serogrup dağılımı - Türkiye Milli Pediatri Derneği

Yorumlar

Transkript

serogrup dağılımı - Türkiye Milli Pediatri Derneği
Meningokok Aşısını
Her Çocuğa Yapalım mı?
Prof. Dr. Zafer Kurugöl
58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
22-26 Ekim 2014, Antalya
İnvaziv meningokok hastalığı (IMH)
 Önemli hastalık yüküne sahiptir
 Tedavi başlansa bile, hızlı progresyon
göstererek mortalite ile seyreder;
sekellere neden olabilir.
En yüksek vaka ölüm oranına sahip
enfeksiyon hastalığıdır.
Nelson Textbook of Pediatrics, 2011
İnvaziv meningokok hastalığı (IMH)
500.000 vaka
 Önemli hastalık
yüküne
50.000
ölümsahiptir
 Tedavi başlansa bile, hızlı progresyon
göstererek mortalite ile seyreder;
sekellere neden olabilir. %9-12
 En yüksek vaka ölüm oranına sahip
enfeksiyon hastalığıdır.
Nelson Textbook of Pediatrics, 2011
WHO. Weekly epidemiological record. August 24, 2010.
IMH - TAHMİN EDİLENDEN
YÜKSEK HASTALIK YÜKÜ
Gelişmekte
Her yıl dünyada
tahmin edilen invaziv
Tedaviye
rağmen
meningokok enfeksiyonu
olan ülkelerde
%20 
• Meningokokal menenjitte
fatalite oranı
1.200.000
vaka%10-20,
• ve
meningokoksemi
olgularında
%40
bunların 135.000’i
ölüm
ile
sonuçlanmaktadır.
IMH - TAHMİN EDİLENDEN
YÜKSEK HASTALIK YÜKÜ
Tedavisiz
Gelişmekte
Her yıl dünyada
tahmin
edilen
invaziv
%70-85
olan ülkelerde
fatalite
%20 
meningokok
enfeksiyonu
• Meningokokal menenjitte
fatalite oranı
1.200.000
vaka%10-20,
• ve
meningokoksemi
olgularında
%40
bunların 135.000’i
ölüm
ile
sonuçlanmaktadır.
Vaka/Ölüm Oranları
ABD (2001-2005)
Kaplan SL, Schutze GE, Leake JA, et al. Multicenter surveillance of invasive meningococcal infections in children. Pediatrics. 2006;118(4):e979-e984.
Meningokok hastalığı
Neredeyse çiçek kadar
öldürücü bir hastalık
Temte JL BMJ 2006
SEKELLER
%10-20
Nelson Textbook of Pediatrics, 2011; Krugman’s Infectious Diseases of Children, 2003
SEKELLER
%10-20
Stein-Zamir C, et al. Pediatr Infect Dis J. 2014 Jul; 33(7): 777-779.
IMH - Bildiklerimiz
 Önemli hastalık yüküne sahiptir,
(morbidite, mortalite, sekeller)
 İnvaziv meningokok hastalığı
herkesi, her yerde, her zaman tutabilir,
vakaların çoğu önceden sağlıklı
kişilerdir.
Bakır M. Hum Vaccin Immunother 2014;10:1721-24.
İnvaziv hastalık risk faktörleri
Vakaların sadece % 3’ünde risk faktörü
İnvaziv hastalık risk faktörleri
% 97’si önceden sağlıklı kişilerdir.
IMH - Bildiklerimiz
 İnvaziv meningokok hastalığı epidemiyolojisi
(insidansı, yaş dağılımı, serogrup dağılımı)
ülkeden ülkeye değiştiği gibi zaman içinde de
önemli değişiklikler gösterir.
Granoff DM, Gilsdorf JR. Neisseria meningitidis (Meningococcus). Nelson Textbook of Pediatrics, 2011;
929-935; Krugman’s Infectious Diseases of Children, 2003; Dinleyici EC, Ceyhan M.
Expert Rev Vaccines 2012; 11(5): 515-8.
N. Meningitidis serogrupları

Neisseria meningitidis

A, B, C, W-135, Y
Hangi aşı
IMH - serogrup dağılımı

Neisseria meningitidis

A, B, C, W-135, Y

Kapsüller İnvazif
polisakkaritlerinin
immunolojik
meningokok hastalığı
Hangi aşı
serogrup
reaktivitelerine
göre 13dağılımı
serogruba ayrılır
A, C
A, C
W135, A
A
B, C, W135
Incidence of meningococcal C disease in England and Wales by epidemiological year
Men C aşı between 1998-1999 and 2008-2009.
Campbell H et al. Clin. Vaccine Immunol 2010;17:840-847
Incidence of meningococcal C disease in England and Wales by epidemiological year
Men C aşı between 1998-1999 and 2008-2009.
Campbell H et al. Clin. Vaccine Immunol 2010;17:840-847
MenC aşısı-Toplumsal Bağışıklık Etkisi
İngiltere
Ulusal MenC
Aşılama
Programı
300
Yaş grupları
0 - 19 yaş
≥20 yaş
250
Vaka Sayıları*
200
150
Toplumsal
Bağışıklık
Etkisi
(Herd Effect)
100
50
0
0
1995
4
1996
8
1997
12
1998
16
1999
20
2000
24
2001
28
2002
32
2003
36
2004
Yıllar
MenC aşısının <18 yaş altı uygulanmasıyla diğer yaş gruplarında MenC konfirme vakalarda
azalma olmuştur
Trotter CL, et al. Lancet. 2004;364(9431):365-367.
Men A Konjuge aşısı (MenAfriVac)
(Kitlesel aşılama, 1-29 yaş)
WHO - Serum Institute of India işbirliği ile PsA-TT aşısı
MenAfriVac etkinliği
Figure 3. Incidence of reported cases of meningitis in Chad,
2009–12
MenAfrivac, serogroup A’ya bağlı invaziv meningokok hastalığının ve
taşıyıcılığın önlenmesinde çok etkili bulunmuştur.
Daugla DM, et al. Lancet 2014;383(9911):40-7.
Şili’de meningokok hastalığı
Şili’de meningokok hastalığı
Serogrup W 135 salgını
9 ay-5 yaş arası çocuklarda
MenACW-D (Menactra) uygulaması başlandı ve o tarihten beri
aşılanmış çocukların hiçbirinde W ilişkili meningokok
enfeksiyonu saptanmadı.
Borrow R et al. Poster presented at XIXth International Pathogenic Neisseria
Conference (IPNC),12-17 Oct 2014. Asheville, NC, USA
TÜRKİYE
Türkiye’de meningokok aşısını
(Konjuge menACWY aşısını)
her çocuğa yapalım mı?
Türkiye’de IMH epidemiyolojisi
• IMH insidansı
• Mortalitesi
• Yaş dağılımı
• Serogrup dağılımı
DSÖ’ne göre Türkiye ORTA endemisite kategorisinde bir ülkedir.
Jafri et al. Population Health Metrics 2013, 11:17; http://www.pophealthmetrics.com/content/11/1/17
2011 WHO Recommendations*
Routine immunisation recommended
•
High epidemic rates (>10 cases/100 000 population/year) IMD
•
Intermediate endemic rates (2–10 cases/100 000 population/year)
– Turkey is considered at moderate endemic risk for meningococcal disease**
•
In countries where the disease occurs less frequently (<2 cases per 100
000 population/year),
meningococcal
vaccination
is recommended for
Priority
countries
for
vaccine
defined risk groups
– children and young adults in closed communities, e.g. boarding schools or
military camps.
– Laboratory workers at risk of exposure to meningococci
– Travelers to high-endemic areas should be vaccinated against the prevalent
serogroup(s).
intervention are high- and moderateincidence countries where vaccine-
•
Meningococcal vaccination should be offered to all individuals suffering from
preventable serogroups predominate.
– immunodeficiency, including asplenia, terminal complement deficiencies, or
advanced HIV infection.
* WHO position paper November 2011-11-28
** SAGE Meningococcal background paper 2011
Türkiye’de serogrup dağılımı-değişimi (1974-2014)
Serogrup Dağılımı, N (%)
Yazar
Yıllar
Bölge
A
Berkman
Berkman
Tuncer
Elmastaş
?
Ceyhan
19741979
19801984
1987
19901994
19952005
20052006
Ankara
Ankara
33
(%29)
8
(%32)
-
B
53 (%46)
C
W
Y
X
NGa
Toplam
29
(%25)
4
(%16)
36
(%95)
36
(%88)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
0
(%0)
115
İzmir
1
(%2)
13
(%52)
4
(%5)
4
(%10)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Türkiye
%0.7
%31.1
0
%42.7
%2.2
0
%23.2
243
Ankara
25
41
Berkman E, Ozben G. Mikrobiyoloji Bülteni 1982;16:101-106.
Elmastas H, ark. T Klin Pediatri 1992;1:58-61;
Tüysüz B, ark. İst Çocuk Klin Derg 1992; 27: 32-35.
Ceyhan M, et al. Emerging Infectious Diseases 2008; 14: 1089-1096.
* Bakır M, ark. Yayınlanmamış derleme’den adapte edilmiştir.
Türkiye’de İMH epidemiyolojisi
Meningokok serogrup dağılımı
Türkiye (2005-2012)
A
W-135
B
%42.7
%17.6
C
Y
X
%35.1
%31.1
Ceyhan M, et al. Hum Vaccin Immunother. 2014, baskıda
NG
Meningokok serogrup dağılımı
Türkiye (2005-2012)
A
W-135
%56.1
%42.7
%17.6
W135, A
%7.3
B
%78
Y
%56.5
%35.1
%31.1
X
NG
%36.6
%6.5
%6.5
Ceyhan M, et al. Hum Vaccin Immunother. 2014, baskıda
C
ABD aşı şeması-2014
ABD aşı şeması-2014
IMH vakaları (ABD, 2002-2011)
MMWR, March 22, 2013, Vol 62, RR02; 1-22.
4.3
183/288
%66
%65
%30
2.6
0.4
IMH vakaları (ABD, 2002-2011)
MMWR, March 22, 2013, Vol 62, RR02; 1-22.
ABD
Y %21
%2
183/288
4.3
C %8%66
%33
%65 serogrup B
2.6
0.4
Serogrup B
%65
ABD
Y,C,W135
C, Y,W135
%36
%30
Türkiye
NG
Y
W135
C
B
A
Meningokok Serogrupları Karşılaştırması
MMWR, March 22, 2013, Vol 62, RR02; 1-22.
(ABD, Türkiye)
ABD
Y %21
%2
183/288
4.3
C %8%66
%33
Serogrup W135
%56
%64 serogrup B
2.6
0.4
Serogrup B
%65
B %7
A
%22
ABD
Y,C,W135
C, Y,W135
%36
%30
Türkiye
A, W135
%78
NG
Y
W135
C
B
A
Meningokok Serogrupları Karşılaştırması
MMWR, March 22, 2013, Vol 62, RR02; 1-22.
(ABD, Türkiye)
ABD
Y %21
%2
183/288
4.3
C %8%66
%33
Serogrup W135
%56
%64 serogrup B
2.6
0.4
Serogrup B
%65
B %7
A
%22
ABD
Y,C,W135
C, Y,W135
%36
%34
Türkiye
A, W135
%91
NG
Y
W135
C
B
A
KARAR SİZİN
 Ülkemizin güncel
epidemiyolojik verileri
(IMH insidansı,
serogrup dağılımı)
 DSÖ’nün önerileri
KARAR SİZİN
MENİNGOKOK HASTALIĞI
 Ülkemizin güncel
epidemiyolojik verileri
(IMH insidansı,
serogrup dağılımı)
 DSÖ’nün önerileri
 En yüksek vaka
ölüm oranına sahip,
 Kalıcı sekellere
neden olabilir (%33),
 Herkesi, her zaman,
her yerde tutabilir,
 Vakaların çoğu
önceden sağlıklı
kişilerdir (sadece
%3’ü risk grubunda)
Korunmak tüm çocukların hakkı

Benzer belgeler

Meningokok Aşıları - Sosyal Pediatri Derneği

Meningokok Aşıları - Sosyal Pediatri Derneği Charles W. Stratton, and Yi-Wei Tang. JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Jan. 2006, p. 222–224.)

Detaylı

İnvazif Meningokok Hastalıkları ve Korunma , Mehmet Ceyhan

İnvazif Meningokok Hastalıkları ve Korunma , Mehmet Ceyhan – Travelers to high-endemic areas should be vaccinated against the prevalent serogroup(s).

Detaylı

özel egeberk anaokulu

özel egeberk anaokulu ve hacca giden kişilere yapılan polisakkarit yapılı aşı bulunmaktaydı.Bu aşının küçük çocuk ve gençlerde yeterli etkinliği olmadığından rutin aşı programında kullanılmamaktaydı.Yeni ruhsat alan kon...

Detaylı