Ek Dosyayı indir

Yorumlar

Transkript

Ek Dosyayı indir
CRP TURBIDIMETRIC
Packing Size/
Ambalaj
CRP-30050
1 x 50 mL
CRP-30150
3 x 50 mL
CRP-30120A
4 x 30 mL
CRP TÜRBİDİMETRİK
R1: 1 x 40 mL
R2: 1 x 10 mL (Latex)
R1: 3 x 40 mL
R2: 1 x 30 mL (Latex)
R1: 4 x 24 mL
R2: 4 x 6 mL (Lateks)
KULLANIM AMACI
C-Reaktif Protein miktarının kantitatif olarak belirlenmesi.
PRENSİP
CRP- Turbilateks insan serum veya plazmasındaki C-Reaktif Protein
miktarını ölçen kantitatif türbidimetrik bir testtir.
Anti-human CRP ile kaplı lateks partikülleri spesifik ve CRP içeren örnekle
karıştırıldığında aglütine olur.Hasta örneğindeki CRP miktarına bağlı
oluşan aglütinasyon absorbans değişimine neden olur, bu da CRP
konsantrasyonu bilinen bir kalibratör ile kıyaslanarak ölçülebilir.
KLİNİK ÖNEM
CRP, özellikle doku yaralanmalarının çeşitli formlarında,bakteri ve virüs
enfeksiyonlarında, enflamasyon ve malign neoplazilerde artış gösteren
akut faz proteinidir.Doku nekrozları süresince,mikrobial enfeksiyondan
meydana gelen enflamasyonlarda CRP konsantrasyonu 12-24 saat içinde
300 mg/L ye yükselebilir.
REAKTİFLER
Tris tampon 20 mmol/L, pH 8.2. Sodyum azid 0.90 g/L
Diluent (R1)
Merthiolat 0.05 g/L
Spesifik IgG(keçi)anti-human CRP ile kaplı lateks
Lateks (R2)
partikülleri, pH 7.3 Sodyum azid 0.90 g/L, Merthiolat
0.05 g/L
CRP- Kalibrator.
Opsiyonel
ASO/CRP/RF Kontrol Seviye 1
ASO/CRP/RF Kontrol Seviye 2
ÖNLEMLER
İnsan orijinli bileşenlerin HbsAg, HCV ve HIV1-2 Antikor testleri yapılmış
ve negatif bulunmuştur. Yine de bütün örnekler potansiyel olarak
enfeksiyonlu kabul edilmeli ve dikkatle çalışılmalıdır.
KALİBRASYON
bt products CRPCAL-30 kalibratörü kullanılması tavsiye edilir.
Kontrol sonuçları belirtilen değerlerin dışında ise,farklı lot numaralı reaktif
kullanıldığında ve cihaz ayarı yapıldığında kalibrasyon yeniden
yapılmalıdır.
REAKTİF HAZIRLAMA
Her iki reaktif kullanıma hazır, sıvı halde temin edilir.
Lateks şişesini kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Bazı analizörler için çalışma reaktifi hazırlanması gerekli ise; 4 hacim
Dilüent (R1) ile 1 hacim Lateks (R2) kullanılır. (örneğin 4mL R1+ 1 mL R2)
STABİLİTE VE DEPOLAMA
Kit içindeki bütün bileşenler ağzı sıkıca kapalı olarak 2-8ºC de üzerinde
yazılı olan son kullanma tarihine kadar stabildir. Son kullanma tarihi
geçmiş reaktifi kullanmayınız. Dondurmayınız
Çalışma reaktifi : 2-8ºC de 30 gün stabildir.
Reaktifin bozulması :
Tortulaşma ve bulanıklık var ise.
Donmuş halde olan lateks ve dilüent test fonksiyonlarını değiştirir,
kullanmayın.
İLAVE EKİPMANLAR
- 37ºC de termostatlı 540(530-550)nm filtreye sahip spektrofotometre ya
da fotometre.
NUMUNE
Taze serum, 2-8ºC de 7 gün , (-20ºC)’ de 3 ay stabildir.
Fibrin içeren örnekler test yapılmadan önce santrifüjlenmelidir.
Yüksek derecede hemolize olmuş ve lipemik serum kullanmayınız.
PROSEDÜR
Dalga boyu
: 540(530-550)nm
Sıcaklık
: 37°C
Optik yol
: 1 cm
Test tipi
: Türbidimetrik
Yön
: Artan
1. Reaktifler ile fotometre 37°C ye getirilir.
2. Cihaz distile su ile sıfırlanır.
3. Test tüpüne aşağıdaki sırayla pipetleme yapılır.
: 2-8 °C
Numune veya Kalibratör tüpü
800 µL
200 µL
5 µL
R1 (DİLÜENT)
R2 (LATEKS)
Numune veya Kalibratör
4.
İyice karıştırılır ve absorbansları (Abs.1) okunur. Numune veya
kalibratör ilavesinden kesin 2 dakika sonra tekrar Absorbans
(Abs.2) okunur.
HESAPLAMA
(Abs.2-Abs.1) Numune x Kalibratör konsantrasyonu = CRP mg/L
(Abs.2-Abs.1) Kalibratör
KALİTE KONTROL
Manuel veya otomatik yöntemlerde performansın izlenmesinde
ASO/CRP/RF Kontrol Seviye 1 or ASO/CRP/RF Kontrol Seviye 2
kontrol serumu kullanılması tavsiye edilir.Her laboratuar kendi kalite
kontrol şemalarını ve kontrollerin belirli değerlerin dışında okuması
durumlarında izleyecekleri yolu kendi oluşturmalıdır.
NORMAL DEĞER ARALIĞI
Yetişkin
: < 6 mg/L
Her laboratuvarın kendi normal limitlerini oluşturması tavsiye edilir.
PERFORMANS
1. Lineerite limiti:Tavsiye edilen koşullarda çalışıldığında 150
mg/L.Yüksek konsantrasyonlu numuneler NaCl 0,9 g/dL ile 1/5
oranında dilüe edilerek çalışılmalıdır. Lineerite limiti analizörde
kullanılan numune/reaktif oranına bağlıdır. Numune hacmi azaldığı
için testin hassasiyeti de aynı oranda azalmasına rağmen, Lineerite
yükselecektir.
2. Tespit limiti: 2mg/L’ den az olan değerlerde tekrar edilebilirlik
stabil değildir.
3. Prozone etkisi: 800 mg/Lye kadar tespit edilmemiştir.
4. Hassasiyet: ∆ 4.2 mA. mg/L
5. Doğruluk
EP5(20 gün)
9.2 mg/L
% CV
16.8 mg/L
57.97 mg/L
7.3 %
2.8 %
6.1 %
3.0 %
6.9 %
3.1 %
4.7 %
4.0 %
5.9 %
2.9 %
3.9 %
3.4 %
Toplam
Çalışma içinde
Çalışma arasında
Gün arasında
6. Kesinlik: Bu reaktif kullanılarak elde edilen sonuçlar(y) aynı
özelliklere sahip başka bir ticari reaktif kullanılarak elde edilen
sonuçlar (x). 1 -150 mg/L arasında CRP içeren 50 hasta
çalışılmıştır. Korelasyon katsayısı (r) = 0.99 ve regresyon eşitliği
y=1.101x + 2.518 bulunmuştur..
Performans sonuçları kullanılan analizöre bağlıdır
İNTERFERAN ETKİ
Bilirubin (20mg/dL), lipemi (10g/L) ve Romatoid Faktör (300IU/mL)’ye
kadar interferan etkisi yoktur, hemoglobin (≥5 g/L ) interferandır,
diğerleri etkili olabilir.
NOTLAR
Klinik tanı sadece bir testin bulunmasıyla yapılmamalıdır, Diğer klinik
ve laboratuar verileri de kullanılmalıdır.
BİLİMSEL KAYNAKÇA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lars-Olof Hanson et al. Current Opinion in Infect Diseases 1997; 10: 196-201.
Chetana Vaishnavi. Immunology and Infectious Diseases 1996; 6: 139 – 144.
Yoshitsugy Hokama et al. Journal of Clinical Lab. Status 1987; 1: 15 – 27.
Kari Pulki et al. Sacand J Clin Lab Invest 1986; 46: 606 – 607.
Werner Müller et al. Journal of Immunological Methods 1985; 80: 77 – 90.
Shogo Otsuji et al. Clin Chem 1982; 28/10: 2121 – 2124.
Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press,
Caution, refer to accompanying documents.
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.
Consult instructions for use.
Kullanım için prospektüsü okuyun.
Biological risk.
Biyolojik risk
Do not dispose of in environment.
Çevreyi kirletmeyin çöpe atınız.
Manufacturer / Üretici
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Rev.Tarih / No: 04.05.2011 / 4
P:1/2
BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Merkez Ofis/Head Quarter: Ali Rıza Avni Bulv. No.:84 Bahçelievler - İZMİR - TURKEY • Tel.:+90.232. 262 60 83 (pbx) • Fax:+90.232. 250 61 23 • web: www.bilimseltip.com
Üretim Tesisi/Manufacturing Plant: Dokuz Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TURKEY • Tel/Fax: +90.232.252 0 452 (pbx) • web: www.btproducts.com.tr
CRP TURBIDIMETRIC
CRP TÜRBİDİMETRİK
Packing Size/
Ambalaj
CRP-30050
1 x 50 mL
CRP-30150
3 x 50 mL
CRP-30120A
4 x 30 mL
R1: 1 x 40 mL
R2: 1 x 10 mL (Latex)
R1: 3 x 40 mL
R2: 1 x 30 mL (Latex)
R1: 4 x 24 mL
R2: 4 x 6 mL (Lateks)
INTENDED USE
Quantitative determination of C-Reactive Protein (CRP)
PRINCIPLE
CRP-Turbilatex is a quantitative turbidimetric test for the measurement of
C- reactive protein (CRP) in human serum or plasma.
Latex particles coated with specific anti-human CRP are agglutinated
when mixed with samples containing CRP. The agglutination causes an
absorbance change, dependent upon the CRP contents of the patient
sample that can be quantified by comparison from a calibrator of known
CRP concentration.
CLINICAL SIGNIFICANCE
CRP is an acute-phase protein present in normal serum, which increases
significantly after most forms of tissue injuries, bacterial and virus
infections, inflammation and malignant neoplasia. During tissue necrosis
and inflammation resulting from microbial infections, the CRP
concentration can rise up to 300 mg/L in 12-24 hours.
REAGENTS
Tris buffer 20 mmol/L, pH 8.2. Sodium azide 0.90 g/L.
Diluent (R1)
Merthiolate 0.05 g/L
Latex (R2)
Latex particles coated with goat IgG antihuman CRP,
pH 7.3. Sodium azide 0.90 g/L, Merthiolate 0.05 g/L
Optional
CRP Calibrator.
ASO/CRP/RF Control Level 1
ASO/CRP/RF Control Level 2
PRECAUTIONS
Components from human origin have been tested and found to be
negative for the presence of HBsAg, HCV, and antibody to HIV (1/2).
However handle cautiously as potentially infectious.
CALIBRATION
bt products recommends using CRPCAL-30 calibrator .
Recalibrate when control results are out of specified tolerances, when
using different lot of reagent and when the instrument is adjusted.
REAGENT PREPARATION
Reagents are supplied in a two vial, ready to use, liquid form.
Swirl the latex vial gently before use.
For some analyzers, the reagents can be combined to make a working
solution by mixing 4 part of Diluent (R1) with 1 part of Latex (R2) (e.g.,
4mL R1 + 1mL R2).
STORAGE AND STABILITY
All the components of the kit are stable until the expiration date on the
label when stored tightly closed at 2-8ºC and contaminations prevented
during their use. Do not use reagents over the expiration date. Do not
freeze
Working reagent: Stable for 30 days at 2-8ºC.
Reagent deterioration:
Presence of particles and turbidity.
Frozen Latex or Diluent could change the functionality of the test, do not
use.
ADDITIONAL EQUIPMENT
- Spectrophotometer or photometer thermostatable at 37ºC with a
540(530-550)nm filter.
SAMPLES
Fresh serum. Stable 7 days at 2-8ºC or 3 months at (–20ºC).
The samples with presence of fibrin should be centrifuged before testing.
Do not use highly hemolized or lipemic samples.
PROCEDURE
Wavelength
: 540(530-550)nm
Working temperature
: 37°C
Optical path
: 1 cm
Assay type
: Turbidimetry
Direction
: Increasing
1. Bring the reagents and the photometer (cuvette holder) to 37°C .
2. Adjust the instrument to zero with distilled water.
3. Pipette into a test tube
: 2-8 °C
Sample or calibrator tube
800 µL
200 µL
5 µL
R1 (DILUENT)
R2 (LATEX)
Sample or calibrator
4.
Mix well and immediately read the absorbance (Abs.1). read the
absorbance (Abs.2) exactly 2 minutes after the sample or
calibrator addition.
CALCULATIONS
(Abs.2-Abs.1)sample x Calibrator concentration = CRP mg/L
(Abs.2-Abs.1)calibrator
QUALITY CONTROL
ASO/CRP/RF Control Level 1 or ASO/CRP/RF Control Level 2
Control sera are recommended to monitor the performance of manual
and automated assay procedures. Each laboratory should establish
its own Quality Control scheme and corrective actions if controls do
not meet the acceptable tolerances.
REFERENCE VALUES
Adults
: < 6mg/L
Each laboratory should establish its own reference range.
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
1. Linearity limit: Up to 150 mg/L, under the described assay
conditions. Samples with higher concentrations should be diluted
1/5 in NaCl 0,9 g/dL and retested again. The linearity limit
depends on the sample / reagent ratio, as well as the analyzer
used. It will be higher by decreasing the sample volume,
although the sensitivity of the test will be proportionally
decreased.
2. Detection limit: Values less than 2 mg/L give non-reproducible
results.
3. Prozone effect: No prozone effect was detected upon 800
mg/L.
4. Sensitivity: ∆ 4.2 mA. mg/L
5. Precision:
EP5(20 day)
Total
Within Run
Between Run
Between Day
9.2 mg/L
% CV
16.8 mg/L
57.97 mg/L
7.3 %
2.8 %
6.1 %
3.0 %
6.9 %
3.1 %
4.7 %
4.0 %
5.9 %
2.9 %
3.9 %
3.4 %
6. Accuracy: Results obtained using this reagent (y) were
compared to those obtained using a commercial reagent (x) with
similar characteristics. 50 samples ranging from 1 to 150 mg/L of
CRP were assayed. The correlation coefficient (r) was 0.99 and
the regression equation y=1.101x + 2.518.
The results of the performance characteristics depend on the
analyzer used
INTERFERENCES
Bilirubin (20 mg/dL), lipemia (10 g/L) and rheumatoid factors (300
IU/mL), do not interfere. Hemoglobin (≥5g/L) interferes. Other
substances may interfere.
NOTES
Clinical diagnosis should not be made on findings of a single test
result, but should integrate both clinical and laboratory data.
REFERENCES
1. Lars-Olof Hanson et al. Current Opinion in Infect Diseases 1997; 10: 196-201.
2. Chetana Vaishnavi. Immunology and Infectious Diseases 1996; 6: 139 – 144.
3. Yoshitsugy Hokama et al. Journal of Clinical Lab. Status 1987; 1: 15 – 27.
4. Kari Pulki et al. Sacand J Clin Lab Invest 1986; 46: 606 – 607.
5. Werner Müller et al. Journal of Immunological Methods 1985; 80: 77 – 90.
6. Shogo Otsuji et al. Clin Chem 1982; 28/10: 2121 – 2124.
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press,
Caution, refer to accompanying documents.
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.
Consult instructions for use.
Kullanım için prospektüsü okuyun.
Biological risk.
Biyolojik risk
Do not dispose of in environment.
Çevreyi kirletmeyin çöpe atınız.
Manufacturer / Üretici
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Rev.Date / No: 04.05.2011 / 4
P:2/2
BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Merkez Ofis/Head Quarter: Ali Rıza Avni Bulv. No.:84 Bahçelievler - İZMİR - TURKEY • Tel.:+90.232. 262 60 83 (pbx) • Fax:+90.232. 250 61 23 • web: www.bilimseltip.com
Üretim Tesisi/Manufacturing Plant: Dokuz Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TURKEY • Tel/Fax: +90.232.252 0 452 (pbx) • web: www.btproducts.com.tr

Benzer belgeler

HEMATOLOGY LYSE

HEMATOLOGY LYSE Discard open containers: 60 days after opening.

Detaylı