2. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları

Yorumlar

Transkript

2. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları
2. SINIF TÜRKÇE
Bu kitabın bütün hakları Fatih KÜÇÜKAYDIN’a aittir.
Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.
Copyright © 2015
YAZAR
Fatih KÜÇÜKAYDIN
Ahmet KÜÇÜKAYDIN
KAPAK TASARIMI
Resul KÖSE
DİZGİ - SAYFA TASARIMI
Resul KÖSE
BASKI
Aydan Yayıncılık A.Ş.
Alınteri Bulvarı 1262. Sokak No.: 4
(Örnek Sanayi Sitesi) Ostim - ANKARA
Tel: 0312. 385 00 42
www.aydanyayincilik.com.tr
BASIM YERİ ve TARİHİ
ANKARA - 2015
ISBN: 978-605-65024-0-8
İÇİNDEKİLER
Okuma - Anlama ................................... 3
Değerlendirme - 10 ........................ 137
Alfabetik Sıralama ............................ 26
Olayları Sıralama ............................ 140
Cümle Oluşturalım ............................. 35
Sesteş Kelimeler .............................. 1 4 1
Zıt Anlamlı Kelimeler ......................... 39
Kelimede Anlam .............................. 143
Değerlendirme - 1 ............................... 45
Şiirde Anlam ..................................... 145
Eş Anlamlı Kelimeler .......................... 49
Değerlendirme - 11 ........................... 147
Değerlendirme - 2 .............................. 55
Kelimelerin Çağrışımları ................. 150
Özel İsimler ........................................... 59
Varlık - Özellik .................................... 155
Değerlendirme - 3 .............................. 65
Değerlendirme - 12 ........................... 157
Noktalama İşaretleri ......................... 68
Alfabetik Sıralama ........................... 163
Sebep - Sonuç ..................................... 73
Değerlendirme - 13 ........................... 167
Değerlendirme - 4 ............................. 75
Sınıflandırma ...................................... 170
Soru Oluşturalım ................................ 84
Tekil - Çoğul ....................................... 171
Değerlendirme - 5 ............................. 85
Değerlendirme - 14 .......................... 177
Ses - Hece - Kelime - Cümle .......... 92
Noktalama İşaretleri ....................... 180
Değerlendirme - 6 ............................. 95
Zıt Anlamlı Kelimeler ...................... 182
Sebep - Sonuç ................................... 100
Değerlendirme - 15 ........................... 183
Alfabetik Sıralama .......................... 1 0 1
Eş Anlamlı Kelimeler ........................ 186
Değerlendirme - 7 ........................... 105
Değerlendirme - 16 ........................... 189
Zıt Anlamlı Kelimeler ...................... 109
Ek Almış Kelimeler ........................... 191
Eş Anlamlı Kelimeler ...................... 1 1 3
Değerlendirme - 17 ........................... 195
Değerlendirme - 8 ........................... 1 1 5
Değerlendirme - 18 ............................ 203
Sesteş Kelimeler .............................. 1 1 8
Zıt ve Eş Anlam ................................. 205
Soru Hazırlayalım ........................... 120
Cümle Oluşturalım ........................... 208
Özel İsimler ....................................... 1 2 1
Değerlendirme - 19 ........................... 209
Varlık - Özellik .................................. 123
Değerlendirme - 20 .......................... 2 1 3
Değerlendirme - 9 .......................... 125
Değerlendirme - 21 ........................... 2 1 7
mi soru eki ......................................... 129
Değerlendirme - 22 ........................... 2 1 9
Ünlem İşareti ..................................... 133
Değerlendirme - 23 ........................... 2 2 1
mlı Kelimeler
OkEuşmAan-laAnlama
Aşağıdaki şiiri 3 defa okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
Aşağıdaki şiiri 3 defa okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
OKULUMUZ
BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Her yerden daha güzel,
Daha yaşım dolmadan,
Bizim için burası.
Okula başlamadan
Okul, sevgili okul,
Anlatmışlardı seni
Neşe, bilgi yuvası.
Biricik öğretmenim.
Güzel kitaplar burda,
Güzel şarkı söylüyor
Birçok arkadaş burda.
Resimler yapıyorsam
İnsan nasıl sevinmez,
Hepsi senin eserin
Böyle yerde okurda.
Biricik öğretmenim.
RAKIM ÇALAPALA
1.Şiire göre okul ne yuvasıdır?
1.Çevresindekiler çocuğa kimi anlatmış?
2.Şiire göre okulda ne varmış?
2.Öğretmen çocuğa neler öğretmiş?
3
Aşağıdaki hayvanların isimlerini eğik el yazısıyla yazalım.
Aşağıda verilmiş olan harflerle üst satıra kız, alt satıra erkek ismi yazalım.
4
mlı Kelimeler
OkEuşmAan-laAnlama
Aşağıdaki tekerlemeyi 3 defa okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
FIŞ FIŞ KAYIKÇI
Aşağıdaki şiiri 3 defa okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
KÜÇÜK GEMİ
Fış fış kayıkçı
Küçük gemi, cici gemi
Kayıkçının küreği
Vatanına gider isen
Hop hop eder yüreği
Selam söyle dağlarına
Akşama fincan böreği.
Zümrüt gibi bağlarına.
Yaramaz bir kedim var
Küçük gemi cici gemi
Kedim eti yerse,
Beni biraz gezdir emi
Annem bana kızarsa
Küçük gemi, cici gemi
Babam beni kovalarsa.
Ben de sana bineyim mi?
1.Akşam yemekte ne varmış?
1.Çocuk geminin kimlere selam söylemesini istiyor?
2.Kedi eti yerse annesi nasıl bir tepki
gösterirmiş?
2.Çocuk ikinci kıtada gemiden ne istiyor?
5
Aşağıdaki heceleri okuyalım. Kelimeler oluşturup yazalım.
ba
lon
gü
müş
ha
vuç
va
liz
fi
dan
pi
lot
ce
viz
se
pet
o
to büs
i
kin
ci
o
Aşağıdaki şiiri okuyalım. Eğik el yazısıyla yazalım.
KARDAN ADAM
Babam bana dün sabah
Bir kardan adam yaptı.
Gözlerine kömürler
Burnuna havuç taktı.
Bağırır kardan adam
Aman yavaş oynayın!
Soğukta çok durup da
Hemen hastalanmayın.
6
yun cu
ü
züm cü
mlı Kelimeler
OkEuşmAan-laAnlama
Aşağıdaki tekerlemeyi 3 defa okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
Aşağıdaki şiiri 3 defa okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
LEYLEK
GÜZEL ARI
Leylek leylek havada
Yumurtası tavada.
Oynaşıyor çocuklar
Dağda, kırda, ovada.
Leylek leylek lekirdek
Hani bana çekirdek.
Çekirdeğin içi yok
Sarı kızın saçı yok.
Leylek leylek havada
Yumurtası tavada.
Kızlar kahve kavurur
Şıngırdaklı tavada.
Kırda uçan şen arılar,
Renk renk çiçeklere konar.
Bize bal yapmak için
Durmadan çalışırlar.
Vız vız güzel arı,
Uç uç şirin arı.
Bilsen ne çok severiz,
Yaptığın tatlı balı.
Bilsen ne çok severiz,
Biz seni güzel arı.
1.Çocuklar nerede oynuyormuş?
1.Şiire göre arılar niçin durmadan çalışırlarmış?
2.Kızlar kahveyi neyle kavuruyor?
2.Şair neyi çok seviyormuş?
7
Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Hecelere ayırarak yazalım.
perde
havuz
ekim
ırmak
rüzgâr
tabak
örtü
sergi
ileri
araba
aralık
esinti
Aşağıdaki tekerlemeyi okuyalım. Eğik el yazısıyla yazalım.
KARA KARGA
Karga karga gak dedi,
Çık şu dala bak dedi.
Çıktım baktım o dala,
Şu karga ne budala.
Karga fındık getirdi,
Sincap yedi bitirdi.
Onu yuttu bir kedi,
Miyav dedi, av dedi.
8
mlı Kelimeler
OkEuşmAan-laAnlama
Aşağıdaki tekerlemeyi 3 defa okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
YAZI YAZ
Aşağıdaki şiiri 3 defa okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
SINIFTA
Öğretmenim “yaz” dedi,
Yazdım ama beğenmedi.
“Yazı yaz yazı.” dedi.
Yine yazdım beğenmedi.
Sınıf kendi evimiz
Tertemiz tutmalıyız.
Çamurlanmasın yerler
Sonra bize ne derler?
Dolaba kaldırdım kışlıkları,
Anneme okudum yazımı.
“Olmamış” dedi. “Baştan yaz”
Hani bu yazıdaki yaz?
Açık kalmasın pencere
Kağıt atmayın yere.
Ya öğretmen gelirse
Ne ayıp size, derse.
Ben de küstüm darıldım.
Koşup geldi arkadaşım.
“Haydi gel.” dedi, oynayalım.
İstersen uçurtma uçuralım.
Aytül AKAL
Tahtayı kirletmeyin
Duvarı pisletmeyin.
Herkes bizi kıskansın
Üçüncü sınıf sansın.
1.Çocuğun yazısını kimler beğenmemiş?
2.Arkadaşı çocuğa ne teklif etmiş?
1.Sınıfımızı niçin temiz tutmalıyız?
2.Şiire göre çocuk kaçıncı sınıfta okumaktadır?
9
Aşağıdaki heceleri okuyalım. Kelimeler oluşturup yazalım.
gü
çi
neş
pas
pa
lek
sil
ta
zar
ber
gi
ce
li
niz
de
mon
viz
ku
ter
lik
maş
şe
so
bi
in
kak
ker
cir
Aşağıdaki fıkrayı okuyalım. Soruları cevaplandıralım.
KARNE
Çocuğun elindeki karneyi gören babası:
- Şu karneyi verde bir bakalım.
Çocuğun elindeki karneyi alan babanın
rengi kıpkırmızı olur.
- Böyle bir karneyi getirmeye utanmıyor
musun, diye gürler.
Çocuk kendinden emin ve gülümseyerek
cevap verir.
- Babacığım bu karne senin yıllar önceki
karnen. Annem sandıktan çıkarmış.
10
1.Babanın rengi niçin kırmızı olmuş?
2.Çocuk niçin gülümsemiş?
3.Karne nerede saklanıyormuş?

Benzer belgeler

1. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları

1. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN’a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright © 2015

Detaylı

3. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları

3. sınıf türkçe - Mavi Deniz Yayınları 3. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Fatih KÜÇÜKAYDIN’a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright © 2015

Detaylı