2012-lys-geo

Yorumlar

Transkript

2012-lys-geo
ABE üççgeninde; 550 + B = 950 Üçgende bir dış açının
ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri
toplamına eşittir.
B = 400
BDF üçgeninde;
400 +750 = x ,
Taban altıgen ; Çevre = 6.a,
x = 1150
24 = 6.a ,
Yan yüz dikdörtgen ; Çevre = 2(a+b) ,
a=4
18 = 2(4+b), b = 5
Açınımın çevresi = 20.a + 2.b = 20.4 + 2.5 = 90
Kare ve sekizgende köşegenlerin
yaptığı açılar 90o ve 45o dir. 270o lik
açı bunların tam katıdır.
Döndürüldüğünde köşe, köşeye gelir.
Altıgende açı 60o dir ve 270o yi tam bölmez. Bu yüzden döndürüldüğünde köşe, köşeye
gelmez.
Katlama nedeniyle;
|DE|=|D’E|, |DC|=|D’C| = 4
|AB|=|AB’|, |BF|=|FB’| = 4
ABC Dik üçgeninde Pisagordan;
|AC|2=32+42=52, |AC|=5
∆CDE≅ ∆CD’E ve ∆ ≅ ′ (KAK)
|AD’|+|D’C|=|AC|,
|AD’|+ 4 = 5 ,
|AD’| = 1
Benzer şekilde; |B’C| = 1
|AD’|+|D’B’|+|B’C|=|AC|
1 +|D’B’| + 1 = 5 ,
|D’B’| = 3
AH⊥BC çizdiğimizde;
GD, ABH üçgeninde orta taban
|BD|=|DH|=1, |GD|=|KH|=|AK|
FE, AHC üçgeninde orta taban
|EC|=|EH|=4,
ABC üçgeninde Öklit teo; |AH|2=|BH|.|HC|,
|GD|=|FE|=2,
|AH|2=2.8=16,
|AH|=4
|DE|=|DH|+|HE|=|GF|=1+4=5
Ç(DEFG)=2.5+2.2=14
()
4
1
=
=
() 16 4
DA çizildiğinde H ve G den geçer.
DA⊥BC ve |BE|=|EC|
BDE üçgeni 30o-60o-90o üçgenidir.
|DH|=3, |BE|=3√3, |AB|=6√3
|DH|=2|HE|, |HE|=1
|AH|=9, |AG|=2|GE|,
|GE|=3
|GH|=|HE|+|EG|=1+3=4
∆FAB≅ ∆
(AKA)
|FD|+|DA|=|FD|+4=7,
Temel orantı teo;
3
4
=
|FD|=3

2
3
y=2
3
FDC üçgeninde Pisagor; 32=x2+(2)2
x=
3√3
2
1
2
A(EAF)= . = ,
A(ABCD)=(2a)2=4a2=S+5S=6S
1
4a2 = 6. 2 . ,
3y = 4a,
Y=4k, a=3k, Pisagordan; |EF|=5k
8a + |EF| = 8.3k + 5k = 29k= 58,
k=2,
y = 8,
y + x = 2a,
8+x=12,
x = 4 cm.
CEB dik üçgeninde Pisagor;
52 = 32 + |BE|2 ,
|BE| = 4
Paralelkenarda karşılıklı köşelerin bir
doğrudan uzaklıkları toplamı eşit
olacağından;
|BE|+|DF|=|AK|+|CC|,
4 + 7 = |AK| + 0,
|AK| = 11 cm.
EDC nin ikizkenar olması, DF nin EC ye dik
olmasını gerektirir.
DFE dik üçgeninde; Pisagor teo.
|DE|2 = |EF|2 + |DF|2
|| 2|| 1 + √5
=
=
||
4
2
|EF| = 1 + √5
42 =(1 + √5)2 + x2
x 2 = 10 - 2√5
Boyalı bölgenin alanının EN KÜÇÜK
olması için, A(ABC) nin EN BÜYÜK
olması gerekir.
A(ABC) nin EN BÜYÜK olması için, A dan
çizilen yüksekliğin EN BÜYÜK olması
gerekir.
BAO ikizkenar dik üçgen, AO yükseklik
ve |AO|=2 cm. olmalıdır.
|AB|=|AC|= 2√2
|AB|+|AC| = 4√2 cm. olur.
|AB|=|AD|=6
Teğet uzunlukları
ABC üçgeninde Pisagordan;
102=66+|BC|2,
|BC|=8
ABC~ benzerliğinden;
||
||
||
= || ,
6

=
8
4
,
r=3
Çevre = . = . 3 cm.
I. D ve E açılarının ölçüleri toplamı 180o
olduğundan, DHEC Kirişler dörtgenidir.
D, H ve E noktalarından geçen çember C
noktasından geçer.
II. Üçgenin üç yüksekliği aynı noktadan
geçer. DİKLİK MERKEZİ
III. |CA|=|CB| ise ACB ikizkenar olup
|BE|=|AD| ve CH açı ortaydır.
|HD|=|HE| olur.
Eşkenar üçgenin içteğet ve çevrel
çember merkezleri aynı olup
O noktasıdır.
AOH üçgeni 30o-60o-90o olup
|OH|=2, |AO|=4 ve |AH|=2√3 tür.
Boyalı bölgenin alanı=Büyük daire-üçgen alanı
B.B.A = 2 −
 2 √3
4
2
= . 42 −
(4√3) √3
4
= 16 − 12√3 cm2
OCD eşkenar üçgen, mCOD=mOCD=60o
AOC ikizkenar üçgen,
mAOC=160o-60o=100o
mOAC=mOCA=40o
mBAO=90o Teğet yarıçapa diktir. mBAC=90o-40o=50o ,
ABC üçgeninde; x + 50o + 80o = 180o ,
x = 50o
mBCA=180o-(40o+60o)=80o
x Radyan cinsinden verildiğinde;
BD yayının uzunluğu = r.x =3x
1
̂ |. = 1.3x.3
BOD diliminin alanı = |
2
2
9
=2
Boyalı bölgenin alanı
=Dilim alanı-A(BAO)
1
A(BAO) = 2 () = 
− =
⇒
9
−
2
x=
2
9
AH⊥ çizildiğinde; |BH|=|HC|=x,
AHC dik üçgeninde: 32=22+x2 ,
CKE dik üçgeninde: (2√5)2=22+y2 ,
y=4 ,
|DE| = 2y = 2.4 = 8
x=√5
C OLAMAZ.
Katlandığında; C ile X üst üste
gelir.
VS = 2 ℎ = . 92 . 21
VB =
.ℎ
=
.ℎ
2
( 2 + . ′ + ′ )
3
3
(62 + 3.6 + 32 )=21..h
VS =6.VB
. 92 . 21 = 6.21. . ℎ
h=
27
2
cm.
4
Küre: V = 3 3
Silindir: VS = 2 . ℎ
1
Koni: VK = 3 2 . ℎ
VKÜRE = VS = VK
4 3
1
 = 2 . ℎ = 2 . ℎ
3
3
I.
hk = 3.h
DOĞRU
III. hk = 4.r
DOĞRU
Kenar uzunluğu a olan karenin köşegen
uzunluğu a√2 ,
Taban köşegeninden geçen tabana dik
kesit, yüksekliği h olan bir üçgen.
Üçgensel bölgenin alanı =
√2.ℎ
2
x+2y-4=0 doğrusu,
x eksenini, y=0 için x=4 de A(4,0)
y eksenini, x=0 için y=2 de B(0,2)
keser.
x-2y+4=0 doğrusu,
x eksenini, y=0 için x=-4 de C(-4,0) ; y eksenini, x=0 için y=2 de B(0,2) keser.
ABC üçgeninde; |AC|=√(4 + 4)2 + (0 − 0)2 = 8 br.
BO yükseklik olup 2 br.
1
1
A(ABC) = 2 ||. || = 2 . 8.2 = 8 br2
t=2 için;
1+3.2=7,
2+4.2=10 ,
A(7,10)
t=4 için;
1+3.4=13 , 2 + 4.4=18,
B(13,18)
|| = √(13 − 7)2 + (18 − 10)2 = 10
(x,y) noktasının x=a doğrusuna göre
simetriği (2a-x,y) olduğundan;
3x + 2y = 6 doğrusunun x = 3 doğrusuna
göre simetriği;
3(2.3-x) + 2y = 6 dır.
3x – 2y = 12
ax – y – 2 = 0,
m1 = a
x + 2y + 6 = 0,
m2 = − 2
3x – 2y + 10 = 0,
m3 =
1
3
2
Dik üçgen olması için iki doğrunun dik
olması gerekir. Dik doğruların eğimleri
çarpımı -1 dir.
1
2
a.( − ) = −1,
3
a.2 = −1,
2+
2
a=2
2
a = −3
4
(− 3) = 3
⃗⃗⃗⃗⃗ = (2 − 0, 7 − 2, 5 − 3) = (2,5,2)

P(0,2,3) Noktasından geçen doğrunun
denklemi:
−0
2
=
−2
5
=
−3
2
dir.
Doğru, düzlemi A(b,-3,c) noktasında
kestiğine göre; y = -3 tür.
A noktası hem doğruyu, hem de düzlemi sağlar.
bulunur.
–b-3+2c+a=0 dan
2-3+2+a=0,
a = -1 olur.

2
=
−3−2
5
=
−3
2
a+b+c=-1-2+1=-2
,
b = -2,
bulunur.
c=1
⃗⃗⃗⃗⃗ = (−2 − 0, 3 − 6) = (−2, −3)

⃗⃗⃗⃗⃗ | = √(4 − 0)2 + (0 − 6)2 = 2√13
|
Aranan vektör;
(−2, −3)
√(−2)2 + (−3)2
. 2√13 = (−4, −6)
|
⃗ | = √(−3)2 + (4)2 = 5
|
⃗⃗ | = √(−4)2 + (2)2 = 2√5
〈
⃗ ,
⃗⃗ 〉 = |
⃗ |. |
⃗⃗ |. = 5.2√5. 
= 10√5. 
〈
⃗ ,
⃗⃗ 〉 = −3. (−4) + 4.2 = 20
10√5. = 20
⇒
 =
2
√5

⃗  arasındaki açı 90o- dır.
cos(90o-)
sin2 
= 
+cos2 = 1 ,
cos(90o-)
sin2 
= =
+
4
5
=1
1
√5
〈
⃗ , 〉 = |
⃗ |. | |. cos(90 − ) = 5.3.
1
√5
= 3√5
Parabolleri kesiştirelim;
x2+x-2 = -x2-x+10
2x2 +2x -12 = 0
x2 + x – 6 = 0
(x -2)(x + 3) = 0
x-2= 0
x1=2
x+3=0
x2=-3
y1=22+2-2=4
A(2,4)
y2=(-3)2+(-3)-2=4
B(-3,4)
[AB] çaplı çemberin merkezi;
2−3
(
,
2
4+4
1
) = (− , 4)
2
2
1
5
Yarıçapı; 2 √(2 + 3)2 + (4 − 4)2 = 2
Çemberin denklemi:
1
5 2
)
2
1
25
2
4
(x +2)2 + (y - 4)2 = (
(x + )2 + (y - 4)2 =
olur.

Benzer belgeler

f-geo-çember - ahmet elmas

f-geo-çember - ahmet elmas ABE üççgeninde; 550 + B = 950 Üçgende bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri

Detaylı