Sıra No Bölüm Öğrenci No Adı Soyadı Sınıf G.N.O. Burs Oranı 1

Yorumlar

Transkript

Sıra No Bölüm Öğrenci No Adı Soyadı Sınıf G.N.O. Burs Oranı 1
2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Bölüm
Matematik-Bilgisayar
Matematik-Bilgisayar
Matematik-Bilgisayar
Matematik-Bilgisayar
Matematik-Bilgisayar
Matematik-Bilgisayar
Matematik-Bilgisayar
Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Öğrenci No
200822004
200722010
200722038
200722045
200622005
200622011
200622030
200823018
200823012
200723301
200623013
200951071
200951087
200951095
200951003
200951011
200951012
200951016
200951019
200951022
200951026
200951034
200951042
200951051
200951064
200951067
200951073
Adı
Ayça
Edanur
Hümeyra
Neriman Merve
Yasemin Derya
Gamze
Damla Belgin
Kadriye Ezgi
Ġrem
Didem
Murat
Fehmi Can
Damla
Umut
Emrah
Nihat
Mehmet
Baki
Sinem
NeĢe Bilge
Eylül
Seda
Narin Ceren
Mehmet
Arman Berkan
Emine Bahar
Dilem
Soyadı
ARSLAN
BAYAM
SATOĞLU
ÜNSAL
BUDAK
DARAKÇI
SERT
OKUTAN
KARAMAN
DĠNÇ
ERĠġ
ĠNAN
KAYA
KOÇAK
AKANÖZ
ANNAK
ARIKAN
AYBAK
BAġKAYA
BOZKURT
CELTEMEN
DAġTAN
DĠNÇER
ERSOY
GÜR
HAġĠMĠ
KAÇMAZ
Sınıf
2
3
3
3
4
4
4
2
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
G.N.O. Burs Oranı
3,51
% 50
3,00
% 20
3,11
% 20
3,16
% 20
3,08
% 20
3,31
% 20
3,22
% 20
3,19
% 20
3,03
% 20
3,89
% 50
3,45
% 20
94,30
% 50
89,61
% 50
89,52
% 50
77,78
% 20
80,39
% 20
79,13
% 20
80,35
% 20
78,78
% 20
77,04
% 20
77,52
% 20
80,61
% 20
77,52
% 20
82,22
% 20
79,13
% 20
81,30
% 20
78,26
% 20
2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler
Sıra No
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Bölüm
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Öğrenci No
200951075
200951080
200951088
200951099
200951100
200951104
200951106
200951108
200951109
200951115
200951118
200951122
200951131
200951133
200951137
200951140
200951144
200951156
200851025
200851005
200851012
200851013
200851028
200851033
200851034
200851039
200851041
Adı
BüĢra
Burak
Merve
Aziz Can
Zeynep Kamile
Ekrem Bahadır
Nuri
Faruk
Gizem
Ecem Buse
ġerife ġeyda
Hayriye Meltem
BüĢra
Mehmet Burak
Gözdenur
Nuray
Melda
YeĢim
Recep Alper
Begüm
Sabahattin
Figen
ġayan Zelal
Merve
Özge
Cansu
Hakkı Mert
Soyadı
KALE
KAPLAN
KAYA
KURNAZ
KURTOĞLU
MERCANTAġ
OKTAY
OLGUN
ORTA
ÖZĠPEK
ÖZTÜRK
SAMUR
TOMAÇ
TULUNAY
ULUCAN
ÜNLÜ
VELĠOĞLU
YILDIRIM
BARAġ
AĞAOĞLU
ALKAYA
ALPASLAN
BĠNGÖL
CANPOLAT
ÇATAL
ÇĠMġĠT
DOĞU
Sınıf
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
G.N.O. Burs Oranı
82,04
% 20
78,00
% 20
87,35
% 20
78,70
% 20
77,57
% 20
77,22
% 20
84,78
% 20
77,52
% 20
79,48
% 20
81,70
% 20
79,00
% 20
80,87
% 20
82,43
% 20
79,22
% 20
80,52
% 20
77,35
% 20
80,52
% 20
84,57
% 20
90,85
% 50
82,96
% 20
80,25
% 20
84,85
% 20
78,65
% 20
79,46
% 20
82,10
% 20
77,54
% 20
82,27
% 20
2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler
Sıra No
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Bölüm
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Öğrenci No
200851051
200851056
200851058
200851063
200851065
200851078
200851085
200851088
200851090
200851104
200851105
200851107
200851108
200851117
200851118
200851122
200851123
200851124
200851125
200851127
200851128
200751013
200751015
200751019
200751022
200751026
200751042
Adı
Ahmet Oğuz
Nazlı Hilal
Aslıhan
Merve Sultan
AyĢegül
Ali
Yasin
Öznur
Özge
Gilem
Didem Berçin
Sezgi
Mustafa
Mehmet
Hilal
Gülsüm Sıla
Özgür
Arzu
Gamzenur Dilara
Nazlı
Tuğba
Nihan
Ece Aydan
Gamze
Merve Ceren
Önder
Gülce Gözen
Soyadı
ERTAġ
ĠPEK
KAR
KARAYURT
KAġĠKARA
ÖKSÜZ
ÖZDENER
PATIR
POLAT
TAYMUġ
TEKĠN
TOKGÖZ
TORUN
YALAR
YALIN
YILDIZ
YILDIZ
YILMAZ
YILMAZ
YILMAZ
YILMAZ
ARSLAN
AYAL
BALABAN
BAYKAL
CAN
ERCENK
Sınıf
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
G.N.O. Burs Oranı
79,94
% 20
78,06
% 20
82,42
% 20
82,73
% 20
82,25
% 20
78,48
% 20
83,21
% 20
80,00
% 20
85,10
% 20
80,71
% 20
77,77
% 20
80,44
% 20
81,69
% 20
78,23
% 20
81,21
% 20
77,40
% 20
85,06
% 20
79,94
% 20
77,15
% 20
80,31
% 20
82,96
% 20
78,77
% 20
80,83
% 20
77,26
% 20
81,77
% 20
77,38
% 20
83,52
% 20
2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler
Sıra No
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Bölüm
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Ġktisat
Ġktisat
Ġktisat
Ġktisat
Ġktisat
Ġktisat
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
Öğrenci No
200751055
200751071
200751073
200751074
200751075
200751080
200751081
200751089
200751098
200751117
200751121
200751123
200751125
200851401
200851403
200731059
200831007
200831044
200831055
200831057
200731014
200832049
200832009
200832062
200832069
200932001
200732013
Adı
Hürriyet
Meltem
Fulya
Dilrüba
Kübra
Özgür
Gizem Buse
Mehmet
ġeyda
Pınar
Beyge
Burcu
Onur Özcan
Görkem
Haydar Gökhan
Sema
Gamze
Rüya
Engin
Ġbrahim Sefa
Aylin
Feyza Hilal
Gözde
Burçin
Burcu
Alper
Ebru
Soyadı
GÜNDÜZ
KARGI
KAYA
KAYI
KILIÇ
KOÇUM
KORKUT
ÖCAL
ÖZTAġ
ULUPINAR
YALÇIN
YAVUZ
YENĠAY
ATAġ
ĠLHAN
YILDIRIM
ARSOY
MUNAR
ÜLÜġ
YALÇIN
DEMĠRBÜKEN
GÜRBÜZ
AYDIN
KOÇ
KUġCU
AKGÜN
ARKUN
Sınıf
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
G.N.O. Burs Oranı
77,88
% 20
78,49
% 20
83,29
% 20
82,78
% 20
77,22
% 20
78,66
% 20
77,49
% 20
81,27
% 20
79,82
% 20
77,57
% 20
80,87
% 20
88,21
% 20
77,09
% 20
77,84
% 20
82,95
% 20
3,55
% 50
3,53
% 50
3,51
% 50
3,25
% 20
3,14
% 20
3,30
% 20
3,82
% 50
3,25
% 20
3,16
% 20
3,39
% 20
3,37
% 20
3,08
% 20
2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler
Sıra No
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Bölüm
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
Öğrenci No
200732045
200732046
200732303
200734021
200734048
200734060
200634007
200833305
200733301
200933205
200833401
200933029
200811043
200811060
200811008
200811020
200811047
200611059
200711040
200611040
200711016
200711052
200611049
200611015
200611033
200611046
200814020
Adı
Mustafa Cemal
Özgür
Eren
Dihan
Ümmü Gülsüm
Arda
Fulya
Tamer
Cavidan
Rıza
Katia
Burak
AyĢen Cemre
Onurcan
Ufuk
Musa
Sena
Seda
Uğur
Hakan
ZiĢan
Rima
Gönül
Medine
Arınç
DilĢad Sera
Yusuf
Soyadı
GÜNEġ
GÜVEN
DĠġCĠ
BAġTÜZEL
KARAKEÇĠLĠ
ÖZÇAĞLAR
BALKAR
RÜZGAR
KADIOĞLU
KUTLUCA
BENYAHĠA
ÖZÇELĠK
PEKAK
YOZGAT
AYDAN
DEMĠREL
ġENDOĞAN
YÜKSEL
SOPAOĞLU
ÖZTAġ
ERDEM
TÜRKER
TOSUN
ÇOLAK
KÖKTÜRK
ġAHĠNTEPE
DURU
Sınıf
3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
4
4
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
2
G.N.O. Burs Oranı
3,00
% 20
3,08
% 20
3,01
% 20
3,18
% 20
3,41
% 20
3,37
% 20
3,57
% 50
3,57
% 50
3,41
% 20
3,10
% 20
3,50
% 50
3,77
% 50
3,51
% 50
3,51
% 50
3,10
% 20
3,25
% 20
3,03
% 20
3,65
% 50
3,57
% 50
3,03
% 20
3,01
% 20
3,24
% 20
3,53
% 50
3,12
% 20
3,12
% 20
3,00
% 20
3,92
% 50
2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler
Sıra No
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Bölüm
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Ġç Mimarlık
Ġç Mimarlık
Ġç Mimarlık
Ġç Mimarlık
Öğrenci No
200814001
200814059
200614039
200812014
200712011
200812051
200612006
200612029
200612034
200612046
200813001
200813004
200613008
200613019
Adı
Tevfik
Yasemin Tuğçe
Merve
Günce
Cansu
Ahmet Can
Gizem
Oğul
UlaĢ
BuĢra
Hazal
Sahra Sahil
Berfin
Tuğba
Soyadı
AĞAR
TUNÇ
YILMAZ
BORAN
ÇELEBĠCAN
ÖZEN
BAġÇOBAN
KOÇER
MALLI
ġAHĠN
YAVUZ
ÖZYURT
ÇETĠN
KABOĞLU
Sınıf
2
2
4
2
3
3
4
4
4
4
2
2
4
4
G.N.O. Burs Oranı
3,10
% 20
3,00
% 20
3,36
% 20
3,57
% 50
3,03
% 20
3,08
% 20
3,45
% 20
3,19
% 20
3,41
% 20
3,04
% 20
3,59
% 50
3,14
% 20
3,03
% 20
3,30
% 20

Benzer belgeler

ĠNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU DĠPLOMA LĠSTESĠ

ĠNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU DĠPLOMA LĠSTESĠ Bahar ÜNAL Aylin MESUT Nazan ÇOKAL Jale ÇELĠK Gizem ġENGÜL Derya ERTAN Yasemin DOĞAN Özlem ÇEGĠRGE

Detaylı

Yurt Dışı Yayınlar

Yurt Dışı Yayınlar ve Himmetoglu, O., “Effects of four different regimens of hormone replacement therapy on hemostatic parameters: a prospective randomized study,” Maturitas, 53, 267-73 (2006). A17. Ayhan, A., C. Tas...

Detaylı