1 EŞ ANLAM(AYNI ANLAM)- ZIT ANLAM( TERS ANLAM

Yorumlar

Transkript

1 EŞ ANLAM(AYNI ANLAM)- ZIT ANLAM( TERS ANLAM
EŞ ANLAM(AYNI ANLAM)- ZIT ANLAM( TERS ANLAM) ÇALIŞMASI
2) Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını bularak eş
anlamlısının yanındaki harfleri sol taraftaki
kutulara yerleştirerek şifreyi doğru olarak bul.
kelime
O
N
taşıt
savunma
doktor
davetiye
gereksinim
fert
yoksun
varlıklı
hürriyet
beyaz
yıl
savaş
ihtiyar
görev
küsmek
yaş
şahit
bereket
şehir
bahtiyar
keder
misal
K
Ü
N
L
İ
U
E
D
Ü
D
S
O
T
O
R
T
E
B
Ö
L
L
G
eş anlamlısı
ihtiyaç
zengin
sene
ıslak
bolluk
üzüntü
yaşlı
harp
ak
vasıta
hekim
kent
mahrum
müdafaa
örnek
çağrı
darılmak
vazife
birey
tanık
mutlu
özgürlük
2) Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bularak zıt
anlamlısının yanındaki harfleri sol taraftaki kutulara
yerleştirerek şifreyi doğru olarak bul.
kelime
İ
R
zıt anlamlısı
varlıklı
D
verici
korkak
L
tutumlu
mazi
İ
beyaz
alıcı
B
suçlu
tam
R
çirkin
geçici
L
acemi
savurgan
Ö
özgür
tatlı
İ
yoksul
masum
S
cimri
siyah
İ
gelecek
güzel
Y
çalışkan
cömert
N
kalıcı
tutsak
K
cesaretli
tembel
E
kaba
tecrübeli
E
ekşi
zarif
İ
eksik
--Aşağıdaki “devrik cümleleri” “kurallı cümle” haline çeviriniz.
2.Dedem erken kalkar sabahları. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.Kaybetmiş Ali kırmızı kalemini. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.Biraz bekler misin anne ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.Döner Ay Dünya’nın çevresinde. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.Okulu çok sevdi kardeşim. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.Hiç kimse onu görmedi. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Tamer yavaşça girdi sınıfa. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Kolumdan karpuz düştü. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Kulağı kanıyor Selim’in. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1
SIFAT ( ÖN AD )
VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN SÖZCÜKLER
NİTELEME SIFATLARI
“Nasıl ?” sorusunu cevabıdır.
Geniş yol
Güzel ev
Hızlı araba
Dar sokak
Mavi deniz
Genç adam
Sulu ayva
BELİRTME SIFATLARI
İŞARET SIF.
Bu çocuk
Şu ev
O araba
Şuradaki kız
Yandaki sınıf
SORU SIF.
Hangi adam
Kaç elma
Kaçıncı kat
Nasıl soru
Neredeki ev
BELGİSİZ SIF.
Biraz şeker
Bazı yollar
Kimi insanlar
Birçok soru
Birkaç at
Her insan
SAYI SIF.
Üç elma
Beşer ekmek
Çeyrek ayva
Yarım kavun
İkinci sıra
Son masa
--Aşağıdaki isimlere uygun sıfatlar getirerek sıfat tamlamaları oluşturunuz.
………………….. erik
………………….. kız
………………….. bıçak
………………….. silgi
………………….. adam
………………….. mahalle
………………….. gün
………………….. masa
………………….. resim
………………….. çanta
………………….. bardak
………………….. yazı
………………….. gül
………………….. bilgi
………………….. sınıf
………………….. kitap
………………….. kedi
………………….. çocuk
………………….. su
………………….. yaprak
………………….. insan
………………….. gömlek
………………….. asker
………………….. deniz
………………….. bahçe
…………………..karpuz
………………….. uçak
………………….. çiçek
………………….. nehir
………………….. kış
-Bir sözcük ancak bir ismin önüne gelir ve o ismi belirtirse sıfat olur.
-Sıfatlar çekim eki almazlar
-Bir ismi birden fazla sıfat belirtebilir veya niteleyebilir.
ALIŞTIRMA-1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sıfatlar getirip, türünü parantezin içine yazınız.
1- ……………………………..kedi, tüm serçeleri korkuttu.
( …………………………..)
2- Bahçede ……………………çocuk top oynuyor.
( …………………………..)
3- ………………….. kadın, yavrulara yiyecek verdi.
( …………………………..)
4- Serra’nın ………………….. kazağı kayboldu.
( …………………………..)
5- ……………….gün sonra gidiyoruz.
( …………………………..)
6- ………………….katta oturuyoruz.
( …………………………..)
7- ……. …….sokaktan gitmeliyim?
( …………………………..)
8- ……….. çiçeği görüyor musun?
( …………………………..)
9- Dayım …………. Yolculuğa çıkacak.
( …………………………..)
10- Burada …………….. kitap vardı.
( …………………………..)
2
ALIŞTIRMA-2
--Aşağıdaki cümlelerde kullanılan sıfatları bulup altını çiziniz. Hangi tür sıfat olduklarını örnekteki
gibi işaretleyiniz.
Niteleme İşaret Soru S.
Sayı S.
Belgisiz
CÜMLELER
S.
Dağların yüksek yerlerinde kar vardı.
x
Küçük bir çocuk oralara gidemezdi.
X
S.
S.
x
Annem kırmızı gülleri çok sever.
Sınıfımızda çalışkan öğrenciler var.
Dördüncü sınıfta okuyorum.
Çoğu evler kerpiçtendi.
Bütün çocuklar dondurma sever.
O mahallede iki bakkal var.
Soğuk kış günlerinde sıcak salep içerim.
Dün bir saat ders çalıştım.
Kaçıncı sırada oturuyorsun?
Birkaç gün sonra dayım gelecek.
İhtiyar adama yardım ettim.
Geniş avlumuz duvarlarla çevriliydi.
Bazı insanlar televizyon izlemeyi sevmezler.
Şu çocuk bizim mahallede oturuyor.
Dedemin kalın bir kitabı var.
Yaramaz küçükler kuşlara taş atıyorlar.
Her sınavda heyecanlanırım.
Hangi sokak daha temiz acaba?
Arda’nın tertemiz mendili var.
Pazardan iki kilo ıspanak aldık.
Kaç gün kalacaksın?
O müdür, bazı çocuklara bağırdı.
Şu kitabı bana ver, bunu sen al.
Babamın yakın arkadaşı bir gün bize gelecek.
Oradaki arabayı biz alacağız.
O parayı gizli çekmeceye koyduk.
Bahçeden sarı papatyalar, mor menekşeler topladık.
Soruları yanlış yöntemle çözmüşsün.
3
1a)
b)
c)
d)
TEST
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sıfatın türü
farklıdır?
Bahçedeki sarı yaprakları temizledik.
Arkadaşlarıma ikişer kalem dağıttım.
Dün yarım ekmek yedim.
Üç gün sonra Bursa’ya gideceğiz.
8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat
vardır?
a) Uygun olduğunuz bir gün size geleceğim.
b) Babam bir bilet aldı.
c) Ayla’nın arkadaşlarının bazılarını tanıyorum.
d) Bahçedeki çiçeklerin birçoğu soldu.
2- “ İncecik derenin suyu yeşil bahçelere akıyor.”
Cümlesindeki sıfatlar hangi seçenektedir?
a) incecik – dere
b) incecik – yeşil
c) dere – yeşil
d) yeşil – suyu
9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı
yoktur?
a) Bu soruyu nasıl çözdün?
b) Hangi evde oturuyorsunuz?
c) Kaçıncı sınıfa gidiyorsun?
d) Enver’e kaç silgi verdin?
3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın birden
fazla özelliği belirtilmiştir?
a) İki arı bir çiçeğin üzerine kondu.
b) Simsiyah bulutlar yağmurun habercisidir.
c) Bu küçük araba senin mi?
d) Şu evin büyük balkonu var.
10- “Yeni okulumuzun geniş bir bahçesi var.”
Cümlesinde sıfat olan sözcük kaç tanedir?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
4- “Şimdi şu soruyu kim çözecek?” cümlesinde
varlığın özelliğini bildiren sözcük hangisidir?
a) kim
b) şu
c) soru
d) şimdi
5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın
durumunu bildiren sözcük vardır?
a) İhtiyar, babama yardım etti.
b) Sınıftaki bazı arkadaşlarımı çok seviyorum.
c) Evimizin bahçesindeki güller kıpkırmızıdır.
d) Resimlerini güzel yapmalısın.
11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı
vardır?
a) Şu adam buraya bakıyor.
b) Sen git ben sonra oraya gelirim.
c) Biz buradan geçtik.
d) Şunu Pınar’a ver.
12- Aşağıdakilerden hangisi çok mavi
anlamındadır?
a) mavimsi
b) mavimtrak
c) mavili
d) masmavi
6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük bir varlığın biçimini bildiriyor?
a) Mavi gömleğin kirlenmiş.
b) Pazardan sulu limonlar aldık.
c) Daracık yoldan zorla geçtik.
d) Çantamın gizli gözünde param var.
13- “ Sarp dağların eteğinde,
Bunca ırmak
Yeşil vadilerden akarak
Dalıp gider bozkırın içine…
Yukarıdaki dörtlükte geçen sıfatlar hangileridir?
a) sarp – yeşil
b) vadiler – yeşil
c) sarp – dağlar
d) bozkır – yeşlil
7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ sokak”
sözcüğünün bir özelliği belirtilmemiştir?
a) Kaçıncı sokakta oturuyorsun?
b) Bazı arabalar sokakta yanlış park etmişler.
c) Şu sokakta iki katlı evler var.
d) Geniş sokakta çocuklar oynuyorlar.
14- “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”
cümlesindeki sıfatlar hangileridir?
a) bir – sesi
b) iki – nesi
c) bir – iki
d) elin - sesi
4
5