Müzik ve şehvet

Yorumlar

Transkript

Müzik ve şehvet
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
"Onları, şehvet uyandıran araçların en incesi müzik birbirine bağlıyordu."
Evliliğe inanan gençlerin giderek azaldığı bir dönemde, kadın-erkek ilişkilerini yeniden gözden
geçirmek ve taşları yerine oturtmak için yeni imkânlar hazırlamak adına, Tolstoy, olağanüstü
zekâsıyla bize yardımcı olabilir. Kroyçer sonat, müzikle şehvet arasında daha önce hiçbir yerde
rastlamadığımız bir ilişki olduğunu iddia ediyor.
Yıl 1889. Rusya. İstasyon molalarında semaverlerin doldurulup getirildiği ve yolculuk boyunca
çay içildiği bir trendeyiz. Bir kadın, bir avukat ve bir tüccar evlilik ve zayıflayan aile bağları
üzerine tartışıyorlar. Kadın, (bugün ülkemizde de sıkça dile getirilen) görücü usulü evliliklerin
saçmalığından, oysaki aşk temelinde çiftlerin yuva kurması gerektiğinden dem vururken,
erkekler aşkın saçmalığını, artık evliliklerin de yalan ve aldatmak üzerine kurulduğunu
1 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
savunuyor. Bugün yapılan tartışmaları da içeren bazı bölümleri paylaşarak başlayayım:
Bir insan ömür boyu sevilebilir mi?
Kadın, trende tüccar ve avukat ve sonradan hikâyemizin esas kahramanı olacak kır saçlı bir
adamla (Pozdnişev) tartışırken kendini şöyle savunuyor: "Birbirlerini sevmeyen insanları
evlendirip sonra da geçinemeyişlerine şaşıyorlar. Sahibinin keyfine göre çiftleşmek sadece
hayvanlarda olur; insanların kendilerine göre arzuları, sevgileri vardır. Sevgi olmayınca, bir
erkekle nasıl yaşanır?"(s. 13). Söylem olarak bugünkü modern algılarımızın başlangıç
dönemlerinden gelen bu ses, insanlığın aslında son iki asırdır hep aynı şeyleri tartıştığını ve bir
arpa boyu yol alamadığını hatırlatıyor sanki. Şu an gençlerimizde varolan evlilik öncesi cinsel
özgürlük ve vakit geldiğinde helal süt emmiş bir kızla yapılacak evlilikle namuslu bir hayata
kavuşma düşüncesinin hiç de yeni olmadığı aşikâr. Epey bir tecrübe yaşadığı belli olan
Pozdnişev, yaşlı yüzünde kesin bir ifadeyle şunu iddia ediyor: "Hayat boyu tek bir kadının ya da
tek bir erkeğin sevilebileceğini söylemek, bir mumun hayat boyu yanabileceğine inanmak
gibidir." (s. 20). Eski Budist inançlarını revize ederek (kadın ve erkeğe cinsel özgürlük tanıyan)
yeni bir kadın-erkek ilişkisi ortaya koyan ve bir dönem Amerika'da birçok taraftar bulan Osho
başta olmak üzere (Arthur Miller ve Nabokov gibi dünyaca ünlü) birçok yazarın da savunduğu
bu düşünce yabana atılacak bir fikir değil aslında. 20. asrın temel sloganlarından birisi olan,
cinsel özgürlüğü de beraberinde getiren "Bırakınız yapsınlar" fikrinin arka planını tabi ki 19.
asırda aramak gerekiyor ve Kroyçer Sonat, bu düşüncenin filizlenmeye başladığı Rusya'da
toplumu mercek altına alıyor ve sorgulamaya girişiyor. Ancak Tolstoy geç kalmıştır bu
isyanında. Avrupa, bütün dünyayı kasıp kavurduğu gibi Rusya'yı da önüne katmış
2 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
sürüklemektedir. Soru şu: Bir erkek hayat boyu tek bir kadınla idare edebilir mi? Edemezse,
aynı hakkı kadına vermek gerekir mi? Verdiğimizi düşünelim, nesilleri oluşturacak soyun
sağlamlığından nasıl emin olacağız? Bir arkadaşımın Gülben Ergen'le Mustafa Erdoğan'ın
boşanmalarıyla ilgili yaptığı yorum (bu bağlamda) ilgi çekici gelmişti bana: "Kadın işi biliyor.
Çocukları yaptı bir erkekten, neslini sağlama aldı, şimdi de bağımsızlığını ilan etti ve özgürlüğün
tadını çıkaracak."
Size şehvetle hükmedeceğiz
Kolay değil, kadın beş bin yıllık insanlık tarihini yeni baştan yorumluyor ve ortaya çıkan yeni
kadın tiplemesi biz erkekleri hem memnun, hem de kahrediyor. "Bu öyle garip bir hal ki, kadın
bir yandan bütünüyle haklı olarak, son aşamaya kadar alçaltılmışken, bir yandan da dilediği gibi
at oynatıyor. Bu bakımdan tıpkı Yahudilere benziyorlar. Yahudiler ezilmelerinin intikamını para
hâkimiyetiyle alırlar. 'Bize yalnız ticareti bıraktınız; o zaman biz de sizi tüccar olarak vururuz'
diyorlar. Kadınlar ise; "Bizi sadece şehvet aleti olarak mı görmek istiyorsunuz; öyleyse size
şehveti kullanarak hükmedeceğiz." demektedir. (s. 38).
3 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
Pozdnişev'in ilginç (bugün için bir o kadar da tanıdık) hikâyesi ile devam etmeden önce trendeki
tartışmadan bölümler sunak istiyorum. Kadın, haklı olarak şöyle bir yargıda bulunuyor: "Siz
erkekler böyle düşünürsünüz elbet, özgürlüğü kendinize alıp kadını dört duvar arasına tıkmak
istersiniz. Oysa siz kendiniz her şeyden yararlanırsınız... Evlilik ancak aşk olursa kutsallık
kazanır; gerçek evlilik ancak sevgiyle kutsanmış evliliktir." Kır saçlı adam (yani Pozdnişev) bu
iddiaya şöyle yanıt veriyor: "Siz evlenmenin temelinin aşk olduğunu söylüyorsunuz. Bense,
tutku dışında bir aşkın varlığını kuşkuyla karşılıyorum. Bu iddiama karşı evlilik kurumunun
henüz iflas etmediğini delil gösteriyorsunuz. Oysa bugünkü evliliklerin hepsi yalan dolandan
ibaret." (s. 21). Pozdnişev evliliklerin yalan olduğunu boş yere iddia etmiyor.
O karısını öldürmüş bir adamdır.
4 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
Evlilik
mı?
kimseler
çiftleşmek
dereceye
iki
çoğu
sonra
hayat
zehirleyenler
taraf
Bakın
zaman
korkunç
birbirlerinden
ikida
arasında
insanın
kadar
için
Pozdnişev
poligami
olduğu
olur."
evleniyorlar.
bir
katlanılabilir:
gönül
cehenneme
gerçek
(s.
nefret
yaşar.
gibi,
ne
21).
birlikteliği
söylüyor:
hayat
evlilik
edip
Çirkin
Bu
Karı
döner.
durumda
ayrılmak
boyu
vardı
midir,
olmakla
koca,
"Evlenmeyi
bir
Kimi
veTanrıya
arada
etrafa
ya
için
şimdi
birlikte,
içkiye,
yalan
can
yaşamaya
Tanrı'ya
de
tek
karşı
atarken
kimi
bu
ya
vardır.
karılı,
zorlamaya
bir
bir
silaha
karşı
dereceye
sorumluluk
tek
Ama
yine
yemin
kocalı
sarılır;
bir
de
bizde
başvuruyorlar.
yükümlülük,
eden
birlikte
kadar
gibi
kendini
mu,
yok.
insanlar
görünür
bağışlanabilir.
yaşarlarsa
yoksa
Bizdekiler
yakutsal
da
ikinci
Yalana
çiftleşme
ama
eşini
bir
işte
yalnızca
aydan
aslında
sır
yine
Fakat
oihtiyacı
zaman
bilen
bir
her
bulduğumdan)
Uzun
olacak
biliyorum
Pozdnişev'in
ama
(benim
(karısını
anlatmamdansa
öldüren
bu
adamın)
kahramanımızın
hikayesini
kendi
anlatmasını
ağzından
daha
dinleyelim:
doğru
5 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
Asıl
ahlâksızlık
hangisi?
"Evlenmeden
yaşamak
Irz
yaşantımın
amacıyla
kaçıyordum...
büyük
ilişkide
yıldır
çekici
acı
düşmanı
çekiyordum."(s,
ahlakım
taraflarını
ahlaksızlık
bulunduğun
gerektiğine
başvuruyordum.
başlıca
değildim,
önce
iyice
bunları
gördüğüm
budur.
bozulmuştu.
amacı
herkes
25-26).
kadınla
inanıyordum.
namuslu
cinsel
Fuhuş,
haline
Çocuk
gibi
varlık
manevî
sapıklığım
saydığım
yaşıyordum.
Artık
bedensel
getirmiştim.
olmuştu.
doğuracak
Kişiliğim
bağlardan
kadın,
da
gibi
ilişkiler
Bizdeki
yoktu.
ve
Yani
benim
ya
yaptıklarımla
Bunlara
sıyrılmakta...
ahlakım
da
zevk
Başka
ahlaksızlık
erkek
için
bana
kibarca,
düşkünü
insanlığı
hakkında
arkadaşlarım
çocukların
bağlanıp
da
"(s,
değildir;
gurur
ağırbaşlılıkla,
bir
24)
bir
en
köstebek
hayat
yana
duyuyordum...
yüzde
"Arkadaşlarımın
iyi
gerçek
gibi
düşüncelere
sürüyor,
şehveti,
doksan
olacak
sağlığımı
ahlaksızlık
üstelik
dokuzu
oysa
zevki
kadınlardan
sadece
sahiptim.
etkisiyle
korumak
en
maddî
böyle
gibi
tatlı,
iki
ahlaksızlığı
"Büyüklerimden
duyduğu
papaza
geçmiyor.
az
kuralına
Sağlık
gurur
gerekliydi...
duyarak
ihtiyaçlarından
tekrarladığımız
uydurulmasını
yok.
Hatta
yok
Gerçi
frengiyi
Zevk
etme
davranışımın
dilbilgisinde,
din
düşkünlüğünün
yolunda
söz
tedavi
da
(bizim
derslerinde
ederek
onlar
ederler.
şart
kötü
de
harcansaydı
sağlar....
hocaya
durumu
gençleri
olduğunu
bu
sağlığa
Frenginin
konulara
okuduğumuz)
Peki
gösteren
ahlaksızlığa
sifilisin
yaradığını
duymamıştım
doktor
tedavisi
rastlanıyor,
kökü
cümlelerin
dediğiniz
sürüklemiyor
söyleye
birtakım
için
çoktan
ki!...
harcanan
ama
'dır'la
adam
kururdu.
onlardır
Bunu
ezberler
bu
dersler
bitirilmesi
mu?
kimdir?
şimdi
çabaların
(doktorlardır);
"bırakılmış,
olmaktan
Sonra
(s,
bizim
de
27).
Bilgin
kuralından
kimsenin
yüzde
da
için
öteye
bundan
değil
sınavda
zevkin
biri
mi?
daha
"Kaybettiğim
istiyordum...
artık
onun
kadınlara
Şehvet
bekâretin,
adamının
temiz,
kadınlara
kardeşçe
nefsiyle
karşı
duygularla
mücadele
sonsuza
yaklaşmasına
dek
ederek
mahvolan
kendini
olanak
duygularımın
frenlemesi
kalmamıştır."
mümkündür,
ardından
(s,
ağlamak
28)
ama
6 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
Birhayat,
yaz
gecesi
rüyası
Buraya
(erkeklik
düşkünlüğü.
zevklerine
eğlence
çağırılan
günübirlik
bir
geçtiğini,
kimliksizlik,
süreci.
Pozdnişev
kadar
mekânları,
alameti
arkadaşlar
çocuk
sonra
ilişkiler,
uygun
kendini
Modaya
bildik
yapmak
yavaş
olarak)
parfüm
vs.
de
bir
dans
hikâye.
ve
öyle
uygun
vs.
yere
yavaş
gençliğin
genelev
için
ve
ritimleri,
Yaklaşık
yapıyor:
Arkadaş
ait
kozmetik
kıyafetler,
geç
aklın
hissetme
kaldığını
ve
verdiği
çılgın
30
devreye
içki
etkisiyle
yaşına
ürünleri,
değişik
doğum
alışkanlığı.
kan
ihtiyacı
düşünmeye
girişi,
akışıyla
kadar
başlayan
saç
herkesin
günü
ve
bu
kesimleri,
bu
(cinsellikle
Sonrası
hayatın
hazzın
partileri,
amaçla
başlama,
küçük
dilindeki
skor
doruklarında
sonu
ideal
kaçamaklar,
anne
namuslu
yoğrulmuş)
bu
sanatsal
peşinde
olmadığını,
vücut
baba
savrulmuşluk,
bir
şekilleri,
koşan
yapılan
faaliyetler,
zevk
hemen
eş
adayı
yaşın
ve
gider
şehvet
zamanın
gezintiler,
ardından
bu
eğlence
arama
gelip
konser
dağınıklık,
gitmez
dolu
ve
verdim."
"Amacıma
layık
yatağımı
kalmadığını
sahiplenecek
zorluk
gelen,
gezintisinden
saçlarını
birbekler
bir
kız
(s,
ay
hak
yaz
arıyordum."
30).
ışığında
inanmak
kişiyi.
eden
erkeğe
dönüyorduk.
gecesi
bir
kadına
Çok
hayranlıkla
kız
rüyasını
geçiş
üzere
(s,
bildiğini
arıyordum.
geçiş
Yanımda
evresinde
30).
olan
andıran
Derken,
ve
seyrediyordum.
evresinde
kızlarda
artık
Çirkefe
oturan
yaşanan)
yanlış
bu
hayatı
varolan
yaşanan)
tür
kızın
gitgide
seçimler
erkeklerde
tanıdığını
dönüşümle
Birdenbire
jarse
(beni
daha
evrime
vardır
elbisesinin
doyurabilecek
çok
zannetmenin
varolan
birlikte
aradığım
sırada.
mukabil,
batarken
sardığı
(ağzıma
gelen
"Bir
kızın
artık
erkekten
bir
verdiği
yaz
oevden
ince
yandan
o
güvenecek
yeni
layık
gecesi
olduğuna
vücudunu,
aptal
beni
süreçte,
kuştan
da
kayık
gururuyla
kendime
erkek
karar
birçok
bukleli
Güzellik
aldatıcıdır
Burada
gösterip
hikmet
alamıyorsunuz.
bir
zekâ
gibi
yanlış
ve
nasıl
geliyor.
ahlak
da
olan
Hele
aldatıyor!
harikası
Çirkin
bir
saçmalayıp,
şey
bir
olduğuna
daha
Güzel
sözüne
var,
kadının
münasebetsizlik
hemen
Pozdnişev'e
veya
karşınızda
bir
inanıyorsunuz."
davranışına
verelim
etmeyen
savurduğu
sözü:
bile
(s,
güzel
hayranlık
31).
"Güzellik
saçmalıkların
bir
bizden
kadına
duymaktan
insana
rastlayınca
hepsi
her
kendinizi
size
şeyi
onun
birer
iyi33).
Yüksek
"En
saç
hislerin
türlü
bilir.
tuvaletiyle
yüksek,
Cilveli
densizliğe
yalan
sadakat,
kadın
şairane
dolandan
elbisenin
göz
şimdi
bunu
yumacağımız
dediğimiz
aranılan
bilinçli
ibaret
renk
ve
olarak
olduğunu,
aşkta
tek
biçiminin
halde
şeydir.
bile
bilir.
giyinişlerindeki
sadece
manevî
Saf
rolü
Ancak
kadında
vardır...
onların
değerlerin
nafile,
ise
Her
en
vücudunu
zamanın
bu,
ufak
kadın
etkisinden
bir
zevksizliği
hayvansal
dem
diliyle
istediğimiz
vurduğumuz
çok,
kalbinizin
affedemeyeceğimizi
maddî
içgüdüdür."
ve
bunun
dili
yakınlığın,
yüksek
farklıdır.
(s.
için
her
görmektedir."
"Kısa
bir
süre
fahişelik
yapanı
küçümseriz,
devamlı
olanları
ise
her
zaman
saygı
Pozdnişev
koymaktadır:
olduğunu
biçim
taşlara,
bunlar
davranarak
devamlı
ve
da
pahalı
olanları
koku;
söylüyorsunuz.
avlarını
yaşadıklarının
bir
"Siz
parlak
kolların,
fark
ise
yakalamak
sosyete
bulmak
bizden
eşyaya
omuzların,
Ben
etkisiyle
kadınlarıyla
istersek
her
duyulan
için
de
zaman
size
her
olacak,
göğsün
denilebilir
çareye
hırs,
hayır
saygı
genelevlerde
etrafında
açılması,
eğlence,
diyorum
görmektedir."
başvururlar.
ki,
kısa
gördüğü
dans,
yaşayan
kıçın
ve
bir
bunu
süre
Aralarında
dapdaracık
müzik,
(s.
kadınların
kanıtlayacağım...
kadınların
fahişelik
34)
şarkı
hiçbir
etekle
yapanı
hep
hepsini
amaçlarını
fark
aynıdır.
sarılması;
küçümseriz,
aynı
yoktur.
aynı
farklı
Ötekiler
süs,
kefeye
Titiz
renkli
aynı
gibi Kadının
intikamı:
şehvet
"Bu
alçaltılmışken,
benziyorlar.
bıraktınız;
aleti
demektedir."
işaret
değişimlerin
bir
dalı
da
kapısında
şehvet
telkin
bu
öyle
kesiyorsun"
olarak
ediyor.
durumu
garip
altında
öğesi
mevki
oüzerinden,
mı
Yahudiler
zaman
kaynağında
(s.
Kadın
değiştirmeyeceği
bir
görmek
bir
38).
olarak
bıraktığımız
uyarısında
sağlanması
hal
yandan
biz
ilgiyle
Tolstoy,
ki,
ezilmelerinin
istiyorsunuz;
gören
de
kadın
erkeğin
da
ayakta
sizi
bulunuyor.
için
onu
dilediği
burada
ve
tüccar
bir
kanaatindedir:
cinsel
kadın,
ona
şehvet
yandan
durur,
intikamını
öyleyse
gibi
kadından
olarak
yaklaşım
Kadına
dürtülerine
hep
düşüncesinden
oyuncağı
at
bütünüyle
oynatıyor.
vururuz'
aşağılık
size
para
sosyal
şeklinin
"Kadına
ziyade
şehveti
hizmet
olmaktan
hâkimiyetiyle
haklı
bir
diyorlar.
hayatta
Bu
erkeğe
belirleyici
yüksek
varlık
hareketle,
kullanarak
olarak,
bakımdan
aracı
kurtaramamıştır.
Kadınlar
olarak
sesleniyor
tanınan
eğitim
olarak
alırlar.
son
olduğunu
kadında
hükmedeceğiz."
tıpkı
kalacaktır."
aşamaya
yolunun
ve
gören
ise;
'Bize
ve
gittikçe
Yahudilere
"Bizi
savunuyor
yaşanan
gizli
erkeğe
yalnız
Onu
kadar
sadece
bir
(s.
artan
daima
hakikate
56)
ticareti
"bindiğin
ve
hakların
şehvet
devlet
kadını
böyle
Pozdnişev
dönemeyecekleri
imkânından
sevgi
Oysa
Sıkıntı
vardı.
biz
içindeydik.
bunu
Böyle
mahrum
beceremiyorduk.
bir
Konuşmamız
bir
yola
kaldıklarını
sevginin,
çapkınlıklarla
girdiğini,
saf
gerektiği
Baş
hatırlatıyor
bu
bir
kalbini
başa
saatten
ruh
halde
beraberliğinin
kalınca
ve
Tolstoy:
sonra
ruhunu
söyleyecek
konuşacak
isteseler
"Sözde
kirletmiş
ifadesi
söz
aramızda
de
söz
erkeklerin
için
bulamıyorduk.
saf,
bulamıyor,
söz
namuslu
şehvetten
sohbet
bir
daha
sıkılıyorduk.
bir
"açılması,
yeterli
(s.
hayat
uzak
asla
41) olmalıydı.
temiz
geri
yaşama
bir
Nikâh
bir
formalite
midir?
Gözleri
kocasıyla
Svazost
güzelliği
öğrenince
zorunlu
"Nikâhtan
buldukça
için
taşımamaktadır."
yaşına
hangi
bir
hayli
kilisedeki
kefeye
geldiği
Tamamen
hale
fazla). isimli
karşısında
karısını
birlikte
önce
aynen
getirmesi
koyacağımızı
ayin,
Macar
(evleninceye
kadınla
katılan
şunu
(s.
aldatmayı
Kapalı
istedikleri
büyülenen
41).
birdeğil
söyler:
ilişki
erkek
Alice,
(Ülkemizde
filmini
bilemedim.
kadar
mi?"
düşünmeyen
kurmamış
kadını
"Sizce
yaklaşır.
bir
zengin
seyredenler
Belki
ara
muhafaza
elde
de
yaşayan,
yalnız
çapkınımız,
uç
Ve
erkeğe
Alice'in
evliliğin
etmeyi
erkeğe
bir
işin
kalır
bilirler;
etmeyi
düşünce
garip
yüzde
evlendiği
(tartışmasız
sağlayan
en
ve
ellide
dansa
güzel
zengin
düşündüğü)
tarafı,
içkisini
bir
ama
bir
kadından
ve
kaldırdığı
tarafı
bir
oranında
bunların
bir
Pozdnişev
yudumlarken
henüz
Nicelo
formalite
işadamının
aldatmayı,
bekâretini
evlenmeden
başkasını
Kidman'dan
kadının
sayısı
rastlanabilir
de
olmaktan
yanına
böyle
-tecrübeyle
verdiği
her
korumuş
evli
tanımamış
iki
bahsediyoruz)
olduğunu
düşünmektedir:
ileride
mi?
başka
Sandor
taraf
baloya
erkekleri
Çoğunluk
sabittirfırsat
için
anlam
veya
de 30
7 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
Şehvetle
bakan
zina
etmiş
gibidir
Bu
benzerlerini
savunduğu
emirden
bakmak
baktığımızı
bir
başka
kitaptan
onunla
birisi
açılım
bir
bahsetmemin
içeriyor.
olan
inanç
zina
daha
katınca,
etmek
Bunlardan
vardır:
getiriyor:
etmeyeceksin"
nedenini
kadar
"Kadına
biz
birisi
erkeklerin
günahtır.
başta
şehvetle
de
kuralının
cinsel
söylemiştim.
yatacak
Bir
bakan,
tutku.
günde
açılımlarından
yeri
Muhafazakâr
onunla
ortalama
Günümüze
yok
gibi
zina
kaç
görünüyor.
birisidir.
etmiştir."
dair
veya
kadına
yapılan
dindar
Bir
Bu,
Pozdnişev
bu
kadına
şekilde
aslında
tartışmaların
insanların
şehvetle
bu
on
"Kadına
hatta
en"Aramızda
şehvetle
çok
insanın
bakan,
kendi
onunla
karısını
zina
hedef
etmiştir."
tutuyor."
sözü
yalnız
başka
kadınları
değil,
aynı
zamanda,
hatırlamıyorum."
Pozdnişev
başlar:
sönerek
halimiz
bozuştuğum
olacağını
gerçek
ohesaba
olurdu.
kızla
duyguların
(s.
bir
evlenir,
o"Zina
49).
gün
Fakat
türlü
Ne
geçenlere
anlayamıyordum."
balayı,
hiçbir
baş
diyor
göstermesiydi.
zaman
cicim
Mevlâna,
kavga
ayları
birbirimize
demem
"Aşk
(s.
derken
O
48).
ve
soğuk,
yanlış
böyle
nefret
"Eskiden
hayatın
düşmanca
oldu.
zehir
bir
gerçekleri
arada
kardeşimle,
Bu,
dolu
kavga
duruşun
bir
yaşar."
nefret
kendini
değildi,
arkadaşımla,
Kolay
bizim
duyduğumuzu
göstermeye
şehvetin
değil.
normal
babamla
kurala
Müzik
ve
şehvet
Yavaş
mahvolduğumu
getirdiği
istemiyordum...
nedenlerle
Ne
doğru
dönemleri
nefret
İkimiz
anlayamıyorduk.
hayat
çaresi
kadar
yaşayan
de
mu
dönemi
aynı
yavaş
meydandaydı.
aşkımızın
tanıdık
gerçekten?
düzenli
çıkıyordu.
zamanda
bazı
geliyordu.
insanlar,
Kavgalarımız
anlamıştım.
Zaten
cümleler
bir
gerçeklerin
ve
biçimde
onları
Kavga
Bir
nefretimizin
Ama
işin
durumlarının
Hafif
de
değil
aslını
mahva
Umduğum
şu
herkes
bitince
hep
izlediğinin
farkına
biryorumu
mi?
sevişmeden
anlamış
bir
aynı
sürükler.
neden,
Hey
gibi
hiç
varır
kötülüğünü
gibi
dinleyelim:
hayvansal
ben
farkında
güzel
yüzünden,
olsaydık
Pozdnişev;
nasıl
olmadığı,
Biz
de
sonra
Allah'ım!
bunu
de
başladığımızı
değildim.
görmemek
duygunun
"Öfke
yaşantımız
aynı
incir
ise,
kendi
evlilik
"İçimden,
"Güneş
şeyi
hiddetlenme
çekirdeğini
krizlerinin
Güçlü
kendime
hayatının
için
yapıyorduk."
ikidayanılmaz
bile
altında
kutbu
ilk
gözlerini
bir
anımsamıyorduk."
haftalardan
aşk
doldurmayacak,
sevişmeden
bile
de
mutluluk
olduğunu
yeni
adını
pek
itiraf
yumarlar.
(s.
bir
bir
şiddetli
verdiğimiz
67)
etmek
hal
değil,
beri
şey
sonra
alırdı.
yok"
Bu
olmuyordu.
önemsiz
felaket
(s.
kurtuluş
uzun
Hatalı
sözü
50).
Pozdnişev
giden
gelecek
olan
temelli
çıkmıştır.
olduğundan
Truhaçevski
Bethoven'ın
bağlıyordu."
veevliliklerine
bir
evlenmeden
vadeden
Gel
sohbet
karısını
şüphe
Kroçyer
(s.
adında
daha
zaman
97)
başlar.
bir
alışmaya
çok
bıçakla
etmeye
bir
önce
portre
Sonat'ıdır.
git
görüşmeye
aile
zaman
Pozdnişev
müzikle
öldürmüştür.
başlar.
çizmektedir.
çalıştıkları
dostu
"Onları,
yakışıklı
onları
başlarlar
hobi
Birlikte
sevinir
bir
olarak
şehvet
Peki
Derken
ziyarete
müzisyenle
gün,
küçük
önce,
çalmayı
bu
ilgilenen
Pozdnişev'in
uyandıran
hayatının
olay
gelir.
bir
eşinin
konser
düşündükleri
karısı
nasıl
Bu
karısıyla
enerjisini
yakışıklı
baharında,
araçların
olmuştur?
arasında
vermeye
eskiden
bu
harcayacağı
parça
delikanlı,
en
müzisyen
duygusal
de
hazırlanan
Beş
son
incesi
evlerine
da
çocuğa
demlere
kitaba
müzik
müzik
arasında
bir
bir
karısı
gelip
yakınlaşma
rağmen
ilgi
ismini
eğitimi
yaklaşmış
birbirine
alanı
giden
vemüzik
veren
almış,
kötübir
8 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
Müzik
ruhu
baştan
çıkarır
yapıyordum,
"Beethoven'ın
dediğim
bunları?..
ama,
beni
yakınlaşmaya
olabilirdi.
Onu
karımı
gelmektedir:
davranmaya
ben
göndermek
örneğin
elde
bölüm.
olmaktan
Ama
Müziğin
edemeyeceksin,
"Bir
zorluyordu.
yoksa
benim
başlayan
Kroyçer
bir
Zaten
ve
güç
şey
insan
çıkarıyor,
kendimi
bir
için
beni,
engel
müzik
Sonat'ını
daha
Truhaçevski'yi
ruhunu
hiç
Bunu
Truhaçevski'ye
aldatmak
de
oluyordu
evine
ben
olduğu
bana
karımla
ruh
yücelttiğini
bilir
varken
girip
aslımı
yüceltici
gibi
misiniz?
ona.
mı
ona
nazik
karısıyla
korkunçtur.
senin
istiyordum,
unutturuyor."(s.
karşı
Truhaçevski'ye
rekabetinden
söylerler;
değil.
bir
Ogibisine
ilk
dille
yalnızca
görüşmesini
Ruhu
Presto'yu?
Ne
orasını
evden
saçmadır,
bakmaz
yapıyor
baştan
korkmadığımı
nazik
93).
karşı
kovabilir,
bilemiyorum"
engellemekle,
...
Aslında
değil,
çıkarıyor.
bile
yalandır.
psikolojik
bu
korkunçtur
müzik
diyebilmek
aynı
bir
Pozdnişev,
göstermek
daha
Etkisi
Nasıl
ve
savaş
(s.
zamanda
bu
ne
niçin
84)
gelmesine
sonat...
arasında
olmasına
anlatayım,
yaparsan
vermektedir.
karısıyla
yapıyor
için
çokmi
Hele
candan
gidip
engel
var
yap
müzik
o
9 / 10
Müzik ve şehvet
Yazar Ekrem Özdemir
Perşembe, 11 Ağustos 2011 23:41
86).
Ve
"Kıskançlıklarda
hoşgörüyle
karışmış
zaman
kahramanımız
böyle
herkes
karşılanan
yakınlıkların,
kıskançtır...
ıstırap
müzik
tehlikeli
veren
vegittiği
özellikle
şehvet
Öte
nedenlerin
yakınlık
yandan
arasındaki
müzikle
gelir.
zinanın
başında,
ilgilenmenin
Şunu
ilişkiyi
toplum
toplumsal
datoplumsal
unutmamalı
yol
içinde
açtığını
sinsi
açıdan
ki,bilmeyen
sinsi
toplumsal
şöyle
kadınla
değerlendirir:
var
erkek
yaşama
mıdır?"
arasında
çoğu
(s.
İş için
yakışıklı
de,
kasabada,
girer
karımı
sanıyorlar.
yaptığı
kıskançlık
vebir
neyle,
gibi..."
karısını
müzisyen
başka
ertesi
Ben
nasıl
(s.
kurdu
onu
kasabaya
Truhaçevski
gece
51)
artık
öldürdüğümü
5Pozdnişev'in
Ekim'de
dayanamaz
şehirden
ile
değil,
piyano
bir
sordular.
gideceğini
damarlarına
ve
gece,
ondan
haber
başında,
Pozdnişev'in
Ahmaklar!
daha
bildirerek,
vermeden
sızmıştır
samimî
önce
Karımı
bir
öldürmüştüm.
içini
ilk
bir
bir
daha
trene
kere.
kurt
halde
5yaşamda
Ekim'de
görüşemeyeceklerini
atlayıp
kemirmektedir.
Ancak
yakalar.
Yani,
bıçakla
eve
biryayılmasına
"Mahkemede
gün
tıpkı
döner.
öldürdüğümü
kalabilir
Konser
şimdi
Gizlice
söylemişse
herkesin
verilmiş,
gittiği
bana
eve
Ruhumu
iblisler
Tolstoy,
inandığı
neden
karşı
üreme
iyikendini
olur.
zamanında
bir
Korçer
yıllardayız.
kul
Tolstoy'a
olma
Sonat'ı
çiftleşirler;
Bu
sorumluluğunu
göre,
yazdığında
yeni
evliliğin
bir
doğanın
Hristiyanlık
61
amacı
yerine
yaşındadır.
kötü
aşk,
getirmektir.
düşüncesidir
ruhlu
tutku,
hâkimi
"Tanrının
cinsellik
"Dikkat
ve
kilise
egemenliği
ya
ettiniz
da
tarafından
çiftleşme
mi?
içimizdedir"
Hayvanlar
aforoz
değil,
edilmesine
Tanrıya
fikrine
ancak
(insan)
yanına
koşar."
(s.
54).
ise
her
aklına
esişte
dişisinin
Bu
eleştirilere
içinde
sergileyen
inceleyen
doğudan
çapkın
zührevî
isterdim!"
eser
gençlerimize
hastalıklar
çıktıktan
batıya,
(s.103)
ve
cevabı
Tolstoy'u
çözüm
bulduğu
henüz
sonra
da
koğuşuna
üretmek
kınayamayız.
bir
bulunmaktadır.
bu
net
mesajı
ciddî
konulara
bir
bir
isteyen
götürecek
çözüm
var:
eleştiri
O,
"Bir
muhafazakâr
Hepimizin,
bir
içinden
üretebilmiş
gelir
delikanlıyı
yerde,
bilgedir.
olurlardan.
çıktığı
kendisine
her
Bu
diyebileceğimiz
değil.
kadın
toplumun
gün
eser
Yalnız
Kitabın
bir
avcılığından
ruhumu
yazılalı
şekilde
problemlerini
kahramanımız
sonunda
122
geleneksel
parçalayan
tartıştığı
sene
vazgeçirmek
Tolstoy'un
oldu
derinlemesine
veya
bir
iblisleri
Pozdnişev'in
yaklaşım
vebir
için
insanlık
bu
tartışmanın
göstermek
onu
Haa,
görüldüğünden
dersiniz?
bir
hatırlatma.
parçalayan
namus
Pozdnişev
cinayeti
karısını
olarak
görülüyor
öldürdükten
ve)
sonra
beraat
mahkemede
ediyor.
Gülelim
(fuhuş
mi,
suçu
ağlayalım
sabit
mı, ne
Kaynak: Lev Tolstoy, Kroyçer Sonat, Çev.: Nihal Yalaza Taluy, Can Yayınları, 2003,
İstanbul 10 / 10