MADDE 1 A 60,00 TL B 40,00 TL C 10,00 TL D 85,00 TL E 0,15 TL F

Yorumlar

Transkript

MADDE 1 A 60,00 TL B 40,00 TL C 10,00 TL D 85,00 TL E 0,15 TL F
İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )
MADDE 1
Dükkan, Ticari ve Sanayi Müessese ve Serbest Meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her
çeşit ışıksız levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2' den yıllık.
A
60,00 TL
B
Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan yazılar ve İlan ve Reklamların beher m2' den
yıllık.
40,00 TL
C
Cadde Sokak ve Kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez vs. maddeler
vasıtası ile yazılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların m2' den Haftalık.
10,00 TL
Dükkan, Ticari ve Sanayi Müessese ve Serbest Meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her
çeşit levha, yazı,ektronik yazı ve resim gibi tüm sabit Işıklı veya Projeksiyonlu ilan ve reklamların
beher m2' den yıllık.
85,00 TL
D
E
İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya
benzerlerinin her biri için
F
Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2' den
a
0,40 TL
b
Ayaklı sabit Işıklı Bilboard'lara, raket ve silindir reklam araçlarına yapıştırılacak afişlerin beher
m2'sinden haftalık.
0,50 TL
c
Diğer yerlerde yapıştırılacak her türlü afiş ve benzerlerinin beher m2'sinden günlük.
0,50 TL
Totem, Kule reklam,çatılara konulan elektrik,elektronik veya bilgisayar sistemi ile yapılan (led ekran)
v.b. Işıklı İlan ve Reklamların beher m2 yıllık
150,00 TL
Totem, Kule reklam, gök yüzünde sabit veya gezici(uçak,helikopter,zeplin,balon)v.b.yapılacak her
türlü Işıksız ilan ve reklamların beher m2 yıllık
100,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM ÜCRET TARİFESİ (TL )
1.GRUP
1-Büyükşehir Belediyesinin Bulvar ve
yetki ve tasarrufu altında Meydan
bulunan ana arterler, servis
yolları,
meydan,
Cadde
bulvar,cadde,
yollardaki
bina cepheleri ve özel
mülke konu (arsa-arazi)
yerlere konulacak sabit ilan
ve reklamlar (Totem,pano
vb.) ile bina çatılarına
Sokak
konulacak sabit reklamlar;
m2 si ; IŞIKLI (her
değişiklikte)
2-Büyükşehir Belediyesinin
Bulvar ve
yetki ve tasarrufu altında
Meydan
bulunan
ana
arterlerde
servis
yolları,
meydan,
bulvar,cadde,
yollardaki
bina cepheleri ve özel
mülke konu (arsa-arazi)
yerlere konulacak sabit ilan
Cadde
ve reklamların (Totem,pano
vb.) ile bina çatılarına
kobulacak sabit reklamlar;
m2 si ; IŞIKSIZ (her
ğişiklikte)
3.GRUP
TAHSİS
ÜCRETİ
TOPLAM
VERGİ
2.GRUP
250,00
250,00
200,00
200,00
150,00
150,00
250,00
250,00
200,00
200,00
150,00
150,00
200,00
200,00
150,00
150,00
100,00
100,00
200,00
200,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
80,00
70,00
70,00
100,00
100,00
80,00
80,00
70,00
70,00
90,00
90,00
70,00
70,00
60,00
60,00
VERGİ
TAHSİS
ÜCRETİ
VERGİ
TAHSİS
ÜCRETİ
TOPLAM
H
0,15 TL
Ayaklı sabit Işıksız Bilboard'lara, raket ve silindir reklam araçlarına yapıştırılacak afişlerin beher
m2'sinden haftalık.
TOPLAM
G
MADDE 2
2015
Sokak
3-Büyükşehir
yetki
alanındaki
anaarterlerde Bulvar ve
servis
yolları,
meydan, Meydan
bulvar,cadde ve yollarda
bulunan elektrik direklerine
Cadde
sabit olarak asılacak olan
ilan ve reklamların m2 yıllık
olarak;
Sokak
4-Her türlü Motorlu araçlar
ile hafif metro, Tramvay ve
deniz üzerinde seyreden
nakil
vasıtalarının iç yüzeylerinde
İlan ve Reklam amacıyla
EL
kullanılan
TUTACAĞI'nda her araç
için Aylık Ücret;
5-Gökyüzünde sabit veya
gezici(uçak,
helikopter,
zeplin, balon) yapılacak her
türlü ilan ve reklamların m2
si günlük
150,00
110,00
110,00
450,00
600,00
150,00
110,00
110,00
450,00
600,00
100,00
110,00
110,00
400,00
500,00
TAHSİS
Ü.
TOPLAM
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM ÜCRET TARİFESİ ( TL )
1.GRUP
VERGİ
6-Deniz ve gökyüzünde ilan
ve reklam amaçlı yapılmak
üzere oluşturulacak su ve
sis perdesi üzerine lazer ve
benzeri başka bir sistemle
yapılacak
ilan
ve
reklamların m2si Haftalık
7-Büyükşehir Belediyesinin
yetki ve tasarrufu altında Bulvar ve
bulunan
ana
arterlerde Meydan
servis
yolları,
meydan,
bulvar,cadde ve yollarda
Reklam amacı ile araçlarla
yapılan( sabit,gezici,müzikli
Cadde
vb.)tanıtımlardan
günlük
ücreti
Sokak
8-Büyükşehir Belediyesinin
yetki ve tasarrufu altında
bulunan
ana
arterlerde
Bulvar ve
servis
yolları,
meydan,
Meydan
bulvar,cadde ve yollarda
Reklam amacı ile yaya,
motorlu, motorsuz ve mobil
dolaşarak yapılan reklamın
Cadde
Günlük m2 ücreti IŞIKLI
Sokak
9-,Büyükşehir Belediyesinin
yetki ve tasarrufu altında Bulvar ve
bulunan
ana
arterlerde Meydan
servis
yolları,
meydan,
bulvar,cadde ve yollarda
Cadde
Reklam amacı ile yaya,
motorlu, motorsuz ve mobil
dolaşarak yapılan reklamın
Günlük m2 ücreti IŞIKSIZ
Sokak
2.GRUP
3.GRUP
TAHSİS
Ü.
TOPLAM
150,00
150,00
150,00
100,00
100,00
1.500,00
1.500,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
750,00
750,00
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
45,00
45,00
35,00
35,00
25,00
25,00
40,00
40,00
35,00
35,00
30,00
30,00
40,00
40,00
35,00
35,00
30,00
30,00
30,00
30,00
25,00
25,00
20,00
20,00
TAHSİS
Ü.
TOPLAM
150,00
VERGİ
VERGİ
TİCARİ ARAÇ YETKİ / İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ
a)Ticari Araç Yetki Belgesi Ücreti (Bir Yıl İçin Geçerlidir.)
3.500,00
b)Taksi, Dolmuş, Minibüs,Servis ve Otobüs (Toplu Taşıma)
150,00
c)Kamyonet ve Hafif Romörklardan
200,00
d)Kiralık Otomobil ve Ticari Araç
250,00
ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ (Bir Yıl İçin Geçerlidir.)
5.000,00
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
EĞLENCE VERGİSİ :
MADDE 3
2015
Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük
10,00 TL
KAYIT VE SURET HARÇLARI
MADDE 4
a Her sayfa başına
0,75 TL
b Harita Plan ve Krokilerin beher m2'sinden
8,00 TL
İŞGAL HARCI
MADDE 5
52.Maddenin(1)numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde beher m2 için günlük;
A
a Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
b Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
0,50 TL
1,00 TL
52.Maddenin (2) numaralı bendinde yazılı yol,meydan,pazar,iskele,köprü gibi umuma ait
yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgalinde beher m2 için günlük;
B
Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak
belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde
taşıtlar tarafından işgali.
a Her taşıttan beher saat için
b Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için
C
2,50 TL
0,25 TL
0,50 TL
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
Madde 6
BEHER M2 İÇİN (Ancak bu miktar hiçbir suretle 5000 m2'ye isabet edecek tutarı aşamaz.)
MUAYENE RUHSAT RAPOR HARCI
Madde 7
1,00 TL
13,00 TL
TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARÇLARI :
MADDE 8
A
B
a
b
C
a
b
D
a
b
c
d
e
BİLUMUM TARIM VE ZİRAİ ARAÇ TAMİRCİLERİ
FIRINLAR
Ekmek Fırınları
Cantık, Lahmacun, Sandviç ve Simit Fırınları
KASAPLAR
Büyük ve Küçükbaş hayvan eti ve mamülleri satanlar
Kümes hayvanları et ve mamülleri satanlar
YAŞ SEBZE VE MEYVECİLERİ
Tekel Bayileri (Gazete, Jeton, Lotto-Totto ve Piyango işi yapanlar dahil)
Gros Marketler ve Hiper Marketler
Akaryakıt ve/veya LPG İstasyonları
Diğer Tüm İş Yerleri
1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Hafta Tatili Ruhsat Harcı
35,00 TL
475,00 TL
250,00 TL
150,00 TL
150,00 TL
40,00 TL
150,00 TL
800,00 TL
800,00 TL
200,00 TL
800,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT KENT KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARINA ATIK KABÜLÜ TARİ
MADDE 9
A
ATIK KABÜLÜ İÇİN GELİR TARİFESİ
1 Bursa İl Sınırları İçinden Tehlikeli Olmayan Sanayi Atıkları Kabul Bedeli (Ton)
a Sanayi ve İşyeri Atıkları (Ton)
B
65,00 TL
b Arıtma Çamuru (Ton)
LABORATUVAR ATIK ANALİZ BEDELİ GELİR TARİFESİ
1 Analiz Ücreti (Analiz başına)
2 Parametre Başına Analiz Ücreti (26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete' de yürürlüğe giren
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2-b listesine göre kontrol amaçlı yapılacak
analizde parametre başına)
110,00 TL
270,00 TL
130,00 TL
TAHSİLAT ESASLARI
1 Şirketler ödemelerini depolama alanlarında peşin olarak yapacaklardır.
Kent Katı Atık Depolama Alanlarına ay içerisinde 10 tondan fazla sanayi atığı getiren şirketler, talep edilmesi halinde
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına taahütname vermek suretiyle aylık ödemeye tabi olacaklardır.
Aylık ödeme yapan şirkete tebliğ edilen aylık atık kabul bedeli tutarı takip eden ayın 15. günü mesai bitimine
kadar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenir.
2 Takip eden ayın 15. günü mesai bitimine kadar gerekli ödeme yapılmadığı takdirde ödeme yapmayan kuruluşun
C
D
atığı kabul edilmez.
3 Aylık ödemeye tabi olan şirketlere ait aylık kantar fişleri takip eden ayın 5. günü mesai bitimine kadar
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca şirket bazında liste yapılarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına
bildirilir. Ayrıca ay içerisinde yapılan laboratuvar analizlerine ilişkin ödeme bilgisi de bir üst yazı ile
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirilir.
STERİLİZASYON TESİSİ TIBBİ ATIK KABULÜ İÇİN GELİR TARİFESİ
1 Tıbbi Atık Bedeli Bursa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu'nca belirlenecektir.
TAHSİLAT ESASLARI
Sterilizasyon tesisi atık kabul bedelleri İl Mahalli Çevre Kurul Kararınca belirlenen tarife doğrultusunda tesis
yükleniciisi tarafından tahsil edilecektir.
DOĞAL AFET DURUMUNDA İLGİLİ KAMU KURUMLARINDAN BELGELENDİRİLMEK ŞARTIYLA
YUKARIDA BELİRTİLEN ÜCRETLER ALINMAZ
NOT: Yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir.
1
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI (Çevre Kont.Şb.Müd.ğü.)HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 10
2015
İşyeri Açma izin ücreti tarifesi
A
Devir İşlemlerinde ruhsat bedelinin tamamı , Ünvan değişikliği için ise ruhsat bedelinin yarısı tahsil edilir. alınmaz,
1
a
b
2
3
B
a
b
c
d
e
C
1.1
1.2
1.3
1.4
Ruhsatın intibakı durumunda (ruhsat sahibinin ölümü halinde1/10 ücret alınır)
Yerinde yapılan kontrol ücreti(Kontrol başına)
1-10.000 m2 arası
10.000 m2 üzeri
Ruhsat Yenileme (( Adres,pafta-ada-parsel değişikliklerinden dolayı yapılan ruhsat güncelleme taelplerinde 1/10 ücret alınır.)
Deneme İzni
AKARYAKIT,LPG VE BİODİZEL , CNG, LNG SATIŞ VE SERVİS İSTASYONLARINDA UYGULANACAK TARİFE
Akaryakıt dispenseri (adet başına)
LPG dispenseri (adet başına)
Biodizel dispenseri (adet başına)
CNG dispanseri (adet başına)
LNG dispanseri (adet başına)
NOT Ücretlere KDV dahildir.
HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI DEPOLAMA SAHASI İZİN BELGESİ, GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN
BELGESİ VEHARFİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI ÜCRET TARİFESİ
Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atık kontrol yönetmeliği kapsamında hafriyat döküm sahası oluşturmak için kapasitesine göre
belirlenen ücret tarifesi (Projesinde belirtilen) m3
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki şirketlerde m3
Nebati toprak dolum izni ( Dolgu yüksekliği 40 cm. yi, aşmayan veya kübajı 2500 m3 den fazla olmayan tarım amaçlı toprak
zenginleştirme faaliyetleri izne tabi olup fiyat tarifesi uygulanmaz. m3
Geri kazanım tesisi izin belgesi. ( Adet )
İlçe Belediyesince Kamulaştırılmak kaydıyla oluşturulacak, hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahası için
Büyükşehir Belediyesinden izin taleplerinde ücret alınmaz.
600,00 TL
1.200,00 TL
3.000,00 TL
5.000,00 TL
3.500,00 TL
3.500,00 TL
3.500,00 TL
3.500,00 TL
0,70 TL
0,01 TL
0,50 TL
10.000,00 TL
2 Hafriyat toprağı ve inşaat / yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi ücret tarifesi
2.1 Hafriyat toprağı ve inşaat / yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi ( 1 kamyon başına 2 yıl geçerli) (adet)
150,00 TL
2.2 Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Resmi Plakalı araçlar için İzin Belgesi Ücreti alınmaz
2.3 Kayıp çalıntı ve yıpranma sebebi ile yenileme ( 1 adet kamyon başına) (adet)
3 İlk Defa İzin Alınacak Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atığı Depolama sahası için İnceleme Komisyonu Yerinde Kontrol Ücreti ;
3.1 1-100.000 m3 arası
50,00 TL
600,00 TL
3.2 100.001- 500.000 m3 arası
1.200,00 TL
3.3 500.001-ve üzeri m3 arası
2.000,00 TL
4 Toprak (Hafriyat ve Nebati) Hammadde ve Sonradan kullanılmak üzere Geçici Depolama amaçlı kullanacak olan
Tesisler için düzenlenecek olan Hafriyat ve Nebati toprak Tesise Kabul İzin Belgesi; verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
4.1 Toplam Tesis Alanı (kapalı-açık) 1-10.000 m2 arası
6.000,00 TL
4.2 Toplam Tesis Alanı (kapalı-açık) 10.000 ve üzeri m2
12.000,00 TL
5 Geçici Depolama İzni ;(Geçici depolama izinleri verildiği tarihten itibaren 1 Yılı geçerlider)
5.1 Her bir m3 için
6 Altyapı-Üstyapı Projeleri kapsamında yapılacak olan dolgularda dolgu malzemesi
proje alanının dışından temin edilecekse Proje Kapsamında Dolgu İzni düzenlenir.
6.1 Proje Kapsamında Dolgu İzni; Her bir m3 için
Hafriyat
Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Depolanması Ücret Tarifesi
7
7.1 Kantarı Bulunan Depolama Sahalarında Ton Başına Depolama Ücreti
(Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer-Gemlik-Mudanya-Kestel-Gürsu-İnegöl- Yenişehir-Orhangazi)
Ton başına
7.2 Kantarı Bulunan Depolama Sahalarında Ton Başına Depolama Ücreti
(Mustafa Kemalpaşa-Karacabey-İznik-Orhaneli-Keles-Harmancık-Büyükorhan)
Ton başına
7.3 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi (Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer-Gemlik-Mudanya-Kestel-Gürsu-İnegöl-Yenişehir-Orhangazi) :
5 m³' e Kadar Araçtan (5 m³ Dahil) Araç başına
7.3.1 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:5 m³-10 m³' e Kadar (10 m³ Dahil) Araç başına
7.3.2 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:10 m³-18 m³' e Kadar (18 m³ Dahil) Araç başına
7.3.3 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:18 m³ Üstü Araçtan Araç başına
7.4 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi (Mustafa Kemalpaşa-Karacabey-İznik-Orhaneli-Keles-Harmancık-Büyükorhan) :
5 m³' e Kadar Araçtan (5 m³ Dahil) Araç başına
7.4.1 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:5 m³-10 m³' e Kadar (10 m³ Dahil) Araç başına
7.4.2 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:10 m³-18 m³' e Kadar (18 m³ Dahil) Araç başına
7.4.3 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:18 m³ Üstü Araçtan Araç başına
8
Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi düzenlenirken verilecek GPS (uydu takip sistemi) fiyatları:
A) HİÇ CİHAZ YOK
1) GPS Cihazı
2)Damper Sensörü
3) Hat Bedeli(2 Yıllık KDV, ÖİV dahil))
TOPLAM(KDV dahil)
B) GPS VAR, DAMPER SEN. YOK
1) Damper Sensörü
2) Hat Bedeli(2 Yıllık KDV, ÖİV dahil))
3) Hizmet Bedeli (Arventoya, 2 yıllık)
TOPLAM(KDV dahil)
C) GPS ve DAMPER SEN. VAR
1) Hat Bedeli(2 Yıllık KDV, ÖİV dahil))
2) Hizmet Bedeli (Arventoya, 2 yıllık)
TOPLAM(KDV dahil)
NOT: Aracın damperi hidrolikse, damper sensörü yukarıdaki tarifelere ek olarak montaj dahil 100 TL karşılığında verilecektir.
ARAÇ DAMPERİ ELEKTRİKLİ
TAHSİLAT ESASLARI
1,00 TL
0,50 TL
3,00 TL
2,20 TL
20,00 TL
35,00 TL
55,00 TL
75,00 TL
15,00 TL
25,00 TL
40,00 TL
55,00 TL
731,60 TL
153,40 TL
227,16 TL
1.112,16 TL
153,40 TL
227,16 TL
254,88 TL
635,44 TL
227,16 TL
254,88 TL
482,04 TL
Hafriyat toprağı İnşaat ve yıkıntı atıkları depolama alanı izin belgesigeçici depolama izni, hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atığı taşıma
izin belgesi müracaatlarının uygun bulunması halinde belge bedeli tahsilatı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca firmalara
yönelik olarak hazırlanan tahsilat fişi (Tahakkuka Esas Fiş) doğrultusunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yapılır.
D
1. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZİN BELGESİ ÜCRET TARİFESİ
0-1000 m2 arası her m2 için
( m2 - açık- kapalı alan)
1001-5000 m2 arası ilave her bir m2 için
( m2 - açık- kapalı alan)
5001-10.000 m2 arası ilave her bir m2 için
( m2 - açık- kapalı alan)
10.001 m2 üzeri ilave her bir m2 için
( m2 -Kaplaı alan)
10.001 m2 üzeri ilave her bir m2 için
( m2 -Açık alan)
İmar yasası ve yönetmeliğe uygun olmak koşulu ile yer seçimi ve tesis kurma izni almadan inşaatına başlanan GSM ler için (Belge
f
ücreti) Belge ücretinin 2 katı)
* İmar yasası ve yönetmeliğe uygun olmak koşulu ile yer seçimi ve tesis kurma izni almadan inşaatına başlanan GSM ler için geriye
dönük belge düzenlenmez. Tarifede belirlenen ücret uygulanır.
Ruhsat/İzin dosyasından suret çıkarma (dosyanın tamamı yada bir eki)
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
a
b
c
d
e
E
1
3,50 TL
3,00 TL
2,50 TL
2,00 TL
1,35 TL
50,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
1
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
Madde 11
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HABERLEŞME SİSTEM VE
EKİPMANLARI TESİS YERİ KULLANIM TARİFESİ
2015
1. Baz İstasyonu Ekipmanları
Anten Sayısı 1-6 arası
Anten Sayısı 7-10 arası
Anten Sayısı 11-15 arası
Anten Sayısı 1-6 arası
Anten Sayısı 7-10 arası
Anten Sayısı 11-15 arası
Anten çapı 0-60 cm(RL
için)
Anten çapı 61130cm(RL için)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
İstasyon, Durak, Teleferik, Terminal ve İskele
1.2.2
2
(8 m ’ye kadar sistem odası dahil)
1.2.3
2
1.1
1.2
Bina, Otoparklar (8 m ’ye kadar sistem odası
dahil)
1.3.1
1.3
Radyo Frekans / Radyo Link Anteni
1.3.2
Yer altı Montajlı Kabinet, (5m ’ye kadar, 4 adet anten dahil)
1.5
2
Yer altı Montajlı Kabinet, (5m ’ye kadar, antensiz)
1.6
Yer Üstü Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (4
adet anten dahil)
1.8
1.9
3.300,00
6.500,00
2
1.4
1.7
22.000,00
30.000,00
38.500,00
25.000,00
33.000,00
45.000,00
7.000,00
3.000,00
2
1.6.1
4 m ’ye kadar
1.6.2
6 m ’ye kadar
2
2
Yer Üstü Montajlı Kabinet, Saha Dolabı
(Antensiz)
1.7.1
4 m ’ye kadar
1.7.2
6 m ’ye kadar
Konteyner Montajlı (4 adet anten dahil)
1.8.1
5 m ’ye kadar
1.8.2
7 m ’ye kadar
Konteyner Montajlı (Antensiz)
1.9.1
5 m ’ye kadar
1.9.2
7 m ’ye kadar
2
2
2
2
2
1.10
Bina İçi Kurulum (Bina içi tesisat, cihaz, antenler ve 2 adet dış anten dahildir)
1.11
Sadece direk ve 4 adet antene kadarlık kurulum.(sistem odaları hariç)
1.12
Small cells (Femtocell,Microcell)
1.13
BBB Kule Kullanım bedeli (6m2' ye kadar sistem odası uygun tel çit ve 4 adet anten dahil)
1.14
GSM Kule Yeri (20 m2' ye kadar)
1.15
GSM Baz İstasyonu ortak gider bedeli
1.16
GSM Mobil İstasyon Bedeli (Gün / Tl.)
1.17
Baz İstasyonu Yerseçimi Survey Bedeli (Bir defalık)
1.18
İzinsiz sabit baz istasyonu kurulumu (bir defalık/ceza olarak)
1.19
İzinsiz mobil baz istasyonu kurulumu (günlük/ceza olarak)
10.000,00
11.000,00
3.500,00
4.200,00
12.500,00
15.000,00
5.000,00
6.500,00
12.500,00
7.000,00
1.750,00
19.000,00
40.000,00
7.000,00
200,00
500,00
2. Saha Dolabı, Ankesörlü / Kartlı Telefon vb kurulumu
50.000,00
1.500,00
1 Yıl
2.1
Kabinet/Saha Dolabı, Yer Üstü m2 si yıllık olarak
75,00 - 100,00 - 150,00-=
500,00 TL
2.2
Kabinet/Saha Dolabı, Yer altı m2 si yıllık olarak
60,00 - 85,00 - 125,00-=
300,00 TL
2.3
Ankesörlü,kartlı vb. Telefon (adet/yıllık)
100,00 TL
2.4
Saha Dolabı, Ankesörlü Telefon vs. tesis yeri survey bedeli (Bir defalık)
100,00 TL
2
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
AÇIKLAMALAR
1
2
3
Tüm başvurular resmi dilekçeyle yapılacak ve başvurulara survey raporu da eklenecektir.
1.1,1.2,1.6,1.7,1.8,1.9 pozlarındaki sistem odaları, kabinetler, konteynırların yükseklikleri 275 cm yi geçmeyecek
şekilde kurulabilecektir.
1.4,1.5 deki kurulumlarda kullanılacak kabinetlerin ; 1.6,1.7 de kullanılacak saha dolaplarının ve 2.1, 2.2
pozlarındaki saha dolaplarının yüksekliği 200 cm yi geçmeyecek şekilde kurulabilecektir.
4
İlave Radyo frekans anteni tesis edilmesi durumunda 1.3.1 pozundan ücretlendirilecektir.
5
Tüm tarife pozlarındaki kurulumlarda belirtilen m ’lerden büyük sistem odaları için tarifenin 2 katı ücret alınır.
6
1.1 ve 1.2 tarife pozlarındaki sayıları belirtilen antenler, RF ve RL anteni ayrımı yapılmadan istenen tipte
kullanılabilir.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
1.10 Bina İçi Kurulum pozunda sadece bina içi antenler dahildir, kullanılması durumunda bina dışı antenler 1.3
pozuna göre ayrıca ücretlendirilecektir.
1.12 pozunda RF/RL anteni kullanılmayacak olup internet hattı üzerinden çalışacaktır. Kurulan cihazlar(adsl
modem, dahili anten vb..) ın elektrik ihtiyaçları dışındaki bütün ücretler (Abonelikler vb) işletmeci tarafından
karşılanacaktır.
1.10 Bina İçi Kurulum ve 1.12 pozları Belediyenin veya Şirketlerinin bina, tesis, kültür ve kongre merkezi, avm vb.
gibi tesislerinin iç alanlarında sinyal kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamaları tanımlamaktadır.
Bina içi kurulum işletmeciler arasında ortak kullanılabilecek şekilde yapılır ise 1.10 Bina İçi Kurulum pozu tesisi
kullanmak isteyen her işletmeci için ayrı uygulanır.
BBB;Kamu kurum ve kuruluşları ile BBB’ye bağlı Genel Müdürlük ve İştiraklere BBB Kule altyapısını,
Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Tarifesindeki maddelerde belirtilen ücretlerden hiç birini
almadan (ücretsiz) kullandırabilecektir.
1.14 GSM Kule Yeri tarife pozuna tüm GSM sistemlerine (sistem odası, RF ve RL Antenleri) ait ekipmanlar
dahildir.
Belediye etkinlikleri vb.. esnasında ihtiyacın karşılanması adına talep edilebilecek Mobil İstasyonlar için Belediye
1.16 pozunu uygulamak belediye inisiyatifindedir.
Tarife düzenlemesinin referansları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar
hakkında tebliğdir.
Kurulum ve altyapı çalışmaları yılın ikinci yarısında gerçekleşirse o yıla ait ücret, tarifedeki ücretin yarısı alınarak
uygulanacaktır. Ücretler takvim yılı için geçerlidir.
16
Tarife Ücretleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler uyarınca etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması
maksadıyla, Ülke kaynaklarının verimli kullanılması hassasiyetiyle teknik açıdan imkanlı ekonomik açıdan oranlı ve
makul olarak, diğer şehirlerde uygulanan tarifeler ve ilgili tarafların önerileri ile serbestçe belirlenmiştir.
17
Tarifedeki bütün pozlar için ilgili bedellerin toplamının Belediyeye yatırıldığını belgeler dekontlar ve varsa gerekli
belgeler ile başvurulacak ve sonrasında Belediye tarafından hazırlanmış olan matbu sözleşme karşılıklı olarak
imzalanacaktır.
18
18.1
Büyükşehir yetki sınırları içerisinde Yer Seçim Belgesi alınmadan (İzinsiz) kurulmuş sabit
18.2
Şikayete konu baz istasyonu için idaremizden Yer Seçim Belgesi talep edilirse, talep Bursa
Büyükşehir Belediyesi Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı
Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilebilecektir. Komisyonun vereceği karara göre yer
seçim belgesi verilebilecek veya istasyonun sökülmesi istenebilecektir. Talebin onaylanıp
onaylanmaması 18.1 maddesinde kesilen cezayı etkilemeyecektir. Cezası ödenmemiş izinsiz
kurulumlar komisyon değerlendirmesine alınmayacaktır.
19
Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir.
20
1. Baz istasyonları Ekipmanalrı pozlarından herhangi biri içinyapılacak kiralama sözleşmeleri 2 YILLIK olarak
yapılması halinde 2. yıl ücretinde %10 indirim uygulanacaktır. 3 YILLIK kiralama sözleşmesi yapılması halinde ise
2. yılından %10 ve 3. yılı ücretinden de %20 indirim uygulanarak hesaplanacaktır.
21
2.1, 2.2 ve 2.3 pozları için ücretlerin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi (%20), on yıllık
kısmının peşin ödenmesi halinde ise yüzde kırk (%40) oranında indirim uygulanır.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 12
YAPILAN İŞ
SIRA NO
2015
BİRİM FİYAT
(TL)
TANIMI
1
OEM sistem toplanması
Parçaların toplanarak bilgisayar oluşturulması
2
Donanım yükseltme
Bilgisayarın parçalarının değiştirilmesi ve tanıtılması.
3
Bilgisayar kurulumu
4
Çevre birimleri kurulumu
5
ADSL ve kablo modem kurulması
ADSL ve kablo modemin ayarlarının yapılması ve internet bağlantısının sağlanması
6
Bilgisayarın ağa bağlanması
Bilgisayarın ağa bağlanarak ayarlarının yapılması.
7
Bilgisayar donanımsal onarım
Bilgisayarda arıza tesbiti ve onarılması (parça hariç)
8
İşletim sistemi kurulumu
İşletim sistetminin güncellemeler ile birlikte kurulması
9
Sistemi yapılandırma
Orijinal kurulum CD leri veya recovery CD leri ile işletim sistemi ve programların
kurulması ve güncellemelerin yapılması
10
Program kurulumu
Kullanıcı programlarınn kurulması ve gerekli ayarlarının yapılması
11
Virüs taraması
Tüm bilgisayarda tarama yapılması
12
Yedek alma
Verilerin bulunduğu bilgisayar ortamı dışındaki bir medyaya aktarılması.
13
Veri kurtarma
Silinmiş verilerin kurtarılması.
14
Bilgisayar yazılımsal onarım
Yazılım sorununun giderilmesi ve sistem yazılımsal temizliği
15
Donanımsal temizlik
Bilgisayarı iç kısmının kompresörle, dış kısmının kimyasal maddelerle
temizlenmesi
16
Nokta vuruşlu yazıcı onarımı
Parça hariç.
17
Mürekkep püskürtmeli yazıcı onarımı
Parça hariç.
18
Lazer yazıcı onarımı
Parça hariç.
19
Çok fonksiyonlu yazıcı onarımı
Parça hariç.
20
Monitör onarımı
Parça hariç.
21
Telefon hattı bağlanması
Harici/dahili hattın aboneye bağlanması.(Kablo ve malzeme hariç)
22
Telefon tesisat arızaları
Malzeme hariç
23
Telefon santrali kurulumu
Malzeme hariç. Telefon hattının santrale girilmesi, yetkilerin yapılması
70,00 TL
Bilgisayarın kullanılacağı yerde diğer çevre birimlerine (yazıcı, tarayıcı, webcam)
bağlanarak kurulması
Yazıcı, tarayıcı, webcam vb. muhtelif çevre birimlerinin bilgisayara kurulması,
ayarlarının yapılması.
30,00 TL
35,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
25,00 TL
75,00 TL
75,00 TL
75,00 TL
30,00 TL
75,00 TL
85,00 TL
450,00 TL
70,00 TL
25,00 TL
100,00 TL
90,00 TL
90,00 TL
135,00 TL
100,00 TL
60,00 TL
60,00 TL
300,00 TL
Not: Bu tarife Bursa Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekküllerine verilecek Hizmet bedellerini kapsamaktadır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
Madde
12/A:
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GEÇİŞ HAKKI TARİFESİ
1.1
1 Altyapıya Katılım Bedeli (TL/m)
Altyapı Katılım Bedeli için Birim altyapı yapım maliyeti (TL/m)
1.2
Altyapı Arıza-Bakım-Onarım Ücreti (TL/m) (Yıllık)
Lisans Süresince Bir Defalık
72,00 TL
0,66 TL
1 Yıl
2 Geçiş Hakkı Bedelleri (TL/m)
2.1
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve tasarrufunda olan yerler için geçiş hakkı bedeli (TL/m)
2.2
Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısında göz kullanımı için geçiş hakkı kira bedeli (TL/m)
2.3
Metro, tramvay, tünel, raylı sistem ve benzeri tesislerin sınırlarındaki yerler için geçiş hakkı bedeli (TL/m)
2.4
2.5
Metro, tramvay, tünel, raylı sistem ve benzeri tesislerde Ortak Elektronik Haberleşme Alyapısında göz kullanımı için geçiş
hakkı bedeli (TL/m)
Havai Hat Tesisi Geçiş Hakkı Bedeli (TL/m)
2.6
Tapuda Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı taşınmazlardan geçiş hakkı bedeli
2.7
Etüd/Saha Keşif Bedeli (Bir Defalık)(TL.)
20 KM’ye kadar
20 KM’ üzeri
1,00 TL
3,30 TL
10,00 TL
5,00 TL
0,40 TL
Metrekaresi, taşınmazın emlak vergisine
esas asgari metrekare birim değerinin yüzde
2 ' si
400,00 TL
1.000,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
AÇIKLAMALAR
1
Tarife düzenlemesinin referansları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ, 27.12.2012
tarihli ve 28510 sayılı Sabit ve Mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan
geçirilmesine ilişkin yönetmeliktir.
2
Tarife Ücretleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler uyarınca etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması maksadıyla, Ülke
kaynaklarının verimli kullanılması hassasiyetiyle teknik açıdan imkanlı ekonomik açıdan oranlı ve makul olarak, diğer şehirlerde uygulanan
tarifeler ve ilgili tarafların önerileri ile serbestçe belirlenmiştir.
3
Tarifedeki bütün pozlar için ilgili bedellerin toplamının Belediyeye yatırıldığını belgeler dekontlar ve varsa gerekli belgeler ile başvurulacak
ve sonrasında Belediye tarafından hazırlanmış olan matbu sözleşme karşılıklı olarak imzalanacaktır.
4
Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir.
5
Her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirildiği yerin genişliğinin 40 cm ' ye kadar (40 cm dahil) olan geçiş haklarında bu Tarifede belirtilen
geçiş hakkı ücretleri (2.6 numaralı poz hariç) uygulanır. Genişliğin 40 cm ' den fazla olduğu geçiş haklarında geçiş hakkı ücretleri;
genişliğin arttığı oranda, bu Tarifede belirtilen ücretler artırılarak tespit edilir.
6
Geçiş hakkı ücretlerinin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde on, on yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi
oranında indirim uygulanır.
7
Tüm başvurular Aykome Şube Müdürlüğüne yapılacak ve talep edilen güzergah dijital ortamda sunulacaktır.
8
Altyapı Arıza-Bakım-Onarım bedelleri altyapıda oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içerisinde müdahale ve 24 saat içerisinde giderilme
şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. Kablo arıza
müdahalesi her işletmecinin kendi yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan işletmeci sayısınca ayrıca
hesaplanılarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır.
9
Altyapı Katılım bedeli altyapıyı tesis eden işletmeciye/kuruma ve bu altyapıyı kendinden önce kullanan diğer işletmecilere, Altyapı Bakım
Bedeli ise, Altyapıyı tesis eden işletmeci veya kuruma kullanım süresince bir defa ödenmesi gereken ücretlerdir. Yapılacak ödeme miktarı
ilgili güzergahı kullanacak kaçıncı işletmeci olduğuna göre belirlenen kademe esas alınarak güzergahı kullanan her bir işletmeciye
hesaplanan altyapı katılım bedelini ödeyecektir.
10
Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısı kullanımı için her bir işletmeci Altyapı Katılım Bedelini kendisinden önceki
kuruma/işletmeciye/işletmecilere Tablo 1’de belirtilen kademe sırasına göre hesaplanan bedeli öder.
11
Tünel, Raylı sistem güzergahında Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısı kullanımı durumunda her bir işletmeci Altyapı Katılım Bedelini
kendisinden önceki kuruma/işletmeciye/işletmecilere Tablo 1’de belirtilen kademe sırasına göre hesaplanan bedelin dörtte birini (1/4) öder.
12
İşletmecinin Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısında iyileştirme yapması durumunda (güzergahta 3'lü göz çoklayıcı veya microduct
çekmesi, ilave ek odası, ek kutusu, kabinet tesis etmesi vb gibi güzergahın ortak kullanılabilir duruma getirilmesi işleri) her bir işletmeci
Altyapı katılım bedelini kendisinden önceki kuruma/işletmeciye/işletmecilere aşağıdaki Tablo 1’e göre normalden bir sonraki kademeye
göre hesaplanan bedeli öder. Daha sonra gelen (güzergahta iyileştirme yapmayacak) diğer işletmeciler normal kendi kademe sırasını takip
ederek hesaplanan bedeli öder. Bu şekilde uygulama yapılabilmesi için Belediyeden yazılı izin alınması gereklidir.
13
Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısını kullanacak olan işletmeci/işletmeciler Tablo 1’e göre hesaplanacak Altyapıya Katılım Bedelini
kendisinden önceki kuruma/işletmeciye/işletmecilere ödeyecek, makbuz veya muvafakatname getirerek belgeleyecektir.
14
15
1.1 pozu altyapıyı ilk yapacak işletmecinin birim maliyeti olarak hesaplanarak Tablo 1 için referans olarak verilmiştir.
Tarifenin 1.1, 1.2, 2.2 ve 2.4 pozları ve Açıklamalar 8,9,10,11,12,13,14,16. maddeleri sadece 27.12.2012 tarihinden önce tesis edilen
altyapılar için geçerlidir.
Yatırıma
Katılım
Oranı
Yatırıma
Katılım
Tutarları
Altyapıyı tesis eden
1
72.00
-
1
1/2
36.00
36.00
Kademe
16
A
B
2
1/3
24.00
12.00
12.00
3
1/4
18.00
6.00
6.00
C
D
E
F
G
I
6.00
4
1/5
14.40
3.60
3.60
3.60
3.60
5
1/6
12.00
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
6
1/7
10.29
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
7
1/8
9.00
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
8
1/9
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9
1/10
7,2
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
64.80
28.80
16.80
10.80
7.20
4.80
4.29
2.50
1,11
ALINAN TOPLAM TUTAR
1.29
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 13
H
2015
PROJE ÖRNEĞİ
A
a
b
c
d
Proje Pafta Örneği (Ozalit çekimi Belediyeye ait) m2'si
Proje Pafta Örneği (Şeffaf çekim Belediyeye ait) m2'si
Projelerle ilgili Bilgisayar çıktısı
- Projelerle ilgili disket kopyası verilmez.Yalnızca bilgisayar çıktısı verilecektir.
1- A4 Boyutunda
2- A3 Boyutunda
3- Daha büyük boyutlarda m2'si
Fotokopi Çekiminden adet başına alınacak ücret
A3 Kağıda fotokopi
A4 Kağıda fotokopi
Not :Yukarıdaki Ücretlere KDV dahildir.
5
73,00 TL
133,00 TL
13,00 TL
20,00 TL
73,00 TL
0,70 TL
0,50 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97.MADDESİNE GÖRE :
İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 14
2015
ZEMİN ETÜT RAPORLARI İNCELEME HİZMETİ ÜCRETİ :
A
a
b
c
0-500 m2'ye kadar olan parsellerden
500 m2'den büyük parsellerden beher m2'sinden
İnceleme hizmeti ücretinin hesaplanması imar parselinde belirtilen alan üzerinden
d
İnceleme hizmeti ücreti alınmış bir parselde onaylanmış olan raporda teknik açıdan
bir düzeltme yapılır ve tekrar onaya sunulursa, aynı yer için ikinci kez inceleme
hizmeti ücreti alınmaz.
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait her türlü zemin çalışmalarından incelem hizmeti
ücreti ve raporlandırma ücreti alınmaz. Ayrıca ; Bursa Büyükşehir Belediye sınırları
içinde yer alan Belediyelerin zemin etüt çalışmalarının rapor ve inceleme
hizmetinden ücret alınmaz.
İnceleme hizmeti ücreti büyük parsellerde (925,00.-TL)'yi geçemez.
Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşu ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda rapor
inceleme hizmeti ve raporlandırma ücreti alınmaz.
e
f
g
h
Tapuda parsel büyüklüğü 500 m2 nin üzerinde olup "Spor alanı, rekreasyon alanı,
tarım alanı, ve kamu kurumu kullanımı olarak belirlenen alanlarda" zemin etüt
inceleme hizmeti ve raporlandırma ücreti olarak A(a) maddesinde belirtilen "0-500m2
ye kadar olan parsellerden alınacak ücret alınır.
i
İlgili kurum / kuruluştan resmi yazı getirmesi ve çalışma sonucunun bir örneğinin
Belediyeye verilmesi koşuluyla, bitirme tezi / akademik çalışma / araştırma
çalışmalarında faydalanmak üzere verilen zemin verileri,haritalar ve raporlardan
ücret alınmaz.
j
Zemin Etüt Raporu"Aslının aynıdır veya Suretinin aynıdar"dosya hazırlama ücreti:
a 0-40 sayfa arası
b 40-80 sayfa arası
c 80 sayfa üzeri
110,00 TL
0,22 TL
65,00 TL
110,00 TL
160,00 TL
ZEMİN ETÜT HARITALARI ÜCRETLERİ :
B
Zemin değerlendirme haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Zemin değerlendirme haritası (Ölçek 1/5.000.-1/1.000) A1 ebatında
Parsel ve çevresi ile ilgili bilgilerin alınmasına yönelik başvurulardan Zemin
değerlendirme raporunun ilgili bölümü A4 ebatında pafta suretinin hazırlanması
ücreti
Eğitim haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Eğitim haritası (Ölçek 1/5.000.-1/1.000) A1 ebatında
Jeoloji haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Jeoloji haritası (Ölçek 1/5.000.-1/1.000)
Zemin hız dağılım (Sismik) haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Zemin özdirenç dağılım haritası (Ölçek 1/25.000.-)
Hidro Jeoloji Haritası
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
i
225,00 TL
110,00 TL
55,00 TL
225,00 TL
110,00 TL
225,00 TL
110,00 TL
225,00 TL
225,00 TL
225,00 TL
Fen elemanları (Mühendis, mimar, şehir plancısı) kayıt ve kayıt yenileme ücretleri :
C
Fen elemanları kayıt belgesi ücretİ (Yeni kayıt)
Fen elemanları kayıt belgesi ücreti(kayıt yenileme)
Sürveyan kayıt belgesi ücreti (yeni kayıt)
Sürveyan kayıt belgesi ücreti (kayıt yenileme)
a
b
c
d
210,00 TL
60,00 TL
150,00 TL
50,00 TL
NOT : Kayıt yenileme yılın 12 ayında yapılır.
NOT : Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 15
PLAN ÖRNEĞİ
A
İmar Planı Pafta Örneği
(Ozalit Çekimi Belediyeye ait) m2’si
İmar Planı Pafta Örneği
(Şeffaf Çekim Belediyeye ait) m2’si
İmar planları ile ilgili Bilgisayar çıktısı m2.'si
(İmar planları ile ilgili disket kopyası verilemez. Yalnızca bilgisayar çıktısı
il Plan
k i ) Örneği (İmar durumu yerine geçmez.Fotokopi)
Onaylı
a
b
c
d
A4 Küçük Fotokopya
A3 Büyük Fotokopya
A3 Ebadı Şeffaf Büyük fotokopya
A4 Ebatlı Şeffaf Küçük fotokopya
e
Fotokopi Çekim Ücreti
1- A3 Kağıda fotokopi
2- A4 Kağıda fotokopi
1234-
Not : Yukarıdaki Ücretlere KDV dahildir.
72,36 TL
131,76 TL
72,36 TL
12,96 TL
19,44 TL
31,32 TL
18,36 TL
0,70 TL
0,50 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRET TARİFESİ
MADDE 16
1
2
3
4
Bölgesel Şehir Haritası (Renkli / 1 m2)
İl haritası (renkli) (1/200000 ölçekli) (1 pafta)
Kültür haritası (renkli) (1/200000 ölçekli)(1 pafta))
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/20.000 Ölçekli (1 Pafta) (O.Gazi-Nilüfer-Yıldırım-Eski merkez mahalleler)
5
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) (O.Gazi-Nilüfer-Yıldırım-Eski merkez mahalleler)
6
Bursa Şehir Haritası (Renkli) 1/8500 ölçekli (2Pafta) (Osmangazi -Nilüfer-Yıldırım Eski Merkez Mahalleler ve
Gürsu-Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) O.Gazi-(Ovaakça hariç)Nilüfer-(Gölyazı'ya kadar) YıldırımGürsu-Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) (O.Gazi-(Ovaakça hariç)Nilüfer-(Görükle dahil) YıldırımGürsu-Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta)( O.Gazi-(Ovaakça hariç)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/6000 Ölçekli (2 Pafta) Yıldırım
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) Nilüfer (Eski merkez mahalleler)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/8.500 Ölçekli (2 Pafta) Nilüfer(Gölyazıya kadar)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/10.000 Ölçekli (A3) (Ovaakça )
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/10.000 Ölçekli (2 Pafta) (Gemlik)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/10.000 Ölçekli (2 Pafta) (Mudanya)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/5.000 Ölçekli (1 Pafta) (Kestel)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/5000 Ölçekli (1 Pafta) (Gürsu)
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/15.000 Ölçekli (1 Pafta) O.Gazi-Nilüfer-Yıldırım-Eski merkez mahalleler.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bursa Şehir Haritası (Renkli) 1/15000 ölçekli (1Pafta) (Osmangazi -Nilüfer-Yıldırım Eski Merkez Mahalleler ve
Gürsu-Kestel)
20
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/15000 Ölçekli (1 Pafta) (O.Gazi-(Ovaakça hariç)Nilüfer-(Gölyazı'ya kadar)
Yıldırım-Gürsu-Kestel)
21
Bursa Şehri Haritası (Renkli) 1/15000 Ölçekli (1 Pafta) (O.Gazi-(Ovaakça hariç)Nilüfer-(Görükle dahil) YıldırımGürsu-Kestel)
22
23
24
25
26
Bina,yol,nokta verisi gibi verilerin (.dgn, .shp uzantılı) öznitelik bilgileri. TL/pafta
İdari Sınırlar Haritası ( Bursa İl Sınırı ) ( *.dgn )
Numarataj Mahalle Bina Harıtası (*.dgn) TL/Hektar
Uydu görüntüsü (Plotter çıktısı) (1/5000)
Bursa Şehri Haritası(renkli) 1/50.000 ölçekli (1 pafta)Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer(Görükle dahil)-Günsu-KestelGemlik-Mudanya)
27
28
29
30
31
Bursa Nüfus yoğunluğu haritası (2011)
Bursa Eğitim alanları 3 ilçe (1/15000 ölçekli)
Bursa Eğitim alanları Osmangazi ilçe (1/20000 ölçekli)
Bursa Eğitim alanları Yıldırım ilçe (1/15000 ölçekli)
Bursa Eğitim alanları Nilüfer ilçe (1/20000 ölçekli)
32
Bursa Eğitim alanları Mudanya ilçe (1/15000 ölçekli)
33
Bursa Eğitim alanları Gemlik ilçe (1/15000 ölçekli)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Bursa Eğitim alanları Gürsu-Kestel ilçe (1/10000 ölçekli)
Eczaneler 3 ilçe (merkez) (1/15000 ölçekli)
Eczaneler Osmangazi ilçe (1/15000 ölçekli)
Eczaneler Yıldırım ilçe (1/12500 ölçekli)
Eczaneler Nilüfer ilçe (1/15000 ölçekli)
Eczaneler Mudanya ilçe (1/15000 ölçekli)
Eczaneler Gemlik ilçe (1/12500 ölçekli)
Eczaneler Gürsu-Kestel ilçe (1/15000 ölçekli)
Bölgesel Çıktı A3 Boyutunda
Bölgesel Çıktı A4 Boyutunda
Not : Yukarıdaki Ücretlere KDV dahildir.
7
2015
55,00 TL
55,00 TL
55,00 TL
110,00 TL
275,00 TL
290,00 TL
380,00 TL
330,00 TL
160,00 TL
130,00 TL
130,00 TL
220,00 TL
15,00 TL
110,00 TL
110,00 TL
35,00 TL
50,00 TL
120,00 TL
125,00 TL
280,00 TL
220,00 TL
7,00 TL
55,00 TL
0,30 TL
55,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
30,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
30,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
10,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TARİFESİ
MADDE 17
0 - 35 Cm
36 - 50 Cm
51 - 70 Cm
71 - 100 Cm
101 Cm ve yukarı
232,00 TL
259,00 TL
283,00 TL
354,00 TL
381,00 TL
1 Dal Çapı 0 - 35 Cm
2 Dal Çapı 36 - 50 Cm
243,00 TL
259,00 TL
1
2
3
4
5
B
AĞAÇ BUDAMA
3 Dal Çapı 51 - 70 Cm
C
2015
AĞAÇ KESME
A
366,00 TL
HASAR DEĞERLERİ :
Yeşil alan yapraklı ağaç ve ibreli ağaçların hasar bedellerine esas olacak fiyat listesi
1 Çim alan (her m2 için)
75,00 TL
2 İbreli ağaçlar(her yaş için)
92,00 TL
66,00 TL
3 Yapraklı ağaçlar(her yaş için)
D
DİĞER MAMÜLLER
a Termik Saksı - Ebatı ( 100x30x32 )
b Büyük Ahşap Saksı - ( 100x100x90 )
120,00 TL
708,00 TL
NOT: Yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir.
KÜLTÜRPARK DAHİLİNDE BULUNAN BASKETBOL SAHASI TAHSİS ÜCRETİ :
MADDE 18
A
Basketbol sahasını Spor amaçlı günlük kullanım ile birlikte reklam ve promosyon amacıyla
kullanmak isteyen kurum ve kuruluşlardan günlük
B
Basketbol sahasının kamu yararına spor faaliyetleri için tahsisinda ücret alınmaz.
C
Tahsis sırasında basketbol sahasına verilecek herhangi bir hasar karşılığı bedelin tahsisi yapılan
kurum ve kuruluşça karşılanacağına dair taahhütname alınır.
D
Hanımlar elişi çarşısı stand ücreti tarifesi (haftalık-7 gün)
155,00 TL
50,00 TL
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
KÜLTÜRPARK ve DİĞER PARKLARDA REKLAM KOYMA ÜCRET TARİFESİ
MADDE 19
A
Kültürpark dahilinde reklam koymak
a Kültüpark ve fuar sahasına ilan ve reklam panosu koyma talebinde bulunulması halinde;
Konulacak ilan ve reklam panolarının yer ve biçimlerinin belirlenmesi ile alınacak ücret tarifesini
karara bağlama yetkisi Bursa Büyükşehir Belediye Encümenine verilmiştir.
Büyükşehir Belediye Encümenince izin verilecek reklam panolarının alınacak tahsis ücretine ilan
ve reklam vergisi dahil değildir.
BELİRLİ BİR SÜRE SONRA MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE DEVRİ ÖNGÖRÜLEN YER TAHSİSLERİ
BELEDİYEMİZCE YAPILMIŞ OLAN YERLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRİ İÇİN BELEDİYE
ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ :
MADDE 20
Mülkiyeti Belediyemize ait şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan işyerlerinin 3. Şahıslara devir
işlemi ve devir ücreti günün şartlarına uygun usul ve esaslar dahilinde Büyükşehir Belediye
Encümenince belirlenir.Belediyemize ait işyerlerinde şirket olarak faaliyette bulunan şirketin veya
şirket hisselerinin devri halinde Encümence belirlenecek bedeli üzerinden devir ücreti
alınır.Gerçek kişi kiracılarımızın ( kiralayan ) tüzel kişiliğe dönüş taleplerinde hissedar yapısı nasıl
olursa olsun yeni bir kiracı olarak kabul edilmesi ve bu hususta Encümenin yeni bir sözleşme
yapıp yapmamakta veya önceki sözleşmenin devamı olarak kabul edilip devre ilişkin ve peşin kira
veya devir talebi belirlenmesi konusunda Encümene yetki verilmiştir.
TOPTANCI HAL GİRİŞ VE KANTAR TARTI ÜCRETLERİ : (Hikmet Şahin Kent Hali ve İnögöl Hali)
MADDE 21
A
Kamyon , Tır Giriş Ücreti
B
Kamyonet,Römork-Römorklu Traktör Giriş Ücreti
C
Otomobil, Minibüs, Taksi
D
Toptancı Hal Kantar Tartı Ücretleri (Kantara Giren Tüm Araçlardan)
15,00 TL
10,00 TL
Hal dahilindeki Kiralık ve Tahsisli iş yerlerine ait araçlardan Giriş Ücreti alınaz.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
11
5,00 TL
5,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
TOPTANCI HAL RESMİ : (Hikmet Şahin Kent Hali ve İnegöl Hali)
MADDE 22
2015
Toptancı halinde satılan malların satış bedelinden alınacak hal resmi 5957 sayılı kanun
hükümlerine göre uygulanır.
TOPTANCI HALİ TAHSİS ÜCRETİ : (Hikmet Şahin Kent Hali ve İnegöl Hali)
MADDE 23
A
B
C
Kapalı Alanların m2. si için günlük
Açık Alanların m2. si için günlük
5957 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerce belirtilen şartlara haiz 3.şahıslara veya
kuruluşlara devredilmesinde Encümen tarafından izin verilen tahsisli/kiralık işyerlerinden
devir ücreti olarak;
İş yerlerinden Devir Ücreti
Devralandan;
1-İnegöl Halinden
2-Hikmet Şahin Kent Halinden
Devir İşlemi Encümen Kararı ile yapılacaktır.
0,32 TL
0,13 TL
25.000,00 TL
75.000,00 TL
Encümen devir kararının teblig tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde Devir Ücreti devir
alandan Peşin tahsil edilir.Devir ücreti süresinde ödenmediğinde Devir kararı iptal
edilmiş sayılır. Su Ürünleri Ünitesindeki tahsisli yerlerin Encümen kararı ile devri
halinde Sebze ve Meyve Hali devir ücretlerinin 1/2'si kadar devir ücreti alınır.
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TARİFESİ
MADDE 24
A
Belediyemiz Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü polikliniklerinden muayene ücreti alınmaz.
B
Belediyemiz Sağlğk İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Polikliniklerde yapılacak olan
tahlil,tetkik,röntgen,doktor müdahaleleri ve hemşirelik hizmetlerinden,Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama tebliğine göre Birinci basamak Sağlık Kuruluşlarında verilen
hizmetlerden ücret alınmaz,bu hizmetler ücretsizdir.
Belediyemiz Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı polikliniklerde Bursa Büyükşehir
Belediyesi Personeli haricindeki İş Sağlığı Güvenleiği konusunda verilecek hizmetlerde
uygulanacak birim fiyatları;
C
a) Tam Kan sayımı
2,50 TL
b) AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
1,50 TL
c) Kolesterol
3,50 TL
d) Trigliserit
4,50 TL
e) İdrar tetkiki
1,50 TL
f) Akciğer Grafisi (PA)
3,50 TL
g) İş sağlığı ve Güvenleği konularında verilecek hizmetlerde uygulanacak paket tetkik
ücreti; (Rutin Laboratuar (Tam kan sayımı,AKŞ,Kolesterol,Trigliserit,İdrar tetkiki)ve
Akciğer grafisi(PA)
D
15,00 TL
Ambulans Ücretleri ;
a) Şehir İçi hasta nakillerinden ambulans ücreti alınmaz.
b) Şehirler arası hasta nakillerinde
- İlk Çıkış Ücreti
85,00 TL
- İlaveten Km. başına
2,00 TL
c) Şehirler arası hasta nakillerinde,iki şehir arasandaki mesafe baz alınarak ücret
hesaplanır.
d) İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesi'nden şehir dışı hasta sevki olan hastaların
ambulans ile nakillerinden ücret alınmaz.
e) Fakir olduğunu yazılı olarak beyan eden hastaların,Ambulans ile başka şehirlere nakli
ücretsiz yapılır.
f)Toplantılar
spor
müsabakaları,protokol
amaçlı
gösteri
ve
eğitimlerde,kültüreletkinliklerde ve organizasyonlarda;(Sağlık Personeli hariç)
-0-4 saat arası
800,00 TL
-4-8 saat arası
1.500,00 TL
NOT :Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
10
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TARİFESİ
MADDE 25
2015
A
Mezar hazırlama (Kazma ücreti):
B
Cenaze kaldırma ücreti
Araçlarını ilçe belediyelerinden temin eden veya cenaze nakil işini kendi araçlarıyla yürüten vatandaşların cenazelerinin mezarlıklar
şube müdürlüğüne ait gasilhanelerde yıkanması kefenlenmesi tüm cenaze levazımatı ve mezar kazma dahil
a
b
ÜCRETSİZ
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçlarla nakli gerçekleştirilen cenazelerin mezarlıklar şube müdürlüğüne ait
gasilhanelerde yıkanması kefenlenmesi tüm cenaze levazımatı ve mezar kazma dahil
c
Şehir dışından veya yurt dışından şehrimize hazır vaziyette getirilen cenazelere talep halinde tahta ve baş gönderi temini ücretsiz
yapılır
d
Gasilhanemizde yıkanıp kefenlenen ve il hudutları dışına nakil yapılan cenazeler için tahta ve baş gönderi verilmez.
a
Cenaze nakil ücreti
Cenazenin bulunduğu yerden alınıp camiye kadar getirilmesi ve namaza müteakip mezarlığa götürülmesi
b
Belediye Sınırları dışına gidecek cenazelerden Cenaze nakil ücreti :
C
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Mezar yeri onarım ve tahsis ücreti
D
a
Cenaze define açık bütün mezarlıklarda parselasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için bir defaya mahsus olmak üzere mezaryeri
onarımı belgesi ücreti
b
6360 sayılı yasa gereğince 30.03.2014 tarihi itibariyle mahalleye dönüştürülen bütün mezarlıklarada Mezar Yeri Onarım Belgesi
ücreti :
c
Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile yeni defne kapatılmış olan Sarıkaya-BaruthanePiremir-Soğanlı-Çekirge-DeğirmenlikızıkArabayatağı Değirmenönü ve Küçükbalıklı mezarlıklarına ölüm halinde cenaze yakınları tarafından defin talebi gelirse bu
mezarlıklarda beş yılını doldurmuş ancak vatandaşlar tarafından sahiplenilmemiş (mezar taşı bulunmayan yada onarımı gerçekleştirilmemiş mezar yerleri) mezar yeri bulunduğu takdirde aynı gün peşin tahsil edilecek Mezar Yeri Onarım Belgesi ücreti ile bu
mezarlıklara önceden defnedilen cenazelerin definden sonra mezar yeri onarımı talebi halinde Mezar Yeri Onarım Belgesi ücreti
d
01.01.2013 tarihine kadar Değirmenönü Mezarlığına defin edilmiş Cenazelere ait Mezara Mezar Yeri Onarım Belgesi talebi gelmesi
halinde.
e
Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile yeni defne kapatılmış olan Emirsultan-Alacahırka-Pınarbaşı-Ahmetpaşa mezarlıklarına ölüm
halinde cenaze yakınları tarafından defin talebi Gelirse, bu mezarlıklarda beş yılını doldurmuş ancak vatandaşlar tarafından
Sahiplenilmemiş (mezar taşı bulunmayan yada onarımı gerçekleştirilmemiş mezar yerleri) mezar yeri bulunduğu takdirde aynı gün
peşin tahsil edilecek Mezar Yeri Onarım Belgesi ücreti ile bu mezarlıklara önceden defnedilen cenazelerin definden sonra mezar
yeri onarımı talebi halinde Mezar Yeri Onarım Belgesi ücreti
f
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen mezarlıklar, ölüm halinde cenaze yakınları tarafından defin talebi olması ve bu talebin yerine
getirilmesi acil ve zorunlu olduğu hallerde; ilgilisi tarafından gelir tarifesindeki belirtilen bedelin ödeneceği taahhüdü (Senet vs)
alındıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile defin hizmeti yerine getirilir.
g
Cenaze define açık bütün mezarlıklarda parselasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için bir defaya mahsus olmak üzere mezaryeri
onarımı belgesi ücreti (0-4 yaş dahil)
h
Cenaze define açık bütün mezarlıklarda parselasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için bir defaya mahsus olmak üzere mezaryeri
onarımı belgesi ücreti (5-7 yaş dahil)
i
Bursa Kent Mezarlığında Parselasyonu yapılmış aile kabirleri (Beher kabir için) önceden tahsisinde
j
Erdoğan Köy Mezarlığında parselasyonu yapılmış aile kabirleri (Beher kabir için) önceden tahsisinde
750,00
150,00
7.000,00
3.500,00
8.000,00
220,00
275,00
7.000,00
4.000,00
k
Bursa Kent Mezarlığında Parselasyonu yapılmış beton kapaklı mezarların(beher kabir için)önceden tahsisinde.
7.000,00
l
Emirsultan mezarlığında parselasyonu yapılmış boş toprak mezarların tahsisinde her mezar yeri için
m
Gemlik (merkez) Mezarlğı içerisine defin edilen cenazelerin defin esnasında bitişik mezar yerini boş olarak talep edilmesi halinde bir
adet mezar yeri ile sınırlı olmak kaydı ile, bir mezar yeri için;
E
Hayrat çeşme talebi
Mezarlık içerisine ihtiyaç bulunması halinde hayrat çeşme yapacak kişi ve kuruluşlardan alınacak bir defaya mahsus ücret
F
Mezar yapan firmalara verilecek yetki belgesi ücreti
Bursa büyükşehir belediyesine bağlı mezarlıklarda ticari olarak mezar inşa etmek isteyen kişi ve firmalardan mezar yapabilmeleri için
yetki belgesi alması şartıyla yıllık olarak alınacak yetki belgesi ücreti
27.000,00
4.000,00
6.000,00
a
b
c
Bursa büyükşehir belediyesine bağlı mezarlıklarda ticari olarak mezar bakım temizlik ağaç dikimi ve mezar üstü yeşillendirilmesi işini
yapmak isteyen kişi ve firmalardan söz konusu işleri yapabilmeleri için yetki belgesi alması şartıyla yıllık olarak alınacak yetki belgesi
ücreti
Ana, baba, eş, çocuk ve yakınlarının mezar yerini ticari gaye dışında inşa etmek bakım, temizlik ve yeşillendirme işini yapmak isteyen
mezar sahiplerinden ücret alınmaz
NOT :Yetki belgesi alan kişi veya firmaların açacakları ilave her şube için aynı tarife uygulanır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
11
3.500,00
3.000,00
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT TARİFESİ
MADDE 26
A
B
C
3 Kişilik Oda Ücreti
2 Kişilik Oda Ücreti
1 Kişilik Oda Ücreti
D
Aile Suiti (Kişi Başı)
2015
360,00 TL
495,00 TL
690,00 TL
600,00 TL
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2008 tarih ve 2008/117 Esas, 329 sayılı kararıyla kabul edilen Huzurevi Şube
Müdürlüğü Yönetmeliği Üçüncü Bölüm (İzin ve Ücrete İlişkin Hükümler) Madde 19 Ücrete İlişkin hükümler aşağıda
belirtilmiştir
A
MADDE 19- Huzurevi yaşlılarından alınacak aylık bakım ücreti; yaşlının huzurevinde kaldığı sürece barınma, bakım,
beslenme ve sosyo-kültürel faaliyet giderlerini kapsar. Bunun dışında kalan tüm harcamalar yaşlıya/yaşlı yakınlarına aittir.
Buna göre;
a)
Sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarından (Özel Emeklilik, vb.) emekli, dul ve yetim aylığı geliri olanlar veya kanunen
bakmakla yükümlü yakınları olan yaşlılar Huzurevi hizmetlerinden ücretli yararlanırlar.
b)
“a” fıkrasında sayılan hususları bulunmayan ve ikamet ettikleri mahalle muhtarlıklarından adlarına düzenlenmiş yoksulluk
belgesini ibraz eden yaşlılar Huzurevi hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.
c)
Kişinin üzerine kayıtlı gayrimenkulünden gelir sağlayıp sağlayamadığı il, ilçe veya köydeki ilgili resmi kişi veya kurumdan
belgelemesi istenir. Adına kayıtlı gayrimenkulü bulunup da, bundan sağladığı geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan
yaşlılar Huzurevi hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.
d)
Ücretsiz alınacak yaşlıya bakmakla yükümlü 1. Dereceden yakınlarından ikamet ettikleri mahalle muhtarlıklarından
adlarına düzenlenmiş yoksulluk belgesini ibraz etmeleri istenir.
e)
1005 Sayılı Kanun kapsamında İstiklal Madalyası verilenlere Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
Hakkında Kanun uyarınca aylık bağlanan kişiler, varsa eşleri ile birlikte Huzurevi hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.
f)
Huzurevine ücretli olarak kabul edilen ancak Huzurevinde yaşadıkları süre içerisinde gelirlerini, varlıklarını ve yakınlarını
kaybeden yaşlılar bu durumu belgelemeleri halinde Sosyal Servis tarafından düzenlenen Sosyal İnceleme Raporuna
dayanılarak Encümen kararı ile en az 3 ay en fazla 12 ay olmak üzere Huzurevi hizmetlerinden %25 - %50 oranında
indirimli olarak yararlanırlar. İndirim uygulanan sakinlerin maddi durumlarında gerçekleşebilecek olası değişiklikler tekrar
değerlendirilerek güncellenir.
g)
Huzurevine ücretli olarak kabul edilen ve SGK kapsamında maaş geliri bulunmayan ancak Huzurevinde yaşadıkları süre
içerisinde gelirlerini, varlıklarını ve yakınlarını kaybeden yaşlılar bu durumu belgelemeleri halinde Sosyal Servis tarafından
düzenlenen Sosyal İnceleme Raporuna dayanılarak Encümen kararı ile Huzurevi hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanırlar.
h)
Huzurevinde ücretsiz olarak kalmakta iken ücretlerini ödeyebilecek kadar mal ve geliri bulunduğu saptanan yaşlılar
hakkında gerekli kanuni işlemler yapılarak bakım ücretliye dönüştürülür. Geriye yönelik borç çıkarılarak kanuni faiziyle
birlikte tahsisi ile ilgili birime bildirilir. Sosyal İnceleme Raporuna dayanılarak Encümen kararı ile ücretli kalmaları sağlanır.
Ücretli bakımı kabul etmeyenlerin Encümen kararıyla Huzurevi ile ilişiği kesilir. Ancak borç ödeme yükümlülüğü saklı kalır.
ı
Huzurevinde ücretli olarak kalan yaşlılar her ayın son iş gününe kadar aylık bakım ücretini ödemek zorundadırlar. Kabul
edilebilir bir mazeret göstermeksizin zamanında ücret yatırmayan yaşlı veya yaşlı yakınlarına takip eden ayın en geç
5’inde yazılı uyarı yapılarak, 7 (yedi) gün içinde ödeme yapması istenir ve tahsili sağlanır. Yıl içinde farklı tarihlerde 3(üç)
kez yazılı uyarı yapılan yaşlının, Encümen kararı ile ilişiği kesilir. Ancak borç ödeme yükümlülüğü saklı kalır.
i)
Yaşlının huzurevine kabulü sırasında, yaşlılardan kalacakları oda ücretinin bir aylık tutarı kadar depozit alınır. Huzurevi ile
ilişiği kesilen (vefat, ayrılma, çıkarılma vb.) yaşlı ve/veya yakınına bakım ücreti var ise tahsil edilerek depozitonun kalanı
iade edilir.
j)
Yaşlının huzurevine kabulü sırasında yaşlılardan sağlık giderleri için oda ücretinin yarısı kadar para emanet kasasına
alınır ve her ay harcama takibi yapılarak, güncellenir. Gerekli hallerde yaşlı ve/veya yaşlı yakınından ile ilgili fatura
karşılığında sağlık malzeme giderleri talep edilir.
k)
Huzurevinde kalmakta olan yaşlıların gerekli hallerde ve talepleri doğrultusunda oda tipi değişikliği Müdürün teklifi, Dairesi
Başkanının Oluru ile yeniden düzenlenebilir.
l)
Huzurevine kabulü yapılan ücretli yaşlının kuruma giriş yaptığı tarih ücret tahsilinde esas alınır. Her ay 30 gün kabul
edilerek, kabul edildiği tarihten ayın sonuna kadar kıst yöntemi uygulanır.
m)
Yaşlı ve/veya yakınından alınacak aylık bakım ücretleri Belediye Başkanlığınca görevlendirilen tahsildar tarafından
makbuz karşılığında tahsil edilir. Tahsilat Makbuzunun aslı yaşlıya ve/veya yakınına verilir.
n
Huzurevine iki kişilik odalara ücretli kabul edilecek ailelerden, hazırlanacak sosyal inceleme raporu doğrultusunda
eşlerden yalnız birinin sosyal güvenlik kurumundan sabit maaş geliri varsa bakmakla yükümlü olduğu eşinin bakım
ücretine % 50 indirim uygulanır.
o
Aylık bakım ücretleri her yıl bütçeyle birlikte yayınlanan Büyükşehir Belediye Meclisi Gelir Tarifesinde belirlenir.
12
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
VETERİNER HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ ŞB.MD.FAALİYETLERİ
İLE İLGİLİ GELİR TARİFESİ :
MADDE 27
2015
GIDA KONTROL LABORATUVARINA, USULÜ DAHİLİNDE GELEN ET
MAMÜLLERİ, SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ, UN VE MAMÜLLERİİLE SU VE
DİĞER TÜR GIDA MADDELERİNİ YAPILAN LABORATUVAR
ANALİZLERİNDEN;
A
a
Organoleptik kontroller:
(tat ,koku ,görünüş vb. her bir analiz için)
Genel fiziksel kontroller
(Etiket bilgisi kontrolü ,gramaj ,bürüt ağırlık, net ağırlık,ambalaj vb.her bir analiz
için)
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kimyasal kontroller
Rutubet analizi
Yağ analizi
Tuz analizi
Asitlik tayini
Kül Tayini
PH Tayini
Kuru madde Tayini
Peroksit Sayısı Tayini
Serbest Yağ Asidi Analizi
Toplam Şeker Tayini
İnvert Şeker Tayini
Diğer benzer kimyasal analizler her bir analiz için
13 Spektrofotometrik analizler (her bir analiz için)
NOT
:
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11,00 TL
3,50 TL
16,00 TL
3,50 TL
11,00 TL
13,00 TL
13,00 TL
11,00 TL
13,00 TL
11,00 TL
11,00 TL
11,00 TL
11,00 TL
13,00 TL
11,00 TL
11,00 TL
22,00 TL
Denetim numunelerinin analizleri ücretsiz yapılır.
Mikrobiyolojik kontroller
Toplam mezofilik aerobik bakteri
Salmonella
E.Coli
E.Coli O157
Koliform
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Küf
Maya
Toplam Canlı Sayısı
Rope sporu aranması
Diğer benzer mikrobiyolojik analizler her bir analiz için
NOT : Denetim numunelerinin analizleri ücretsiz yapılır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
13
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
22,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
HAYVAN HASTANESİ ÜNİTESİ FAALİYETLERİ TARİFESİ :
MADDE 28
1
2015
Poliklinik hayvan muayene ücretleri
a
Kedi Köpek muayenesi
30,00 TL
b
Küçükbaş hayvan muayenesi (Koyun-Keçi-Tay-Buzağı)
30,00 TL
c
Büyükbaş hayvan muayenesi (At-Sığır)
40,00 TL
d
Kanatlı hayvan muayenesi
10,00 TL
e
Egzotik hayvan muayenesi
40,00 TL
NOT:
İlaçlar hayvan sahibince dışarıdan eczanelerden temin edilir. Hayvan
muayeneleri dışında ilaç uygulamalarından ayrıca ücret alınmaz.
Anestezi Uygulamaları (sadece uygulama)
2
a
Lokal Anestezi
20,00 TL
b
Genel Anastezi (enjaktable anestezi) (her 10 kğ. İçin)
( Anastezik madde, sarf malz. dahil, idame ilaçları hariç, idame ilaçları için
reçete verilir.)
10,00 TL
Küçük operasyonlar ( İlaç giderleri dahil "Kedi,Köpek,Kanatlı" )
3
a
Dikiş uygulaması
40,00 TL
b
Pansuman - Bandaj uygulaması (malzeme dahil)
30,00 TL
c
Tırnak-Gaga kesimi
20,00 TL
d
Enjeksiyon
e
Serum uygulaması (i.v-s.c)
10,00 TL
f
Apse-yara tedavisi
40,00 TL
g
Anal kese drenajı
40,00 TL
5,00 TL
Büyük Operasyonlar (İlaç giderleri dahil)
4
a
Sezeryan kedi
100,00 TL
b
Sezeryan köpek-koyun-keçi
125,00 TL
c
Ovario histerektomi kedi
100,00 TL
d
Ovario histerektomi köpek
125,00 TL
e
Kastrasyon kedi
40,00 TL
f
Kastrasyon Köpek
60,00 TL
g
Kastrasyon Koyun-Keçi
25,00 TL
h
Basit kırık operasyonu
ı
Extemal kitle-Tümöral operasyonlar
Aşı Uygulamaları
İthal kuduz
İthal karma
Parvo
Antiparaziter İlaç Uygulamaları
Kedi - Köpek ( İç parazit )
Kedi-Köpek (Dış parazit)
Kızgınlık Öteleme
Mikroçip Uygulaması
Barındırma
Tedavi bakım - Hospitalizasyon (günlük)
Sahiplendirme
Eğitim Faaliyetleri
Ev ve Süs Hayvanı satışı yapan işletmelere verilen Eğitim ( kişi başı)
NOT:Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir
- Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi kurum ve kuruluşlara ait hayvanlar ile
5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereğince başıboş hayvanlara verilen
hayvan hastanesi hizmetlerinden ücret alınmaz.
5
a
b
c
6
a
b
7
8
9
a
10
11
a
75,00 TL
14
100,00 TL
25,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
40,00 TL
50,00 TL
10,00 TL
Ücretsiz
100,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
HAYVANAT BAHÇESİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 29
2015
HAYVANAT BAHÇESİ ZİYARETÇİ GİRİŞ ÜCRETLERİ:
A
a
Büyükler için
b
Öğrenciler için
c
Eğitim ve Öğretim döneminde Öğretmenleri nezaretinde gelen grup Öğrenciler
d
Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğünün düzenlediği etkinliklere katılan okulların
Öğretmen,Öğrenci ve Velileri.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, 10 Kasım Hayvanat Bahçesi Kuruluş yıldönümü,23 Nisan
Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı günlerinde Hayvanat Bahçesi Ziyaretçileri.
GÖSTERİ MERKEZİ SALON ÜCRETLERİ:
Hayvanat Bahçesinde bulunan Gösteri Merkezi ve salonun gürlük kiralama bedeli.
Milli Eğitime bağlı Okulların Eğitim amaçlı faaliyetleri için tahsisi
Hayvanat Bahçesinde yapılmak istenen etkinliklerin şartları ve bedelleri Büyükşehir Belediye
Encümenince belirlenir.
e
B
a
b
c
3,50
2,50
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
360,00
ÜCRETSİZ
HAYVANAT BAHÇESİNDE MEVCUT BULUNAN HAYVAN MAHSÜLLERİNİN SATIŞ FİYATLARI:
C
1
2
3
4
5
6
D a
b
c
d
İnek Sütü
Kamerun koyunu (Melez)
Cüce Keçi (Melez)
Dağ Keçisi (Melez)
Büyük Baş(Canlı ağırlık Kg.başına)
Küçük Baş(Canlı ağırlık Kg.başına)
1,10
210,00
110,00
250,00
11,00
13,00
Yukarıda sayılan mahsüllerin dışında kalan hayvan satışlarında fiyatları günün şartlarına göre belirlemeye
Belediye Encümeni yetkilidir.
Hayvanat Bahçesi Kuruluş Yıl dönümü (10Kasım) , Hayvanları koruma günü (4 Ekim) ve 23 Nisan
etkinliklerinde Hayvanat Bahçesine Girişler ÜCRETSİZDİR.
Hayvanat Bahçesi giriş ücretlerinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşm hizmetlerindeki Uzun-Kısa Hat Manyetik
bilet fiyatlarındaki değişiklik giriş fiyatlarına uygulanacaktır.
Hayvanat Bahçesi giriş ücretleri 3065 Sayılı KDV kanununun (Altıncı Bölüm Sosyal
istisnalar)17.Mad.2.bendi gereği KDV.den muaftır.
NOT:Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
MAKİNA PARKINDAKİ ARAÇ VE MAKİNALARIN KİRALAMA BEDELLERİ :
MADDE 30
Büyükşehir Belediyesi parkında bulunan araç ve gereçler belediyeye iş yapan yüklenicilere ve talep
edenlere Başkanlığın oluru ile kiraya verilebilir.
A
KİRAYA VERİLECEK ARAÇ VE GERECLERİN KİRALAMA ESASLARI:
a
İlgililerin talebi halinde makine, araç ve gereçler bedel karşılığı kiraya verilebilir.
b
İş makina kira bedelleri saat olarak hesaplanmış olup en az 4 (dört) saat kira bedeli tahsil
edilecektir. 4 saatin üzerinde çalışacak makinalarda çalışma saat bedelleri üzerinden tahsil
olacaktır.
c
d
Kamyon çekici treyler-sal vb. Makinalar "Km" esasından kiraya verilir.
Çekici treyler hızı saatte 30 Km. olarak alınacak 100 km. Taşıma altındaki naklilerde 100 Km.
bedel üzerindeki mesafelerde karayolları taşıma mesafesi esas alınacaktır.
e
Durarak çalışan makinalar 30 Km/saat esası ile hesaplanarak makine kira bedeli tahsil
edilecektir.
Kira bedeline esas olan makina yenileme değerleri USA Dolar bazında hesaplanmış olup,
günlük Merkez Bankası efektif satış üzerinden kira bedeli akaryakıt, yağ, ve işletme masrafları
ve operatör ücretleri makine kira bedeline eklenerek bulunmuştur.
Yüklenici firma kiralanan iş makine veya aracı kiraladığı süre için sigorta yaptırmak zorundadır.
Kiralanan araç veya iş makinası Belediye personeli tarafından çalıştırılacak ise; kiralandığı süre
için çalışan personelide sigortalamak zorundadır.
f
g
h
2015 mali yılında enflasyon dikkate alınarak 1 $ = 2,40- TL. Mazot fiyatı 5,01- TL. Benzin
fiyatı 5,40-TL. Şoför veya operatör ortalama ücreti 16,30- TL/saat üzerinden hesaplanmıştır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
15
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
MAKİNA - ARAÇ PARKI ARAÇ KİRA BEDELLERİ
B
MAKİNANIN CİNSİ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
2015
Cat 930 Loader
Cat 936 Loader
Cat 950B Loader
Fiat-Nıtacı FR-220
Cat 953 Loader
Cat D7G Dozer
Cat D8N Dozer
Komatsu D85E Dozer
Fıat-Hıtacı Greyder
Cat 320 Ekskavatör
JCB Beko Kepçe
Hidromek 100S
Cat PS--300 Silindir
Bomag 202 silindir
Bomag 212 silindir
Wacker Kompaktör
Sumitomo finişer
Steyr Traktör
Atlas Copco Kompresör
CF 15 B ASF Kesme Makine
Seyyar kaynak makinası
1.320,57 TL
1.616,47 TL
1.785,28 TL
2.264,34 TL
1.495,48 TL
2.680,04 TL
3.645,50 TL
2.316,13 TL
1.806,97 TL
1.585,98 TL
800,36 TL
1.150,86 TL
1.019,97 TL
1.130,39 TL
1.044,53 TL
238,00 TL
1.132,86 TL
577,37 TL
1.018,57 TL
327,10 TL
594,15 TL
Emsa Jeneratör
Wirtgen DC2000
Man Ağaç Sökme Aracı
Ford Asf.Tam Araç
Fatih 170 Asf.tam.araç.
Mıtsubıshı 859 Hidr.Plat.
Fatih 110-08 Hast. At.
Ford Tran.Cen.Aracı
Ford Tran.Ambulans
İveco 330-30
İveco 80,12
Fiat 50 NC
Fatih 220-26 Damp. Kam.
Fatih 170-25
Fatih 162-25
Fatih 145-22
Mercedes Benz Unimog
BMC PRO 625
Mercedes Su Tankeri
Doc As 250
Sal
543,49 TL
6.703,36 TL
4.213,14 TL
1.621,69 TL
1.254,44 TL
1.099,72 TL
825,04 TL
647,80 TL
939,26 TL
2.303,66 TL
904,51 TL
700,23 TL
1.580,13 TL
1.156,52 TL
1.156,14 TL
1.021,15 TL
1.693,78 TL
1.628,19 TL
1.928,04 TL
683,74 TL
253,44 TL
NOT :Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
16
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİSAFİRHANE ÜCRET TARİFESİ
MADDE 31
2015
Konaklama amacıyla misafirhaneden faydalanacak kamu personelinden kişi başına her gece için alınacak ücret;
2014 yılı için yayınlanacak bütçe uygulama talimatında belirlenecek olan miktar tahsil edilir.
Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'nin tahsisi ve tahsis bedeli için alınacak ücrete esas olan tahakkuk İdari İşleri
Şube Müdürlüğünce yapılır.
BASILI EVRAK SATIŞI VE FOTOKOPİ ÇEKİM ÜCRETİ :
MADDE 32
A
Büyükşehir Belediyesince hazırlanıp kitapçık haline getirilen Belediye ile ilgili yönetmeliklerin talep halinde
satışında her yönetmelik için adet başına ...
20,00 TL
B
Esnaf teftiş defteri
7,50 TL
C
Bilet damga talepnamesi
6,00 TL
D
İlan ve reklam vergisi bildirim levhası satış bedeli
5,00 TL
F
Encümence verilen tarifelerin Zabıta İktisat Bürosu'nca tasdiklenip verilmesinde beher tarife için
G
Yukarıda sayılanlardan belediye amblemine havi rozetler dışında kalanlar yalnızca belediye veznelerinde
satılabilir.
H
F maddesindeki tarifeler kişi ve kuruluşlarca bastırılıp sadece tasdik ediliyorsa, tarife başına ücret
I
Nazım Plan Büro Başkanlığının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 2020 Çevre Planı ile ilgili bastırılan
Analitik Etüd Kitabı Adeti.
j
K
Fotokopi çekiminden adet başına alınacak ücret.
1 A4 Küçük Fotokopi
2 A3 Büyük Fotokopi
3,00 TL
1,00 TL
50,00 TL
0,50 TL
0,70 TL
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunuun "İhtisas Komisyonları" başlıklı 15.maddesi gereği;
İhtisas Komisyon Raporu Ücreti (her bir sayfası için)
1,25 TL
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ
MADDE 33
A
BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMALI ASFALT SATIŞI :
a B.S.K. Aşınma ile Kaplama Yapılması (Ton)
166,79 TL
b B.S.K. Aşınma ile Yama Yapılması (Ton)
305,29 TL
c Altyapı Kurumları için 1m2 B.S.K. Asfalt yama bedeli
141,85 TL
d Kişiler için 1m2 B.S.K. asfalt yama bedeli
170,22 TL
1- Fiyatlar Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çavre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı birim fiyatları referans alınarak
hazırlanmıştır.
2- Fiyatlarda tahmini fiyat farkı katsayısı (Pn= 1,08) alınmıştır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
ŞEHRİMİZDE ÇEŞİTLİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI YAPAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VEYA ÖZEL
ŞİRKETLER TARAFINDAN TRETUVARLARDA YAPILAN HASAR KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRET
TARİFESİ :
MADDE 34
TRETUVAR ONARIMI :
A
BETON PARKE YAPILMASI ( M2 )
57,64 TL
B
TARAKLI MOZAİK DÖŞEME KAPLAMASI ( M2 )
59,62 TL
C
BORDÜR YAPILMASI
20,12 TL
1- Fiyatlar Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çavre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı birim fiyatları referans alınarak
hazırlanmıştır.
2- Fiyatlarda tahmini fiyat farkı katsayısı (Pn= 1,08) alınmıştır.
3- Beton parke adına 7 cm.beton,15 cm. alt temel, 10 cm. düzeltme kazısı alınmıştır.
4- Taraklı Mozaik döşemesi altına 10 cm.beton, 15 cm.alt temel 10 cm.düzeltme kazısı alınmıştır.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
17
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN HİZMET
ÜCRETLERİ :
MADDE 35
2015
Su tankeri ile içme suyunun Devlet Hastanelerine, Devlet Okullarına, Antreman sahalarındaki su
depolarına ve meskenlere verilmesi ücreti;
A
a
Su tankeri ile su verilmesi (1 Tonu)
18,00 TL
B
Su tankeri ile içme suyunun Özel Hastanelere, Özel Okullara, Özel Yurtlara, Ticarethanelere,
Fabrikalara, Hamamlara, Lokanta, Hotel ve Motellere verilmesi Ücreti;
a
C
Su tankeri ile su verilmesi (1 Tonu)
35,00 TL
Su tahliyesi ( saat olarak ) Ücreti
a
Su tahliyesi (1 saat)
145,00 TL
İtfaiye ve Belediye ile sözleşmeli özel baca şirketlerince yapılan baca temizliği ücretleri :
D
a
Daire bacası temizliği ( daire başına )
b
Müstakil ev bacası temizliği
c
Kalorifer bacası temizliği
d
e
30,00 TL
35,00 TL
135,00 TL
Yukarıdaki fiyatlara kurumların kanaldan dışarıya atılması ve çevreyi kirletmeyecek şekilde ambalaj edilip çöpe
verilmeye hazır hale getirilmesi de dahildir.
Baca temizliği hizmetlerini bu maksatla kurulmuş şirketlere İtfaiye Dairesi Başkanlığımızca hazırlanan "İzin
Verilecek Firmalara Ait Baca Temizleme Şartnamesi"nde yer alan esas ve usullere göre, sözleşme
yapılarak musaade edilmesi halinde, kuruluşlar yukarıdaki tarifeyi hiçbir şekilde aşamazlar. Ancak yaptıkları iş
İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından denetleneceğinden, önceden Belediyeye haber verecekler ve
kullanacakları fatura ve makbuzları soğuk damga yapılmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı
Gelirler Şube Müdürlüğü'ne getirilerek soğuk damgaları yapılıp, Damga Vergilerini ödedikten sonra kullanılacak
ve kullanılan her koçan fatura veya makbuzlar bitiminde, tahsil edilen toplam tutar üzerinden %10 Denetim
ücreti Gelirler Şube Müdürlüğüne ödenecektir.
Bu ücretler, Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde geçerlidir. Büyükşehir Belediye hudutları harici 5. km. ye
kadar %100, daha uzak yerlerde ise % 300 zamlı olarak ücret alınacak, ayrıca Belediye Başkanının da oluru
alınacaktır.
İtfaiye Dairesi Başkanlığından itfaiye hizmet araçlarının talebi halinde personeli ile birlikte tahsisinden
alınacak ücretler:
E
a
b
itfaiye hizmet aracının tahsisinde;
1 Bir saatlik kira bedeli olarak
itfaiye hizmet aracının görevli personel için;
2 Personel ücreti olarak bir saat karşılığında
297,00 TL
55,00 TL
Her Türlü Afiş Asma ve Toplama Ücretleri
F
a
Beş afişe kadar asma ve toplama ücreti
b
Beş afişten fazla her afiş için ilave ücret olarak
c
İşyeri tabelalarının 15 metre yüksekliğe kadar sökülüp takılması ücreti ( Bir saat için )
d
Flama ve bayrak ücreti (beher m2)
1.133,00 TL
286,00 TL
1.023,00 TL
11,00 TL
Merdiven Aracı ile yapılan Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücret
G
a
Merdivenli araç çalışması ücreti (1 saat)
1.430,00 TL
NOT : Bu ücretler, Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde geçerlidir. Büyükşehir Belediye hudutları harici
5.km. ye kadar %100, daha uzak yerlerde ise % 300 zamlı olarak ücret alınacak, ayrıca Belediye Başkanının
da
oluru alınacaktır.
b
ücret gözetmeksizin yapılacak hizmetler:
Toplu olarak halka verilen içme suyundan, kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Muharip Gaziler Cemiyeti, kışlalar,
Emniyet Birimleri ile kimsesi çocuklara ücretsiz bakan kreş ve bakım evlerinden hiçbir ücret talep edilmeden bu
hizmetler yerine getirilecektir.
H
Tüp Dolum Ücretleri
a 200 barlık oksijen Tüpü Dolum Ücreti
b 300 Barlık Oksijen Tüpü Dolum Ücreti
44,00 TL
55,00 TL
NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
18
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI YANGIN ÖNLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE EĞİTİM, TATBİKAT ve PROJE
ÖN OLUR HİZMETLERİ İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ :
MADDE 36
A
2015
YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKAT HİZMET ÜCRETLERİ
Teorik ve Uygulamalı Yangın Eğitim Ücretleri
a 3 saatlik eğitim ücreti (beher kişi için)
42,00 TL
b 6 saatlik eğitim ücreti (beher kişi için)
70,00 TL
c 9 saatlik eğitim ücreti (beher kişi için)
106,00 TL
d 80 saatlik itfaiye eri eğitim ücreti (beher kişi için)
e Teorik ve uygulamalı yangın eğitimi bir bütün olarak verilmekte olup,yukarda belirtilen eğitim
ücretleri İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait tesislerde yapılması durumunda geçerlidir.
827,00 TL
Eğitimi talep eden kurum veya kuruluşa ait tesislerde yapılması halinde yukarıdaki ücretler %
50 fazlası ile tahsil edilir.
f
g Eğitimlerin Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında yapılması talebi halinde yukarıdaki ücretler
% 100 fazlası ile tahsil edilir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin "Madde 12.12 Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uyulması gereken esaslar" hükmü gereği ön
olur müracaatı hizmet tarifesi
B
a 0-500 m2 ye kadar olan projelerde (500 m2 dahil)
b 500-10000 m2 arası beher m2 için (10000 m2 dahil)
c 10000 m2 den sonra beher m2 için.
d Ön Olur ücretinin hesaplanması Geçerli imar durum Belgesi ve toplam inşaat alanı üzerinden
yapılır
215,00 TL
0,19 TL
0,11 TL
e Ön olur ücreti alınmış bir proje, tadilat dolayısıyla gelirse ve projede eklenti inşaat var ise;
kl ti
inşaat alanı beher m2 için 0,10 TL. ücretlendirme yapılır.
Ön olur ücreti alınmış bir proje, tadilat dolayısıyla gelirse ve projede eklenti inşaat alanı yok
ise herhangi bir ücret alınmaz.
f
g Bursa Büyükşehir Belediyesine ait projelerin Ön Olur incelemelerinden ücret alınmaz. Ayrıca
Bursa Büyükşehir Belediye Sınırları içinde yer alan Belediyelerin kendi Ön Olur projelerinin
incelenmesinden de ücret alınmaz
h Kamu kurumlarının çalışmalarına ilişkin kamu yapılarının mimari avan projelerinde Ön Olur
ücretlendirilmesi yapılmaz.
4962 sayılı kanunun 20.nci maddesi uyarınca ve ilgili mevzuatlarla vergilendirmeden
muafiyetleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş Vakıfların Hizmetlerine ilişkin mimari avan
projede Ön Olur ücretlendirilmesi yapılmaz.
ı
NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97.MADDESİ GEREĞİNCE BELEDİYEYE TEKEL
OLARAK VERİLMİŞ İŞLER KENDİ ÖZEL HÜKÜMLERİNE TABİDİR. 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ KANUNUNUN 23.MADDESİNİN (m) BENDİ İLE 7.MADDESİNİN (f) VE (p) BENDLERİNE
VE TAKSİ- DOLMUŞ-MİNİBÜS VE SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ İLE ÖZEL TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILACAK HİZMET ÜCRETLERİ.
MADDE 37
Bursa Büyükşehir Belediyesince sağlanan Ruhsat sicil işlemleri, Yeni tahsis işlemleri, Hatların planlanması,
Araç sayıları, Güzergahların tesbiti, Son durak yerlerinin belirlenmesi, kullanılan güzergahların (yolların) alt ve
üst yapılarının düzenlenmesi (asfalt,bordür,tretuvar, yol çizgisi, yönlendirme vb.) Bütünleşik bilet sistemi dahil
araçların her türlü hizmetler yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yapılmasına ilişkin belirlenen ücret tarifeleri.
A TESCİL ÜCRETİ:
a Ruhsat Belgesi - Ruhsat yenileme Ücreti (M/S/T/D Plaka)
75,00 TL
b Güzergah İzin Belgesi Yenileme Ücreti
75,00 TL
B
GÜZERGAH İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ (Yıllık)
A Tipi Güzergah İzin Belgesi (Özel Okul Öğrenci servisi)
B Tipi Güzergah İzin Belgesi (S plakalı öğrenci servisi)
C Tipi Güzergah İzin Belgesi (Kendi Personelini taşıyan işyeri servisi)
D Tipi Güzergah İzin Belgesi (Alışveriş merkezi,market ve süpermarket)
F Tipi Güzergah İzin Belgesi (Kamyonet 1500-3500 kg.kadar)
H Tipi Güzergah İzin Belgesi (Kamyon-Tır 3501 kg. ve üzeri)
U Tipi Güzergah izin Belgesi ( Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer-Gürsu-Kestel dışında kalan İlçelere kayıtlı S Plakalı
Servisler)
C Zabıta Dairesi Başkanlığınca Mükelleflerden Teslim Alınan Araç ve gereçler için
1- Depolama ücreti - Günlük (KDV dahil)
750,00 TL
200,00 TL
800,00 TL
800,00 TL
250,00 TL
400,00 TL
250,00 TL
10,00 TL
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
MADDE 38
A
UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ TARİFESİ
2918 sayılı karayolları Trafik kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Karayolu kenarında yapılacak
1 Geçiş yolu ön izin belgesi düzenlenecek tesislerden alınacak ücret
2 Geçiş yolu izin belgesi düzenlenecek tesislerden alınacak ücret
3 Yapı ruhsatı aşamasında geçiş yolu ön izin belgesi almamış tesisler için düzenlenecek belge ücreti
NOT:Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
5.000,00 TL
5.000,00 TL
10.000,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT GALERİLERİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 39
A
B
C
NOT
Ressam Şefik BURSALI Sanat Galerisi (Çalışma günü alınacak ücret)
Sami Güner Sanat Galerisi (Çalışma günü alınacak ücret)
Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi (Çalışma günü alınacak ücret)
Kültürel sanatsal etkinlikler ve sergiler dışında kermes , anma günleri vb.etkinliklere
verilmeyecektir. (Fiyatlara KDV dahildir.)
2015
60,00 TL
40,00 TL
40,00 TL
TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ SALONLARI ÜCRET TARİFESİ :
MADDE 40
A a
b
c
B a
b
c
C a
b
c
d
D a
b
c
d
E
a
b
c
F
Tayyare Kültür Merkezinden ücret karşılığı yararlanmak isteyen kişi kurum ve
kuruluşlardan;
BÜYÜK SALON
Konferans, Söyleşi, Panel
Gündüz 08,00-12,00 arası
Konferans, Söyleşi, Panel
Gündüz 13,00-17,00 arası
Konferans, Söyleşi, Panel
FİLM GÖSTERİSİ
Film Gösterisi
Film Gösterisi
Film Gösterisi
KONSER
(1, SEANS)
Konser
Konser
(2, SEANS)
Konser
(1, SEANS)
Konser
(2, SEANS)
TİYATRO
(1, SEANS)
Tiyatro
Tiyatro
(2, SEANS)
Tiyatro
(1, SEANS)
Tiyatro
(2, SEANS)
TOPLANTI SALONU
Konferans, Toplantı i
Konferans, Toplantı
Konferans, Toplantı
GİŞE
Gece
a
b
c
d
e
H
a
b
c
1.250,00 TL
18,00-24,00 arası
1.650,00 TL
08,00-12,00 arası
13,00-17,00 arası
18,00-24,00 arası
1.200,00 TL
1.450,00 TL
1.650,00 TL
Gündüz
Gündüz
Gece
Gece
10,00-17,00 arası
10,00-17,00 arası
18,00-24,00 arası
18,00-24,00 arası
2.150,00 TL
2.400,00 TL
2.750,00 TL
3.250,00 TL
Gündüz
Gündüz
Gece
Gece
10,00-17,00 arası
10,00-17,00 arası
18,00-24,00 arası
18,00-24,00 arası
2.000,00 TL
2.250,00 TL
2.350,00 TL
2.750,00 TL
Gündüz 08,00-12,00 arası
Gündüz 13,00-17,00 arası
Gece 18,00-24,00 arası
Günlük kira ücreti (Tayyare Kültür Merkezi dışında etkinlik yapanlardan
alınacak)
G
1.000,00 TL
Şehir Tiyatrosu Giriş Bileti Tarifesi
Çocuk oyunları (1 kişi)
Çocuk oyunları (Grup 20 Kişi ve üzeri)
Yetişkin oyunları (Tam)
Yetişkin Oyunları (Öğrenci)
Yetişkin Oyunları (Grup 20 kişi ve üzeri)
Sinema Haftası Film Gösterimi Bileti tarifesi
Öğrenci
Tam
Grup (20 kişi ve überi)
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
21
1.100,00 TL
1.100,00 TL
1.100,00 TL
80,00 TL
3,00 TL
2,50 TL
5,00 TL
3,00 TL
2,50 TL
3,00 TL
5,00 TL
2,50 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLECEK FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM HİZMETLERİ ÜCRET
TARİFESİ
MADDE 41
2015
DİGİTAL FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM ÜCRETLERİ :
A
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce mevcut belediye işletmeleri ile diğer resmi dairelerin digital fotoğraf ile
video çekimlerinden KDV dahil alınacak ücret :
Digital fotograf çekimi (2 saatl)
Video kamera çekimi (2 saatlik DVD kayıt)
a
b
350,00 TL
450,00 TL
_Hizmet verilmeden önce çekimi yapılacak Digital fotoğraf çekimi ve video kamera çekim bedelleri peşin olarak
tahsil edilir.
BELEDİYEMİZİN SÜRELİ YAYINLARI, DERGİ VE GAZETESİNE VERİLECEK İLANLARA AİT ÜCRET TARİFESİ.
B
a
Bursa'da Zaman Dergisine tam sayfa ilan
b
Bursa'da Zaman Dergisine yarım sayfa ilan
c
Şehir Postası Gazetesine tam sayfa ilan
d
Şehir Postası Gazetesine yarım sayfa ilan
2.000,00 TL
1.000,00 TL
4.000,00 TL
2.000,00 TL
Not: İlanlar Dergi için ilk 10 sayfadan sonraki sayfalarda, Gazete için ilk 3 sayfadan sonraki sayfalarda
değerlendirilir.Her iki yayında da ön ve arka kapak ve kapak içerisine ilan kulanılamaz.Dergi için her sayıda 5 tam
sayfadan fazla,Gazete için her sayıda 3 tam sayfadan fazla ilan kullanılamaz.İlanlar hiç bir şekilde Siyasi içerik
taşıyamaz.Belediyenin ve Belediyeye bağlı Kuruluş ve şirketlerin ürettiği hizmetlerin tanıtımı ve ilanı bu kapsam
dışında tutulur.
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
KÜTÜPHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 42
ÜYELİK ÜCRETLERİ :
A
Yıllık Üyelik ücreti ( Tam)
Yıllık Üyelik ücreti ( Öğrenci, Öğretmen, Özürlü )
a
b
20,00 TL
10,00 TL
HİZMET ÜCRETLERİ
B
Müzik CD dinlemek (Bir adet)
İnternet Kullanımı (Bir Saat)
Resimli İnternet çıktısı ( Bir Sayfa)
Resimsiz İnternet çıktısı ( Bir Sayfa)
Fotokopi çekim ücreti (Adet başına A4)
Fotokopi çekim ücreti (Adet başına A3)
Renkli Fotokopi Çekim ücr.( Adet başına - A4)
Renkli Fotokopi Çekim ücr.( Adet başına - A3)
Fotoğraf Telif ücreti
Mikrofilm baskı ücreti
1 Poz dijital kopya
CD bedeli (boş)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
0,50 TL
1,00 TL
0,50 TL
0,30 TL
0,10 TL
0,20 TL
0,50 TL
1,00 TL
20,00 TL
0,40 TL
0,40 TL
1,00 TL
CEZA-İ YAPTIRIMLAR
C
Kitap Kaybetmek
Kitap Çalmak
Kitap gecikme ücreti ( Günlük kitap başına)
Üyelik kartı yenileme ücreti (kırılma/kaybolma)
ŞEHİR KÜTÜPHANESİ SALON ÜCRETLERİ
Gösteri Konferans Salonu(09.00-17.00 saatleri arası)
Gösteri Konferans Salonu(18.00-23.00 saatleri arası)
Sergi Salonu Ücreti (Günlük)
Not: Yukarıdaki Ücretlere KDV dahildir.
a
b
c
d
D
a
b
c
10,00 TL
50,00 TL
0,50 TL
2,00 TL
175,00 TL
200,00 TL
20,00 TL
MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ
MADDE 43
BURSA KENT MÜZESİ ZİYARETÇİ GİRİŞ ÜCRET TARİFESİ :
A
b
Büyükler için giriş ücreti :
Öğrenciler için giriş ücreti :
c
Öğretmenleri nezaretinde grup olarak gelen öğrencilerden kişi başına giriş bilet bedeli
a
1,50 TL
0,75 TL
0,25 TL
KARAGÖZ MÜZESİ GÖSTERİ ÜCRET TARİFESİ :
B
a
b
Tam Bilet
Öğrenci ve Grup bilet bedeli
3,00 TL
2,50 TL
KARAGÖZ MÜZESİ SALON ÜCRET TARİFESİ :
C
Karagöz Müzesi Gösteri salonu : (Her seans 10.00 - 17.00 saatleri arası)
Not : Müze giriş ücretlerinde KDV Oranı %8 'dir.
Not :
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
22
50,00 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TARİFESİ :
MADDE 44
2015
ŞEHİR BANDOSU: Talep halinde Belediye bandosunun gönderilmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.
Maddesi gereği aşağıdaki ücretlerin ödenmesine tabidir.
A
Cenaze törenleri
500,00 TL
B
Düğünler,defileler,özel okulların diploma törenleri bilimum sportif törenler ve kısa süren görevler
500,00 TL
- Okul bölge ve beden terbiyesi ile askeri merasim ve provalar resmi dairelerin temel atma ve açılış törenleri
karşılama ve uğurlamalar bayram merasimleri ve çocuk esirgeme kurumunun merasimleri ile vazife şehitleri (memur
ve askeri) cenaze törenleri ücrete tabi değildir.
NOT : Araç temini talep edene aittir.
KONSER BİLETLERİ ÜCRET TARİFESİ
Konser Biletleri ( 11.sıraya kadar)
Konser Biletleri ( 11.sıra sonrası ve 1.balkon)
Konser Biletleri ( 2.balkon)
KOMBİNE KONSER BİLETLERİ
1.Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan)
2.Dönem (Ekim-Kasım-Aralık)
Not: Ücretlere KDV dahildir.
7,50 TL
5,00 TL
3,00 TL
26,00 TL
19,00 TL
ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ SALON ÜCRETİ VE KENT MEYDANI SANAT GALERİSİ
ÜCRET TARİFESİ
MADDE 45
A
a
b
c
B
1 nolu salon ( 09.00-12.00 saatleri arası )
1 nolu salon ( 13.00-17.00 saatleri arası )
1 nolu salon ( 18.00-24.00 saatleri arası )
KENT MEYDANI SANAT
GALERİSİ ÜCRET TARİFESİ (
Çalışma günü alınacak ücret)
Yukarıdaki Ücretleri KDV dahildir.
150,00 TL
200,00 TL
300,00 TL
35,00 TL

Benzer belgeler

2016 yılı gelir tarifesi

2016 yılı gelir tarifesi b Arıtma Çamuru (Ton) B

Detaylı