PDF kalandriye atelye a

Yorumlar

Transkript

PDF kalandriye atelye a
 Atelye MIT sou edikasyon san baryè e ki kore ak teknoloji Otèl Le Plaza, Channmas, Pòtoprens, Ayiti Òganizatè: Ministè Edikasyon Nasyonal (MENFP) ansanm ak Inisyativ MIT-­‐Ayiti (http://haiti.mit.edu) Jedi–samdi 15–17 janvye 2015 Jedi 15 janvye: 8:00 – 8:30 am Enskripsyon – Sèvi kafe 8:30 – 9:30 am Salitasyon : Michel DeGraff Diskou pou ouvri atelye a e pou akeyi patisipan yo: Minis Nesmy Manigat (Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl) 9:30 – 10:15 am Sesyon 1a: Egzanp aprantisaj aktif Animatè: Haynes Miller ak Jeremy Orloff 10:15 – 11:00 am Sesyon 1b: Detaye pedagoji aprantisaj aktif la Animatris: Glenda Stump 11:00am–12:30pm Sesyon 1c: Panèl konferans sou aprantisaj aktif PANÈL KONFERANS Ki jan administrasyon inivèsite yo ka kore aprantisaj aktif ann Ayiti ? Janin Jadotte (FdS, UEH) ; Patrick Attié (ESIH) ; Jean-­‐Marie Théodat (CHCL, UEH) 12:30 – 1:30 pm Manje midi nan otèl la 1:30 – 3:00 pm Sesyon 2a: Panèl konferans sou aprantisaj aktif PANÈL KONFERANS Inovasyon nan ansèyman syans ak matematik ann Ayiti Evenson Calixte (Quisqueya); Junot Cacoq (ESIH); Luckenson Calixte (UPR, Cap-­‐Haïtien) 3:00 – 3:15 pm Pòz 3:15 – 5:00 pm Sesyon 2b: Aprantisaj aktif nan sal klas la Animatè: Glenda Stump http://haiti.mit.edu 1/3 Vandredi 16 janvye: 8:00 – 8:30 am Enskripsyon -­‐ Sèvi kafe 8:30 – 10:00 am PANÈL KONFERANS Sesyon 3a: Panèl konferans sou aprantisaj aktif Egzanp aprantisaj aktif nan sal klas ann Ayiti Guerda Jean-­‐Guillaume (CFEF); Jimmy Fedna (Quisqueya); Raphaël Salomon (Caraïbe); Abdias Augustin & Adler Thomas (FdS, UEH) 10:00 –10:15 am Pòz 10:15 am – 12:00 pm Sesyon 3b: Objektif aprantisaj Animatris: Glenda Stump 12:00 – 1:00 pm Manje midi nan otèl la 1:00 pm Sesyon 4a—sesyon an paralèl: 1:00 – 2:15 pm •
1:00 – 3 pm •
Sesyon pou brase lide an gwoup: fizik, matematik, biyoloji: Devlòpman egzèsis aprantisaj aktif (1:00–2:15PM) Sesyon sou administrasyon ak estrateji ki pou kore aprantisaj aktif ki chita sou teknoloji ak lòt resous an kreyòl (1–3PM) Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji); Michel DeGraff ak Vijay Kumar (administrasyon/estrateji) 2:15 – 2:30 pm Pòz pandan n ap brase lide 2:30 – 5:00 pm Sesyon 4b— Sesyon an paralèl pou brase lide an gwoup (fizik, matematik, biyoloji): Objektif aprantisaj pou chak matyè Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji) http://haiti.mit.edu 2/3 Samdi 17 janve 8:00 – 8:30 am Enskripsyon -­‐ Sèvi kafe 8:30 – 10:00 am Sesyon 5a—Sesyon an paralèl pou brase lide an gwoup (fizik, biyoloji, matematik): Ki jan pou nou ekri yon egzèsis aprantisaj aktif Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji) 10:00 –10:15 am Pòz pandan n ap brase lide 10:15 am – 12:00 pm Sesyon 5b— Sesyon an paralèl pou brase lide an gwoup (fizik, biyoloji, matematik): Prezantasyon epi diskisyon egzanp aprantisaj aktif Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji) 12:00 – 1:00 pm Sesyon 5c— Sesyon an paralèl pou brase lide an gwoup (fizik, biyoloji, matematik): Aprantisaj aktif ki sèvi ak zouti teknoloji Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji) 1:00 – 2:00 pm Manje midi nan otèl la 2:00 – 2:30 pm Sesyon 6a: Evalyasyon 2:30 – 2:45 pm Pòz 2:45 – 5:00 pm Sesyon 6b: Revizyon Brase lide sou atelye a epi planifikasyon pwochen etap Inisyativ la http://haiti.mit.edu 3/3 

Benzer belgeler

SSR Seri - Aventura Technologies

SSR Seri - Aventura Technologies Enterprise Depo sèvè ak 16 Depo TB cho­Swappable, Materyèl ATAK, Intel Pentium, rdondans pouvwa ekipman pou

Detaylı