Hizmet Standartlarımız - Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi

Yorumlar

Transkript

Hizmet Standartlarımız - Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi
T.C
BUCAK KAYMAKAMLIĞI
ADEM TOLUNAY FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
M.E. B. Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/7 sayılı genelgesine uygun olarak hazırlanmıştır.
SIRA
HİZMET ADI
NO
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
T.C. Kimlik Numarası
1
Yatılı kalacaklarda mali durum beyanı
Kayıt Kabul
1 SAAT
Veli sorumluluk formu ve sözleşmesi
Denklik Belgesi
2
Kayıt Kabul
Öğrencinin Türkiye'de Öğrenim Görebileceğine Dair
(Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları)
Emniyet Genel Müdürlüğünden Alınacak Oturum
1 SAAT
Belgesi
3
Öğrenci nakil işlemleri (Giden)
4
Öğrenci Nakil İşlemleri (Gelen)
Veli dilekçesi
Veli dilekçesi, kontenjan belirleme kayıt kabul
komisyonu görüşü
30 DAKİKA
30 DAKİKA
Diploma veya tasdiknamesini
5
kaybedenlere mahsus öğrenim durum Dilekçe
30 DAKİKA
belgesi verilmesi (1 defaya mahsus)
6
Öğrenci Belgesi Verilmesi
Sözlü Talep
10 DAKİKA
7
Bursluluk İşlemleri
1- EK-1 Veli ekonomik durumunu gösterir belge
3 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e- posta
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e- posta
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adem Tolunay Fen Lisesi Müdürlüğü
Nermin ULUIŞIK
Okul Müdürü
Yeni Mahalle Fatih Cd. 63 Bucak Burdur
0 (248) 325 37 35
0 (248) 325 69 97
[email protected]
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Erdoğan DİNÇ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kaymakamlık Binası Bucak BURDUR
0 (248) 324 10 49
0 (248) 325 79 68
[email protected]
T.C
BUCAK KAYMAKAMLIĞI
ADEM TOLUNAY FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
M.E. B. Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/7 sayılı genelgesine uygun olarak hazırlanmıştır.
SIRA
HİZMET ADI
NO
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1) Sözlü Başvuru veya Vekâletname
8
Diploma
2) Diplomanın İadeli Taahhütlü Gönderilmesinin
İstenmesi Halinde (Dilekçe)
9
10
11
ÖSYM Adına Başvuru Hizmetlerinin
Alınması
Öğrenci devam devamsızlık ve not
bilgisi öğrenme
Ders Seçimi
Alınacak hizmete göre değişmektedir.
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
MEZUNİYET
TARİHİNDEN
İTİBAREN 20 GÜN
30 DAKİKA
Sözlü
5 DAKİKA
1- Ders Seçim Dilekçesi
1 İŞ GÜNÜ
1- Dilekçe
7 İŞ GÜNÜ
İlçe Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz
12
Başvurularının Alınması
İl Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz
13
Başvurularının Alınması
1- Dilekçe
7 İŞ GÜNÜ
14
Öğretmen Mebbis bilgileri değişikliği
Sözlü
5 DAKİKA
15
Öğrenci izin belgesi verilmesi
Velisinin telefon veya faks ile isteği
5 DAKİKA
16
Hizmet Cetveli
Personel
5 DAKİKA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e- posta
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e- posta
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adem Tolunay Fen Lisesi Müdürlüğü
Nermin ULUIŞIK
Okul Müdürü
Yeni Mahalle Fatih Cd. 63 Bucak Burdur
0 (248) 325 37 35
0 (248) 325 69 97
[email protected]
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Erdoğan DİNÇ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kaymakamlık Binası Bucak BURDUR
0 (248) 324 10 49
0 (248) 325 79 68
[email protected]
T.C
BUCAK KAYMAKAMLIĞI
ADEM TOLUNAY FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
M.E. B. Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/7 sayılı genelgesine uygun olarak hazırlanmıştır.