Eltern-Flyer auf Türkisch

Yorumlar

Transkript

Eltern-Flyer auf Türkisch
Ausgangslage
Çıkış noktası
Ihre Unterstützung ist wichtig!
Sizin desteğiniz önemli!
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung bei unserer Studie und
bitten Sie, sich bei uns zu melden.
• Familien, die ihr Kind ausschließlich zu Hause betreuen, senden bitte die beiliegende Postkarte an uns zurück.
• Familien, die zusätzlich andere Betreuungsformen nutzen, geben die beiliegende Postkarte bitte in ihrer Betreuungs-
einrichtung oder bei ihrer Tagesmutter ab.
Herzlichen Dank!
Kinder wachsen in unterschiedlichen Betreuungsformen auf.
Viele Eltern unterbrechen ihre Berufstätigkeit in den ersten
Lebensjahren ihres Kindes („Elternzeit“). Andere finden eine
Tageseinrichtung für ihr Kind oder lassen ihr Kind von einer
Tagesmutter oder von Familienangehörigen betreuen. Über die
Frage, welche Formen der Betreuung junge Familien brauchen
und welche gut für das Kind sind, wird in Politik und Gesellschaft zurzeit viel diskutiert. Bislang fehlen hierzu jedoch verlässliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Diese Lücke möchten
wir mit der bundesweit angelegten NUBBEK-Studie schließen.
Çocuklar farklı bakım şartları altında büyüyorlar.
Birçok anne-baba çalışma hayatlarına çocuklarının ilk yaşlarında
ara veriyor. Diğerleri ise çocukları için kreş veya gündüz bakımevi
(Kindergarten) ya da bir çocuk bakıcısı buluyor ya da ailenin diğer
bireyleri çocuğun bakımını üstleniyorlar. Genç aileler çocuklarının
bakımı için hangi bakım tarzına ihtiyaç duymaktalar ve hangi tür
bakım çocuklar için en faydalısı? Günümüzde toplumda ve politikada sıkça tartışılan bu konuya dair güvenilir bilimsel bilgiler hala
eksik. Bu eksikliği Almanya çapında yapılacak NUBBEK-Araştırması
ile kapatmak istiyoruz.
Araştırmamıza destek vermenizi umuyor ve bizimle irtibata
geçmenizi rica ediyoruz.
• Çocuğuna evde bakan aileler lütfen ilişikteki kartpostalı bize geri postalayınız.
• Çocuğunun bakımı için aile bakımına ek olarak başka bakım tarzına başvuran aileler, lüften ilişikteki kartpostalı çocuğunuzun gittiği gündüz bakımevine (Kindergarten vs.) ya da çocuğunuzun bakıcısına veriniz
Teşekkürler!
NUBBEK Nationale Untersuchung
zur Bildung, Betreuung und Erziehung
in der frühen Kindheit
Erken Çocukluk Döneminde Eğitim,
Bakım ve Yetiştirme üzerine Ulusal
Araştırma
Bitte machen Sie mit
bei unserer Befragung!
Lütfen Anketimize Katılın!
Wir möchten wissen:
• Welche Familien wählen welche Form der Betreuung für ihr
Kind?
•Wie kommen die Eltern zu diesen Entscheidungen? Welche Rolle spielt das Angebot an Betreuungsmöglichkeiten vor Ort?
•Welche Auswirkungen haben Art, Umfang und Qualität der Betreuung auf die Entwicklung des Kindes?
•Welche Bedeutung hat eine Betreuung des Kindes innerhalb und außerhalb der Familie für das Wohlbefinden der Eltern und für das Familienleben?
•Welche Chancen haben Kinder aus Familien mit Migrations-
hintergrund in unserem Betreuungssystem?
Bilmek istediklerimiz:
• Hangi aileler çocukları için hangi bakım tarzını seçiyor?
• Aileler bu kararı nasıl veriyor? Ailenin yaşadığı çevredeki çocuk bakımı olanakları ailenin bu kararı vermesinde nasıl bir rol oynuyor?
• Bakım tarzı, kapsamı ve kalitesi çocuğun gelişimini nasıl etkiliyor?
• Çocuğun aile içinde ya da aile dışında bakım görmesi, anne-baba ve aile yaşamı için nasıl bir anlam taşıyor?
• Göçmen çocuklarının Alman bakım sisteminde ne tür şansları var?
Um diese Fragen beantworten zu können, wenden wir uns an
Familien mit einem zweijährigen oder vierjährigen Kind.
Die Ergebnisse werden genutzt, um das Angebot an Kinderbetreuung in Deutschland so weiter zu entwickeln, dass
die Entwicklung von Kindern optimal gefördert wird und die
Bedürfnisse und Erziehungsvorstellungen von Familien
berücksichtigt werden.
Bu sorulara yanıt bulabilmek için iki veya dört yaşında çocuğu olan
aileler arıyoruz. Araştırmamızın sonuçları Almanya’daki çocuk bakımı
imkanlarının geliştirilmesinde kullanılacak olup, amacımız ailelerin
ihtiyaçlarını, çocuk yetiştirme hakkındaki düşüncelerini göz önünde
bulundurarak çocuk gelişimini en iyi şekilde etkileyecek bakım
yöntemlerini bulmaktır.
Wie gehen wir vor?
Wir wollen Familien befragen, die ihr Kind in einer Tageseinrichtung oder von einer Tagesmutter betreuen lassen und auch
Familien, die ihr Kind ausschließlich zu Hause betreuen. In
einem Interview möchten wir Sie zu Ihren Erfahrungen bei der
Betreuung und Erziehung ihres Kindes sowie zu Ihrer Familiensituation befragen und den Entwicklungsstand Ihres Kindes erfassen. Das Treffen mit einem unserer Projektmitarbeiter-/innen
aus der Region wird bei Ihnen zu Hause stattfinden. Zudem
erhalten Sie vorab einen Fragebogen zum Ausfüllen. Falls Ihr
Kind eine Tageseinrichtung (z. B. den Kindergarten) besucht
oder von einer Tagesmutter betreut wird, möchten wir auch in
diese Einrichtung kommen und das Betreuungspersonal
befragen.
Bunları nasıl yapacağız?
Sorularımızı çocuklarının bakımında gündüz bakımevlerinden.
veya çocuk bakıcılarından faydalanan aileler ile çocuklarına evde
bakan ailelere yöneltmek istiyoruz. Yapacağımız röportajda size
çocuğunuzun bakımında ve eğitiminde edindiğiniz deneyimler ve
aile durumunuz hakkında sorular sormak ve çocuğunuzun gelişim
düzeyini belirlemek istiyoruz. Sizinle bu röportajı, bölgenizdeki bir
üniversite veya araştırma enstitüsü için çalışan bir proje elemanımız
evinizde yapacak. Bu röportajın ön safhasında size doldurmanız için
bir anket göndereceğiz. Eğer çocuğunuza bir gündüz bakımevinde
(Kindergarten) veya bir çocuk bakıcısı tarafından bakılıyorsa,
çocuğunuzun eğitmeni veya bakıcısı ile de görüşme yapmak
istiyoruz.
Ihr Kind und Ihre Familie wurden nach einem wissenschaftlichen Verfahren ausgewählt. Die Aussagekraft der Studie
hängt davon ab, dass möglichst alle ausgewählten Familien
teilnehmen. Deshalb bitten wir Sie sehr herzlich um Ihre
Mitwirkung. Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig.
Als Dankeschön erhalten Sie ein Anerkennungshonorar von
20 Euro. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt
und anonym ausgewertet. Bitte lassen Sie uns Ihre Antwort
in jedem Fall zukommen.
Çocuğunuz ve aileniz bilimsel bir yöntemle seçildi. Bu
araştırmanın geçerliliği, seçilmiş aileler arasından mümkün
olduğunca çok sayıda ailenin katılımına bağlıdır. Bu nedenle
araştırmamıza destek vermenizi canı gönülden rica ediyoruz.
Bu araştırmaya katılım gönüllüdür. Katıldığınız için size
teşekkür olarak 20 Euro takdim edeceğiz. Tüm bilgileriniz
son derece gizli kalacak şekilde kullanılacak ve sizin isminizle
bağdaştırılmayacak şekilde değerlendirilecektir. Lütfen bize
araştırmamıza katılıp katılmayacağınızı (her iki durumda da)
ekte olan kartpostalı kullanarak bildiriniz.

Benzer belgeler