karar 187 edirne belediyesi edirne spor kulübü başkanı murat

Yorumlar

Transkript

karar 187 edirne belediyesi edirne spor kulübü başkanı murat
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 10.02.2016 - 33
KARARIN TARİHİ VE NO
: 10.02.2016 - 187
KARAR
OLAYLAR
:
07.02.2016 tarihinde Samsun’da oynanan CANİK BELEDİYESİ – EDİRNE BELEDİYESİ
EDİRNE SPOR BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ müsabakası sonrasında
Edirne Belediyesi Edirne Spor Kulübü Başkanı Murat Boyacıoğlu’nun, yazılı basında yer alan
TBF, MHK ve hakemler ile ilgili açıklamaları, Disiplin Yönergesi’nin 18. maddesi
kapsamında değerlendirilerek dosya bu nedenle Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Murat Boyacıoğlu’nun Açıklamaları, Edirne Belediyesi Edirne Spor
Kulübü’nün 09.02.2016 Tarihli Yazısı, Murat Boyacıoğlu’nun Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Murat Boyacıoğlu’nun yazılı basında yer alan açıklamaları ve
Edirne Belediyesi Edirne Spor Kulübü’nün 09.02.2016 tarihli yazısı ile savunma yazısı
incelendiğinde; Edirne Belediyesi Edirne Spor Kulübü Başkanı Murat Boyacıoğlu’nun, söz
konusu müsabakanın ardından yazılı basına yaptığı açıklamalarda, TBF’yi, MHK’yi ve
hakemleri küçük düşürücü ve basketbol sporunu olumsuz etkileyen beyanlarda bulunduğu
anlaşılmaktadır.
Kaldı ki basketbol organizasyonunda yer alan tüm kulüp temsilcilerinin kamuoyu önünde
hakem vb. görevliler hakkında küçük düşürücü beyanlarda bulunmaları, seyirciyi tahrik
etmekte, müsabakalarda seyirci olaylarına sebebiyet vermektedir.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
Edirne Belediyesi Edirne Spor Kulübü Başkanı Murat Boyacıoğlu’nun eylemine uyan
Disiplin Yönergesi’nin 11.1 ve 18. maddeleri gereğince, kamuoyu önünde verdiği demeçler
nedeniyle kendisinin İHTAR CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın ilgiliye tebliğine, oy
birliği ile karar verildi.
Başkan
Av. Feridun ÖZTOP
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Ata DİNÇER
Üye
Av. Tuğhan ÜNSAL
Aslı Gibidir.
Üye
Kutay KALELİ