Sifonik Drenaj Katalog (TR)

Yorumlar

Transkript

Sifonik Drenaj Katalog (TR)
Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?
Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak
suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye edilmesidir. Bu tahliye işlemi
yapılırken herhangi bir pompa kullanılmamakta, hattın kendiliğinden vakum yapabilmesi için doğru
dizayn edilmesi yeterlidir. Akışkanlar denkliği her ne kadar üniversitelerin mühendislik fakültelerinde
ders olarak okutulsada günümüzde Sifonik Drenaj çözümlerinin daha hızlı ve verimli çözümü için çeşitli
yazılımlar kullanılmaktadır. Böylelikle karmaşık hidrolik hesaplar kusursuz bir şekilde çözülmektedir.
Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi günümüzde konvansiyonel sistemlere göre yüksek drenaj
kapasiteleri,güvenirliliği ve mimariye getirdiği esnek çözüm teknikleri nedeniyle tercih edilmektedir.
Avrupa ve Amerika'da yaklaşık 40 yıldır uygulanmaktadır. Sifonik Drenaj çelik boru ile
uygulanabileceği gibi, Dünya'da yaygın uygulama şekli HDPE 100 ve HDPE 80 boru ile yapılanıdır.
Günümüzde özellikle
mimari detayların çözülebilmesindeki kolaylığı, ekolojik dengesizliklerden konvansiyonel sistemin
yetersiz kalması, bakım gerektirmemesi gibi bir çok sebepten dolayı sifonik yağmur suyu drenaj sistemi
tanınmaya ve kullanılmaya başlamıştır.
Havalimanları, stadyumlar, alışveriş merkezleri fabrikalar gibi çatı alanı büyük yapılarda
kullanımı artarak yaygınlaşmaktadır.
Konvansiyonel Sistem Gösterimi
Sifonik Yağmur Suyu Drenaj Sistemi Gösterimi
Sifonik Drenaj Neye Göre Dizayn Edilir?
Sifonik Drenaj meteorolojiden alınan Standart Zamanlarda Görülen En Büyük Yağış Değeri raporlarına
göre son 100 yılda, 5 dakika için görülen en büyük yağış değeri baz alınarak hesap edilir. Sifonik
Drenaj dizaynının en önemli ve başlangıç noktası süzgeçlerdir.Süzgecin suyu filtre etmek ve suyun
dönüşünü engellemek gibi iki temel görevi vardır. Süzgecin dışında bulunan uzun yaprak tutucular
sayesinde su filtre edilir sistem tıkanmaz. Girdap kırıcı yapısı sayesinde suyun sisteme dönerek
girmesini engelleyerek sistemin hava almamasını ve aktif çalışmasını sağlar.Sifonik Drenaj uygulaması
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) boru ile yapılır ve boru birleşim noktalarında alın kaynak ve
elektro füzyon yöntemi kullanılır. Böylelikle kusursuz bir sızdırmazlık sağlanmış olur. Contalı birleşim
kullanılmadığı için sistem içine hava girişi önlenir ve zamanla conta bozulmalarından kaynaklanacak
sızdırmazlık sorunları çözülmüş olur.
Sifonik Drenaj Çalışma Prensipleri
Sifonik yağmur drenaj sisteminde vakum etkisi sistemin tamamen dolu çalışması ile
sağlanır.Konvansiyonel sistemle karşılaştırıldığında eğime gerek olmaması ve daha düşük çapta
boruların kullanılması en önemli fark olarak göze çarpmaktadır. Yatay hatta verilen % 0 eğim ve
hesaplamalar sonucunda bulunan düşük çaplar ile sistemin önce tam olarak su ile dolması
sağlanır.Yatay hat yağan yağmur suyu ile birlikte dolmaya başlar, su yatay hattan dikey hatta inişe
başladığında beraberinde vakum etkisi yaratır. Bu vakum sayesinde suyun hızı ve debisi artar.
Boruların tamamen doldurulması ile boru çapları konvansiyonel sisteme göre yarı yarıya azalır. Yatay
hatta çok uzun mesafelere eğim olmadan borulama yapılabilir. Đniş sayıları konvansiyonele göre çok
daha azdır. Yüksek debi sayesinde sistemin kendi kendine temizleme özelliği vardır.Yatay hat
uzunluğunun iniş hattına oranı 10 kata kadar olduğu durumlarda maliyet minimize edilir. Bu oran
maksimum 20 olabilir.
SĐFONĐK SÜZGEÇLER
Sifonik süzgeçlerin temel görevi suyun ekseni etrafında
dönmesini engelleyerek sisteme hava almasını
engellemektir.
Dizayn etmiş olduğumuz süzgeç ,suyun dönmesini
engellediği gibi aynı zamanda sisteme pislik girmesini
engelleyerek sistemin sağlıklı olarak çalışmasını
sağlamaktadır.
Sifonik Süzgeçlerin ana yapısı ve işlevi değişmeden,
uygun çatı tiplerine ve izolasyon detay çözümlerine göre
imalatı yapılmaktadır.
Sifonik Drenajın Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
Projelendirme konusundaki esneklik sayesinde mimari kolaylık.
Đniş hatlarının azlığı.
Minimum altyapı maliyeti.
PE malzemeden imal edildiği için patlama ve kırılma gibi herhangi bir olayın olmaması.
Kendini temizleme özelliğinden dolayı bakım maliyetinin minimum olması.
PE malzeme, PVC malzeme gibi kurşun içermediğinden ve geri dönüşümü çok kolay bir proses
olduğu için doğamıza zarar vermez.
Montaj tekniğinin güvenilirliğinden dolayı sızıntı probleminin olmaması.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tam dolu akış prensibi ile çalıştığı için gürültü problemi yaşanmaz.
Fabrikalar gibi endüstriyel ve çatı alanı büyük yapılarda kullanımı artarak yaygınlaşmaktadır.
Su toplama kapasitesinin maksimum olmasından dolayı sistem su depolarına verimli bir şekilde
entegre edilebilir ve geri kazanılan su bahçe sulaması, çevre temizliği gibi işlerde kullanılabilinir.
Bilgisayar destekli tasarım. ( CAD)
Yağmur suyu alt yapı maliyetinin ve işçiliğinin azalması.
Yüksek debiden kaynaklanan kendi kendine temizleme özelliği ile tesisatın tıkanma riskin
olmaması
Yüksek debi kapasitesi ile suyun çok daha hızlı tahliye etmesi
Đniş hatlarının azlığı.
Yatay hatta eğime gerek duyulmaması ile daha rahat mimari çözümler.
Yağmur suyu alt yapı maliyetinin ve işçiliğinin azalması.
Projelendirmenin Doğru yapılabilmesi için;
1.
2.
3.
4.
Mimari Kesitler.
Çatı Planı
Altyapı projesi
mekanik tesisat projesi gerekmektedir.
BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ DĐZAYN VE HESAPLAMA YÖNTEMĐ
Projelendirme alanında uzman mühendis ekip tarafından, özel tasarlanmış bilgisayar programı ile
yapılır. Yapıya uygun dizayn ve hidrolik hesaplamalar yapılarak müşteriye sunulur.
ASKILAMA YÖNTEMĐ
Sifonik Drenaj ile borular içinden geçen suyun debisi konvansiyonel
sisteme göre çok daha fazla olacağından suyun güvenli taşınması için
özel askılama sistemi gerekmektedir. % 0 eğimle boruların yatay
hatta güvenli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdaki gibidir. Özel ray
profillerin tavana monte edilmesi ve bu ray profiller üzerine geçirilen
özel boru kelepçeleri ile sağlanan bu askılama metodu, bu sistemler
için son derece güvenilir bir çözüm sunar
• TERAS ÇATI DETAYI
• KENET ÇATI DETAYI
Sifonik Drenaj Uygulamaları
Astana Media Center 2011
Hz. Sultan Camii 2011
Buz Pisti Astana 2010
Metro Market Almaty 2010
Metro Market Shymkent 2011
Metro Market Karaganda 2010
Referanslarımız
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Astana Kongre Merkezi
13.500 m² .
Baluan Sholak Spor Center. 7.500 m² .
Buz Pisti Stadyumu
33.000 m² .
Metro Market Shymkent 6.750 m² .
Metro Market Karaganda 7.250 m² .
Metro Market Almaata
10.800 m² .
Astana Media Center
21.000 m² .
Hz. Sultan Camii
7.850 m² .
Astana - Kazakistan
Almaata - Kazakistan
Astana - Kazakistan
Chimkent- Kazakistan
Karaganda - Kazakistan
Almaata - Kazakistan
Astana - Kazakistan
Astana - Kazakistan

Benzer belgeler