Program - Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda

Yorumlar

Transkript

Program - Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda
DIRECCIÓN GENERAL DE
COOPERACIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL Y
RELACIONES CON LAS
CONFESIONES
ÇALIŞMA ZİYARETİ
TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ AB-AK ORTAK PROJESİ
Madrid-Barcelona, 15 – 18 Eylül 2015
(Taslak 8 Eylül)
I - İSPANYOL HEYETİ KATILIMCILARI:
Adalet Bakanlığı:
1) Sn. Inmaculada Aguado, Destek Birimi Başkanı, Uluslararası Hukuki İşbirliği ve Din İşleri
Genel Müdürlüğü
2) Sn. Francisco Sanz Gandasegui, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları (İH) Genel Müdür
Yardımcısı
3) Sn. Rafael León Cavero, AİHM nezdinde İspanya Krallığı Temsilcisi (Genel Devlet
Müdafiliği)
Anayasa Mahkemesi (AYM)
4) Sn. José Manuel Pascual García, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kabinesi Genel
Sekreteri
5) Sn. Andrés Gutiérrez Gil, Hakim ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri
6) Anayasa Mahkemesi Avukatı (TEYİT EDİLECEK)
Cumhuriyet Savcılığı:
7) Sn. Ángeles Sánchez Conde, Hakim, Başsavcı
8) Diğer savcılık mensupları
Genel Yargı Konseyi (GYK)
9) Sn. José Miguel García Moreno, Hakim, Avukat, Şube Başkanı, GYK Uluslararası
İlişkiler Birimi
10) Sn. José Ricardo de Prada Solaesa, Ulusal Yüksek Mahkeme, Ceza Mahkemeleri
11) Sn. Luisa Torres Vargas, Hakim,Yargıtay Teknik Daireden Avukat
12) Sn. Isabel Tomás Garcia, Akademi Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Hakim
13) Sn. Jorge Obach, Hakim, Ceza Hukuku Profesörü
1
II - PROGRAM:
1. GÜN: Salı, 15 Eylül 2015: Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı
Adalet Bakanlığı
Yer: C/San Bernardo 62, 28015 Madrid – Kütüphane II, 1. Kat
10:00 - 10:10 Türk heyetin Adalet Bakanlığında karşılanması, Sn. Inmaculada Aguado, Destek
Birimi Başkanı, Uluslararası Hukuki İşbirliği ve Din İşleri Genel Müdürlüğü
10:10 – 10:45 –Genel Devlet Müdafiliği sunumu: Devlet Hukuk Hizmetleri (İnsan Hakları
Konularında İç ve Uluslararası Faaliyetler.
-
Konuşmacı: Sn. Francisco Sanz Gandasegui, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları (İH)
Genel Müdür Yardımcısı.
10:45 – 11:30- AİHM Kararları:



-
10. Madde ile ilgili İspanya aleyhine ihlal kararının verildiği karar örnekleri
İhlal nedenleri
İspanya’nın geliştirdiği çözüm yöntemleri
Konuşmacı: Sn. Rafael León Cavero, AİHM nezdinde İspanya Krallığı Temsilcisi (Genel
Devlet Müdafiliği)
11:30 - 11:50 – Kahve arası
Cumhuriyet Savcılığı
Anayasa Mahkemesi Nezdinde Cumhuriyet Savcılığı
Yer: C/ José Ortega y Gasset 57, 28006 Madrid – 7. Kattaki Salon
13:00-14:30 Temel haklardan biri olan ifade özgürlüğünün savunulmasında Cumhuriyet
Savcılığının Anayasa Mahkemesi nezdinde rolü
-
Konuşmacı: Sn. Ángeles Sánchez Conde, Hakim, Başsavcı
2. GÜN: Çarşamba, 16 Eylül 2015: Genel Yargı Konseyi ve Piyasalar ve Rekabet
Komisyonu
Genel Yargı Konseyi
Yer: Marqués de la Ensenada St. n. 8, 28004 Madrid
10:00 - 10:10 Kuruma varış. Hoş geldiniz: Sn. José Miguel García Moreno, Hakim, Avukat,
Şube Başkanı, GYK Uluslararası İlişkiler Birimi.
10:10 - 11:45 Adli yargıda temel hakların korunmasına yönelik usul. Karar Düzeltme
Hakkı. İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim alanında Yargıtay içtihatları.
Medyayla ilgili düzenleyici kurumların karar incelemeleri.
-
Konuşmacı: Luisa Torres Vargas, Hakim,Yargıtay Teknik Daireden Avukat
2
11:45 - 12:10 Kahve arası
12:10 - 13:40 İspanya ceza yasası, ceza yargılamaları, terörle mücadele ve ifade
özgürlüğünün kısıtlanmasına dair mevzuatın uygulanması.
-
Konuşmacı: Sn. José Ricardo de Prada Solaesa, Ulusal Yüksek Mahkeme, Ceza
Mahkemeleri
13:45 Öğle yemeği
3. GÜN: Perşembe, 17 Eylül 2015: AYM
Yer: Domenico Scarlatti St. n. 6, 28003 Madrid
10:00 - 10:10 – Kuruma varış. Hoş geldiniz: Sn. José Manuel Pascual García, Anayasa
Mahkemesi Başkanı Kabinesi Genel Sekreteri
10:10 - 11:30 - İspanya mevzuatında temel hakların korunması: normatif, kurumsal ve
yargısal güvenceler
-
Konuşmacı: Sn. Andrés Gutiérrez Gil, Hakim ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri
11:30 - 12:00 - Kahve arası
12:00 – 12:45 1978 İspanya Anayasasında İÖ ve bilgi hakkı. Anayasaya aykırılık nedeniyle
temyiz ve AYM’nin İÖ ve bilgiye erişim alanındaki içtihatları.
AYM avukatı.(TEYİT EDİLECEK)
Barselona’ya geçiş
4. GÜN: Cuma, 18 Eylül 2015: Barcelona Yargı Akademisi
Yer: Carretera Vallvidrera 43-45, Barcelona
10:00 – 10:10 – Kuruma varış. Hoş geldiniz: Sn. Isabel Tomás Garcia, Akademi Kurumsal ve
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Hakim
10:10 – 11:00 Akademinin ziyaret edilmesi ve hakimlerin eğitim sistemi ile ilgili bilgi
-
Sn. Jorge Obach, Hakim, Ceza Hukuku Profesörü
11:00 – 11:30 – Kahve arası
11:30 – 12:45 – Hakimlerin temel haklar ve AB hukuku konusundaki eğitimi
-
Sn. Isabel Tomás Garcia, Akademi Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Hakim
3