Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler

Yorumlar

Transkript

Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler
BİLEŞENLER
Demiryolu Araçları için yüksek
hızlı DC devre kesiciler
Tip UR6, UR10 ve UR15
Genel bilgi
UR6, UR10 ve UR15; doğal soğutmalı, açmasız, tek kutuplu, çift
yönlü, elektromanyetik üflemeli, elektrik kontrol devrelerine ve
doğrudan aşırı akım anlık boşaltma özelliğine sahip DC yüksek
hızlı akım sınırlayıcı devre kesicilerdir.
Açık tip olan UR6, UR10 ve UR15 aynı zamanda cer taşıtlarının
tavanına ve çerçeve altına montaj için IP55 koruyucu muhafaza
ile birlikte teslim edilebilir.
Bu devre kesiciler temel olarak, DC cer taşıtları ana ve yardımcı
devrelerinin kısa devre ve aşırı yük akımlarına karşı korunmasının
yanı sıra bu devrelerin araç güç kaynağına bağlanması veya
bundan yalıtılmasında kullanılır.
Taşıtlarınıza uygun ürünün seçilebilmesi için Sécheron tarafından
yük döngüsü, ortam sıcaklığı ve yüksek gerilimli kablo veya
bara bölümünün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve çeşitli
hesaplamalar yapılması gereklidir.
Uygulamalar
• Metro, EMU ve LRV taşıtlarında elektrikli cer ve yardımcı devrelerinin korunması
Ana özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kadmiyumsuz (UR10/15)
Konvansiyonel termik akım UR6/10 (UR10 ağır uygulamalar için tasarlanmıştır) için 1000 A ve UR15 için 1500 A değerindedir
Anma çalışma gerilimi 900 Vdc ve 1800 Vdc
Anma yalıtım gerilimi 2300 Vdc
Yüksek yalıtım seviyesinde güvenli: aşırı akım kategorisi OV4
Kirlilik derecesi PD3
Sınırlı maksimum ark gerilimi
Elektromanyetik kapatma ve daha az tutma gücü
Kapatma ve tutma sekanslarını yönetmek ve tutma enerjisi tüketimini ve işletim maliyetlerini kaydetmek için opsiyonel entegre
ECO‑Drive kontrol modülü
Opsiyonel -50 °C modeli
Yüksek mekanik ve elektriksel dayanıklılık: çalışma frekansı C3
100.000 çalışma minimum mekanik dayanıklılık ve
500.000 çalışma minimum kullanım ömrüyle çok düşük bakım gereksinimleri
Kompakt ve düşük ağırlık
Dünya çapında kabul görmüş uzmanlıkla başarısı kanıtlanmış tasarım
Koruyucu muhafazasıyla birlikte verildiğinde taşıt üzerine tavana veya çerçeve altına montaj
İlgili NF standartlarına uygun yalıtım malzemesi
Referans standartlar IEC/EN60077-1/3 ve IEC/EN 61373
Kesme akımı parametreleri
I
IEC-60077
T
Îss
Iss
t
di/d
0.63 Iss
Îd
Id
Ûarc
U
tb
t
tm
t
Ue
Iss
Îss
Id
Îd
di/dt
T
Ue
Ûark
tm
tb
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Kısa devre akımı
Tepe Iss
Aşırı akım boşaltma ayarı
Kesme akımı
İlk yükseliş akım oranı
Devre zaman sabiti
Anma çalışma gerilimi
Ark gerilimi tepe noktası
Açılma zamanı
Toplam kesme zamanı
Açılma zamanı
Doğrudan aşırı akım anlık boşaltma için açma zamanı tm ile
akım ilk yükseliş hızı di/dt arasındaki ilişki.
8,105 A/s akım ilk yükseliş hızı örneği: açma zamanı yaklaşık
3,9 ms.
2
Ürün seçimi verileri
Simge Birim
UR6
UR10
ANA YÜKSEK GERİLİM DEVRESİ
UR15
Anma çalışma gerilimi
Ue[Vdc]
- Ark haznesi tip 31 ve 41
900
900
900
- Ark haznesi tip 32 ve 42
1800
1800
1800
Maksimum çalışma gerilimi
[Vdc]
- Ark haznesi tip 31 ve 41
1000
1000
1000
- Ark haznesi tip 32 ve 42
2000
2000
2000
Anma yalıtım gerilimi
Ui[Vdc]
230023002300
Anma çalışma akımı
Ie
[A]100010001500
Konvansiyonel serbest hava termik akımı (1)Ith
[A]100010001500
Aşırı yük kapasitesi (2)[A]
- 10 sn
2400 (3)3200(3)3600
- 1 dk
1600
2200
3600
- 5 dk
1400
1700
2680
- 1 saat
1090
1150
1750
Çalışma kategorisiC3C3C3
Aşırı gerilim kategorisi
OV4
OV4
OV4
Anma kısa devre yapma ve kesme kapasitesi / Zaman sabiti
- Ark haznesi tip 31 ve 41
Iss / T1
[kA]/[ms]--
Iss / T2
[kA]/[ms]
30/1530/1530/15
Iss / T3
[kA]/[ms]
30/5030/5030/50
Iss / T4
[kA]/[ms]
30/15030/15030/150
- Ark haznesi tip 32 ve 42
Iss / T1
[kA]/[ms]--
Iss / T2
[kA]/[ms]
30/1530/1530/15
Iss / T3
[kA]/[ms]
30/4030/4030/40
Iss / T4
[kA]/[ms]
30/10030/10030/100
Doğrudan aşırı akım anlık boşaltma (4)
Güç frekansı dayanım gerilimi [kA]
0,45 - 2,4
0,6 - 3,2
0,9 - 3,6
U50
- Açık ana kontak arasında
[kV]
8
8
8
- Kapalı ana kontak ile toprak ve kontrol devresi arasında
[kV]
10
10
10
- İki gerilim devresi ile toprak arasında
[kV]
2
2
2
Anma darbe dayanım gerilimi
Uimp[kVdc]
181818
Maksimum tepe ark gerilimi- Ark haznesi 900 VdcÛark[kVdc]
1,1 - 3,0
1,1 - 3,0
1,1 - 3,0
- Ark haznesi 1800 Vdc
2,1 - 6,1
2,1 - 6,1
2,1 - 6,1
(1)T
amb = + 40°C seviyesinde ve terminal başına yüksek gerilim bağlantılarıyla test edilmiştir: UR6/10 için 2 x 240 mm² ve UR15 için 3 x 300 mm².
amb=+40°C seviyesinde kümülatif olmayan aşırı yükler, kesicinin soğuk durumundan başlayarak ve (1)’e göre yüksek gerilim bağlantısıyla.
Değerler UR6 için 1,2 - 2,4 kA, UR10 için 1.5 - 3.2 kA, UR15 için ise 1,8 - 3,6 kA aralığını temel alır. Seçilen açma ayar aralığı farklı olabilir, aşırı yük kapasitesi maksimum değerinin seçili açma aralığı maksimum değeri
ile eşleşmesi gereklidir.
Aralık seçimi için sayfa 4 tablosuna bakın.
(2)T
(3)
(4)
ALÇAK GERİLİM YARDIMCI DEVRESİ
Kontrol devresi
Nominal gerilim
Un[Vdc]
24, 32, 36, 48, 72, 87, 96, 110
Gerilim aralığı
[0,7 - 1,25] Un
Nominal kapatma gücü (5)Pc [W]/[s]
835/1
Elektrik tutma nominal tutma gücü (5)[W]
2,5
Elektrik tutma nominal açma gücü (5)[W]
0
Manyetik tutma nominal tutma gücü (5)[W]
0
Manyetik tutma nominal açma gücü (5)
[W]/[s]
35/1
Açma sırasıyla mekanik açma zamanı (6)
[ms]
5-10 / 10-20
Kapanma sırasıyla mekanik kapanma zamanı (5) (6) (Elektrik / Manyetik)
tc
[ms]
~ 70 / ~ 70
Yardımcı kontaklar
Kontakların tipi
Potansiyelsiz (PF)
Yardımcı kontak sayısı
2a + 2b veya 6a + 6b
Anma gerilimi
[Vdc]
24 - 110
Konvansiyonel termik akım
[A]
10
EN60947’ye göre anahtarlama kategorileri (gümüş kontaklar)- AC-15 230 VAC 1,0 A
- DC-13 110 VDC 0,5 A
[mA]
≥10 (gümüş kontak) veya 4≤I<10 (altın kontak)
24 Vdc (7) seviyesinde minimum geçiş akımı
Alçak gerilim arabirimi
Bağlantı tipi- Koruyucu muhafazasız
Doğrudan (vida bağlantısı)
- Koruyucu muhafazalı
Konektör tipi Harting veya VEAM
(5)
(6)
(7)
Un ve Tamb = +20°C seviyesinde.
Sinyal bobin tarafından alındığında başlar.
Kuru ve temiz ortam için.
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Kurulum
Kapalı alan veya açık alan (8)
Titreşim ve şoklar (IEC/EN61373 standardına göre)
Kategori 1, sınıf B
Yükseklik
[m]
< 1400
Çalışma ortam sıcaklığı Tamb
[°C]- 25 - + 70 (9)
Nem
40°C’de %95
Kirlilik derecesi
PD3
Minimum mekanik dayanıklılık
N
[Çalışma]
5 x 100.000
(8)
(9)
Açık alanda opsiyonel muhafazalı (bkz. sayfa 9 ve 10)
<-25°C ortam sıcaklığı için lütfen Sécheron ile iletişim kurun.
3
Kesici bölümü için gereken bilgiler
Uygulamanıza uygun kesicinin seçilebilmesi için aşağıdaki bilgiler Sécheron’a verilmelidir. Bu verilerin işlenmesinin ardından ve çeşitli
UR6/10/15 kesicilerin kritik parçalarının izin verilen maksimum sıcaklık artışının fonksiyonu olarak Sécheron, uygulamanız için uygun kesici
tipini tavsiye edecektir.
Aşağıdaki veriler ve bilgiler işleme için Sécheron’a gönderilmelidir.
1 - Uygulama yük döngüsü
Uygulamadaki kesicilerin dayanması gerekecek yük döngülerini içeren bir Excel tablosu işleme için Sécheron’a gönderilecek ve minimum
aşağıdaki bilgileri içerecektir:
• Araç açma öğesinin Ip3 tepe değeri ve en fazla enerjili i² x t değeri
• Araç açma öğesinin Ip1 en yüksek tepe değeri ve süresi,
• Araç açma öğesinin Irms akımı (Ortalama Karekök).
rms akımı
[A]
Gerçek akım
Frenleme akımı
Ip1
Ip2
Ip3
I rms
i² x t
[s]
t1
Yük döngüsü
x yükü
döngü
Yük döngüsü
y yükü
döngü
Yük döngüsü
Araç açma öğesi
2 - Uygulamadaki devre kesicinin maksimum çalışma ortam sıcaklığı ......... °C
3 - Yüksek gerilim bağlantı tipi ve yüksek gerilim terminali başına bağlantı sayısı
- Kablo: - Bara:
:1
:2
:3
:1
:2
:3
4 - Özel yüksek gerilim bağlantısı boyutu
- Kablo: ........ mm²
- Bara: ........ mm x ......... mm
Not! D
C devre kesiciye bağlı yüksek gerilim bağlantılarının ve uygulama rms akımı ile ilgili akım yoğunluğunun 1,7 ~ 2.0 A/mm² değerini aşmaması
tavsiye edilir.
Tavsiye edilen değeri aşan akım yoğunluğunda kesici termik akımının, uygulamanın fonksiyonu olarak düşürülmesi gerekebilir.
Doğrudan aşırı akım anlık boşalması
Seçim için tanımlama kodlarıyla birlikte kullanılabilir ayar aralıkları (kA olarak) sayfa 12.
UR6
UR10
UR15
Tanımlama kodu
Standart
Seçenek
0,45-0,9
-
-
F
0,6-1,2
0,6-1,2
-
A
0,9-1,8
0,9-1,8
0,9-1,8
B
1,2-2,4
1,2-2,4
1,2-2,4
-
1,5-3,2
-
D
-
-
E
1,8-3,6
4
C
Ürün entegrasyonu için bilgiler
Ana boyutlar
60(1)
900V: 165
1800V: 305
60(1)
Toleranssız boyutlar gösterilmiştir. Tüm boyutlar mm olarak verilmiştir.
Destek çerçevesi için izin verilen maksimum düzlük sapması 0,5 mm şeklindedir.
UR15
Ø14
40
11
Ø14
UR6/UR10: 40 30
UR15: 65
115
115
130
30
190
Ø9
135(2)
115
10
420
10
10
145 Ø9
10
40
145
165
165
10
10
40
115
Ø9
20
40
10
Ø14
Ø9
30
190
20
Ø14
20
420
130
20
135(2)
M16
42.5 20 67.5
180
40
42.5 20 67.5
M16
11
900V: 165
1800V: 305
180
UR15
UR6/10
UR6/UR10: 40 30
UR15: 65
(1)
UR6/10
40
145
145
165
165
10
Ark haznesinin sökülmesi için gereken alan.
muhafazanın sökülmesi için gereken alan.
(2) Yardımcı
C
C
Yalıtım mesafeleri
HV
90
LV
HV
LV
420
90
A
A
B
165
Minimum yalıtım mesafeleri [mm]
A
UR6
A
BUR10
A
90
90
90
B
55
55
55
C
0
0
0
A
350
350
350
B
200
200
200
C
150
150
150
420
Yalıtımlı duvarına
Toprağa
165
UR15 B
Ağırlıklar
Ağırlıklar (1) [kg]
(1)
UR6
UR10
UR15
Ark haznesi 900 V
27
28
29
Ark haznesi 1800 V
37
38
39
Seçenek içermeyen standart devre kesici için ağırlıklar.
5
B
UR26/36/40/46
UR26/36/40/46
UR26/36/40/46
S
UR26/36/40/46
V=
S
UR26/36/40/46
UR26/36/40/46
V=
+
V=
+
V=
+
+
E
E
E
E
S
S
V=
+
Alçak gerilim kontrol şeması
Rp
Rp
Rp
Rs
Rp
Rs
Rs
Rs
Elektriksel
E F tutma: E tipi
–
–
–
–
UR60/80
S
V=
+
S
F
F
F
F
UR26/36/40/46
UR26/36/40/46
UR26/36/40/46
S
V=
S
UR26/36/40/46
UR26/36/40/46
V=
S
UR26/36/40/46
E
+
V=
+
V=
+V=
++
F
Rp
Rs
c+0.5 c
c+0.5
0,5
c
t1
c+0.5
0
0,5
0
–
1
–
Müşterinin kapsamı
D
D
D Ie
DD
A
100%
Rs
t [s]
t [s]
t [s]
t t[s][s]
t +1
tc
tc tc+0.5 tcc+1
tc tc+0.5 tc+1
tctctc+0.50tct+1
c+1
t+0.5
c+0.5
~tc20%
0
UR60/80
A
AUR60/80
V=
UR60/80
UR60/80
A
B
+ BCBA
V=
B IeI IeV=
+
e V=
V=
+ Ie
100%
100%++
100%
100%
E F
E F
E F
EE FF
0
~ 20%
–
0––
00 – –0,5
~ 20%
~ 20%
Sécheron’un kapsamı
C
–
t [s]
1
1
–
D
tc+1
+
E
t [s]
t [s]
tc+0.5t [s]
tc+1
tc
tc tc+0.5tc+1
tc+0.5
tc+1
t
0 c 0,5
tc+0.5 1
F
tc
Müşterinin kapsamı
F
Rs
Rp
Rp
Rp
Rs
Rs
Rs
UR60/80
S
Rs
E
Rs
Rs
Rs
F
–
t [s] –
–
–
tc+0.5
Rp
S SS
V=
+
E F
E F
E
F Rp
–
V=S
V=+
+
V=V=
+
E
Rs
–
UR60/80
UR60/80
UR60/80
UR60/80
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
tc
E F
E F
F
–
D
D
C
DC D
1
0 0,5
0 00,5
~
1 20%
0,5
S
S
SC
SS
B
S
S
S +
F
E
Rp
Rp
Rp
Rs
Rp
Rp
Rs
Rs
Rs
Rs
–
–
–
––
UR60/80
–
c
+
E
Manyetik tutma: M tipi
Rs
–
UR60/80
UR60/80
A
UR60/80
A S
S
AS
V= A
S
SS
UR60/80
UR60/80
V= I V=A
DB
V=
C
E
C
A
D
S
S
V=
B
D
V= B
E
AE V=
CD
DE
S
I
I C SC B V=
I
BS
V= B
C
C
+
D
DB
Iee A
D
+ V=
S
E
B e CD
S D
S
V=
C
E +e BIeEe CV=
A DB B C C D
Ie A+A B
+
S
V=
E
S
V=
BB
CC
100%
EE +
+
+V=
DDD Ie 100%
I
DBBC CC
V=F
I
e
100%
100%
+
+ 100%
+ e F F
+
F
100%
++ F
100%
+
100%
100% F
F
FF
100% E F
E FF
Rs
E F
R1
G
1
R1
Rs
G
R1
E F
G
Rs
R1
R1
G
E FG
E F
Rs
Rs
R1
R1
G
GG
t [s]
R1
t [s]
t
[s]
t
[s]
t
[s]
~
5%
t [s]
R1
0
G
t [s]
–0
0G–
–
t [s]
R1
t [s]
~–20%
0,5
1
0
t t[s]
–[s]~ 5% –
t~[s]
t [s]
20%
0,5
1
0
t [s]
~ 20%
0,5 t +1
1
–
1
0 0 0 0,5
–~ 5%
~ 20%
0,5 tc+1
1
tc+1
tc
–
0 0,5 – – 1
1
0 0,5
–
+0.5
1 tc+0.5
0[s] 0,5
t
c 0,5
~~20%
11
–
0,5
1
20%
0
0,5tcc+1
+0.5
0,5
1
0
c
t [s]
0 0,5
~ 5%
t +1
1
0,5 1 1
t +1t
SS
UR26/36/40/46
UR26/36/40/46
UR26/36/40/46V=
V=
UR26/36/40/46
V=+
+ S
V=
E F
E F
E F
EE FF
Rp
S
V=
+
–
tc+1
Sécheron’un kapsamı
Maintien
pour
80
Maintien magnétique
pour UR60/80
Maintien magnétique
pour UR60/80
Maintien magnétique
magnétique
pour UR60/80
UR60/80
A
A
80
A
A
Maintien magnétique
pourque
UR60/80
A
A
80
électrique
idem
UR26-36-40-46)
26-36-40-46)
(maintien électrique
idem que UR26-36-40-46) (maintien
(maintien électrique
A idem que UR26-36-40-46)
Maintien
magnétique
pour
UR60/80
(maintien
électrique
idem
que
UR26-36-40-46)
A
pour
UR60/80
Maintien
magnétique
pour
UR60/80
80
26-36-40-46)
AA Kapatma darbesi başlangıcı: E
(maintien
électrique
idem
que
UR26-36-40-46)
A
A
Kapatma
darbesi
başlangıcı:
F
+
G
kontakları
kapalı.
26-36-40-46)
B
Maintien magnétique
pour UR60/80
(maintien
électrique
em
que UR26-36-40-46) B
(maintienB
électriqueidem
idemque
queUR26-36-40-46)
UR26-36-40-46)
B
26-36-40-46)
B
B
Maintien magnétique
pour UR60/80
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
E
E
E
E
kontağı kapalı.
A
B Kapatma
darbesi:
0,5
1
s,
ardından
AE kontakları açılır.
Kapatma
darbesi:
0,5
1
s.
(maintien
électrique
idem
que
UR26-36-40-46)
B
B
(maintien électrique
idem que UR26-36-40-46)
CB
C
C Tutma: kalıcı mıknatısla elde C
edilir.
Tutma akımı başlangıcı: G kontağı
açılır.
B
C
B
CCUR60/80
pour
C
D Açma: F kontakları
kapanarakDkapatma
akımının ters
Tutma:
R1 direnci tutma akımını,Dtutma Maintien magnétique
Maintien
magnétique
pour UR60/80
A
D
A
D
(maintien électrique
idemélectrique
que
UR26-36-40-46)
C
D
bir
akım
darbesi başlatır.
D
D polaritesinde
akımının %5’i ile sınırlar.
(maintien
idem
que
UR26-36-40-46)
C Bu darbenin
E
E
E
E
E süresi 0,5-1 s arasındadır, ardından
B FD
kontağı açılır.
Açma:E F kontağı açılarak tutma akımının
EE
B
D
Açma akımı, kapanma akımının %20’sidir.
kesintiye uğratılmasını sağlar.
C
E
E
C
D
D
E, F, G:Kontrol rölesi kontağı.
R1:E tipi tutma devresine takılacak olan direnç; direncin seçilmesinde dikkate alınacak olan güç 280EW (4x70 W) değerindedir.
E
Rs:M tipi açma devresindeki bobin ile seri bağlanacak olan direnç; direncin seçilmesinde dikkate alınacak olan güç 70 W
(277 W / 4) değerindedir.
Rp:M tipi açma devresindeki kapatma bobini ile paralel bağlanacak olan direnç.
S:Otomatik devre kesici.
UR6/10/15 kapanma bobinleri için tipik değer
Bobin özellikleri
Kapatma Darbesi 0,5 - 1 sn
E tipi tutma
M tip açılma Darbe 0,5 - 1 sn
Unom
Inom
Imin E
Imin M
Imaks
R1
Inom
Imin
Imaks
Rs
Rp
Inom
Imin
Imaks
[V]
[A]
[A]
[A]
[A]
[Ω]
[A]
[A]
[A]
[Ω]
[Ω]
[A]
[A]
[A]
24
34,5
18,7
20,7
58,6
12,3
1,85
1,27
2,34
1,29
0,66
7,18
4,25
10,71
36
24,2
13,0
14,5
41,0
26,6
1,28
0,88
1,62
3,00
1,50
4,82
2,87
7,15
48
19,4
10,5
11,6
32,9
45,9
0,99
0,68
1,26
5,15
2,45
3,74
2,22
5,55
72
12,1
6,5
7,2
20,5
106,5
0,64
0,44
0,81
12,00
6,00
2,41
1,43
3,57
110
7,6
4,1
4,6
12,9
253,0
0,41
0,28
0,52
28,50
14,60
1,55
0,92
2,30
220
3,8
2,0
2,3
6,4
1014
0,21
0,14
0,26
114
59,00
0,77
0,46
1,15
6
Rs
HARTING
Standard: xxxxx
Standard HAN: 18 poles
Standard: xxxx
Standard HAN: 28 poles
Koruyucu muhafazasız
23
Standard: xxxxx
I
24
2 veya 6 yardımcı şalterli yapılandırma
21
5 6
Standard: xxxxx
4 2
(1)
23
24
I
I
19 17
(1)
3 1
15 13
7 5
3 1
7 5
3 1
20 18 16 14
Koruyucu muhafazalı
23
24
I>
3 1
20 18
16 14
12 10
8 6
16 14
12 10
8 6
4 2
23
24
(1)
3 1
31 29
(I>)
(WI)
31 29
27 25
32 30
27 25
23
24
23
(WI)
5 24
6
27 25
22
I
(1)
12 11
9 8
E
F
I>
9 8
6 5
3 2
6 5
3 2
23
24
I
15
21
1
22
1
13
I>
I>
10
7
1
4
Type
: PF : CO
Type
Standard: xxxx
Type : CO
A1 A2
(I>)C5 C6 (WI)
C4 C2
15 13 11 9Standard:
7xxxxx
5
3 1 xxxx
Standard:
19 17
28 26
22
31 29
C3 C1
11 12
15 13
11 9
27 25
7 5
3 131 29
31 29
20 18 16 14 12 10 8 6
15 13
11 9
7 5
I>
3 1
20 18
16 14
12 10
8 6
(I>)
(WI)
31 29
27 25
4 232 30
27 25
21
4 2 23
24
21
I
B
21
A3 A4
A7 A8
I
A9 A10 A13 A14 A17 A18
C
D
E
15 14
F
12 11 9 8
6 xxxx
5
3
Standard:
(I>)
A11 A12 A15 A16 A19 A20
19 17 15 1315 14
11 912 11
7 5 9 8
3 1 6 5
22
32 30
28 26
13
15 14
22
28 26
Typ
I
C7 C8
21
28 26
32 30
23
24
A5 A6
27 25
A
23
24
(IStandard:
>)
(WI)(I>) (1)xxxx
(WI) I
24
Harting tipi HAN® M 28
>
(6a20I +18 6b16yardımcı
şalterler)
14 12 10 8 6
4 2
Harting tipi HAN® M 18
22
(2a + 2b32yardımcı
30
28 26 şalterler)
D
16 1413 12 1010 8 6 7 4 2 4
E
7 8
22
28 26
12 11
13
23
19 17
21
20 18
I>
22
I
32 30
I
C
15 14
22
4 2
9 10
21
19 17
21
B
15 14
A9 A10 A13 A14 A17 A18
(koruyucu muhafaza için seçenek):
B
(I>) xxxxx
(WI)
Standard:
A
I
21
Type
: PF
Standard: xxxxx
Type : PF
Standard:
A5 A6
Type : PF
Type : CO
I>
VEAM tipi konektör
Standard HPR: 28 poles
I>
(I>)
A1 A2
(1)
12 10
11 12
7 5
4 2
xxxxx31 29
C5 C6
Alçak gerilim kabloları
yardımcı
kontak
muhafazasındaki PG 11
19 17 15 1315 14
11 9 12 11
7 5 9 38 1 6 5
3 2
21
21
22
kanallarından
4 2 23
13
10
7
8 6
4
C3 C1 geçer.
I
C7 C8
A3 A4
A7 A8 A11 A12 A15 A16 A19 A20
StandardHarting
HPR: 18
tipipoles
HAN® M konektör
(koruyucu muhafaza için standart):
(1)
Standard: xxxx
I
24
11 9
20 18
(1)
I
I>
22
23
24
21
Standard:
xxxx
C4 C2
Yardımcı şalterler
ve kapatma bobini üzerinde doğrudan bağlantı.
23
24
11 9
7 8
22
11 9
E
15 13
19 17
21
22
15 13
9 10
B
19 17
21
23
24
Standard:
xxxxx xxxx
Standard:
Brochure Brochure
Brochure
Brochure
ANSI
EN
ANSI
EN
Alçak gerilim arabirimi
22
20 18
12 11
I>
9 8
6 5
16 1413 12 1010 8 6 7 4 2 4
VEAM tipi 13 pimli
I>şalterler)I>
(2a
+
2b yardımcı
22
32 30
28 26
13
10
23
24
(WI)
27 25
3 231 29
10
7
4
3 2
1 32 30
2
21
1
22
28 26
VEAM tipi 30 pimli
(6a 7+ 6b 4yardımcı
şalterler
1
veya 24 Vdc’de 6a + 4b)
I>
Légende
Légende
Légende
Légende
Légende
I>
I>
Not! Alçak gerilim konektörleri tüm pimleri takılı halde teslim edilir.
I
Direct
Direct
Alçak gerilim kablo şemaları
Şema lejandı
a> b
b a
b
(WI
) kontağı
Devre
kesici
ana
I
a
a
bI
(WI)(I>)
a kesici
b a kapatma
b
Devre
(WI)bobini I>
a
b
a
b
(WI)
I>
I
I
I>(WI)
a
(WI)
(I>)
(I>)
(I>)
I
b
a
Bobin(WI)
üzerinde Varistör
b
>
(WI)- Şalter IPF
1a+1b
(I>)
I
Erkek pimli konektör
(WI)
Doğrudan bağlantı (koruyucu muhafazasız yapılandırma)
Yardımcı kontaklar - 2a + 2b yapılandırma
V
U
(1)
(1)
(1)
V
U
(1)
3 1
3 31 1
3 1
B
BE
E
4 2
4 42 2
4 2
Yardımcı kontaklar - 6a + 6b yapılandırma
V
(1)
U
24Vdc kontrol gerilimi için çift kablo.
7
(1)
(1)
V
U
(1)
(1)
3 1
3 31 1
3 31 1
3 31 1
3311
3 1 1
3
A
AB
BC
CD
DE
EF
F
4 2
4 42 2
4 42 2
4 42 2
4422
4 42 2
4 2
1
3
(WI)
U
(1)
U
(1)
B
E
B
E
4 2
4 2
4 2
4 2
U
(1)
U
(1)
A
B
A
C
B
D
C
E
D
F
E
F
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
Harting tipi HAN konektör (koruyucu muhafaza için standart)
Yalnızca
seçtiğiniz
yapılandırma ile ilgili pimler sayfa 12 aşağıdaki
pim düzenine
göre
takılacaktır. Konektör takılmış olmasalar dahi tüm
Standard
HAN:
18 poles
Standard
HAN:HAN:
28 poles
Standard
HAN:
18
poles
Standard
28 poles
pimleri takılı halde verilecektir.
Yardımcı kontaklar - 6a + 6b yapılandırma
Harting Tipi HAN® M 28
Yardımcı kontaklar - 2a + 2b yapılandırma
Harting Tipi HAN® M 18
VEAM
VEAM
(1)
(1)
(1)
4 2
3 1
(1)
(1)
4 2
5 6
59 10
6
9 10
B
E
B
E
7 8
11
7 12
8
11 12
(1)
(1)
3 1
24Vdc kontrol gerilimi için çift kablo.
C4 C2
C3 C1
(1)
(1)
C4 C2
C3 C1
C5 C6
A1C6
A2
C5
A5 A2
A6
A1
A
AB
C
B
C7 C8
A3C8
A4
C7
A7 A4
A8
A3
A9
A14 A13
A17 A14
A18 A17 A18
A5 A10
A6 A13
A9 A10
D
C
E
D
F
E
F
A15 A12
A16 A15
A19 A16
A20 A19 A20
A11
A7 A12
A8 A11
Type
: PF
Type
: PF
VEAM tipi konektör (koruyucu muhafaza için seçenek)
Yalnızca seçtiğiniz yapılandırma ile ilgili pimler sayfa 12 aşağıdaki pim düzenine göre takılacaktır. Konektör takılmış olmasalar dahi tüm
pimleri
takılı18
halde verilecektir.
Standard
HPR:
Standard
HPR:poles
18 poles
Standard
HPR:HPR:
28 poles
Standard
28 poles
Yardımcı kontaklar - 6a + 6b yapılandırma
VEAM Tipi 30 pimli
Yardımcı kontaklar - 2a + 2b yapılandırma
VEAM Tipi 13 kutuplu
(1)
6 13
(1)
4 2
(1)
11 12
3 1
(1)
(1)
(1)
(1)
6 13
4 2
(1)
(1)
11 12
3 1
1 2
5 6
7 8
1 2
59 10
6
7 8
9 10
B
B
E
B
E
B
E
E
9 10
3 4
11
7 12
8
9 10
11 12
3 4
7 8
(1)
(1)
C4 C2
(1)
(1)
S P
RO
C3 C1
(1)
(1)
G E
S P
C4 C2
(1)
(1)
RO
C3 C1
C5 C6
Z X
G E
A1C6
A2
C5
A
A
B
A
AB
H F
a Y
H F
A3C8
A4
C7
C7 C8
d b(*)
C A(*) K I( ) V T
d b(*)
Z X
V T
C A* K I
A5 A2
A6 A9
A14 A13
A17 A14
A18 A17 A18
A1
A5 A10
A6 A13
A9 A10
C
B
C
B
D
C
D
C
E
D
E
D
F
E
F
E
F
F
D B(*) L J( ) W U
e c(*)
a Y
D B* L J
W U
e c(*)
A7 A4
A8 A11
A15 A12
A16 A15
A19 A16
A20 A19 A20
A3
A7 A12
A8 A11
Not! 2 4Vdc yapılandırmada (*) işaretli pimler takılmaz
(6a + 4b yapılandırma).
24Vdc kontrol gerilimi için çift kablo.
Seçenekler (ek maliyete tabidir)
ECO-Drive entegre kontrol modülü
ECO-Drive, elektrik tutma ve 2 yardımcı şalterli yapılandırma için hem bağımsız modelde hem de koruyucu muhafazayla teslim edilirken
UR6, UR10 ve UR15 kesicilere entegre edilen küçük bir kontrol modülüdür. ECO-Drive UR kesicinin kapatma cihazına takılır ve taşıttan bir
kapatma komutu aldığında kapatma - tutma sekanslarını yönetir.
Légende
Légende
Bu seçenekte ek
ağırlık 0,6 kg’dır.
ba a
b ba
b)
(WI
(WI)
I>
I>
I
I(I>)
(I>)(WI)
(WI)
170
a
ECO-Drive
165
* Yardımcı
36
135*
muhafazanın sökümü için bir miktar alan gereklidir
Bu seçenek, sistem entegratörlerine aşağıdakiler dahil birçok avantaj sunar:
• UR6 / 10 / 15 kesiciler kapatma - tutma sekansını yönetmek için ek donanım gerektirmez
• Devre kesiciyi kullanmak için genel alan gereksinimini azaltır
• Genel DC devre kesici kurulum maliyetini azaltır
• Geleneksel tutma modellerine kıyasla tutma gücü tüketimi ve işletim maliyetlerini azaltır
• Devreye alma e hizmet operasyonları sırasında kapatma bobininin hasar görme riskini azaltır
UR kesici ile birlikte ECO-Drive EN 50121-3-2 elektro-manyetik uyumluluk ve EN 50155: § 5.1.1.2 kısa (10 ms) kesintiler sınıf S2 ve § 5.1.3:
gerilim düşüşleri / değişimi (100 ms 0,6 Un) sınıf C1 ile tamamen uyumludur.
8
Alçak gerilim kablo şemaları
Doğrudan bağlantı (koruyucu muhafazasız yapılandırma)
+
Un
5
6
k0
-
U EF +
-
k1
Vbat P
1
2
Vbat N
8
ORDP
7
ORDN
3
1
C
Un
k0
2 4
Un
-
UEF
+
-
k1
+
Wago terminali
2
6
5
6
k0
-
U EF +
-
5
3
1
1
E
4
Harting tipi HAN® M konektör (koruyucu muhafazalı yapılandırma)
+
3
B
k1
Vbat P
1
2
Vbat N
8
ORDP
C
Müşterinin
kapsamıORDN
7
Sécheron kapsamı
9 10
Vbat P
2
4
Vbat N
15
ORDP
16
ORDN
C
B
E
Harting pim sayısı
7
8
11 12
Teknik veriler
Kontrol devresi
Nominal gerilim
Un
24, 32, 36, 48, 72, 87, 110
[VDC]
[0,7 - 1,25] Un
Gerilim aralığı
Rölanti (bekleme) gücü
Pc
Elektrik tutma nominal tutma gücü (1)
36
5
8±
Nominal kapatma gücü (1)
Elektrik tutma nominal açma gücü (1)
Açma sırasıyla mekanik açma zamanı
(2)
Kapanma sırasıyla mekanik kapanma zamanı (1) (2)
(1)
Un ve Tamb = +20°C seviyesinde.
Sinyal bobin tarafından alındığında başlar.
5
35
(2)
tc
[W]
< 1,6
[W]/[s]
835/1
[W]
<8
[W]
< 1,6 (Rölanti gücü - yukarıya bakın)
[ms]
5-10
[ms]
~ 70
5
69
511
Koruyucu muhafazalar
UR6-31/UR10-41/UR15-41 ve UR6-32/UR10-42/UR15-42 için TDP/TDS muhafazaları doğrudan aracın tavanına veya şasisinin altına monte
edilebilir.
UR6-31/UR10-41/UR15-41
TDP
UR6-31/UR10-41/UR15-41
TDS
UR6-31/UR10-41/UR15-41TDS/TDP
Kesiciyle birlikte ağırlık: 46 / 47 / 48 kg
(IP55)
Aracın tavanına TDP
kutu montajı
5
8±
36
15
30
5
35
HV
5
69
373
LV
Not! URxx.31/41 muhafazasının rengi siyahtır.
9
3
4
UR6-32/UR10-42/UR15-42
TDP
UR6-32/UR10-42/UR15-42 TDS/TDP
Kesiciyle birlikte ağırlık: 60 / 61 / 62 kg
(IP55)
UR6- 32/UR10-42/UR15-42
TDS
TDS kutusu montaj örneği araç şasisinin altına
36
60
5
8±
15
15
30
95
40
35
6
5
511
Not! URxx.32/42 muhafazasının rengi gridir.
Kablo kanalı tipi seçimi
Yüksek gerilim kablo çapı [mm] ve kablo kanalları
UR6/10
UR15
-
A
-
B
17,1 - 19,0 mm (M32x1.5)
-
C
-
D
24,1 - 26,0 mm (M40x1.5)
-
E
26,1 - 33,0 mm (M40x1.5)
-
F
-
27,0 - 32,0 mm (M50x1,5)
G
-
32,1 - 34,0 mm (M50x1,5)
H
5
8±
36
5 - 14,0 mm (M25x1,5)
5
35
373
-
LV
Tip PG
(1) Seçim
Seçenek
14,1 - 17,0 mm (M25x1.5)
19,1 - 24,0 mm (M32x1.5)
Metrik
Tanımlama kodu (1)
HV
5
69
34,1 - 36,0 mm (M50x1,5)
I
-
36,1 - 40,0 mm (M50x1,5)
J
12,5 - 14,0 mm (PG21)
-
K
14,1 - 17,0 mm (PG21)
-
L
17,1 - 19,0 mm (PG21)
-
M
19,1 - 24,0 mm (PG29)
-
N
24,1 - 26,0 mm (PG29)
-
P
26,1 - 33,0 mm (PG36)
-
Q
-
27,0 - 35,0 mm (PG36)
R
için sayfa 13.
Kablo kanalları standart yapılandırma
Yüksek gerilim kablo kanalı levhası, aşağıdaki şemaya göre monte edilmiş şekilde teslim edilecektir. Müşteri, bu kanalların ve koruma
kapaklarının konumunu ihtiyaçlarına göre kolayca değiştirebilir.
Tanımlama kodu (satır 18, sayfa 12)
2 Kablo
3 Kablo
4 Kablo
5 Kablo
6 Kablo
Kod: 2
Kod: 3
Kod: 4
Kod: 5
Kod: 6
Kablo kanallarının konumu
(satır 19, sayfa 12)
UR6
UR10
10
UR15
Ayrı sipariş edilen mobil konektör için tanımlama kodu (opsiyonel koruyucu muhafaza için)
Yardımcı şalterler
Cihaz
Numara
2a+2b
Mobil konektör
Sabit
konektör
tipi
Tip
Pim sayısı
Boyut
2,5 mm²
Harting
HAN® M 18
PF
Boyut
1,5 mm²
4
Boyut
2 mm2
-
14
Kablo
kanalı
Secheron numarası
6a+6b
PF
4
4
UR6
UR10
UR15
2a+2b
6a+6b
(1)
-
24
VEAM
tipi 13 pimli
PF
SG102955R00003
431 ± 5
SG102955R00002
460 ± 5
SG102955R00004
431 ± 5
SG100025R00007
(24Vdc için)
430 ± 5
SG100025R00008
(36-110Vdc için)
430 ± 5
SG100025R1
(24-110Vdc için)
430 ± 5
PG29
VEAM
tipi 30 pimli
PF
460 ± 5
M32
-
8
SG102955R00001
M32
UR6
UR10
UR15
Harting
HAN® M 28
Konektör
Toplam
genişlik:
XX
[mm] (1)
-
-
10
6
24
-
PG29
Seçilen mobil konektörle birlikte muhafazanın genel boyutları (Harting veya VEAM) Aşağıdaki çizime bakın.
XX
m
m
Sipariş tanımlama kodu
Tanımlama kodu bilgileri
•
•
•
•
•
Broşürün en son sürümünü web sitemizden indirerek tanımlama kodunu alın “www.secheron.com”.
Siparişinizi verirken 20 karakterli alfanumerik tanımlama kodunu eksiksiz yazmaya özen gösterin.
Müşteri, sipariş formuna ayar değeri kodlarını yazmalıdır.
Teknik nedenlerden dolayı tanımlama kodunda belirtilen bazı modeller ve seçeneklerin birlikte kullanılamaması olasıdır.
Bu tanımlama kodunun koyu renkli kısmı cihaz tipini, tanımlama kodunun tamamı ise ürüne takılmış tanımlama plakasında yazan
tanımlama numarasını belirtir.
Müşteri seçimi örneği:
UR
.6
31
T
D
ø
Z
Z
Z
Z
Z
A
1
E
C
N
1
Satır:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
11
Tanımlama kodu (seçenekler ek maliyete tabidir) - Sipariş formu
SatırAçıklama
Tanımlama
Standart
Seçenekler
Müşteri
seçimi
10 Kesici tipi
UR
UR
UR
11
Konvansiyonel termik akım (1)- 1000 A
(UR6)
.6
- 1000 A
(UR10)
10
- 1500 A
(UR15) 15
12
Anma çalışma gerilimi- UR6
900 V 31
1800 V
32
- UR10/15
900 V
41
1800 V
42
13
Uygulama
Çekiş (IEC60077-3›e göre)
T
T
14 Montaj konumu
Dikey
D
15
Koruyucu muhafaza Hayır
Ø
Tavana montaj için
P
Şasi altına montaj için
S
16
Alçak gerilim konektörü tipi (2)(3) Yok
Z
Harting Tipi HAN® M
2
VEAM
3
17
Yüksek gerilim kablo kanalı levhası tipi (2)
Yok
Z
Metal - topraklamalı
M
18
Kanal sayısı (2)(4)
Yok
Z
- UR6/10
4
4
Diğer seçim sayfa 10’daki tabloya göre
....
- Yalnızca UR15
6
6
19
Kablo kanallarının konumu (2)(4)
YokZ
Standart
S
20
YG kablolarının dış çapı(2)(5)
Yok
Z
Metrik kanallar
- UR6
19,1 - 24,0 mm (M32x1.5)
D
- UR10
26,1 - 33,0 mm (M40x1.5)
F
- UR15
36,1 - 40,0 mm (M50x1,5)
J
Kablo kanalı tip PG (özel uygulama)
- UR6
19,1 - 24,0 mm (PG29)
N
- UR10
26,1 - 33,0 mm (PG36)
Q
- UR15
27,0 - 35,0 mm (PG36)
R
Diğer seçim sayfa 10’daki tabloya göre
....
21
Nominal kontrol gerilimi
24 VDCA
36 VDCB
48 VDCC
72 VDCD
110 VDCE
32 VDC
F
87 VDC
G
96 VDC(6)
H
22
Bobin üzerinde Varistör Evet (7)1
Hayır (7)
N
23
Kontrol tipi
Elektriksel tutma - ECO-Drive olmadan
E
Manyetik tutma - ECO-Drive olmadan
M
Elektriksel tutma - ECO-Drive ile (7)
4
24
Doğrudan aşırı akım anlık boşalması aralığı - UR6/10/15
1,2 - 2,4 kA
C
- UR10
1,5 - 3,2 kA
D
- UR15
1,8 - 3,6 kA
E
Diğer seçim sayfa 4’teki tabloya göre
....
25
Dolaylı boşalma
HayırN
N
26
Yardımcı kontaklar 2a + 2b-
(şalter PF)- Gümüş tip
1
6a + 6b (8)
-
(şalter PF)
- Gümüş tip
2
2a + 2b-
(şalter PF)
-
Altın tip
3
6a + 6b (8)-
(şalter PF)
-
Altın tip
4
Sécheron’un tavsiyelerine göre (bkz. sayfa 4).
Koruyucu muhafazalı seçenekler mevcuttur
(3)Koruyucu muhafazalı bir kesici sipariş ederken alçak gerilim mobil konektörü, sayfa
11 açıklamasına uygun olarak ayrı sipariş edilmelidir.
(4) Kablo kanalları yapılandırma şemasına bakın (bkz. sayfa 10).
(5) Kanal sızdırmazlık öğeleri iç çapını, gereksiz kauçuk somunları çıkararak
müşterinin kendisi ayarlayacaktır.
(2)
(6)
Yalnızca elektrik E tutma tipi ile mümkündür.
“Elektriksel tutma - ECO-Drive ile” kontrol tipi seçilirse (satır 23), satır 22 için “Hayır” yanıtını
seçin. Seçenek koruyucu muhafazalı ve 6a+6b yardımcı şalterli kesici modeliyle ve VEAM
konektörlü modelle uyumlu değildir.
(8) VEAM konektörü 24 V kontrol gerilimi için 6a + 4b yapılandırması.
DC
(7)
Alçak gerilim konektörü ayrı olarak sipariş edilmelidir:
SG102955R00001
Harting HAN® M 28:
Harting HAN® M 18:
Doğrudan aşırı akım boşalması ayar değeri: .......................[A]
Yer ve tarih:
SG102955R00002
Diğer tip:
SG.................
Ad:
İmza:
Sécheron SA
Rue du Pré-Bouvier 25
1217 Meyrin - Cenevre
CH-İsviçre
Tel: +41 22 739 41 11
Faks: +41 22 739 48 11
[email protected]
www.secheron.com
Bu belge sözleşme niteliğinde değildir ve yayım tarihi itibariyle mevcut teknoloji temelinde bilgiler içerir. Sécheron, özellikleri bu belgelerde anlatılan ürünü, herhangi bir zamanda yeni
teknolojilerin gerektirdiği şekilde değiştirme ve/veya geliştirme hakkını saklı tutar. Ürünün bakım koşulları ve gereksinimlerine dair gerekli bilgileri edinmek her türlü şart altında alıcının
sorumluluğundadır. Sécheron, özellikle “Genel Teslimat Koşullarından” kaynaklananlar olmak üzere her türlü hakkı saklı tutar.
Telif Hakkı© 2014 Sécheron SA
SG104136BTR_B06-0914
(1)

Benzer belgeler