Havanın güzel olması, annesinden mektup alması… şairin sevincine

Yorumlar

Transkript

Havanın güzel olması, annesinden mektup alması… şairin sevincine
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM II YAZILI TÜRKÇE DERSİ SINAVI SORULARIDIR
BUGÜN HAVA GÜZEL
Bugün hava güzel,
Bugün içim içime sığmıyor.
Annemden mektup aldım.
Memlekette gibiyim.
Allah’a çok şükür karnım tok;
Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır.
Kuşlar kaçmıyor benden;
Bir güvercin kanadında okşuyorum
Göklerin maviliğini.
Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime,
Ağaçların yeşilliği.
Bulutların ipek gölgesi,
Çocukların yüzünde hışırdıyor.
Çember çeviriyorum, çocuklarla beraber,
Elime çember almadan.
…
Cahit Sıtkı TARANCI
( Birinci, ikinci ve üçüncü sorular yukarıdaki ‘’BUGÜN HAVA GÜZEL’’ şiiri dikkate alınarak yanıtlanacaktır. )
1. Şairin sevincine yol açan durum nedir? ( 8 puan)
Havanın güzel olması, annesinden mektup alması… şairin sevincine
yol açmıştır.
2. Annesinden mektup aldığında şairin, kendisini memlekette gibi hissetmesinin nedenini belirtiniz.
(8 puan)
Mektupta anlatılanlar,verilen haberler… şairin kendisini
memlekette gibi hissetmesine neden olmuştur.
3. Şair, göklerin, ağaçların ve bulutların varlığını nasıl duyumsamaktadır? ( 8 puan)
Şair, gökleri bir güvercin kanadını okşadığında; ağaçları, serçelerin
cıvıltısıyla; bulutları da çocukların yüzünde duyumsamaktadır.
BAŞARILI ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ
Öğrencilerine karşı arkadaşça tutumlar geliştirir: Eğer öğretmenle öğrencilerin
arasında güvene dayanan bir ilişki varsa, sınıf yönetimi kolaylaşır. Öğrenciler sevdikleri
öğretmenle işbirliği yaparlar. Öğretmenini seven bir öğrenci onun dersini de severek
çalışır.
Disiplin sorunu yaratan öğrencilere karşı bile olumlu tavır gelişir: En yaramaz
öğrenciler bile kendilerine değer veren öğretmenlerin sözlerini dinler ve onlara saygı
duyarlar.
( Dördüncü ve beşinci sorular ‘’BAŞARILI ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ’’ metnine göre yanıtlanacaktır. )
4. Metne göre öğrencinin ders çalışmasını sağlayan durum nedir? ( 8 puan)
Öğretmenle öğrenci arasında güvene dayanan bir ilişki ve öğretmene
duyulan sevgi, öğrencinin ders çalışmasını sağlayan durumdur.
5. Metne göre başarılı bir öğretmende hangi özellikler bulunur? ( 8 puan)
Öğrencilerine arkadaşça tutumlar geliştirir, öğrencileriyle güvene dayalı bir
ilişki kurar, onlara değer verir, kendini sevdirir, disiplin sorunu yaratan
öğrencilere bile olumlu tavır geliştirir.
‘’O sabah, okulun bahçesinde olağanüstü bir telaş vardı.’’
Z. T
D. T
ÖZNE
Y
6. Yukarıdaki cümlenin öğelerini cümle üzerinde gösteriniz. ( 4 puan)
7. Altıncı soruda verilen cümleyi, ( 4 puan)
A) Anlamına göre : OLUMLU CÜMLE
B) Yapısına göre: BASİT CÜMLE
C) Yüklemine göre: İSİM CÜMLESİ
C) Dizilişine göre : KURALLI CÜMLE
İnceleyiniz.
8. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri göstererek çeşitlerini yazınız. ( 5 puan)
A) Bu konuları bitirdiğinde dışarı çıkarsın.
ZARF FİİL
B) Dışarı çıkışı beni üzdü.
AD FİİL
C) Söylenenlere kulak vermiyordu.
ADLAŞMIŞ SIFAT FİİL
D) Bu sesi duyar duymaz irkildik.
ZARF FİİL
E) Gökyüzüne bakarak hayallere daldım.
ZARF FİİL
9. Aşağıdaki cümlelerin fiillerini çatıları bakımından inceleyiniz. (10 puan)
CÜMLELER
ÖZNESİNE GÖRE ÇATISI
NESNESİNE GÖRE ÇATISI
Kedi, aniden köpeğin üzerine atıldı
Yemekler çok erken saatte yenildi.
Küsünce hemen bir yere kapanır.
Konuyu ayrıntılı olarak tartıştık.
Evin bütün odalarını boyadık.
DÖNÜŞLÜ
GEÇİŞSİZ
EDİLGEN
GEÇİŞSİZ
DÖNÜŞLÜ
GEÇİŞSİZ
İŞTEŞ
GEÇİŞLİ
ETKEN
GEÇİŞLİ
10. Aşağıdaki cümleleri ilettikleri anlam bakımından inceleyerek doğru olanların yanına ( D ), yanlış
olanların yanına ( Y ) koyunuz. (5 puan)
CÜMLELER
DOĞRU YANLIŞ
‘’Bu projeyle, kesinlikle iyi bir ödül alamazsın’’ cümlesi öneri cümlesidir.
‘’Ona olan sevgim, gittikçe artıyor.’’ cümlesi varsayım bildirmektedir.
‘’Hep kendi bildiğini yapmayıp biraz da başkalarının düşüncelerini almayı dene.’’
öneri cümlesidir.
‘’Son anda gitmekten vazgeçtiğini düşünelim.’’ cümlesi, varsayım cümlesidir.
‘’Erken çıktı, Kayseri’ye varmıştır.’’ cümlesinde olasılık sözkonusudur.
‘’Ayaklarımın altında çamurlanmış çürük yapraklara bakarak (
şey çürüyor (
;
) demek biz de çürüyeceğiz (
.
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
:
) ‘’Evet (
,
) her
)’’ diye düşündü.
11. Bu cümledeki parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (2 puan)
A) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( . )
C) ( : ) ( , ) ( ; ) ( , )
B) ( : ) ( , ) ( ; ) ( . )
D) ( ; ) ( ; ) ( , ) ( , )
12. Aşağıdaki kompozisyon konularından birini seçiniz. (30 puan)
A) Yoksul ve evsiz çocukların yaşamı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatınız.
B) ‘’Mutluluk akıl işidir.’’ sözünü açıklayınız.
C) Sizi hangi durumlar, olaylar mutlu eder? Bu soruları cevaplayan bir kompozisyon yazınız.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ
Gülsüm Turan
Semiha Şahin
Türkan Gönülal
Haydar Seçkiner
Gülcan Bayulu
Ferhan Akyaz
Derya Öztop
Muhammet Özcan
Seval Yersel Eren
Nesibe Tuncel
Nesibe Yavuz
Nurcan Gökdere
Çilem Turgay
Oya Duru
Bahri YILDIZBAŞ
Okul Müdürü

Benzer belgeler