Çimen biçtin mi? Ne kadar süre aldı? Ne kadar

Yorumlar

Transkript

Çimen biçtin mi? Ne kadar süre aldı? Ne kadar
Portatif merdivene
tırmanan adam tabelayı
indirecek
(sökmek / çıkaracak).
Çimen biçtin mi? Ne
kadar süre aldı?
Ne kadar çöpü Michael
dışarı attı.
Çiftçi ahir baştan
aşağıya süpürürdü mü?
Ne kadar sıklıkla
buzdolabınızı
eritirsiniz?
Çimen uzun olduğunda
Ted çimen biçer.
Komşumun köpeği çok
kirli fakat o onu
şampuanlanamaz.
Ne zaman kardeşin
hamster besledi?
Kaç pencere Karen
sildi (yıkadı)?
Kim pencere yıkadı?
Sen onları yıkadın mı?
Neden biz garaj
temizliyoruz? Neden
onlar onu
temizlemiyorlar?
Kimin garajı Carol
temizliyor?
Babam çit boyamadı.
Ben annemle onu
boyadık.
Sen şu eski süpürge ile
ahır nasıl baştan
aşağıya süpürsün?
Ben çöpü dışarı atmadı
çünkü çöp kutusu dolu
değildir.
Ken yağ değiştirmedi.
Sonuç olarak onun
arabası şimdi bozuk.
Biz köpek
şampuanladığımızda
ıslandık.
Hamster aç olduğunda
ben onu beslerim.
Şu adam çok kısa.
Tabelaları nasıl aşağı
indirdi?
Onlar motorcudur bu
yüzden yağ değiştirirler
her gün.
Fırça tutan erkek çıt
boyadı mı?
Eşim genellikle tabelaları
aşağı indirmez ama dün
onları aşağı indirdi.
Neden bitkileri
sulamadın? Bitkileri
sulamayı sevmez
misin?
Ellerinde yağ olan
adam belli ki yağ
değiştirdi.
How much garbage did
Michael take out?
Did you mow the lawn?
How long did it take?
The man climbing the
ladder is going to take
down the sign.
Ted mows the lawn
when it is long.
How often do you
defrost the refrigerator?
Did the farmer sweep
out the barn?
How many windows did
Karen wash?
When did your sister
(brother) feed the
hamster?
My neighbour’s dog is
very dirty but he does
not shampoo it.
Whose garage is Carol
cleaning?
Why are we cleaning
the garage? Why aren’t
they cleaning it?
Who washed the
windows? Did you
wash them?
I didn’t take out the
garbage because the
garbage can is not full.
How do you sweep out
the barn with that old
broom?
My father didn’t paint
the fence. My mother
and I painted it.
I feed the hamster
when it is hungry.
We got wet when we
shampooed the dog.
Ken didn’t change the
oil. As a result, his car
is now broken.
Did the boy holding the
brush paint the fence?
They are mechanics so
they change oil
everyday.
That man is very short.
How did he take down
the signs?
The man with oil on his
hands obviously
changed the oil.
Why did’t you water the
plants? Don’t you like
to water the plants?
My wife (husband)
generally doesn’t take
down the signs but she
(he) took them down
yesterday.
A1 Café 16 Review
A2 Café 16 Review
A3 Café 16 Review
A4 Café 16 Review
A5 Café 16 Review
A6 Café 16 Review
A7 Café 16 Review
A8 Café 16 Review
A9 Café 16 Review
A10 Café 16 Review
A11 Café 16 Review
A12 Café 16 Review
A13 Café 16 Review
A14 Café 16 Review
A15 Café 16 Review
A16 Café 16 Review
A17 Café 16 Review
A18 Café 16 Review
A19 Café 16 Review
A20 Café 16 Review
A21 Café 16 Review
A22 Café 16 Review
A23 Café 16 Review
A24 Café 16 Review
B1 Café 16 Review
B2 Café 16 Review
B3 Café 16 Review
B4 Café 16 Review
B5 Café 16 Review
B6 Café 16 Review
B7 Café 16 Review
B8 Café 16 Review
B9 Café 16 Review
B10 Café 16 Review
B11 Café 16 Review
B12 Café 16 Review
B13 Café 16 Review
B14 Café 16 Review
B15 Café 16 Review
B16 Café 16 Review
B17 Café 16 Review
B18 Café 16 Review
B19 Café 16 Review
B20 Café 16 Review
B21 Café 16 Review
B22 Café 16 Review
B23 Café 16 Review
B24 Café 16 Review
C1 Café 16 Review
C2 Café 16 Review
C3 Café 16 Review
C4 Café 16 Review
C5 Café 16 Review
C6 Café 16 Review
C7 Café 16 Review
C8 Café 16 Review
C9 Café 16 Review
C10 Café 16 Review
C11 Café 16 Review
C12 Café 16 Review
C13 Café 16 Review
C14 Café 16 Review
C15 Café 16 Review
C16 Café 16 Review
C17 Café 16 Review
C18 Café 16 Review
C19 Café 16 Review
C20 Café 16 Review
C21 Café 16 Review
C22 Café 16 Review
C23 Café 16 Review
C24 Café 16 Review
D1 Dafé 16 Review
D2 Dafé 16 Review
D3 Dafé 16 Review
D4 Dafé 16 Review
D5 Dafé 16 Review
D6 Dafé 16 Review
D7 Dafé 16 Review
D8 Dafé 16 Review
D9 Dafé 16 Review
D10 Dafé 16 Review
D11 Dafé 16 Review
D12 Dafé 16 Review
D13 Dafé 16 Review
D14 Dafé 16 Review
D15 Dafé 16 Review
D16 Dafé 16 Review
D17 Dafé 16 Review
D18 Dafé 16 Review
D19 Dafé 16 Review
D20 Dafé 16 Review
D21 Dafé 16 Review
D22 Dafé 16 Review
D23 Dafé 16 Review
D24 Dafé 16 Review
E1 Café 16 Review
E2 Café 16 Review
E3 Café 16 Review
E4 Café 16 Review
E5 Café 16 Review
E6 Café 16 Review
E7 Café 16 Review
E8 Café 16 Review
E9 Café 16 Review
E10 Café 16 Review
E11 Café 16 Review
E12 Café 16 Review
E13 Café 16 Review
E14 Café 16 Review
E15 Café 16 Review
E16 Café 16 Review
E17 Café 16 Review
E18 Café 16 Review
E19 Café 16 Review
E20 Café 16 Review
E21 Café 16 Review
E22 Café 16 Review
E23 Café 16 Review
E24 Café 16 Review
1. Portatif merdivene tırmanan adam tabelayı indirecek
2. Çiftçi ahir baştan aşağıya süpürürdü mü?
3. Komşumun köpeği çok kirli fakat o onu şampuanlanamaz.
4. Kim pencere yıkadı? Sen onları yıkadın mı?
5. Babam çit boyamadı. Ben annemle onu boyadık.
6. Ken yağ değiştirmedi. Sonuç olarak onun arabası şimdi bozuk.
7. Şu adam çok kısa. Tabelaları nasıl aşağı indirdi?
8. Eşim genellikle tabelaları aşağı indirmez ama dün onları aşağı indirdi.
9. Çimen biçtin mi? Ne kadar süre aldı?
10. Ne kadar sıklıkla buzdolabınızı eritirsiniz?
11. Ne zaman kardeşin hamster besledi?
12. Neden biz garaj temizliyoruz? Neden onlar onu temizlemiyorlar?
13. Sen şu eski süpürge ile ahır nasıl baştan aşağıya süpürsün?
14. Biz köpek şampuanladığımızda ıslandık.
15. Onlar motorcudur bu yüzden yağ değiştirirler her gün.
16. Neden bitkileri sulamadın? Bitkileri sulamayı sevmez misin?
17. Ne kadar çöpü Michael dışarı attı.
18. Çimen uzun olduğunda Ted çimen biçer.
19. Kaç pencere Karen sildi (yıkadı)?
20. Kimin garajı Carol temizliyor?
21. Ben çöpü dışarı atmadı çünkü çöp kutusu dolu değildir.
22. Hamster aç olduğunda ben onu beslerim.
23. Fırça tutan erkek çıt boyadı mı?
24. Ellerinde yağ olan adam belli ki yağ değiştirdi.

Benzer belgeler

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce di...

Detaylı