meclis karar özetleri 2015

Yorumlar

Transkript

meclis karar özetleri 2015
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
05/01/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL,
Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Ümran
TEMUR, Şenol ÇAVUŞ(izinli), Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, A.Müslüm
KUL(katılmadı), Memet Akif AKTAŞ, Yusuf AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak
BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Levent DÖLEK, Ahmet POLAT(katılmadı), Nevzat GİLİK,
Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY(izinli), Sinan KÖKEN(izinli), Hakan
YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Erdal YAYLA, Ramazan TÜZÜN, Nurullah
IŞIK(katılmadı), Durcan DURU(katılmadı)
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
TARİHİ
05/01/2015
KARAR
SAYISI
1
05/01/2015
2
05/01/2015
3
05/01/2015
4
05/01/2015
5
05/01/2015
6
05/01/2015
7
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Belediyemiz Meclis Üyesi Abayi Müslüm KUL'un meclis üyeliğinin
düşürülmesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu’nun çalışmalarında ihtiyaç
duyması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve
kuruluşlarından iki memurun 20 (yirmi) işgününü geçmemek üzere
görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu’na yetki verilmesi ve çalıştırılacak
memurlara (1.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılması ile
ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Mezitli Belediyesinde 1. dereceli
kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli 2 avukat ve 1 şehir
plancısının her birine aylık net: 1.650,00 TL (binaltıyüzelliTürklirası) ücret
ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Mezitli, Menderes Mahallesi, 35417 Sokak, No:
54/B adresinde bulunan 50 m² işyerinin, 5 (beş) yıl süre ile Türk Kızılayı
Mezitli Şubesi adına bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili teklifin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Mezitli Belediyesi Öğrenci Evi Yönergesi ile ilgili teklifin Plan-Bütçe, İmarBayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek
Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Tapunun Mersin ili, Mezitli İlçesi, Mezitli Köyü, 29K II B pafta, 617 ada, 6
no'lu parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Belediye Meclisimizin olağan ilk meclis toplantı günlerinin ve bir aylık
tatilinin aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirmesi ile ilgili teklifin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
YILI
AYI
TARİHİ
GÜNÜ
SAATİ
2015
Şubat
02/02/2015
Pazartesi
14:00
Belediye Meclis Toplantı Salonu
2015
Mart
02/03/2015
pazartesi
14:00
Belediye Meclis Toplantı Salonu
2015
2015
2015
Nisan
Mayıs
Haziran
06/04/2015
04/05/2015
01/06/2015
Pazartesi
pazartesi
Pazartesi
14:00
14:00
14:00
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
2015
Pazartesi
Temmuz 06/07/2015
Ağustos M e c l i s T a t i l
07/09/2015
Pazartesi
Eylül
05/10/2015
Pazartesi
Ekim
02/11/2015
Pazartesi
Kasım
07/12/2015
Pazartesi
Aralık
14:00
Belediye Meclis Toplantı Salonu
14:00
14:00
14:00
14:00
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
2015
2015
2015
2015
2015
TOPLANTI YERİ
1/2
KARAR
TARİHİ
KARAR
SAYISI
05/01/2015
8
05/01/2015
9
05/01/2015
10
05/01/2015
11
05/01/2015
12
05/01/2015
13
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Belediyemizde 657
sayılı Kanuna tabii olarak çalışan zabıta memurlarına uygulanacak fazla
mesai ücretinin, 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 2015 Mali
Yılı Bütçe Kanununda ön görülen Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir
Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları
içerisindekiler için Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olarak uygulanan
miktarın en üst sınırından uygulanması ilgili teklifin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; Tapunun Mersin
ili, Mezitli ilçesi, Davultepe Mahallesi, 22-J-II-b pafta, 165 ada 2, 3 ve 4
nolu parsellerde plan değişikliği teklifinin, değişik tarihlerde yargı
kararları bulunması nedeniyle, Mersin Büyükşehir Belediyesince 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu veya Nazım İmar Planı Değişikliği
yapıldıktan sonra, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında
değerlendirilmesi ve buna göre imar uygulamasının yapılmasının
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Kontrolörler Başkanlığının görüşü doğrultusunda hazırlanan Mezitli
Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Mutlu Mezitli Tarım Turizm Gıda Organizasyon Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'nin Mezitli Belediyesine karşılıksız olarak hibe edilmesi
ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, ÇevreSağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile
Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy
birliği ile karar verildi
Eğitim yardımı ile ilgili olarak, Belediyemize başvuruların beklentilerin
altında olması ve verdiğimiz eğitim yardımının da öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle 50,00 TL olan
eğitim yardımının 2015/Ocak Ayı itibariyle 100,00 TL (yüzTürkLirası)
olarak artırılması ile ilgili teklifin Plan-Bütçe ile Eğitim-Kültür-Sanat
Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
Kamu Araştırmaları ve Eğitim Derneğinin 15-21 Ocak 2015 tarihleri
arasında Çek Cumhuriyeti-Prag Belediyesi ve Kentine düzenlediği
inceleme ve araştırma gezisine Mezitli Belediyesi meclis üyelerinden;
Memet Akif AKTAŞ, Müslüm DURU, Ahmet Serkan TUNCER, Ahmet
ÖZTÜRK, Fatma BORAN, Savaş Başak BÜLBÜL, Fazlı AÇIK,
Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Erdal YAYLA, Hakan
YÜKSELGÜNGÖR ile Belediyemiz personellerinden Fen İşleri Müdür
Vekili Osman GÜNAY, İnşaat Mühendisi Emrah KALAK’ın resmi
görevli ve harcırahlı olarak Çek Cumhuriyeti'ne gitmeleri ile ilgili
teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Savaş Başak BÜLBÜL
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
09/01/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ(izinli), Mümtaz
UYSAL, Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK,
Ümran TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ,
Yusuf AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN,
Levent DÖLEK(izinli), Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı
AÇIK(izinli), Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa
YILDIZ, Erdal YAYLA(izinli), Ramazan TÜZÜN(katılmadı), Nurullah IŞIK, Durcan DURU
KARAR
TARİHİ
KARAR
SAYISI
09/01/2015
14
09/01/2015
15
09/01/2015
16
09/01/2015
17
09/01/2015
18
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına; 3
üyenin CHP’den, 1'er üyenin de MHP ile AKP’den olması nedeniyle,
yapılan gizli oylamada; CHP’den Müslüm DURU, Savaş Başak
BÜLBÜL ve Fatma BORAN, MHP’den Nevzat GİLİK ve AKP'den
Mustafa YILDIZ Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine
seçildiler.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Denetim
Komisyonunun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, belediye ve
bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından iki memurun
20 (yirmi) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim
Komisyonu’na yetki verilmesi ve çalıştırılacak memurlara (1.000)
gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile
çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasının
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat,
Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları
Raporu doğrultusunda; Mersin İstiklal Vergi Dairesine kayıtlı 625
0601753 Vergi numaralı Mutlu Mezitli Tarım Turizm Gıda
Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin karşılıksız ve
bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili teklifin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; 01/01/2015 tarihinden
geçerli olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı
sözleşmeli 2 avukat ve 1 şehir plancısının her birine aylık net:
1.650,00 TL (binaltıyüzelliTürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonları raporu
doğrultusunda; Eğitim yardımı ile ilgili olarak, Belediyemize
başvuruların beklentilerin altında olması ve verdiğimiz eğitim
yardımının da öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması
nedeniyle 50,00 TL olan eğitim yardımının 2015/Ocak Ayı itibariyle
100,00 TL (yüzTürkLirası) olarak artırılması ile ilgili teklifin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
02/02/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL,
Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Ümran
TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Yusuf
AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent
DÖLEK, Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK(izinli), Bayram
KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR(izinli), Mustafa YILDIZ, Erdal
YAYLA(istifa), Ramazan TÜZÜN, Nurullah IŞIK(katılmadı), Durcan DURU
KARAR
TARİHİ
KARAR
SAYISI
02/02/2015
19
02/02/2015
20
02/02/2015
21
02/02/2015
22
02/02/2015
23
02/02/2015
24
02/02/2015
25
02/02/2015
26
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Belediyemiz Meclis Üyesi Abayi Müslüm KUL'un meclis üyeliğinin
düşmesi nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu
Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Fatma BORAN'ın
seçilmesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2015 Yılında görev yapmak üzere; Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü
Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Ramazan
TOKEL’in asıl, Nurullah IŞIK’ın yedek üye olarak seçilmelerinin
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2015 Yılında görev yapmak üzere; Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış
Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Bayram
KUNTBAY’ın asıl, Mümtaz UYSAL’ın yedek üye olarak seçilmelerinin
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne (SODEM) Mezitli
Belediyesinin üye olması ve Belediye Başkanı Neşet TARHAN'ın
Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ile ilgili teklifin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Boranlar Otomotiv İnşaat Lojistik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketinin 1 (bir) adet 2014 model, ZFA25000002571988 Şase No'lu,
33 B 8161 plakalı Fiat Ducato marka aracın Belediyemiz hizmetlerinde
kullanımına tahsis edilmek üzere Belediyemize hibesi ile ilgili teklifin
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinin
Diğer Ücretler başlığı altındaki 27, 28 ve 29'uncu maddelerindeki
Belediyemiz sanat evlerinde, spor okullarında ve eğitim havuzlarında
verilen kurs ücretlerindeki tarife değişikliği ile ilgili teklifin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
Belediyemiz sınırları içerisinde Merkez Mahallesi, Fındıkpınarı Caddesi,
No:33/1 adresinde imar planı içerisinde kalan alanda Kadın Üretici
Pazarı kurulması ile ilgili teklifin Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, ÇevreSağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile
Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
UİP-143-6, 157-12, 157-13, 157-14, 157-15, 157-16 ve 157-17 Plan
İşlem Numaralı, Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından
Belediyemize sunulan trafo alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Tadilatı ile ilgili tekliflerinin İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
1/2
KARAR
TARİHİ
KARAR
SAYISI
02/02/2015
27
02/02/2015
28
02/02/2015
29
02/02/2015
30
02/02/2015
31
02/02/2015
32
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi
Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili
teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat,
Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları
Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi Öğrenci Evi Yönergesi ile
ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; tapunun Mersin
ili, Mezitli ilçesi, Mezitli köyü, 29-K-II-b pafta, 617 ada, 6 nolu parsel
için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili
teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
UİP 157,18 Plan İşlem Numaralı, Mezitli, 743 ada, 1 no'lu parsel için
hazırlanan Okul Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Mezitli, 30 L-III-b imar paftası,
34300 Sokak ile 34301 Sokak kesişiminde, Viranşehir Mahallesinin
Mezitli Deresi ve sahille birleştiği noktada, toplam 3434 m²'lik alanda
Belediyemizce tesis edilen park/yeşil alana "KERİM AFŞAR SANAT
PARKI" isminin verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Kararları ile 5393 sayılı
Kanunun 15. maddesinin (a) bendindeki Yetki ve İmtiyazlar başlığındaki
"belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak" hükmü gereğince,
İlçemiz vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan, İlçe sınırları dahilinde
bulunan cemevlerinin dini ibadethane olması ile ilgili teklifin kabulüne,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Savaş Başak BÜLBÜL
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2