Yılbaşı Viyana Turu (4 Gün) Türk Havayolları ile 31

Yorumlar

Transkript

Yılbaşı Viyana Turu (4 Gün) Türk Havayolları ile 31
Yılbaşı Viyana Turu (4 Gün)
Türk Havayolları ile 31 Aralık Hareket
Hareket Tarihi ve Saatleri
31 Aralık 2015 – 03 Ocak 2016
Ġstanbul - Viyana 08:20 - 09:50
Viyana - Ġstanbul 14:20 - 17:40
Tur Programı
1.GÜN İSTANBUL-VİYANA
Atatürk Havalimanı DıĢ Hatlar GidiĢ Terminali’nde 06:15'de buluĢma TK-1883 sefer sayılı uçuĢ ile 08:20'de Viyanaya`ya
hareket. 09:50’de varıĢ. VarıĢın ardından Panoramik olarak yapılacak Ģehir turumuz için alandan ayrılıĢ. ġehir turu esnasında
Görülecek yerler arasında; Opera, Üniversite, Parlemento Binası, Tiyatro, Prater, Hofburg ve Müzeler bölgesi bulunmaktadır.
Turumuzu takiben otele transfer ve yerleĢme. Arzu eden misafirlerimizle Grinzing Meyhaneleri turlarına . ekstra olarak
katılabilirler. Geceleme otelimizde.
2.GÜN VİYANA
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından serbest zaman. Rehberiniz tarafında ekstra olarak düzenlenecek yarım günlük
Mayerling, Seegrotte Baden ġehri turuna dileyen misafirlerimiz katılabilirler ( Viyana Ormanları Turu) . Arzu eden
misafirlerimizle ekstra Konser izleme imkanı. Geceleme otelimizde.
3.GÜN VİYANA
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra düzenlenecek Budapeste (Macaristan
Yemeksiz ) turuna katılabilirler. Geceleme otelimizde.
4.GÜN VİYANA –ISTANBUL
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından havalimanına transfer. TK-1886 sefer sayılı uçuĢ ile 14:20’de Ġstanbul’a hareket saat
17:40’da Ġstanbul’a varıĢ ve turumuzun sonu.
Ekstra Turlar
1) GRİNZİG MEYHANELERİ TURU:Bu turumuzda Viyananın eğlence merkezi olan Grinzig Tepelerine gidilerek bölgenin
en sevilen restarauntlarından birinde kemanlar, akardiyonlar, Viyana Ģarkıları eĢliğinde yemekli,sınırlı içkili Unutulmaz saatler
geçireceksiniz. Otantik bir Grinzing tavernasında yöresel giysileri ile servis yapan bayanların elinden bir bütün olarak pane
edilmiĢ enfes schnitzellerimizi yerken akordeon ve keman eĢliğinde Viyana Ģarkıları ile Grinzinger Heurigen show gösterilerinin
sunulduğu esnada Ģarapların ikram edildiği muhteĢem bir gece geçireceksiniz. Bu turumuz öncesinde Ģehrin en hakim tepesi
meĢhur
KAHLENBERG
tepesini
ziyaret
ediyoruz.
TUR ÜCRETĠ: (ULAġIM+AKġAM YEMEĞĠ+LĠMĠTLĠ ĠÇKĠ+REHBERLĠK) 50 €
2) VİYANA ORMANLARI-SEEGROTTE - MAYERLİNG-BADEN TURU:Nazi Almanyası’nın 2.Dünya savaĢında ilk jet
fabrikası olarak da kullandığı Avrupa’nın en büyük yer altı gölü olan Seegrotte’ya gidip tekne turu yapıyoruz, takiben Avusturya
tarihini değiĢtiren ve filmlere konu olan meĢhur MAYERLĠNG Av KöĢkünü (Avusturya - Macaristan tahtının varisi VeliahtPrens
Rudolf ile Baron Albin Vetsera nın kızı olan 17 yaĢındaki Maria Vetsera'nın 1889’daki intiharına sahne olduğu yer) faciada adı
geçen kiĢilerin resimleri,portreleri,neden ve sonuçlarıyla tanıyor,turun diğer bölümünde göller,ormanlar,tabiat ülkesi olan
Avusturya’yı bize en net olarak tanıtacak, Beethoven'in 9. Senfonisi'ni bestelediği Kaplıcalar ve tabiat Ģehri Baden’i tanıma ve
alıĢveriĢ
imkanına
sahip
olacaksınız.
TUR ÜCRETĠ: (ULAġIM+GĠRĠġLER+REHBERLĠK ) 50 €
3) VİYANA KONSER GECESİÖnceden yaptırdığımız rezervasyon ile dünyaca meĢhur ve her yıl milyonlarca turisti Viyana’ya
çeken VĠYANA Konser gecelerine (Mozart. Strauss eserleri ile salon orkestrası ile solistler,vals) KATILABILIRLER
TUR ÜCRETĠ: (ULAġIM+ A KATEGORI KONSER BĠLETĠ+REHBERLĠK ) 60 €
4) BUDAPEŞTE TURUBu turumuzda Viyana’ya 260 km mesafedeki orta Avrupanin en güzel baĢkentlerinde biri olan
budapesteyi ziyaret ediyoruz. (Yemeksiz ) Erszebet Köprüsü, Gellert Tepesi, Balıkçılar Kulesi, St. Mathias Katedrali, Zincirli
köprü, Kahramanlar Meydanı görülecek yerler arasındadır. Sehir merkezinde serbest zaman. Aksam Viyana dönüĢ. Geceleme
otelimizde.
TUR ÜCRETĠ : (ULAġIM+ REHBERLĠK) 100 €
Hizmet ve Fiyat Bilgileri
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
 Türk Hava Yolları ile Ġstanbul-Viyana-Ġstanbul ekonomi sınıf uçak bileti
 Alan/otel/alan transferleri
 Viyana’da belirtilen otel kategorisinde olmak üzere 3 gece 4 gün konaklama
 Programda belirtilen sabah kahvaltıları
 Viyana yarım günlük panoramik Ģehir turları
 Tecrübeli rehberlik hizmetleri
 Havalimanı vergileri ve alan hizmetleri
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
 Vize Ücreti ve servis bedeli
 Seyahat Koruma Paketi
 YurtdıĢı çıkıĢ harcı bedeli
 Rehberiniz tarafından düzenlenen tüm Ekstra turlar
 KiĢisel harcamalar
4*
€
419
2/3 KiĢilik Odada KiĢibaĢı
Tek KiĢilik Oda Farkı: 180 €

Benzer belgeler

Viyana

Viyana ‘da sanata, mimariye, şinitzele, valse ve müziğe doyamayacaksınız. Yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından tüm bu güzellikleri rehberimiz eşliğinde tanımaya başlıyoruz. Şehir keşif turumuz sonunda oteli...

Detaylı

orta avrupa - TED Konya Koleji

orta avrupa - TED Konya Koleji transfer ve yerleşme. Arzu eden misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan Grizing meyhaneleri turumuzda Viyananın eğlence merkezi olan Grinzing Tepelerine gidilerek bölgenin en sevilen res...

Detaylı

PRAG(3) VİYANA(2) BUDAPEŞTE(2)

PRAG(3) VİYANA(2) BUDAPEŞTE(2) 7 gece 25.10.2014 - ISTANBUL - BUDAPEŞTE Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali ................kontuarında .......’da buluşma. TK …… sefer sayılı uçuş ile ……….’da Budapeşte`ye hareket……….’d...

Detaylı

budapeşte(2) viyana(2) prag(3)

budapeşte(2) viyana(2) prag(3) Tur ücretine dahil olanlar: Ulaşım, akşam yemeği, limitsiz içki, rehberlik 2) TUNA NEHRİ TEKNE TURU (isteğe bağlı düzenlenebilir) Bu turumuzda dünyanın en görkemli nehirlerinin başında gelen Tuna N...

Detaylı