Teknoloji Transferi Kavramı - Teknoloji Transfer Platformu

Yorumlar

Transkript

Teknoloji Transferi Kavramı - Teknoloji Transfer Platformu
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
MERKEZLERİ PLATFORMU
Teknoloji Transferi Kavramı
Genel Algısı ve Ne, Nasıl ve
Niçin Yapılmalı…
Prof. Dr. A. Hamit Serbest
ÇÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - 1987
Adana ÜSAM – Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi - 2000
ÜSİMP – Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu - 2007
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
ÜSİMP – ÜYELER
Üyelerinin Kurumsal Deneyimlerinin Getirdiği Zenginlik
•
•
•
•
•
Ankara Sanayi Odası - ASO
Ege Bölgesi Sanayi Odası - EBSO
İstanbul Sanayi Odası - İSO
KOSGEB Başkanlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı - Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
•
•
•
•
•
•
•
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - TTGV
Türk Tekstil Vakfı
İvedik OSB - Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
9 Teknokent
4 STK
28 ÜSİ Merkezi
TOPLAM: 50 Kurumsal Üye
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
MİSYONU
• DURUMDAN VAZİFE ÇIKARAN – İŞGÜZAR???
• Bugüne Kadar Yaratılan Bilginin Paylaşılarak
Artmasını ve Yaygınlaşmasını Sağlamak
• Ülkemiz Bilim ve Teknoloji Dünyasında Yapısal
Gelişmelerin Sağlanması İçin
– Dönüşüm Süreçlerine Katkı Yapmak
– Farkındalık Yaratacak Etkinlikler Düzenlemek
– Ortak Akılla Öneriler Oluşturmak
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Teknoloji Transferi
Teknoloji Transfer Süreci
• Ülkeler, Üniversiteler ve Şirketler Arasında Yaşanır
– Beceri, Bilgi, Teknoloji, Üretim Yöntemi ve Olanakları
Aktarılmasını İçerir
• Amacı Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Daha Geniş Kitlelere
Ulaştırmak ve Böylece Gelişmelerin Hızlanarak Sürmesini
Sağlamaktır
• Gelecek Vaadeden Teknolojilerin Bulunması
• Geliştirilen Teknolojilerin Seri Üretime Sunulması
Technology Brokers (Teknoloji Aracısı, Komisyoncusu)
«teknoloji değerlemesi» yapar - erken aşama buluşların arasından
ticarileşmeye yatkın olanları seçebilir…
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Ticarileştirme
• Yeni bir ürün veya üretim yönteminin pazara
sürülmesi
• Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme ile
karıştırılır
•
•
•
•
Pazara Ne Zaman Çıkmalı?
Hangi Pazara veya Pazarlara Girilmeli?
Hangi Müşteri Grubu Hedef Alınmalı?
Hangi Profildeki Paydaşlarla Birlikte
Hareket Edilmeli?
• Nasıl Bir Pazarlama Planıyla???
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
TEKNOLOJİ/BİLGİ VE
EKONOMİ
Teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine
son 50 yıldaki etkisi
G.R. Mitchell,
“The Global
Context for U.S.
Technology
Policy”
– ABD
– Fransa
– Almanya
– İngiltere
– Japonya
%50
%76
%78
%73
%55
BUNA ÇİN’in DE EKLENMESİ GEREK…
6
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
BİLGİNİN ARTIŞ HIZI
Hal Varian and Peter Lyman (Ekonomist UC
Berkeley)
• Bir Yılda Tüm Dünyada Üretilen Özgün Bilgi
2000 - 2003
• Gazete, sinema, TV, radyo, haberleşme,
digital kayıtlar,…
• 2000 yılında 1.5 exabytes (1018)
• 2003 yılında 3.5 exabytes
• Yıllık Artış % 66
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
YARIŞ…
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
YENİLİK HUNİSİ
Schilling, 2008
Strategic Management of Technological Innovation
 3.000 Ham Fikirden 1 Tanesi Başarılı
 Yeni Ürün Elde Etme Şansı 1/3000
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
ABD /TR GERÇEKLERİ
TR
FİKİR
NİYE
NASIL
KİM İÇİN
…….
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
ABD
YAPILMASI
GEREKENLER
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
TERCİH GEREKİR Mİ?
• Arzı Pompalayarak Talep mi
Yaratacaksınız???
• Talebi Öne Sürerek Arzı mı
Artıracaksınız?
– Veya Arzın Şeklini mi
Değiştireceksiniz?
• Yoksa, İkisini Birlikte mi
Uygulayacaksınız????
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Türkiyede TT Süreçleri
 FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE
EĞİTİM HİZMETLERİ
 DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA
YÖNELİK HİZMETLER
 PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ
(ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ HİZMETLERİ)
 FİKRİ SANAYİ MÜLKİYET HAKLARI (FSMH)
YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ
 ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme,
Eğitim Hizmetleri
• Bilgilerin Güncellenmesi
• Tanıtım
• Eğitimler
– TTO Amacına Uygun
– Sanayinin İhtiyacına Uygun
• Eğitimi Kim Verecek, Ücret Alınacak mı?
• Öğretim Üyesinden Hizmet Alınabilir mi?
• OSB / Birebir Firma Ziyaretleri
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme,
Eğitim Hizmetleri
•
•
•
•
Öğretim üyeleri
Araştırma Görevlileri
Özel Durumlar Dışında Toplu Görüşmeler
TTO Çalışanlarının Eğitilmesi
– Bilgi
– Yaklaşım
– Güven
– Pazarlama ???
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme,
Eğitim Hizmetleri
• Haksız Rekabet…
• 2547, 657, … Yasalar Nedeniyle Teknokent
Mevzuatı Bir Çözüm
• Önceleri Üniversite Dernekleri, Vakıfları,
ÜSAMP, ….
• Öğretim Üyeleri – Kendi Geliştirdikleri «knowhow»ın ticarileştirilmesi için şirket sahibi veya
ortağı olabilir
• Ancak, bu şirketler bir arayüz işlevi görüyorsa
yasal değil!!!
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme,
Eğitim Hizmetleri
• Öğretim Üyeleri Meslek Onuruyla
Bağdaşmayacak Ortamlarda, Koşullarda
Çalışmak Zorunda Bırakılmamalı
• Öğretim Üyesi ve Sanayici Karşılıklı Güven ve
Saygı İçeren Kurumsal Bir Ortam
• Taraflara Güvence
• Gerektiğinde Olumsuzlukları Üstlenmek
• Sürecin başından sonuna birlikte yaşanması
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme,
Eğitim Hizmetleri
•
•
•
•
•
Düzenlenen bilgilendirme etkinliği sayısı
Aktif katılım gösterilen etkinlik sayısı
Görüşülen araştırmacı sayısı
Düzenlenen eğitim sayısı
Düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı
• TTO çalışanlarının aldığı eğitim süresi
NİYE????
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Destek Programlarından
Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
• Başvurulan/Kabul edilen ulusal proje sayısı
• Başvurulan/Kabul edilen TÜBİTAK/SanTez/Kalkınma Ajansı/Diğer proje sayısı
• Kabul edilen ulusal projelerden ilgili üniversitenin
alacağı toplam bütçe
• Başvurulan/ Kabul edilen uluslararası proje sayısı
• İkili işbirlikleri/COST programları/AB Çerçeve
Programları
• Uluslararası projelerden ilgili üniversitenin alacağı
toplam bütçe
• Hibe destekli projelerden TTO geliri
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri
(ÜSİ Faaliyetleri)
• TTO ile sanayici arasında yapılan görüşme sayısı
• Düzenlenen proje pazarı/yarışması sayısı/Duyurulan proje sayısı
• Sanayi ile üniversite arasında yapılan kontratlı araştırma
sayısı/Toplam bütçesi/Yer alan toplam akademisyen sayısı
• Üniversite sanayi işbirliği içeren hibe destekli ulusal Proje
Sayısı/Bütçesi (TEYDEB, KOSGEB, SanTez vb)
• Üniversite sanayi işbirliği içeren hibe destekli uluslararası Proje
Sayısı/Bütçesi (AB ÇP, Eureka, vb)
• TTO bünyesinde kalan bütçe
• Ar-Ge projelerinden akademisyen/firma adına patent başvuru
sayısı
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri
(ÜSİ Faaliyetleri)
• Hibe Destekler – Sanayi Eş Finansmanı
–
–
–
–
TÜBİTAK
San-Tez
KOSGEB
Kalkınma Ajansı
• Teknokent Muafiyetleri
• ÖNCESİNDE GEREKENLER
– Maliyet Hesabı
– İnsan Kaynakları Yönetimi
– Kurumsallaşma / Profesyonelleşme
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
FSH’ların YÖNETİMİ VE
LİSANSLAMA HİZMETLERİ
Patent Ön Araştırmaları:
Kurumsal FSMH politikası:
FSMH Politikası Oluşturulması
FSMH Politikasının Yürütülmesi
FSMH Yönetimi:
Buluş Bildirimi
Buluş Patentlenebilirlik Çalışmaları
Buluşların Ticari Değerinin
Belirlenmesi
FSMH Başvuru Süreçleri
FSMH Portföy Yönetimi:
FSMH Veri Tabanı Oluşturulması
Patentlerin Bakımı
Patentlerin Ticari Değerinin
Belirlenmesi
Ticarileştirme Faaliyetleri
• Buluş ifşa sayısı
• Patent araştırması
sayısı
• Yapılan Ulusal /
Uluslararası / Triadik
Patent başvuru sayısı
• Tescil edilen toplam
patent sayısı
• Ticarileşen patent
sayısı
• Lisans sözleşme sayısı
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK
HİZMETLERİ
Firma Kurma/Şirketleşme
Projelerin
Değerlendirmesi
İş Planları
Hazırlanması
Şirketleşme desteği
Tekno-Girişim Yatırımları
Mentorluk
Kuluçkalık Hizmetleri
Teknopark
İş Geliştirme
• Öğrencilerin kurduğu
firma sayısı
• Öğretim elemanlarının
ortak olduğu firma sayısı
• Öğretim elemanlarının
kurduğu firma sayısı
(spin-off)
• TTO'nun ortak oldugu
spin off sirket sayısı
• Lisans ve hisse
satışından TTO'nun elde
ettiği gelir
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
TEKNOLOJİ TRANSFERİ
DÜNYASININ GERÇEĞİ
…Ürün/Hizmet
Dönüşüm
Aşaması
Pazara Hakimiyet
Pazara Yayılma
Büyüme Sermayesi
Ar - Ge
Pazar
Pazarda Tutunma
Pazara Giriş
İzin ve Mevzuat
Pazarlama/Satış Takımı
Mezuniyet
Ürün Deneme
Tez
Ürün Geliştirme
Yayın
SANAYİMİZ HANGİ
EVREDE YER ALACAK???
Prototip Deneme
Fikir Hakları
Risk Sermayesi
Teknik
Doğrulama
Prototip
İş Strateji Kanıtı
Bilimsel
Doğrulama
ÜNİVERSİTE
MİLAT
Risk Paylaşımı
SANAYİ
Risk Azaltma Süreci
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Ticari Değer
Akademik Değer
Rekabet Öncesi
BİLGİNİN ÜRÜN/HİZMETE
DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Risk Paylaşımı…
Kurumsal Bir İlişki Ama Özde Bireyler Arası İlişkiden İbaret….
Göreceli
Daha Nezih
Daha Esnek
Daha Rahat
Riski Az
Kendini
Kaptırırsan!!!!
SİZ NEREDE
YER ALMAK
İSTİYORSUNUZ?
Daha Acımasız
Daha Rekabetçi
Risk Daha Fazla
Karşılığı da O Kadar…
Dayanabilirsen…
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Türkiye Bu Süreçlerde Daha Yeni Sayılsa da Milattan Önce
Dediğimiz Bölgede Çok Şey Yaptı ve Çok Şey öğrendi…
Bedelini Ödeyerek!!!!
NELER
ÖĞRENDİK???
1970 – 1980
1980 – 1990
1990 – 2000
2000 ve Sonrası…
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
ARAYÜZ GEREKİYOR…
Aynı anne-babadan olan
iki çocuk…
Birisi İşinsanı
Diğeri Sanatçı/Biliminsanı
Aralarındaki İlişkiyi Anne
ve/veya Baba Sağlar…
Anne-Baba Yoksa?....
Kurumsal olarak bakılınca….
 İş Anlayışları ve Çalışma
Şekli Farklı
 Beklentileri, Başarı
Tanımları Farklı
 Çıkarları Çatışabilen
Taraflar Arasındaki İlişkiler
Yumağı?....
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Kolay Olmadı…
 1970 – 1980, Ambargo
 1980 – 1990, Ambargodan Öğrenilenler (Aselsan,
Havelsan, Teletaş (?), Testaş (?), …) İlk Bilim ve
Teknoloji Politika Belgesi
 1990 – 2000, Çok Şey… (DTÖ, KOSGEB, TTGV,
TÜBİTAK-TEYDEB, Sanayi Ar-Ge Destekleri,
ÜSAMP, Bilim ve Teknoloji Politikaları
 2000 ve Sonrası…
Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü
AB Çerçeve Programları
Desteklerin Artması ve Çeşitlenmesi…
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Üniversite-Sanayi İşbirliğinden
Ne Bekliyorsunuz - 1998




% 34 Kalite Sistem Sertifikasyonu İstiyor
% 21 Test/Analiz Servisi Bekliyor
% 2 Çevresel Ölçümler Konusunda Servis İstiyor
% 2 Teknik Servis Talep Ediyor
 % 71 Üsam’dan Beklediği Hizmetleri Tanımlayamamakta
 % 70 Gerekli Buluyor Ama Bir Model Önerisi Yok
 % 52 İşbirliği Beklentilerini Tarif Edemiyor
 % 6 Yeni Teknolojilerle İlgili Yardım İstiyor
 % 10 Proje Esaslı Çalışmalar İstiyor
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Sanayi ile yakın ilişki
kurmak/güven yaratmak









AYAĞI ALIŞSIN…
Test ve analiz hizmetleri
Eğitimler
Çalışma Kurulları (öğretim elemanları-sanayici)
Sanayi kuruluşlarını ziyaret (ilgili öğretim üyeleri)
Ziyaret Sırasında ve/veya Firma ile Toplantıda
Ortaya Çıkan İhtiyaç/Sorun İle İlgili
Bir Ar-Ge Projesi Kurgulamak
Devlet Desteklerinden Yararlanmasını Sağlamak
Uzman Öğretim Üyesi İle Çalışmayı Yürütmek
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
2000 Yılından Bu Yana
 Firmaların Ar-Ge ekibi kurmaları/ «Ar-Ge»ci
olmaları???
 Tekrar aynı süreci yaşamaları için ilkinde olduğu kadar
ciddi bir sorunla karşılaşmalı
 Sanayicinin Yaklaşımı
 Kırılmadan, Kopmadan İyileştirme Yönünde Değil
 Kırılan, Kopanları Tamir Etme - Sorun Giderme Odaklı




Şaşırtıcı mı????
HAYIR!!!
İnsanımız doktora «hasta» olunca gider…
«Check-up» yaptırmaz!!!
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Sanayi Açısından…
İhtiyaç Var mı?
 Organizasyon yapısı tanımlı değil, varsa da kağıt
üzerinde
 Maliyet hesabı yok / Bütçe hazırlanmıyor
 Stok kontrol
 Satış, Pazarlama
 İnsan Kaynakları
 Sipariş, Sevkiyat, Alacak Tahsili
 Satış Sonrası Hizmet ve Şikayetler
 …………………………………………..
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
Olması Gereken…
İhtiyaç Var mı?
Bunlar aşılmadan Ar-Ge çalışması olsa bile
sürdürülebilir olmuyor!!!
Artık Ar-Ge ile başlamak zorunda değiliz…
Varmak istediğimiz nokta:
Ar-Ge
Teknoloji
 Ar-Ge Yapabilen,
 Sistematik Biçimde Proje Yürütebilen,
 Yenilikçilik Anlayışını Kurumsal Kültüre
Dönüştüren
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
2000 Yılından Bu Yana
Aile Hekimi Arayüz/TTO
 Yaş veya cinsiyeti ne olursa

olsun, kişiyi bir bütün olarak
inceler
 Akut/kronik hastalık tedavisi

 Hastalıkları önlemek için düzenli

sağlık taraması yapar
 Sağlıkla ilgili konularda

danışmanlık hizmeti sağlar
 Tespit edilen sağlık sorununun

tedavisi, başka bir uzmanlık
dalını ilgilendiriyor ve spesifik
tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu
hizmete ulaşmasında
koordinasyonu sağlar
Büyüklük/sektör ne olursa
olsun, Firmayı bütün olarak
inceler
Ani Gelişen veya uzun süredir
var olan sorunları çözer
Sorunların oluşmasını önlemek
için düzenli taramalar yapar
Firmaların sorunuyla ilgili
konuda danışmanlık sağlar
Sorununun çözümü, bir
uzmanlık dalını ilgilendiriyor,
özel çözümler gerekiyorsa, bu
hizmete ulaşılmasında
koordinasyonu sağlar
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
TR Gerçeğinde Öncelikler
BU KADAR DENEYİME VE DERSE RAĞMEN
TR İÇİN HALA ÖNCELİKLERİN AŞAĞIDAKİ
HUSUSLAR OLDUĞU AÇIKTIR VE ACIDIR…
• Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme, Eğitim
Hizmetleri
• Destek Programlarından Yararlanmaya
Yönelik Hizmetler
• Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (ÜSİ
Faaliyetleri)
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir
TEŞEKKÜRLER
Web:
www.usimp.org
Linked-In:
http://www.linkedin.com/groups?gid=4529722
Twitter:
https://twitter.com/usimplatformu
Facebook:
https://www.facebook.com/usim.platformu
Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27 - 29 Nisan 2014, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir

Benzer belgeler

ÜSİMP ve Üniversite-Sanayi İşbirliği

ÜSİMP ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Sanayi Sektöründe • Teknoloji Takipçisi Olmakla Yetinilmemesi • Üniversiteler İle Etkin Bir İşbirliği İçinde Olması • Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretebilmesi

Detaylı

emc ısılon scale-out nas

emc ısılon scale-out nas endüstri referansları olan, innovatif scale-out işletim sistemi

Detaylı