Dünya Çevre Günü`nde “Yeşil Binalar ve Ötesi” ele alındı

Yorumlar

Transkript

Dünya Çevre Günü`nde “Yeşil Binalar ve Ötesi” ele alındı
Haberler
Dünya Çevre Günü’nde
“Yeşil Binalar ve Ötesi” ele alındı
M
imarlık ve yapı sektörünün
profesyonelleri Dünya Çevre
Günü’nde “Yeşil Binalar ve Ötesi
Konferansı”nda buluştu. ‘Yeşil binalar konusunda farkındalığı artırmak’
amacıyla düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilir mimari ve kentsel tasarımın dünyadaki en önemli örneklerine imza atan mimar ve planlamacılar, yeşil bina, kent ve mimarlıkta
sürdürülebilirlik, yeşil altyapı planlamaları ve ekolojik yaşam alanları
konularını tartıştı. Yeşil binalar konusunda farkındalığı artırma hedefiyle düzenlenen konferansta, Studio Libeskind Başkanı Mimar Yama
Karim sürdürülebilir kentsel tasarım pratikleri hakkında deneyimlerini aktardı. “Ortak Şehir: Mimari
ve Sosyal Alanlar” başlığını taşıyan
sunumunda halka açık alanlara, mimariye ve gelecek vadeden, sürdürülebilir şehir planlama yöntemlerine yoğunlaşan Yama Karim konferasında, Dünya Ticaret Merkezi’nin
master planından, Milano’nun tari22 Dünya İnşaat
hi fuar alanlarının yeniden düzenlemesi ve Singapur’un tarihi limanlarının planlanmasına kadar önemli
projelerinden kesitler sundu.
RIBA Ödülü başta olmak üzere
çok sayıda ödüle layık görülen Behnisch Architekten kurucusu Mimar
Stefan Behnisch, sürdürülebilirlik
merkezli mimari projeleriyle “Yeşil
Binalar ve Ötesi” konferansının konuğu oldu. Behnisch, daha sürdü-
rülebilir bir dilde inşa edilmiş yapılı çevre için başarılı tasarım çözümleri arayışını aktararak, bunun için
kültürel, politik, coğrafi ve iklimsel
yönlerin ele alınması gerektiğini savundu. “Geçtiğimiz yüzyılın politik,
sanatsal, sosyal ve mimari ideolojileri bize çevremizi kontrol edebileceğimizi düşündürüyordu, durumu, çevresi ve kültüründen etkilenmeden heryerde aynı görüntüye ve
teknik çözümlere sahip binalar yapabileceğimizi düşünüyorduk. Bunu yapabilmek içinde mimari konuda geri kaldığımız yönleri ucuz
enerji kullanımını arttırarak kapatıyorduk” diyen Behnisch, “Kendi
yarattığımız bu problemleri çözebilmemiz için nasıl alternatifler üretebiliriz? Etkisini azaltıp inşaat sektöründe yarattığı sorunları nasıl yok
edebiliriz?” sorularına cevap aradı.
www.dunyainsaat.com.tr

Benzer belgeler