIM KAYBI;
•
VE/VEYA DELL YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF BİR HİZMET SAĞLAYICININ İHMALİ DE DÂHİL,
HER TÜRLÜ HAREKET VEYA ATLAMALAR.
Dell, herhangi bir program veya verinin geri yüklenmesinden veya tekrar kurulumundan sorumlu
değildir. Desteklenen Ürün veya parçası iade edilirken, Müşteri yalnız telefon teknisyeninin istediği
Desteklenen Ürünü veya parçayı dâhil edecektir.
Üçüncü Şahıs Garantileri. Bu Servisler kapsamında Dell'in, kendi üretmediği donanım veya yazılımlara
erişim sağlaması gerekebilir. Dell veya üreticinin dışındaki herhangi bir kişi donanım ya da yazılım
üzerinde çalışırsa, bazı üreticilerin garantileri geçerliliğini kaybeder. Dell'in Servis performansının bu
garantileri etkilememesini sağlamak Müşteri'nin sorumluluğundadır ve eğer etkilerse, Müşteri sonucu
kabul edecektir. Dell, üçüncü taraf garantiler veya Servislerin bu garantiler üzerinde oluşabilecek etkileri
konusunda sorumluluk almaz.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 10 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Dell Servisleri Hüküm ve Koşulları
Bu Servis Açıklaması, müşteri olarak siz (“siz” veya “Müşteri”) ile bu Servisin satışına ilişkin faturanızda belirtilen Dell tüzel
kişiliği arasında geçerlidir. Bu Servis Müşteri'nin Dell ile imzaladığı ve Servisin satışını açık bir şekilde yetkilendiren ayrı
ana servis anlaşması uyarınca sunulmaktadır. Böyle bir anlaşmanın olmaması durumunda, Müşteri'nin konumuna bağlı
olarak, bu servis Dell Ticari Satış Hükümleri'ne veya aşağıdaki tabloda referans verilen anlaşmaya (geçerli “Anlaşma”)
tabidir ve bunlar uyarınca yönetilir. Lütfen Anlaşmanızın konumlandırılabileceği Müşteri konumuna ilişkin URL için
aşağıdaki tabloya bakın. Taraflar, bu çevrimiçi hükümleri okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.
Dell Servislerini Satın Alımınız için Geçerli Hüküm ve Koşullar
Müşterinin
Konumu
Dell Servislerini Doğrudan Dell'den
Satın Alan Müşteriler
Dell Servislerini Yetkili bir Dell Satıcısından
Alan Müşteriler
ABD
www.dell.com/CTS
www.dell.com/CTS
Kanada
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransız-Kanada)
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransız-Kanada)
Latin Amerika
& Karayip
Ülkeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Asya-PasifikJaponya
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Servis Açıklaması ve satıcınızdan alabileceğiniz diğer Dell servis
belgeleri siz ve Dell arasında bir anlaşma oluşturmaz; ancak, sadece
satıcınızdan aldığınız Servisin içeriğini, Servisin alıcısı olarak sizin
yükümlülüklerinizi ve bu Servisin sınırlarını ve kısıtlamalarını açıklar.
Bunun sonucunda, bu Servis Açıklaması'nda ve herhangi başka Dell
servis belgelerinde “Müşteri”ye yapılacak tüm atıflar, bu bağlamda
sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak tüm göndermeler ise yalnız
satıcınız adına Servis sağlayan servis sağlayıcısı olarak kabul
edilecektir. Burada açıklanan Servisle ilgili olarak Dell ile doğrudan
sözleşmeye dayalı bir ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri ortadan
kaldırmak için, yapısı itibariyle yalnız doğrudan alıcı ve satıcı için
geçerli ödeme şartları veya başka sözleşme koşulları sizin için
geçerli olmayacak ve bunlar sizinle satıcı arasında kararlaştırıldığı
şekilde olacaktır.
Avrupa,
Orta Doğu
ve Afrika
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Servis Açıklaması ve satıcınızdan alabileceğiniz diğer Dell servis
belgeleri siz ve Dell arasında bir anlaşma oluşturmaz; ancak, sadece
satıcınızdan aldığınız Servisin içeriğini, Servisin alıcısı olarak sizin
yükümlülüklerinizi ve bu Servisin sınırlarını ve kısıtlamalarını açıklar.
Bunun sonucunda, bu Servis Açıklaması'nda ve herhangi başka Dell
servis belgelerinde “Müşteri”ye yapılacak tüm atıflar, bu bağlamda
sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak tüm göndermeler ise yalnız
satıcınız adına Servis sağlayan servis sağlayıcısı olarak kabul
edilecektir. Burada açıklanan Servisle ilgili olarak Dell ile doğrudan
sözleşmeye dayalı bir ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri ortadan
kaldırmak için, yapısı itibariyle yalnız doğrudan alıcı ve satıcı için
geçerli ödeme şartları veya başka sözleşme koşulları sizin için
geçerli olmayacak ve bunlar sizinle satıcı arasında kararlaştırıldığı
şekilde olacaktır.
Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki
müşteriler aşağıdan geçerli URL'yi seçebilirler:
Fransa:
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
Almanya:
www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
İngiltere: www.dell.co.uk/terms
* Müşteriler yerel www.dell.com web sitesine bulundukları yerde İnternet erişimi olan bir bilgisayardan www.dell.com adresine
giderek veya aşağıdaki adreste Dell'in “Bir Bölge/Ülke Seç” web sitesindeki seçeneklerden birini belirleyerek erişebilirler:
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 11 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Müşteri ayrıca Servisi yenilediğinde, değiştirdiğinde, uzattığında veya ilk belirlenen sürenin ötesinde kullanmaya devam
ettiğinde, Servisin www.dell.com/servicecontracts/global adresinde incelenebilecek geçerli Servis Açıklaması'na tabi
olacağını kabul eder.
Bu Servis Açıklamasının, Anlaşmanın herhangi bir hükmüyle çatışması halinde bu Servis Açıklamasının hükümleri geçerli
olacaktır; yalnız bu sadece belirli çatışmayı kapsayacak ve Sözleşme'nin içeriğindeki, bu Servis Açıklamasıyla özel olarak
çatışmayan başka bir hükmün yerine geçmesi söz konusu olmayacaktır.
Servisler için siparişinizi verdiğinizde, Servisleri veya bunlarla ilişkili yazılımı kullandığınızda ya da alışverişinizle bağlantılı
olarak Dell.com web sitesinde veya Dell yazılımı arabiriminde “Kabul Ediyorum” düğmesini tıkladığınızda veya kutusunu
işaretlediğinizde, bu Servis Açıklamasının ve buraya referans olarak eklenen anlaşmaların sizi bağladığını kabul etmiş
olursunuz. Bu Servis Açıklaması'nda temsil ettiğiniz ve imza yetkisine sahip olduğunuz bir şirket veya bir tüzel kişi adına
yer alıyorsanız, bu durumda “siz” ya da “Müşteri” söz konusu tüzel kişiyi ifade eder. Bu Servis Açıklamasını almanın yanı
sıra, belirli ülkelerdeki Müşterilerin imzalanmış bir Sipariş Formu da hazırlamaları gerekebilir.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 12 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
Destek Servislerine Uygulanabilir Ek Hüküm ve Şartlar
1.
Desteklenen Ürünler
Bu Servis, standart yapılandırmada satın alınan belirli Dell PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™,
Dell EqualLogic™ and Dell Force10™ sistemleri için kullanılabilir (“Desteklenen Ürünler”). Desteklenen
Ürünlere düzenli olarak eklemeler yapılmaktadır; dolayısıyla Dell veya Dell dışı ürünlerinize yönelik olarak
sağlanan Servislerin en güncel listesini almak için lütfen satış temsilcinize başvurun. Desteklenen
Ürünlerden her birinin etiketinde bir seri numarası (“Servis Etiketi”) yer alır. Tüm Desteklenen Ürünler için
Müşteri tarafından ayrı bir servis sözleşmesi satın alınmalıdır. Örneğin, dizüstü sistemiyle birlikte satın alınan
bir yazıcı dizüstü sisteminin servis sözleşmesi kapsamına girmez. Yazıcının ve dizüstü sisteminin kendi ayrı
servis sözleşmeleri olmalıdır. Bu Servis için Dell'e başvururken lütfen Desteklenen Ürününüzdeki Servis
Etiketine bakın.
2.
Destek Hizmetleri
A. Servis Parçalarının Mülkiyeti. Desteklenen Üründen çıkarılan ve Dell'e geri gönderilen tüm Dell servis
parçaları, Dell'in malı haline gelir. Müşteri'nin Dell'den yedek parça alması halinde, Desteklenen
Ürün'den çıkarılan ve Müşteri'nin alıkoyduğu servis parçaları için, o tarihte geçerli olan perakende satış
fiyatını Dell'e ödemek zorundadır (Desteklenen Ürünlerdeki “Sabit Sürücünüzü Muhafaza Edin” servisi
kapsamında olan sabit sürücüler hariç). Dell, garanti kapsamındaki onarımları gerçekleştirirken, çeşitli
üreticiler tarafından üretilen yeni ve elden geçirilmiş parçalar kullanır ve Müşteri bunu açıkça kabul eder.
3.
Servis Süresi
Bu Servis Açıklaması, Sipariş Formunuzda belirtilen tarihte başlar ve Sipariş Formunda belirtilen süre (“Süre”)
boyunca devam eder. Müşteri'nin karşılığında bir ya da daha fazla Servis satın aldığı sistem, lisans, kurulum,
dağıtım, yönetilen son nokta veya son kullanıcı sayısı, abonelik bedeli ya da ücreti ve her bir Servis için
geçerli Süre Müşteri'nin Sipariş Formu'nda belirtilmiştir. Dell ile Müşteri arasında yazılı olarak anlaşmaya
varılmadığı sürece, bu Servis Açıklaması kapsamındaki Servislerin alımı yalnızca Müşteri'nin dâhilli kullanımına
yöneliktir ve yeniden satılamaz veya servis bürosu için kullanılamaz.
4. Önemli Ek Bilgiler
A. Tekrar randevu alma. Bu Servis için randevu alındıktan sonra, programdaki tüm değişiklikler planlanan
tarihten en az 8 takvim günü önce yapılmalıdır. Müşteri bu servisi planlanan tarihten 7 gün veya daha
kısa süre önce yeniden planlarsa, Servislerin fiyatının %25'ini geçmemek kaydıyla tekrar randevu alma
ücreti alınır. Müşteri, serviste yapılacak her türlü tekrar randevu alma işleminin Servisin başlamasından
en az 8 gün önce onaylanması gerektiğini kabul eder.
B. Servis Kapsamına Dair Ticari Olarak Makul Limitler. Dell, Servis sağlamasının Dell veya Servis sağlayıcıları
için kabul edilemez bir risk oluşturacağına veya bunun kapsam dışı olduğuna kanaat getirirse, Servisi
sağlamayı reddedebilir. Dell, Müşterinin bu Servis Açıklaması kapsamındaki sorumluluklarını yerine
getirmemesi de dâhil kendi kontrolü dışındaki bir nedenle servisin gerçekleştirilememesi veya gecikmesinden
sorumlu olmayacaktır. Servis sadece Desteklenen Ürünün tasarlandığı kullanım şekillerini kapsar.
C. İsteğe Bağlı Servisler. İsteğe bağlı servisler (gerektiğinde servis desteği, kurulum, danışmanlık, yönetilen,
profesyonel destek veya eğitim hizmetleri dâhil) Dell'den satın alınabilir ve Müşterinin bulunduğu yere
göre değişebilir. İsteğe bağlı servisler, Dell ile ayrı bir anlaşma yapılmasını gerektirebilir. Bu tür bir
anlaşmanın olmaması halinde, isteğe bağlı servisler bu Servis Açıklaması uyarınca sağlanır.
D. Atama. Dell bu Servis ve/veya Servis Açıklamasını, gerekli nitelikleri taşıyan üçüncü taraf servis
sağlayıcılarına atayabilir.
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 13 of 14
Servis Açıklaması
Proaktif Bakım
E. İptal. Dell bu Servisi, Servis süresi içinde aşağıdaki nedenlerden birinden dolayı iptal edebilir:
• Müşteri fatura hükümlerine bağlı olarak, bu Servisin tüm bedelini ödemez;
• Müşteri; yardımcı olan analist veya yerinde servis teknisyenine kötü amaçlı ve/veya tehdit içerecek
biçimde davranması ya da kendisiyle işbirliği yapmasını reddetmesi veya
• Müşteri bu Servis Açıklamasında belirtilen tüm hüküm ve koşullara uymaz.
Dell bu Servis'i iptal ederse, yazılı iptal bildirimini Müşteri'nin faturasında belirtilen adrese gönderecektir.
Bildirim iptal nedenini ve iptalin geçerli olacağı tarihi içerecektir; bu tarih, Dell'in iptal bildirimini Müşteri'ye
gönderdiği tarihten on (10) gün önce olamaz (eyalet yasaları anlaşmaya göre farklılık göstermeyen
başka iptal koşulları ileri sürmedikçe). Dell bu servisi bu madde çerçevesinde iptal ederse, Müşteri Dell'e
yapılan veya yapılması gereken ödemeleri geri alma hakkına sahip olmaz.
F. Coğrafi Sınırlamalar ve Yer Değiştirme. Bu Servis, Müşterinin faturasında belirtilen tesislerde verilecektir.
Bu Servis her yerde verilmemektedir. Servis düzeyleri, teknik destek saatleri ve yerinde yanıt süreleri de
dâhil olmak üzere Servis seçenekleri coğrafi konumlara göre değişir ve Müşteri'nin bulunduğu konumda
bazı seçenekler satışa sunulmamış olabilir. Bu nedenle bu bilgiler için lütfen satış temsilcinize başvurun.
Dell'in taşınan Desteklenen Ürünlere Servis sağlama yükümlülüğü servisin yerel olarak bulunabilirliği,
ilave ücretler, taşınan Desteklenen Ürünün Dell'de yeniden sertifikalanması ve mevcut zaman ve
malzeme danışmanlık ücretleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çeşitli faktörlere tabidir.
G. Servisin Devri. Bu Servis Açıklaması'nda belirtilen sınırlamalara tabi olarak, Müşteri'nin Desteklenen Ürün
veya Servis Açıklaması'nı satın alan ilk kişi olması veya Müşteri'nin Desteklenen Ürün ile Servis Açıklamasını
ilk sahibinden (veya bir önceki devreden kişiden) satın alması ve bu Servis Açıklaması'nda belirtilen ve
www.support.dell.com adresinde yer alan tüm devir prosedürlerine uyması koşuluyla, Müşteri bu Servisi,
o tarihteki geçerli servis süresi dolmadan önce Desteklenen Ürünü satın alan üçüncü tarafa devredebilir.
Bir devir ücreti ödenmesi gerekebilir. Müşteri veya Müşterinin servisi devrettiği kişi Desteklenen Ürünü
bu Servisin bulunmadığı (veya Müşterinin Servis için ödediği fiyata sunulmadığı) bir coğrafi bölgeye
taşırsa, Müşteri veya Müşterinin servisi devrettiği kişi için ürün garanti kapsamında olmayabilir veya yeni
bölgede aynı kapsam kategorilerinin geçerli olabilmesi için ek ücretler talep edilebilir. Müşteri veya
Müşterinin servisi devrettiği kişi bu ilave ücretleri ödememeyi seçerse, Servis otomatik olarak yeni
bölgesinde bu fiyata veya daha düşük fiyatlara mevcut olan destek kategorilerine alınır.
© 2013 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak
için ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Ayrıca talep edilmesi halinde Dell'in satış hüküm ve koşullarının
basılı bir kopyasını da edinebilirsiniz.
Microsoft ve SQL, Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır
Oracle, Oracle Corporation'ın ticari markasıdır
Broadcom, Broadcom Corporation'ın ticari markasıdır
Intel, Intel Corporation'ın ticari markasıdır
EMC, CLARiiON, Navisphere, VisualSRM, Access Logix, MirrorView, PowerPath, SAN Copy, SnapView ve VisualSAN,
EMC Corporation'ın ticari markalarıdır
Dell - Internal Use - Confidential
Proactive Maintenance v3.0, 10/25/13
Page 14 of 14

Benzer belgeler

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Desteklenen Ürünleri bu Servisin kapsamında tutmak için onarım yedek parçalarının, yamaların, yazılım güncelleştirmelerinin ve sonraki sürümlerin Dell'in belirttiği şekilde kurulmasını sağlamalıdır...

Detaylı

Servis Açıklaması

Servis Açıklaması Dell bu Servis Açıklamasına ("Servis Açıklaması") uygun olarak Dell ProSupport İhtiyaç Noktası servislerini ("Servisler") sunmaktan memnuniyet duyar. Teklifiniz, sipariş formunuz veya karşılıklı ka...

Detaylı

Servis açıklaması

Servis açıklaması Bu Servis Açıklaması, müşteri olarak siz (“siz” veya “Müşteri”) ile bu Servisin satışına ilişkin faturanızda belirtilen Dell tüzel kişiliği arasında geçerlidir. Bu Servis Müşterinin Dell ile imzala...

Detaylı