Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması

Yorumlar

Transkript

Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması
Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA
Bu yüzey araştırması, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat
Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Bilimsel Araştırma Ve Çeviri Projeleri Yönergesine ve Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih
Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Destekleme İlke Kararına dayanılarak
TTK tarafından destelenen bir araştırmadır. 2015 Yılı araştırmalarımıza destek ve teşviklerinden
ötürü TTK’ya teşekkür ederiz.
İlgi: 28.08.2015 tarih ve 166517 sayılı yazı
19 Ekim 2015 Pazartesi günü Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN başkanlığında ilgili yerel, idari
kurum ve yetkililere gerekli bilgiler verildikten sonra çalışmalara Erzurum ilinde başlanılmıştır.
On dokuz gün süren çalışmalar 06 Kasım 2015 tarihinde bitirilmiştir. Erzurum ilinde; Aşkale,
Aziziye, Horasan, Köprüköy, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, Erzincan ilinde ise; Otlukbeli
ve Tercan ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Erzincan ilinde 13
sit, 1 anıt; Erzurum ilinde ise 14 sit 2 anıt tespit edilmiştir. Toplamda 27 sit, 3 anıt kayıt altına
alınmıştır.
SİT
ERZİNCAN
OTLUKBELİ
Kalecik Kalesi
Erzincan ili, Otlukbeli ilçesinin 7 km kuzeyinde yer almaktadır. Yaklaşık olarak 40x40 m
boyutlarındadır. Bölgeye hâkim bir noktada olan kalenin garnizon olarak kullanıldığı
düşünülmektedir. Kaçak kazı izleri mevcuttur.
Kırmantepe Kalesi
Erzincan ili, Otlukbeli ilçesinin 2 km doğusunda yer almaktadır. 55x35 m boyutlarındadır.
Su kaynakları açısından oldukça zengin bir noktada bulunan kalede çok sayıda kaçak kazı izleri
mevcuttur.
Teke Mağarası
Erzincan ili, Otlukbeli ilçesine 7 km kuzeyinde yer almaktadır. Prehistorik dönemlerde
kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.
Telliçayırlar Yerleşmesi
Erzincan ili, Otlukbeli ilçesinin 2 km doğusunda yer almaktadır. 150x60 m
boyutlarındadır. Su kaynakları açısında oldukça zengin bir noktada bulunmaktadır.
Yatak Kalesi
Erzincan ili, Otlukbeli İlçesine 6.5 km kuzeyinde yer almaktadır. 15x60 m boyutlarında
olan kalenin çevresinde su kaynaklarının olduğu görülmektedir.
Kaçak kazı izlerine
rastlanılmaktadır.
TERCAN
Dağ Çayırı Höyük
Erzincan ili, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinin 14 km kuzeydoğusunda yer
almaktadır. 50x50 m boyutlarında olduğunu söyleyebiliriz. Kaçak kazı izlerine rastlanılmaktadır.
Çakmaklı Höyük
Erzincan ili, Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinin 4 km doğusunda yer almaktadır. Höyüğün
tarım arazisi olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu yüzden oldukça tahrip olmuştur. Su kaynakları
açısından oldukça zengin bir noktadır. Yaklaşık olarak 100x50 m boyutlarında olduğu
görülmektedir.
Kireçlitepe Höyük
Erzincan ili, Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinin 5 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Çevresindeki ovaya hâkim bir noktada bulunmaktadır. Kale üzerinde çok sayıda kaçak kazı izine
rastlanılmaktadır.
Komönü Garnizonu
Erzincan ili, Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinin 4 km güneydoğusunda yer almaktadır.
Çadırkaya ovasına hâkim bir noktaya kurulmuştur. Kaçak kazı izleri mevcuttur.
Tarla Höyük
Erzincan ili, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinin 13,5 km kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Ortaçağ dönemine ait bir yerleşim yeri oluğu düşünülmektedir.
Turgutlu Höyük
Erzincan ili, Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinin 3 km güneydoğusunda yer almaktadır.
Yaklaşık olarak 100x40 m boyutlarındadır. Kaçak kazı izlerine rastlanılmaktadır.
Yazıören Kalesi
Erzincan ili, Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinin 17 km kuzeydoğusunda Yazıören köyü
sınırları içerisinde yer almaktadır. Yaklaşık 55x40 m boyutlarında olduğu görülmektedir. Su
kaynakları açısından oldukça zengin bir noktada bulunan kalede çok sayıda kaçak kazı izine
rastlanılmaktadır.
Yazıören Yerleşmesi
Erzincan ili, Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinin17,5 km kuzeydoğusunda Yazıören köyü
sınırları içerisinde yer almaktadır. Kale ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.
ERZURUM
AŞKALE
Kandilli Kalesi
Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Merdiven köyünün 3 km. güneyinde yer almaktadır. Su
kaynakları açısından oldukça zengin bir noktada yer almaktadır. Kale üzerinde kaçak kazı izlerine
rastlanılmaktadır.
Kandilli Yerleşmesi
Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Merdiven köyünün 4 km güneybatısında yer almaktadır. İş
makineleri ile gerçekleştirilmiş çok sayıda kaçak kazı izine rastlanılmaktadır. Oldukça geniş bir
alana yayıldığı görülmektedir.
Merdiven Kalesi
Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Merdiven köyünün 4 km güneybatısında yer almaktadır. 42x19
m boyutlarında olan kalenin kuzey tarafında yerleşim izleri mevcuttur. Kaçak kazı izlerine
rastlanılmaktadır.
AZİZİYE
Söğütlü Kalesi
Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Söğütlü köyünün 2 km kuzeybatısında yer almaktadır. Ulaşım
açısından oldukça zor bir noktada bulunan kalede daha sonra ayrıntılı bir çalışma yapılacağı
araştırma başkanı tarafından söylenilmiştir.
HORASAN
Tilkitepe (Harçlı) Kalesi
Erzurum ili, Horasan ilçesi, Harçlı köyünün 1 km. güneydoğusunda yer almaktadır. Kale
üzerinde çok sayıda kaçak kazı izi mevcuttur. Birçok dönemde oldukça yoğun yerleşim gördüğü
anlaşılmaktadır.
KÖPRÜKÖY
Örentaş Kalesi
Erzurum ili, Horasan ilçesi, Örentaş köyünün 1 km. güneyinde yer almaktadır. 48x14 m
boyutlarında olduğu görülmektedir. Kaçak kazı izleri mevcuttur.
PALANDÖKEN
Dereboğazı (Haydari) Kalesi
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Haydari köyünün 3 km batısında yer almaktadır. Su
kaynakları açısından oldukça zengin bir noktada yer almaktadır. Yer yer sur duvarlarının
izlenebildiği görülmektedir.
Dereboğazı (Haydari) Mağarası
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Haydari köyünde hemen Haydari kalesini 500 m.
kuzeyinde yer almaktadır. El yapımı bir mağara olduğu görülmektedir.
Tandır Höyük
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Konaklı köyünün 500 m. kuzeybatısında yer almaktadır.
40x23 m boyutlarında olduğu görülmektedir. Kaçak kazı izleri mevcuttur.
Teke Deresi Höyük
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Konaklı köyünün 150 m güneybatısında yer almaktadır.
65x35 m boyutlarında olan höyükte kaçak kazı izleri mevcuttur.
Mahanda Yerleşmesi
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Börekli köyünün 500 m kuzeybatısında yer almaktadır.
Günümüzde yerleşme üzerine çeşitli yapılar yapıldığından oldukça tahrip olmuştur.
Oluklu Yerleşmesi
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Haydari köyünün 6 km batısında yer almaktadır. Su
kaynakları açısından oldukça zengin bir noktada bulunmaktadır. Günümüzde hayvancılık
faaliyetlerinde kullanıldığı görülmektedir.
YAKUTİYE
Akdağ Kalesi I
Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Akdağ köyünün hemen 500 m kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Erzurum’u Gürcistan’a bağlayan yol üzerinde yer alması stratejik açıdan kaleyi
önemli kılmaktadır. Kaçak kazı izlerine rastlanılmaktadır.
Akdağ Kalesi II
Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Akdağ köyünün 1 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Akdağ Kalesi I ile aynı dönemlerde inşa edilmiş olması muhtemeldir. Kaçak kazı izlerine
rastlanılmaktadır.
ANIT
ERZİNCAN-OTLUKBELİ
Tandırkayalar Mezarlığı - Otlukbeli
Erzincan ili Otlukbeli ilçesinin 5 km kuzeyinde yer almaktadır.
ERZURUM-PALANDÖKEN
Dereboğazı (Haydari) Mezarlık Alanı
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Haydari köyünde yer almaktadır.
ERZURUM-AŞKALE
Merdiven Köyü Tarihi Köprüsü
Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Merdiven köyünün hemen girişinde yolun sol tarafında yer
almaktadır.
KOORDİNATLAR
SİT
Kalecik Kalesi
Kırmantepe Kalesi
Teke Mağarası
Telliçayırlar Yerleşmesi
Yatak Kalesi
Dağ Çayırı Höyük
Çakmaklı Höyük
Kireçlitepe Höyük
Komönü Garnizonu
Tarla Höyük
Turgutlu Höyük
Yazıören Kalesi
Yazıören Yerleşmesi
Kandilli Kalesi
Kandilli Yerleşmesi
Merdiven Kalesi
Söğütlü Kalesi
Tilkitepe (Harçlı) Kalesi
Örentaş Kalesi
Dereboğazı (Haydari) Kalesi
Dereboğazı (Haydari) Mağarası
Tandır Höyük
Teke Deresi Höyük
Mahanda Yerleşmesi
Oluklu Yerleşmesi
Akdağ Kalesi I
Akdağ Kalesi II
-
3999620 N - 3995804 E
3997148 N - 4006071 E
3982997 N - 4024321 E
3997432 N - 4005560 E
3999739 N - 3995957 E
3990167 N - 4033052 E
3984827 N - 4026195 E
3985171 N - 4026523 E
3982720 N - 4024666 E
3989870 N - 4032919 E
3982997 N - 4024320 E
3990822 N - 4035240 E
3993783 N - 4035802 E
3986551 N - 4082073 E
3986203 N - 4081186 E
3986637 N - 4082899 E
3988832 N - 4108207 E
3991170 N - 4205034 E
4008059 N - 4185712 E
3984401 N - 4097695 E
3984472 N - 4097668 E
3980543 N - 4118172 E
3980479 N - 4116657 E
3984760 N - 4117799 E
3981744 N - 4096991 E
4062015 N - 4121252 E
4061622 N - 4121425 E
ANIT
Tandırkayalar Mezarlığı
Dereboağazı (Haydari) Köyü Tarihi Mezarlık Alanı Merdiven Köyü Tarihi Köprü
-
3999526 N - 3997772 E
3984167 N - 4097098 E
3986356 N – 4082876 E
Sonuç olarak; Erzincan-Erzurum ili ve ilçelerinde gerçekleştirilen 2015 Yılı Yüzey
Araştırmaları çalışmaları hava koşullarının elverişsizliğine rağmen 27 sit ve 3 anıt tespit edilerek
başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.
Gereğini bilgilerinizi arz ederim. 13.11.2015
Prof. Dr Alpaslan CEYLAN
Adres: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı [email protected]
[email protected] 0505 377 62 49-25240 Yakutiye Erzurum
EKLER:
Ek-1- Yüzrey Araştırması Sonuç Raporu
Ek-2- CD
Ek-3-Anıt Sit Fişleri Dosyası
(1 Adet)
(1 Adet)
(1 Adet)
Ek-3
BAKANLIK TEMSİLCİSİ SONUÇ RAPORU FORMU
Erzincan-Erzurum İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması
Kazı/Araştırma Adı
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Kazı/Araştırma Başkanı
Kazı/Araştırma Başkan VekiliYardımcısı
Kazı/Araştırma
İli/İlçesi/Köyü/Mahallesi
Erzurum; Aşkale, Aziziye, Horasan, Köprüköy, Palandöken,
Yakutiye
Erzincan; Merkez, Otlukbeli, Tercan
Hüseyin Avni Ulaş Mah., Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Karşısı, Papatya Sitesi Daire: 2, Zemin Kat
Palandöken /ERZURUM
Kazı/Araştırma Evi Adresi
Bakanlık Temsilcisi
Recep YAVUZ
Çalıştığı Birim
Erzurum Müzesi
Müdürlüğü
Rapor Tarihi
13.11.2015
Rapor Sayısı
1
Bir Önceki Rapor Tarihi
19.10.2015
Bir Önceki
Rapor Sayısı
1
-
Kazı/Araştırma Evi Telefon
0442 231 36 38
Faks
Bakanlık Temsilcisi Cep No
0538 412 37 16
E-posta
Başlangıç-Bitiş Tarihleri
19.10.2015
13.11.2015
Envanterlik Eser Sayısı
-
Toplam Çalışılan
Gün Sayısı
Etütlük Eser
Sayısı
19
-
Resim 1:Erzincan/Otlukbeli/Kirmantepe Kalesi
Resim 2:Erzincan/Otlukbeli /Telliçayırlar Yerleşmesi
Resim 3: Erzincan/Tercan/Çakmaklı Höyük
Resim 4: Erzincan/Tercan/Kireçlitepe Höyük
Resim 5: Erzincan/Tercan/Komönü Garnizonu
Resim 6: : Erzincan/Tercan/Turgutlu Höyük
Resim 7: Erzincan/Tercan/Yazıören Kalesi
Resim 8: Erzurum/Aşkale/Kandilli Kalesi
Resim 9: Erzurum/Aşkale/Kandilli Yerleşmesi
Resim 10:Erzurum/Horasan/Tilkitepe (Harçlı) Kalesi
Resim 11:Erzurum/Horasan/Örentaş Kalesi
Resim 12:Erzurum/Palandöken/Dereboğazı (Haydari) Kalesi
Resim 13: Erzurum/Palandöken/Tekederesi Höyüğü
Resim 14:Erzurum/Palandöken/Mahanda Yerleşmesi

Benzer belgeler