10 Çalışma şekli

Yorumlar

Transkript

10 Çalışma şekli
JUMO CTI-500
Anahtar kontaklı ekdüktif İletkenlik /
Konsantrasyon ve Sıcaklık Transmitteri
Tip 202755
B 20.2755.0
İşletme Talimatları
11.07/00444870
UYARI:
Enstrümanda veya enstrümana bağlı sensörde oluşabilecek ani arızalar tehlikeli aşırı
yüklenmelere neden olabilir. Lütfen bu tür durumlar için uygun tedbirleri alın.
Lütfen gerekli yerlerde bu kılavuzu geliştirmemize yardımcı olun.
Yorumlarınız bizim için değerlidir.
Telefon: 0216 455 8652
Faks:
0216 455 8135
Gerekli tüm ayarlar bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Fakat, başlangıçta
herhangi bir güçlük ile karşılaşırsanız lütfen enstrüman üzerinde izin verilmeyen
işlemleri gerçekleştirmeyin. Enstrümanın garantisini tehlikeye sokabilirsiniz.
Bu tür durumlarda lütfen en yakın ofise başvurun.
Teknik sorularınız için
Hizmet hattı:
Telefon: 0216 455 8652
Faks: 0216 455 8135
E-mail: [email protected]
LC ekranın resetlenmesi
Eğer parlaklık / kontrast ayarı yazıların okunamayacağı şekildeyse aşağıdaki
talimatları izleyerek temel ayarlara geri döndürebilirsiniz:
✱ Besleme gerilimini kapatın.
✱ Besleme gerilimini kapatın ve hemen
ve
tuşlarına basın.
Çalıştırma dilinin "Türkçe" ayarlanması
Eğer çalıştırma dili ayarlanmışsa ve siz ekranda görünen yazıları anlamıyorsanız
Yönetici şifresi 7485 ile "Türkçe" dilini ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra istenilen dil
YÖNETİCİ SEVİYESİ / CİHAZ VERİSİ / .... menüsünde ayarlanabilir.
İçindekiler
1
Uyarı işaretleri ........................................................................... 5
1.1
İkaz işaretleri ................................................................................................5
1.2
Not işaretleri .................................................................................................5
2
Genel .......................................................................................... 6
2.1
Önsöz ...........................................................................................................6
2.2
Ölçüm transmitterinin tasarımı .....................................................................6
3
Endüktif iletkenlik ölçümü ........................................................ 7
3.1
Uygulama alanları ........................................................................................7
3.2
Fonksiyon .....................................................................................................8
4
Cihaz tanımlaması ..................................................................... 9
4.1
Etiket ............................................................................................................9
4.2
Tip ataması .................................................................................................10
4.3
Ana transmitter ...........................................................................................10
4.4
Ayrık sensörlü transmitter ...........................................................................12
5
Cihaz açıklaması ...................................................................... 14
5.1
Transmitter teknik bilgisi .............................................................................14
6
Montaj ....................................................................................... 18
6.1
Genel ..........................................................................................................18
6.2
Ana transmitter ...........................................................................................19
6.3
Ayrık versiyon (ayrı sensörlü) .....................................................................20
7
Kurulum .................................................................................... 25
7.1
Genel ..........................................................................................................26
8
Kurulum programı ................................................................... 29
8.1
Fonksiyon ...................................................................................................29
9
Devreye sokma ........................................................................ 30
9.1
Ana transmitter veya ayrık versiyon ...........................................................30
9.2
Yedek sensör .............................................................................................30
İçindekiler
10
Çalışma şekli ........................................................................... 31
10.1
Kontroller ...................................................................................................31
10.2
Çalışma esası ............................................................................................33
10.3
Çalışma esası ............................................................................................35
10.4
Ölçüm modu ..............................................................................................36
10.5
Operatör seviyesi .......................................................................................36
10.6
Yönetici seviyesi ........................................................................................44
10.7
Kalibrasyon seviyesi ..................................................................................46
10.8
Seyreltme fonksiyonu .................................................................................47
11
Kalibrasyon .............................................................................. 51
11.1
Genel ..........................................................................................................51
11.2
Relatif hücre sabitinin kalibrasyonu ............................................................51
11.3
Örnek çözeltisinin sıcaklık katsayısının kalibrasyonu .................................52
12
Bakım ....................................................................................... 60
12.1
İletkenlik sensörünün temizlenmesi ...........................................................60
13
Arızaların ve bozuklukların giderilmesi ................................. 61
13.1
Enstrümanın kontrolü .................................................................................61
14
Ek .............................................................................................. 66
14.1
Konfigürasyon öncesinde ...........................................................................66
1 Uyarı işaretleri
1.1
İkaz işaretleri
Tehlike
Bu sembol talimatlar göz ardı edildiğinde veya doğru şekilde takip
edilmediğinde kişi için tehlikeli olabilecek durumları belirtir.
Uyarı
Bu sembol talimatlar göz ardı edildiğinde veya doğru şekilde takip
edilmediğinde ekipman veya veri için hasarla sonuçlanabileceği durumlarda
kullanılır.
1.2
Not işaretleri
Not
Bu sembol bir bildiriye dikkatinizi çekmek için kullanılır.
abc1
Dip not
Dipnotlar metin içerisindeki belirli noktaları ifade eden işaretlemelerdir.
Dipnotlar iki parçadan oluşur:
Metindeki işaretçi ve dipnot metninin kendisi
Metindeki işaretçiler sırasıyla numaralandırılmış üst simgeler halinde düzenlenir.
✱
Eylem açıklaması
Bu sembol gerçekleşecek eylemin açıklandığını göstermektedir.
Bireysel adımlar bu yıldız ile işaretlenmiştir.
Örnek:
✱ Yıldız vidaları çıkartın.
5
2 Genel
2.1
Önsöz
Lütfen enstrümanı çalıştırmadan önce işletme talimatlarını okuyun. Kılavuzu
tüm kullanıcıların her zaman ulaşabilecekleri bir yerde muhafaza edin.
2.2
Ölçüm transmitterinin tasarımı
Örnekler
Ana transmitter: İletkenlik
sensörü ile kombine
transmitter, Tip
202755/xx...
Ayrık versiyon:
Ayrık sensörlü
transmitter,
Tip 202755/xx...
(1)
(2)
(1)
(5)
(3)
(4)
(4)
(2)
(4)
(1) Transmitter
(4) Endüktif iletkenlik sensörü
(2) Proses bağlantısı
(5) Grafik LC ekranlı veya ekransız
(3) Dıştaki sıcaklık sensörü
6
(3)
3 Endüktif iletkenlik ölçümü
3.1
Uygulama alanları
Genel
Ekdüktif ölçüm yöntemi en sert ortam koşullarında dahi belirli iletkenliğin büyük
ölçüde bakım gerektirmeyecek şekilde ölçülmesine izin verir. İletkenlik öl çüm
yönteminin ak sine e lektrod k ompanzasyonu v e pol arizasyon gi bi pr oblemler
meydana gelmez.
Kısa
açıklama
Enstrüman sıvı ortamda konsantrasyon veya iletkenliğin ölçümü / kontrolü için
kullanılır. Özellikle kir, yağ, gres birikintisinin olduğu ortamda veya alçı / kireç
çökeltilerinin oluşması beklenen ortamlarda kullanılması önerilir.
Entegre
sıcaklık ölçümü özellikle iletkenlik ölçümünde önemli olan sıcaklık
kompanzasyonunun hızlı ve doğru şekilde yapılmasını sağlar. Ölçüm aralığı
ve sıcaklık katsayısının kombine değişimi gibi ilave fonksiyonlar CIP
proseslerinde optimum uygulama sağlar.
İki yerleşik anahtarlama çıkışı iletkenlik/konsantrasyon ve/veya sıcaklık
limitlerini gözlemlemek için programlanabilir. Ayrıca alarm ve kontrol
fonksiyonlarını (seyreltme) atamak da mümkündür.
Enstrüman, membranlı tuş takımı ve düz metinli grafik ekran sayesinde
(operatör dili değiştirilebilir) veya PC kurulum programı vasıtasıyla
çalıştırılabilir. Gövde kapağı döndürüldüğünde montajın yatay veya dikey
olarak düzenlenen borularda gerçekleştirilmiş olmasına bakılmaksızın ekranı
okumak mümkündür. Kurulum programını kullanarak makine dokümantasyonu
için enstrümanın konfigürasyon bilgisi kaydedilebilir ve baskılı kopyası
alınabilir. Enstrüman ayrıca olası bir müdahalenin engellenmesi amacıyla tuş
takımı veya ekran olmadan da tedarik edilebilir. Bu durumda programlama için
kurulum programı gerekir.
Ölçüm transmitteri bir kombine ünite (tek bir ünitede kombine olan transmitter
ve ölçüm hücresi) veya ayrı bir model olarak (transmitter ve kablo ile
transmittere bağlı hücre) kullanılabilir. Ayrık model özellikle erişimi zor olan
alanlarda montaj için veya ölçüm noktasında güçlü titreşim ve/veya önemli ısı
yayılımına maruz kalan makine için uygundur. 2000 mm ye kadar daldırma
modelleri açık konteynır veya kanallardaki uygulamalar için kullanılabilir.
Genel
uygulama
alanları
- Taze su ve atık su mühendisliği
- HVAC sistemleri ve soğutma kulesi gözetimi (seyreltme kontrolü)
- Yıkama banyoları (Örneğin elektro kaplama banyolarının gözetimi)
- Pis su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış kontrolü
- Konsantrasyon gözetimi
- Araç yıkama tesisi
7
3 Endüktif iletkenlik ölçümü
3.2
Fonksiyon
Transmitterin
fonksiyonu
Transmitter al anda k ullanım için tasarlanır. Sağlam gövdesi elektronikleri ve
elektrik bağlantılarını yıpratıcı çevresel koşullara karşı korumaktadır (IP67).
Standart olarak cihaz iletkenlik/konsantrasyon ve sıcaklığın her birisi için
analog sinyal çıkışına sahiptir. Standart sinyallerin daha fazla işlenmesi uygun
görüntüleme/kontrol cihazında veya doğrudan bir PLC de gerçekleştirilir.
Çıkış sinyalleri birbirinden ve ortamdan elektriksel olarak yalıtılır.
Ölçüm
hücresinin
fonksiyonu
İletkenlik endüktif probu kullanarak ölçülür. Bir sinüs a.c. gerilimi iletim bobinini
besler. Ölçülecek sıvının iletkenliğine bağlı olarak akım alıcı bobininde
indüklenir. Bu akım ortamın iletkenliğiyle orantılıdır. Endüktif probun hücre
sabiti bunun geometrisine bağlıdır. Hücre sabiti yakındaki bileşenlerden
etkilenebilir.
(1)
(2)
(3)
(1a)
(1) Sıcaklık sensörü, açıkta
(2) Ölçüm hücresi gövdesi (PP)
(4) Sıvı çevrimi
8
(4)
(1a) opsiyonel olarak:
İç sıcaklık sensörü
(3) Ölçüm sarımları
4 Cihaz tanımlaması
4.1
Etiket
transmitterde
JUMO GmbH & Co. KG
Fulda, Germany
www.jumo.net
JUMO CTI-500
Typ: 202755/15-168-0-82/000,000
VARTN: 20/00445843
F-Nr.: 00909467 01 0 0517 0001
DC 19...31 V ⱕ 3W
Bağlantı
kablosunda
(sadece ayrık
sensörlü)
F-Nr.: 00909467 01 0 0517 0001
Ayrık sensörlü cihazlar için (tip kodu uzantıları (2) /60 veya /65), transmitter ve
sökülen sensör fabrikada bir diğerine eşleşir! Bileşenleri bağlarken lütfen harici
sensörün seri numarasının (bağlantı kablosuna eklenmiş etiket üzerinde
işaretlidir) transmitterin tabelasında yazan seri numarası ile eşleştiğine dikkat
edilmesi gerekir!
İmalat tarihi “F-Nr.” ile kodlanır. (seri numarası):
0517, 2005 yılının 17. haftasında imal edildiği anlamına gelir.
9
4 Cihaz tanımlaması
4.2
Tip ataması
4.3
Ana transmitter
(1) Temel tip
202755
İletkenlik veya konsantrasyon ve sıcaklık için endüktif
transmitter / anahtarlama cihazı
10
15
(2) Temel tipe ekler
Ekran / tuş takımı olmayan ana transmitter 1
Ekran / tuş takımlı ana transmitter
oo
oo
oo
168
169
607
oo
oo
617
690
(3) Proses bağlantısı
PVC union somun G11/2A 2,6
Paslanmaz çelik union somun G11/2A 2
vidalı boru bağlantısı DN50, DIN 11 851
(MK DN50, süt konisi)
mengene 21/2" 7
SMS 2"
oo
000
(4) Daldırma uzunluğu
Boyutlara bakınız
oo
oo
oo
xx
oo
oo
oo
oo
(5) Elektrik bağlantısı
82
kablo bilezikleri
83
M12 fişi / soket konnektörü
(kablo bilezikleri yerine) 3
84 İki M16 kablo bileziği ve bir kör rondela
000
268
580
768
844
(6) Ekstra Kodlar 4
ekstra kod yok
İç sıcaklık sensörü
1 set M12 fiş / soket konnektörleri
Ölçüm hücresi materyali PVDF 5
Gerilim beslemesi AC 24 V
x = standart
o = opsiyon olarak
mevcuttur
Sipariş kodu
Sipariş örneği
1
2
3
4
10
(1)
(2)
/
(3)
-
202755 / 10 - 168
(4)
-
(5)
-
(6)
/
,
- 000 - 82 / 000 ,
Enstrümanın programlanması için PC kurulum programı gereklidir,
bakınız Aksesuarlar
Özel T dirseği teslimatta dahil edilmemiştir, bakınız Aksesuarlar
Gerekirse, ekstra kod /580 sipariş edin
Tip kodu uzantısını virgül ile ayırarak belirtin.
(6)
...
4 Cihaz tanımlaması
5
6
7
Sadece tip kodu uzantısı 268 ile kombine halde proses bağlantısı 168 ve
169 durumunda
Maksimum ortam sıcaklığı 60°C.
Montaj malzemesi (mengeneler) verilen takımın parçası değildir.
Gerektiğinde, lütfen ayrıca sipariş edin (aksesuarlar).
11
4 Cihaz tanımlaması
Ayrık sensörlü transmitter
4.4
(1) Temel tip
202755
İletkenlik veya konsantrasyon ve sıcaklık için
endüktif transmitter / anahtarlama cihazı
20
25
60
65
80
(2) Temel tipe ekler
ekran / tuş takımı olmayan yedek transmitter
(sensörsüz) 1
ekran / tuş takımı olan yedek transmitter
(sensörsüz) 7
ekran/tuş takımı olmayan, sensörlü
transmitter (kablo uzunluğu: 10 m) 1
ekran/tuş takımlı, sensörlü
transmitter (kablo uzunluğu: 10 m)
transmitter haricinde 10 metre kablo ile yedek, ayar setini içerir 3,7
(3) Proses bağlantısı
x x
o oo
o oo
o oo
000
168
169
607
o oo
o oo
o oo
617
690
706
x x
o oo
o
o
o
o
oo
oo
oo
oo
x
oo o o
o o oo
o oo o
x x x
o
o oo
o
o oo
12
x x
oo
o
o
o
0000
0500
1000
1500
2000
xxxx
21
82
83
84
000
268
580
768
844
yok
PVC union somun G11/2A 2,6
Paslanmaz çelik union somun G11/2A 2
vidalı boru bağlantısı DN50, DIN 11 851 5
(MK DN50, süt konisi)
mengene 21/2" 3
SMS 2"
daldırma versiyonu
(4) Daldırma uzunluğu
yok
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm (maksimum)
özel uzunluk (250 mm adımlarla;
Örneğin: 0250; 0750; 1250; 1750)
(5) Elektrik bağlantısı
Yedek sensörde M12 soket konnektörü ile sabit kablo
çalıştırma ünitesinde kablo bilezikleri
çalıştırma ünitesinde M12 fiş / soket konnektörleri 4
iki M16 kablo bileziği ve bir kör rondela
(6) Ekstra Kodlar 5
ekstra kod yok
iç sıcaklık sensörü
1 set M12 fiş / soket konnektörleri
Ölçüm hücresi materyali PVDF 6
Gerilim beslemesi AC 24 V
4 Cihaz tanımlaması
(1)
Sipariş kodu
Sipariş örneği
(2)
/
(3)
-
202755 / 65 -
(4)
-
(5)
-
(6)
/
(6)
, ...
706 - 1000 - 82 / 000 ,
x = standart
o = opsiyon olarak mevcuttur
1
Enstrümanın programlanması için PC kurulum programı gereklidir, bakınız
Aksesuarlar
2
Özel T dirseği teslimata dahil edilmez.
3
Montaj elemanları (union/ring somun, tutma mengenesi) teslimatta dahil
edilmez.
Gerektiğinde, lütfen siparişinizde belirtin (Bakınız, aksesuarlar).
4
Gerekirse, ekstra kod /580 sipariş edin
5
Tip kodu uzantısını virgül ile ayırarak belirtin.
6
Sadece tip kodu uzantısı 268 ile kombine halde proses bağlantısı 168 ve
169 durumunda
7
Devreye sokma için acilen bir dengeleme seti gerekir. Gerektiğinde, lütfen
ayrıca sipariş edin (aksesuarlar).
7
Maksimum ortam sıcaklığı 60°C.
13
5 Cihaz açıklaması
5.1
Transmitter teknik bilgisi
5.1.1 Genel
A/D dönüştürücü çözünürlük:
15 bit
örnekleme zamanı:
500 msn = 2 ölçüm/sn
Besleme
SELV/PELV devrelerinde çalıştırma için!
Serienmäßig:
19 — 31 V DC (24 V DC nominal), ters polarite korumasıyla
Typenzusatz 844:
AC 24 V ±10%, 50...60 Hz
dalgacık:
ekran ile güç tüketimi:
ekransız güç tüketimi: ≤ 2.6 W
< 5%
≤ 3W
Katı durum
U < 50 V AC/DC
rölelerinin
derecelendirilmesi I ≤ 200 mA
Elektrik
bağlantısı
takılabilir vida terminalleri 2.5 mm2 veya M12 fiş / soket konnektörleri
Ekran (opsiyon)
Arkaplan aydınlatmalı LCD ekran; ayarlanabilir kontrast
ölçüleri: 62 x 23 mm
İzin verilen
ortam
sıcaklığı
(transmitter)
-5 ... +50°C
maksimum 93% bağıl nem, yoğunlaşmasız
İzin verilen
saklama
sıcaklığı
(transmitter)
-10 ... +60℃
maksimum 93% bağıl nem, yoğunlaşmasız
Koruma
(transmitter)
IP67
Gövde
Poliamid
Ağırlık
Model ve proses bağlantısını bağlı olarak
yaklaşık 0.3 — 2 kg
14
5 Cihaz açıklaması
5.1.2 İletkenlik / konsantrasyon transmitteri
Konsantrasyon
ölçümü
(enstrüman
yazılımında
gerçekleştirilir)
- NaOH (sodyum hidroksit)
ağırlığın 0 —15 % i veya ağırlığın 25 — 50 % si
- HNO3 (nitrik asit); sensörün kimyasal direncini kontrol edin!
ağırlığın 0 —25 % i veya ağırlığın 36 — 82 % si
- müşteriye özel konsantrasyon eğrisi
Kurulum programıyla programlanabilir (Bakınız “özel fonksiyonlar”)
Kalibrasyon
zamanlayıcısı
ayarlanabilir: 0 — 999 gün (0 = kapalı)
İletkenlik /
konsantrasyon
için çıkış siyali
0 — 10 V / 10 — 0 V
2 — 10 V / 10 — 2 V
0 — 20 mA / 20 — 0 mA
4 — 20 mA / 20 — 4 mA
Çıkış sinyali serbestçe ölçeklenebilir.
Yük
Akım çıkışı için ≤ 500Ω
Gerilim çıkışı için ≥ 2kΩ
“Alarm” için
analog çıkış
Düşük (0 mA / 0 V / 3.4 mA / 1.4 V)
Yüksek (22.0 mA / 10.7 V)
sabit ayar ile değer (güvenli değer)
Ölçüm
aralıkları
Dört aralık seçilebilir.
Bu aralıklardan birisi harici anahtar veya bir PLC ile aktifleştirilebilir.
Ölçüm aralıkları
Transmitter
0 — 500 µS/cm
0 — 1000 µS/cm
0 — 2000 µS/cm
0 — 5000 µS/cm
0 — 10 mS/cm
0 — 20 mS/cm
0 — 50 mS/cm
0 — 100 mS/cm
0 — 200 mS/cm
0 — 500 mS/cm
0 — 1000 mS/cm
0 — 2000 mS/cm 1
Tolerans
(aralık açıklığı % si)
≤0.5%
sıcaklık için kompanze edilmemiş
Not:
Toplam tolerans transmitterin toleransı + sensörün toleransından oluşur.
1
15
5 Cihaz açıklaması
5.1.3 Sıcaklık transmitteri
Sıcaklık
ölçümü
manüel olarak -20.0 ... 25.0 ... 150°C/°F
veya
otomatik olarak
Sıcaklık
ölçüm aralığı
-20 ... 150°C/°F
Karakteristik
doğrusal
Tolerans
≤ 0.5% aralık
Sıcaklık için
çıkış sinyali
0 — 10 V / 10 — 0 V
2 — 10 V / 10 — 2 V
0 — 20 mA / 20 — 0 mA
4 — 20 mA / 20 — 4 mA
Çıkış sinyali -20...+200°C ortamda serbestçe ölçeklenebilir.
Sensör -10 ... +100°C aralığında kullanılabilir.
Yük
Akım çıkışı için ≤ 500Ω
gerilim çıkışı için ≥2 kΩ
“Alarm” için
analog çıkış
Düşük (0 mA / 0 V / 3.4 mA / 1.4 V)
Yüksek (22.0 mA / 10.7 V)
sabit ayar ile değer (güvenli değer)
5.1.4 Sıcaklık kompanzasyonu
Referans
sıcaklığı
15 ... 30°C arasında, ayarlanabilir
Sıcaklık
katsayısı
0.0 ... 5.5 %/°C, ayarlanabilir
Kompanzasyon
aralığı
-20 ... 100°C
Fonksiyon
- Doğrusal kompanzasyon (sabit sıcaklık katsayısı).
Bu kompanzasyon tipi kabul edilebilir doğruluk seviyesinde normal su
ile kullanılabilir. Kullanılan sıcaklık katsayısı yaklaşık 2,2 %/K dır.
- Doğal su (DIN EN27888 veya ISO 7888).
Bu durumda sözde doğrusal olmayan sıcaklık kompanzasyonu kullanılır.
Yukarıdaki standartlara göre ilgili kompanzasyon tipi doğal yer altı suyu,
yağmur suyu ve yer yüzü suları gibi sularda kullanılabilir.
16
5 Cihaz açıklaması
Suyun iletkenliği 0°C ... 36°C aralığında kompanze edilir.
- doğrusal olmayan (eğitim fonksiyonu, özel fonksiyonlara bakınız)
Burada ısıtma veya soğutma prosesi sırasında sıcaklık katsayısının gerçek
grafiği transmitter tarafından belirlenir.
5.1.5 Sensör
Materyal
PP (polipropilen)
Not:
Sıcaklık, basınç ve örnek ortam hücrenin çalışma zamanını etkiler.
Örnek ortamın
sıcaklığı
-10...+100°C
Cihazın sınırlayıcı değerlerine (ortam sıcaklığı) dikkat edin.
Basınç
20°C de maksimum 10 bar
60°C de maksimum 6 bar
Ölçüm aralığı
Sensör
0 — 500 µS/cm
0 — 1000 µS/cm
0 — 2000 µS/cm
0 — 5000 µS/cm
0 — 10 mS/cm
0 — 20 mS/cm
0 — 50 mS/cm
0 — 100 mS/cm
0 — 200 mS/cm
0 — 500 mS/cm
0 — 1000 mS/cm
0 — 2000 mS/cm 1
1
Tolerans
(aralık açıklığı % si)
≤1%
≤0.5%
≤1%
sıcaklık için kompanze edilmemiş
17
6 Montaj
6.1
Genel
Montaj alanı
Daha sonradan kalibrasyon için alanın hazır şekilde erişilebilir olduğundan
emin olun.
Sabitleme elemanı sabitlenmeli ve titreşimden uzak tutulmalıdır. Doğrudan
güneş ışığından koruyun!
Sensörün etrafında ve içerisinde yeterli akış sağlandığından emin olun (1)!
Eğer cihaz bir boru hattında monte edilecekse sensör ve boru arasında
en az 20 mm lik açıklık bulunmalıdır.
Eğer bu minimum açıklık sağlanamıyorsa "Montaj faktörü" parametresi ile
sınırlı bir kompanzasyon yapılabilir.
Teknelere daldırılarak çalıştırma için seçilecek yer tipik iletkenlik veya
konsantrasyonun örneği olmalıdır.
Ölçüm transmitteri herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.
min. 2 mm
Montaj
pozisyonu
min. 2 mm
(1)
Sensörü takın
ve sökün.
Kablo bükülmemelidir!
Kabloda gerilime izin vermeyin. Özellikle kabloyu çekmeyin.
Sensör ayrıntıları
Standart: Harici sıcaklık
probu
Pas. çelik manşon Materyal 1.4571
Conta: FPM (Viton)
Ekstra kod /268: sıcaklık
probu iç kısımda yerleşmiştir.
Harici metal parçaları
olmayan ölçüm hücresi
18
6 Montaj
6.2
Ana transmitter
Kurulum biçimleri
Proses bağlantısı
Proses bağlantısı
Union somun
Ring somun F50
Proses bağlantısı-168 ile
versiyon
DN32 ve DN40
Proses bağlantısı-607 ile
versiyon MK DN40
Proses bağlantısı
Proses bağlantısı
Ring somun SMS 2"
Proses bağlantısı-690
ile versiyon
SMS 2"
Proses bağlantısı-617 ile
versiyon
Mengene 2 ½"
(tutma klipsi teslimata dahil
edilmez)
19
6 Montaj
6.3
Ayrık versiyon (ayrı sensörlü)
Transmitter kafası
CTI-500 gövde
(transmitter)
Duvar montajı
için delme
aygıtı
Knock-out fişi (4 x) (duvar
montajı için)
Havalandırma elemanı (PBT)
20
6 Montaj
Sensör bileşeni
Soket M12
(Goretex / PA)
Soket M12
(Goretex / PA)
Kablo bileziği
M16 (PA)
Kablo bileziği
M16 (PA)
Proses bağlantısı
Proses bağlantısı
Ayrı versiyon
proses bağlantısı-168
DN32 ve DN40
(union somun teslimata
dahil edilmez)
Ayrı versiyon
proses bağlantısı-607
MK DN50
(union somun teslimata
dahil edilmez)
Soket M12
(Goretex / PA)
Soket M12
(Goretex / PA)
Kablo bileziği
M16 (PA)
Kablo bileziği
M16 (PA)
Proses bağlantısı
Ayrı versiyon
proses bağlantısı-690
SMS 2"
(union somun teslimata
dahil edilmez)
Proses bağlantısı
Ayrı versiyon
proses bağlantısı-617
Mengene 2 1/2"
(tutma klipsi teslimata
dahil edilmez)
21
6 Montaj
6.3.1 Daldırma modeli gibi ayrı sensör
Soket konnektörü
M12 (CuZn/Au)
Sabitleme vidası
Kaydırma flanşı
Kablo bileziği
Pg 9 (PC)
ı
Sabitleme vidası
+5
100 0
Kaydırma flanşı
3
Boru klipsi
(PP)
60
EL = Daldırma uzunluğu
Koruyucu tüp,
(PP)
Opsiyonel
aksesuarlar: Flanş
DN 32,
Satış No. 20/00083375
Ø18
Ø125
Ø165
Opsiyonel
aksesuarlar: Flanş
DN 50,
Satış No. 20/00083376
Ayrı versiyon
proses bağlantısı-706 için
daldırma modeli
(boru klipsi teslimata dahil
edilmez)
22
6 Montaj
6.3.2 Montaj örnekleri
Versiyon (proses
bağlantısı 168 ile)
Versiyon (proses
bağlantısı 168 ile)
Somun
G1 ½ "
Union somun (PVC)
Somun
G1 ½
2 " (PVC)
T-dirseği 90° DN32
(PVC)
Union somun (PVC)
T-dirseği 90°
DN40 (PVC)
Opsiyonel aksesuarlar
Satış No.: 20/00439247
Opsiyonel aksesuarlar
Satış No.: 20/00439249
Kaynaklı dişli bağlantı
DN50, DIN 11 851
(Proses bağlantısı 607 için benzer)
Satış kataloğu numarası: 20/00085020
Versiyon (proses
bağlantısı 607 ile)
Vidalı boru armatürü DN50
DIN 11 851 (süt konisi)
DN80
DN65
Dişli boru adaptörü
DIN, S, DN50 (1.4301)
DN50
Slotlu union
somun
DN50
(1.4301)
Proses bağlantısı 607
MK DN50
(1.4301)
İndirgen T dirseği (makine operatörü tarafından sağlanacaktır, JUMO
tarafından verilmez) DIN, kısa, SSS, DN50/50, DN65/50, DN80/50
(1.4301)
23
6 Montaj
6.3.3 Boru montaj seti
30...50
30...50 mm
mm
(1)
(2)
(1)
30 ... 40 mm çapındaki borular için vidalar (1) M5 x 30
40 ... 50 mm çapındaki borular için vidalar (2) M5 x 40
Boru montaj seti ayrıca yatay borular için de kullanılabilir.
24
7 Kurulum
Elektrik bağlantısı sadece vasıflı personel
tarafından yapılmalıdır.
❏ Kablo seçimi, enstrümanın montajı ve elektrik bağlantısı VDE 0100 "1000
V altındaki Nominal Gerilimler ile Güç Devrelerinin Montajı ile ilgili
Düzenlemeler” veya uygun yerel düzenlemelerin gereksinimleri ile uyumlu
olmak zorundadır.
❏ Elektrik bağlantısı sadece vasıflı personel tarafından yapılmalıdır.
❏ Enstrümanda çalışırken hareketli parçalar ile temas edileceği zaman
enstrümanın elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
❏ Elektromanyetik uyumluluk EN 61326'ya uygun olmalıdır.
❏ Giriş, çıkış ve besleme kablolarını ayrı ayrı ve birbirlerine paralel
olmayacak şekilde yerleştirin.
❏ Cihaz patlama tehlikesi olan alanlarda kullanım için uygun değildir.
❏ Hatalı montajın dışında enstrümandaki olası yanlış ayarlamalar sıradaki
prosesin çalışma şeklini etkileyebilir veya hasara neden olabilir.
25
7 Kurulum
7.1
Genel
Çalıştırma ünitesinin açılması
Sadece kablo bilezikli cihazlar için gövdenin açılması gerekir.
M12 fiş / soket konnektörlerine sahip cihazlar açılmamalıdır!
(1)
✱ Dört vidayı (1) ve kapağı çıkartın.
Kabloların
bağlanması
(1)
(2)
Tekli iletkenleri bağlamak için çalıştırma ünitesindeki takılabilir
vida terminallerini (1) çıkartın.
Bağlantı kablolarını kablo bileziklerinden (2) geçirin.
26
7 Kurulum
Kablo bağlantısı
Ayrık sensörlü cihazlar için (tip kodu uzantıları (2) /60 veya /65), transmitter ve
sökülen sensör fabrikada bir diğerine eşleşir!
Bileşenleri bağlarken lütfen harici sensörün seri numarasının (bağlantı kablosuna
eklenmiş etiket üzerinde işaretlidir) transmitterin tabelasında yazan seri numarası
ile eşleştiğine dikkat edilmesi gerekir!
Kablo bağlantısı önerileri - Ana Transmitter
Besleme ve sinyal çıkışı
(iletkenlik / konsantrasyon
ve sıcaklık)
Kablo bileziği
M12 (PA)
Binary giriş
Kablo bileziği
M12 (PA)
Anahtarlama çıkışları
Kablo bileziği
M16 (PA)
Ayrı sensörlü transmitter
Konnektör I
İletkenlik / konsantrasyon için
besleme ve sinyal çıkışı
M12 yerleşik soket
konnektörü 5 kutuplu
Konnektör II
Sıcaklık için sinyal çıkışı ve
binary giriş
Anahtarlama çıkışları
M12 yerleşik soket konnektörü
8 kutuplu
Uyarı:
Ayrı sensörlü ve M12
fiş / soket konnektörlü
cihazlarda vida
terminalleri cihazın
içerisinde contalanır.
Bu contanın
çıkartılması garantiyi
geçersiz kılacaktır!
Konnektör III
Endüktif sensör
M12 yerleşik fiş konnektörü
8 kutuplu
27
7 Kurulum
Transmitter
için
bağlantılar
Bağlantılar
Vida
Kon. / pin
terminalleri
Besleme gerilimi
Besleme gerilimi
19 — 31 V DC
(ters polarite koruması ile)
Çıkışlar
Analog sinyal çıkışı
İletkenlik/konsantrasyon
0 — 20 mA cevap 20 — 0 mA
4 — 20 mA cevap 20 — 4 mA
veya
0 — 10 V cevap 10 — 0 V veya
2 — 10 V cevap 10 — 2 V
(elektriksel olarak yalıtımlı)
Analog sinyal çıkışı
Sıcaklık
0 — 20 mA cevap 20 — 0 mA
veya
4 — 20 mA cevap 20 — 4 mA
veya
0 — 10 V cevap 10 — 0 V veya
2 — 10 V cevap 10 — 2 V
(elektriksel olarak yalıtımlı)
Anahtarlama çıkışı K1
(dalgalanan)
Durum göstergesi
LED K1
Anahtarlama çıkışı K2
Durum göstergesi
LED K2
7
1 L+
I/1
2 L-
I/2
3+
I/3
4-
I/4
5+
II / 1
6-
II / 2
7
II / 3
8
II / 4
9
II / 5
10
II / 6
11
12
II / 7
I/5
13
14
II / 8
I/5
8
9
10
11
12
Binary girişler
Binary giriş E1
Binary giriş E2
28
13
14
8 Kurulum Programı
8.1
Fonksiyon
Yapılandırılabilir
parametreler
Kurulum programı (opsiyon olarak mevcut) enstrümanın belirli ihtiyaçları
kolaylıkla karşılayabilmesi için kullanılabilir.
- Ölçüm aralığının ve aralık limitlerinin ayarlanması
- Çıkışların aralık dışı sinyallere vereceği cevapların ayarlanması
-
Anahtarlamalı çıkışlar K1 ve K2 fonksiyonlarının ayarlanması
Binary giriş E1 ve E2 fonksiyonlarının ayarlanması
Özel fonksiyonların ayarlanması (Örneğin; seyreltme fonksiyonu)
Müşteriye özel karakteristik ayarlanması,
vb.
Transmitterle veri transferi işlemi sadece transmitter elektrik
kaynağına bağlı olduğu zaman yapılabilir. Bakınız, Bölüm 7
"Kurulum", sayfa 25.
Bağlantılar
Kurulum arayüzü elektriksel olarak yalıtılmaz. PC arayüz kablosunu
bağlarken transmitterin veya PC nin beslemesinin elektriksel olarak
topraklanmamasını sağlamak zorunludur (örneğin bir batarya
beslemeli notebook tercih edilir).
Eklenti adaptörü
(kurulum setinde
dahil edilir)
Arayüz kablosu
(95/00350260)
Besleme gerilimi
29
9 Devreye sokma
Transmitter sorunsuz çalışma için fabrikada test edilir ve çalışmaya
hazır şekilde teslim edilir.
9.1
Ana transmitter veya ayrık versiyon
✱ Enstrümanın montajı, Bakınız, “Montaj”, sayfa 18.
✱ Enstrümanın bağlantısı, Bakınız “Kurulum”, Sayfa 25 .
Ayrık sensörlü cihazlar için (tip kodu uzantıları (2) /60 veya /65), transmitter ve
sökülen sensör fabrikada bir diğerine eşleşir! Bileşenleri bağlarken lütfen harici
sensörün seri numarasının (bağlantı kablosuna eklenmiş etiket üzerinde
işaretlidir) transmitterin tabelasında yazan seri numarası ile eşleştiğine dikkat
edilmesi gerekir!
9.2
Yedek sensör
✱ Yedek sensörü işletme talimatlarında açıklandığı şekilde bağlayın.
✱ Yedek sensörü işletme talimatlarında açıklandığı şekilde kalibre edin.
30
10 Çalışma şekli
10.1 Kontroller
LC ekransız cihaz
(5)
LC ekranlı cihaz
(1)
(5)
(2)
(4)
(3)
(1)
Grafik LC ekran, arka aydınlatma.
(2)
tuşu
girişleri onaylayın / menü seçin
EXIT
tuşu
Girişi kaydetmeden iptal edin
/ kalibrasyonu iptal edin.
Bir önceki menüye
seviyesine geri dönün,
tuşu
Değeri arttırın / seçimde
ilerleyin.
tuşu
(3)
(4)
PGM
(5) K1 ve K2 LED'leri
anahtarlamalı çıkışların
durumunu gösterir.
Normal çalışmada ilgili çıkış aktif
olduğunda LED yanar.
Eğer darbe fonksiyonu aktif ise
LED sadece durumu gösterir.
Kalibrasyon sırasında K1
LED'i yanıp söner.
Değeri azaltın / seçimde
ilerleyin.
31
10 Çalışma şekli
LC ekran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(11)
(8)
(10)
(1) K1 çıkışı aktif
(2) K2 çıkış aktif
(3) Binary giriş 1 aktif
(4) Binary giriş 2 aktif
32
(5)
Tuş takımı kilitli
(6)
Cihaz durumu (göstergeler)
- Alarm (örneğin aralık üstü)
- Kalibrasyon yanıp söner
(kalibrasyon zamanlayıcısı
geri sayımı)
- Kalibrasyon (müşteri
kalibrasyonu aktif)
(9)
(7) Çıkış modu
- El (manüel çalışma)
- TUT (işlemi tut)
(8) İletkenlik / konsantrasyon ölçümü
(9) İletkenlik / konsantrasyon ölçüm birimi
(10) Ortamın sıcaklığı
(11) Cihaz durumu. Örneğin;
- Ölçüm (normal)
- Seyreltme (seyreltme fonksiyonu)
- Doz ayarlama (seyreltme fonksiyonu)
- Yasaklama (seyreltme fonksiyonu)
- Kalibrasyon durumu
10 Çalışma şekli
10.3 Çalışma esası
10.3.1 Seviyelerde çalışma
Ölçüm modu, Bakınız sayfa 35, Bölüm 10.4 "Çalışma esası"
OPERATOR SEVİYESİ, Bkz. Sayfa 36, Bölüm 10.6 “Operatör seviyesi".
GİRİŞ İLETKENLİĞİ
ÖLÇÜM ARALIĞI 1...4
SICAKLIK KOMPANZASYONU
SICAKIK KATSAYISI 1...4
REFERANS SICAKLIĞI
RELATİF HÜCRE SABİTİ
MONTAJ FAKTÖRÜ
KONSANTRASYON ÖLÇÜMÜ
KONSANTRASYON ARALIĞI
OFFSET
FİLTRE ZAMANI
KALİBRASYON ARALIĞI
ÇIKIŞ İLETKENLİĞİ
SİNYAL TİPİ
ÖLÇEKLEME BAŞLANGICI 1...4
ÖLÇEKLEME SONU 1...4
ALARM DURUMUNDA
KALİBRASYON SIRASINDA
GÜVENLİ DEĞER
MANÜEL ÇALIŞMA
MANÜEL DEĞER
GİRİŞ SICAKLIĞI
BİRİM
ÖLÇÜM DEĞERİNİ OKUMA
MANÜEL BELİRTME
OFFSET
FİLTRE ZAMANI
ÇIKIŞ SICAKLIĞI
SİNYAL TİPİ
ÖLÇEKLEME BAŞLANGICI
ÖLÇEKLEME SONU
ALARM DURUMUNDA
KALİBRASYON SIRASINDA
GÜVENLİ DEĞER
MANÜEL ÇALIŞMA
MANÜEL DEĞER
ÇIKIŞ BINARY 1
FONKSİYON
LİMİT DEĞERİ
HİSTEREZİS
MESAFE
MANÜEL ÇALIŞMA
TUTMA SIRASINDA
ALARM / KALİBRASYON DURUMUNDA
AÇILIŞ GECİKMESİ
KAPANIŞ GECİKMESİ
DARBE SÜRESİ
ÇIKIŞ BINARY 2
FONKSİYON
LİMİT DEĞERİ
HİSTEREZİS
MESAFE
MANÜEL ÇALIŞMA
TUTMA SIRASINDA
ALARM / KALİBRASYON DURUMUNDA
AÇILIŞ GECİKMESİ
KAPANIŞ GECİKMESİ
DARBE SÜRESİ
GİRİŞ BINARY 1
FONKSİYON
GİRİŞ BINARY 2
FONKSİYON
SEYRELTME
İNDİRGEME
DOZ AYARLAMA ZAMANI
KİLİT ZAMANI
33
10 Çalışma şekli
CİHAZ VERİSİ
DİL
KONTRAST
AYDINLATMA
LCD TERS ÇEVİRME
YÖNETİCİ SEVİYESİ, Bkz. Sayfa 36, Bölüm 10.6 “Operatör seviyesi".
Şifre
PARAMETRE SEVİYESİ, bakınız bölüm 10.6.1 "İLETKENLİK GİRİŞİ"
(iletkenlik girişi) sayfa 37
GİRİŞ İLETKENLİĞİ
ÇIKIŞ İLETKENLİĞİ
GİRİŞ SICAKLIĞI
ÇIKIŞ SICAKLIĞI
ÇIKIŞ BINARY 1
ÇIKIŞ BINARY 2
GİRİŞ BINARY 1
GİRİŞ BINARY 2
SEYRELTME FONKSİYONU
CİHAZ VERİSİ
ETKİNLEŞTİRME SEVİYESİ, Bakınız Bölüm 10.6.2 "İLETKENLİK ÇIKIŞI"
(iletkenlik çıkışı), sayfa 38
GİRİŞ İLETKENLİĞİ
ÇIKIŞ İLETKENLİĞİ
GİRİŞ SICAKLIĞI
ÇIKIŞ SICAKLIĞI
ÇIKIŞ BINARY 1
ÇIKIŞ BINARY 2
GİRİŞ BINARY 1
GİRİŞ BINARY 2
SEYRELTME FONKSİYONU
CİHAZ VERİSİ
KALİBRASYON ETKİNLEŞTİRME, Bakınız Bölüm 10.6.3 "SICAKLIK
GİRİŞİ", sayfa 39.
RELATİF HÜCRE SABİTİ
SICAKLIK KATSAYISI, DOĞRUSAL
SICAKLIK KATSAYISI, DOĞRUSAL OLMAYAN
KALİBRASYON SEVİYESİ, Bkz. Bölüm 10.7 “Yönetici seviyesi", sayfa 44.
RELATİF HÜCRE SABİTİ
SICAKLIK KATSAYISI, DOĞRUSAL
SICAKLIK KATSAYISI, DOĞRUSAL OLMAYAN
SEYRELTME FONKSİYONU, Bakınız Bölüm 10.8 "Kalibrasyon seviyesi", sayfa 46.
İNDİRGEME
DOZ AYARLAMA ZAMANI
KİLİT ZAMANI
34
10 Çalışma şekli
10.4 Çalışma esası
Seviyelerde
çalışma
Ölçüm modu
Operatör
seviyesi
Yönetici
seviyesi
Kalibrasyon
seviyesi
veya
zaman
aşımı
(yaklaşık
60 sn)
veya
zaman
aşımı
(yaklaşık
60 sn)
veya
zaman
aşımı
(yaklaşık
60 sn)
35
10 Çalışma şekli
10.5 Ölçüm modu
Ölçüm moduna iletkenlik görünür (referans sıcaklığı için kompanze edilmiş)
veya ölçülecek ortamın konsantrasyonu ve sıcaklığı görünür.
Gösterim
(1)
(3)
(2)
(1) ÖLÇÜM -> Ölçüm modu
(2) 20.5°C -> Örnek ortamın sıcaklığı
(3) 203 mS/cm -> ortamın iletkenliği (referans / karşılaştırma
sıcaklığı için kompanze edilmiş - genellikle 25°C)
10.6 Operatör seviyesi
Yönetici (Yönetici seviyesi, bakınız Sayfa 47 "Yönetici seviyesi") tarafından
etkinleştirilen tüm parametreler bu seviyede düzenlenebilir. Diğer tüm
parametreler (bir anahtar sembolü ile belirtilir) sadece okunabilir.
✱ PGM tuşuna basın (3 saniyeden daha uzun).
✱ OPERATÖR SEVİYESİNİ seçin
36
10 Çalışma şekli
10.6.1 İLETKENLİK GİRİŞİ
ARALIK 1 — 4 1
0 — 500 µS/cm
0 — 1000 µS/cm
0 — 2000 µS/cm
0 — 5000 µS/cm
0 — 10 mS/cm
0 — 20 mS/cm
0 — 50 mS/cm
0 — 100 mS/cm
0 — 200 mS/cm
0 — 500 mS/cm
0 — 1000 mS/cm
0 — 2000 mS/cm UNC2
1
Ölçüm aralıkları 2, 3 ve 4 sadece BINARY GİRİŞ ARALIK / SICAKLIK
KATSAYISI için yapılandırılmışsa kullanılır.
2
Bu ölçüm aralığı sıcaklık kompanzasyonlu değildir.
SICAKLIK KOMPANZASYONU
DOĞRUSAL
DOĞRUSAL OLMAYAN (Bkz "Doğrusal olmayan sıcaklık katsayısı
(ALPHA)", Sayfa 55)
DOĞAL SU (izin verilen sıcaklık aralığı 0 ... 36°C, EN 27 888'e göre)
0 — 2.20 — 5.5%
SICAKLIK
1 1
KATSAYISI 1 — 4
Ölçüm aralıkları 2, 3 ve 4 sadece BINARY GİRİŞ ARALIK / SICAKLIK
KATSAYISI için yapılandırılmışsa kullanılır.
REFERANS SICAKLIĞI
15.0 ... 25.0 ... 30°C
RELATİF HÜCRE SABİTİ
80.0 — 100.0 — 120%
MONTAJ FAKTÖRÜ
80.0 — 100.0 — 120%
Sensör ve dış duvar arasında 20 mm lik minimum açıklık sağlanması
mümkün değilse bu parametre ile sınırlı bir kompanzasyon yapılabilir.
İLETKENLİK ÖLÇÜM TİPİ
FONKSİYON YOK
NaOH
HNO3
37
10 Çalışma şekli
ÖZEL
İLETKENLİK
ÖLÇÜM
ARALIĞI
(Değerler sadece opsiyonel kurulum programı ile girilebilir).
HNO3 için
0 — 25 % AĞIRLIK
36 — 82 % AĞIRLIK
NaOH için
0 — 15 % AĞIRLIK
25 — 50 % AĞIRLIK
OFFSET
-100 ... 0 ... +100 mS/cm (+/- 10% aralık)
FİLTRE
ZAMANI
KALİBRASYON
ARALIĞI
00:00:00 — 00:00:01 — 00:00:25 SA:DK:SN
0 — 999 GÜN (0 = kapalı)
10.6.2 İLETKENLİK ÇIKIŞI
SİNYAL TİPİ
0 — 20 mA
4 — 20 mA
20 — 0 mA
20 — 4 mA
0 — 10 V
2 — 10 V
10 — 0 V
10 — 2 V
ÖLÇEKLEME BAŞLANGICI 1 ... 4 1
0 µS/cm = 4 mA
Sinyal tipine bağlı olarak kullanılacak aralıkta ayarlanabilir.
1
Ölçüm aralıkları 2, 3 ve 4 sadece BINARY GİRİŞ ARALIK / SICAKLIK
KATSAYISI için yapılandırılmışsa kullanılır.
ÖLÇEKLEME SONU 1 ... 4 1
1000 µS/cm = 20 mA
Sinyal tipine bağlı olarak kullanılacak aralıkta ayarlanabilir.
1
Ölçüm aralıkları 2, 3 ve 4 sadece BINARY GİRİŞ ARALIK / SICAKLIK
KATSAYISI için yapılandırılmışsa kullanılır.
38
10 Çalışma şekli
ALARM
SIRASINDA
DÜŞÜK (0 mA / 0 V / 3.4 mA / 1.4 V)
YÜKSEK
(22 mA / 10.7 V)
GÜVENLİ DEĞER (sinyal tipine göre)
KALİBRASYON SIRASINDA
HAREKETLİ
DONMUŞ
GÜVENLİ DEĞER
GÜVENLİ
DEĞER
MANÜEL MOD
MANÜEL
DEĞER
0.0 — 4.0 — 22.0 mA (sinyal tipine göre)
0 — 10.7 V
KAPALI
AÇIK
0.0 — 4.0 — 22.0 mA (sinyal tipine göre)
0 — 10.7 V
10.6.3 SICAKLIK GİRİŞİ
BİRİM
ÖLÇÜM
MODU
°C
°F
SENSÖR
MANÜEL
MANÜEL DEĞER -20.0 ... 25.0 ... 150°C
OFFSET
-15.0 ... 0.0 ... 15.0°C
FİLTRE
ZAMANI
00:00:00 — 00:00:01 — 00:00:25 SA:DK:SN
39
10 Çalışma şekli
10.6.4 SICAKLIK ÇIKIŞI
SİNYAL TİPİ
0 — 20 mA
4 — 20 mA
20 — 0 mA
20 — 4 mA
0 — 10 V
2 — 10 V
10 — 0 V
10 — 2 V
ÖLÇEKLEME
BAŞLANGICI
-20.0 ... 0.0°C = 4 mA (sinyal tipine göre)
ÖLÇEKLEME
SONU
+200 ... 150.0°C = 20 mA (sinyal tipine göre)
ALARM
SIRASINDA
DÜŞÜK (0 mA / 0 V / 3.4 mA / 1.4 V)
YÜKSEK
(22 mA / 10.7 V)
GÜVENLİ DEĞER (sinyal tipine göre)
KALİBRASYON SIRASINDA
HAREKETLİ
DONMUŞ
GÜVENLİ DEĞER
GÜVENLİ
DEĞER
MANÜEL MOD
MANÜEL
DEĞER
40
0.0 — 4.0 — 22.0 mA (sinyal tipine göre)
0 — 10.7 V
KAPALI
AÇIK
0.0 — 4.0 — 22.0 mA (sinyal tipine göre)
0 — 10.7 V
10 Çalışma şekli
10.6.5 BINARY ÇIKIŞ 1 ve BINARY ÇIKIŞ 2
FONKSİYON
FONKSİYON YOK
MİNİMUM İLETKENLİK
MİNİMUM İLETKENLİK
LK1 İLETKENLİK
LK2 İLETKENLİK
MİNİMUM SICAKLIK
MAKSİMUM SICAKLIK
LK1 SICAKLIK
LK2 SICAKLIK
KALİBRASYON ZAMANLAYICISI
ALARM
Histerezis
Histerezis
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Limit değeri İletkenlik
Set noktası
Limit değeri
Set noktası
Maksimum limit karşılaştırıcı
İletkenlik
Minimum limit karşılaştırıcı
Histerezis
Histerezis
Açık
Kapalı
Kapalı
Mesafe
Limit değeri
Set noktası
İletkenlik
LK1 alarm penceresi
Tetikleme
koşulu
Mesafe
Limit değeri
Set noktası
LK2 alarm penceresi
Açık
Tetikleme
koşulu
Kapalı
Açık
Kapalı
Zaman
Zaman
Darbe
kontağı
İletkenlik
Darbe
kontağı
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Darbe süresi
Darbe kontağı
Darbe süresinden daha uzun
başlatma koşulu
Zaman
Darbe süresi
Zaman
Darbe kontağı
Darbe süresinden daha kısa
başlatma koşulu
41
10 Çalışma şekli
LİMİT
HİSTEREZİS
-20.0 — 0.0 — 999.0 (fonksiyona göre, yukarı bakınız)
0.0 — 0.5 — 999.0 (fonksiyona göre, yukarı bakınız)
ARALIK
BIRAKMA
0.0 — 999.0 (fonksiyona göre, yukarı bakınız)
MANÜEL MOD
KAPALI
AÇIK
TUT İÇİN
AKTİF DEĞİL
AKTİF
DONMUŞ
ALARM / KALİBRASYON İÇİN
AKTİF DEĞİL
AKTİF
DONMUŞ
AÇILIŞ
GECİKMESİ
00:00:00 — 01:00:00 SA:DK:SN
KAPANIŞ
GECİKMESİ
00:00:00 — 01:00:00 SA:DK:SN
DARBE SÜRESİ
00:00:00 — 01:00:00 SA:DK:SN (Bakınız, "Fonksiyon, Darbe kontağı")
42
10 Çalışma şekli
10.6.6 BINARY GİRİŞ 1 ve BINARY GİRİŞ 2
FONKSİYON
FONKSİYON YOK
TUT/TUŞ KİLİDİ
ARALIK/SICAKLIK KATSAYISI
SEYRELTME
Binary giriş 1
Binary giriş 2
açık
açık
Aralık 2 /
TC 2
kapalı
açık
Aralık 3 /
TC 3
açık
kapalı
Aralık 4 /
TC 4
kapalı
kapalı
kapalı
X
X
kapalı
Ayar parametreleri
Ölçüm aralığı / sıcaklık Aralık 1 /
katsayısı değişimi
TC 1
Tuşları kilitle
“Tut” fonksiyonu
Seyreltme fonksiyonunu başlat
Seyreltme fonksiyonunu durdur
kapalı (kenar 0 - 1)
açık
açık
kapalı (kenar 0 - 1)
10.6.7 SEYRELTME (açıklama: bakınız "Seyreltme fonksiyonu", Sayfa 47)
İNDİRGEME
0 — 10 — 50%
DOZ AYARLAMA
0:00:00 — 00:01:00 — 18:00:00 SA:DK:SN
ZAMANI
KİLİT
ZAMANI
0:00:00 — 00:01:00 — 18:00:00 SA:DK:SN
43
10 Çalışma şekli
10.6.8 CİHAZ VERİSİ
DİL
ALMANCA
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
FRANSIZCA
İTALYANCA
FLEMENKÇE
LEHÇE
PORTEKİZCE
RUSÇA
İSVEÇCE
İSPANYOLCA
Yönetici seviyesinde 7485 şifresi girildiğinde işletim dili Türkçe
olacaktır.
KONTRAST
AYDINLATMA
LCD TERS
0 — 6 — 11
KAPALI
AÇIK
ÇALIŞTIRILDIĞINDA (son tuş çalışmasının ardından yaklaşık 50 saniye sonra
aydınlatma kapanacaktır)
KAPALI
AÇIK
10.7 Yönetici seviyesi
- Tüm parametreler bu seviyede düzenlenebilir (değiştirilebilir).
- Bu seviyede ayrıca bir "normal" kullanıcı tarafından hangi parametrelerin
düzenlenebileceğini (değiştirilebileceğini) ve/veya hangi kalibrasyon
eylemlerine izin verileceğini tanımlayabilirsiniz. Düzenlenebilir
parametreler bu seviyede düzenlenir (değiştirilir).
Düzenlenemeyen parametreler operatör seviyesinde bir anahtar sembolü
ile işaretlenir.
Aşağıdaki yöntemle yönetici seviyesine erişebilirsiniz:
✱ PGM tuşuna basın (3 saniyeden daha uzun).
✱ YÖNETİCİ SEVİYESİNİ seçmek için
✱ Şifre (300) girmek için
✱
44
PGM
tuşuna basın.
veya
veya
tuşlarına basın.
tuşlarına basın.
10 Çalışma şekli
Yönetici
seviyesindeki
seviyeler
Yönetici Seviyesi
ŞİFRE 0
Parametre
Seviyesi
Etkinleştirme
Seviyesi
Kalibrasyon
Seviyesi
veya zaman
aşımı
(yaklaşık 60
sn)
veya zaman
aşımı
(yaklaşık 60
sn)
veya zaman
aşımı
(yaklaşık 60
sn)
10.7.1 Parametre seviyesi
Yönetici bu seviyedeki operatör seviyesi için tüm parametreleri düzenleyebilir.
Yönetici seviyesindeki "Parametre seviyesi" yapısı operatör seviyesiyle
aynıdır, Bakınız "Operatör seviyesi", sayfa 36.
10.7.2 Etkinleştirme seviyesi
Bu seviyede yönetici operatör seviyesinde operatör tarafından hangi
parametrelerin değiştirilebileceğini veya düzenlenebileceğini belirler.
Kullanılabilen seçenekler SADECE OKU ve DÜZENLE'dir.
Yönetici seviyesindeki "Parametre seviyesi" yapısı operatör seviyesiyle
aynıdır, Bakınız "Operatör seviyesi", sayfa 36.
10.7.3 Kalibrasyon etkinleştirme
Bu seviyede yönetici operatörün aşağıdakilerde kalibrasyon veya değişiklik
yapıp yapamayacağını belirler.
- relatif hücre sabiti
- doğrusal sıcaklık katsayıları
- doğrusal olmayan sıcaklık katsayıları
kalibrasyon için, Örneğin; değiştirme
45
10 Çalışma şekli
10.8 Kalibrasyon seviyesi
Yönetici (Yönetici seviyesi, bakınız Sayfa 47 "Yönetici seviyesi") tarafından
etkinleştirilen tüm kalibrasyonlar bu seviyede gerçekleştirilir.
✱
PGM
tuşuna basın (3 saniyeden daha uzun).
✱ KALİBRASYON SEVİYESİNİ seçmek için
veya
tuşlarına basın.
10.8.1 RELATİF HÜCRE SABİTİ
Eğer bu fonksiyon yönetici tarafından etkinleştirilmişse operatör burada
cihazın hücre sabitini kalibre edebilir.
Bakınız “Relatif hücre sabitinin kalibrasyonu", sayfa 51.
10.8.2 DOĞRUSAL SICAKLIK KATSAYISI
Eğer bu fonksiyon yönetici tarafından etkinleştirilmişse operatör bir doğrusal
sıcaklık katsayısı ile cihazı sıvılar için kalibre edebilir;
Bakınız "Doğrusal sıcaklık katsayısı (ALPHA)", Sayfa 52.
10.8.3 SICAKLIK KATSAYISI, DOĞRUSAL OLMAYAN
Eğer bu fonksiyon yönetici tarafından etkinleştirilmişse operatör bir doğrusal
sıcaklık katsayısı ile cihazı sıvılar için kalibre edebilir;
Bakınız "Doğrusal olmayan sıcaklık katsayısı (ALPHA)", Sayfa 55.
46
10 Çalışma şekli
10.9 Seyreltme fonksiyonu
Kısa
açıklama
Soğutma suyu için iletkenlik toplam tuz içeriğini azaltmak amacıyla kullanılır.
Eğer iletkenlik limitine ulaşılırsa (maksimum izin verilen tuz içeriği /
konsantrasyonda) soğutma suyu seyreltilmelidir. Seyreltme vanası açılır,
konsantre su dışarı akar ve taze su ile yer değiştirir. Soğutma suyunun
iletkenliği limitin altına düştüğü zaman seyreltme vanası tekrar kapanır.
Biyosit
eklenmesi
Soğutma sisteminde biyolojik büyümeyi önlemek için biyosit ilave edilir.
Burada biyositin kullanım miktarında veya doz ayarlama zamanı konusunda
herhangi bir ideal ayar bulunmamaktadır. Birçok durumda doz ayarlama süresi
kontrollü değişken olarak kullanılır. Doz ayarlama miktarı pompalama hızı ve
süresi (sisteme özel) tarafından belirlenir. Biyosit işleminin başarısı düzenli
aralıklarla kontrol edilmelidir.
Biyosit
eklemeden önce
seyreltme
Eğer iletkenliği arttıran bir biyosit soğutma suyuna eklenirse bu durum
iletkenliğin limiti aşmasına neden olacaktır. Seyreltme vanasının
açılmasına ve eklenen biyositin bir kısmının atık suya boşaltılmasına
neden olacaktır (düzenlemeleri ihlal ederek!).
Bunu önlemek için soğutma sistemindeki iletkenlik seyreltme ile biyosit
eklenmeden önceki limitin örneğin 10% altına düşürülür. Seyreltme vanası
daha sonra geçici olarak engellenir.
Seyreltme yasaklama Biyosit ekledikten sonra seyreltme soğutma sisteminde bulunan biyosit
çözününceye kadar bir süre için yasaklanmış olmalıdır (yasal düzenlemeleri
takip edin!).
Uygulama
- Seyreltme fonksiyonu sadece "İletkenlik ölçümü" modunda kullanılabilir.
Konsantrasyon ölçümü için kullanılamaz.
- Seyreltme fonksiyonu aktifleştirildiğinde bu fonksiyon ile ilgili olmayan tüm
parametreler kapanır.
- Seyreltme fonksiyonu binary giriş 1 ile başlatılabilir ve binary giriş 2 ile
durdurulabilir. Bakınız "BINARY GİRİŞ 1 ve BINARY GİRİŞ 2", sayfa 43.
Seyreltme fonksiyonu ayrıca
EXIT
tuşuna basarak da durdurulabilir.
- Seyreltme fonksiyonunun mevcut durumu ekranda gösterilecektir.
- Seyreltme vanası K1 çıkışı tarafından kontrol edilir.
- Biyosit ekleme vanası K2 çıkışı tarafından kontrol edilir.
- Seyreltme sonrasında K1 konfigüre edildiği tut (seyreltme yasaklı) durumuna
geri döner.
47
10 Çalışma şekli
- Seyreltme faktörü limit değerin 1 - 50% altındaki aralıkta binary giriş 1 ile
ayarlanabilir. Mevcut değer limitin 10% altındadır.
10.9.1 Seyreltmeyi durdurun
Tüm parametreler sisteme bağlıdır ve sistem gereksinimlerini karşılayacak
şekilde ayarlanmalıdır.
✱ PGM tuşuna basın (3 saniyeden daha uzun).
✱
veya
tuşuna basarak OPERATÖR SEVİYESİ'ni seçin; seçimi
onaylamak için PGM tuşuna basın.
✱
veya
tuşuna basarak BINARY GİRİŞ seçin;
seçimi onaylamak için PGM tuşuna basın.
48
10 Çalışma şekli
✱
veya
tuşuna basın.
tuşuna basarak SEYRELTME seçin; seçimi onaylamak için
✱ EXIT tuşuna basarak operatör seviyesine değiştirin.
✱
tuşuna basarak SEYRELTME seçin.
✱ PGM tuşuna basarak seçimi onaylayın.
✱ veya
tuşuna basarak seyreltme faktörünü limit değerin 1 — 10 — 50%
altında bir aralıkta ayarlayın.
✱PGM tuşuna basarak seçimi onaylayın.
✱
veya
tuşuna basarak DOZ AYARLAMA
ZAMANI seçin; seçimi onaylamak için PGM tuşuna basın.
✱
ve
tuşlarına basarak doz ayarlama zamanını 0:00:00 — 00:01:00—
18:00:00 SA:DK:SN arasında ayarlayın.
✱PGM tuşuna basarak seçimi onaylayın.
49
PGM
10 Çalışma şekli
✱
veya
tuşuna basarak KİLİT ZAMANI seçin;
seçimi onaylamak için PGM tuşuna basın.
✱
ve
tuşlarına basarak kilit zamanını 0:00:00 — 00:01:00— 18:00:00
SA:DK:SN arasında ayarlayın. 0:00:00 — 00:01:00 — 18:00:00 SA:DK:SN
✱PGM tuşuna basarak seçimi onaylayın.
Eğer seyreltme sırasında besleme geriliminde herhangi bir kesinti
yaşanırsa fonksiyon iptal edilecektir.
Devam edilmesi gerektiğinde seyreltme fonksiyonunun yeniden
başlatılması gerekir.
50
11 Kalibrasyon
11.1 Genel
Cihaz doğruluğu arttırmak için farklı kalibrasyon seçenekleri sunar.
İletkenlik sensörü düzenli aralıklarla temizlenmelidir (ölçülecek
örnek ortama göre).
Kalibrasyon sırasında K1 LED'i yanıp söner.
11.2 Hücre sabitinin kalibrasyonu
Doğruluğun sağlanması amacıyla ilk önce hücre sabiti kalibre edilmelidir.
Gereksinimler
- Enstrüman için besleme gerilimi bulunmalıdır.
Bakınız Bölüm 7 "Kurulum", sayfa 25.
- Sensör transmittere bağlanmalıdır (ayrık versiyon için geçerlidir).
- Transmitter ölçüm modundadır.
✱ İletkenlik sensörünü iletkenlik değeri bilinen bir referans çözeltisine daldırın.
Kalibrasyon sırasında örnek çözeltinin sıcaklığı sabit kalmalıdır!
✱
✱
tuşuna basın (3 saniyeden daha uzun).
veya
tuşuna basarak KALİBRASYON SEVİYESİ'ni seçin;
seçimi onaylamak için PGM tuşuna basın.
PGM
51
11 Kalibrasyon
✱
veya
tuşuna basarak RELATİF HÜCRE SABİTİ seçin;
seçimi onaylamak için PGM tuşuna basın.
✱ Ölçüm stabil olduğunda
PGM
tuşuna basın.
veya
tuşuna basarak gösterilen kompanze edilmemiş
iletkenliği referans çözeltisi için bilinen bir değere eşitlemek üzere
düzeltin.
✱ PGM tuşuna basın
✱
Hesaplanan relatif hücre sabiti görüntülenir.
✱ Hesaplanan relatif hücre sabitini kabul etmek için PGM tuşuna basın (en az 3
saniye) veya değeri reddetmek için EXIT tuşuna basın.
Transmitter kalibrasyon modundadır.
✱ EXIT tuşuna basın.
Transmitter şimdi ölçüm modundadır ve referans çözeltisinin
kompanze edilmiş iletkenliğini gösterir.
11.3 Örnek çözeltinin sıcaklık katsayısının kalibrasyonu
11.3.1 Doğrusal sıcaklık katsayısı (ALPHA)
Herhangi bir örnek çözeltinin iletkenliği sıcaklık katsayısına göre değişecektir.
Bu yüzden sıcaklık katsayısının kalibrasyonunu yapmanızı öneriyoruz.
Gereksinimler
52
- Enstrüman için besleme gerilimi bulunmalıdır.
Bakınız Bölüm 7 "Kurulum", sayfa 25.
11 Kalibrasyon
- Sensör transmittere bağlanmalıdır (ayrık versiyon için geçerlidir).
- Transmitter ölçüm modundadır.
✱ İletkenlik sensörünü ölçülecek örnek çözeltiye daldırın.
✱
PGM
tuşuna basın (3 saniyeden daha uzun).
✱
veya
tuşuna basarak KALİBRASYON SEVİYESİ'ni seçin;
seçimi onaylamak için PGM tuşuna basın.
✱
veya
tuşuna basarak DOĞRUSAL SICAKLIK
KATSAYISI seçin; seçimi onaylamak için PGM tuşuna basın.
✱ Çalışma sıcaklığını girmek için
basarak girişi onaylayın.
veya
tuşuna basın; ve
PGM
tuşuna
Çalışma sıcaklığı referans sıcaklığının (25.0°C) en az 5°C üzerinde
veya altında olmalıdır.
53
11 Kalibrasyon
(1)
(2)
(3)
LC ekranda şunlar görünür:
- üst kısımda (1): seçilen çalışma sıcaklığı (yanıp söner).
- orta kısımda (2): referans sıcaklığı (yanıp söner).
- alt kısımda (3): mevcut sensör sıcaklığı (sabit)
✱ Referans ve çalışma sıcaklıklarının ikisine de ulaşılıncaya kadar örnek
ortamı ısıtmaya devam edin (ilgili değerler daha fazla yanıp sönmez).
Kalibrasyon sırasında örnek çözelti için sıcaklık değişim hızı dış
kısımda sıcaklık sensörü bulunan cihaz için 10°C/dk dan fazla
olmamalıdır veya iç kısımda sıcaklık sensörü bulunan cihaz için
1°C/dk dan fazla olmamalıdır.
Hedef sıcaklıklardan birisine ulaşıldığında bunu belirten ekran
göstergesi sabitleşir (yanıp sönmez).
Kalibrasyon bir soğutma prosedürü ile gerçekleştirilebilir (sıcaklığı
düşürerek). (sıcaklık azalması). Bu durumda çalışma sıcaklığının
üzerinde başlar ve referans sıcaklığının altında sonlanır.
LC ekran şimdi elde edilen sıcaklık katsayısını gösterir (%/°C).
Hesaplanan sıcaklık katsayısını kabul etmek için PGM tuşuna basın (en az 3
saniye) veya değeri reddetmek için EXIT tuşuna basın.
Transmitter kalibrasyon modundadır.
✱
54
tuşuna basın.
Transmitter şimdi ölçüm modundadır ve referans çözeltisinin
kompanze edilmiş iletkenliğini gösterir.
EXIT
11 Kalibrasyon
11.3.1 Doğrusal olmayan sıcaklık katsayısı (ALPHA)
Genel
Bazı ortamların sıcaklık katsayısı ölçülebilir sıcaklık aralığında sabit
olmadığından dolayı cihaz bir sıcaklık aralığının (Tbaş. - Tson) 5 bölüme
ayrılması seçeneğini sunar. Farklı bir TC değeri bu aralık bölümlerinin her
birisinde kompanzasyon için kullanılabilir. Bu “TC eğrisi”...
- kurulum programı ile düzenlenir ve cihaza iletilir.
- veya kalibrasyon cihaz üzerinde otomatik olarak gerçekleşir.
Kompanze edilmemiş
iletkenlik
TC değerinin belirlenmesi
Sıcaklık
Sıcaklık
katsayısının
hesaplanması
α = sıcaklık katsayısı (TC)
γ = kompanze edilmemiş iletkenlik
55
11 Kalibrasyon
Sıcaklık katsayısı
TC eğrisi
Sıcaklık
TC eğrisiyle
sıcaklık
kompanzasyonu
Ortamın mevcut sıcaklığı ilgili sıcaklık katsayısını belirlemek için TC
eğrisine uygulanır.
Bakınız “TC eğrisi”, sayfa 56.
Ara değerler, Örneğin (Tx de αx ) iki bilinen değer (T3 de α3 ) ve (T4 de α4)
arasında bir doğrusal interpolasyon ile türetilir.
Türetilen TC doğrusal kompanzasyonda olduğu gibi aynı şekilde
kompanze edilmiş iletkenliği hesaplamak için kullanılır.
Eğer ölçülen değer başlangıç sıcaklığından düşükse ilk TC
kompanzasyon için kullanılır.
Eğer ölçülen değer bitiş sıcaklığından yüksekse son TC
kompanzasyon için kullanılır.
Otomatik
kalibrasyon
sırası
TC eğrisi kullanıcı tarafından tanımlanan bir sıcaklık aralığı üzerinden
otomatik olarak kaydedilir. Başlangıç ve son sıcaklıklar arasındaki sıcaklık 5
eşit bölüme bölünür.
Sıcaklık aralığı 20°C'den daha yüksek olmalıdır ve referans sıcaklığını
kapsamalıdır.
Örnek: Referans sıcaklığı 25°C, başlangıç sıcaklığı 18°C ve son sıcaklık 50°C.
56
11 Kalibrasyon
Sıcaklığın değişim hızı aşağıdakileri aşmamalıdır;
- harici sıcaklık sensörü için 10°C / dk ve
-
Gereksinimler
dahili sıcaklık sensörü için 1°C / dk.
- Enstrüman için besleme gerilimi bulunmalıdır. Bakınız Bölüm 7 "Kurulum",
sayfa 25.
- Sensör transmittere bağlanmalıdır (ayrık versiyon için geçerlidir).
- Transmitter ölçüm modundadır.
✱ İletkenlik sensörünü ölçülecek örnek çözeltiye daldırın.
✱ PGM tuşuna basın (3 saniyeden daha uzun).
✱
veya
tuşuna basarak KALİBRASYON SEVİYESİ'ni seçin;
seçimi onaylamak için PGM tuşuna basın.
✱
veya
tuşuna basarak DOĞRUSAL OLMAYAN
SICAKLIK KATSAYISI seçin; seçimi onaylamak için PGM
tuşuna basın.
57
11 Kalibrasyon
✱ Başlangıç sıcaklığını girmek için
basarak girişi onaylayın.
veya
tuşuna basın; ve
PGM
tuşuna
Başlangıç sıcaklığı referans sıcaklığından (25.0°C) daha düşük olmalıdır.
✱ Bitiş sıcaklığını girmek için
basarak girişi onaylayın.
veya
tuşuna basın; ve
PGM
tuşuna
Son sıcaklık başlangıç sıcaklığından en az 20°C fazla olmalıdır.
Transmitter sabit sıcaklık noktaları kendi başına tanımlayacaktır. LC ekranda
şunlar görünür:
- üst kısımda (1): sonraki hedef sıcaklık (yanıp söner).
- alt kısımda (2): mevcut sensör sıcaklığı (sabit)
(1)
(2)
✱ Örnek ortamı yanıp sönen sıcaklığın üstüne/altına gelinceye kadar ısıtın.
58
11 Kalibrasyon
Sonraki hedef sıcaklık yanıp sönerek gösterilir.
Kalibrasyon sırasında örnek çözelti için sıcaklık değişim hızı dış
kısımda sıcaklık sensörü bulunan cihaz için 10°C/dk dan fazla
olmamalıdır veya iç kısımda sıcaklık sensörü bulunan cihaz için
1°C/dk dan fazla olmamalıdır.
Hedef sıcaklıklardan birisine ulaşıldığında bunu belirten ekran
göstergesi sabitleşir (yanıp sönmez).
✱ Örnek ortamı yanıp sönen sıcaklığın üstüne/altına gelinceye kadar ısıtın.
✱ Cihaz sıcaklık katsayısının hepsini belirleyinceye kadar prosedürü tekrar edin.
LC ekran şimdi elde edilen sıcaklık katsayısını gösterir (%/°C).
✱ Hesaplanan sıcaklık katsayısını kabul etmek için PGM tuşuna basın (en az 3
saniye) veya değeri reddetmek için EXIT tuşuna basın.
Transmitter kalibrasyon modundadır.
✱ EXIT tuşuna basın.
Transmitter şimdi ölçüm modundadır ve referans çözeltisinin
kompanze edilmiş iletkenliğini gösterir.
59
12 Bakım
12.1 İletkenlik sensörünün temizlenmesi
Çözücüleri kullanmayın.
Çıkarması zor tortular ve birikintiler seyreltik hidroklorik asit ile
yumuşatılarak çıkartılabilir.
Güvenlik yönetmeliğine dikkat edin!
Birikintiler
60
Sensör bölümü üzerinde oluşan birikintiler yumuşak bir fırça ile çıkartılabilir
(Örneğin bir şişe fırçası).
13 Arıza ve bozuklukların giderilmesi
Hata
olasılıkları
t
Problem
Olası sebep
Çözüm
Ölçüm görünmüyor
veya
akım çıkışı görünmüyor
Besleme gerilimi
yok
Besleme gerilimini ve
terminalleri kontrol edin.
görünen ölçüm 000
veya
Akım çıkışı 4 mA
Sensör ortama
daldırılmamış,
hazne seviyesi çok
düşük
Rezervuarı doldurun.
akış yuvası
tıkanmış
akış yuvası temizlenmeli
Sensör arızalı
Bakınız "Cihazın kontrolü",
Sayfa 61.
sensör yeterince
derine daldırılmamış
rezervuarı doldurun.
yetersiz karıştırma
yeterince karıştırın;
sensör için: Akış için her
yönden yaklaşık 5mm boş
alan bulunmalıdır.
hava kabarcıkları
Montaj alanını kont. edin
yanlış veya stabil
olmayan ölçüm
görünüyor
Görünen ölçüm değeri;
8888,
Sıcaklık gösterimi
"ok",
yanıp sönüyor
İletkenlik ölçümü
aralığı hedefin dışına
çıkıyor veya iletkenlik
ölçümü probu arızalı
Bakınız "Genel", sayfa 18.
Uygun ölçüm aralığı
seçin.
- İletkenlik ölçüm
transmitterini
değiştirin.
8888, yanıp sönüyor
Görünen ölçüm değeri; Sıcaklık ölçüm aralığı
8888,
dışına çıkılmış veya
sıcaklık gösterimi
sıcaklık sensörü kısa
devre yapmış ya da
arızalı
Ölçüm ortamının
sıcaklığı 0...150°C
aralığında olmalıdır.
İletkenlik ölçüm
transmitterini değiştirin.
Cihazı tamire gönderin.
13.1 Cihazın kontrol edilmesi
Genel
Cihaz fabrikada kalibre edilir ve bakım gerektirmez. Yine de sebebi belli
olmayan ölçüm sapmaları görünürse transmitter aşağıdaki şekilde test
edilebilir.
61
13 Arıza ve bozuklukların giderilmesi
13.1.1 Döngü direnci testi
Direnç çevrimi
pozisyonu
Kalibrasyon sırasında hücrenin hassas parçasına dokunmayın
veya bunu herhangi bir yüzey üzerine koymayın. Aksi halde ölçüm
yanlış olacaktır.
R
✱ Hücre içerisinden bir kablo geçirin (şekle bakın).
✱ R rezistörünü kabloya bağlayın.
Direncin
hesaplanması
Döngü direncini hesaplama formülü:
R=
N2· K
R = Döngü direnci
Lf
N = Dönüş sayısı
K = Hücre sabiti
Lf = Gerekli görünüm (S/cm olarak)
Not:
-3
1 mS/cm = 1·10 S/cm
1 µS/cm = 1·10-6 S/cm
49 mS e kadar değerleri görüntülemek için 1 dönüşü tamamlamalıdır.
50 mS üzerindeki değerleri görüntülemek için 3 dönüşü tamamlamalıdır.
Cihazın hücre sabiti 6.25 1/cm dir.
Örnek 1
Ölçüm transmitteri 20 mS göstermesi için:
12 x 6.25 [1/cm]
= 312.5 Ω
R = 20·10-3 S/cm
20 mS/cm görünümünü elde etmek için döngü direnci (1 dönüşlü) 312.5 Ohm
dirence sahip olmalıdır.
62
13 Arıza ve bozuklukların giderilmesi
Örnek 2
Ölçüm transmitteri 500 mS göstermesi için:
32 x 6.25 [1/cm]
= 112.5 Ω
R=
500·10-3 S/cm
500 mS/cm görünümünü elde etmek için döngü direnci (3 dönüşlü) 112.5 Ohm
dirence sahip olmalıdır.
Önceden
hesaplanan
değerler
Test sırası
Gerekli görünüm
Dönüş sayısı
Gerekli direnç
0 µS/cm
0
direnç yok
625 µS/cm
1
1000 Ω
1000 µS/cm
2000 µS/cm
5000 µS/cm
10 mS/cm
1
1
1
1
6250 Ω
3125 Ω
1250 Ω
625 Ω
20 mS/cm
50 mS/cm
1
3
312.5 Ω
1125 Ω
100 mS/cm
3
562.5 Ω
200 mS/cm
500 mS/cm
1000 mS/cm
2000 mS/cm
3
3
3
3
281.3 Ω
112.5 Ω
56.3 Ω
28.1 Ω
✱ Test direncini hesaplayın.
✱ Cihazı bağlayın, Bakınız, Bölüm 7 “Kurulum”, sayfa 25.
✱ İlgili ölçüm aralığını seçin, Bakınız , Bölüm 10.6.1 "İLETKENLİK
GİRİŞİ", sayfa 37 -> ARALIK 1 — 4
✱ TC (Sıcaklık katsayısını) 0%/°C olarak ayarlayın. Bakınız, Bölüm 10.6.1
"İLETKENLİK GİRİŞİ", Sayfa 37 -> SICAKLIK KATSAYISI.
✱ Döngü direncini şekilde görüldüğü uygulayın.
63
13 Arıza ve bozuklukların giderilmesi
13.1.2 Referans sıvısı testi
Test çözeltisine
daldırın
Test sırası
✱ Yeterli boyuttaki bir kap içinde iletkenlik test çözeltisini hazırlayın.
✱ Cihazı bağlayın, Bakınız, Bölüm 7 “Kurulum”, sayfa 25.
✱ İletkenlik test çözeltisi için uygun ölçüm aralığını seçin, Bakınız, Bölüm
10.6.1 "İLETKENLİK GİRİŞİ", sayfa 37-> ARALIK 1 — 4
✱ TC (Sıcaklık katsayısını) 0%/°C olarak ayarlayın. Bakınız, Bölüm 10.6.1
"İLETKENLİK GİRİŞİ", Sayfa 37 -> SICAKLIK KATSAYISI.
✱ Hücreyi kaba daldırın ve ölçüm sırasında hareket ettirmeyin.
64
13 Arıza ve bozuklukların giderilmesi
13.1.3 Referans ölçümü enstrüman testi
Test çözeltisine
daldırın
Test sırası
✱ Yeterli boyuttaki bir kap içinde iletkenlik test çözeltisini hazırlayın.
✱ Cihazı bağlayın, Bakınız, Bölüm 7 “Kurulum”, sayfa 25.
✱ İletkenlik test çözeltisi için uygun ölçüm aralığını seçin, Bakınız, Bölüm
10.6.1 "İLETKENLİK GİRİŞİ", sayfa 37-> ARALIK 1 — 4
✱ TC (Sıcaklık katsayısını) 0%/°C olarak ayarlayın. Bakınız, Bölüm 10.6.1
"İLETKENLİK GİRİŞİ", Sayfa 37 -> SICAKLIK KATSAYISI.
✱ Referans enstrümanı için sıcaklık katsayısını 0%/°C olarak ayarlayın
(referans enstrümanı için işletme talimatlarına bakın). Bu mümkün
olmadığında örnek sıvı referans esntrümanı için referans sıcaklığına
getirilmelidir.
✱ Test edilen hücreyi ve referans enstrümanı için olan hücreyi kaba daldırın
ve ölçüm sırasında hareket ettirmeyin.
✱ Teste tabi tutulan enstrümanın ve referans enstrümanının çıkışı ve
görünümü kabul edilen tolerans limitleri içerisinde eşleşmelidir.
65
14 Ek
14.1 Konfigürasyon öncesinde
Eğer enstrüman parametrelerinin bir sayısının enstrümanda değiştirilmesi
gerekiyorsa o halde bunların aşağıdaki tabloda not edilmesi ve daha sonra
verilen sırada bu parametrelerin düzenlenmesi önerilmektedir.
Aşağıdaki liste değiştirilebilir parametrelerin maksimum sayısını
göstermektedir.
Konfigürasyona bağlı olarak bu parametrelerden bazıları
görünmeyecektir. Örneğin sizin enstrümanınız için değiştirilemez
(düzenlenemez).
Parametre
İletkenlik girişi
Aralık 1
Sıcaklık
kompanzasyonu
Sıcaklık katsayısı 1
Referans sıcaklığı
Relatif hücre sabiti
Montaj faktörü
Konsantrasyon
ölçümü
Offset
Filtre zamanı
Kalibrasyon aralığı
İletkenlik çıkışı
Sinyal tipi
66
Seçim / değer aralığı
Fabrika ayarı
0 — 500 µS/cm
0 — 1000 µS/cm
0 — 2000 µS/cm
0 — 5000 µS/cm
0 — 10 mS/cm
0 — 20 mS/cm
0 — 50 mS/cm
0 — 100 mS/cm
0 — 200 mS/cm
0 — 500 mS/cm
0 — 1000 mS/cm
0 — 2000 mS/cm (komp. edilmemiş)
Yeni ayar
Sayfa
37
doğrusal
doğrusal olmayan
doğal su
0.0 ... 5.5%/°C
15.0 ... 25.0 ... 30°C
80.0 — 100.0 — 120.0%
80.0 — 100.0 —120.0%
Fonksiyon yok
NaOH
HNO3
Müşteriye özel
37
37
37
37
37
-200 ... 0 ... +200 mS/cm
00:00:00 — 00:00:25 SA:DK:SN
0 — 999 gün
38
38
38
0 — 20 mA
4 — 20 mA
20 — 0 mA
20 — 4 mA
0 — 10 V
2 — 10 V
10 — 0 V
10 — 2 V
38
37
14 Appendix
Parametre
Ölçekleme başlangıcı
Ölçekleme bitişi
Alarm sırasında
Kalibrasyon sırasında
Güvenli değer
Manüel mod
Manüel değer
Sıcaklık girişi
Birim
Ölçüm modu
Manüel değer
Offset
Filtre zamanı
Sıcaklık çıkışı
Sinyal tipi
Ölçekleme başlangıcı
Ölçekleme bitişi
Alarm sırasında
Seçim / değer aralığı
Fabrika ayarı
0 — 90% = 4 mA (Örn.)
aralığın
100 — 10% = 20 mA (Örn.)
aralığın
düşük
yüksek
güvenli değer
hareketli
donmuş
güvenli değer
0.0 ... 4.0 ... 22.0 mA
kapalı
açık
0.0 ... 4.0 ... 22.0 mA
Yeni ayar
Sayfa
38
38
39
39
39
39
39
°C
°F
Sensör
manüel
-20.0 ... 25 ... 150°C
-15.0 ... 0.0 ... +15°C
00:00:00 — 00:00:01 — 00:00:25
SA:DK:SN
39
0 — 20 mA
4 — 20 mA
20 — 0 mA
20 — 4 mA
0 — 10 V
2 — 10 V
10 — 0 V
10 — 2 V
-20.0 ... 183°C = 4 mA
(0 ... 90% aralık açıklığı)
-3 ... 150 ... 200°C = 20 mA
(100 ... 10% aralık açıklığı)
düşük
yüksek
güvenli değer
38
39
39
39
39
38
38
38
67
14 Ek
Parametre
Kalibrasyon sırasında
donmuş
Seçim / değer aralığı
Fabrika ayarı
hareketli
güvenli değer
Güvenli değer
0.0 ... 4.0 ... 22.0 mA
Manüel mod
kapalı
açık
Manüel değer
0.0 ... 4.0 ... 22.0 mA
Binary çıkış 1 veya binary çıkış 2
Fonksiyon
Fonksiyon yok
İletkenlik MIN kontağı
İletkenlik MAX kontağı
İletkenlik LK1
İletkenlik LK2
Sıcaklık MIN kontağı
Sıcaklık MAX kontağı
Sıcaklık LK1
Sıcaklık LK2
Kalibrasyon zamanlayıcısı
Alarm
Yeni ayar
Sayfa
38
38
38
38
41
Limit değeri
Histerezis
Aralık bırakma
Manüel mod
-20.0 — 9999.0
0.0 — 0.5 — 999.0
0.0 — 999.0
kapalı
açık
42
42
42
42
“Tut” için
aktif değil
aktif
donmuş
aktif değil
aktif
donmuş
42
Alarm/kalibrasyon için
Açılış gecikmesi
Kapanış gecikmesi
Darbe süresi
Binary giriş
Fonksiyon
Seyreltme fonksiyonu
İndirgeme
Doz ayarlama zamanı
Kilit zamanı
68
42
00:00:00 — 01:00:00
SA:DK:SN
00:00:00 — 01:00:00
SA:DK:SN
00:00:00 — 01:00:00
SA:DK:SN
42
Fonksiyon yok
Tuş kilidi / tut
Ölçüm aralığı / sıcaklık
katsayısı
Seyreltme fonksiyonu
43
0 — 10 — 50%
00:00:00 — 00:01:00 — 18:00:00
SA:DK:SN
00:00:00 — 00:01:00 — 18:00:00
SA:DK:SN
43
43
42
42
43
14 Ek
Parametre
Cihaz verisi
Dil
Karşıtlık
Aydınlatma
LCD ters
Seçim / değer aralığı
Fabrika ayarı
Yeni ayar
Sayfa
Almanca
Türkçe
İngilizce
Fransızca
İtalyanca
Felemenkçe
Lehçe
Rusça
İsveççe
İspanyolca
44
0 — 6 — 11
kapalı
açık
çalışma sırasında
kapalı
açık
44
44
44
69
JUMOGmbH
GmbH&&Co.
Co.KG
KG
JUMO
Gönderi
adresi:
Mackenrodtstraße 14,
Gönderi
adresi:
JUMO
GmbH
& Co. KG
36039
Almanya
Delivery address:Mackenrodtstraße
36039Fulda,
Fulda,14,
Almanya
Posta
adresi:
36035
Fulda,
36039
Fulda,
Germany
Posta adresi:
36035 Fulda,Almanya
Almanya
Telefon:
+49Fulda,
661 6003-0
Postal
address: 36035
Germany
Telefon:
+49
661
6003-0
Faks:
6003-607
Phone:
+49+49
661 661
6003-0
Faks:
+49 661 6003-607
E-mail:
[email protected]
Fax:
+49 661 6003-607
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.jumo.net
e-mail:
[email protected]
Internet:
www.jumo.net
Internet:
www.jumo.net
JUMO
ÖlçüÖlçü
Sistemleri
ve Otomasyon
San.San.
ve Tic.
Ltd. Ltd.
Şti. Şti.
JUMO
Sistemleri
ve Otomasyon
ve Tic.
Adres:
Baraj
Yolu
Cad.
Ataşehir
TEM
Yanyol,
JUMO
Instrument Co.
Ltd.Yolu Cad. Ataşehir
JUMO Process
Control, Inc.
Adres:
Baraj
TEM Yanyol,
Sok.Sok.
Darende
İş
Merkezi
No:17
D.4 D.4
JUMO House Burak
8 Technology
Boulevard
Burak
Darende
İş Merkezi
No:17
Temple Bank, Riverway
Canastota,
NY
13032,
Dudullu
Ümraniye
İstanbul,
Türkiye
Dudullu
Ümraniye
İstanbul,
Türkiye USA
Harlow,
Essex
CM
20
2TT,
UK
Phone:
315-697-JUMO
Telefon:
455 8652
Telefon: 02160216
455 8652
Phone: +44 1279
635533
1-800-554-JUMO
Faks:
0216
455
8135
0216 455 8135 Fax:
Fax: Faks:
+44 1279 635262
315-697-5867
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected] e-mail: [email protected]
e-mail:
[email protected]
İnternet:
www.jumo.com.tr
Internet:
www.jumo.com.trInternet: www.jumo.us
Internet:
www.jumo.co.uk

Benzer belgeler