Dirençli termometreler (RTD) ve termokupllar (TC)

Yorumlar

Transkript

Dirençli termometreler (RTD) ve termokupllar (TC)
Kullanma talimatı
Dirençli termometreler (RTD) ve termokupllar (TC)
Örnekler
TR
TR RTD ve TC modellerinin kullanma talimatları
Sayfa
3 - 24
Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce kullanma talimatını okuyun!
Daha sonra kullanmak üzere saklayın!
2
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
05/2016 TR based on 12/2015 EN
© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tüm hakları saklıdır.
WIKA® çeşitli ülkelerde tescilli bir ticari markadır.
İçindekiler
İçindekiler
1. Genel bilgiler
2. Tasarım ve işlev
TR
4
4
3. Güvenlik5
4. Nakliye, ambalajlama ve depolama
5. Çalıştırma, operasyon
10
11
6. Arızalar
18
8. Sökmek, iade ve atma
21
7. Bakım ve temizlik
9. Teknik özellikler
20
23
05/2016 TR based on 12/2015 EN
10. Aksesuarlar24
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
3
1. Genel bilgiler / 2. Tasarım ve işlev
1.Genel bilgiler
■■ Kullanma talimatında açıklanan termometreler en son teknoloji kullanılarak üretilmiştir.
■■ Bu kullanma talimatı cihazın kullanımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Çalışma
güvenliği için tüm güvenlik ve çalışma talimatlarının dikkate alınması gerekmektedir.
■■ Cihazın kullanım aralığı bakımından ilgili yerel kaza engelleme düzenlemelerini ve genel
güvenlik düzenlemelerini inceleyin.
■■ Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce kalifiye personelin kullanma talimatını dikkatli
bir şekilde okuması ve anlaması gerekmektedir.
■■ Teknik değişikliklere konu olabilir.
■■ Daha fazla bilgi:
- Internet adresi:
- Uygulama danışmanı:
www.wika.com.tr / www.wika.com
Tel.: +90 216 415 90 66
Faks: +90 216 415 90 97
[email protected]
2.Tasarım ve işlev
2.1 Açıklama
Bu dirençli termometreler ve termokupllar endüstriyel bölgelerde sıcaklık ölçümü için
kullanılır.
Bu dokümanda standart model cihazlar açıklanmıştır. Tehlikeli bölgelerde kullanmak için
özel cihaz modelleri gereklidir.
Tehlikeli bölgelerde kullanımla alakalı ayrıntıları ilgili ateşleme koruma bilgilerinde
bulabilirsiniz (ayrı doküman).
Cihaz, sadece burada açıklanan amaçlanan kullanımı için tasarlanmış ve yapılmıştır ve
yalnızca uygun şekilde kullanılabilir.
Topraklanmamış ölçüm noktası
TRxx veya TCxx modeli termometreler içerisinde sıcaklık sensörünün bulunduğu
kaynaklanmış bir tüpe, madeni yalıtılmış bir kabloya veya seramik yalıtılmış termokupl
kablolara sahiptir. Bu da bir seramik toza, sıcaklığa dayanıklı bir contaya, seramik
kompozite veya bir ısı transfer macununa entegre edilmiştir.
4
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
05/2016 TR based on 12/2015 EN
TR
2. Tasarım ve işlev / 3. Güvenlik
Termokupllar, yalıtılmamış (topraklanmış)
Özel uygulamalar (örneğin yüzeyde sıcaklık ölçümleri) sensörler koruyucu tabakayla
doğrudan temas halindedir ya da termokuplların ölçüm noktaları tabana kaynakla
birleştirilmiştir.
Yalıtılmış ölçüm noktası (topraklanmamış)
Termokupl
Ölçüm noktası
TR
Yalıtılmamış ölçüm noktası (topraklanmış)
Kaplama
Termokupl
Ölçüm noktası
Kaplama
Elektrik bağlantısı
Bağlantı açısından termometre bir muhafazaya ve bir fişe veya boşta olan bağlantı
kablolarına sahiptir. Muhafazada bağlantı terminalleri veya onaylı bir verici bulunur.
Muhafazada opsiyonel olarak onaylı dijital göstergeler bulunabilir.
2.2 Teslimat kapsamı
Sevk irsaliyesi ile teslimat kapsamını karşılaştırın.
3.Güvenlik
3.1 Sembollerin açıklaması
UYARI!
... kaçınılmadığı takdirde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacak
potansiyel tehlikeli bir durumun varlığını belirtir.
05/2016 TR based on 12/2015 EN
UYARI!
... kaçınılmadığı takdirde ciddi yaralanma veya donanım hasarıyla
sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli bir durumun varlığını belirtir.
UYARI!
... kaçınılmadığı takdirde sıcak yüzeyler veya sıvılar nedeniyle potansiyel
tehlikeli bir durumun varlığını belirtir.
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
5
3. Güvenlik
Bilgi
... etkin ve sorunsuz operasyon için faydalı ipuçları, öneriler ve bilgilere dikkat
çeker.
TR
3.2 Kullanım amacı
Burada açıklanan termometreler endüstriyel bölgelerde sıcaklık ölçümü için kullanılır.
Tasarıma bağlı olarak bu termometreler doğrudan prosese ya da bir koruyucu boruya
takılabilir. Koruyucu boruların tasarımı istenildiği gibi seçilebilir, fakat proses verileri
(sıcaklık, basınç, yoğunluk ve debi oranı) göz önünde bulundurulmalıdır.
Onarım veya yapısal değişiklikler garantinin ve uygunluk sertifikasının geçersiz olmasına
neden olur. Cihazlar teslim edildikten sonra yapılacak yapısal değişiklikler üreticinin
sorumluluğunda değildir.
Cihaz, sadece burada açıklanan amaçlanan kullanımı için tasarlanmış ve yapılmıştır ve
yalnızca uygun şekilde kullanılabilir.
Bu kullanma talimatlarında bulunan teknik özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir.
Amaçlanan kullanım dışındaki çalıştırmaya dayanan herhangi bir bildirimden sorumlu
değildir.
3.3 İşletmecinin sorumluluğu
Sistem işletmecisi termometre veya koruyucu boru seçiminden ve malzemelerin
seçiminden sorumludur; böylece tesis veya makine içinde güvenli çalışmayı sağlar. Alıntı
yapacak olursak WIKA yalnızca benzer uygulamalarda olan tecrübelerini esas alan
tavsiyelerde bulunabilir.
Bu kullanım talimatlarında geçen güvenlik talimatlarına, kullanım yeriyle ilgili kaza önleme
talimatlarına ve çevre koruma düzenlemelerine riayet edilmelidir.
05/2016 TR based on 12/2015 EN
İşletmeci üründeki etiketleri okunaklı bir halde tutmak zorundadır.
6
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
3. Güvenlik
3.4 Personelin niteliği
UYARI!
Yaralanma riski nitelik yetersizliğinden olabilir
Uygun olmayan şekilde kullanım önemli yaralanmalara ve donanım hasarına
neden olabilir.
▶▶ Bu kullanma talimatlarında açıklanan faaliyetler, yalnızca aşağıda
açıklanan niteliklere sahip elektrikçiler tarafından gerçekleştirilebilir.
Kalifiye elektrikçi
Kalifiye elektrikçiler; teknik eğitimine, ölçüm ve kontrol teknolojisi bilgisine ve ülkeye özel
düzenlemeler, geçerli standartlar ve direktifler konusunda tecrübe ve bilgilerine dayalı
olarak elektrik sistemleri üzerinde işler gerçekleştirme yeteneğinde ve bağımsız olarak
potansiyel tehlikeleri tanıma becerisine sahip olan personel şeklinde tanımlanmaktadır.
Kalifiye elektrikçiler çalıştıkları çevreye has özel eğitim almışlardır ve ilgili standartları ve
düzenlemeleri bilmektedir. Kalifiye elektrikçiler güncel kaza önleme düzenlemelerine uygun
hareket etmelidir.
Operatörler
Operatör eğitimi alan personel sahip oldukları eğitim, bilgi ve tecrübe sayesinde açıklanan
işleri gerçekleştirme yeteneğinde ve bağımsız olarak potansiyel tehlikeleri tanıma
becerisine sahip olan personeldir.
05/2016 TR based on 12/2015 EN
Örn. agresif maddeler olmak üzere özel çalışma koşulları daha fazla bilgi gerektirmektedir.
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
7
TR
3. Güvenlik
3.5 Etiketleme, güvenlik işaretleri
3.5.1 Dirençli termometreler için ürün etiketleri (örnekler)
TR10-B
TR
11012345
D-63911 Klingenberg

1 x Pt100 / B / 3 (F)
T32
4 ... 20 mA
HART ®
Made in Germany 2015

IEC 60751
-50 ... +250
°C
TR10-B
-50 ... +250 °C
11012345
D-63911 Klingenberg
IEC 60751
1 x Pt100 / B / 3 (F)
T32
4 ... 20 mA
-50 ... +250 °C
-50 ... +250 °C
HART ®
2015
11012345
TC10-BMade in Germany
D-63911 Klingenberg

IEC 60584

1 x Type K / 1 / .
0 ... 1260
°C
TC10-B
-50 ... +250 °C
T32
4 ... 20 mA D-63911 Klingenberg
HART ®
Made in Germany 2015
11012345
IEC 60584
1 x Type K / 1 / .
T32
4 ... 20 mA
0 ... 1260 °C
-50 ... +250 °C
®
HART
■■ TR10-A ölçüm ünitesi için
ürün
etiketi
Made in Germany 2015

D-63911 Klingenberg
D-63911 Klingenberg
TR10-A
IEC 60751
TC10-A
11012345
11012345
1 x Type K / 1 / .
TR10-A
0 ... 1260 °C
1 x Pt100 / B / 3
-50 ... +250 °C
D = 6 mm
IECKlingenberg
60584
D-63911
525 mm
(F)
IEC 60751
D = 2 mm
11012345
1 x Pt100 / B / 3
525 mm
-50 ... +250 °C
D = 6 mm
TC10-A
IEC 60584
11012345
1 x Type K / 1 / .
0 ... 1260 °C
525 mm

D-63911 Klingenberg
D = 2 mm
525 mm
(F)

Made in Germany 2015
Made in Germany 2015
Made in Germany 2015
Model
Verici modeli (sadece vericili modeller için)
Üretim yılı
Standart sensör
■■ F = İnce filmli ölçüm rezistansı
■■ FT = İnce filmli ölçüm rezistansı, hassas tip
■■ W = Tel sargılı ölçüm rezistansı
 Sensör sembolü
■■ topraklanmış gibi
8
= Rezistansla kaplama arasındaki düşük izolasyon aralığından dolayı
termometre topraklanmış olan kabul edilmelidir.
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
05/2016 TR based on 12/2015 EN




Made in Germany 2015
TR10-B
3. Güvenlik
D-63911 Klingenberg
1 x Pt100 / B / 3 (F)
T32
4 ... 20 mA
3.5.2 Termokupllar için ürün® etiketleri (örnek)
11012345
IEC 60751
-50 ... +250 °C
-50 ... +250 °C
HART
TR10-B
Made in Germany 2015
11012345
genberg

IEC 60751

0 / B / 3 (F)
4 ... 20 mA
-50 ... +250 °C
-50 ... +250 °C
TC10-B
D-63911 Klingenberg
1 x Type K / 1 / .
T32
4 ... 20 mA
ermany 2015
11012345
HART ®
TC10-B
Made in Germany 2015
11012345
genberg
IEC 60584
K/1/.
4 ... 20 mA
0 ... 1260 °C
-50 ... +250 °C


D-63911 Klingenberg
D-63911 Klingenberg
TR10-A
ermany 2015
IEC 60751
■■ TC10-A ölçüm ünitesi için ürün
etiketi
TC10-A
11012345
1 x Pt100 / B / 3

D = 6 mm
D-63911 Klingenberg
TR10-A
IEC 60584
100 / B / 3
11012345
0 ... 1260 °C
525 mm
D = 2 mm
525 mm
(F)
TC10-A
11012345
IEC 60584
1 x Type K / 1 / .
-50 ... +250 °C
63911 Klingenberg
51
TR
IEC 60584
0 ... 1260 °C
-50 ... +250 °C
11012345
1 x Type K / 1 / .
0 ... +250 °C
0 ... 1260 °C
525 mm
D = 2 mm
525 mm
(F)

Made in Germany 2015
Made in Germany 2015

de in Germany 2015
05/2016 TR based on 12/2015 EN




Made in Germany 2015
Model
Verici modeli (sadece vericili modeller için)
Üretim yılı
Standart sensör
■■ topraklanmamış
■■ topraklı
 Sensör sembolü
■■ topraklanmamış
= topraklanmamış kaynaklı
■■ topraklı
= dış kaplamaya kaynatılmış (topraklanmış)
■■ topraklanmış gibi
= Sensörle kaplama arasındaki düşük izolasyon aralığından dolayı
termometre topraklanmış olan kabul edilmelidir.
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
9
3. Güvenlik / 4. Nakliye, ambalajlama ve depolama
Semboller
Cihazı monte etmeden ve hizmete sokmadan önce kullanma
talimatlarını okuduğunuzdan emin olun!
TR
Bu işareti taşıyan cihazlar ilgili Avrupa direktiflerine uygundur.
4.Nakliye, ambalajlama ve depolama
4.1 Nakliye
Nakliye nedeniyle olabilecek herhangi bir hasar bakımından cihazı kontrol edin.
Bariz hasarların hemen bildirilmesi gerekmektedir.
UYARI!
Hatalı nakliye sonucunda hasar
Hatalı nakliye sonucunda üründe hasar oluşma riski yüksektir.
▶▶ Ambalajlı ürünler boşaltırken ve taşırken dikkatli olun ve ambalaj
üzerindeki sembolleri dikkate alın.
▶▶ İşletme içinde taşırken 4.2 “Ambalajlama ve depolama” bölümündeki
talimatları dikkate alın.
Cihaz soğuktan sıcak bir ortama nakledilirse, yoğuşma oluşması cihaz arızasına neden
olabilir. Tekrar çalıştırmadan önce cihaz sıcaklığı ve oda sıcaklığının eşit olması için
bekleyin.
4.2 Ambalajlama ve depolama
Hemen montaj öncesine kadar ambalajı çıkarmayın.
Aşağıdaki etkenlere maruz kalmasını engelleyin:
Doğrudan güneş ışığı veya sıcak nesnelere yakın olma
Mekanik titreşim, mekanik sarsıntı (yere sert koyma)
İs, buhar, toz ve aşındırıcı gazlar
Tehlikeli çevreler, tutuşabilir atmosferler
■■
■■
■■
■■
10
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
05/2016 TR based on 12/2015 EN
Depolama yerindeki izin verilen koşullar:
Depolama sıcaklığı:
Entegre vericisi olmayan cihazlar:
-40 ... +80 °C
Entegre vericisi olan cihazlar:
vericiye ait kullanım kılavuzuna bakın
4. Nakliye, ambalajlama, depolama / 5. Çalıştırma, operasyon
Cihazı yukarıda listelenen koşulları sağlayan bir konumda orijinal ambalajı içerisinde
saklayın. Orijinal ambalaj mevcut değilse, cihazı aşağıda açıklanan şekilde paketleyin ve
saklayın:
1. Ambalaj içerisine cihazı şok emici bir malzemeyle birlikte yerleştirin.
2. Uzun bir süre saklanacaksa (30 günden fazla), ambalaj içerisine nem emici içeren bir
poşet yerleştirin.
5.Çalıştırma, operasyon
UYARI!
Dışarıda çalışma sıcaklıklarının altında veya üzerinde çalıştırılması
durumunda ölçüm cihazı zarar görür
Montaj esnasında izin verilen çalışma sıcaklığının dikkate alınmaması ve
ısı sirkülasyonunu ve radyasyonunu dikkate almamak termometreye zarar
verebilir.
▶▶ İzin verilen çalışma sıcaklığının üst ve alt limitleri aşılmamalıdır.
5.1 Mekanik montaj
5.1.1 Çoklu yapı grupları
Bunlar genelde vericinin veya terminal bloğun takılı olduğu bir muhafazaya sahiptir.
Vericiler/göstergeler mekanik olarak sabitlenir (örn. muhafaza içinde ray sistemi veya
bağlantı kafasında braket).
5.1.2 Kablo sensörü
Bunlar genelde bir muhafazayla takılmaz. Buna rağmen bunlar içinde vericinin veya
terminal bloğunun bulunduğu bir ilave muhafazaya bağlanabilir.
5.1.3 Silindirik vida dişleri
Termometrenin bağlantı kafası, uzatma borusu, koruyucu boru veya proses bağlantısı
silindirik vida dişlerine sahipse (örn. G ½, M20 x 1,5 ...), termometrenin içine sıvı girmesine
karşı bu vida dişleri contalarla korunmalıdır.
05/2016 TR based on 12/2015 EN
Uzatma borusu ile koruyucu boru arasındaki bağlantı için WIKA standart olarak bakır
contalar ve bağlantı kafası ile uzatma borusu veya koruyucu boru arasındaki bağlantı için
bir kağıt conta kullanmaktadır.
Termometre ve koruyucu boru birbirine bağlanmışsa, bu contalar önceden monte edilmiştir
(sipariş edilmişse). Kullanım koşullarına bağlı bu contaların uygunluğunu kontrol etmek ve
gerekirse uygun bir contayla değiştirmek işletmecinin sorumluluğundadır (10 “Aksesuarlar”
bölümüne bakın).
Contalar söküldükten sonra değiştirilmelidir!
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
11
TR
5. Çalıştırma, operasyon
5.2 Elektrik montajı
Bir vericinin/göstergenin kullanılması (opsiyon):
Verici/göstergeyle ilgili olarak kullanım kılavuzunun içeriğini dikkate alın (teslimat
kapsamına bakın).
Kablo cıvataları
Korumanın sağlanma koşulları:
■■ Kablo cıvatalarını sadece belirtilen sıkma aralığında (kablonun çapına uygun kablo
cıvatası) kullanın.
■■ Yumuşak kablo tipleri kullanıldığında alt sıkma bölgesini kullanmayın.
■■ Sadece yuvarlak kablolar kullanın (gerekirse hafif oval kesiti olabilir)
■■ Kabloları sarmal yapmayın.
■■ Defalarca açmak/kapatmak mümkün; fakat koruma sınıfını negatif etkileyebilir
■■ Soğuk akışı baskın olan kablolarda cıvatalar sıkılmalıdır.
05/2016 TR based on 12/2015 EN
TR
5.1.4 Konik vida dişleri
NPT ya da konik vida dişleri olsun; PTFE bandıyla veya kendirle ayrıca bir conta
yapılmasına gerek olup olmadığı kontrol edilmelidir. Montajdan önce vida dişleri uygun bir
maddeyle yağlanmalıdır.
12
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
5. Çalıştırma, operasyon
5.3 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Kısa devre tehlikesi
Kablolarda ve bağlantı noktalarında hasar olması cihazda arızalara yol
açabilir.
▶▶ Kablolara zarar gelmesini önleyin. Uçları açık olan ince kablo cıvataları
kovanlarla kapatılmalıdır.
TR
5.3.1 Direnç termometreleri
■■ Terminal bloklu
beyaz
1 x Pt100, 3 telli
kırmızı
beyaz
1 x Pt100, 4 telli
kırmızı
beyaz
kırmızı
kırmızı
beyaz
kırmızı
kırmızı
kırmızı
kırmızı
kırmızı
kırmızı
beyaz
beyaz
beyaz
beyaz
2 x Pt100, 3 telli
2 x Pt100, 2 telli
2 x Pt100, 4 telli
05/2016 TR based on 12/2015 EN
siyah
siyah
sarı
beyaz
kırmızı
3160629.06
1 x Pt100, 2 telli
siyah
sarı
beyaz
kırmızı
sarı
beyaz
kırmızı
kırmızı
kırmızı
kırmızı
kırmızı
kırmızı
beyaz
beyaz
siyah
siyah
siyah
beyaz
beyaz
siyah
siyah
sarı
sarı
sarı
sarı
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
13
5. Çalıştırma, operasyon
■■ Kablolu veya konektörlü
1 x Pt100
2 telli
1 x Pt100
3 telli
1 x Pt100
4 telli
kırmızı
kırmızı
beyaz
beyaz
2 x Pt100
2 telli
siyah
kırmızı
kırmızı
sarı
kırmızı
kırmızı
beyaz
kırmızı
kırmızı
beyaz
2 x Pt100
3 telli
siyah
siyah
beyaz
beyaz
sarı
Lemosa konektörü
Konektör (erkek)
Soket (dişi)
Önden görünüm
Önden görünüm
3366036.02
1 x Pt100
2 telli
1 x Pt100
3 telli
1 x Pt100
4 telli
2 x Pt100
2 telli
05/2016 TR based on 12/2015 EN
TR
3160629.06
Konektörsüz
2 x Pt100
3 telli
14
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
5. Çalıştırma, operasyon
Vidalı-geçmeli (Binder, Amphenol)
Konektör kontaklarına bakış
Soket (dişi)
Soket kontaklarına bakış
Binder
680 serisi
1 x Pt100
3 telli
Binder
680 serisi
1 x Pt100
4 telli
Binder
680 serisi
2 x Pt100
2 telli
Binder
680 serisi
2 x Pt100
3 telli
Binder
692 serisi
2 x Pt100
4 telli
Amphenol
C16-3
TR
05/2016 TR based on 12/2015 EN
1 x Pt100
2 telli
3366142.05
Konektör (erkek)
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
15
5. Çalıştırma, operasyon
5.3.2 Termokupllar
Tek termokupl
TR
Çifte termokupl
Cihazların pozitif
kutuplarındaki renk
kodlaması kutup ve
bağlantı terminali
düzenine karar verir.
3166822.03
■■ Terminal bloklu
Kabloların renk kodu
Sensör tipi
Standart
Pozitif
Negatif
J
IEC 60584
siyah
Beyaz
IEC 60584
mor
Beyaz
N
IEC 60584
pembe
Beyaz
IEC 60584
K
E
yeşil
Beyaz
■■ Kablolu veya konektörlü
(vidalı/geçmeli)
3374900.01a
3171966.01
Kablo uçlarının
işareti için tabloya
bakın
Binder konektörü,
kabloda erkek
3374896.01
Lemosa konektörü,
kabloda erkek
Kablo
Tek termokupl
Termik konektör
16
Pozitif ve negatif terminaller işaretlenmiştir.
Çifte termokupllarda iki termik konektör
kullanılır.
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
05/2016 TR based on 12/2015 EN
Çifte termokupl
5. Çalıştırma, operasyon
5.4 Prosesten sıcaklık aktarımı
Vericinin (gösterge) veya muhafazanın çalışma sıcaklığını aşacak biçimde prosesten ısı
geri yansıması olmamalıdır ve uygun ısı yalıtımı ya da uygun uzunlukta bir uzatma borusu
takılarak önlenmelidir.
3160670.07
Bağlantı bileşenlerinin sıcak yüzeylere olan mesafesini artırmak
Uzatma uzunluğu (N) bağlantı kafasının veya muhafazanın alt kenarı ile ısı yayan yüzey
arasındaki mesafe olarak tanımlanmıştır. Bağlantı kafasının veya muhafazanın alt kenarında
beklenen sıcaklık maksimum 80 °C olmalıdır. Entegre vericilerin veya göstergelerin koşulları
dikkate alınmalı ve gerekirse uzatma uzunluğu artırılmalıdır.
silindirik vida dişi
konik vida dişi
Minimum uzatma uzunluğunu seçimde yardımcı olması için aşağıdaki standart değerler
tanımlanmıştır.
Maksimum madde sıcaklığı
N ölçüsü için tavsiye
-
-
135 °C
20 mm
20 mm
50 mm
50 mm
> 200 °C ≤ 450 °C
100 mm
100 mm
100 °C
05/2016 TR based on 12/2015 EN
200 °C
X ölçüsü için tavsiye
Bir bağlantı kablosuna sahip termometreler için yüzeydeki sıcaklık bağlantı kablosuyla
sınırlıdır. Maksimum değer 150 °C'dir. İzin verilen sıcaklığın aşılmamasını sağlamak için X
ölçüsü uygun biçimde seçilmelidir.
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
17
TR
5. Çalıştırma, operasyon / 6. Arızalar
11355647.01
Vidalı(NPT)
Vidalı
6.Arızalar
UYARI!
Yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar riski
Bahsi geçen tedbirler yoluyla arızalar düzeltilemiyorsa, cihaz derhal
işletimden alınmalıdır.
▶▶ Başka sinyal olmadığından emin olun ve cihazı çalışmaya karşı emniyete
alın.
▶▶ Üreticiyle bağlantı kurun.
▶▶ İade yapılması gerekiyorsa, 8.2 “İade” bölümündeki uyarıları dikkate alın.
UYARI!
Tehlikeli maddeden dolayı yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar
riski
Tehlikeli maddelerle (örn. oksijen, asetilen, yanıcı veya zehirli maddeler),
zararlı maddelerle (örn. aşındırıcı, zehirli, kanserojen, radyoaktif) ve soğutma
sistemleriyle ve kompresörlerle temas durumunda fiziki yaralanmalar, maddi
zararlar ve çevre zararları meydana gelebilir.
Bir arıza meydana gelirse, cihazda aşırı sıcak ve yüksek basınç altında
aşındırıcı madde ya da vakum bulunabilir.
18
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
05/2016 TR based on 12/2015 EN
TR
Bağlantı bileşenlerinin sıcak yüzeylere olan mesafesini artırmak
X uzunluğu kablonun geçiş noktası ile ısı yayma yüzeyi arasındaki mesafe olarak
tanımlanmıştır. Geçiş noktasında beklenen sıcaklık maksimum 120 °C olmalıdır.
▶▶ Gerekirse X uzunluğu artırılmalıdır.
6. Arızalar
▶▶ Bu maddeler için tüm standart düzenlemelere ilave olarak uygun mevcut
kodların veya düzenlemelerin ayrıca takip edilmesi gerekir.
▶▶ Koruyucu ekipman kullanın (uygulamaya göre; termometrenin kendisi
tehlike teşkil etmemektedir).
İletişim bilgileri için 1 “Genel bilgiler” bölümüne veya kullanım kılavuzunun
arka sayfasına bakın.
Arızalar
Tedbirler
Yüksek mekanik yük veya aşırı
sıcaklık
Sensörü veya ölçüm ünitesinin
uygun olanıyla değiştirin
Aşırı sıcaklıktan dolayı sensör
kayması
Sensörü veya ölçüm ünitesinin
uygun olanıyla değiştirin
Kimyasal saldırıdan dolayı sensör
kayması
Uygun bir koruyucu boru kullanın.
Kabloya veya ölçüm ünitesine
nem girişi
Sensörü veya ölçüm ünitesinin
uygun olanıyla değiştirin
Yanlış montaj geometrisi, örn.
montaj derinliği az veya ısı iletimi
yüksek
Sensörün sıcaklığa duyarlı bölgesi
maddenin içinde bulunmalıdır
ve yüzey ölçümleri izole edilmiş
olmalıdır
Sensörde veya koruyucu boruda
birikimler
Biriken maddeleri temizleyin
Hatalı ölçüm değerleri
(termokupllarda)
Parazit teşkil eden voltajlar
(termik voltajlar, galvanik voltaj)
veya yanlış eşitleme hattı
Uygun eşitleme hatları kullanın
Ölçüm değeri
göstergesi atlıyor
Bağlantı kablosunda kopukluk
veya mekanik aşırı yüklenme
neticesinde temassızlık
Sensörü veya ölçüm ünitesinin
uygun olanıyla değiştirin, örn.
bükülme koruyucu yayı veya kalın
kablo kesiti olan bir modelle
Korozyon
Maddenin bileşimi var sayıldığı
gibi değil veya değişti ya da
yanlış koruyucu boru malzemesi
seçildi
Maddeyi analiz edin ve sonrasında
uygun malzemeyi seçin veya
koruyucu boruyu düzenli olarak
yenileyin
Sinyal enterferansı
Elektrik alanlarından veya toprak
devrelerinden dolayı dağılma
Yalıtılmış bağlantı kabloları kullanın,
motorlara ve güç hatlarına olan
mesafeyi artırın
Topraklamalar
Potansiyelleri düzeltin, galvanik
izoleli bariyerler veya vericiler
kullanın
Sinyal yok/kablo
kopukluğu
Hatalı ölçüm değerleri
Hatalı ölçüm değerleri
(düşük)
Hatalı ölçüm değerleri
ve çok uzun tepki
süreleri
05/2016 TR based on 12/2015 EN
Nedenler
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
19
TR
7. Bakım ve temizlik
7.Bakım ve temizlik
İletişim bilgileri için 1 “Genel bilgiler” bölümüne veya kullanım kılavuzunun
arka sayfasına bakın.
TR
7.1 Bakım
Burada açıklanan termometre bakım gerektirmez.
Onarımların yalnızca üretici tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
7.2 Temizlik
UYARI!
Yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar riski
Düzgün yapılmayan temizlikler fiziki yaralanmalara, maddi zararlara ve
çevreye zarara neden olabilir. Monte edilmemiş cihazda geriye kalan madde
personele, çevreye ve ekipmana risk oluşturabilir.
▶▶ Temizliği aşağıda açıklandığı gibi yapın.
▶▶ Temizlikten önce cihazın bağlantılarını ayırın.
▶▶ Koruyucu ekipman kullanın (uygulamaya göre; termometrenin kendisi tehlike teşkil
etmemektedir).
▶▶ Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
Elektrostatik deşarj tehlikesini önlemek amacıyla bu husus özellikle plastik muhafazalı
termometreler ve plastik izolasyonlu bağlantı hattına sahip kablo sensörleri için
geçerlidir.
Elektrik bağlantılarının nemle temas etmesini önleyin!
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
Düzgün yapılmayan temizlik cihazın zarar görmesine neden olabilir!
▶▶ Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
▶▶ Temizlik için ucu sivri veya sert nesneler kullanmayın.
7.3 Kalibrasyon, tekrar kalibrasyon
Ölçüm ünitelerinin düzenli aralıklarla tekrardan kalibre edilmesi tavsiye edilmektedir
(dirençli termometreler: yakl. 24 ay, termokupllar: yakl. 12 ay). Bu süre münferit
uygulamalara göre daha da kısa olabilir. Kalibrasyon işlemi üretici tarafından veya
kalibrasyon cihazlarına sahip nitelikli teknik elemanlar tarafından yapılabilir.
20
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
05/2016 TR based on 12/2015 EN
▶▶ Personeli ve çevreyi geriye kalan maddeden korumak için sökülmüş cihazı yıkayın veya
temizleyin.
8. Sökmek, iade ve atma
8. Sökmek, iade ve atma
8.1 Sökme
UYARI!
Kalan maddeden dolayı yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar riski
Tehlikeli maddelerle (örn. oksijen, asetilen, yanıcı veya zehirli maddeler),
zararlı maddelerle (örn. aşındırıcı, zehirli, kanserojen, radyoaktif) ve soğutma
sistemleriyle ve kompresörlerle temas durumunda fiziki yaralanmalar, maddi
zararlar ve çevre zararları meydana gelebilir.
▶▶ Personeli ve çevreyi geriye kalan maddeden korumak için sökülmüş cihazı
depolamadan önce yıkayın veya temizleyin.
▶▶ Koruyucu ekipman kullanın (uygulamaya göre; termometrenin kendisi
tehlike teşkil etmemektedir).
▶▶ İlgili maddeye dair güvenlik bilgi föyündeki bilgilere riayet edin.
Termometreyi yalnızca sistem basıncı giderildikten sonra sökün.
UYARI!
Yanma riski
Sökme esnasında dışarı sızan tehlikeli sıcak maddelerden dolayı risk vardır.
▶▶ Sökmeden önce cihazın yeterli şekilde soğumasını sağlayın!
8.2 İade
Cihazı gönderirken aşağıdakileri sıkı bir şekilde dikkate alın:
WIKA’ya teslim edilen tüm cihazların herhangi bir tehlikeli kimyasal madde içermemesi
gerekmektedir (asitler, bazlar, solüsyonlar vb.) ve dolayısıyla iade edilmeden
temizlenmelidir.
05/2016 TR based on 12/2015 EN
UYARI!
Kalan maddeden dolayı yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar riski
Monte edilmemiş cihazda geriye kalan madde personele, çevreye ve
ekipmana risk oluşturabilir.
▶▶ Tehlikeli maddelerle birlikte ilgili maddeye dair güvenlik bilgi föyünü dahil
edin.
▶▶ Cihazı temizleyin, 7.2 “Temizlik” bölümüne bakın.
Cihaz iade edildiğinde orijinal ambalajını veya uygun bir nakliye ambalajı kullanın.
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
21
TR
8. Sökmek, iade ve atma
Hasardan kaçınmak için:
1. Ambalaj içerisine cihazı şok emici bir malzemeyle birlikte yerleştirin.
Nakliye ambalajının her tarafına şok emici malzemeyi eşit şekilde yerleştirin.
2. Mümkünce ambalajın içerisinde bir kurutucu madde olacak şekilde bir torbaya yerleştirin.
TR 3. Gönderiyi yüksek hassasiyetli ölçme cihazı nakliyesi şeklinde etiketleyin.
İadeyle ilgili bilgileri lokal internet sayfamızın “Servis” kısmında bulabilirsiniz.
05/2016 TR based on 12/2015 EN
8.3 İmha
Yanlış imha çevreyi riske atabilir.
Cihaz parçalarının ve ambalaj malzemelerinin çevreyle uyumlu bir şekilde ve o ülkeye özel
atık imha düzenlemelerine uygun olarak imha edilmesi gerekir.
22
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
9. Teknik özellikler
9.Teknik özellikler
Çok çeşit olmasından dolayı teknik veriler oldukça kapsamlıdır. Bu nedenle ilgili WIKA bilgi
föylerine ve sipariş dokümanlarına atıfta bulunuyoruz.
■■ Direnç termometreleri
Veri sayfası
TE 60.01
TE 60.02
TE 60.03
TE 60.04
TE 60.06
TE 60.08
TE 60.10
TE 60.11
TE 60.12
TE 60.13
TE 60.14
TE 60.20
TE 60.22
TE 60.23
TE 60.25
TE 60.40
TE 60.50
TE 60.51
TE 60.53
TE 60.55
TE 60.60
TE 60.81
TE 70.01
■■ Termokupllar
Model
TC10-A
TC10-B
TC10-C
TC10-D
TC10-F
TC10-H
TC10-K
TC10-L
TC40
TC50
TC53
TC55
TC80
TC81
TC95
Veri sayfası
TE 65.01
TE 65.02
TE 65.03
TE 65.04
TE 65.06
TE 65.08
TE 65.11
TE 65.12
TE 65.40
TE 65.50
TE 65.55
TE 65.80
TE 65.81
TE 70.01
05/2016 TR based on 12/2015 EN
Model
TR10-A
TR10-B
TR10-C
TR10-D
TR10-F
TR10-H
TR10-J
TR10-K
TR10-L
TR11-A
TR11-C
TR11-H
TR20
TR22-A
TR22-B
TR25
TR40
TR50
TR51
TR53
TR55
TR60
TR81
TR95
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
23
TR
10. Aksesuarlar
10.Aksesuarlar
TR
Contalar, vida dişi belirtilerek WIKA sipariş numarasıyla veya isimle (tabloya
bakın) temin edilebilir.
WIKA
Sipariş numarası
Adı
11349990
11350016
Uygun olduğu
vida dişleri
11349981
DIN 7603 uyarınca, şekil C 14 x 18 x 2 -CuFA
DIN 7603 uyarınca, şekil C 18 x 22 x 2 -CuFA
M18 x 1,5, G ⅜
11350008
DIN 7603 uyarınca, şekil C 21 x 26 x 2 -CuFA
G ½, M20 x 1,5
DIN 7603 uyarınca, şekil C 27 x 32 x 2,5 -CuFA
G ¾, M27 x 2
11367416
DIN 7603 uyarınca, şekil C 20 x 24 x 2 -CuFA
M20 x 1.5
DIN 7603 uyarınca D21,2 x D25,9 x 1,5 -Al
G ½, M20 x 1,5
3153134
DIN 7603 uyarınca şekil C D14,2 x D17,9 x 2 -StFA
G ¼, M14 x 1,5
DIN 7603 uyarınca şekil C D33,3 x D38,9 x 2,5 -StFA
G1
1248278
3361485
G ¼, M14 x 1,5
Açıklama:
CuFA = Bakır, maks. 45HBa; asbest içermeyen bir conta maddesiyle dolu
Al
= Alüminyum Al99; F11, 32 ila 45 HBb
StFA = Demir, 80 ila 95 HBa; asbest içermeyen bir conta maddesiyle dolu
WIKA Instruments Istanbul
Bayraktar Bulvari No. 17
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel.
+90 216 41590-66
Fax
+90 216 41590-97
[email protected]
www.wika.com.tr
24
WIKA kullanma talimatları RTD ve TC
05/2016 TR based on 12/2015 EN
WIKA bağlı kuruluşları www.wika.com.tr adresinde bulunabilir.

Benzer belgeler

Direnç termometresi ve Termik elemanlar

Direnç termometresi ve Termik elemanlar Diğer önemli güvenlik uyarıları kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerinde yer almaktadır. 2.1 Amacına uygun kullanım Direnç termometreleri ve termik elemanlar sanayi uygulamalarında ısı ölçümünde ku...

Detaylı