Uz.Dr. Mehmet Alper SALMAN

Yorumlar

Transkript

Uz.Dr. Mehmet Alper SALMAN
Uz.Dr. Mehmet Alper SALMAN
Doğum Tarihi : 24.07.1967
Doğum Yeri
: Ankara
Eğitim Bilgileri
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Uzmanlık
Anabilim Dalı
: Alparslan İlkokulu, Ankara (1973-1978)
: Ankara Atatürk Anadolu Lisesi (1978-1982)
: Ankara Fen Lisesi (1982-1985)
: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1985-1991)
: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1995-2001) Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Üyesi olduğu Mesleki Kuruluşlar
Hacettepe Anestezi Derneği
European Sosciety of Anaesthesiology
Tez
Polihidroksibütirat Mikrokürelere Enkapsüle Tramadolün Ratlarda Epidural Analjezik Etkisi
Bilimsel Etkinlikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V. Kış Sempozyumu, Uludağ, Bursa 1995
XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul 1996
VI. Kış Sempozyumu, Uludağ, Bursa, 1996
Karaciğer ve Anestezi Sempozyumu, Girne 1997
9th Intensive Care Symposium, İstanbul 1997
3. Toksikoloji Derneği Bilimsel Toplantısı, Gölcük 1997
XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Bursa 1997
Ortopedik Anestezi Sempozyumu, Erzurum, 1998
10th Intensive Care Symposium, İstanbul 1998
XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 1998
5th European Society of Anaesthesia Annual Meeting, Amsterdam 1999
XVIII. European Society of Regional Anaesthesia Annual Meeting, Istanbul 1999
21st European Academy of Anaesthesia Annual Meeting, Budapeşte, 1999
XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin 1999
Dokuz Eylül Anestezi Günleri, Postoperatif Ağrı ve Hasta Kontrollü Analjezi Sempozyumu ve Eğitim
Programı, İzmir, 2000
12th Intensive Care Symposium, İstanbul 2000
Deprem ve Travma Sempozyumu, Ankara 2000
XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kuşadası Aydın 2000
7th European Society of Anaesthesia Annual Meeting, Göteborg 2001
7. Toksikoloji Derneği Bilimsel Toplantısı, Kocaeli 2001 2nd World Congress of World Institute of Pain,
İstanbul 2001
XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kemer Antalya 2001
Ağrı Eğitim Seminerleri, Ankara 2002
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Society for Ambulatory Anesthesia 17th Annual Meeting, Orlando Florida USA 2002
8. Toksikoloji Derneği Bilimsel Toplantısı, Ankara 2002 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti,
XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi. Belek / Antalya 2002
X. Kış Sempozyumu, Uludağ, Bursa 2003
14th International Intensive Care Symposium İstanbul 2003
6. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul 2003
European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy XXII. Annual Congress St. Julian Malta
2003
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti, XXXVII. Ulusal ve II. Uluslararası Kongresi. Belek /
Antalya 2003
Anestezi ve Ranimasyon Uzmanları Derneği, Travma ve Anestezi Sempozyumu, Ürgüp / Nevşehir
2004
Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of
Anaesthesiology. Lizbon, Portekiz. 5-8 Haziran 2004
Katıldığı Bilimsel ve Mesleki Kurslar
1. Türk Anetseziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlar Derneği I. Kategori Anestezi Kursu İstanbul 1997
2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlar Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Ankara 2000
3. Obstetrik Anestezi ve Analjezi Kursu Ankara 2001
4. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Becerileri Semineri Ankara 2002
5. Klinik EnteralParenteral Nütrisyon Derneği, Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu, Konya 2003
6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Eğitmen Kursu Sertifikası Ankara
2003
Yayınlar
•
•
•
•
•
•
•
•
Coşkun F, Kılıç A, Salman A, Gözaçan A, Başgül E. Sezaryen operasyonlarında bupivakain ile
preoperatif ve postoperatif yara infiltrasyonunun postoperatif ağrı üzerine etkisi. MN Klinik Bilimler
1996; 2/4: 1-3.
Coşkun F, Kılıç A, Kahraman S, Salman A, Gürsel S, Aypar Ü. Laryngeal mask airway application in
short surgical procedures under general anaesthesia. Gynecol Obstet Reprod Med 1996; 2: 19-21.
Çeliker V, Salman A, Aypar Ü. Sevoflorane versus halothane in tonsillectomy and adenoidectomy
operations in children Medical Research 1999; 17(3): 125-88.
Salman MA, Yücebaş ME, Coşkun F, Aypar Ü. Day-case laparoscopy: a comparison of prophylactic
opioid, NSAID or local anaesthesia for postoperative analgesia. Acta Anaesthesiol Scand 2000; 44:
536-42.
Coşkun F, Salman MA. Anesthesia for operative endoscopy. Current Opinion in Obstetrics and
Gynecology 2001; 13: 371-6
Salman MA, Sahin A, Onur MA, Öge K, Kassab A, Aypar Ü. Tramadol Encapsulated into
polyhydroxybutyrate microspheres: in vitro release and epidural analgesic effect in rats. Acta
Anaesthesiol Scand 2003; 47: 1006-1012.
Şahin A, Doğan T, Salman MA, Canbay Ö, Gözaçan A, Aypar Ü. Kliniğimizde uygulanan fiberoptik
trakeal entübasyonların retrospektif değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi 2003; 11(2):141 - 146.
Dal D, Çeliker V, Özer E, Başgül E, Salman MA, Aypar Ü. Induced hypotension for tympanoplasty: a
comparison of desflurane, isoflurane and sevoflurane. Eur J Anaesthesiol. 2004 Nov; 21(11):902-6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sahin A, Salman MA, Erden IA, Aypar U. Upper cervical vertebrae movement during intubating
laryngeal mask, fibreoptic and direct laryngoscopy: a video-fluoroscopic study. Eur J Anaesthesiol.
2004 Oct;21(10):819-23.
Dal D, Salman MA, Salman AE, İskit AB, Aypar Ü. Kimyasal ağrı modelinde farklı tramadol dozlarının
ve NOS inhibitörlerinin etkileşimi Anestezi Dergisi 2004; 12(2): 135-138.
Sarıcaoğlu F, Dal D, Salman AE, Atay A, Doral MN, Salman MA, Kılınç K, Aypar Ü.The effect of n-acetyl
cystein infusion to tourniquet induced ischemia-reperfusion injury in arthroscopic knee surgery Acta
Anesthesiologica Scandinavicana 2005; 49 (6): 847-51.
Akıncı SB, Salman MA, Kanbak M, Bağçecik Öz G, Aypar Ü. Yoğun bakım hastalarında periferik venöz
basınç - santral venöz basınç uyumunu etkileyen faktörler.
Anestezi Dergisi 2005; 13(1): 48-52.
Akıncı SB, Salman MA, Kanbak M, Bağçecik Öz G, Aypar Ü. Pozitif end ekspiratuar basınç
uygulamasının santral venöz basınç - periferik venöz basınç uyumuna etkileri. Anestezi Dergisi 2005;
13(1): 53-56.
Sahin A, Salman MA, Salman AE, Aypar U. Effect of body temperature on peripheral venous pressure
measurements and its agreemeet with central venous pressure in neurosurgical patients Journal of
Neurosurgical Anesthesiology. 2005 Apr;17(2):91-6.
Sahin A, Salman MA, Salman AE, Aypar U. Effect of catheter site on the agreement of peripheral and
central venous pressure measurements in neurosurgical patients. Journal of Clinical Anesthesia. 2005
Aug;17 (5):348-52.
Salman AE, Dal D, Salman MA, Iskit AB, Aypar U. The effect of ketamine on acute muscular ischaemia
reperfusion in rats. European Journal of Anaesthesiology. 2005 Sep;22 (9):712-6.
Dal D, Salman MA, Salman AE, Iskit AB, Aypar U. The involvement of nitric oxide on the analgesic
effect of tramadol. Eur J Anaesthesiol. 2006 Feb;23(2):175-7.
Kitap Bölümü:
Kardiyopumoner Resüsitasyon Dr. Fehmi Coşkun, Dr. M. Alper Salman Acil Durumlarda Tanı ve
Tedavi 2. Baskı Hekimler Yayın Birliği Ankara, 1999
Beyin ve spinal kordun fizyolojisi ve metabolizması. Çeviri M. Alper Salman. Nöroanestezi El Kitabı.
Üçüncü Baskı. Güneş Kitabevi Ankara, 2003
Kafa travmasında anestezik yaklaşım. Çeviri M. Alper Salman. Nöroanestezi El Kitabı. Üçüncü Baskı.
Güneş Kitabevi Ankara, 2003
Epileptik hastalar ve epilepsi cerrahisi. Çeviri M. Alper Salman. Nöroanestezi El Kitabı. Üçüncü Baskı.
Güneş Kitabevi Ankara, 2003
Kan-Beyin Bariyerinin bozulması. Çeviri M. Alper Salman. Nöroanestezi El Kitabı. Üçüncü Baskı.
Güneş Kitabevi Ankara, 2003
Lokal Anestetikler. Dr. M.Alper Salman Diş Hekimliği ve Anestezi Editör Prof. Dr. Ülkü Aypar. Nobel
Tıp Kitabevleri. Ankara, 2005
Jinekolojik endoskopilerde anestezi. Dr. Fehmi Coşkun, Dr. M. Alper Salman. Jinekolojik ve
Obstetrikal Anestezi. Editör Prof. Dr. Haldun Güner Güneş Kitabevi Ankara, 2005
Nöroanestezi. Altan Şahin, M. Alper SALMAN. Ülkü Aypar. Temel Nöroşirurji. Editör: Kaya Aksoy.
Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. Buluş Matbaacılık, Ankara, 2005.
Bildiriler
Ulusal Bildiriler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Coşkun F, Kılıç A, Salman A, Gözaçan A, Başgül E .Sezaryen operasyonlarında bupivakain ile
preoperatif ve postoperatif yara infiltrasyonunun postoperatif ağrı üzerine etkisi. VI. Kış
Sempozyumu, Uludağ, Bursa 1996
Öcal T, Kanbak M, Başgül, E, Coşkun F, Şahin A, Salman A, Aypar Ü.Konjenital metabolik hastalıklarda
karaciğer transplantasyonu. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 1998
Çeliker V, Salman A, Aypar Ü. Çocuklarda tonsillektomi ve/veya adenoidektomi ameliyatlarında
sevofluran ile halotan anestezisinin karşılaştırılması. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kongresi, Antalya 1998
Göl A, Kanbak M, Salman MA, Büyükaşık Y, Aypar Ü. Kardiyak cerrahide akut normovolemik
hemodilüsyonun hemoreolojik etkisi. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin
1999 (Sözlü sunu yarışma 3. lüğü)
Şahin A, Öge K, Salman A, Benli K, Aypar Ü.Uyanık kraniyotomilerde skalp bloğu ve bilinçli sedasyon.
XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kuşadası 2000 (Sözlü sunu yarışması)
Kanbak M, Öç B, Salman MA, Öcal MT. Koroner arter cerrahisinde nitrogliserin uygulanımında taze
donmuş plazma ve ATIII’ün heparin gereksinimi ve kanama üzerine etkisi. XXXV. Türk Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Kongresi, Kemer / Antalya 2001
Salman MA, Şahin A, Onur MA, Aypar Ü. Polihidroksibütirat mikrokürelere enkapsüle tramadolün
ratlarda epidural analjezik etkisi. XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kemer /
Antalya 2001 (Sözlü sunu yarışma 2. liği)
Dal D, ÇelikerV, Özer E, Salman MA, Aypar Ü. Kontrollü hipotansiyonda remifentanilin desfluran,
izofluran veya sevofluran ile birlikte kullanımının karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Cemiyeti, XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi. Kemer / Antalya 2002
Yükselen MA, Başgül E, Salman MA, Aypar Ü. Litotomi pozisyonunda uzamış cerrahi sonrası tek taraflı
kompartman sendromu. X. Kış Sempozyumu Uludağ
Dal D, Salman MA, Salman AE, İskit AB, Aypar Ü. Ketaminin ratlarda akut iskemi reperfüzyon hasarına
etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti, XXXVII. Ulusal ve II. Uluslararası Kongresi. Belek
/ Antalya 2003
Dal D, Salman MA, Salman AE, İskit AB. Aypar Ü. Tramadolün analjezik etkisinde nitrik oksit sentaz
inhibitörlerinin yeri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti, XXXVII. Ulusal ve II. Uluslararası
Kongresi. Belek / Antalya 2003
Şahin A, Salman MA, Salman AE, Aypar Ü. Kraniyotomilerde periferik venöz basınç ölçümüne kateter
yerinin ve vücut ısısının etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti, XXXVII. Ulusal ve II.
Uluslararası Kongresi. Belek / Antalya 2003
Salman N, Coşkun F, Salman MA, Salman AE. Aypar Ü. Günübirlik jinekolojik laparoskopide
remifentanil ve deksmedetomidinin derlenmeye etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Cemiyeti, XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi. Belek / Antalya 2004
Salman AE, Salman MA, Sarıcaoğlu F, Akıncı SB, Aypar Ü. Metilen mavisi ve lidokainin propofolün
enjeksiyon ağrısı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Cemiyeti, XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi. Belek / Antalya 2004
Akıncı SB, Salman MA, Kanbak M, Bağçecik Öz G, Aypar Ü. Yoğun bakım hastalarında periferik venöz
basınç - santral venöz basınç uyumunu etkileyen faktörler. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Cemiyeti, XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi. Belek / Antalya 2004
Uluslararası Bildiriler:
1. Çeliker V, Salman A, Aypar Ü. A comparison of halothane and sevoflorane for ambulatory anesthesia
in tonsillectomy and adenoidectomies in paediatric patients. 5th European Society of Anaesthesia
Annual Meeting, Amsterdam 1999
2. Göl A, Kanbak M, Salman MA, Büyükaşık Y, Aypar Ü. Haemorrheological effect of acute
normovolemic haemodilution and hydroxyethyl starch in cardiac surgery. 21st European Academy of
Anaesthesia Annual Meeting, Budapeşte, 1999
3. Salman MA, Yücebaş ME, Coşkun F. Day case laparoscopy: A randomized, double blinded
comparison of three pre-emptive analgesic methods. XVIII. European Society of Regional
Anaesthesia Annual Meeting, Istanbul 1999
4. Aybar F, Yiğit N, Salman MA, Yüce K, Ayhan A. Squamous cell carcinoma of the vulva: An analysis of
prognostic variables related to lymph node metastasis and survival. Seventh biennial meeting of the
international gynecologic cancer society. Rome, 1999
5. Salman MA, Yücebaş ME, Coşkun F Day case laparoscopy: A randomized, double blinded comparison
of three pre-emptive analgesic methods. 7th Euro Pain Conference on Pain Research, Istanbul 1999
6. Salman A, Sahin A, Onur MA, Aypar U. Epidural analgesic effect of tramadol encapsulated into
polyhydroxybutyrate microspheres in rats. 7th European Society of Anaesthesia Annual Meeting,
Göteborg 2001 Sahin A, Oge K, Salman A, Benli K, Aypar U. Conscious sedation and scalp block for
awake craniotomies. 7th European Society of Anaesthesia Annual Meeting, Göteborg 2001
7. Kanbak M, Öç B, Salman MA, Öcal MT.Effects of fresh frozen plasma and ATIII on heparin
requirement and coagulation in coronary artery surgery. 17th Annual Meeting of the European
Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists EACTA Dublin 2002
8. Dal D, Celiker V, Ozer E, Basgu E, Salman MA, Aypar U. Volatile agents during tympanoplasty:
Combination with remifentanil for controlled hypotension. Euroanesthesia 2003 Joint Meeting of
the European Society of Anaesthesiologists and EuropeanAcademy of Anaesthesiology Glasgow
Scotland 2003
9. Coskun F, Salman MA, Yapakci O, Aypar U. Cervical dilation in nulliparous women : comparison of
combined spinal-epidural and epidural analgesia. Euroanesthesia 2003 Joint Meeting of the
European Society of Anaesthesiologists and EuropeanAcademy of Anaesthesiology Glasgow
Scotland 2003
10. Sahin A, Salman MA, Erden IA, Aypar U Upper cervical vertebrae movement during intubating
laryngeal mask, fiberoptic and direct laryngoscopy: a video-fluoroscopic study. Euroanesthesia 2003
Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and EuropeanAcademy of
Anaesthesiology Glasgow Scotland 2003
11. Dal D, Salman MA, Salman E, Iskit AB, Aypar Ü. The involvement of nitric oxide on the analgesic
effect of tramadol. XXII Annual Congress of European Society of Regional Anaesthesia and Pain
Therapy Malta 2003
12. Saricaoglu F, Dal D, Salman E, Atay A, Doral M., Salman MA, Kilinç K, Aypar U The effect of n-acetyl
cystein infusion to tourniquet induced ischemia-reperfusion injury in arthroscopic knee surgery.
13th World Congress of Anaesthesiologists Paris 2004
13. Şahin A, Salman MA, Salman E, Aypar Ü. The agreement of peripheral and central venous pressure
measurements: the effect of catheter place in neurosurgical patients. Joint Meeting of the European
Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology. Lizbon, Portekiz. 5-8
Haziran 2004
14. Akıncı SB, Salman MA, Kanbak M, Bağçecik G, Aypar Ü. The effect of positive end expiratory pressure
on the agreement of peripheral and central venous pressures Joint Meeting of the European Society
of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology. Lizbon, Portekiz. 5-8 Haziran 2004
15. Salman EA, Dal D, Salman MA, İskit AB, Aypar Ü, The effect of ketamine on acute muscular ischemia
reperfusion in rats. Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European
Academy of Anaesthesiology. Lizbon, Portekiz. 5-8 Haziran 2004
16. Şahin A, Salman MA, Salman E, Aypar E. Effect of body temperature on peripheral venous pressure
measurement and its agreement with central venous pressure in neurosurgiacl patients. Joint
Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology.
Lizbon, Portekiz. 5-8 Haziran 2004
17. Yükselen MA, Salman MA, Öcal MT, Başgül E, Aypar Ü. Compartment syndrome as a complication of
lithotomy position in pediatric patients. Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists
and European Academy of Anaesthesiology. Lizbon, Portekiz. 5-8 Haziran 2004
18. Salman N, Coskun F, Salman MA, Salman AE, Aypar U. The effects of remifentanil and
dexmedetomidine on recovery in ambulatory gynecologic laparoscopies. Euroanaesthesia 2005 :
Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of
Anaesthesiology. Viyana, Avusturya. 28 - 31 Mayıs 2005

Benzer belgeler