Fransa`nın başkenti Paris`te 51. Uluslarlarası Tarım Fuarı dolayısıyla

Yorumlar

Transkript

Fransa`nın başkenti Paris`te 51. Uluslarlarası Tarım Fuarı dolayısıyla
YÜciTA PARİS’TE
Paris’te Avrupa Akdeniz Tarımı Konferansı Verildi
Fransa’nın başkenti Paris’te 51. Uluslarlarası Tarım Fuarı dolayısıyla
Avrupa Akdeniz Tarımı başlıklı uluslararası bir dizi konferans
düzenlendi.
Fransa’nın başkenti Paris’te 51.Uluslarlarası Tarım Fuarı dolayısıyla Avrupa Akdeniz Tarımı başlıklı
uluslararası bir dizi konferans düzenlendi.
Fuarın devam ettiği Porte de Versailles Sergi Salonu’nda düzenlenen konferansın bugünkü ayağında
“Akdeniz Etiketine Doğru; Güney ve Kuzey için Sorunlar ve Modeller” başlıklı çalıştayda, Yöresel Ürünler
ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Yavuz Tekelioğlu konuşma yaptı.
Tekelioğlu, Akdeniz’de üretilen tarım ürünlerinin tek etikette toplanmasının kültürel miras konusunda
bilinç oluşturacağını ifade ederek, Akdeniz etiketinin tarım faaliyetlerine de hız vereceğini söyledi.
Akdeniz etiketi uygulamasının beraberinde birtakım sorular da doğuracağına dikkati çeken Tekelioğlu,
etiketin hangi kurum tarafından verileceğinin ve hangi mekanizma tarafından denetleneceğinin önemini
vurguladı.
Tekelioğlu, Gaziantep baklavasının, yakın tarihte, Avrupa Birliği (AB) tarafından tanınmış ilk Türk coğrafi
işaretli ürün olduğunu anımsatarak, AB’ye 2009’da yapılan başvurunun 2013’te ancak sonuçlandığını,
AB’nin bu konuda çok titiz çalıştığını dile getirdi.
Çalıştayın sonunda Tekelioğlu, katılımcılara, Gaziantep baklavası ikram etti.
www.yucita.org