AYAK İ ZLERİ

Yorumlar

Transkript

AYAK İ ZLERİ
AYAK İZLERİ
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 4 Nisan 2013 Sohbeti,
Meded Ya Rical Allah. Ey Allah'ın ahbabları, has kulları. Habibi Kibriya'nın yolunu sağlam tutanlar.
Maşa'Allah size. Yeni gün, yeni kuvvetle giriyor İnşa'Allah. Meded. Üç gün bir fasıla verildi bize. Bugün
konuşmak için de izin geldi. Ümid ederiz ki bu İslam alemini değil, küfür alemini de sallasın. Küfür alemi
zaten çör çöp üstüne kurulmuş. Saçma sapan bir yapıdır.
İslam'ın yapısı kale. Yıkılmaz kale İslam'ındır. Öyleyse dinleyelim. Söyleyene değil, söyletene dinle. Kalk
yukarıya! Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İll'Allah V'Allahu Ekber Vela Havle Vela
Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim. Ey şanlı Resul sizi tazimen kıyam ettik. Cenab-ı Hakk'ı tazime, bizim kendi
gücümüze göre çok az. Perşembe günü bugün. Bereketli gündür. Kıyam durduk.
Cenab-ı Mevlamız'ın İsmi Celili'ni İsmi Celal; Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu
Allah Allahu Allah Allahu Allah Rabbi Zül Celal Rabbi Zül Celal. Rabbi Zül Celal Allahu Ekber Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Zül Celal Allah Zül Celal. Subhan'sın Ya Rab.
Üç gün dikkatlerini toplamak için bize emrolundu ki üç gün sonra konuş. Birşey münasebetiyle bu.
Diyelim öyleyse Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Besmele'yi çek, kıyam dur. Kıyam dur. Kıyam dur. Cenab-ı
Mevla'nın İsmi Celali anılıyor. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Huuu. Onun bereketine, Evliyalar'ın,
Enbiyalar'ın hürmetine bir kaç söz söylemeye izin geldi. Dur bakalım neler var.
Ey hazirun! Merhaban, ey yârân Şahı Merdan. Seyfiyle, kılıncıyla dünyaya çarpsa dünyayı karpuz gibi
ikiye böler. Şüphen olmasın. İslam'da şüphe yok. Şüphesi olan insan İslam'dan çıkar. İslam'ın azametine
inanmayan kimse İslam'dan çıkar. Allah bizi saklasın. Dedik mi Bismillahi r-Rahmani r-Rahim? Celle
Celaluhu, Celle Celaluhu, Cellet Azametuhu Vela İlahe Gayruhu. Allahu Ekber Velillah İlhamd.
Şahı Merdan'a muhabbet taşıyan, Şahı Merdan'ı seven sayan ey yârân Şahı Merdan. Meclisimiz Şahı
Merdan'ın meclisidir. Dinle! Söyle Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ne münasebetle bu üç gün tehkir
edildi? Bir münasebet vardı. Cenab-ı Mevla Subhanehu ve Teala, şimdi Şahı Merdan'ın hitabından
söylenecektir dikkat et. Dikkat et!
Şahı Merdan'ın hitabı Hak hitabıdır. Alay geçme. Ya haftaya, ya kırk güne kadar dünyadan gidersin.
Sağlam dur. Edebli dur. Tövbe Ya Rabbim, Tövbe Ya Rabbi, tövbe Estağfirullah. Tövbe edelim. Şahı
Merdan bunu istiyor. Ey yârân Şahı Merdan. Ey Şahı Merdan'ı sevenler, onun yolunu sevenler. O arslanın
yolunda, izinde gitmek isteyenler. Size selam olsun, yârân Şahı Merdan.
www.saltanat.org
Page 1
Meclisimiz ahbablar meclisidir. Ahbablar kimlerdir? Ahbablar Şahı Merdan'ı sevenler, onun yolunda
yürüyenler. Allah'ı ve Resulünü sevenler; onların yolunda feda olan Mübarekler'dir. Alınız. Dinleyiniz. Ne
sebepten bu meclisi tehkir ettiler, bakın. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Şimdi bizim sözümüz yok burada.
Şahı Merdan'ın zülfikar gibi kılıncı elinde. Zülfikar, sesleniyor.
Cenab-ı Hak ne buyurdu, ey Müslümanlar? Ne buyurdu dinle. Şahı Merdan'a dinle. "Wa antumul
a'launa in kuntum mu'minin." (3:139) Anladın doğru mu? "Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin."
(3:139) Cenab-ı Hak buyuruyor, ey ben Müslümanım diyenler! Ey biz muminiz diyenler! Bilsinler ki Wa
antumul a'launa in kuntum mu'minin. (3:139)
Cenab-ı Mevla Subhanehu ve Teala büyüklük, azametlik; azamet sıfatı Kendisi'nindir. Azametu Kibriyası
Kendisi'ne mahsustur. Ey muminler wa antumul a'launa in kuntum mu'minin; muminlerseniz siz de
üstsünüz. Ey Müluk! Ey Ümera! Ey Ümmet'in başına geçip biz başız diyenler! Dinle. Size ne zaman
büyüklük verilir? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Yücelik ne zaman başınıza taç olarak giydirilir? Muminler iseniz. Eğer biz mumin derseniz siz yücesiniz.
Yükseksiniz. Size Cenab-ı Hak yücelik vermiştir. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Muminler iseniz
size yücelik verilmiştir. Ve Cenab-ı Mevla; gelelim hassas olan noktaya. Ki Şahı Merdan şimdi kılıncını
çekmiştir. Diyor ki Rabbim Subhanehu ve Teala buyurdu: Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Muminler iseniz size Cenab-ı Allah yücelik verir. Allah Teala Hazretleri'nin verdiği yüceliğin ötesinde
yücelik olmaz. Bitti. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ben Acem'im, ben Türk'üm, ben
Suudi'yim, ben Mısri'yim, ben Sudani, ben Libyi; bunlar geçmez. Eğer muminler iseniz size yücelik
verilmiştir. Siz yücesiniz. Yücesiniz. Peki.
Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mumin olmadığınız vakitte, imansız kimselerin yüceliği
yoktur. Sıfırla çarpılmıştır onlar. Sıfırdır. Peki, insanın peşinde olan ve bilhassa İslam dünyasının peşinde
olan ve bütün ordularını seferber eden kimdir? Şeytandır. Şeytandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: Wa
antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ey iman edenler siz yücelersiniz muminler iseniz.
Demeyesiniz sakın ben bu memleketin başıyım, kralıyım, emiriyim deme. Size yücelik nereden verildi?
Yücelik verildi; Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bunun dışında, imanın dışında size bir şeref
yoktur. İmansız adam şerefsiz adamdır. İmansız adam şeytanın uşağıdır. Eşeğidir. Hayvanıdır. Şeytan
neye çağırıyor? Kendisine hayvan yapmak için. Bütün hırsı ve hıncı İslam, mumin olanları kendisine
bağlamak. Kendisine uydurmaktır. Azacık bir şeyden kendisine bağlar şeytan. Bunun işi bu.
Allah Celle ve Ala ne buyurdu? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Muminlersiniz. Ve Cenab-ı
Hak, Celle ve Ala Subhanehu ve Teala Allahımız buyuruyor: Ey Alemi İslam, ey Müslümanlar! Wa antumul
a'launa in kuntum mu'minin. (3:139) Size muminlere Cenab-ı Hak ulviyet verdi, yücelik verdi.
www.saltanat.org
Page 2
Başka şeyde size yücelik yoktur. Ey Şahı Merdan çek zülfikarı! Bu yolun dışına çıkanlara vurasın. Cenab-ı
Mevla ne buyurur ey Ümera? Ey Müluk, ey İslam'ın başında baş olanlar, olmak isteyenler! Ne buyuruyor?
Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bu yücelik size mumin olduğunuz için verilir. Onun dışında
Cenab-ı Mevla buyuruyor: Ya ayyuha allatheena amanoo Latattabi'oo Khutuwati-sh Shaytani (24:21)
Ayet-i Kerime mi?
İslam aleminin devletlerinin baş katibi olan Ekmeluddin beye de sorayım. Doğru mu? "Wa antumul
a'launa in kuntum mu'minin." Öyle mi? Ne diyor Cenab-ı Hak? Ya ayyuha allatheena amanoo
Latattabi'oo Khutuwati-sh Shaytani (24:21) Tamam mı? Ey Müluk dinle! Değilse kırk güne kadar,
Ramazan'a yetişmezsiniz. Şakası olmayan hitabtır, Şahı Merdan'dan. Acemi'ne de, Türkü'ne de,
Şamlısı'na da, Hicaz'da olana da, Hint'te Çin'de olanlara da hitaptır bu.
Latattabi'oo Khutuwati-sh Shaytani (24:21) Şeytanın ayak izlerini takip etme! Öyle mi? Öyle.
Latattabi'oo Khutuwati-sh Shaytani (24:21) Peki. Üç gün beni tehkir ettirdiler, Sultan Şahı Merdan; dur ve
sonra söyle diye emir var. Bugün konuş diye izin verdi. Şimdi soracağız dikkat et! Latattabi'oo Khutuwatish Shaytani (24:21) Cenab-ı Resul Salavatullahi wa Salamu Alayh Hazretleri buyurdu, ne buyurdu? Şahı
Merdan'dan dinle.
Dinleyin bakalım ey Müluk! Şimdi geliyor ağır top. Latattabi'oo Khutuwati-sh Shaytani (24:21) Bu emir
olduğu halde biz ne yaptığımızı, bizim kalbimize Şahı Merdan onun lisanından söylemeye izin var,
söyleyeceğiz. Şahı Merdan işitti Peygamber Efendimiz'den Salawatullahi wa Salamu Alayh. Subhan Allah.
Latattabi'oo Khutuwati-sh Shaytani (24:21). Var. Böyle dediği halde Efendimiz Sultanul Enbiya ne
buyurdu?
Dinle Ekmeluddin ve Müluk ve Ümera. Latattabi'onna Khutuwati-sh Shaytani. "Sizden önceki milletleri
karış karış, arşın arşın izleyeceksiniz, hatta onlardan biri kertenkele deliğine girmiş olsa mutlaka bir
hikmeti vardır diyerek siz de o deliğe gireceksiniz." (Hadis) Ey ulema, ey umera, ey müluk dinle! Allah'ın
Sevgilisi, ki Kainatı onun şanına halk eyledi. Ne buyuyruyor? "Latattabi'oo Khutuwati-sh Shaytani"
Kur'an-ı Azimuşşan'da varken siz ne yapacaksınız diyor? Ne yapacaklar? Latattabi'unna, Lam Te'kil için.
Nun Teşrid için; "Latattabi'unna Khutuwati-sh Shaytani" Şeytanların adımlarını adımlayacaksınız. Karış
karış, arşın arşın o kadar yakın şeytanı takip edeceksiniz. Onların her yolunu şeytanın kendinize minhac
tayin edeceksiniz. Nereye kadar, her şeyleriyle, her şeyleriyle.
Hatta bir ufak hayvan var. O dar bir yuvası vardır. Kendisini sığar, başka hayvan giremez. Kendini saklar
orada. Siz diyor ne yapacaksınız? Peygamber sözü bu ey Müluk, uyuma! Ramazana yetişmezsiniz. Ne
Müluk, ne Ümera. Boşuna kelam söylemedi Peygamber Alayhi Salatu was Salam. Hatta, Şahı Merdan
buyurur. Ayak uydurma ona. Onlar arabaya biner. Binme, deveye bin. Onlara benzeme.
www.saltanat.org
Page 3
Yazıklar olsun. Bir mesele söylenecek burada şimdi. Adım adım takip edeceksiniz. "Latattabi'unna
sunana allazina qablakum" Sizden evvel geçen cahil kavimlerin adetlerini adım adım karış karış takip
edeceksiniz. Öyle dikkatiniz olacak. Ne gibi? Tefsir yapıyor Peygamber Alayhi Salatu was Salam. O küçük
hayvancığın girdiği deliğe girdiğini görseniz oraya da gireceksiniz. Yazık size, ayıp size.
Serveri Kainat Şahı Merdan'ın ammisi oğlu Kainatın iftiharı Efendimiz ne diyor? Adım adım takip
edeceksiniz onların, moda diyerekten. "Wa antumul a'launa" Halbuki siz yücesiniz. Allah size yücelik
verdi. Ey Müluk bilmem! Bilmem nereden arabam var.Bilmem nereden tayyare var, bilmem nereden
gemim var. Bunları bırak. Bırakmazsan belki Ramazan'a yetişirsin, belki yetişmezsin.
Gökyüzüne hükmeden Cebbar olan, Kahhar olan Allah ezip geçecektir. Kendi değil. Bir, bir Abdun aciz
onların hakkından gelecektir. Ne münasabetle bunu bana tefir ettirdiler. Sadaka Resulullah. Sall'Allahu
Alayhi wa Sallam. Ne için? Üç gece evvel bu İslam düşmanları ne halt etti? Saatlar ileri alınacak. U?
Müluk işitti mi? İşitmez olur mu, hemen saatler .
Bre Allah'ın emri mi saatlerle oynaması, ya Peygamberin Alayhi Salatu was Salam? Utanma yok mu,
haya yok mu, iman yok mu, din iman yok mu? Nedir bu? İşte o küçük hayvancığın olduğu yere gitseler
benim ümmetlerimden ileri gelenler onu yapacaktır. Saati çekmiş geriye Avrupa'nın kafiri.
Ey Müluk size hitaptır. Ey İslam alemine başcılık yapanlar! Siz baş mısınız, kuyruk musunuz bre? Ha?
Onun için beni durdurdu üç gündür. Burama kadar yüklediler beni. İslam'ın şerefi yok mu? Ne için
hayvanların kuyruk altına giresin? Sen başsın. Avrupa saati geri çevirmiş. Hemen bizimkiler saati geri. Ne
selahiyetin var senin saati geri çevirmeye? Ekmeluddin söyle bunu. Söylemezsen Ramazana yetişmezsin.
Ondan öfkem var. Evliyalar'ın hepsi öfkelidir, neden? Bu Khutuwati-sh Shaytan'dır. Bizim saatimiz
ayrıdır. Sen ne için Kafaratul Fajara'nın saatine göre saatlerini ileri alırsın, geri alırsın. Bu ayıptır
Mülukumuz'a. Hükümetlerimiz'e, İslam olanlara yazıktır, ayıptır. Bizim dünyamız başkadır, onların
dünyaları başkadır. Utanın. Allah'tan korkun, Peygamber'den haya edin. Değilse Ramazan'ı bulmayasınız.
Odur beni öfkelendiren. Üç gündür öfkemden bekliyorum bir hitab için izin verilsin. İşte buna
öfkelendik. Hemen bizimkiler saatler ileri alınacak. Kim emretti? Avrupa'nın kafiri. Sonra biz deriz, biz
onlarla ahbaplık yaparız. Yok İsrail ile ahbaplık yaparız. Ne yapacaksın sen? Sen yolunu şaşırmışsın. Sen
Allah'ın yolunu yürümüyorsun. İslam'ın şerefi yok mu? İslam kuyruk altında mı be? İslam baştır.
Ne hakkın var senin, Avrupa'nın keferesi saati ileri almış. Bizimkilere ne oldu? Onların uşağı mıyız biz?
Emir kulu muyuz biz onların? Utansın Mülukumuz da, Ümeramız da, cumhurreislerimiz de, hepsi de.
Almasalar geri saatleri, Ramazan'a kadar düzeltmeseler hepsine ölüm Meleği bakıyor. Üç defa günde
bakar, ölüm Meleği ismin çıkarsa. Şimdi yedi defa bakıyor Müluka da. Reislere de, emirlere de; bu şiddet
üstündedir ha. Ne hak, selahiyetin var?
www.saltanat.org
Page 4
Saati icat eden Avrupa değil. Saati icat eden Müslümandır. Niye ona uyasın? Latattabi'oo Khutuwati-sh
Shaytan. (24:21). Deveye bin, arabaya binme. Arabaya bin, tayyaresine binme. Yelkenliye bin,
vapurlarına binme. İslam'ız, şerefimiz var. Ey biz başız diyenler, dikkat et. Yani cezanız hazırdır. Ne
münasebeti var bizim saatimizi oynatmaya? Biz Avrupa'nın maymunu muyuz? Biz Avrupa'nın uşağı
mıyız? Bizim şerefimiz yok mu?
Saati icat eden Müslümanlar'dır. Avrupa'nın aklına gelmiş, hangi Yahudi'yse, hangi bilmem Cezid
Papazı'ysa aklına birşey geldi. Bu saati oynatalım. Bu saati oynatalım. İslam alemini de bize bağlayalım.
Biz üst olalım. İslam alemi kuyruk olsun. Yazıklar olsun Mülukumuz'a, Ümeramız'a. Cumhurreisi, bilmem
ne reislerine. Bunu yapmazsanız, saatleri düzeltmezseniz Ekmeluddin Efendi ömrünüz Ramazan'a
yetişmez. Derhal saati düzelt. Biz Avrupa'nın uşağı, maymunu da değiliz.
Bu doludur, içelim. Şahı Merdan'dır konuşan. Ey Şahı Merdan! İnanmayan tecrübesi beleştir. Ramazana
kadar kabirlerini hazırlasınlar. Ne Ekmeluddin tanır, ne Kral tanır, ne Melik tanır, ne Emir tanır. Yukarıdan
emir var şimdi: Saatleri düzelt. İslam'ın şerefini gözet. İslam Avrupa'nın uşağı değildir. Avrupa saati ileri
çekmiş. Halt etmiş. Biz ne uyacağız ona? Bizim saatimiz budur. Beğendin mi? Beğenmediysen
kabristanın, kabrin hazır olsun. Bitirecekler.
İşte bu mesele, bu saatin geri alınması. Kimin emri? Kimin emridir bu? E Avrupa böyle. Bre biz
Avrupa'nın eşeği miyiz, uşağı mıyız? Nedir bu? Şerefi nerede İslam'ın? Onlar bize uysun. Hemen
bizimkiler, saatleri ileri aldık. Saat senin emrinde mi be? Saat gökyüzünden indiği gibidir. Kim emretti
sana değiştiresin? Onlar kafirdir, din iman bilmez onlar. Sen şerefin nerede, İslam şerefin?
Ey Ekmeluddin ne söylemezsin bunları? Ey Müluk, Hicaz'ın Müluku, Ümera'sı, Varisi hepsi birbirinizle
boğuşacağınıza İslam'ı tutun. Değilse Ramazan'a kadar kabirlerinizi hazır edin. Şiddetli geldi bu emir. Şahı
Merdan, Sahibu Meydan. Korkmayan çıksın meydana. Üç gündür beni sıkıyorlar. Üç gün sonra konuş
dediler. Neden? Bu saat meselesinden.
Peygamber Alayhi Salatu was Salam boşuna söylemedi. "Latattabi'unna sunana allazina qablakum hatta
law dahalu duhurat dabbin latahaltumu." Bunu methetmek için mi söyledi Peygamber? Allah için
söylesin ulemamız. Mısır'ın uleması, Hicaz'ın uleması, Türk'ün uleması. "Fa Man Tashabaha Be Qawmin
Fahuwa Minhum" dedi Peygamber. Kim kime kendini benzetirse ondandır.
Biz kafir değiliz, ne uyacağız? Bizim saatimiz budur. Hatta alafranga kullanma; alaturka, Osmanlı saati
kullan. Bilinesin. Hatta eline bile takma. Bilezik gibi eline saat takma. Elini ziynetlendirmek kadınlarındır.
Erkeklerin değildir. E altın saati var beyin. Bre altın ziynet kadınlarındır. Koskoca herif, eline ne takarsın
onu sen? O şey saati altınlıdır diyor, mücevherlidir. On para etmez.
www.saltanat.org
Page 5
Eski saatimizi kullan, köstekli saat cebinden çıkar, görünsün. Harfleri de bir, iki İslam harfi; İslam
adetinin yazısı olsun. Vakit; güneş batmasından gün başlar ertesi güne kadar. Bunu gözet sen. Şimdi
kimse hudud tanımaz. Ekmeluddin bey de buna ses çıkarmaz. Niye ses çıkarmayasın? "Waantumu
alaAAlawna in kuntum mumineen" (3:139) diyor Cenab-ı Allah. Siz mümin olduğunuz vakitte
yükseksiniz, yükseksiniz, yücelersiniz. Korkmayın!
"...Inna Allaha maAAana..." (9:40) dedi Allah(cc). Peygamberi'ne (sav) bildiriyor. Sıddık (ra) telaşa
düştüğü vaktinde. Cenab-ı Hak buyurdu Habibi'ne (sav), söyle, Sahibine söyle "La tahzan inna Allaha
maAAana" (9:40) E biz buyuz. Şahsiyetimizi kaybettik, imanımızı, İslamımızı zayi ettik. Yazıklar olsun.
Onun için bu şiddet geldi bana. Üç gündür tutuyorum. Kendim volkan gibiyim. Yanardağı gibidir içim.
Fakirim bir şeye yaramam ama. Eline saat koyuyor. Koyma! Ziynetlenme! Ziynet kadınlarındır, erkeklerin
değildir. Yüzükleriniz de basit olsun. Birinci yüzük koyma. Bilezik yerine altın saatler, bilmem ne saatler..
Rasul salavatullahi ve selamu aleyk, Şah-ı Merdan söylüyor “Man Tashabaha Be Qawmin Fahuwa
Minhum” Kadına benzetme!
Hatta şeriatımız der ki SubhanAllah! Bir adam karısı olmasa, Ekmeleddin anlar benim lisanı. Karısı
olmasa da çamaşırı kendi yıkarken (...) böyle böyle yapmasın diyor. Kadınlar böyle böyle şey eder. Karısı
olmayan erkek şeyini yaparken, çamaşırı yıkayacağında erkek gibi yıkasın. Bu derecede hassasiyet var.
Teşebbüh etme! Kadına benzeme erkek! Kadını dinleyen de erkekliğinden kaybeder. Erkeklik şerefi
kalmaz. Ensesine bindi mi kadınlar, dünya berbat olur.
İşte berbat oluyor. Wa la tashabbahum ,wa la tatajabbahu. "Man Tashabaha Be Qawmin Fahuwa
Minhum" Ne hakkı selahiyeti var? İslam devletlerinin çaput cizvit papazlarının icadını kendilerine
program yapsın. Saati ileri aldık diyor. Allah güneşi geri mi alır, ileri mi alır? Ne rezilliktir bu! Ne cahilliktir
bu! Yazıklar olsun!
Fetva veriyorum hepsinin hakkında. İslamdan dışarısınız. Çünkü "Man Tashabaha Be Qawmin Fahuwa
Minhum" Kuvvet var. Ben sıfır olan adamım lakin şeriatın hakkını söylerim. Karşı gelme! Recebe
bulmazsın, Ramazan'ı bulmazsın, Bayramı bulmazsın. Değiştir saati hemen. İslam saati yap. Onlar sana
uysun, sen onlara uyma. Baş kuyruğa uymaz, kuyruk başa tabi.
Hanım böyle istedi, böyle giydirir. Yok! İslam'da moda yoktur. Daha istiyorlarmış, Mukaddes
topraklarda hanımlar istiyormuş, Allah kuvvetini artırsın Melik'den, bize izin ver, araba sürelim. Melik
onun derecesi artar, diyor, izin vermem. Yalvarsan dünyayı versen, vermem izin diyor kadınlara. Aferin
Melik.
www.saltanat.org
Page 6
Kaldır kağıdı! Ey Müslümanlar! Kağıtla iş yapmayın. Hayır! Allah alışverişi altın ve gümüşle tayin etti,
kıymetli olan birşeyle. "Man Tashabaha Be Qawmin Fahuwa Minhum" Avrupa'nın çıpıtı cizvit papazları
böyle emretti, kaybetti altın ve gümüşü kağıt çıkardı. Ne alışverişleri ne sattıkları ne aldıkları helal
değildir. İslam bu, şerefimiz var.
Ey Müluk dinle! Benden değil bu bombardıman. Ben karışmam. Ben tebliğ ettim. Al saatleri doğrul ve
İslam saati kullan. İslam saati kullan ki guruba bağlıdır. Günümüz gün battığında başlar. Bunların gece
yarısında başlar. Zifiri karanlıkta başlar. Bizim günümüz akşam namazından itibaren başlar. Açılır açılır
açılır.
Ey İslam! Neredesin? Ey Şah-ı Merdan neredesiniz? Ne yapayım? İşte bunu söylemek için üç gündür
bana mühlet verdiler. Şimdi bombardıman yap kendilerini korkma dendi bana. Çoklarının ruhu
kabzolunacaktır, eğer saatlerini doğrultmazlarsa. İslam'ın şerefi vardır. Saatle oynamayacaksın. Ve
saatini de İslam saati alaturka derler ona.
Hiçbir Sultan alafranga saat kullanmadı. Onlar hep alafranga saat bir de kollarında en pahalısından
süslü saatler. Bre ziynet kadınlaradır. Erkek ziynet yapamaz. Erkek erkektir. Ne meram anlamaz insan
olduk biz. Bu şiddet var içimde. Şimdi bunun için Peygamber (sav) ne için buyurdu? Sizden önceki
milletleri karış karış, arşın arşın izleyeceksiniz. Bildirdi zaaflarını biliyor Peygamber aleyhissalatu
vesselam. Onlara uymayın!
Moda dediği belayı kaldırın memleketinizden. Ey hatunlar modaya uyma! Modayla giydiğin elbise
kabrin içerisinde ateş olup seni yakar. Musallat olma kocana bunu al şunu al. Güzelliğin hanımlığın yalnız
beyine olacaktır ve mahrem olanlara olacaktır. Değiştir ey Müluk! Elinizdeki saati çıkar! Çıkarmazsan
kırk güne kadar sana mühlet var öbür tarafa.
Ey Şah-ı Merdan çek zülfikarı izin var şimdi. Recebe kadar bakalım. Bu ben aylıkçı adam değilim. Ben
zayıf fakir bir insan. Zayıfım lakin bu hitabı üç gündür sıkıyorum, sıkıyorum. Allah "Man Tashabaha Be
Qawmin Fahuwa Minhum" Benzemeyin diyorum bunlara benzemeyin. Benzemeyin. Her şeylerimizle
Avrupa'ya teslim olduk. Yazıklar olsun mülukumuza, ümeramıza, reislerimize, baş olanlara.
Demokrasi, ne demokrasisi be? Hazreti Ali'nin (ra) kılıcı kessin bu demokrasiye inananların kellelerini
uçursun. Sonra ne yaptık? Aman gelsin cizvit papazları yalvaralım da bize silah versin. Bre ne silah istersin
be? Bismillahi r-Rahmani r-Rahim de. Onların hepsini yıkar, bir meczup. Bir meczup. Bir meczup. Cezbe
sahibi. Ey müluk dinle!
Hikaye okumuyor Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan'dır. Sahibi meydan, Şahı Merdan, ey Habibu r-Rahman!
Ey Sultan! Seyyidina Ali ibni Ebu Talibin. Şah-ı Merdan! Meydanların Sultanı! Ey Mübarekler ne yapalım?
Bunu söylemek için üç gündür bana izin verilmedi. Söyleme dedi.
www.saltanat.org
Page 7
Şimdi söyle. Şimdi söylemeye izin var. Dinleyen canına mutlu. Dinleyen kendini kurtarır. Dinlemeyenler
Ramazan'a kadar taburla gidecek insanlar. Ey Ekmeleddin Efendi! Bir kere daha o pantolon giyme. Ceket
giyme! Kravat takma! Anladın mı? Anlamadıysan sen de öbür tarafa. Anlayanları getirecekler şimdi.
Recebun acayibun. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar Wa Li'llahi l-Hamd.
Zülfikar hazırdır, uçuracaktır. Hele bu milleti aldatan biz şuyuz biz buyuz diyerekten millete eziyet eden
başları var ya, belki Ramazan'a yetişmeyecek. Başları uçacaktır, sakınsınlar! Biz ihvancıyız, biz şiiyiz, biz
buyuz diyenlerin hepsi korksun titresin. Müluka karşı gelenlerin çoğu gidecektir. Müluk da dediğimiz gibi
İslam Meliki olsunlar, başları rahat olur.
Kadınlarını dinlemesinler. Kadınları dinlerlerse cennet yüzü görmez onlar da. İslam'ın bak hassasiyet!
"Man Tashabaha Be Qawmin Fahuwa Minhum" Aleyhissalatu vesselam. Benzeme benzetme kendini
batasıca modalarını uyduran Avrupa'nın cizvit papazları. Emretmiş saatler ileri alındı. Ha? Ne demek bu?
Üç gündür beni tutuyorlar. Sıkı bombardıman yap bunları dedi, akşam bana izin verildi.
Nasıl konuşmam? Acayiptir! Hani kuvvetim yok benim, hiç kuvvetim yok. Sıfır olan bir kimseyim. Lakin
dünyayı velveleye vereceğim, zelzeleye vereceğim. İlla İslam'ın sancağını kaldıracağım. Onlar bize uysun,
biz onlara uymaya muhtaç değiliz. Ey Müluk ve Umera ve Ruesa! Saatine dokunma! Saatin İslam saati
olsun. Değilse imansız gidersin. Allah'a sığındık.
Boş dava yapma. İnsan öldürmeyle şeref bulmazsınız. Wa man ahyaha fa kaannama ahyan nasa jamia.
Öldürme! Allah'ın emri "Wa la taktulu anfusakum" Öldürme! Benim emrim olmadan kimse öldürmesin.
Dinlemiyorlar, hepsi paçavra olacaktır. Kızgınım öfkem var üstümde. Bende birşey yok lakin Şahı
Merdan'ın kuvveti. Ağzına sigara koyarsan kabrin içerisinde dumanın içinde boğulacak dirilecek,
boğulacak, dirilecektir.
Süslü elbise giyenler ateşten elbise giyecek erkeği ve kadını. Sünneti gözet. Allah'ın (cc) Sevgilisi'nin
yolunu gözet Müslüman gibi yaşa. Değilse Ramazan'a kadar hepsi hıncım var, Şahı Merdan'dan ferman
geldi. Hepsi gidecektir. Ey Ya Rabbim bizi affeyle. Bize yolumuzu gösterecek, yolumuz İslam'ı anlayacak
kullarını. İşte bu üç gündür saatleri ileri çekeceğiz diyor. Ne münasebet? Bunun hıncıdır.
Üç gündür tuttular beni çünkü gelen bombardıman daha evvel gelmedi bu bombardıman. Bu kuvvet
gelmedi. Şimdi ne Acemi bırakacak, ne Türkü, ne Şamlıyı, ne Hicazlısını! Doğrulmayan doğru kabristana!
Dinlemeyen kadınlar onlar da ya tımarhaneye ya kabristana! Ey Müluk dinle! İslam kıyafetini gözet.
Başına İslam tacını koy.Başına birşey gelmez.
Ne koşarsın be peşinden? Çin kim? Rus kim? Allah'ın askerini yenecek mi Çin veyahut Rus veyahut
Avrupa yahut Amerika? Yani biz ses çıkarmıyoruz ama vakit geldi artık şimdi çekecek çekecek kılınç.
Latattabi'oo Khutuwati-sh Shaytani. Hepsi onların şeytandır. Ayak uydurma diyor Cenab-ı Allah.
www.saltanat.org
Page 8
Eyyühel Müluk! Kürside Mursi oturmuş. Mursi'nin başında kürsi oturmuş. Bilmem kim bilmem kim. Bu
oyuncakları bırak. Allah'ın kullarını gözet. Kullarına hizmet et. Onları kendine hizmetçi yapma. Meclis
toplantısı, meclis toplantısı yok, batıldır. Şeriat yok mu? Şeriat varken sen ne için çıkıp da düstur
yapıyorsun? Tüü senin düsturuna! Allah'ın şeriatı varken.
Astaizu Billah, 'Inna Allāha Ya'muru Bil-`Adli Wa Al-Iĥsāni Wa Ītā'i Dhī Al-Qurbá Wa Yanhá Ani AlFaĥshā'i Wa Al-Munkar. Wala Zikrullahi Akbar W'Allahu Yalamu ma Tasnaun. İşte bizim düsturumuz
Kur'an-ı Azimüş-Şan'da. Ey Ulema Mısır! Ne korkarsın? Ne korkarsın cahillerden? İslam'ın heybetini
göstersene.
Ey Ezher, Türktekiler, Arabistandakiler. Hepsi bre Allah'tan korkun, Şeriatı icra edin. Değilse geleceği
başınıza. İnsan öldürme. İnsanları yaşatmaya bak. Edebini gözet. Allah Celle ve Ala sana İslam rütbesi
verdi. Kötü yolda kullanma. Hık der kalırsın olduğun yerde. Çıkar elindeki ziynetleri, söyle Ekmeleddin
(İhsan)oğlu söyle elinize kıymetli saat takma, köstekli saat görünsün.
Avrupa bizim saate uysun isterse. Biz onların saatine uymaya mecbur değiliz. Onun için ben çevirmedim
saati oynatmadım bile. Saatim de alaturkadır, gurubidir. Akşamdan başlar. Bundan tersine iş görür,
günleri gece yarısı başlar. Bre gece yarısı gün başlar mı? Sağlam metre yok mu sizde? Güneşin doğması
ve batmasıyla arasında olan gündüzdür. Ondan sonra gecedir.
Gece gündüzü şeriat tayin etmiştir. Yok! Biz uyduruyoruz şudur budur. E batacaksınız. Batacaksınız. Bu
nasihatı dinlemezse ne Acem'deki baş ne Türk başı, Türkteki traş, ne Mısır'daki sarhoş, ne Hicaz'da
micazda olan kibir azametle arabalara binenler, tayyarelere binenler. Bırak onları. Deveye bin. Şeref verir
sana. Efendimiz Sultanu-l Enbiya (sav) bindi. Öyle çık meydana. Kılıncınla çık.
Korkma İslam yücedir. Müslümanların şerefi vardır. Değiştirme bu saati sonuna yetişmezsin. Ey cahiller!
Allah bizi cahillerden etmesin. Gününü saatini bilmeyen adam Müslüman nasıl olur? Müslümanlarla nasıl
baş eder? Başız der bunlar. Aman ya Rabbi bize Sultan gönder. Alem-i İslam'ı toplayacak, küfür alemini
titretecek Sultan gönder bize ya Rabbi! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar Wa Lillahi'l Hamd.
Fatiha.
Eyyuhel Umera! Eyyuhel Ulema! Sizler mesulsünüz kıyamet gününde nasıl cevap vereceğinizi
hazırlayınız. Peygamber (sav) sancağının altına kimler girecektir göreceksiniz. Kimleri Havz-ı Kevser'den
uzaklaştıracaklar görürsünüz siz de. Sıratı geçemeyenleri o zaman görürsünüz aman ya Rabbi! Tövbe ya
Rabbi.
Aciz bir kulum kendi nefsime de öfkeliyim. Bütün İslam milletlerine de volkan gibiyim. Kendini
kurtaracak bu yollardır. Şeriat-ın Garravun Ahmediyye. Ne desturu be, ne düsturu bu Şeriatı Garravun
Ahmediyye dururken? Ben düstur yapacağım diyor.
www.saltanat.org
Page 9
Sen kim be ettiğin halt nerede? Sen ne karışırsın düstura? Sen Tanrı mısın? Allah demeye utanıyorum.
Biz kanun yapacağız, düstur yapacağız. Yap içinde batasın. La havle vela kuvvete.... Fatiha. İşte bu üç
gündür söylememek için bize izin verilen.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=7240&name=2013-04-04_tr_Khutuwat.mp4
www.saltanat.org
Page 10

Benzer belgeler

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın D 2 9ED 2F89G HCD 2IJJK ; 5C 5.P))%&:("TP7)445 L.MN.!O.-."5 ; .P))Q:48(".P)3R( `aJI@14E2<  G /9939b2E0H...

Detaylı

şeytanın evliyaları ile savaşın (4:76)

şeytanın evliyaları ile savaşın (4:76) Rabbimiz Kadiri Muktedirsin. Biz zayıf kullarınız. İslam "Inna alddeena 'inda Allahi alislamu" (3:19) İslam şerefini taşıyalım, bize izin ver. Taşımayanları yok edelim izin ver ey Rabbimiz. "Faqati...

Detaylı

ali baba ile kırk haramiler

ali baba ile kırk haramiler nedir? Bilmiyor. "Ya 'ayyuhal-'insanu 'innaka kadihun 'ila Rabbika kadhan fa mulaqih." (84:6) Sen uğraşacaksın, Rabbine mülaki olmak için. Allah seni dünya için yaratmadı. Haşa. Allah seni öyle bir...

Detaylı

CUMA HUTBESİ

CUMA HUTBESİ Yawmu'l Hamis'tir. Perşembe günü. Sair Enbiyaların arkadan başlar. Adem Peygamber'den itibaren. Ulul Azim olan Peygamberler. Dünyadaki şereflerine göre, ahirette sıraları vardır ki hergün, bir Peyg...

Detaylı