netgear - RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri

Yorumlar

Transkript

netgear - RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri
NETGEAR
Ürün Kataloðu
Türkiye Distribütörü
Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri
www.rzk.com.tr
www.netgear.com
®
NETGEAR ürünleri iþletmelerin network ihtiyaçlarýný
NETGEAR, 2002 yýlýnda Nortel Networks bünyesinden
karþýlamaya yöneliktir. Ürün portföyü; switchler, kablosuz
ayrýlmýþtýr. Halen Nasdaq Borsa'sýnda iþlem gören ve
network ürünleri, veri depolama sistemleri, network
2014 yýlý cirosu yaklaþýk 1,39 Milyar USD olan bir
güvenlik ürünleri ve network adaptörlerinden
þirkettir. Dünya üzerinde binlerce satýþ noktasýnda
oluþmaktadýr.
NETGEAR ürünleri satýlmaktadýr. Toplam satýþlarýn
yaklaþýk %30'u EMEA bölgesinde (Avrupa, Ortadoðu ve
NETGEAR; profesyonel, güvenilir, ölçeklenebilir ürünleri
Afrika) gerçekleþmektedir.
ve RZK güvencesi ile Türkiye pazarýna sunulmaktadýr.
RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri 2005 yýlýndan
NETGEAR firmasý 1996 yýlýnda Bay Networks grubu
bu yana NETGEAR Türkiye Distribütörüdür.
bünyesinde küçük ve orta boy iþletmelerin network
RZK Mühendislik, NETGEAR Kurumsal/Business ürün
ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kurulmuþtur. 1998 yýlýnda
ve teknolojilerine odaklanmaktadýr.
Nortel Networks, Bay Networks firmasýný satýn almýþtýr.
Böylece NETGEAR Nortel Networks Grubuna dahil
olmuþtur.
2 n www.rzk.com.tr
Türkiye Distribütörü
Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri
NETGEAR ÜRÜN GRUPLARI
UNMANAGED
SWITCH’LER
n GS108
WEB MANAGED
SMART /
STACKABLE SMART
SWITCH’LER
n FS728TP
n GS108PE
n GS116
n GS110TP
n GS724T
n GSS108E
n GSS116E
n GS748T
n GS728TP
n XS708E
n GS728TPP
n GS752TP
n GS728TX
(S3300-28X)
n GS752TX
(S3300-52X)
n GS728TXP
(S3300-28X-PoE+)
n GS752TXP
(S3300-52X-PoE+)
n XS712T
n XS728T
MANAGED
SWITCH’LER
STACKABLE
MANAGED
SWITCH’LER
n GSM7224
(M4100-26G)
n GSM7228S
(M5300-28G)
n GSM7248
(M4100-50G)
n FSM7226P
(M4100-26-PoE)
n GSM7252S
(M5300-52G)
n GSM7328FS
(M5300-28GF3)
n FSM7250P
(M4100-50-PoE)
n GSM7212F
(M4100-12GF)
n GSM7212P
(M4100-12G-PoE+)
n GSM7328S
n GSM7228PS
(M5300-28G-PoE+)
n GSM7252PS
(M5300-52G-PoE+)
n XSM7224S
n GSM7224P
(M7300-24XF)
(M4100-24G-PoE+) n M6100 Serisi
n GSM7248P
(M4100-50G-PoE+)
n XSM7224
(M7100-24X)
SWITCH
AKSESUAR ve
MODÜLLERÝ
WIRELESS
NETWORK VE
YÖNETÝM SÝSTEMÝ
SWITCH MODÜLLER
WIRELESS NETWORK
READYNAS
n SFP-SX
n SFP-LX
n SFP T2B
n SFPP-SR
n SFPP-LR
n AXM763
n SFPP-DAC-03
n SFPP-DAC-05
n AX742
n AX743
n WN370
n WNAP320
n RN314
n RN316
n WNDAP350
n WNDAP360
n RN516
n RN716X
n WAC720
n WAC730
n RN3130
n RN3220
n WND930
n RN4220S
WIRELESS NETWORK
YÖNETÝM SÝSTEMÝ
READYDATA
POWER SUPPLY
n APS135W
n APS525W
n RPS4000
n APS1000W
n RPS5412
n APS300W
n WC7520
n WC7600
n WC9500
VERÝ
DEPOLAMA
n RDD516
n RD5200
n EDA4000
CLOUD (BULUT)
YÖNETÝM SÝSTEMÝ
www.rzk.com.tr
n
3
YÖNETÝLMEYEN (UNMANAGED)
SWITCH’LER
PoE
GS108
GS108PE
GS116
GSS108E
GSS116E
XS708E
Model Açýklamasý
UnManaged
UnManaged Plus, PoE
UnManaged
Click, UnManaged Plus
Click, UnManaged Plus
UnManaged Plus
10/100 Bakýr Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
10/100/1000 Bakýr Port Sayýsý
8
8
16
8
16
--
Gigabit SFP Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
10Gig (SFP+) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
1 (paylaþýmlý)
10Gig (Bakýr) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
8
PoE (802.3af) Port Sayýsý
--
4
--
--
--
--
PoE+(802.3at) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
Toplam PoE Budget
--
45W
--
--
--
--
MAC Adres Sayýsý
4K
4K
8K
8K
8K
32K
VLAN Sayýsý
--
32
--
64
128
64
Anahtarlama Performansý
16 Gbps
16 Gbps
32 Gbps
16 Gbps
32 Gbps
160 Gbps
Form
Desktop
Desktop
Desktop
Farklý Montaj Seçenekleri
Farklý Montaj Seçenekleri
Rackmount
Güç Kaynaðý
Harici Güç Adaptörü
Harici Güç Adaptörü
Harici Güç Adaptörü
Dahili
Dahili
Dahili
4 n www.rzk.com.tr
WEB YÖNETÝMLÝ (WEB MANAGED)
SMART SWITCH’LER
Yýðýnlanabilir (Stackable) Smart Switch’ler
PoE
PoE
GS110TP
GS724T
GS748T
GS728TP
Model Açýklamasý
Smart
PoE
Smart
Smart
10/100 Bakýr Port Sayýsý
--
--
10/100/1000 Bakýr Port
8
Gigabit SFP Port Sayýsý
PoE
PoE
GS728TX
(S3300-28X)
Smart
Smart
PoE, PoE+ PoE+
Smart
PoE, PoE+
Smart, Stackable Smart, Stackable Smart, Stackable
L2+
L2+
PoE+, L2+
Smart, Stackable
PoE+, L2+
Smart
L2+
Smart
L2+
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24
48
24
24
48
24
48
24
48
--
--
2
2
4 (2 Paylaþýmlý) 4
4
4
--
--
--
--
--
--
10Gig (SFP+) Port Sayýsý --
--
--
--
--
--
2
2
2
2
2(Paylaþýmlý)
4
10Gig (Bakýr) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
2
2
2
2
12
24
PoE (802.3af) Port Sayýsý
8
--
--
16
--
40
--
--
--
--
--
--
PoE+(802.3at) Port Sayýsý --
--
--
8
24
8
--
--
24
48
--
--
Toplam PoE Budget
46W
--
--
192W
384W
384W
--
--
195W
390W
--
--
MAC Adres Sayýsý
4K
16K
16K
8K
8K
8K
16K
16K
16K
16K
32K
32K
VLAN Sayýsý
64
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
Anahtarlama Performansý
20 Gbps
52 Gbps
100 Gbps
56 Gbps
56 Gbps
104 Gbps
128 Gbps
176 Gbps
128 Gbps
176 Gbps
240 Gbps
560 Gbps
Yýðýnlama/Stack Kapasitesi --
--
--
--
--
--
6
6
6
6
--
--
Form
Desktop
Rackmount Rackmount Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Güç Kaynaðý
Harici Güç
Adaptörü
Dahili
Dahili
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
Dahili
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
Dahili
Dahili
GS752TX
(S3300-52X)
PoE
GS752TP
Dahili
GS728TPP
PoE
GS728TXP
GS752TXP
XS712T
(S3300-28X-PoE+) (S3300-52X-PoE+)
XS728T
RPS: Redundant Power Supply - Yedek Güç Kaynaðý
www.rzk.com.tr
n
5
YÖNETÝLEN (MANAGED)
SWITCH’LER
PoE
PoE
PoE
PoE
PoE
PoE
GSM7224
(M4100-26G)
GSM7248
(M4100-50G)
FSM7226P
FSM7250P
(M4100-26-PoE) (M4100-50-PoE)
GSM7212F
(M4100-12GF)
GSM7212P
(M4100-12G-PoE+)
GSM7224P
(M4100-24G-PoE+)
GSM7248P
(M4100-50G-PoE+)
XSM7224
(M7100-24X)
Model Açýklamasý
Managed
L2+
Managed
L2+
Managed
PoE, L2+
Managed
PoE, L2+
Managed
PoE+, L2+
Managed
PoE+, L2+
Managed
PoE+, L2+
Managed
PoE+, L2+
Managed
L2+
10/100 Bakýr Port Sayýsý
--
--
24
48
--
--
--
--
--
10/100/1000 Bakýr Port
26
50
2
2
12
12
24
50
--
Gigabit SFP Port Sayýsý
4 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
2 (Paylaþýmlý)
2 (Paylaþýmlý)
12 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
--
10Gig (SFP+) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
--
--
4 (Paylaþýmlý)
10Gig (Bakýr) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
--
--
24
PoE (802.3af) Port Sayýsý
--
--
24
48
--
--
--
--
--
PoE+(802.3at) Port Sayýsý
--
--
--
--
4
12
24
48
--
Toplam PoE Budget
--
--
380W
380W
150W
380W
380W
380W
--
MAC Adres Sayýsý
16K
16K
16K
16K
16K
16K
16K
16K
32K
VLAN Sayýsý
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Anahtarlama Performansý
52 Gbps
100 Gbps
8,8 Gbps
13,6 Gbps
24 Gbps
24 Gbps
48 Gbps
100 Gbps
480 Gbps
Paket Ýletim Performansý
38,69 Mpps
74,4 Mpps
6,54 Mpps
10,11 Mpps
17,85 Mpps
17,85 Mpps
35,71 Mpps
74,4 Mpps
357,1 Mpps
Form
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Güç Kaynaðý
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
Dahili
(Opsiyonel Dahili RPS)
RPS: Redundant Power Supply - Yedek Güç Kaynaðý
6 n www.rzk.com.tr
YÖNETÝLEN YIÐINLANABÝLÝR
(STACKABLE MANAGED) SWITCH’LER
PoE
PoE
GSM7228S
(M5300-28G)
GSM7252S
(M5300-52G)
Model Açýklamasý
Stackable Managed
Temel L3*
Stackable Managed Stackable Managed Stackable Managed Stackable Managed Stackable Managed
Temel L3 *
Tam L3
Tam L3
PoE+, Temel L3* PoE+, Temel L3*
Stackable Managed Chassis (3 Yuvalý) Managed
Temel L3
Tam L3
10/100 Bakýr Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
--
--
10/100/1000 Bakýr Port
Gigabit SFP Port Sayýsý
24
4 (Paylaþýmlý)
48
4 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
24
24
4 (Paylaþýmlý)
24
4 (Paylaþýmlý)
48
4 (Paylaþýmlý)
---
144 (Maks.)
120 (Maks.)
10Gig (SFP+) Port Sayýsý
2
2
2
2
2
2
24
48 (Maks.)
10Gig (Bakýr) Port Sayýsý
2 (Paylaþýmlý)
2 (Paylaþýmlý)
2 (Paylaþýmlý)
--
2 (Paylaþýmlý)
2 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
72 (Maks. - Paylaþýmlý)
PoE (802.3af) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
--
--
PoE+(802.3at) Port Sayýsý
--
--
--
--
24
48
--
136 (Maks.)
Toplam PoE Budget
--
--
--
--
380W
380W
--
3000W (Maks.)**
MAC Adres Sayýsý
32K
32K
32K
8K
32K
32K
32K
32K
VLAN Sayýsý
4000
4000
4000
4000
4000
4000
1024
4096
Anahtarlama Performansý
144 Gbps
192 Gbps
144 Gbps
144 Gbps
144 Gbps
192 Gbps
480 Gbps
480 Gbps - 1.4 Tbps (Sorunuz)
Paket Ýletim Performansý
107.1 Mpps
142.8 Mpps
107.1 Mpps
107.1 Mpps
107.1 Mpps
142.8 Mpps
357 Mpps
357 - 1071 Mpps (Sorunuz)
Geniþleme/Stack Yuvasý
2
2
2
2
2
2
--
3 Blade Yuvasý
Yýðýnlama/Stack Kapasitesi
8
8
8
8
8
8
4
--
Form
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Chassis
Güç Kaynaðý
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili (Maks. 4 adet RPS takýlabilir)
(Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Dahili RPS) (Opsiyonel Harici RPS)
RPS: Redundant Power Supply - Yedek Güç Kaynaðý
GSM7328FS
(M5300-28GF3)
GSM7328S
PoE
GSM7228PS
GSM7252PS
XSM7224S
(M5300-28G-PoE+) (M5300-52G-PoE+) (M7300-24XF)
M6100 Serisi
* Lisans ile Tam L3 yapýlabilir. ** RPS4000 ile 6000W (Maks.)
www.rzk.com.tr
n
7
PoE / PoE+ SWITCH’LER
Power-over-Ethernet Switch’ler
UnManaged, Smart ve
Yýðýnlanabilir (Stackable) Smart
PoE / PoE+ Switch’ler
GS108PE
FS728TP
GS110TP
GS728TP
GS728TPP
GS752TP
GS728TXP
(S3300-28X-PoE+)
GS752TXP
(S3300-52X-PoE+)
Model Açýklamasý
UnManaged Plus
PoE
Smart
PoE
Smart
PoE
Smart
PoE, PoE+
Smart
PoE+
Smart
PoE, PoE+
Smart, Stackable
PoE+, L2+
Smart, Stackable
PoE+, L2+
10/100 Bakýr Port Sayýsý
--
24
--
--
--
--
--
--
10/100/1000 Bakýr Port Sayýsý
8
4
8
24
24
48
24
48
Gigabit SFP Port Sayýsý
--
2 (Paylaþýmlý)
2
4
4
4
--
--
10Gig (SFP+) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
2
2
10Gig (Bakýr) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
2
2
PoE (802.3af) Port Sayýsý
4
24
8
16
--
40
--
--
PoE+(802.3at) Port Sayýsý
--
--
--
8
24
8
24
48
Toplam PoE Budget
45W
192W
46W
192W
384W
384W
195W
390W
MAC Adres Sayýsý
4K
4K
4K
8K
8K
8K
16K
16K
VLAN Sayýsý
32
128
64
256
256
256
256
256
Anahtarlama Performansý
16 Gbps
12,8 Gbps
20 Gbps
56 Gbps
56 Gbps
104 Gbps
128 Gbps
176 Gbps
Yýðýnlama/Stack Kapasitesi
--
--
--
--
--
--
6
6
Form
Desktop
Rackmount
Desktop
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Güç Kaynaðý
Harici Güç Adaptörü
Dahili
Harici Güç Adaptörü
Dahili
Dahili
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS)
RPS: Redundant Power Supply - Yedek Güç Kaynaðý
8 n www.rzk.com.tr
Dahili
Dahili
(Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS)
PoE / PoE+ SWITCH’LER
Power-over-Ethernet Switch’ler
Managed ve Stackable Managed
PoE / PoE+ Switch’ler
FSM7226P
(M4100-26-PoE)
FSM7250P
(M4100-50-PoE)
GSM7212F
(M4100-12GF)
GSM7212P
GSM7224P
GSM7248P
GSM7228PS
GSM7252PS
M6100 Serisi
(M4100-12G-PoE+) (M4100-24G-PoE+) (M4100-50G-PoE+) (M5300-28G-PoE+) (M5300-52G-PoE+)
Model Açýklamasý
Managed
PoE, L2+
Managed
PoE, L2+
Managed
PoE+, L2+
Managed
PoE+, L2+
Managed
PoE+, L2+
Managed
PoE+, L2+
Stackable Managed Stackable Managed Chassis (3 Yuvalý)
PoE+, Temel L3* PoE+, Temel L3* Managed, Tam L3
10/100 Bakýr Port Sayýsý
24
48
--
--
--
--
--
--
--
10/100/1000 Bakýr Port
2
2
12
12
24
50
24
48
144 (Maks.)
Gigabit SFP Port Sayýsý
2 (Paylaþýmlý)
2 (Paylaþýmlý)
12 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
4 (Paylaþýmlý)
120 (Maks.)
10Gig (SFP+) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
2
2
48 (Maks.)
10Gig (Bakýr) Port Sayýsý
--
--
--
--
--
--
2 (Paylaþýmlý)
2 (Paylaþýmlý)
72 (Maks. - Paylaþýmlý)
PoE (802.3af) Port Sayýsý
24
48
--
--
--
--
--
--
--
PoE+(802.3at) Port Sayýsý
--
--
4
12
24
48
24
48
136 (Maks.)
Toplam PoE Budget
380W
380W
150W
380W
380W
380W
380W
380W
3000W (Maks.)**
MAC Adres Sayýsý
16K
16K
16K
16K
16K
16K
32K
32K
32K
VLAN Sayýsý
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4000
4000
4096
Anahtarlama Performansý
8,8 Gbps
13,6 Gbps
24 Gbps
24 Gbps
48 Gbps
100 Gbps
144 Gbps
192 Gbps
480 Gbps - 1.4 Tbps***
Paket Ýletim Performansý
6,54 Mpps
10,11 Mpps
17,85 Mpps
17,85 Mpps
35,71 Mpps
74,4 Mpps
107,1 Mpps
142,8 Mpps
357 - 1071 Mpps***
Geniþleme/Stack Yuvasý
--
--
--
--
--
--
2
2
3 Blade Yuvasý
Yýðýnlama/Stack Kapasitesi
--
--
--
--
--
--
8
8
--
Form
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Rackmount
Chassis
Güç Kaynaðý
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili (Maks. 4 adet RPS)
(Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS) (Opsiyonel Harici RPS)
RPS: Redundant Power Supply - Yedek Güç Kaynaðý
* Lisans ile Tam L3 yapýlabilir ** RPS4000 ile 6000W (Maks.) *** Sorunuz
www.rzk.com.tr
n
9
SWITCH MODÜLLER
SFP-SX
SFP-LX
SFP-T2B
SFPP-SR
SFPP-LR
AXM763
SFPP-DAC-03
SFPP-DAC-05
SFP 1000BaseSX SFP 1000BaseLX
Transceiver
Transceiver
SFP 1000BaseT
Transceiver
SFP+ 10Gigabit SFP+ 10Gigabit SFP+ 10Gigabit SFP+ 10Gigabit
SR
LR
Direct-Attach
LRM
Transceiver
Transceiver
Transceiver
Kablo 3-5 Metre
*Netgear Uyumludur
*Netgear Uyumludur
*Netgear Uyumludur
*Netgear Uyumludur
10 n www.rzk.com.tr
*Netgear Uyumludur
*Netgear Uyumludur
AX742
AX743
Stack Kit
M5300 Serisi
Switch'ler için
SFP+ I/O Modül
M5300 Serisi
Switch'ler için
POWER SUPPLY
Güç Kaynaðý
APS135W
APS525W
RPS4000
APS1000W
RPS5412
APS300W
Model Açýklamasý
Yedek
Power Supply
Yedek
Power Supply
Yedekli / Harici
(RPS/EPS)
Power Supply
4 switch’e kadar destekler
RPS4000 için
Power Modülü
Yedekli Harici
Power Supply
Yedek
Power Supply
Hot-Swappable Özelliði
Bir RPS ile
Kullanýldýðýnda
Bir RPS ile
Kullanýldýðýnda
Var
Var
Var
Var
Kullanýlabilen Modeller
M5300 Serisi
M5300 Serisi
(PoE Modeller)
S3300 Serisi (PoE Modeller)
M4100 Serisi
M5300 Serisi
M6100 Serisi
RPS4000
M6100 Serisi
M4100 Serisi
M5300 Serisi
M7100 Serisi
M7300 Serisi (XSM7224S)
WC7600, WC9500
www.rzk.com.tr
n
11
WIRELESS NETWORK
WN370
WNAP320
WNDAP350
WNDAP360
Model Açýklamasý
ProSafe Wireless-N
Wall Mount Access Point
ProSafe Wireless-N
Access Point
ProSafe Wireless-N
Dual Bant Access Point
Ýç Mekan / Dýþ Mekan
Ýç Mekan
Ýç Mekan
Evet
Standalone Mod Çalýþabilme* Hayýr
WAC720
WAC730
WND930
ProSafe Wireless-N
ProSafe Business 2x2
Dual Bant Access Point Dual Band Wireless-AC
Access Point
ProSafe Business 3x3
Dual Band Wireless-AC
Access Point
Wireless-N
Dual Bant Outdoor
Access Point
Ýç Mekan
Ýç Mekan
Ýç Mekan
Ýç Mekan
Dýþ Mekan - IP67
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Wireless Desteði
802.11 b/g/n (802.11n 2.0) 802.11 b/g/n
802.11 a/b/g/n
802.11 a/b/g/n
802 .11ac
802 .11ac
802.11 a/b/g/n (802.11n 2.0)
Frekans
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz ve 5 GHz
2.4 GHz ve 5 GHz
2.4 GHz ve 5 GHz
2.4 GHz ve 5 GHz
2.4 GHz ve 5 GHz
Her bir Radyo Performansý
(Teorik)
300 Mbps
300 Mbps
300 / 300 Mbps
(2.4 / 5 GHz)
300 / 300 Mbps
(2.4 / 5 GHz)
300 / 867 Mbps
(2.4 / 5 GHz)
450 / 1300 Mbps
(2.4 / 5 GHz)
300 / 300 Mbps
(2.4 / 5 GHz)
Ethernet Portlarý
1x 10/100/1000 (PoE)
4x 10/100
1x 10/100/1000 (PoE)
1x 10/100/1000 (PoE) 1x 10/100/1000 (PoE) 1x 10/100/1000 (PoE)
1x 10/100/1000 (PoE)
2x 10/100/1000 (PoE)
1x 10/100/1000 (PoE PSE)
Anten
Dahili 3 dBi
2 x dahili 5 dBi
2 x Reverse SMA konnektör
2 x dahili 5 dBi
2 x dahili 5 dBi
2 x dahili 5/6 dBi (2.4/5 GHz) 3 x dahili 5/6 dBi (2.4/5 GHz) 2 x harici 8 dBi (2.4 GHz)**
2 x Reverse SMA konnektör 2 x Reverse SMA konnektör 2 x Reverse SMA konnektör
3 x Reverse SMA konnektör
2 x harici 8 dBi (5 GHz)**
PoE Özelliði
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
PoE Güç Tüketimi
5,1 W
5,8 W
12,8 W
10,51 W
11 W
12,9 W
15.2 W - 43.8 W
SSID/VLAN Desteði
8
8/9
16 / 17
16 / 17
16/17
16/17
--
* Tablodaki WAC720, WAC730 ve WND930 haricindeki tüm cihazlar Wireless Controller ile yönetilebilir. (WAC720, WAC730 ve WND930 modellerine Wireless Controller özelliði yakýnda eklenecektir)
** Ayrýca ANT24501B ürün kodlu omni directional anten seti sipariþ edilmelidir.
*** WAC720 ve WAC730 modellerinde paket içeriðinde güç adaptörü mevcut deðildir, ayrýca sipariþ edilmelidir.
12 n www.rzk.com.tr
WIRELESS NETWORK YÖNETÝMÝ
WC7520
WC7600
WC9500
CLOUD (BULUT)
YÖNETÝM SÝSTEMÝ
Model Açýklamasý
ProSafe Wireless Controller
ProSafe Premium Wireless Controller
ProSafe High Capacity Wireless Controller
Business Central
Wireless Desteði
IEEE 802.11a/b/g/n
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
--
Portlar
4 x 10 /100/1000
2 x 10G SFP+, 1 x 10/100/1000
2 x 10G SFP+, 1 x 10/100/1000
--
Yönetilebilen Cihaz Sayýsý
20
(10 ’arlýk AP lisans arttýrýmý ile 50 ye kadar arttýrýlabilir)
150 (3 controller stack yapýldýðýnda)
Lisans yok
(10 ’arlýk AP lisans arttýrýmý ile 50 ye kadar arttýrýlabilir)
150 (3 controller stack yapýldýðýnda)
Lisans yok
(10 ’arlýk AP lisans arttýrýmý ile 200 e kadar arttýrýlabilir)
600 (3 controller stack yapýldýðýnda)
200.000’e kadar
Desteklediði Access Point’ler
WNAP210, WNAP320, WNDAP350, WNDAP360
WN370, WNAP210, WNAP320, WNDAP350,
WNDAP360, WNDAP620, WNDAP660,
WND930
WN370, WNAP210, WNAP320, WNDAP350,
WNDAP360, WNDAP620, WNDAP660,
WND930
WNAP320
WNDAP350
WNDAP360
Güç Kaynaðý
Dahili
Dahili
(Opsiyonel Dahili Yedek Güç Kaynaðý-RPS)
Dahili
(Opsiyonel Dahili Yedek Güç Kaynaðý-RPS)
--
www.rzk.com.tr
n
13
VERÝ DEPOLAMA - READYNAS
RN314
RN316
RN516
RN716X
RN3130
RN3220
RN4220S
Model Açýklamasý
ReadyNAS 314
ReadyNAS 316
ReadyNAS 516
ReadyNAS 716X
ReadyNAS 3130
ReadyNAS 3220
ReadyNAS 4220S
Disk Durumu
Disk Yok
Disk Yok
Disk Yok
Disk Yok
Disk Yok
Disk Yok
Disk Yok
Memory
2GB
2GB
4GB ECC
16GB ECC
2GB ECC UDIMM
4GB ECC
8GB ECC
HDD Yuvasý (Hot-Swap)
4
6
6
6
4
12
12
HDD Tipi
SATA/SSD
SATA/SSD
SATA/SSD
SATA/SSD
SATA/SSD
SATA/SSD
SATA/SSD
Maksimum Depolama Kapasitesi
24 TB
36 TB
36 TB
36 TB
24 TB
72 TB
72 TB
eSATA Port Sayýsý
2
2
3
3
2
2
2
USB Port Sayýsý
1x USB 2.0,
2x USB 3.0
1x USB 2.0,
2x USB 3.0
1x USB 2.0,
2x USB 3.0
1x USB 2.0,
2x USB 3.0
1x USB 2.0,
2x USB 3.0
1x USB 2.0,
2x USB 3.0
1x USB 2.0,
2x USB 3.0
10/100/1000 Bakýr Port
2
2
2
2
4
4
4
10Gig (SFP+) Port Sayýsý
0
0
0
0
0
0
2
10Gig (Bakýr) Port Sayýsý
0
0
0
2
0
0
0
Güç Kaynaðý
Harici Güç Adaptörü
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili Yedekli
Dahili Yedekli
14 n www.rzk.com.tr
VERÝ DEPOLAMA - READYDATA
RDD516
RD5200
EDA4000
Model Açýklamasý
ReadyDATA 516
ReadyDATA 5200
ReadyDATA 5200 Geniþleme Þasisi
Disk Durumu
Disk Yok
Disk Yok
Disk Yok
Memory
16GB ECC
16GB ECC
--
HDD Yuvasý (Hot-Swap)
6
12
24
HDD Tipi
SATA/SSD
SATA/SAS/SSD
SATA/SAS/SSD
Maksimum Depolama Kapasitesi
(*EDA4000 geniþleme þasisi ile)
24 TB
48 TB / 240 TB*
96 TB
10/100/1000 Bakýr Port
2
2
0
10Gig (SFP+) Port Sayýsý
0
2
0
Güç Kaynaðý
Dahili
Dahili Yedekli
Dahili Yedekli
** NOT: Katalogdaki dizgi hatalarýndan firmamýz sorumlu tutulamaz.
NETGEAR istediði zaman haber vermeksizin ürünlerde deðiþiklik yapabilir.
www.rzk.com.tr
n
15
NETGEAR
®
Türkiye Distribütörü
Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri
Tel: (312) 472 15 30
[email protected]
01-2016
Yetkili Satýcý
www.rzk.com.tr
www.netgear.com

Benzer belgeler