STARGAZER ÇİFT KANAL GİRİŞLİ LOOP DEDEKTÖRÜ KULLANIM

Yorumlar

Transkript

STARGAZER ÇİFT KANAL GİRİŞLİ LOOP DEDEKTÖRÜ KULLANIM
STARGAZER
ÇİFT KANAL GİRİŞLİ LOOP DEDEKTÖRÜ
KULLANIM KİTABI V 1.0
OCAK, 2011
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
0
1.
LOOP DEDEKTÖRÜ NEDİR?
Metal Kütle dedektörü olarak da bilinen bu cihaz, üzerine gelen metalin yoğunluğuna göre rölelerinden çıkış veren
bir donanımdır. Genelde otopark sistemlerinde, bariyerlerin otomatik açılması – kapanması yada otomatik bilet
kesim işlemleri sırasında, asfalt üzerinde uygun yerde bir aracın olup olmadığını tespit için kullanılır. Yere
döşenecek olan bir kaç turluk kablonun loop dedektör kartına bağlanması ile asfalt üzerinde elektromanyatik bir
alan oluşacaktır. Böylece bu elektromanyatik alanda oluşacak değişmeler ile metal yoğunluğunun tesbit işlemleri
gerçekleştirilir.
2.
LOOP DEDEKTÖRÜNÜN UYGULANMASI
Loop dedektör kartının çalışabilmesi için, daha önceden uygulama alanı üzerinde manyetik alanı oluşturacak olan
kablonun çekilmesi gerekmektedir. Bu manyetik alanı oluşturacak olan kablonun döşenmesi sırasında dikkat
edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Kablo kaç tur sarılmalı, kaç metre çevreye sahip olmalı, nasıl bir
geometrik şekilde sarılmalı ve manyetik alanda ölçülecek olan değer kaç µH (Mikro Henry) olmalı gibi bazı önemli
noktaların bilinmesi ve bu noktalara dikkat edilmesi, Loop Dedektör kartının yüksek verimde çalışması için gerekli
olacaktır.
ÖNEMLİ:




3.
Yere oluşturacağınız loop bölgesine yakın hareketli veya durağan metal bulunmamasına dikkat ediniz.
2 farklı loop kablosunu metal kütle dedektörü üzerinde AYNI girişe BAĞLAMAYINIZ.
Yere döşeyeceğiniz kablonun, üzerinden araç geçmesi ile hareket etmeyecek yapıda olmasına özen
gösteriniz.
Loop alanı içinde kablo turunu tamamladıktan sonra, kablonun uçlarını kontrol kartına mutlaka BURGU
yaparak taşıyınız.
LOOP İÇİN DÖŞENMİŞ KABLONUN BOBİN VE FREKANS DEĞERLERİ
İlk olarak manyetik alanda ölçeceğimiz bobin değeri için en uygun çalışma aralığını tayin edelim. Aşağıdaki grafikte
gösterilen değerler için, döşeyeceğiniz kablonun oluşturacağı elektromanyetik alandaki bobin değeri; en verimli
çalışma aralığı için 100 ile 200 µH arasında olmalıdır. Bu da yaklaşık olarak 25-50 KHz arası bir sinyal demektir.
Döşenen Kablonun Bobin Değer Aralığı
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
1
4.
LOOP İÇİN GEREKLİ KABLO UZUNLUĞU VE SARIM SAYISI
Birçok loop dedektör uygulamasında tercih edilen kablo döşeme şekli kare veya dikdörtgen yapılardır. Bir önceki
konu başlığında (LOOP İÇİN DÖŞENMİŞ KABLONUN BOBİN VE FREKANS DEĞERLERİ) bahsi geçen bobin/frekans
değerini yakalamak için, yere döşeyeceğiniz kablonun kaç turlu olacağının hesabının yapılması gerekmektedir. Bu
işlemde basit bir matematik hesabı ile yapılabilmektedir. Yere döşeyeceğiniz kablonun tur sayısı, uygulama
yapacağınız loop alanın çevre uzunluğu ile hesaplanmaktadır. Aşağıda bir dikdörtgen kablo döşeme şekli
resmedilmiştir.
Örnek bir dikdörtgen kablo döşeme şekli
Yukarıdaki resimde bir kenarı “a” bir kenarı “b” olarak bir loop alanı gösterilmiştir. Bu loop alanının çevresinin
hesabı;
Loop Çevresi = 2a + 2b
Şeklinde hesaplanır. Çıkacak olan değer doğrultusunda da aşağıdaki tablodan çevre uzunluğuna bağlı olarak
döşeyeceğiniz kablonun kaç tur sarılması gerektiğini bulabilirsiniz. Önerilen “a” ve ”b” kenarlarının uzunluk oranları
1’e 3 şeklindedir. Yani “a” kenarı 1 metre olarak belirlendi ise “b” kenarı için 3 metrenin belirlenmesi daha verimli
sonuçlar verecektir. Aşağıdaki tabloda çevre uzunluğuna bağlı olarak sarmanız gereken tur sayıları gösterilmiştir.
ÇEVRE UZUNLUĞU (2a + 2b)
KABLONUN TUR SAYISI
4-5 metre
6 tur
5-6 metre
5 tur
6-15 metre
4 tur
15-25 metre
3 tur
Örneğin, 1 metreye 3 metre şeklinde yere kesmiş olduğumuz dikdörtgen bir alan için çevre uzunluğu ;
Çevre Uzunluğu = (2 x 1) + (2 x 3) = 8 metre
Olacaktır. Yukarıdaki tablodan çevresi 8 metre olan bir uygulama alanı için, gerekli olan tur sayısı 4 olarak
gösterilmiştir. O halde bu örnek için yere döşeyeceğimiz kabloyu 4 tur olarak sarmamız, loop dedektörün verimli
çalışması için yeterli olacaktır.
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
2
5.
LOOP KABLOSUNUN YERE DÖŞENMESİ
Asfalt üzerine döşeyeceğiniz kablo olarak, minimum 1.5 mm2, esnek ve izoleli standart bir kablo kullanabilirsiniz. Bu
kabloyu yere döşeyebilmeniz için daha önceden asfaltı elmas diskle kesmiş olmanız gerekecektir. Asfalta açacağınız
bu kanal 40–70 mm derinliğinde ve 5-8 mm genişliğinde olabilir.
Loop için kullanılacak kablonun asfalt içine uygulanması
Eğer yere uyguladığınız kablonun asfalt ile arasında kalan boş bölgeyi zifti ile kaplayacaksanız; kullanacağınız
kabloyu sıcağa dayanıklı seçmeniz gerekecektir.
Diğer bir önemli noktada asfalt üzerinde keseceğiniz dikdörtgen alanın köşelerinin 900 olarak değilde 450 derecelik
açılarla dönülmesidir. Böylece döşeyeceğiniz kablonun köşelerine uygulanacak olan zorlamalarında önüne geçmiş
olursunuz. Ayrıca bu şekilde döşenen kablolar daha verimli çalışacak bir elektromanyetik alan oluşturacaktır.
Köşeleri 900 kesilmiş loop alanı
(ÖNERİLMEZ)
Köşeleri 450 kesilmiş loop alanı
(TAVSİYE EDİLİR)
Loop kablosunun döşenmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalarda şunlardır;




Yere döşenecek olan kablo yekpare bir kablo olmalıdır. Kablonun arasında olabilecek kopukluklar, sonradan
yapılmış eklemeler hassasiyeti bozacağından; loop dedektörünün çalışmasını da olumsuz yönde
etkileyecektir.
Loop kablosu yere döşendikten ve açılan kanal kapatıldıktan sonra, kablo olduğu yerden hareket
etmemelidir.
Loop kablosu için açılan kanalın, temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir.
Kablo çekildikten sonra, dolgu malzemesini dökmeden önce, kablonun bobin/frekans değeri ölçülmelidir.
Bu ölçüm için L-Meter (Bobin değeri ölçüm cihazı) yada Stargazer Loop dedektörünü kullanabilirsiniz.
Ölçtüğünüz değerlerin uygun çalışma alanı içinde olup olmadığına dikkat ediniz.
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
3
6.
DOLGU MALZEMESİNİN SEÇİMİ
Loop kablosu için açılan kanalın, kablo döşendikten sonra kapatılması gerekmektedir. Bunun için 2 farklı çözüm
önerilebilir. Bunlardan birincisi soğuk dolgu malzemesidir. Bu tür bir soğuk dolgu malzemesi seçerken, dolgu
malzemesini sentetik reçine tabanlı bir ürün olmasına ve soğuk havalarda kuruyup parçalanmamasına dikkat
edilmelidir. Diğer bir dolgu malzemesi de sıcak olarak uygulanabilecek asfalt zifti olabilir. Bu uygulamada da önemli
olan noktalar loop için döşenen kablonun sıcağa karşı dayanıklı yapıda olmasıdır. Sıcak bir dolgu malzemesi
uygulayacaksanız, loop kablosunu döşedikten sonra, loop için açmış olduğunuz kanalın içini cam kumu ile
doldurabilirsiniz.
7.
LOOP’DAN KONTROL KARTINA ÇEKİLECEK OLAN KABLO YAPISI
Loop dedektör kartlarının problemli çalışmasının en önemli nedenlerinden birisi yere döşenen loop kablosundan
kontrol kartına çekilecek olan kablodaki hatalardır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

Kablo uçlarını, loop dedektör kartınıza getirirken mutlaka birbiri üzerine BURGU yapmalısınız. Her metrede
en az 20 ile 50 arası burgu uygulamanız gerekecektir.
Burgu haline getirilmiş kablo örneği



8.
Loop’dan çekeceğiniz kabloyu, kontrol kartına getirirken, bu kabloya paralel başka elektronik cihazların
kablolarının olmamasına dikkat etmelisiniz. Eğer başka bir elektronik cihazında kablosunu loop alanından
gelen kablo ile birlikte çekmeniz gerekirse kablolar arası en az 10 cm mesafe olmasına özen gösterin.
Birden fazla loop kablosunu, kontrol kartlarına getirirken aynı kanaldan getirilmemesi gerekmektedir.
Kabloların dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı korunmuş olması gerekmektedir.
LOOP ALANIN GEOMETRİK YAPISI
Yere döşeyeceğiniz kablonun; üzerine gelecek olan araç ile oranı ve geometrik şekli loop dedektörünün düzgün
çalışabilmesi için çok önemlidir. Aşağıdaki resimlerde yere döşeyeceğiniz kablonun nasıl bir geometrik yapıya sahip
olması gerektiği gösterilmiştir.
Tavsiye edilen geometrik şekil
Tavsiye edilmeyen geometrik şekiller
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
4
Eğer birbirine yakın 2 farklı loop kablo alanı oluşturulacaksa, bu iki alan arasındaki mesafe en az 1-1,5 metre
olmalıdır.
2 Farklı loop bölgesinin yan yana uygulanması
9.
STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI VE KULLANIMI
Stargazer loop dedektör kartı; otopark, bariyer sistemlerinde araç algılamada kullanılan metal kütle dedektörüdür.
Loop dedektörü kartı üzerinde bulunan 2 buton ile ayarlanır ve kontrol edilir. “Menü” butonu ile kontrol kartının
size sunmuş olduğu özellikler arasında dolaşırken, “Değer” butonu ile bulunduğunuz menüdeki seçeneği
değiştirebilirsiniz.
9.1. Klemensler ve Bağlantıları
Stargazer dedektörü üzerinde 4 kategoriye bölünmüş klemens takımı bulunmaktadır. Bunlar;




24V DC/AC besleme klemens grubu
2 adet LOOP kablo bağlantı klemens grubu
RELAY1 (1. Röle) klemens grubu
RELAY2 (2. Röle) klemens grubu
Kablo Bağlantılarının Yapılması Ve Stargazer Loop Dedektörünün Çalıştırılması
Yere döşemiş olduğunuz 2 adet loop kablosunun ucunu, ŞEMA 1 de gösterildiği gibi Stargazer Loop Dedektörü
üzerindeki “LOOP 1” ve “LOOP 2” klemenslerine bağlantısını yapınız. RELAY 1 ve RELAY 2 ile gösterilen klemenslere
de ihtiyacınız olan bağlantıları yapınız. Son olarak besleme klemensi olan 24V AC/DC bağlantısından 24 Voltluk
besleme bağlantısını yapınız. Böylece Stargazer loop dedektör kartınız için gerekli olan bağlantıları yapmış ve
cihazınızı çalışır duruma getirmiş olacaksınız.
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
5
Şema 1. İki Kanallı Loop Dedektör Bağlantı Şeması
9.2. Kontrol Kartı Menüleri Ve Menülerin Kullanımı
Kartınızın bağlantılarını yukarıda bahsedilen şekilde yapıp, katınızın beslemesini verdiğinizde cihazınız sırasıyla şu
bilgi mesajları ile açılacaktır;
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
STARGAZER LOOP
DEDEKTÖRÜ
WWW.KONTAL.COM.TR
VERSİYON
1.0
AÇIKLAMA
Cihaz açıldığında ekrana ürünün adı “STARGAZER” ve firmamızın web adresi
“www.kontal.com.tr” gelecektir.
Cihazın yazılım versiyonu hakkında bilgi verir.
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
6
Ekrana gelen bu açılış mesajlarından sonra sistemde bir problem yoksa cihazınız çalışmaya başlayacaktır. Ve
ekranda cihazın ana menüsünde olduğunuzu gösteren ifade gözükecektir.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
S: 15
K:5
00000000
AÇIKLAMA
Cihazınızın çalıştığını ve ana menüde bulunduğunuzu ifade eder.
Aynı zamanda cihazınız ile ilgili bazı bilgilerde vermektedir.
S:15 ile gösterilen ifade “ALGILAMA SEVİYESİ” (hassasiyet) değerini göstermektedir. “S”
harfi “Seviye” ifadesinin kısaltmasıdır. Burada gösterilen değer; ALGILAMA SEVİYESİNİN
15 olduğudur.
K:5 ile ifade edilen değer “OTOMATİK KALİBRASYON MODUNU” göstermektedir. “K”
harfi “Kalibrasyon” ifadesinin kısaltmasıdır. Otomatik kalibrasyon “5 dk” olarak seçildi
ise, bu “K” değerinin karşısında “5” rakamı gözükür. Eğer otomatik kalibrasyon modu
“Kalibrasyon Yok” olarak ayarlandı ise, “K” değerinin karşısında “X” ifadesi yeralır.
00000000 rakamları ile ifade edilen değer ise, Loop Dedektörünüzün sayacını
göstermektedir. Loop’unuzun her aktif ve pasif olma durumunda bu sayaç 1 artacaktır.
Bu bilgilerin gözükmesinden sonra, cihazınız üzerinde bulunan butonlar aktif duruma geçecek ve size cihazınız
üzerindeki menülerde dolaşmanızı ve bulunduğunuz menüdeki değerleri değiştirmenize olanak sağlayacaktır.
Stargazer loop dedektör üzerinde 2 adet LCD kontrol butonu bulunmaktadır;
BUTONLAR
AÇIKLAMA
“MENU” butonu LCD üzerinde menüler arasında geçişi sağlar. Cihaz açılıp ana menü geldikten
sonra, buton aktif duruma gelir ve menüler arasında geçiş yaparak, cihazınız ile ilgili ayarları
değiştirebilirsiniz.
“DEĞER” butonu, girmiş olduğunuz menü içerisinde, eğer farklı seçenekler veya fonksiyonlar
mevcut ise, “DEĞER” butonuna basarak ekranda gözüken durumları değiştirebilir veya girmiş
olduğunuz menüdeki fonksiyonu icra edebilirsiniz.
Cihazınız açıldıktan ve ana menüye geldikten sonra artık diğer menülere girebilir ve cihazınızın ayarlarını
değiştirebilirsiniz. Bunun için yukarıda bahsedilen “MENÜ” butonunu kullanmalısınız. Girmiş olduğunuz menüde
herhangi bir işlem yapmazsanız, yaklaşık 15 saniye sonra ana menüye otomatik olarak geri dönersiniz.
9.3. Loop Frekans Ölçümü
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
1 : 38.5
2 : 41.3
AÇIKLAMA
Yere döşemiş olduğunuz loop kablolarının frekans değerlerini ölçer
MENU butonuna basarak “LOOP 1-2 FREKANS” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak frekans ölçüm işlemini yapabilirsiniz. “ 1: 38.5 “ ile
ifade edilen değer 1. Loop girişine bağlamış olduğunuz kablonun değeridir. “ 2: 41.3 “
ile gösterilen sonuç da 2. Loop girişine bağlamış olduğunuz kablonun değeridir.
Ölçüm sonucu KHz cinsindendir. İdeal çalışma aralığı için sonucun 25-50 KHz arası
olmasına özen gösteriniz.
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
7
9.4. Algılama Hassasiyetinin Ayarlanması
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
ALG. SEV.
Sev. 15
AÇIKLAMA
Metal kütleyi algılamadaki hassasiyeti ifade eder.
MENU butonuna basarak “ALGILAMA SEVİYESİ” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak algılamadaki hassasiyeti değiştirebilirsiniz. Değer
yükseldikçe hassasiyet artar ve daha yüksek mesafelerden algılama yapabilirsiniz.
Hassasiyeti düşürmek için değeri küçültmeniz yeterli olacaktır.
9.5. Röle (RELAY 1 / RELAY 2) Çıkışlarının NC/NO Olarak Ayarlanması
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
ALG. SEV.
Sev. 15
AÇIKLAMA
Metal kütleyi algılamadaki hassasiyeti ifade eder.
MENU butonuna basarak “NO/NC ÇIKIŞ” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz menüde
DEĞER butonuna basarak RELAY 1 ve RELAY 2 olarak isimlendirilmiş röle çıkış
klemenslerinin çalışma yapısını değiştirebilirsiniz.
NO modu: Bu seçimde çıkışlar NO (Normal Open, Normal Açık) durumundadır. Looplar
üzerine metal bir kütle geldiğinde çıkışlar NC durumuna geçer. Metal kütle ayrılınca
çıkışlar tekrar NO konumuna geçer.
NC modu: Bu seçimde çıkışlar NC (Normal Close, Normal Kapalı) durumundadır. Looplar
üzerine metal bir kütle geldiğinde çıkışlar NO durumuna geçer. Metal kütle ayrılınca
çıkışlar tekrar NC konumuna geçer.
9.6. Loopların Çalışma Modu
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
CLŞ. MODU
free
AÇIKLAMA
Loopların çalışma durumları ile ilgili seçenekleri ifade eder.
MENU butonuna basarak “ÇALIŞMA MODU” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak aşağıdaki durumlardan birini seçebilirsiniz.
Free: Loop1 ve Loop2 birbirinden bağımsız şekilde çalışırlar.
Single: Aynı anda sadece TEK bir loop, çıkışı aktif hale getirebilir. Örneğin, Loop1 üzerine
bir araç geldiğinde RELAY 1 çıkışı aktif hale gelir. Aynı anda Loop2 üzerine de bir araç
gelirse, RELAY 2 çıkışı aktif hale gelmeyecektir.
Dual: İki loop’unda üzerinde araç olması durumunda RELAY 1 ve RELAY 2 çıkışları aktif
duruma geçerler
1>>2: Kısa bir zaman zarfında, bir aracın önce Loop1’in üzerinden ardından da Loop2
üzerinden geçmesi ile RELAY2 çıkışı aktif hale gelecektir.
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
8
9.7. Loopların Çalışma Modu
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
CLŞ. MODU
free
AÇIKLAMA
Loopların çalışma durumları ile ilgili seçenekleri ifade eder.
MENU butonuna basarak “ÇALIŞMA MODU” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak aşağıdaki durumlardan birini seçebilirsiniz.
Free: Loop1 ve Loop2 birbirinden bağımsız şekilde çalışırlar.
Single: Aynı anda sadece TEK bir loop, çıkışı aktif hale getirebilir. Örneğin, Loop1 üzerine
bir araç geldiğinde RELAY 1 çıkışı aktif hale gelir. Aynı anda Loop2 üzerine de bir araç
gelirse, RELAY 2 çıkışı aktif hale gelmeyecektir.
Dual: İki loop’unda üzerinde araç olması durumunda RELAY 1 ve RELAY 2 çıkışları aktif
duruma geçerler
1>>2: Kısa bir zaman zarfında, bir aracın önce Loop1’in üzerinden ardından da Loop2
üzerinden geçmesi ile RELAY2 çıkışı aktif hale gelecektir.
9.8. RELAY 1 Çıkış Modunun Ayarlanması
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
1.CKŞ. MD
nrml mod
AÇIKLAMA
Relay 1 ile isimlendirilen çıkışın nasıl bir çıkış yapısına sahip olduğunu ifade eder.
MENU butonuna basarak “1. ÇIKIŞ MODU” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak aşağıdaki durumlardan birini seçebilirsiniz.
nrml mod: Loop1’in üzerine metal bir kütlenin gelmesi ile RELAY 1 çıkışı aktif olur, kütle
Loop1 üzerinde olduğu sürece çıkış aktif durumda kalacaktır. Kütlenin ayrılması ile çıkış
pasif duruma geçer.
puls mod: Loop1’in üzerine metal bir kütlenin gelmesi ile RELAY 1 çıkışı aktif olur ve
kısa bir süre sonra çıkış pasif duruma geçer. Bu Puls durumu “PULS SÜRESİ” ve “PULS
GECİKME” menülerindeki değerlere bağlı olarak değişir.
ayrl.mod: RELAY 1 çıkışı Loop1’in üzerine metal bir kütlenin gelip ayrılması ile aktif olur.
Çıkış Puls tipinde bir sinyal üretir. Bu Puls sinyali de “PULS SÜRESİ” ve “PULS GECİKME”
menülerindeki değerlere bağlı olarak değişir.
9.9. RELAY 2 Çıkış Modunun Ayarlanması
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
2.CKŞ. MD
nrml mod
AÇIKLAMA
Relay 2 ile isimlendirilen çıkışın nasıl bir çıkış yapısına sahip olduğunu ifade eder.
MENU butonuna basarak “2. ÇIKIŞ MODU” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak aşağıdaki durumlardan birini seçebilirsiniz.
nrml mod: Loop2’in üzerine metal bir kütlenin gelmesi ile RELAY 2 çıkışı aktif olur, kütle
Loop2 üzerinde olduğu sürece çıkış aktif durumda kalacaktır. Kütlenin ayrılması ile çıkış
pasif duruma geçer.
puls mod: Loop2’in üzerine metal bir kütlenin gelmesi ile RELAY 2 çıkışı aktif olur ve
kısa bir süre sonra çıkış pasif duruma geçer. Bu Puls durumu “PULS SÜRESİ” ve “PULS
GECİKME” menülerindeki değerlere bağlı olarak değişir.
ayrl.mod: RELAY 2 çıkışı Loop2’in üzerine metal bir kütlenin gelip ayrılması ile aktif olur.
Çıkış Puls tipinde bir sinyal üretir. Bu Puls sinyali de “PULS SÜRESİ” ve “PULS GECİKME”
menülerindeki değerlere bağlı olarak değişir.
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
9
9.10.
RELAY 1 ve RELAY 2 Çıkışları İçin PULS Tipi Sinyal Süresinin Ayarlanması
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
PULS ZMN
0100 ms
9.11.
AÇIKLAMA
RELAY 1 ve RELAY 2 çıkışlarının PULS tipi sinyal süresini ifade eder.
MENU butonuna basarak “PULS SÜRESİ” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz menüde
DEĞER butonuna basarak 100ms (mili saniye) ile 2000ms (mili saniye) arası bir seçim
yaparak, çıkışların üretmesini istediğiniz PULS süresinin zamanını belirlemiş olursunuz.
(1000ms = 1 saniye)
RELAY 1 ve RELAY 2 Çıkışları İçin PULS Tipi Sinyalin Gecikme Süresinin Ayarlanması
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
PLS.GCKM
0 saniye
AÇIKLAMA
RELAY 1 veya RELAY 2 çıkışları PULS tipi sinyal üretecek şekilde ayarlandığında, PULS
sinyali öncesinde bir bekleme (gecikme) süresi atanabilir.
MENU butonuna basarak “PULS GECİKME” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak 0 saniye ile 9 saniye arası bir seçim yaparak, çıkıştan
alacağınız PULS tipi sinyale bir gecikme süresi atayabilirsiniz.
9.12.
Otomatik Kalibrasyon Modu
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
OTM.KLBR
5 dk.
AÇIKLAMA
Stargazer kontrol kartının otomatik kalibrasyon modunun durumunu ifade eder.
MENU butonuna basarak “OTM KLBR MODU” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak aşağıdaki durumlardan birini seçebilirsiniz.
5 dk: Eğer bu 5 dakikalık durum seçildi ise; döşemiş olduğunuz loop üzerine bir araç
geldiğinde 5 dakikadan fazla loop üzerinde kalırsa, Stargazer kontrol kartı bu durumun
kendisi için yeni belirlenmiş olan loop değeri olduğunu varsayar ve rölelerini otomatik
olarak pasif duruma geçirir. Kendini yeni duruma otomatik olarak kalibre eder.
klb. yok: durumu seçilmiş ise döşemiş olduğunuz loop üzerine bir araç geldiğinde,
röleleriniz aktif duruma gelecek ve o araç loop üzerinden ayrılana kadar aktif durumda
kalacaktır. Yani röleler aktif olma durumlarını üzerinde araç olduğu sürece koruyacak,
kendini otomatik kalibre etmeyecektir.
9.13.
LOOP 1 ve LOOP 2 Girişlerinin Aktif Ve Pasif Duruma Geçirilmesi
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
AKT.LOOP
5 dk.
AÇIKLAMA
2 Kanal girişli olan kontrol kartınızın, girişlerinin aktif veya pasif durumda olup
olmadıklarını ifade eder.
MENU butonuna basarak “AKTİF LOOP’LAR” menüsüne giriniz. Girmiş olduğunuz
menüde DEĞER butonuna basarak aşağıdaki durumlardan birini seçebilirsiniz.
loop 1+2: Loop 1 ve Loop 2 girişlerinin ikisi de aktif durumdadır. İki girişte sırayla kontrol
edilir.
loop 1: Sadece Loop 1 girişi aktif durumdadır. Loop 2 girişi pasiftir ve kontrol edilmez.
loop 2: Sadece Loop 2 girişi aktif durumdadır. Loop 1 girişi pasiftir ve kontrol edilmez
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
10
9.14.
Kayıt Yapıldı Bilgi Mesajı
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
KAYIT
YAPILDI
AÇIKLAMA
Bulunduğunuz menüde herhangi bir değişiklik yaparsanız menü geçişi sırasında ekrana
uyarı olarak “KAYIT YAPILDI” mesajı gözükür.
1.
SERVİS HİZMETLERİ
 Cihazınızın arıza yaptığı, fonksiyonlarını icra edemez halde olduğu durumlarda devre üzerinde müdahil
olmayınız. Bu şart altında cihazımızın garanti şartları geçersiz olacaktır.
 Arıza durumlarında www.kontal.com.tr web adresi üzerinden online arıza giderme bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Ya da telefon üzerinden teknik servis bölümümüz sizlere destek olacaktır.
 Özellikle montaj kaynaklı olarak oluşabilecek arıza ya da hata durumları için montaj uyarılarımıza
başvurunuz.
 Ürün garanti kapsamında olup olmadığını teyit için ürün üzerindeki seri numarası üzerinden teknik
servisimize başvurup sorgulama yapabilirsiniz.
 Garanti şartları devam ediyorsa, lütfen cihaz üzerinde herhangi bir dış müdahalede bulunmayınız.
 Garanti kapsamı dışına çıkmış ürünler için teknik servisimize cihazın seri numarasını belirterek
başvurabilirsiniz.
2.
MONTAJ ŞARTLARI
 Cihazınızı montaj etmeden önce kullanım kitabının tamamını dikkatlice okuyunuz.
 Cam kapı kontrol kartını beslemek için 2x1.5 mm2’lik kablo kullanınız.
 Şema 1’deki montaj uçlarına birebir dikkat ederek tüm bağlantıları yapınız. Bu bağlantıların doğruluğundan
emin olduktan sonra kartın 24 V DC besleme bağlantısını yapabilirsiniz.
3.
PARÇA LİSTESİ
 1 Adet karton kutu
 1 Adet kullanım kılavuzu
 1 Adet Stargazer2 Kontrol Kartı
Kontal Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
www.kontal.com.tr
[email protected]
KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER 2 KANALLI LOOP DEDEKTÖR KARTI V1.0
11

Benzer belgeler