0 208-209-TEM-AGU-2013 R64_161-AG

Yorumlar

Transkript

0 208-209-TEM-AGU-2013 R64_161-AG
ISSN 1300-977X
Mimar Y. Müh. Cihat UYSAL
Teknolojide Eskiyen Yenilikler
www.yapidunyasi.com.tr
Aylık Mesleki Bilim Teknik ve Haber Dergisi
•
YIL 17 • TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 • SAYI 208-209
•
Sahibi
MRA Reklam ve Tan.Hiz.Ltd.Şti. Adına Mustafa Bilgiç
•
Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa Bilgiç
•
Tensegrity Taşıyıcı Sistemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ali DEMİR
Fatma Esra UZ
Muhiddin BAĞCI
Zemin Sınıflarına Göre Ölçeklendirilen
Deprem Kayıtlarının Yapıların Burulma Davranışı
Üzerindeki Etkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hikmet Bilgiç
•
Yönetim Yeri
Kennedy Caddesi 102/1 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye
Tel:+90 (312) 467 43 17 Fax:+90 (312) 467 43 18
[email protected]
Doç. Dr. Atakan AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Erol İSKENDER
Asfalt Kaplamaların Geriye Kazanımı . . . . . . . . . . . . . . . .13
•
Yayın Kurulu
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Dr.
Mimar Y. Müh.
İnş. Y. Müh.
İnş. Y. Müh.
İnş. Y. Müh.
İnş. Y. Müh.
İnş. Müh.
Necati Ağıralioğlu (İ.T.Ü.)
Yılmaz Aruntaş (G.Ü.)
Metin Aydoğan (İ.T.Ü.)
Alemdar Bayraktar (K.T.Ü.)
Fazıl Çelik (K.T.Ü.)
Murat Dicleli (O.D.T.Ü.)
Adem Doğangün (U.Ü.)
Ing. Ahmet Durmuş (K.T.Ü.)
Cemal Eyyübov (E.Ü.)
Ergün Gedizlioğlu (İ.T.Ü.)
Polat Gülkan (O.D.T.Ü.)
Tefaruk Haktanır (E.Ü.)
Erhan Karaesmen (O.D.T.Ü.)
Ekrem Manisalı (İ.Ü.)
Mehmet Orhan (G.Ü.)
Hızır Önsoy (K.T.Ü.)
Yener Özkan (O.D.T.Ü.)
Ahmet Topçu (E.O.G.Ü.)
Mehmet Emin Tuna (G.Ü.)
Erdoğan Uzgider (İ.T.Ü.)
Bayram Ali Uzuner (K.T.Ü.)
Ahmet Yakut (O.D.T.Ü.)
Atakan Aksoy (AVRASYA Ü.)
Zeki Ay (S.D.Ü.)
Muhittin Bağcı (C.B.Ü.)
Ömer Civalek (A.Ü.)
Şükrü Yetgin (G.Ü.)
Kamuran Arı (N.N.Y.Ü.)
Hikmet Bayırtepe (G.Ü.)
M. Kürşat Çubuk (G.Ü.)
Ali Uğurlu
Cihat Uysal (İ.T.Ü.)
Cahit Kocaman
Melik Safi Duyar (O.D.T.Ü.)
Fikret Kuran
İsmail Salıcı (İ.T.Ü.)
Asude Öztürk Camadan (Texas A&M Ü.)
•
© 1996 YAPI DÜNYASI, Dergide yayınlanan yazı ve şekillerin her
hakkı saklıdır. Kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.
Yazılardaki sorumluluk yazarına aittir.
•
Yrd. Doç. Dr. Erol ŞADOĞLU
Arş. Gör. Hakan Alper KAMİLOĞLU
Arş. Gör. Ahmet KUVAT
Sığ Temellerin Dinamik Taşıma Gücü . . . . . . . . . . . . . .23
Av. Atilla İNAN
Geçici Teminatın Yasal Orandan
Daha Fazla Olan Kısmı İrat Kaydedilir mi? . . . . . . . . . .28
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAVRAZ
Trabzon Kenti İçin Önerilen Kültürel Yapılar
Kapsamında Salon Tasarımları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Tefaruk HAKTANIR
Murat ÇOBANER
Hatice ÇITAKOĞLU
Hidroelektrik Enerji Santralinde
Üretilen Enerjinin ve Ekonomik Kazancının
Hesabı ve Ülkemizden Bazı Uygulamalar . . . . . . . . . . . .42
Prof. Dr. Semih S. TEZCAN
Doç. Dr. Kubilay KAPTAN
Depreme Karşı 12 Altın Kural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Yayın ve Yazım Kuralları
Dergide yayımlanması önerilen yazılar Word belgesi olarak gönderilmelidir. Yayın Kurulu tarafından uygun görülen bu Yazı veya Makaleler ilgili Hakemlerin görüş ve onayları doğrultusunda, düzenlenmiş veya
düzeltilmiş en son haliyle yayımlanır. Makaleler, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Yayın Kurulu veya ilgili Hakemler veya Editörler, yayım
öncesinde gerekli görülen düzeltme ve kısaltmaları yapabilir. Çeviri
veya derleme yazılarda, ilgilisince gerekli izinlerin alınması, yazarının,
yayımlandığı derginin ve kaynaklarının belirtilmesi zorunludur.
•
AYLIK YEREL SÜRELİ YAYIN
15.08.2013
•
Baskı: Başak Matbaacılık Ltd.Şti. Anadolu Bul. 5/15 Gimat-Ankara Tel:0312 397 16 17
İnanç CAN
Power Curber 5700-C Beton Finişeri . . . . . . . . . . . . . . . .55
Zafer KINACI
Mustafa G. ÇİFTÇİOĞLU
Al–Sadr Stadyumu
Çelik Çatı Avan Proje Sitatik Tasarımı . . . . . . . . . . . . . . .58

Benzer belgeler

0 226-227-OCA-SUB-2015_161-AG

0 226-227-OCA-SUB-2015_161-AG © 1996 YAPI DÜNYASI, Dergide yayınlanan yazı ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz. Yazılardaki sorumluluk yazarına aittir.

Detaylı