DCE IG202T-R38 - INTENET İletişim Teknolojileri

Yorumlar

Transkript

DCE IG202T-R38 - INTENET İletişim Teknolojileri
1
DCE IG202T-R38 PLC MODEM
KULLANIM KILAVUZU
GİRİŞ
1.1Modeme Genel Bakış
IG202T-R38 300-3400 Hz Ses bandında asenkron ve transparan data ileten çoklu standartta
bir modemdir.Düşük hızlarda ikili(binary) frekans teknolojisi (FSK) kullanır ki bu kullanılan
banttaki hatalardan en az etkilenir ve uzak mesafeler komünikasyon sağlar.Yüksek hızlarda
iseseçilan hızlara bağlı olarak 4,8 ve 16 sinyal kümesiyle birlikte QAM modülasyon tekniğini
kullanır.
Modem CCITT V.29, R.38A, R.38B, R.37, R.35, V.23, BELL 103, BELL202 2400 BD ve Cegelec
1200/600 Bd komünikasyon standartlarını destekler.Programlanabilir kanallar FSK bandında
şekilde gösterilmiştir.FSK modunda modem yarım veya tam duplex(half, full-duplex), noktadan
noktaya veya noktadan birçok noktaya modunda alış ve veriş kanalları birbirinden bağımsız set
edilerek çalışmaktadır.V.29 modunda 4 tel full/half duplex standarttır.
Modem ileri teknoloji Texas Instruments 32-bit DSP teknolojisini kullanarak programlama
sayesinde yüksek servis esnekliği sunar.Modemin konfigürasyonu ön kısmındaki Diag
portundan AT komutlarıyla yapılmaktadır.AT komutları herhangi bir asenkron terminalden RS232 bağlantısı yapılarak sağlanabilir.Buna ek olarak aynı portu kullanarak yazılım yükseltmesi
de yapılabilir.
IG202T-R38 ürünü özellikle elektrik üretim ağlarında SCADA altyapısında çalışmak üzere dizayn
edilmiştir.Seçilen moda bağlı olarak modem özel, kiralık, radyo ve elektrik hatları üzerinden
çalışır.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
2
Şekil 1 FSK modunda programlanabilir kanallar tablosu
1.2 Modem Kasa Tipleri
IG202T-R38 masa üstü modeli veya 2 tip 19” modeli vardır:
. 1 U rak kabin 1,2 veya 3 modem takılabilir
. 3 U rak kabin 10, 12 veya 14 modem takılabilir
Ve ek olarak boş slotları kapatacak kapakları mevcuttur.
Arka taraftaki tüm konektörler arka taraftan erişilebilir.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
3
2 ARAYÜZLER
2.1Ön Panel
Şekil 2 IG202T-R38 ön panel görünümü (masa üstü versiyon)
RST
SET
PWR
TXD
RTS
RXD
DCD
Ön Panelde reset düğmesidir bir kalemle veya küçük bir tornaviadyla basarak işlev
görür.Tüm modem fonksiyonları başlatılır.Modem eğer olmadık bir davranış
sergilerse derhal düğmeye basılarak modem resetlenir.Bu reset uzun bir elektrik
kesmek gibi daha önce cihaza yüklenmiş konfigürasyonu etkilemez.
Set düğmesi Komut girmek için komut moduna geçmek için kullanılır ve modem
ayarlamasına izin verir.
Data modunda PWR ışığı yanar eğer power kablosu bağlanırsa.Power adaptör bağlı
değilken ışık söner.PWR ışığı yavaş yavaş yanıp sönüyorsa komut moduna geçiş
yapacaktır.PWR ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyorsa test fonksiyonlarını yapıyor demektir.
Transmit ışığı RS-232 arayüzünde veri iletimi varken yanar.
Data iletim isteği(Request to send) varken yanar.
Risiv(receive) ışığı RS-232 arayüzünde veri alımı varken yanar.
Data Carrier Detect Işığı modemler karşılıklı buluşurken yanar.
2.1.1 DIAG – Komut Seri arayüzü
Bu konnektör RJ-45 8 pin dişi konektördür.Bu konektör Komut modunda modem ile
terminal arasında arayüz sağlar ve aynı zamanda yazılım upgrade sağlar.Aşağıdaki tablo her
pinin işlevini gösterir:
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
KISALTMA
SW -BSL
GND
CTS
RD
TD
RTS
SW-RUN
SW-COM
İŞLEVİ
Switch-Bootload seçim girişi
Sinyal Topraklaması
Clear to Send
Received Data
Transmitted Data
Request to send
Switch- işletim secimi
Switch – seçim çıkışı
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
4
2.2.1
RS-232 C /Data Seri Arayüzü
Bu konektör DB-9 pin dişi konektördür.Bu konektör modem ile karşı terminal
arasında arayüz veya data işleme sağlar.Aşağıdaki tablo tüm pinlerin işlevini
göstermektedir:
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.2.2
KISALTMA
DCD
RD
TD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI
FONKSİYON
Data Carrier Detect
Receive Data
Transmit Data
Data Terminal Ready
Signal Ground
Data Set Ready
Request to Send
Clear to send
Ring Indıcator
Hat /Analog Arayüz
Bu konektör DB-15 dişi konektör olupaşağıdaki işlevleri sağlar:
. 2-4 tel analog hat ile modem arasında arayüz olur.
. Hata rölesi çıkışı
Aynı konektör üzerinde Radio arayüz çıkışı bulunmaktadır.Aşağıdaki şekil analog hat
arayüzünü göstermektedir.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
5
Şekil 4 Analog hat arayüzü
2.2.4 Power / Power Beslemesi
Power konektörü 2 pozisyonlu takılabilir bir konektördür ve DC girişi sağlar. En fazla
güç çekimi 3VA dır.
3 DONANIMSAL KONFİGÜRASYON
Donanımsal konfigürasyon direk modem üzerinde Jumperlarla yapılan konfigürasyondur,
aşağıda görülmektedir:
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
6
Özellik
2/4 tel analog
Hat
Jumper
JP400,
JP403
Giriş ve Çıkış
Empedansı
JP401
JP402
JP405
JP406
OPSİYON (AT&Mx komut)
4 tel
2 tel(sadece FSK/MUX1
veya FSK/MUX2 mod)
4 tel (FSK ve Z giriş 600
V.29 Mod)
Z çıkış 600
4 tel (FSK/
Z giriş 10k
MUX1 mod)
Z çıkış 600
4 tel
(FSK/MUX2
Mod)
2 tel(FSK/
MUX1 Mod)
2 tel (FSK/
MUX2 Mod
Özellik
İletici 3pozisyon
kontrolü
Jumper
JP404
Alternatif
Radyo Röle
sinyali
(Konnektör
üzerinde)
JP407, JP409
Z giriş 600
Z çıkış 10k
Z giriş 10k
Z çıkış 10k
Z=600
Z= 10k
Jumper Yerleşimi
JP400, JP403 2-3
JP400, JP403 1-2
JP405, JP406
JP401, JP402
JP405
JP401, JP402,
JP406
JP402
JP401, JP405,
JP406
JP401, JP402,
JP405, JP406
JP405
JP401, JP402,
JP406
JP401, JP402,
JP405, JP406
OPSİYON (AT&Mx komut)
İletici 3-pozisyon kontrolü
kapalı
İletici 3-pozisyon kontrolü
açık
ALT1 ve ALT2 konnektöründe
alternatif radyo röle sinyalini
aktif et
ALT1 ve ALT2 konnektöründe
alternatif radyo rölesini aktif
1-2
2-3
1-2
2-3
1-2
2-3
2-3
1-2
2-3
2-3
Jumper Yerleşimi
JP404
1-2
2-3
JP407
JP409
ON
ON
JP407
JP409
OFF
OFF
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
7
Konnektörede
Hat gitti
sinyal rölesini
aktif et(Fail
Relay)
Konektörde
squelch
datasını
sağlamak
Boot tan
yükleme
etme
DEF1 ve DEF2 deki hata
sinyalini aktif et
DEF1 ve DEF2 deki hata
sinyalini aktif etme
JP411,
JP412
JP408, JP410 SQ+ ve SQ- alternatif Squelch
data sinyalini aktif et
SQ+ ve SQ- alternatif Squelch
data sinyalini aktif etme
JP300
Adaptör kabloda aktif et
Aktif et
JP411
JP412
JP411
JP412
ON
ON
OFF
OFF
JP408
JP410
JP408
JP410
JP300
ON
ON
OFF
OFF
1-2
2-3
4 YAZILIMSAL KONFİGÜRASYON
4.1 AT Komutlarına Giriş
Komut satırı modem komut modunda iken DTE terminalden modeme gönderilen karakterler
dizisidir.Komut satırının başlangıcı ve bitişi vardır.Her komut satırı AT ile başlar ve return
tuşuna basılmasıyla biter.Komutlar küçük harf veya büyük harf olabilir ama bir komutta aynı
anda hem küçük hem de büyük karakter olamaz.Böyle komutlar iptal edilir.
AT komut ASCII karakterde olmalıdır(32-16).Bitiş ASCII karakteri olmalıdır (CR).sadece AT yazıp
enter tuşuna bastığımızda OK karşılığını alırsak terminal-modemin çalıştığından emin olmuş
oluruz.
Eğer yanlış bir komut girersek “ERROR” mesajını alırız.
Tavsiye:
Komut satırında yazılan karakterleri almıyorsa, terminal programında lokal ekoyu
açmanız tavsiye edilir.Böylelikle modeme doğru komut verilip verilmediği görülmüş
olur.
4.2Komut Moduna Girmek
Standart durumda(default) modem data modundadır.Data modunda modem ana görevi olan
data alıp verme işini mevcut hat üzerinden yapar.Modem data modundayken herhangi bir
komut prosedürü işletilemez.Komut moduna girmek için aşağıdaki yolu izleyin:
1- Modemin önündeki DIAG RS-232 konnektöre komünikasyon kablosunu bağlayın.Data
iletimi ve konfigürasyon farklı portlardan sağlanır.Konfigürasyon adaptör kablosu yazılım
yükseltmek için kullanılır.
2- a) Modem kapalıyken SET tuşuna basılı tutun v modemi açın.
b)modem açıkken SET tuşuna basılı tutun ve RST tuşuna anlık basıp çekin.
3- Modem ekranda IG202T-R38 vx.x şeklinde bir mesaj verir.
ÖNEMLİ:
Doğru modem konfigürasyon için terminal ayarlarınızı 8N1 formatına ve 1200 b/s
hıza ayarlamanız gerekir.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
8
4.3Komut Açıklaması
. Operasyonel Mod
AT&Mx
Örnek:
Modemi FSK veya CCITT V.29 moduna ayarlamak içindir
X=0 FSK Mod Zin/out = 600 Ohm
X=1 FSK/MUX1 mod Zin=10k ve Zout=600 Ohm
X=2 FSK/MUX2 mod Zin=600 ohm/10k ve Zout= 10k
X=3 V.29 mod , 4800 bps
X=4 V.29 Mod, 7200 bps
X=5 V.29 Mod, 9600 bps
AT&M5 komut satırı modei V.29 mod 9600 bps yapar ve “OK”mesajını verir.
. FSK Modda Veriş Kanalı(Transmit Channel)
AT&TC23/y
AT&TCB1030
AT&TCB103A
AT&TCB202
AT&TC901
AT&TC902
AT&TC701
AT&TC60x
AT&TC40x/y
AT&TC30x
AT&TC2xx
AT&TC1xx
ÖRNEK
Data verişi için CCITT V.23 kanalını set eder.y=0 V.23, y=1 V.23 600 Bd, y=2
V.23 1200 Bd kanalını set eder.
Data verişi için BELL 103 orijin 300 Bd kanalı set eder
Data verişi için BELL 103 answer 300 Bd kanalı set eder
Data verişi için BELL 202 1200 Bd kanalı set eder
Data verişi için full bant 2400 Bd 901 kanalı set eder
Data verişi için full bant 2400 Bd 902 kanalı set eder
Data verişi için Cegelec 1200 Bd 701 kanalı set eder
Data verişi için Cegelec 600 Bd 60xkanalı (601, 602,603) set eder
Data verişi için CCITT R.38A 200/300 Bd kanalları set eder.x 1 den 7 ye kadar
seçilir 410-407 arası olur y=1 200 Bd, y=2 300 Bd set eder
Data verişi için CCITT R.38B 200 Bd kanalı set eder.x 1 den 8 e 301 den 308
kanal set edilmiş olur.
Data verişi için CCITT R.37 100 Bd kanalı set eder.x 01-12 arası dolayısıyla 201
den 212 arası kanal set olur
Data verişi için R.35 50 Bd kanal set eder.x 01-24 arası dolayısıyla 101 den
124 arası kanallar set olur
AT&TC402/2 komut satırı 300 Bd hızında 402. Kanalı set eder ve de “OK”
mesajı verir terminal üzerinde.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
9
.FSK MODDA ALIŞ KANALI (Receive Channel)
AT&RC23/y
Data alışı için CCITT V.23 kanalını set eder.y=0 V.23, y=1 V.23 600 Bd, y=2
V.23 1200 Bd kanalını set eder.
AT&RCB1030
AT&RCB103A
AT&RCB202
AT&RC901
AT&RC902
AT&RC701
AT&RC60x
AT&RC40x/y
Data alışı için BELL 103 orijin 300 Bd kanalı set eder
Data alışı için BELL 103 answer 300 Bd kanalı set eder
Data alışı için BELL 202 1200 Bd kanalı set eder
Data alışı için full bant 2400 Bd 901 kanalı set eder
Data alışı için full bant 2400 Bd 902 kanalı set eder
Data alışı için Cegelec 1200 Bd 701 kanalı set eder
Data alışı için Cegelec 600 Bd 60xkanalı (601, 602,603) set eder
Data alışı için CCITT R.38A 200/300 Bd kanalları set eder.x 1 den 7 ye kadar
seçilir 410-407 arası olur y=1 200 Bd, y=2 300 Bd set eder
Data alışı için CCITT R.38B 200 Bd kanalı set eder.x 1 den 8 e 301 den 308
kanal set edilmiş olur.
Data alışı için CCITT R.37 100 Bd kanalı set eder.x 01-12 arası dolayısıyla 201
den 212 arası kanal set olur
Data alışı için R.35 50 Bd kanal set eder.x 01-24 arası dolayısıyla 101 den 124
arası kanallar set olur
AT&RC123 komut satırı data alışı için 50 Bd hızında 123. Kanalı set eder ve de
“OK” mesajı verir terminal üzerinde.
AT&RC30x
AT&RC2xx
AT&RC1xx
ÖRNEK
.TERS FSK Freakansları
AT&RFx
FSK modunda frekans set eder.x=0 olursa –F data formatında SPACE, +F data
formatında MARK durumunu set eder.x=1 olursa -F data formatında MARK,
+F data formatında SPACE durumunu set eder.Eğeryanlış bir değer girilirse x
yerine, modem “ERROR” mesajı verir.
.VERİŞ SEVİYESİ
AT&TLxx
ÖRNEK
veriş seviyesini dBm olarak 1 dB aralıklarla set eder.Geçerli seviye 0 dan 32
ye dir.FSK/MUX2 modunda 06 dan 32 ye dir.Eğeryanlış seviye girilirse
modem “ERROR” mesajı verir
AT&TL8 komut seti modemin veriş seviyesini -8 dBm yapar.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
10
. ALIŞ SEVİYESİ
AT&RLxx
ÖRNEK
alış seviyesini dBm olarak 1 db aralıklarla set eder.V.29 modda alış seviyesi
fix R=-26 dBm dir.FSK moda alış seviyesi 0 dan -32 dBm e kadardır.Sinyal -9
eya daha büyük seviyelerde saptanır.sinyal kaybı -12 dB veya daha altında
yaşanır.Saptama limiti R -12 dB(DCD sinyalinin kaybı)minimum alış seviyesi 48 dBm dir.
AT&RL27 komut seti modemin alış seviyesini -27 dBm yapar.
. Seri Arayüz Modu
AT&SIx
seri arayüz modunu set eder.x 0 dan 6 ya kadardır.
X=0 Tranparan data, buffer yok
X=1 Asenkron data , buffer var
X=2 Master, senkron, buffer yok
X=3 Slave , senkron, buffer yok
X=4 master, asenkron, buffer var.
X=5 slave, asenkron, buffer var
X=6 ITU-R M.493-11 asenkron, buffer var
.RTS/CTS Gecikmesi
AT&CTSxxxx
RTS ile CTS arasındaki gecikmeyi set eder. Değer 40 ile 6825 ms arasıdır
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
11
.DCD giderse Alarm ver
AT&DCDx
DCD gittiğinde alarmı açmayı veya kapatmayı sağlar.x=0 verilirse DCD
değişiminde bir alarm olmaz.X=1 ise CD ışığı gittiğinde modem alarm verir.
Data alış verişine göre hareket etmeyi set eder.x=0 için sürekli iletim olduğu
varsayılır.x=1 data terminalinden bir sinyal gelmez ise alış-veriş olmaz.
AT&DTRx
. Karakter Formatı
AT&CFdps
Data bit sayısını, parity ve stop bit sayısını set eder.Data bit 5 ten 8 e kadar
set edilir, parity N(one), E(ven), O(dd) stop bit ise 1 veya 2 olabilir.
AT&CF8N1 komutu 8 data, 1 stop ve parity none set eder.
Örnek
.Modemdeki Konfigürasyonu Görmek
AT&V
Örnek
Modemdeki mevcut kofigürasyonu aşağıdaki formda ekrana getirir:
AT&V
OPERATING MODE
TX CHANNEL
TX LEVEL
RTS/CTS DELAY
RX CHANNEL
RX LEVEL
REVERSE FSK
FAIL IF DCD OFF
PTT WHEN TX ON
USE SQ INPUT
USE DTR
CARRIER CONTROL
SERIAL INTERFACE
DATA FORMAT
HALF DUPLEX
LOCAL ADDRESS
REMOTE ADDRESS
Uyarı:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
FSK
V.23/1200Bd
-9dB
:
50 ms
V.2371200 Bd
-15 Db
NO
NO
NO
NO
NO
DOX
ASYNC
:
8N1
NO
0
0
Yazılım yükseltmesi modemin konfigürasyonunu değiştirmez.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
12
. Half Duplex
AT&HDXx
Half Duplex seçmek için x=0 half duplex olmaz, alış sürekli açıktır.x=1 alış
sadece
veriş olmadığı zaman açıktır.Bu sadece 2 tel hat
konfigürasyonlarında yapılır.
. Konfigürasyonu Modem Yüklemek
AT&W
Yapılan konfigürasyonları modemin NV-RAM ine kaydetmek için
kullanılır.Modem kapatılıp açılınca da yapılan değişiklikler aktif olur.Doğru bir
şekilde yükledikten sonra “OK”mesajı verir.Eğer AT&W yapmadan modem
açıp kapatılırsa yapılan tüm değişiklikler kaybolur.
. Modem Bilgisi Gösterme
ATI
Modem full bilgisini gösterir, marka, model versiyon …vs DATA CONNECT
IG202T-R38 LS vx.x dd/mm/yy
4.4Test Modları
IG202T-R38 modem online test ve kontrol fonksiyonları sunar karşı loop lokal loop gibi.Bu da
transmisyon linkinin durumunu görmeyi sağlar.
Testler komut modundayken PC den veya terminalden test komutu gönderilerek yapılır.3 tip
test komutu vardır.INTERNAL, Lokal, REMOTE(karşı). Genel test komut formatı AT&TXTx, x test
numarasını temsil eder.
INTERNAL TEST – Modemin DSP ve Codeclerini test eder.
AT&TST0
Self test – internal olarak DSP ve Codec test eder.Bu esnada herhangi bir
sinyal üretmez, gelen sinyali almaz.1 sn. sonra modem otomatik olarak
komut moduna döner ve “OK” mesajı verir.
LOKAL TEST
Modem lokal olarak sinyal üretir, alınan sinyali alır ve de sinyal seviyesini
ölçer.Bu testler süresinde PWR ışığı hızlı bir şekilde yanıp söner, DSR, CTS
sinyalleri RS-232 portta aktiftir.DB15 konnektörde alış-veriş uçları looplanır
ve sinyal seviyesi ölçülür.Test 1 800 Hz sinyal üretir ve de önceden set
edilmiş sinyal seviyelerini kontrol eder.
Test modundan çıkmak için terminalden herhangi bir karakter yazılması
yeterlidir.Modem tekrar sinyalleri almaya başlar.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
13
AT&TST1
AT&TST2
AT&TST3
AT&TST4
AT&TST5
Örnek:
800 Hz üretim ve algılama - 800 Hz test sinyali ile üretim, transmisyon ve
alış testi
F- frekansında üretim, transmisyon ve alış testi düşük frekanslarda.
F+ frekansında üretim, transmisyon ve alış testi yüksek frekanslarda
F+,F- frekansında üretim, transmisyon ve alış testi yüksek frekanslarda
Alış Seviyesi – Modeme gelen alış seviyesinin ölçülmesi.Herhangi bir sinyal
üretimi olmaz.
AT&TST3
ENTER TEST MODE 3
EXIT TEST MODE
TEST STATUS : OK
RX LEVEL
: - 08 dBm
ELAPSED SEC : 00000007
UZAK MODEM TESTİ(REMOTE TEST) – Bu test modem FSK modayken noktadan noktaya
veya noktadan çoklu noktaya olan bağlantılarda karşı modemden testi kapsamaktadır.
Lokal ve uzaktaki modemin adresi bilinirse modemin RS-232 portundan loop vermek
mümkündür.Modem aradaki aht düşene kadar test modunu korur.Aynı ağdaki diğer
modemler test süresince bekleme modunda kalır.Ağdaki tüm modemler internal loop
veya bekleme modunda olduğu PWR ledinin kısa süreli sönüp yanmasıyla anlaşılır.
Her modemde 2 adres vardır lokal ve remote olarak ve bunlar AT komutlarıyla girilir:
AT&LAxx
Lokal Adres Modemin kendi adresini set eder.Data modundayken modem
adresi olarak kullanılır.Yazdıktan sonra kaydetmek için mutlaka AT&W
demek gerekir ki elektriğini kapatıp açtıktan sonra kaybolmasın.
AT&RAxx
Remote Address Modemin karşısına bağlanan modemin adresini
belirler.Yaptıktan sonra kaydetmek için mutlaka AT&W demek gerekir.
Remote Test komutu olarak 4 komut vardır.tüm modemlerde ilk iş karşıdaki adresi
belirtilmiş modemi loop-back yapmaktır.Eğer remote loop sağlanamazsa Error test
durumu belli eder.Remote loop sağlanır ve de test başlarsa komut modunda terminalden
modeme herhangi bir karakter gönderilir.Test 6, 7, 8 otomatik olarak sona erer sadece
hat gittiği zaman.Modem komut moduna döndüğünde alış seviyesini dB olarak gösterir
ve de saniye olarak test süresini gösterir.Test 9 ise bit sayısını ve bit hatalarını gösterir
test süresince.
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
14
AT&TST6
AT&TST7
AT&TST8
AT&TST9
Örnek
Karşı frekans dizisi F- lokal modem programlanmış fkanaldan F- frekansında
sinyal üretir bu karşı modemden algılanır ve geri çevirilir.
Karşı frekans dizisi F- lokal modem programlanmış kanaldan F+ frekansında
sinyal üretir bu karşı modemden algılanır ve geri çevirilir.
Karşı frekans dizisi F- lokal modem programlanmış fkanaldan F-/F+
frekansında sinyal üretir bu karşı modemden algılanır ve geri çevirilir.
Karşıya 511 bit dizi sinyal testi – lokal modem programlanmış kanaldan PN
dizisi sinyal gönderir karşı modemde bunları algılar ve geri gönderir.Bu test
giden bitleri sayar ve test süresince hatalı bitleri sayıp transmisyon hattının
bit hata oranını verir.
AT&TST9
ENTER TEST MODE 9
TEST STATUS : OK
RX LEVEL
: -5 dBm
ELAPSED SEC : 00000175
BIT COUNT : 00033704
ERROR COUNT:00000000
LOOPBACK MODU- Bu özellik SET moduna basılı tutulduğunda dijital arayüzde Loopback
fonksiyonunu aktif eder.Bu durumda PWR ledi 1 sn de yanıp söner.Modem remote loop
durumunda olduğu gibi davranır.Modem verişden data verir ve alıştan da bekler.RST
düğmesine basarak bu moddan çıkılır.
IG202T-R38 1U Rack ( 3 modem yuvası)
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
15
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
16
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00
17
INTELNET İletişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent 2. Sok. No:56/A Esenler/ISTANBUL
Tel:90 212 347 84 84 Fax: 90 212 347 84 00

Benzer belgeler