Kullanım Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanım Kılavuzu
Kullanım Kılavuzu
Profesyonel Sınıfı Otoklavlar için
Vacuklav®23 B+
Vacuklav®31 B+
yazılım sürümü 4.06 itibariyle
Lütfen otoklavı çalıştırmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okuyun. Talimatlar önemli
güvenlik önlemlerini içerir. Kullanım Kılavuzunu otoklavın yakınında bulundurmayı
unutmayın. Kullanım Kılavuzu ürünün parçasıdır.
Teknik değişiklikler yapılabilir
MELAG Medical Technology
Geneststraße 9-10
10829 Berlin
Almanya
E-posta: [email protected]
www.melag.de
Rev.: 1 – 08/0805
Belge: 23B+_31B+.doc
Güvenlik yönergeleri
Otoklavı çalıştırmak için aşağıda belirtilen güvenlik yönergelerine ve bu
Kullanım Kılavuzu’nun ayrı ayrı bölümlerine dikkatinizi verin.
Yönerge
■
Bu otoklavı kullanarak sıvıları sterilize etmeyin.
Ana şebeke kablosu ve fişi
■
Ana şebeke kablosuna veya fişe hiçbir şekilde zarar vermeyin veya bunları
değiştirmeyin.
Ana şebeke kablosunun veya fişinin zarar görmüş olması durumunda
otoklavı kullanmayın.
Ana şebeke kablosunu hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden
çıkarmayın. Her zaman fişten tutarak çıkarın.
Otoklavın yalnızca MELAG tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından
kurulmasını, monte edilmesini ve çalıştırılmasını sağlayın.
Otoklavı yalnızca patlama tehlikesinin bulunmadığı alanlarda çalıştırın.
Elektrik bağlantıları ile besleme suyu ve kullanılmış su bağlantıları yalnızca
uzman bir teknisyen tarafından yapılabilir.
Tekstil ürünlerini ve cihazlarını hazırlama ve sterilize etme konusunda
tekstil ürünü ve cihaz imalatçılarının yönergelerini izleyin.
Yalnızca imalatçının verdiği bilgiler doğrultusunda, buhar sterilizasyonu
açısından uygun ambalaj malzemeleri ve sistemleri kullanın.
Çalışan bir programı sonlandırdıktan sonra kapıyı açarken dikkatli olun;
programın sona erdirilme zamanına bağlı olarak, odacıktan sıcak su buharı
kaçabilir.
Programı sonlandırma zamanına bağlı olarak, yük steril olmayabilir.
Ekranda otoklava yönelik olarak gösterilen açık ve net yönergeleri izleyin.
Gerekirse, yeniden ambalajlamanın ardından etkilenen nesneleri sterilize
edin.
Hiçbir zaman güç kullanarak kapıyı açmayın.
Tepsiyi çıkarmak için bir tepsi kaldırıcısı kullanın. Sterilize edilmiş
maddelere, odacığa veya kapıya korunmasız ellerle dokunmayın. Parçalar
sıcaktır.
Sterilize edilmiş nesneleri otoklavdan çıkarırken bunların ambalajını kontrol
edin. Ambalaj hasar görmüşse, nesneyi tekrar ambalajlayın ve yeniden
sterilize edin.
Bakımı yalnızca yetkili kişilere yaptırın.
■
■
Kurulum, montaj, çalıştırma
■
■
■
■
Tekstil ürünlerinin ve
cihazların hazırlanması ve
sterilizasyonu
■
Programı sonlandırma
■
■
Sterilize edilecek
maddelerin çıkarılması
■
■
■
Bakım
■
Hatalar
■
■
Otoklavı kullanırken tekrarlanan hata iletileri ortaya çıkarsa, aygıtı kapatıp
uzman satıcınızı haberdar edin.
Otoklavın onarımını yalnızca yetkili kişilere yaptırın.
Doğru kullanım
Uygulama alanı
Sterilizasyon görevleri
2
Otoklav klinikler, hekimlik ve diş hekimliği uygulamaları gibi tıbbi alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
DIN EN 13060 uyarınca, bu otoklav bir B Sınıfı sterilizatör olarak değerlendirilir.
Bu, dünyanın her yerinde güç sterilizasyon görevlerinde kullanılabilecek bir
otoklav niteliklerine uygundur. Sözgelimi, dar kemik cihazlarını ve aktarım
cihazlarını (ambalajlı veya ambalajsız) ve büyük miktarlarda tekstil ürününü
sterilize edebilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu Vacuklav®23 B+/31 B+
Cihaz görünümleri
Ön taraf
Arka taraf
(6)
(1)
(7)
(2)
(8)
(9)
(3)
(10)
(11)
(12)
(4)
(13)
(14)
(15)
(5)
Kapı açık durumdayken ön taraf (aşağıda)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(1)
Kullanım ve ekran alanı
(11) Acil durum taşma hortumu
(2)
Kapılar (menteşeleri sola açılır)
(12) Soğutucu
(3)
Kaydırıcı kapak tutamacı
(4)
Ana şebeke düğmesi
(13) ∅ 8x1 hortumu için MELAdem®,
hızlı vida bağlantısına ait saflaştırılmış su girişi
(5)
Birimin ön kapısı (ayarlanabilir)
(14) ∅ 8x1 hortumu için atık su basınçlı tahliyesi
(6)
Depo kapağı
(15) Güç kablosu
(7)
Muhafaza kombinasyonu EN1717 içeren
isteğe bağlı yükseltme oluğu
(16) Seri veri ve yazıcı bağlantısı (RS232)
(17) Cihaz sigortaları – 2x 16A/ gRl
(8)
Steril filtre
(18) Aşırı ısınma korumasına yönelik sıfırlama düğmesi
(9)
Emniyet supabı
(19) Saklama deposu besleme suyunu boşaltma bağlantısı
(10) Tek yönlü oluk (isteğe bağlı)
(20) Saklama deposu atık suyunu boşaltma bağlantısı
Kontrol paneli
Kontrol paneli, iki satırlık bir alfasayısal LED ekranından ve dört membran tuştan oluşmaktadır.
(A) 2-satırlık LED ekranı
(A)
Program durumunu ve parametre durumunu
görüntüler
(D)
(B) İşlev tuşu (-) ve (+)
özel işlevleri seçmek, ayarlamak ve görüntülemek
için kapı kilidini açmak üzere (+) TUŞUNA basın
(C) Odacık basıncı (bar) ve sıcaklık (°C)
(D) Süre (ss:dak:snsn)
(B)
(C)
(E)
(F)
(E) Program seçme düğmesi (P) sterilizasyon
programlarını/ test programlarını seçmek ve özel
işleve ait seçenekleri (alt menüleri) seçmek veya
ayarlamak için kullanılır
(F) Başlatma – Durdurma düğmesi (S)
Programları başlatmak ve sona erdirmek için
3
Kullanım Kılavuzu Vacuklav®23 B+/31 B+
kullanılır
Kurma, monte etme ve başlatma koşulları
■
Otoklavın yalnızca MELAG tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından kurulmasını, monte edilmesini ve
başlatılmasını sağlayın.
Otoklavı kuru ve toz geçirmeyen bir yere kurun. Havadaki nemin %30-60 oranında, ortam sıcaklığının ise 16°-26 °C
olması gerekir.
Vacuklav®23 B+
Alan gereksinimleri
A= 42.5 cm
B= 48.5 cm
C= 63 cm
B
Genişli A= 42.5 cm
k
Yüksek B= 48.5 cm
lik
Derinlik C= 75.5 cm
Vacuklav®31 B+
F
A
D
C
E
G
D= 49.5 cm
D= 37 cm
E= 8.5 cm
E= 8.5 cm
F= 5 cm
G= 10 cm
F= 5 cm
G= 10 cm
Otoklava yönelik alan gereksinimleri, kendi boyutları artı kenardan en az 5 cm’ye ve arka kenardan 10 cm’ye karşılık
gelecek şekilde belirlenmiştir.
Hatasız kullanım için otoklavın arka tarafta belirgin bir eğim bırakılarak kurulması gerekir. Yatay bir konumdan
başlanarak (odacık kenarında bir su terazisi kullanarak kontrol edin) birimin ön ayaklarının Vacuklav®23 B+ için beş
kez ve Vacuklav®31 B+ için üç kez döndürülerek vidalarından çıkarılması gerekir.
Gereken bağlantılar
Elektronik bağlantısı
Ayrı bir sigorta korumasına sahip ve 220-240 V ile 50/60 Hz değerlerinde elektrik devresi; 16 A ayrı sigorta koruması;
Sızıntı akımdan koruma 30 mA.
Tek yönlü oluk
Otoklavı atık su borusuna takmak için MELAG’a bir yükseltme seti (MELAG Art. No. 26695) siparişi verebilirsiniz. Atık
su bir saklama deposunda (atık su deposu) toplanır ve MELAG çift odacıklı atık su kapanı (Art. No. 26635)
kullanılarak tek yönlü dışarı verme hortumundan akarak basınçlı sifonun içine aktırılır. Oluğun otoklavın en az 30 cm
altına yerleştirilmesi ve sürekli aşağı doğru konumunda meyil verilmeden takılması gerekir.
Dikkat:
Suyun verebileceği zararları önlemek için MELAG, MELAG tarafından üretilmiş bir su durdurma
supabı (Art. No. 01056) gibi bir sızıntı denetleyicisinin kullanımını önermektedir.
Besleme suyu sağlama
Otoklav, sessiz ancak etkili bir sistem olan tek buhar yönlü su sistemine göre çalışmaktadır. Bu, buhar üretimi için
çalıştırılan her steriiizasyon döngüsünde taze saflaştırılmış su kullanıldığı anlamına gelir. Bu amaca yönelik olarak,
otoklav besleme suyunu uygulama ekibinin MELAdest®65’ten tazelediği dahili saklama deposundan alır.
Ayrıca, besleme suyunu tam otomatik olarak MELAdem®40 veya
®
MELAdem 47 su işleme birimlerinden alır.
Besleme suyu olarak, yalnızca VDE 0510’a uygun besleme suyu kullanın.
Besleme suyu sağlamak için dahili saklama deposunu kullanırsanız, bunu zaman zaman el ile doldurmanız
gerekebilir.
Belirtilen zamanda, otoklav uygun bir ileti verecektir.
Saklama deposunu doldurma
Dahili saklama deposunu belirtilen kalitedeki taze saflaştırılmış suyla doldurun. Taze suyu geleneksel yöntemlerle
saklama deposunun sağ odacığındaki MAX (MAKS.) işaretine kadar doldurmak için çıkarılabilen huni eklemesini
kullanabilirsiniz.
Dahili saklama deposunda maksimum 5 litre tutulabilir. Bu miktardaki besleme suyu en çok 7 sterilizasyon için yeterli
olur.
4
Kullanım Kılavuzu Vacuklav®23 B+/31 B+
Saklama deposunun her iki odacığını boşaltma
ƒ
Oluk hortumunu, gözle görülür şekilde yerine oturana kadar, çabuk takılabilen bir bağlantıya (atık suyun
solundaki, besleme suyunun sağındaki) yerleştirin.
ƒ
Suyu en az 5 litre tutma kapasitesindeki bir kaba akıtın.
Oluğu tekrar çıkarmak için çabuk takılabilen bağlantıda bulunan gri renkli serbest bırakma düğmesine basın. Hortum
otomatik olarak kendini bağlantıdan ayıracaktır. (Uyarı yay gerilimi! Lütfen hortumu çıkarırken bağlantının yan
tarafında durun).
İlk başlatmanın önkoşulları
ƒ
ƒ
ƒ
Otoklav açıldıktan sonra ve ilk başlatma öncesinde, tepsilerin ve aksesuarların odacıktan çıkarılmış olması
gerekir.
Besleme suyu kaynağının güvenceye alınması gerekir.
Otoklav güç kaynağının sağlanmış olması gerekir.
Montaj ve kurulum kaydı
DİKKAT:
Garanti taleplerinizin yanı sıra doğru kurulumun ve montajın belgelenmesi açısından montaj kaydının
sorumlu kişi tarafından doldurulması ve bunun bir kopyasının MELAG’a gönderilmesi gerekir.
Sterilize edilecek maddeleri hazırlama
Sterilize edici materyallerin güvenli dezenfeksiyonuna ve sterilizasyonuna yönelik önemli bir önkoşul, sterilize edici
materyallerin imalatçının yönergeleri doğrultusunda temizlik ve bakımının yapılarak uygun şekilde hazırlanmasıdır.
Ayrıca materyaller, kullanılan temizlik maddeleri ve işleme prosedürü de büyük önem taşır.
Dikkat:
Mümkünse, tekstil ürünlerini ve cihazları birbirinden ayrı şekilde ayrı sterilizasyon konteynerlerinde
veya sterilizasyon paketlerinde sterilize edin. Bu şekilde, kurutma açısından daha iyi sonuçlar
alabilirsiniz.
Otoklavı yükleme
Sterilizasyonun etkili olabilmesinin ve kurutma işleminin iyi sonuçlar vermesinin tek koşulu otoklavın
düzgün şekilde yüklenmiş olmasıdır.
Dikkat:
MELAG tarafından sağlanan tepsiler gibi, kenarları delikli tepsiler kullanın. Damlalanan su yalnızca
bu şekilde ayrışabilir. Sterilize edilecek maddeleri taşımak için kapalı materyaller veya yarım kovanlar
kullanırsanız, kurutma açısından kötü sonuçlar alma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Lütfen
kağıttan yapılmış tepsi eklemelerinin de benzer şekilde daha kötü kurutma sonuçlarına yol
açabileceğini unutmayın.
Uyarı!
Yalnızca, standart tepsi kasetlerine veya şeffaf şekilde ambalajlanmış sterilizasyon
ambalajlarına yönelik DIN EN IS0 11607-1 Standardı’na uygun ambalaj materyalleri ve
sistemleri (steril bariyer sistemleri) kullanın.
Kapalı sterilizasyon konteynerleri
Tercihen alüminyumdan üretilmiş sterilizasyon konteynerleri kullanın. Alüminyum iyi bir ısı iletkeni olduğundan
kurutmayı hızlandırmaktadır.
Yığın sterilizasyon konteynerleri
Mümkünse, yalnızca aynı boyutlara ve eşdeğer aralama ayaklarına sahip sterilizasyon konteynerlerinde üst üste
yığın; bu şekilde, damlalanan su duvar tarafında ayrışabilir.
Yumuşak sterilizasyon ambalajı
Yumuşak sterilizasyon paketleri, hem tepsilerdeki sterilizasyon konteynerlerinde hem de bir paket tutucusu
kullanıldığında dik şekilde sterilize edilebilir; birkaç yumuşak sterilizasyon ambalajını tepsilerde veya sterilizasyon
konteynerlerinde düz şekilde birbirinin üstüne yerleştirmeyin.
Çoklu ambalaj
Otoklav işlevleri damıtılmış ön vakum yöntemine göre gerçekleştirilir. Bu, çoklu ambalaj kullanımına izin vermektedir.
5
Kullanım Kılavuzu Vacuklav®23 B+/31 B+
Karışık yükler
Karışık yükleri sterilize ederken aşağıdaki yönergeleri dikkate alın:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Tekstil ürünlerini her zaman en üste yerleştirin
Sterilizasyon konteynerleri alt kısımdadır
Ambalajlanmamış cihazlar alt kısımdadır
Şeffaf olarak ambalajlanmış sterilizasyon paketleri ve kağıt ambalaj en üst kısımdadır – istisnası: tekstil
ürünleriyle birlikte alt kısımda olacaktır.
En ağır yükler alt kısımdadır.
Mümkünse, şeffaf olarak ambalajlanmış sterilizasyon paketlerini yanlamasına ve sırayla, kağıt tarafı kağıt
tarafına ve folyo tarafı folyo tarafına gelecek şekilde istifleyin; bu olanaklı değilse, kağıt tarafı aşağı bakacak
şekilde yerleştirilir.
Program seçme
Program seçme düğmesini (P) çevirerek, başlangıç durumundan istediğiniz programa getirebilirsiniz.
Programlar
Ambalaj
Özellikle uygun
olduğu durum
EvrenselProgram
Tek ve birden
çok ambalaj
Karışık yükler;
134 ˚C
uzun, dar oyuklu içi
boş maddeler
30 dak
20 dak
5 kg
Çabuk
Program S
Yalnızca
ambalajlanma
mış
(tekstil ürünü
yok)
Basit sert cihazlar,
basit içi boş
maddeler
134 ˚C
15 dak
5 dak
5kg
Çabuk
Program B
Tek
Uzun, dar oyuklu içi 134°C
ambalajlanmış boş maddeler
cihazlar
(tekstil ürünü
yok)
28 dak
10 dak
1,5 kg
45 dak
20 dak
Tekstil ürünleri
1.8 kg
Hafif Program Tek ve birden
çok ambalaj
Daha büyük
miktarda tekstil
ürünleri;
Sterilizasyon Çalışma
sıcaklığı
süresi*
121 ˚C
Kurutma
Isı açısından
stabil olmayan
Mallar
5 kg
Isı açısından stabil
olmayan mallar
(plastik ve kauçuk
eşyalar gibi)
Prion
Programı
Tek ve birden
çok ambalaj
Bir virüs kaynaklı
134 ˚C
enfeksiyon
tehlikesinden kuşku
duyulan cihazlar**
®
Yük
23 B+/31 B+
45 dak
20 dak
5 kg
®
* kurutma yapılmadan (tam yük Vacuklav 23 B+ ve Vacuklav 31 B+: 5 kg) üzerindedir ve yük ve montaj koşullarına
(elektrik voltajı) bağlıdır
** Lütfen ülkenizdeki ulusal düzenlemeleri dikkate alın
Programı başlatma
Hafif bir basınç uygulayarak kapıyı odacık kenarına karşı kapatın ve aynı anda kaydırıcı kapak tutamacına bastırın.
ƒ
Programı başlatma için (S) TUŞUNA basın.
Ek kurutmayı seçme:
ƒ
Programın başlangıcında (S) TUŞUNA ve (+) TUŞUNA aynı anda basın.
Çabuk Program S başlatılmışsa, ekranda Warning only unwrapped instruments (Yalnızca ambalajlanmamış
cihazlar uyarısı) uyarı metni görüntülenir.
ƒ
6
Yükün büyük oranda ambalajlanmamış cihazlar içermesi durumunda, onaylamak için bir kez daha (S) TUŞUNA
Kullanım Kılavuzu Vacuklav®23 B+/31 B+
basıp programı başlatın.
Bir programın sonunda odacık basıncı, ortam basıncına uyarlanır. Program başarılı şekilde sonlandırılmışsa,
ekranda uygun bir bildirim görüntülenir.
Programı el ile sonlandırma
Çalışan bir programı istediğiniz zaman herhangi bir aşamada (S) TUŞUNU kullanarak el ile sonlandırabilirsiniz. Bir
programı kurutmanın başlangıcında sonlandırırsanız, sterilize edilecek maddeler sterilize edilmemiş durumda
kalacaktır.
Kurutma evresindeyken, biten kurutma süresi şu iletiyle dönüşümlü olarak gösterilir: Immed. Removal Press
"Stop" (Derhal Çıkarın “Stop” (Durdur) düğmesine basın). (S) TUŞUNA basıldığında, program kurutma sırasında
iptal edilir. Programın sonlandırıldığı ekranda görüntülenen Drying stopped (Kurutma durduruldu) iletisiyle
doğrulanır.
Otoklava bir yazıcının veya başka bir çıkış ortamının bağlanmış olması ve Immediate output (Ani çıkış) ayarının
yes (evet) olarak yapılmış olması durumunda,
kayıt çıktısında Drying stopped (Kurutma durduruldu) iletisine yönelik bir gönderme yer alır.
Sterilize edilmiş maddeleri çıkarma
Bir programın sonunda görüntülenen Quit with button ’+’ (’+’ düğmesiyle çıkın) isteminin ardından (+)
TUŞUNA basın. Kilidini açtıktan sonra kapıyı açabilir ve sterilize edilmiş maddeleri çıkarabilirsiniz.
Tehlike!
■ Sterilize edilmiş nesneleri otoklavdan çıkarırken bunların ambalajını kontrol edin.
■ Ambalaj hasar görmüşse, nesneyi tekrar ambalajlayın ve yeniden sterilize edin.
Kurallara uymamak, cihazların sterilize edilmemesi sonucunu doğurur. Bu, hastanın ve
uygulama ekibinin sağlığını tehlikeye atar.
Sterilize edilmiş maddeleri doğrudan programın sonunda otoklavdan çıkarmanız durumunda, sterilize edilmiş
maddelerin üzerinde küçük miktarlarda damlalanmış nem bulunabilir.
Otoklavdan çıkarıldıktan sonra 30 dakika içinde kuruması koşuluyla, kağıt poşetlerin ve şeffaf plastik sterilizasyon
paketlerinin üzerinde bulunan az miktardaki su herhangi bir sakınca yaratmayacaktır.
Sterilize edilmiş maddelerin saklanması
Maksimum saklama ömrü ambalaja ve saklama koşullarına bağlıdır. Standartlara uygun şekilde ambalajlanan (toz
geçirmeyen ortamda saklandığı varsayılır) sterilize edilmiş maddeler için bu süre en çok altı aydır.
■ Kapalı bir cihaz dolabında toz geçirmezliği sağlanmıştır
■ Pürüzsüz yüzeylerde hasarlara karşı korunmuştur
■ Aşırı sıcaklık dalgalarına karşı korunmuştur
■ Nemden korunmuştur (alkol, dezenfektan vb.)
Saklama süresi, paket ambalajının türüne bağlıdır
Seri dokümantasyonu
Seri dokümantasyonu, başarıyla tamamlanmış bir sterilizasyon işleminin belgelenmesi açısından ve kalite
güvencesinde zorunlu bir önlem olarak büyük önem taşımaktadır.
Dahili depolama yaklaşık 40 günlük için yeterlidir.
Dahili günlük belleğinin dolu olması durumunda, sonraki program başlatıldığında sırasıyla en eski günlüğün üzerine
yazılacaktır.
Tamamlanmış programların günlüklerini aşağıdaki çıkış ortamlarında depolayabilir ve buna uygun şekilde
arşivleyebilirsiniz.
ƒ
®
Günlük yazıcısı MELAprint 42, CF kartındaki MELAflash CF Kart Yazıcısı
ƒ
MELAview®/ MELAwin® yazılımı içeren MELAnet Kutusu, Bilgisayar, modem
Lütfen ilgili cihazın kullanım kılavuzuna bakarak ilave aygıtları bağlama yöntemlerini ve otoklavda yapmanız gereken
ayarları öğrenin.
7
Kullanım Kılavuzu Vacuklav®23 B+/31 B+
Ayarlama tarihi ve saati
Doğru seri dokümantasyonu için otoklav tarihinin ve saatinin düzgün şekilde ayarlanmış olması gerekir. Bunlar
otomatik şekilde ayarlanmadığından, ilkbaharda ve sonbaharda her yıl yapılan ayarlamaları ("günışığından tasarruf")
dikkate alın.
ƒ
(+) ve (-) TUŞLARINA aynı anda kısa süreyle basarak SETUP Menu Function’ı (KURULUM Menüsü işlevi)
seçin.
ƒ
(+) TUŞUYLA ilerleyerek ekrandaki Function: Date/ Time (İşlev: Tarih/Saat) iletisine gelin.
ƒ
ƒ
ƒ
Doğrulamak için (P) TUŞUNA basın.
(+) veya (-) TUŞUNU kullanarak saat, dakika, saniye, gün veya ay gibi ayar olasılıkları arasından seçiminizi yapın.
hour (saat) parametresini ayarlamak için onaylamak üzere (P) TUŞUNA basın.
ƒ
ƒ
ƒ
Bu değer (+) ve (-) TUŞLARIYLA artırılabilir veya azaltılabilir.
Değeri depolamak için (P) Tuşuyla onaylayın.
SETUP (Kurulum) Menüsü’nden çıkmak için (S) 2x TUŞUNA basın.
Duraklama süreleri
Sterilizasyon odacığı sürekli olarak istenen sıcaklıkta tutulduğundan tek tek programlar arasında duraklama süreleri
bırakılması gerekmemektedir.
Kullanıma daha uzun süre ara verme
İki haftadan uzun süren kullanıma ara verme sürelerinden sonra, Çabuk Program B’yi kullanarak önce bir vakum testi
ve ardından boş bir sterilizasyon gerçekleştirin.
Kullanıma daha uzun süre ara verilmesi halinde aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:
Olay
Olası sebep
Çözüm yolu
iletkenlik çok yüksek
Kötü besleme suyu
Besleme suyunu veya karışık yatak reçine taneciklerini
bir MELAdem® birimiyle değiştirin.
Kapı açılamıyor
Kapı contası, conta
macunu yüzeyine
yapışmış
Otoklavı çalıştırın ve kapıyı güç uygulayarak çekin.
Duraklamaların ardından, duraklama süresine bağlı olarak aşağıda belirtilen testleri uygulayın.
Günlük kullanımdaki testler
Vakum testi
Rutin kullanımda haftalık, ilk başlatmada, iki haftadan uzun süren kullanılmama dönemlerinde ve hata durumunda
ƒ
Vakum testi programını (P) TUŞUNU kullanarak seçin ve (S) TUŞUNA basarak başlatın.
Vakum testi basıncı elde edilene kadar odacık boşaltılacaktır. Bunu beş dakikalık bir eşitleme ve on dakikalık bir
ölçüm süresi izler. Odacığın basıncındaki artış ölçüm süresi dahilinde ölçülür.
Tahliye basıncı ile eşitleme süresi veya ölçüm süresi ekranda görüntülenir. Sızıntı oranının çok yüksek, diğer deyişle
≥ 1.3 mbar değerinin üzerine çıkması durumunda, ekranda buna uygun bir bildirim görüntülenir.
Bowie & Dick testi
Bowie & Dick testi, tekstil ürünleri gibi gözenekli materyallerin buhar penetrasyonunu doğrulama işlevini yerine getirir.
Bu test, daha büyük miktarlarda tekstil ürününün sterilize edildiği durumlarda özellikle önerilir.
ƒ
Bowie&Dick testi programını (P) TUŞUNU kullanarak seçin ve (S) TUŞU ile başlatın.
®
Helezon test maddesi sistemi MELAcontrol / Pro
®
Test maddesi sistemi MELAcontrol / PRO hem bir gösterge, hem de bir seri denetleme sistemi olmaktadır. Bu bir
test numunesinden, helezondan ve gösterge kayışından oluşur. "Kritik B" kategorisindeki cihazları sterilize ederseniz,
MELAcontrol® / PRO test numunesinin her sterilizasyon döngüsüne bir seri kontrolü olarak dahil edilmesi
gerekmektedir.
Su kalitesini görüntüleme
Çalışan bir program sırasında da olmak üzere, su kalitesi ekranının her zaman otoklavda açık durumda olmasını
8
Kullanım Kılavuzu Vacuklav®23 B+/31 B+
sağlayabilirsiniz.
ƒ
Bunu yapmak için (-) TUŞUNU basılı durumda tutun.
Hatalar
Güvenli kullanım veya sterilizasyon güvenliği konularının güvencede olmaması durumunda hata iletileri görüntülenir.
Bunlar otoklavın çalıştırılmasından kısa süre sonra veya bir program çalıştırıldığı sırada ekranda görüntülenebilir.
Ekrandaki bir uyarı metniyle veya hata iletisiyle bağlantılı olarak gösterilen kullanım prosedürlerini yerine getirin.
Bundan sonra otoklavı kullanmaya devam edebilirsiniz.
İletilerin sürekli tekrarlanması durumunda bölgenizde bulunan uzman satıcınıza veya yetkili MELAG müşteri
hizmetlerine başvurun.
9

Benzer belgeler

MELAquick 12+ Hızlı mini otoklav

MELAquick 12+ Hızlı mini otoklav seçilirse bu modelde cihaza entegre bir kompresör pompası vardır, bu pompa otoklavın konumdan bağımsız olarak çalışmasını sağlar. İşlevsellik ve kısa kullanım süresi her iki MELAquick®12+ cihazının...

Detaylı

Otoklav - Metco Dental

Otoklav - Metco Dental korunması açısından buharlı dental otoklav kullanımı son derece önemlidir. Amaca uygun seçilmiş Melag dental otoklav ile her türlü el aleti, cerrahi gereç, implant setleri, dental türbin ve başlık,...

Detaylı