Fatma Doğan basın bülteni

Yorumlar

Transkript

Fatma Doğan basın bülteni
POLISTAR
sunmaktan mutluluk duyar
Fatma Doğan
İç İçe
Sergi Cuma günü, 16 Mart, saat 19.00’de sanatçının katılımı ile açılıcacaktır.
Klasik bir seyahatname formatında suluboya kullanılırdı oysa, günümüzde Fatma Doğan bunu
ilüsyonlarını kağıdın üzerine aktardığı anda gerçeğe dönmesi için kullanıyor. Her zaman yoğun
konsantrasyon halinde ve kendini eserine entegre ederek resmediyor. Suluboyayı araç olarak tüm
yönleriyle en uygun şekilde kullanıyor; pigmentler birbiri içine veya üst üste akıyor, resmin oluşum
sürecinin hızı lekelenmelere, dökülmelere ve organik bükülmelere yol açıyor. Her fırça darbesini
güvenli bir şekilde ayarlıyor ve uygulanmadan önce sonuçların görünümüne ihtiyaç duyuyor.
Suluboyalarının merkezinde Fatma Doğan, insanların, kaselerin ve doğanın hayalı yaratıklarını
gösteriyor: yüzler, vücutlar, avizeler, karalamalar, geometrik şekiller, bulut benzeri lekeler ve
kabuk benzeri kaseler... birbiriyle ilişkili hafıza parçaları gibi ortaya çıkan farklı maddeler,
düzgünce iç içe giriyor – sembol ve soyutlama arasındaki sürekli olan değişimler. Resimlendirilmiş
anların değişimi, şiirsel, nükteli, belkide ironik ruha sahip ve geçici bir hava oluşturuyor. Sanatçı,
çoğunlukla sergi alanındaki yerleştirmeli sunumlarına, gerçeklik ve illüzyon arasındaki salınımı
genişletmek için bulduğu öğeleri ekliyor.
Serginin ismi, renklerin ve şekillerin veya belirsiz yaratıkların biri diğeri ile birleştirilmiş gibi
birbiri içine geçmesine referans olarak anlaşılabilir. Dolayisiyla, bu işlem diğerinin içinde kendi
çözunmesini, sürekli başkalaşım halindeki eşzamanlı fantezileri ifade eder. Yine de, bu algısal
tecrübe sonsuz değişim farkındalığı yaratır.
Oysa Doğan’ın suluboyaları atmosferik görüntülemelerdir, onun resimleri ve gösterdiğimiz bakır
levha gibi farklı materyallerden oluşan kolajları analitik işlemlerle yaratılır. Kullanılmış günlük
maddeler, belli biçimsel özellikleri ile kompozisyon araçıdır. Böylece, çoğunlukla artistik işlemler
için yaygın olan biçimsel sorular: maksimum mekansal derinlik nasıl sağlanır? Madde tarafından
hangi biçimler ve şekiller belirlenir? Bu bağlamda estetik meydana gelir mi? Yinelenen serbest
biçimler ve şekiller farklı çeşitleri farklı araçlar içinde bulunabilir. Onun şu anki seramiklerinde,
suluboyalarındaki figürlerini arkaik biçimlerde geliştirmiştir.
Hepsini bir düşünceyle özetlemek gerekirse; herşey iç içe geçer. Aynı zamanda, her resim, ister
çizilsin ister kolajlansın, diğerine açılan bir geçiştir. Her tema bir diğerinin varyasyonudur.
Fatma Doğan 1983 yılında Elbistan, Türkiye’de dogdu, Markus Lüpertz ve Tal R ile Düsseldorf
Sanat Akademisinde okudu. Düsseldorf’ta yaşıyor ve çalışıyor.
Sergi 16.03. – 19.05.2012’e kadar sürecek. 17.03.2012’a kadar, sanatçı İstanbul’da olacaktır ve basın
konferansı ve tartışmaları için uygun olacaktır. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin: [email protected]
Kristina Kramer: +90-537-5444 113, Patricia S. Schnurr: +49-163-252 1102. Daha fazla bilgi için lütfen
ziyaret edin: www.polistar.org
Hoca Ali Sok No. 6/4
[email protected]
Beyoğlu, Istanbul, Turkey
www.polistar.org