Sponsorluk Dosyası - ICBC Cereal and Bread Congress

Yorumlar

Transkript

Sponsorluk Dosyası - ICBC Cereal and Bread Congress
Sponsorluk Dosyası
International Association for
Cereal Science and Technology
www.icbc2016.org
icbc2016
@ICBC2016
Değerli Sektör Temsilcileri,
KOMİTELER
Hububat ve hububat ürünleri konusunda dünyanın
en önde gelen kuruluşu olan ICC (The International
Association for Cereal Science and Technology)
1955 yılından beri dört yılda bir Uluslararası Tahıl
ve Ekmek Kongresi (International Cereal and Bread
Congress: ICBC) adıyla önemli bir uluslararası kongre
düzenlemektedir. 2012 yılında Pekin’de yapılan ICC
Genel Kurulu sırasındaki oylamada, ülkemiz, 2016
yılında yapılacak olan, 15. Uluslararası Tahıl ve Ekmek
Kongresi’ne ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır. 15.
ICBC Kongresi Hacettepe Üniversitesi ve ICC işbirliği
ile farklı kıtalar ve kültürlerin birleşme noktası olan
İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu Kongre ile Avrupa,
Asya ve tüm dünyada tahıl, un, ekmek ve diğer tahıl
ürünleri alanında çalışan önemli sanayi kuruluşları ve
akademisyenler bir araya gelecektir. Etkinliğe seksenden
fazla ülkeden yaklaşık 1000 katılımcı beklenmektedir.
Onursal Başkan
Bu uluslararası kongrenin odak noktası yenilikçi bir
yaklaşımla tahıl üretimi, depolaması ve pazarlanması,
yeni çeşit geliştirme, değirmencilik ve tahıl ürünlerinin
endüstriyel yöntemlerle işlenmesindeki gelişmeler
olacaktır. Tahıl ürünleri ile ilgili beslenme, sağlık, gıda
güvenliği, yasal mevzuat, yeni hammaddeler ve diğer
girdiler, yeni teknolojiler, fonksiyonel gıdalar ve tahılların
alternatif kullanımları da kongrenin başlıca konuları
arasındadır. 15. ICBC bu alandaki bilimsel yenilikleri
katılımcılara sunmanın yanı sıra modern teknoloji
konusundaki güncel gelişmeleri takip etmek, uluslararası
işbirliği kurmak ve işbirliği imkânlarını geliştirmek isteyen
sanayiciler, akademisyenler ve öğrenciler için mükemmel
bir fırsattır. Önemli davetli konuşmalar ile, sözlü ve
poster sunumlar paralelinde sponsorların oluşturduğu
kapsamlı sergi alanı ve aktiviteler, çalıştaylar, AB proje
tanıtımları ve daha birçok ilginç sektörel ve bilimsel
etkinlikler yürütülecektir.15. ICBC ve ICST (International
Cereal Science &Technology Conference and
Exhibition) organizasyonları ilk kez birleştirilmiş olup,
ICST önümüzdeki yıllarda periyodik olarak ülkemizde
hububat sektörü için önemli bir buluşma noktası olarak
devam edecektir.
Organizasyon komitesi olarak; 2016 Nisan ayında
İstanbul’un ılık bahar havası ve sayısız tarihi kültürel
fırsatları ile buluşturmak, dünyanın her yerinden
gelecek 1000’den fazla katılımcı ile tanıştırmak için
sabırsızlanıyoruz.
Saygılarımla
Dr. Hamit Köksel
15. ICBC Başkanı
ICC Başkanı
Hacettepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Dr. Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Bilimsel Komite
Bin Xiao Fu, Kanada
Charles Brennan, Yeni Zelanda
E. Roland Poms, Avusturya
Fengcheng Wang, Çin
Fred Brouns, Hollanda
Gi Hyung Ryu, Kore
Hans-Joachim Braun, CIMMYT
Hikmet Budak, Türkiye
Jan Delcour, Belçika
Jan Willem van der Kamp, Hollanda
Joel Abecassis, Fransa
Kaisa Poutanen, Finlandiya
Lydia Tooker Midness, AACC International
Marina Carcea, İtalya
Martha B. Cuniberti, Arjantin
Martin Scanlon, Kanada
Mesut Keser, ICARDA
Nese Sreenivasulu, IRRI
Ning Wang, Kanada
Perry K.W.Ng, ABD
Peter Shewry, İngiltere
Roberto Javier Peña, Meksika
Sam Millar, İngiltere
Organizasyon Komitesi
Arzu Başman
Erkan Yalçın
Esat Arber
H. Filiz Köksel
Kevser Kahraman
Danışma Kurulu
Ayhan Atlı
Behiç Mert
Berrin Özkaya
Dilek Sivri Özay
Duygu Göçmen
Gülüm Şumnu
Hazım Özkaya
İ. Sait Doğan
M.Hikmet Boyacıoğlu
M. Murat Karaoğlu
M. Sertaç Özer
Endüstri Danışma Kurulu
Michaela Pichler
Seçil Türksoy
Sedat Sayar
Serpil Öztürk
Tuğrul Masatcıoğlu
Yalçın Coşkuner
Mehmet Hayta
Mehmet Rüştü Karaman
Muharrem Certel
Mustafa Bayram
Nermin Bilgiçli
Nevin Şanlıer
Osman Sağdıç
Özen Özboy Özbaş
Recai Ercan
Selman Türker
Serpil Şahin
Turgay Şanal
Jan Willem van der Kamp, Başkan
Salih Bekaroğlu, İstanbul Halk Ekmek
Bengt Sahlin, Perten
Markus Löns, Brabender
Arnaud Dubat, Chopin
Phil Latham, DSM
Kongre Sekreteri
Yelda Zencir
BİLİMSEL KONULAR
Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Kalite Değerlendirme/ Kalite
Yönetimi
• Analitik ve reolojik metotlar
• Duyusal kalite değerlendirme
Tahıl İşleme Teknolojileri
• Değirmencilikte son gelişmeler
• Değirmencilikte bazı sorunlar ve çözüm önerileri
• Yeni teknolojiler ve katma değeri yüksek hububat
ürünleri
• Tahıl ürünlerinde kullanılan bileşenler ve üretim
teknolojileri
• Tahılların gıda dışı kullanımı
Ekmek ve Diğer Tahıl Ürünleri
• Ekmek üretim teknolojileri
• Artizan ekmekçilik
• Kekler ve bisküviler
• Makarna ve benzeri ürünler
• Ekstrüde ürünler, çerezler ve kahvaltılık hububat
ürünleri
• Geleneksel tahıl ürünleri
• Daha sağlıklı tahıl ürünleri için reformülasyonlar
• Tahıl ürünleri ve gastronomi
Beslenme ve Sağlık
• Dünya beslenmesinde ve temel besin öğelerinin
sağlanmasında hububat ürünlerinin rolü
• Tahıl bazlı fonksiyonel gıdalar
• Tam tahıl ürünleri, besinsel lifler ve dirençli nişastanın
sağlığa yararları, obezite ve ilgili hastalıklardan
korunmadaki rolü
• Besinsel lifler ve insan bağırsak mikrobiyotası
• Mikro besin öğeleri ve tahıl ürünlerinin
zenginleştirilmesi
• Glutensiz gıda ürünleri
• Tahıl ürünlerinde temiz etiket stratejileri
Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi
• Tahıl depolama ve işlemede gıda güvenliği
• Gıda israfının azaltılması
• Tahıl ürünlerinde ısıl işlem kontaminantları
• Diğer bazı kontaminantlar
• Katkı ve koruyucu maddeler
• Yeni/hızlı analitik ve izleme yöntemleri
Küresel Tahıl ve Tahıl Ürünleri Pazarı
• Pazarda yeni eğilimler
• 21. yüzyılda tüketici talepleri
• Ekonomik beklentiler
Küresel Hububat Üretimi ve Kalitesini Artırılmasında
Genetik, Islah ve Agronomik Araştırmalar
• Tahıl üretimi, kalitesi, beslenme özellikleri ve
güvenliğini arttırmada yeni stratejiler
• Tahıl verim ve kalitesinin genetik temelleri
• İklim değişikliği senaryosu kapsamında tahıl üretim
ve kalitesi
• Gıda üretiminde tahıl genetiği ve biyokimyasının rolü
• Genomik destekli tahıl ıslahı
Depolama ve Ambalajlama
• Tahıl depolama teknolojileri ve bu alandaki yenilikler
• Tahıl ve tahıl ürünlerinde ambalajlama
Yemeklik Baklagiller
• Dünya beslenmesinde baklagillerin önemi
• Baklagil işleme teknolojileri
• Baklagiller ve tahıl ürünlerinin insan beslenmesinde
birlikte kullanımı
Yemler ve Hayvan Besleme
Şeker ve Şekerleme Ürünleri
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Son Kabul Tarihi (Poster): 11 Ocak 2016
Kabul Mesajı Gönderim Tarihi (Poster): 18 Ocak 2016
Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi: 24 Aralık 2015
Yazar (Sözlü) Kayıt Son Ödeme Tarihi: 15 Ocak 2016
Yazar (Poster) Kayıt Son Ödeme Tarihi: 08 Şubat 2016
Normal Kayıt Son Ödeme Tarihi: 10 Nisan 2016
KAYIT ÜCRETLERİ
Kayıt Türü
Erken Kayıt
Normal Kayıt
Geç Kayıt
25 Ocak 2016 Öncesi
10 Nisan 2016 Öncesi
10 Nisan 2016 Sonrası
500 €
400 €
450 €
500 €
250 €
100 €
550 €
450 €
500 €
550 €
300 €
100 €
650 €
550 €
600 €
650 €
400 €
150 €
Normal
ICC Ulusal Delegeleri
ICC Kurumsal Üyeleri
Endüstriyel Katılımcılar
Öğrenci (öğrenci belgesi)
Refakatçi
KAYIT ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLER
Hizmetler
Açılış Kokteyli
Tüm bilimsel ve poster sunumlarına giriş
Fuar alanına giriş
Kongre yaka kartı ve çantası
Katılım sertifikası
Bildiri özetleri kitabı
Öğle yemekleri
Kahve molaları
Teknik tur
Katılımcılar
Refakatçi
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
SPONSORLUK İMKANLARI
SPONSORLUK KATEGORİLERİ
15. ULUSLARARASI HUBUBAT VE EKMEK
KONGRESİ (ICBC) SPONSORU OLMANIN ÖNEMİ
Platin Sponsorluk
Tutar: 20.000 €
•
Kuruluşunuzun çevresel ve sosyal değerlerini tanıtmak
için iyi bir fırsat sağlar.
•
•
Bilim adamları, öğrenciler ve üyelerden oluşan yerel
ve uluslararası delegeler topluluğuna tanıtımınızı
yapabileceğiniz bulunmaz bir fırsat sağlar.
•
Size, kongre esnasında, konunun uzmanlarına,
isminizi ve markanızı tanıtmak için mükemmel bir
fırsat sağlar.
•
•
•
•
•
Kuruluşunuzun bu güçlü eğitim deneyiminin yanında
olması, kişisel düzeyde onların gelişimine yardımcı
olmanızı sağlar.
•
•
•
•
Temsilcilerinizin anahtar konumdaki pazarlara
ulaşmasına ve kurumsal ilişkileri pekiştirmelerine
olanak sağlar.
•
•
•
•
Temsilcilerinizin, Türkiye ve dünyada alanında uzman
kişiler ile tanışmasını sağlar.
Size sunulan şartlar çerçevesinde; 15. Uluslararası
Hububat ve Ekmek Kongresi̇ ne sağlayacağınız katılım
ve desteğin en etkin ve yaygın biçimde duyurulmasını
sağlar.
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Platin Sponsor” başlığı altında yer alacaktır,
Elektronik bildiri kitabı içerisine sponsor firmanın iki
tam sayfa renkli reklamı yer alacaktır,
Kongre çantasına sponsor firmanın bir adet katalog/
broşürü konulacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Sponsor ismi ve logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Dört katılımcıya tam kayıt olanağı sağlanacaktır.,
Sergi alanında 12 m2’ lik alan tahsis edilecektir.
Sponsor Firma tarafından belirlenecek bir kişi,
endüstri danışma komitesine eklenecektir,
Teşekkür belgesi ve plaketi verilecektir.
Altın Sponsorluk
Tutar: 15.000 €
•
•
•
Günlük rekabetten uzak, eğitici bir kitleden önemli
ölçüde yararlanmanızı sağlar.
•
Desteğiniz, yüksek oranda delege katılımına, toplam
maliyetin azaltılarak kongrenin planlanmasına ve
gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. 15.
Uluslararası Hububat ve Ekmek Kongresi̇ sponsorluk ekibi
size sunulan imkanlar ve/veya varsa önerileriniz hakkında
konuşmaktan ve sizinle tanışmaktan mutluluk duyacaktır.
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Altın Sponsor” başlığı altında yer alacaktır,
Elektronik bildiri kitabı içerisine sponsor firmanın bir
tam sayfa renkli reklamı yer alacaktır,
Kongre çantasına sponsor firmanın bir adet katalog/
broşürü konulacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Sponsor ismi ve logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Üç katılımcıya tam kayıt olanağı sağlanacaktır,
Sergi alanında 8 m2’ lik alan tahsis edilecektir,
Teşekkür belgesi ve plaketi verilecektir.
Gümüş Sponsorluk
Tutar: 10.000 €
Açılış Kokteyli̇ Sponsorluğu
Tutar: 7.500 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Gümüş Sponsor “başlığı altında yer alacaktır,
Elektronik bildiri kitabı içerisine sponsor firmanın
yarım sayfa renkli reklamı yer alacaktır,
Kongre çantasına sponsor firmanın bir adet katalog/
broşürü konulacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak
ve firmanın web sayfasına link verilecektir,
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
İki katılımcıya tam kayıt olanağı sağlanacaktır,
Sergi alanında 6 m2’ lik alan tahsis edilecektir,
Teşekkür belgesi ve plaketi verilecektir.
Bronz Sponsorluk
Tutar: 5.000 €
•
•
•
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Bronz Sponsor” başlığı altında yer alacaktır,
Elektronik bildiri kitabı içerisine sponsor firmanın
yarım sayfa renkli reklamı yer alacaktır,
Kongre çantasına sponsor firmanın bir adet katalog/
broşürü konulacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Bir katılımcıya tam kayıt olanağı sağlanacaktır,
Teşekkür belgesi verilecektir.
Gala Yemeği Sponsorluğu
Tutar: 10.000 €
•
•
•
•
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Gala Yemeği Sponsoru” başlığı altında yer alacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Sponsor firma gala yemeğinin verileceği alandaki
masalarda bayraklarına yer verebilecek ve flamalarını
duvarlara asabilecektir. (Flama ve bayraklar firma
tarafından temin edilecektir.),
Sponsor ismi ve logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Sponsor firma, gala yemeğine onbeş kişiyi davetli
olarak getirebilecektir.
Gala yemeği açılışı sırasında beş dakikalık bir sunum
/ tanıtım imkânı verilecektir.
İki katılımcıya tam kayıt olanağı sağlanacaktır,
Teşekkür belgesi ve plaketi verilecektir.
•
•
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Açılış Kokteyli Sponsoru” başlığı altında yer
alacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Sponsor firma açılış kokteylinin verileceği alandaki
masalarda bayraklarına yer verebilecek ve flamalarını
duvarlara asabilecektir. (Flama ve bayraklar firma
tarafından temin edilecektir.),
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
İki katılımcıya tam kayıt olanağı sağlanacaktır,
Sponsor firma, açılış kokteyline on beş kişiyi davetli
olarak getirebilecektir.
Teşekkür belgesi ve plaketi verilecektir.
Kongre Çantası Sponsorluğu
Maliyetine bağlı belirlenecektir.
•
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Kongre Çantası Sponsoru” başlığı altında yer
alacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Katılımcılara dağıtılmak üzere kongreye özel
yaptırılacak olan 1000 adet çantanın içinde uygun olan
alana sponsor isim ve logosu basılacaktır,
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Teşekkür belgesi ve plaketi verilecektir.
E-Kitap Sponsorluğu
Tutar: 5.000 €
•
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“E-Kitap Sponsoru” başlığı altında yer alacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Elektronik bildiri kitabı içerisine sponsor firmanın tam
sayfa renkli reklamı yer alacaktır,
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir.
Program Ki̇ tapçığı Sponsorluğu
Tutar: 2.500 €
Bloknot Sponsorluğu
Tutar: 2.000 €
•
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Program Kitapçığı Sponsoru” başlığı altında yer
alacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Teşekkür belgesi verilecektir.
Yaka kartı ve İpi̇ Sponsorluğu
Tutar: 5.000 €
•
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu “Yaka
Kartı ve İpi Sponsoru” başlığı altında yer alacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Katılımcılara dağıtılmak üzere yaptırılacak olan yaka
kartı ipi üzerine sponsor isim ve logosu basılacaktır,
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Teşekkür belgesi verilecektir.
Kalem Sponsorluğu
Tutar: 2.000 €
•
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Kalem Sponsoru” başlığı altında yer alacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Teşekkür belgesi verilecektir.
•
•
•
İmkanlar :
Elektronik bildiri kitabında sponsor ismi ve logosu
“Bloknot Sponsoru” başlığı altında yer alacaktır,
Kongre web sayfasında yer alan sponsorlar
bölümünde firmanın logosu yayınlanacak ve firmanın
web sayfasına link verilecektir,
Sponsor ismi veya logosu teşekkür panosunda yer
alacaktır,
Teşekkür belgesi verilecektir.
Sergi Alanı Sponsorluğu
Tutar : 3.000 € / 6m2
•
•
•
İmkanlar :
Kayıt sadece 2 temsilci için ücretsiz olarak temin
edilecektir,
Firmalara tahsis edilecek olan minimum stand alanı 6
m2 olup toplam tutar 500 €’ dur,
Sunulacak imkanlar: 1 masa, 2 sandalye, elektrik
bağlantısı, çöp kovası.
SPONSORLUK PROSEDÜRÜ
Ayrıca endüstriyel katılımcı olarak sistemde oturum
açarak, online sistem aracılığıyla rezervasyon ve ödeme
yapabilirsiniz. Sponsorluk şartları ve ayrıntıları proforma
sözleşmede belirtilecektir.
Sergi alanı sınırlı olduğundan ”ilk gelene, ilk hizmet
verilecek.” kuralı uygulanacaktır. Ek bilgi için Sayın Devran
Tuzla ile irtibata geçiniz.
Sponsorluk paketinizi proforma fatura alarak rezerve
edebilir ve online rezervasyon sistemiyle ödeme
yapabilirsiniz. [email protected] mail adresinden
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Yukarıdaki tüm sponsorluk tutarlarına %18 KDV eklenecektir.
KONGRE OFİSİ
Arber Profesyonel Kongre Hizmetleri
Devran TUZLA
Ofis: +90 312 441 0700
Faks: +90 312 441 0701
E-posta: [email protected]
www.icst2016.org
International Association for
Cereal Science and Technology

Benzer belgeler

15th INTERNATIONAL CEREAL AND BREAD CONGRESS

15th INTERNATIONAL CEREAL AND BREAD CONGRESS Joel Abecassis, France Kaisa Poutanen, Finland Marina Carcea, Italy Martha B. Cuniberti, Argentina Martin Scanlon, Canada Mesut Keser, ICARDA Nese Sreenivasulu, IRRI Perry K.W.Ng, USA Peter Shewry,...

Detaylı

gıda kongre, konferans, sempozyum, fuar 2016 – 2020

gıda kongre, konferans, sempozyum, fuar 2016 – 2020 Tel: (312) 297 7107, E. Mail: [email protected], veya Arber Profesyonel Kongre Hizmetleri A.Ş. Şair Nedim Sk. 19/1, Aşağı Ayrancı, Ankara. Tel: (312) 441 0700, Faks: (312) 441 0701, E. Mail: ...

Detaylı

gıda kongre, konferans, sempozyum, fuar 2016

gıda kongre, konferans, sempozyum, fuar 2016 Web: www.messe-stuttgart.com.tr, www.ibatech.com.tr 17 – 21 Nisan: “15th ICC Cereal and Bread Congress, ICBC 2016”. Wyndham Grand İstanbul Levent. İstanbul. 15. Uluslararası Hububat Bilimi ve Tekno...

Detaylı

halkalı gümrük müdürlüğü ofis kiralama alanları sözleşme

halkalı gümrük müdürlüğü ofis kiralama alanları sözleşme 12.9. KİRACI, sorumluluğu kendisine ait olsun veya olmasın KİRALANAN ALAN’da meydana gelen veya gelmesi muhtemel her türlü bakım ve onarımı gerektiren durumda KİRALANAN ALAN’da meydana gelebilecek ...

Detaylı

SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler Masatcıoğlu, M.T., K. Kahraman, S. Öztürk, A. Başman ve H. Köksel, “Effects of acid modification, heat treatment and lyophilization on various properties of resistant starch preparations,” Bosphor...

Detaylı

Personel CV

Personel CV Temmuz tar hler  arasında gerçekleşt r len Uluslararası İtalya­Floransa Koro Fest val ’nde seslend rmes   ç n 4  sesl   koro  ve  p yano  ç n  düzenlem şt r.  Koro  bu  eser  le  “Folklor k  Koro”k...

Detaylı