1 yer geri git - e-Bug

Yorumlar

Transkript

1 yer geri git - e-Bug
Anahtar Aşama 2
1. Böl.: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e,
2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l
2.Böl.: 2g, 5f
Çalışma Ünitesi
6. Ünite - Mikroorganizmalar
Tahmini Eğitim Süresi
50 dakika
Enfeksiyonun yayılması
yayılması bölümü,
bölümü, öğrencilere,
öğrencilere, yetersiz
yetersiz elel
Enfeksiyonun
hijyeni,
solunum
hijyeni
ve
gıdalara
doğru
şekilde
özen
hijyeni, solunum hijyeni ve gıdalara doğru şekilde özen
gösterilmemesinin, nasıl
nasıl mikropların
mikropların ve
ve hastalıkların
hastalıkların
gösterilmemesinin,
yayılmasına
yol
açabileceğini
öğretmeyi
amaçlamaktadır.
yayılmasına yol açabileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.
ÇiftlikHijyeni
Hijyeniadlı
adlıBölüm
Bölüm2.4,
2.4,çiftlik
çiftlikortamının
ortamınınhem
hemyararlı
yararlı
Çiftlik
hem
de
mikroplara
ev
sahipliği
yaptığını
öğretir.
hem de mikroplara ev sahipliği yaptığını öğretir.
Öğrenciler; grup
grup tartışması,
tartışması, 'sosyal
'sosyal ağ'
ağ' ve
ve bir
bir çiftlik
çiftlik
Öğrenciler;
yolculuğu masa
masa oyunu
oyunu ile
ile çeşitli
çeşitli tarım
tarım mikroplarının
mikroplarının
yolculuğu
riskleri
ve
yararları
hakkında
bilgi
edinir.
riskleri ve yararları hakkında bilgi edinir.
Sonuçta Öğrenilenler
Tüm öğrenciler aşağıdakileri öğrenecektir:



Çiftlikteki faydalı mikroplar, çiftçiye, gıda üretiminde yardımcı olurlar
Çiftlikte zararlı mikroplar bulunabilir ve bu mikroplar insanlara bulaşabilir
Ellerimizi yıkayarak ve bazı temel kuralları uygulayarak, çiftlikte
enfeksiyon kapma riskimizi azaltabiliriz
Daha yetenekli öğrenciler aşağıdakileri öğrenecektir:


Belirli zararlı mikropların çiftlikte nerede bulunabileceği
Belirli faydalı mikropların çiftlikte nerede bulunabileceği ve gıda
üretiminde nasıl kullanıldıkları
2.4 Enfeksiyonun Yayılması
Çiftlik Hijyeni
Ön Bilgi
Anahtar Kelimeler
Çiftlik
Hijyen
E. coli
Salmonella
Kampilobakter
Faydalı mikroplar
Rhizobia
Termofiller
Laktobasil
Gerekli Malzemeler
Öğrenci grubu başına

SW 2 - SW 8'un
kopyası
 Çiftlik Seyahati Oyunu:
Oyun tahtası, piyonlar,
zar ve kartlar
Sınıf başına
 Her bir öğrenci için
PowerPoint slaytları
veya SW 1
Mevcut
İnternet Kaynakları

Bu aktivitenin nasıl
yapıldığının gösterimi

Ana aktivite için
PowerPoint slaytları


Bu mesajı pekiştirmek için
ortaokul öğrencileri web
sitesindeki interaktif
'Eğlenceli Çiftlik' oyunu
Ortaokul öğrencileri web
sitesinde, sabun
kullanarak tavsiye edilen
el yıkama yöntemini
gösteren film klibi
Alternatif Öneri
Eğer PowerPoint uygun
değilse, her bir slayt için
bir PDF indirilebilir veya
görsel yardımcı malzeme
olarak kullanılmak üzere
bir projektörde kullanılmak
için
asetat
kağıdına
kopyalanabilir.
Çiftlik ortamı her yaştan insan için eğlenceli ve eğitici bir yerdir.
Ancak, çiftliklere yapılan ziyaretlerin eğlenceli ve güvenli olmasını
temin etmek amacıyla bazılarının insanlara karşı zararlı
olabileceği, çiftlik ortamı ile bağlantılı mikropların farkında olmak
önemlidir. Temiz ve sağlıklı görünen hayvanlar da dahil, çiftlik
hayvanları, bazen hayvanlara karşı faydalı ve zararsız ancak
vücutlarımıza girdiklerinde bizi hasta yapabilecek mikroplar
taşıyabilir. Escherichia coli, Salmonella ve Kampilobakter, tüm
yaşlarda enfeksiyona sebep olabilecek bazı bakteri örnekleridir
ancak belirtiler, özellikle küçük çocuklar için çok ciddi olabilir. Bu
bakteriler, normalde hayvanların dışkıları ve benzer yerlerde
taşınır ve örneğin, kapılar, çitler, hayvanların yüzleri vb. gibi dışkı
bulunan herhangi bir yerde varlık gösterebilir. Not: Bir
enfeksiyonun baş göstermesi için küçük sayıda bakterinin bir araya
gelmesi yeterlidir.
Her mikrobik enfeksiyonun belirtileri farklı olabilir ancak genellikle,
ishal ve kusma sebebiyle hızlı sıvı kaybı, çok ciddi vakalarda
ölüme sebebiyet verebilir.
Ancak, çiftlikte zararlı mikroplardan çok faydalı mikroplar bulunur.
Buna, siloları fermente eden ve sütü yoğurta dönüştüren
Laktobasil; çürüyen bitki artıklarını parçalayan termofiller ve
atmosferik nitrojen gazını toprakta amonyağa çeviren rhizobia da
dahildir. Bu ders planı, öğrencileri çiftlik ortamındaki faydalı ve
zararlı mikroplar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenciler, bir çiftlik ziyareti sırasında ortaya çıkabilecek
enfeksiyon kapma riskini düşürmek için uygulayabilecekleri bazı
basit adımları öğrenecekler. Aynı zamanda, mikropların nasıl farklı
ortamlarda yayılabileceğini de öğrenecekler.
Bu basit adımların bazıları şunlardır:

Hayvanlara dokunduktan sonra ve yemek yemeden ve bir
şey içmeden önce ellerin sabun ve suyla yıkanması (alkol
jeli veya el bezleri bu mikropları etkili bir şekilde yok
etmez).

Hayvanın yüzünü öpmekten veya yüzünüzü hayvanın
yüzüne değdirmekten kaçının ve kendi ellerinizi yüzünüzün
veya ağızınızın yakınına değdirmekten kaçının.

Özel olarak ayrılmış piknik alanlarında/kafelerde yemek
yemek.

Çiftlik etrafında dolaşırken herhangi bir şey veya yere
düşmüş bir şey yememek.

Toprak Yapılan bulaşmış ayakkabıları ve sonra ellerinizi
sabun ve su kullanarak iyi bir şekilde yıkamak.
Ön Hazırlık
Her bir öğrenci grubu için SW 2 - SW 8 kopyalarını hazırlayın
(grup başına 4-5 öğrenci). Her bir öğrenci/grup için PowerPoint
slaytlarını indirin veya SW 1 hazırlayın.
Her bir grup için lamine kaplı bir oyun tahtası hazırlayın.
2.4 Enfeksiyonun Yayılması
Çiftlik Hijyeni
Giriş
1. Öğrencilere, örneğin, engebeli bir zeminde ayaklarının takılması, çiftlikte çalışan makineler vb. gibi
bir çiftliği ziyaret ettiklerinde ne tür risklerle karşılaşabileceklerini sorarak başlayın. Bundan sonra,
çiftlikte, örneğin, hayvan yemlerini yemek gibi hasta olmalarına yol açabilecek herhangi bir şeyin
olup olmadığını sorun. Tartışmayı, çiftlikte hasta olmalarına sebep olabilecek herhangi bir şey olup
olmayacağını sorarak sonlandırın.
2. Bazı çiftlik hayvanlarının (temiz ve sağlıklı görünen), gözle görülemeyen ve hayvana zararı
olmayan ancak bize bulaştıklarında hasta olmamıza sebep olabilecek mikroplar taşıyabileceğini
açıklayın.
3. Bu mikropların normalde hayvan dışkılarında yaşadığını ve bazen bu dışkıların farklı birçok şeye
bulaşabildiğini açıklayın. Öğrencilerden, önce bir çitte arkasını kaşıyan ve sonra çitin aynı yerinde
yüzünü kaşıyan bir ineği hayal etmelerini isteyin. Dışkıların içinde bulunan zararlı mikroplar şimdi
nerede? İneklerin arkasında ve yüzünde ancak aynı zamanda çitin üzerinde. Bu hayvanlara veya
hayvanların bulunduğu yerlere dokunduğumuzda ellerimize bu zararlı mikropların bulaşabileceğini
ve eğer bu zararlı mikroplar vücudumuza nüfuz ederse, kusma ve ishale sebep olabileceklerini
açıklayın.
4. Öğrencilere, çiftlikteki bazı zararlı mikroplar hakkında bilgi sahibi olacaklarını ve bir çiftliği ziyaret
ederken ve hayvanlara dokunduklarında kendilerini nasıl kolay bir şekilde koruyabileceklerini
anlatın. Aynı zamanda onlara, belirli faydalı mikropların çiftlikte nerede bulunabileceği ve gıda
üretimine nasıl yardımcı olduklarını öğreneceklerini söyleyin.
Ana Aktivite
1. Öğrencilere her bir hayvanın resmini gösterin (PowerPoint slaytları veya PDF'ler, www.e-bug.eu
web sitesinden indirilebilir).
2. Her bir hayvan için öğrencilerin soruyu yanıtlamasını isteyin ve tartışın (öğretilecek noktalar TS4'de
belirtilmiştir).
3. Bundan sonra öğrencilere, çiftliğin neresinde insanlar için faydalı mikroplar bulunduğunu sorun.
4. Öğrencilere, çiftlikteki bu zararlı ve faydalı mikropların adlarını sorun. Öğrencilere SW 1 - SW 6
dağıtın.
5. Öğrencilere, farklı mikropların riskleri ve faydaları hakkında profillerden yola çıkarak neler
söyleyebileceklerini ve bunlarla arkadaş olmak isteyip istemeyeceklerini sorun. Profillerde, zararlı
mikropların insanlara bulaşmasını önlemeye yardımcı olacak herhangi bir şey fark edip
etmediklerini sorun.
İkincil Aktivite
Bu 'çiftlikte eğlence' oyunu, bir çiftlikte enfeksiyonun yayılmasını önlemek için gerekli olan tedbirleri
vurgulayacaktır.
1. Öğrencileri, 6'şar kişilik takımlara ayırın ve her bir takıma, bir oyun tahtası, piyonlar, zar ve bir
paket kart verin.
2. Öğrenciler oyunu, zarı atarak ve piyonu oyun tahtası boyunca ilerleterek oynarlar. Eğer zararlı
veya faydalı bir mikroba denk gelirlerse sol taraflarındaki oyuncu bir kart seçerek karttaki soruyu
sormalıdır. Bundan sonra, kullanılan kart destenin en altına konulur ve bir sonraki oyuncu zarı
atar. Oyunun sonuna ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır.
Bu oyun aynı zamanda bir çiftliğe yapılacak okul gezisinden önce de oynanabilir. Oyunun senaryoları,
örneğin, traktöre binme gibi öğrencilerin çiftlikte gerçekleştireceği aktivitelerle bağlantılandırılabilir veya
yukarıda belirtildiği gibi çiftlik turu başlamadan önce oynanabilir.
2.4 Enfeksiyonun Yayılması
Çiftlik Hijyeni
Genel (sınıf sonrası aktivitesi VEYA çiftlik ziyareti)
1. Öğrencilerle öğrendikleri şeylerin önemini tartışın.
Hasta olmaktan korunmak için, hayvanların taşıyabileceği zararlı mikropların farkında olmak
ve iyi hijyen alışkanlıklarına sahip olmak önemlidir.
Aynı zamanda, çiftlikte, çiftçinin, bizim yememiz için gıda üretmesine yardımcı olan birçok
faydalı mikrobun bulunduğunu hatırlamak da önemlidir.
2. Sınıfa, bir çiftliği ziyaret ettiklerinde kendilerini korumak için yapabilecekleri şeyleri sorun.
Örneğin:
a.
Hayvanlara dokunduktan sonra ve yemek yemeden ve bir şey içmeden önce elleri
sabun ve suyla yıkamak
b. Özel olarak ayrılmış piknik/kafe alanında yemek yemek
c. Yere düşen herhangi bir şeyi yememek
3. Önemli temel sağlık mesajlarını pekiştirmek için bu tartışmayı kullanın:

Çiftlik hayvanları, Salmonella, E. coli ve Kampilobakter gibi zararlı mikroplar
taşıyabilirler.

Özellikle hayvanlara dokunduktan sonra ve yemek yemeden ve bir şey içmeden önce
elleri sabun ve suyla yıkamak çok önemlidir.

Hayvanlar, ağız, arka kısım veya ayaklarına yakın yerlerden öpülmemeli veya
dokunulmamalıdır; çocuklar, çiftlikte bulundukları süre içinde yüzlerine ve ağızlarına
dokunmaktan kaçınmalıdır.

Eğer çocuklar bir çiftlik ziyareti sonrasında hastalanırsa, ebeveynleri, doktorlarıyla
irtibat kurmalı ve hastalığın akranlarına bulaşma riskini azaltmak için hastalık ve ishal
belirtileri geçtikten iki gün sonrasına kadar çocuklar okula gitmemelidir.
İlave Etkinlik
İnteraktif öğrenme aktivitesi olan 'Eğlence Çiftliği'ne erişmek için E-Bug web sitesinin ortaokul
öğrencileri bölümünü ziyaret edin: www.e-bug.eu. Bu interaktif animasyon, genç ziyaretçilerin
çiftlikte yaptıkları yanlışlıkların öğrenciler tarafından fark edilmesine olanak verir ve bu
hareketlerin neden zararlı sonuçlara yol açabileceğini açıklar.
2.4 Enfeksiyonun Yayılması
Çiftlik Hijyeni
Bir ineğin neresinde birçok zararlı mikrop bulabilirsin?
Mikroplar, genellikle ağız, arka kısım, kuyruk ve ayaklar gibi
yerlerde toplanma eğilimindedir ve öğrenciler, dokundukları
zaman enfeksiyon kapma riskleri daha yüksek olduğundan
hayvanların bu bölümlerine dokunmaktan kaçınmalıdır. E. coli,
hayvana yiyeceklerini sindirmede yardımcı olduğu için hayvanın
bağırsaklarında yaşar ve bu sebepten dolayı yüz-ağız yolu ve
dışkıların bulunduğu zeminler
üzerinde yoğunlaşırlar.
Öğrencilere, bir hayvana dokunabilecekleri veya hayvanı
okşayabilecekleri en iyi yerin neresi olduğunu sorun (yanıt,
böğür, boyun veya sırt olmalıdır).
Bu keçiler taşıdıkları mikropları çiftliğin neresinde yayıyor
olabilir?
Keçiler, zararlı mikropları çiftlikte yürüdükleri herhangi bir
alana/zemine, dokunabildikleri herhangi bir çite, beslendikleri
herhangi bir yem ekipmanına veya temas kurdukları herhangi
bir insan veya hayvana yayabilir. Hayvanların, sağlıklarını
korumaları için ihtiyaçları olan mikropları da taşıdığını
unutmayın ancak eğer bu mikroplar insanlara da bulaşırsa,
hastalanmamıza sebep olabilirler (örneğin, hayvanların
bağırsaklarında bulunan E. coli, hayvanların yiyeceklerini
sindirmelerine yardımcı olur ancak bunları biz yutarsak ishal
olmamıza yol açabilirler). Bu durumda, çiftlikte, köpek ve kedi
gibi herhangi evcil çiftlik hayvanı da dahil herhangi bir
hayvanla temas kurduktan sonra daima ellerimizi yıkamalıyız.
Bu tavuğu elledikten sonra neden ellerini yıkamak zorundasın?
Tavuklara dokunmak eğlencelidir ve evcil hayvan olarak
beslemek için iyi bir seçenektir ancak dışkıları zararlı mikroplar
taşıyabilir; bu sebepten dolayı dışkılarına basmaktan mümkün
olduğunca kaçınmalısınız ve tavuklara dokunduktan sonra
ellerinizi sabun ve suyla iyi bir şekilde yıkamalısınız.
Harry bir çiftliği ziyaret ettikten sonra bir mide iltihabına
yakalandı - nedenini biliyor musun?
Çiftlik çevresinde, hayvanların ve çiftlik çevresindeki yüzeylerin
üzerinde birçok faydalı ve zararlı mikrop bulunur ve bu
mikroplardan bazıları hayvanlara zarar vermese de bizleri
hasta edebilir. Hayvanlarla temas ettikten sonra mevcut
olabilecek herhangi bir zararlı mikroptan kurtulmak için ve
yemekten önce ve sonra ellerinizi doğru bir şekilde yıkamanız
önemlidir. Eğer hastalanırsanız okula gitmemelisiniz, bol bol su
içmelisiniz ve doktorunuza bir çiftliği ziyaret ettiğinizi
söylemelisiniz.
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
En son sıradaki kişiyle
yer değiştir
Arkandaki kişiyle yer
değiştir
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Hayvan kafesindeki şekerleri
neden yememelisin?
Hayvanlarla oynadıktan sonra
ellerini neden yıkamalısın?
Neden sadece çiftçinin söylediği
yerde yiyecekleri yemeliyiz?
3 yer geri git
Yemek yerken, hasta olmanıza sebep olabilecek
mikroplar ağzınıza girebilir.
Hayvanlar, hasta olmanıza sebep olabilecek mikroplar
taşıyabilir. Bunlara dokunduğunuzda mikroplar size
geçebilir.
5 yer geri git
4 yer geri git
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Neden çitlerde zararlı mikroplar
olabilir?
Çiftlikte sadece zararlı
mikroplar var.
Bu, doğru mu, yanlış mı?
Hayvanlar, vücutlarında zararlı mikroplar taşırlar ve bu
mikropları yanından geçerken, çitlerde sırtlarını kaşıyarak,
çitleri yalayarak veya çitlerin üzerine salyalarını akıtarak
çitlere bulaştırabilirler.
2 numaralı yere geri git
Yanlış - çiftlikte, çiftçinin, bizim yememiz için gıda
üretmesine yardımcı olan birçok faydalı mikrop bulunur.
2 yer geri git
Çiftçi size, zararlı mikropların bulaşma riskini azaltmak için
ellerinizi yıkayabileceğiniz ve hayvanların girmesine izin
verilmeyen bir yerde yemek yemenizi söyleyecek.
Her bir yanlış cevap için 1
yer geri git
Çiftlikte zararlı mikropların
bulunabileceği 3 yer söyle.
Aşağıdakilerden üç tane: Bir hayvanın vücudunda, hayvanın
kafesinde, hayvanın dışkısında, bir çitin üzerinde, hayvanlar
yürüdüğü yerlerde
1 yer geri git
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Çiftlikte bulabileceğin 1 zararlı
mikrobun adını söyleyebilir
misin?
Öğretmen seni, bir buzağı ile
oynadığın sırada parmağını
emerken yakaladı. Bu sence
neden yanlış bir şeydir?
Ellerini sabun ve su kullanarak
yıkamak, el jeli kullanmaktan
daha iyidir.
Bu, doğru mu, yanlış mı?
Ya: E. Coli, Salmonella, Kampilobakter
Yemek yerken, başparmağınızı yaladığınızda, hasta
olmanıza sebep olabilecek mikroplar ağzınıza girebilir.
Doğru çünkü daha fazla zararlı mikrobu ortadan kaldırır.
Hayvanlarla oynadıktan
sonra elini yıkayınca bazı
zararlı mikropları da
yıkadın.
Bir hayvanı, bir çitte sırtını
kaşırken gördün ve zararlı
mikroplarla kaplanmış
olabileceği için oradan uzak
durdun.
3 yer ilerle
5 yer ilerle
Çiftçi, çiftlikteki ekinlerin
büyümesine yardımcı olan bazı
faydalı mikropların olduğunu
bildiğin için senin çok zeki
olduğunu düşündü.
4 yer ilerle
Çiftlikten ayrılmadan önce
çizmelerini yıkayarak aynı
zamanda üzerlerinde
bulunabilecek herhangi bir
mikrobu da yıkadın
1 yer ilerle
Öğlen yemeklerini
yemeden önce bazı küçük
çocuklara ellerini
yıkamaları için yardımcı
oldun
4 yer ilerle
Silolama için faydalı
mikropları kullandığını
göstermede o çiftçiye
yardımcı oldun
En ön sıradaki kişiyle
yer değiştir
Eğer çiftlikte faydalı
mikropların bulunduğu 1
yerin ismini söyleyebilirsen
Önündeki kişiyle yer
değiştir
Aşağıdakilerden bir tane: Kompost çöpü, toprak, mandıra,
silo tankı, çiftlik mutfağı, kök nodüller
Eğer ellerimizi, el jeli veya ıslak
mendil yerine neden sabun ve su
kullanarak yıkamamız
gerektiğini söyleyebilirsen
8 yer ilerle
Sabun, elimizde mikropların üzerine yapıştığı yağları çözer
ve su onları yıkar. El jeli, mikropları elimizden temizlemediği
için bunun yerine sabun ve su kullanmak daha iyidir.
Eğer çiftlikte zararlı
mikropların bulunabileceği
3 yer söyleyebilirsen.
En ön sıradaki kişiyle
yer değiştir
Aşağıdakilerden üç tane: Bir hayvanın vücudunda, hayvanın
kafesinde, hayvanın dışkısında, bir çitin üzerinde,
hayvanların yürüdüğü yerlerde
3 yer geri git
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Eğer çiftliği ziyaret ettikten
birkaç gün sonra karnın ağrırsa
ne yapmalısın?
Okula gitme, bol bol sıvı iç ve ebeveynlerine, bir çiftlik
ziyaretine gittiğini doktoruna söylemelerini iste.
5 yer geri git
En son sıradaki kişiyle
yer değiştir
Arkandaki kişiyle yer
değiştir
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Evde yaşayan evcil hayvanlar üzerinde
zararlı mikroplar bulunabilir mi?
Çiftlikte bulabileceğin 1 zararlı
mikroba örnek ver.
Evet, hayvanlar, hasta olmana sebep olabilecek zararlı
mikroplar taşıyabileceğinden hayvanlarla oynadıktan
sonra ellerini yıka.
4 yer geri git
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Eğer çiftlikteyken sandviçini yere
düşürürsen onu halen yiyebilir
misin?
Çiftliği ziyaret ederken normal
ayakkabı yerine çizme giymek
neden daha iyidir?
Hayır, zararlı mikroplar, sandviçin içine yerden geçmiş olabilir.
Eğer onu yerseniz, hasta olmanıza sebep olabilir.
Çizmeler, ziyaret sonrasında kolay bir şekilde yıkanabilir ve
üzerlerinde mikropların yapışıp saklanabileceği daha az gedik
bulunur.
2 numaralı yere geri git
2 yer geri git
Ya: E. Coli, Salmonella, Kampilobakter
Her bir yanlış cevap için 1
yer geri git
Hayvan kafesindeyken
yapmaman gereken üç şeyi
söyle.
Şunlardan üç tane: Bir şeyler yeme, parmağını emme,
parmaklarını yalama, hayvan dışkısına dokunma, yere oturma,
hayvanları öpme, yüzünüze dokunma
1 yer geri git
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Ama soruya cevap verebilirsen
olduğun yerde kal
Bir hayvanın vücudunun
neresinde zararlı mikropların
bulunma ihtimali vardır?
İ neklerin otladığı alanda yere
düşmüş bir elma gördün ve
karnın aç. Neden bunu
yememelisin?
Hangisi daha iyi - ellerini
dışarıda bir muslukta
yıkamak mı yoksa bir kap
suda mı?
Bunlardan biri: ayak, ağız, arka kısım, kuyruk
Hayır, zararlı mikroplar, elmaya yerden geçmiş olabilir. Eğer
onu yerseniz, hasta olmanıza sebep olabilir.
Akan su - çünkü daha fazla zararlı mikrobu temizler ve su
daha temizdir.
Ebeveynlerine, çiftlik
ziyaretinden sonra
yapılması gerekenler
hakkındaki bilgi
broşürünü vermeyi
hatırladın
Yerden bir şeker aldın ve onu
doğrudan çöpe attın
5 yer ilerle
3 yer ilerle
Öğle yemeğini piknik alanında
yemen gerektiğini hatırladın ve
oraya giderken ellerini yıkadın
Bir sonraki çift sayılı
kareye ilerle
Yere düştün ve ellerine çamur
bulaştı, bu yüzden diğer
insanlara dokunmadan önce
ellerini, sabun ve suyla yıkadın.
En ön sıradaki kişiyle yer
değiştir
Hayvan dışkılarının zararlı
mikroplar içerebileceğini
hatırladığın için inek dışkısına
basmaktan kaçındın!
Çiftlikte zararlı
mikroplardan çok faydalı
mikroplar bulunur - doğru
mu yanlış mı?
4 yer ilerle
Önündeki kişiyle yer
değiştir
Doğru - bu mikropların çoğu, çiftçinin bizim için yiyecekler
üretmesine yardımcı olur.
Çiftlikten eve geri geldiğinde
ayakkabılarını çıkararak, bir
yetişkinin temizlemesi için
onları kapının yanında
bıraktın
1 yer ilerle
Eğer çiftlikte bulunabilecek
faydalı bir mikrop ismi
söyleyebilirsen
Eğer çiftlikte faydalı bir
mikrobun yardımıyla
üretilen bir yiyecek veya
içecek ismi söyleyebilirsen
8 yer ilerle
En ön sıradaki kişiyle
yer değiştir
Bunlardan biri: Lactobacilli, Thermophiles, Rhizobia
Bunlardan biri: yoğurt, süt, ekmek, tahıl ya da herhangi
başka bir ekin ya da sebze, meyve şarabı, bira
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
İneğin neresinde zararlı birçok
mikrop bulabilirsin?
Bu keçiler taşıdıkları mikropları
çiftliğin neresinde yayıyor olabilir?
Bu tavuğu elledikten sonra neden
ellerini yıkamalısın?
Harry bir çiftliği ziyaret ettikten sonra
bir mide iltihabına yakalandı nedenini biliyor musun?
Çiftlik Hijyeni
e-Bug Sosyal Ağ
Takma adları E. coli
Adresi: 1. Dönemeç, Bağırsaklarınız, İnsan Vücudu, N05E 2T0E
Ben, E. coli
kuzenlerimin aksine
şımarığım....onlar,
insanlara faydalı
olabilirler ama ben
onları hasta etmeyi
tercih ediyorum!
Arkadaşları
C. difficile
H. pylori
Shigella
Fotoğraflar
Alternatif Adres: 1 Keçi Dili, İnek Arkası Yolu, Çiftlik Tepesi, YÜN
1EE
Beğendikleri: İnsanları hasta yapma (haha!), Hayvan dışkıları –
Nefis! İnsan bağırsağını, dışkının tuvaletin deliğine paraşütle
atlamasıyla sonuçlanan çılgın ve hızlı bir yolculuğa dönüştürmeyi
seviyorum... Yaşasın! Aynı zamanda alkollü temizleme sıvıları ve el
bezleri benim en gözdelerim, insanlar beni silerek akıllı
davrandıklarını düşünüyorlar ancak bunların işe yaramayacağı
hakkında pek bir fikirleri yok. Ben düşündüğünüzden daha güçlüyüm!
Beğenmedikleri: Antibiyotikler... Ahh! Aynı zamanda bol bol su içmek
(benim hayatımı zorlaştırır, off!) Aynı zamanda sabun ve sudan
NEFRET EDERİM, insanların ellerini sadece su kullanarak
yıkamasıyla karşılaştırıldığında insanların cildine ÇOK daha sıkı bir
şekilde sarılmam gerekiyor.
Duvar
Koyun Steve E. coli, seni özledim! Beni bırakıp o insanın
vücudunda tatile gittiğinden beri! Umarım, onun karnında
sorun çıkarıp, eğleniyorsundur! Mee!
Norovirus, Selam, az önce Kusma ve İshal Sözleşmesine
ait bir reklam gördüm... Bu sene insanları hasta yapmanın
bazı yeni yollarını öğreneceğiz! Yaşasın! Orada görüşürüz,
N.
Doktor Alan, E. coli, bol bol H2O içmeleri ve senden
kurtulana kadar diğer insanlardan uzak durmaları
konusunda verdiğim zekice tavsiye sayesinde hastalarımın
vücutlarından kayboldun. Aynı zamanda, sabun kullanarak
el yıkama da çok işe yaradı! Belki bir dahaki sefere şansın
yüzüne güler!
Arkadaş olarak ekle?
Evet
Hayır
Çiftlik Hijyeni
e-Bug Sosyal Ağ
İş: Salmonella Ordusunun onurlu bir üyesiyim - 2500'ün üzerinde
farklı türümüz var
Hayattaki ana
amacım yerleşmek
ama bu asla
gerçekleşmiyor!
Eğer sürekli gıda
zehirlenmesine
sebep oluyorsam
bu kontrol
edebileceğim bir
şey değil!,
öyle mi?
Adres: Karın Boşluğu, İnsan Vücudu, V0M 1T5
Alternatif Adres: 2 Tavuk Yumurtası, Kuluçka Sepeti, Yeşil
Tarla, 1CL UCK
Beğendikleri: Ben ve Salmonella ordusundan arkadaşlarımın,
çiftlikte bir parti kadar hoşlandığı başka bir şey yoktur... Bizi nasıl
ağırlayacaklarını biliyorlar! Aynı zamanda seyahat etmeyi de
severim... Sıcak ülkelere BAYILIRIM. Eğer yakın zaman içinde
bir yere gitmeyi düşünüyorsanız, size oradayken bulaşabilirim!
Beğenmedikleri: Ellerini sabunla yıkayan herkes... Tatillerimi
berbat edersiniz!
Arkadaşları
C. difficile
Duvar
H. pylori
Seyahat Operatörü Bob Bu, bizimle yurtdışı seyahat
etmeyi tercih ettiğiniz için kısa bir teşekkür mesajı!
Yardımınızla dünyanın her köşesine uzanıyoruz! Bir dahaki
sefere umarım arkadaşlarınızı da getirirsiniz!
Shigella
Daisy Duck Salmonella, yumurtalarıma dokunma! Sen
geldiğinden beri herkes yumurta almayı bıraktı ve benim
paraya ihtiyacım var - yeni bir gölet istiyorum... Ama sen
planlarımı altüst ediyorsun!!!
Fotoğraflar
Doktor Alan Anlıyorum - hayvan bağırsakları senin için
yeterli değil, bulaşıcı iştahını doyurmak için fasulye filizlerini
bile istila etmek istiyorsun! Merak etme, bütün hastalarıma,
senin inadına, çiğ yiyeceklerinin hepsini dikkatli bir şekilde
yıkamalarını ve pişirmelerini tavsiye ediyorum!
Arkadaş olarak ekle?
Evet
Hayır
Çiftlik Hijyeni
e-Bug Sosyal Ağ
Adresi: Yuvarlak Karın Caddesi, İnsan Vücudu, PA1N FUL
Uzmanlığım onlarda
kanlı ishale ve ağrılı
mide kramplarına
sebep oluyor...Evet,
etrafta ben varken
her zaman
eğlenilecek bir
şeyler var!
Arkadaşları
C. difficile
Alternatif Adres: 1 Az Pişmiş, Kümes Caddesi, Pazar Çiftliği,
M3AT ÇİĞ
Beğendikleri: Bağırsak burma oyunu! Kendim söylesem bile
içinizde krampa sebep olma işini pek iyi beceririm! Aynı
zamanda tavuk ve pastörize edilmemiş sütü de severim...
Bunlar da dolaşmak için iyi yerler. Buzdolabınızda çiğ et var
mı? Ben çok mızmız değilimdir, eğer etrafta varsa, oraya
yerleşirim.
Beğenmedikleri: İyi pişirilmiş et ve yüksek fırın ısısı... Onlar
düşmanlarımdır!
H. pylori
Duvar
Shigella
Hasta Amy İğrençsin Campylobacter, beni ÇOK hasta
ettin! Keşke seninle hiç arkadaşlık yapmasaydım!
Tavuk Kevin Selam dostum, bu hafta o mutfağı ziyaret
ederken dikkatli ol ve güneş kremi sür - eğer fırının ısısı çok
yüksekse ölebilirsin!
Fotoğraflar
Doktor Alan Campylobacter... Sana geliyorum! Etrafta
saklandığını ve hastalarım kendilerini iyi hissetmeye
başladıktan sonra bile diğer insanlara bulaşabileceğini
biliyorum. Ama dikkat edersen iyi olur... Onları, ellerini
sabun ve suyla yıkamanın faydaları konusunda
bilgilendiriyorum!
Arkadaş olarak ekle?
Evet
Hayır
Çiftlik Hijyeni
e-Bug Sosyal Ağ
Takma adları: Kök düğümcük bakterisi
Rhizobia bir yönden
harika bir şey nitrojen gazını
bitkiler için sağlıklı
bir besine
dönüştürür. Ancak
bunu tek başımıza
yapmayız; zorlu
işimizde bize
yardımcı olan
fasulye, yonca ve
bezelye bitkilerinin
içinde yaşarız!
Adresi: Kök Bölümü, Tohum Caddesi, Toprak Altı Köyü
N1TR OJ3N
Beğendikleri: Bizler bir tür 'evde oturmayı seven' mikroplarız,
bir kere kökte güzel bir yer bulunca bütün gün ve bütün gece
orada kalırız! Ancak bu tembel olduğumuzdan değildir toprağı, havadaki doğal gazı kullanarak bitkilerin ihtiyacı olan
amonyakla doldurarak katkı sağlıyoruz!! Kulağa sihirmiş gibi
geliyor ama her şey yaptığınız işin inceliklerinde saklı... ve
bize kalacak bir yuva sağlıyor!
Beğenmedikleri: Çok fazla oksijen - insanların aptalca geliyor
olabilir ama biz sadece onu sevmeyiz; önemli işlerimizi
karıştırır.
Arkadaşları
Duvar
L. acidophilus
Yonca Clive, işler nasıl gidiyor? Yolda olan ve çok
mızmızlık yapan bir sürü tohum var; bu yüzden toprağı
kendilerine uygun hale getirmek için ekstradan çalışmalıyız!
Bunu, tek başımıza yapamayız, bunu doğru bir şekilde
yapmak için birlikte çalışmamız gerekiyor!
S. cerevisiae
Penicillium
Çiftçi David, selam çocuklar, geliştirdiğim tahıl bitkisi için
belediyede bir ödül kazandığımı bilmek istersiniz diye
düşündüm. Bunu siz olmadan başaramayacağımı söylemek
istedim - çok teşekkürler!
Fotoğraflar
Gruba abone ol?
Evet
Hayır
Çiftlik Hijyeni
e-Bug Sosyal Ağ
Takma adları: Isı seven büyük bir grup!
Adresi: Turba Bataklığı Kompost Çöplüğü, Yuvarlak Ahır Alanı,
TOS T1E
Biz termofilleriz
çünkü ısıyı
seviyoruz! Bir
kompostun orta
kısmına göz atın;
orasının çok güzel
ve sıcak olduğunu
göreceksiniz - bu
bizim için harikadır bizim daha fazla
çalışmamızı
sağlıyor!
Arkadaşları
Alternatif Adres: Tahıl Caddesi, Toprak Üstüne Yayma, Yeşil
Tarla, 1ÇA YIR
Beğendikleri: Büyük bir kesilmiş bitki balyasına BAYILIRIZ - biraz
kesilmiş çimen ve toprakta eklerseniz harika bir yemek olur!
Termofil çetesinin bir üyesi olmak için bir bakteri veya mantar
olmanız gerekir - püf noktası, yüksek ısıda çalışabilmektir!
Çürüyen bitkiler bizim uzmanlık alanımızdır - onları, tropikal ısı
konforunda parçalayıp, nefis besinlere dönüştürürüz!
Beğenmedikleri: Isıyı sevdiğimizi biliyorsunuz ama soğuktan nefret
ederiz! Soğuk dediğimizde de 20 ºC'den bahsediyoruz - bu
sıcaklıklarda aramızdaki bakteriler güzel koruyucu
endosporlarından çıkmaya tenezzül bile etmezler! Brrr!
L. acidophilus
Duvar
S. cerevisiae
Penicillium
Fotoğraflar
Çilek Sally Selam termofiller, kompost mutfağında
oluşturduğunuz leziz yemek için teşekkürler, o harikaydı!
Önümüzdeki hafta Çiftçi David'den daha fazlasını
isteyeceğim, devam edin!
Lactobacillius Herkese selam, önümüzdeki hafta partime
gelmenizi ümit ediyorum - bu, çiftlikteki büyük gıda
üretiminin bir başka yılını daha kutlamak için çayır partisi
şeklinde olacak. Umarım davetsiz misafirler de gelmez herhangi bir kötü bakterinin gelmesini istemiyorum!
Eko Eddie Tebrikler termofiller, tüm geri dönüşüm
çalışmalarınız için bir eko-ödülüne aday gösterildiniz. Bütün
bu bitki atıklarını çiftlik için besinlere dönüştürerek
ekosisteme gerçekten yardımcı olmuş oluyorsunuz.
Tebrikler!
Gruba abone ol?
Evet
Hayır
Çiftlik Hijyeni
e-Bug Sosyal Ağ
Takma adları Probiyotik bakteriler
Adresi: Yüzme Hanı, İnek Sütü Göleti, Taze Süt Ürünleri
Çiftliği
Ç1FT L1K
İnsan
bağırsaklarında
dolaşırken iyi bir
boks maçından
hoşlanırız; bu
yüzden dikkatli olun
kötü bakteriler insanların
sağlığının iyi olması
için savaşırız! Ding
Dong, birinci raunt
geliyor!
Arkadaşları
Alternatif Adres: 1. Faydalı Mikrop, İnce Bağırsak Köşesi,
Karın Bölgesi, PPL5 KRN
Beğendikleri: Bizim favori yiyeceğimiz laktozdur - o süt
şekerinin üzerine başka bir şey tanımıyorum! Size bol
miktarda enerji verir ve yaptığımız fermantasyon sonucu
oluşan şahane, kaymak gibi yoğurt kralların ağzına layıktır!
Ayrıca bazılarımız da silo yapma işinde çok iyiyizdir ineklerin ve koyunların tüm bir sene boyunca yiyebilecekleri
fermente olmuş çimen... Ona bayılırlar!
Beğenmedikleri: İnsanlar için korkunç olan kötü mikroplar sorun nedir ki? İnsanlar ve Laktobasil hep iyi arkadaş
olmuştur - birbirimize yardım ederiz, öyle değil mi?!
L. acidophilus
Duvar
S. cerevisiae
Penicillium
Fotoğraflar
Süt Ürünleri Topluluğu Sevgili Laktobasil üyeleri,
bakteriyel kültürlerin, gıda zinciri üzerindeki önemi üzerine
bir ders düzenliyoruz ve bir sunum yapmanızı umuyorduk?
Bu konuda gerçekten de en iyi türlerdensiniz! Lütfen en kısa
zamanda bize geri dönün.
Hasta Amy, arkadaş dostu Laktobasil'e çok teşekkürler,
Kampilobakter kalmak için gelmişti, gerçekten tekrar
ayaklarımın üzerinde durabilmem için bana yardımcı
oldunuz; daha sağlıklı hissediyorum. Sevgiler, Amy
İnek Dorothy Devam et Laktobasil! Yardımından dolayı
sütüm gerçekten çok popüler ve hızla tükeniyor! Yakında o
hep istediğim plaj tatiline çıkabilecek kadar param olacak...
Toynaklarımın kuma değmesini sabırsızlıkla bekliyorum!
Gruba abone ol?
Evet
Hayır
Çiftlik Hijyeni
Oyun Kuralları
Kurallar
1. Zarı atarak önce hangi oyuncunun başlayacağını belirleyin - en yüksek sayıyı
atan önce başlar!
2. Saat yönünde ilerleyerek zarı sırayla atın ve oyunda ilerleyin.
3. Eğer bir mikroba denk gelirseniz, sol tarafınızdaki kişi paketten bir kart alarak
size soru sormalıdır.
4. Oyunun sonuna ilk ulaşan oyunu kazanır!

Benzer belgeler

56 Enfeksiyonların Yayılması Bolümü kötü El Hijyeninin - e-Bug

56 Enfeksiyonların Yayılması Bolümü kötü El Hijyeninin - e-Bug Anahtar Aşama 2 1. Böl.: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l 2.Böl.: 2g, 5f Çalışma Ünitesi 6. Ünite - Mikroorganizmalar Tahmini Eğitim Süresi 50 dakika

Detaylı