İndirmeden Göster

Yorumlar

Transkript

İndirmeden Göster
Elit Yeminli Mali M€şavirlik Anonim Şirketi
İstanbul, 21 Temmuz 2008
Sirk•ler
Sirk•ler Numarası : Elit - 2008/46
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabı
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Vergi indirimi” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasında
Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, teslim
ve hizmetin ger†ekleştiği vergilendirme d‡neminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesine ilişkin hˆkˆm yer almaktadır.
Buna g‡re indirilemeyen s‡z konusu vergi, bu mˆkelleflerin vergi ve sosyal sigorta
prim bor†ları ile genel ve katma bˆt†eli idareler ile belediyelere olan bor†larına ya da
d‡ner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan
veya ‡zelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi b‡lgelerinden
temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin bor†larına mahsup edilebilmektedir.
Maddenin devamında yılı i†inde mahsuben iade edilemeyen verginin ise nakden iade
edileceği hˆkˆm altına alınmıştır.
S‡zˆ ge†en madde ile ayrıca Bakanlar Kurulu’na, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet
grupları ile sekt‡rler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yˆklenilen
katma değer vergisinin iade hakkını kaldırma yetkisi verilmiş bulunmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (I) ve (II) sayılı listelerde Bakanlar Kurulu
tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler yer almaktadır. (II) sayılı listenin “B.
Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı b‡lˆmˆnˆn 25. sırasında da, otel, motel, pansiyon, tatil
k‡yˆ ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinin % 8 oranında
KDV’ye tabi olduğu hˆkˆm altına alınmıştır. Bu sıranın devamında, Kˆltˆr ve Turizm
Bakanlığı’ndan işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından mˆşteriye aktarılan
geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama
tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oranın uygulanacağı belirtilmiştir.
1
Poyraz Sokak
Sadıkoğlu 4
İşMerkezi K.1D.24
Ziverbey
Kadık…y – İstanbul
Telefon:
(0 216) 541 90 85 pbx
Faks:
(0 216) 330 29 64
www.elitgrup.net
Elit Yeminli Mali M€şavirlik Anonim Şirketi
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 2. fıkrasının vermiş olduğu yetki,
Bakanlar Kurulu tarafından 19 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
2008/13903 sayılı “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine
İlişkin Karar” ile kullanılmıştır. S‡z konusu Karar uyarınca KDV Kanunu’na ekli (II)
sayılı listenin “B. Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı b‡lˆmˆnˆn 25. sırasında sayılan
konaklama tesislerini işleten mˆkelleflerin, bu Kararın yˆrˆrlˆğe girdiği tarihten sonra,
s‡z konusu sıra kapsamındaki indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına,
amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yˆklendikleri katma değer vergisi dahil
edilmeyecektir.
Bu hˆkˆm 20 Temmuz 2008 tarihinde yˆrˆrlˆğe girmiştir.
Saygılarımızla,
Elit Yeminli Mali M•şavirlik Anonim Şirketi
B.Nahit Kitiş
2
Zafer Arıhan

Benzer belgeler

PDF Olarak İndir - SATSO Ticaret Portalı

PDF Olarak İndir - SATSO Ticaret Portalı Mutlu Kepenek - Mutlu Kız Öğrenci Yurdu Tığcılar Mah. 1211 Nolu Sk. (0264) 277 76 26 No:18 Necati Çakıroğlu Yurt Hizmetleri Unlu Kemalpaşa Mah. Üniversite (0264) 346 06 88 Mamüller İnşaat Taahhüt T...

Detaylı

REFERANSLARIMIZ 2007

REFERANSLARIMIZ 2007 Lafarge Alçı Levha Duvar ve Asma Tavan Uygulaması Armstrong Dune Sahara Tegular Taşyünü Asma Tavan Uygulaması LC Waikiki Mağazası (İzmir) Lafarge Alçı Levha Duvar ve Asma Tavan Uygulaması Betek Boy...

Detaylı

Kimberly Clark Kişisel Bakım Ürünleri Kataloğu

Kimberly Clark Kişisel Bakım Ürünleri Kataloğu KOTEX ANYDAYS GÜNLÜK PED NORMAL 40’LI

Detaylı