İş Başvuru ve Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

İş Başvuru ve Bilgi Formu
STAN LOZA GÖZETİM
ETÜD KONTROL SERVİS HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
İŞ BAŞVURU VE BİLGİ FORMU
Sayfa 1 / 2
Adı Soyadı:
:
Baba Adı
:
T.C. Kimlik No
:
Anne Adı
:
Doğum Yeri
:
Medeni Hali
:
Cinsiyeti
:
Eşinin Adı
:
Askerlik Durumu
:
Çocuk Sayısı
:
Adres ve Telefon
:
FOTOĞRAF
Öğrenim Durumunuz
Öğrenim Durumu
Okul Adı/Bölümü
İli/İlçesi
Mezuniyet Yılı
Yabancı Dil
İlköğretim
İngilizce
Lise
Fransızca
Yüksekokul
Almanca
Lisans
Diğer
Yabancı Dil
Düzeyi
Yüksek Lisans
Çalışma Bilgileriniz
Şirket Adı
Göreviniz
Çalışma Tarihi
Son Ücret
Ayrılma Nedeni
Referanslarınız
Adı Soyadı
Görevi
Telefonu
Adresi
Kişisel Bilgiler
1- Ciddi bir rahatsızlık geçirdiniz mi?
Evet
Hayır
2- Değişik yerlerde çalışabilir misiniz?
Evet
Hayır
3- Ehliyetiniz var mı?
Evet
Hayır
4- Fazla mesai yapabilir misiniz?
Evet
Hayır
5-Seyahat engeliniz var mı?
Evet
Hayır
F-27/01.03.2011
Rev. No. ve Tarihi:01/22.09.2011
STAN LOZA GÖZETİM
ETÜD KONTROL SERVİS HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
İŞ BAŞVURU VE BİLGİ FORMU
Sayfa 2 / 2
6- Kendinizi kısaca nasıl
tanımlarsınız……………………………………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
7- İşyerinde hedefleriniz ve
beklentileriniz………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8-Talep ettiğiniz ücret………………………………………………………………………………………………
Beyanda bulunduğum adresin yasal tebligat adresim olduğunu işe alınmam veya aksi durumda ilgili tebligat kanunu
gereği her türlü tebligatın bu adresime yapılacağını ayrıca yukarıdaki bilgilerimin tam ve eksiksiz olduğunu peşinen
kabul ve taahhüt ederim. İşe alınmam halinde beyanda bulunduğum bilgilerin yanlış çıkması halinde işverenimin bana
hiçbir tebligata gerek kalmaksızın işime son vereceğini peşinen kabul ederim.
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Değerlendirme
İşe Uygun Olup Olmadığı:
İş Başı Tarihi:
İşe Başlayacağı Görev:
Eksik Evrakı Olup Olmadığı:
Yetkilinin Adı/ Unvanı:
Tarih:
İmza:
F-27/01.03.2011
Rev. No. ve Tarihi:01/22.09.2011