EKMELİ KEMAL

Yorumlar

Transkript

EKMELİ KEMAL
EKMELİ KEMAL
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 26 Ekim 2013 Sohbeti,
Meded ey Şah-ı Merdan meded. İmdat gökyüzündendir. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ey yaran Şah-ı Merdan.
Allahu Zulcelal gökyüzünden imdat gönderiyor. Buyurunuz ey yaran Şah-ı Merdan. Gökyüzünden inen
maide var. Sofra vardır, o sofraya koşunuz. Ey yaran Şah-ı Merdan. Koşunuz manevi olan, manevi olan
sofraya koşunuz. Diyelim ey yaran Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Açılsın gönüllerimiz, ferahlasın içerimiz.
Dünya ile ferah olmaz. Ahiret ile ferah olur.
Buyur ey Şah-ı Merdan yaranınız size hayran, ğayran. Ey Rabbimiz ol Habibi Ekremin hürmetine bize
imdad, gökyüzünün imdadını isteriz. Gökyüzünün sofrasından yiyelim isteriz. Dünyanın sofrası beş para
etmez. Gökyüzünün sofrası budur, budur matlub olan. Koca İsa Peygamber havarileri dediler ki bize
gökyüzünden sofra indirmez misin? Gökyüzünden, gökyüzünden sofra. Gökyüzünün sofrası gökyüzüne
aittir. Yeryüzünden senin isteyeceğin gökyüzünün ilahi sofrasıdır.
MashaAllah. İlahi sofradan arayanlara, İlahi sofradan isteyenlere; azametli gökyüzünün sofrasından
arayanlara ne mutlu. Dünyaya gelip gökyüzünün sofrasını arama. Yeryüzüne inip de gökyüzünün
sofrasını arama. Senin arayacağın, gökyüzünün sofrasıdır. Havariler İsa Nebi'nin ala nabina alaihi s-salatu
wa s-salam. Havarileri daha kesilemediler. Çocuk ana sütünden kesilemediği gibi istediler ki gökyüzünden
de sofra insin. Gökyüzünün sofrası, gökyüzüne bağlı olanlaradır. Sofra istersin gökyüzünden, de
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Sana insin.
Besmelesiz sofranın kıymeti yoktur. Onun için İsa Peygamberin havarilerinin taleplerinin kıymeti yoktur.
Koca İsa gönderildi efendim yeryüzünden efendim sofra aramak için değil. Ey Rabbimiz Ey Şah-ı Merdan
yaranınız size hayran. Yeryüzüne inip gökyüzünün, sofrasını arayanların kıymeti yoktur. İsa Peygambere
müracat ettiği sırada havarileri dediler ki bize sofra insin gökyüzünden. Yeryüzü, gökyüzünün sofrası için
değildir, yanlıştır. Sorduğunuz sual yanlıştır. Yeryüzündeki yaran böyle sual sormaz. İster ki gökyüzünün
mükemmel, mükellef, muazzez, müşerref sofrasında isterler onlar. Yeryüzününkini istemezler.
Buyur ey Şah-ı Merdan. İsteyeceğini bil! Ya Rabbi bizim zayıf hallerimize icabet buyuran Mevlamız'sın.
Gökyüzünün kapısı vardır. Gökyüzünün sofrasını arayanlar, kapıyı bulmasa bilmese ne kıymeti vardır? Ya.
Sana ey havariler gökyüzünün iman libası, elbisesi giydirildi. Yeryüzünde sofra aramak için değil. Allahu
Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wa Lillahi l-hamd. İman elbisesi sana giydirildi. Bu elbise ile sen
yeryüzünde iş göremezsin. Sendeki iman gücü, sendeki gökyüzüne ait olan şerefli iman libası bu suali
kabul etmez. Subhansın, Sultansın Rabbimiz.
www.saltanat.org
Page 1
Buyurun söyleyelim ey yaran Şah-ı Merdan, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Açılalım diyelim Bismillahi rRahmani r-Rahim. Ey inanan, iman edenler. Açılalım, genişleyelim. Yaran bu işte kalsın hayran.
MashaAllahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allah verirse veririm. Sen gökyüzünün sahibinden bize
sofra gönder diyemezsin. Hamsın, ham dediği vakitte olgunlaşmamış.
Buyur ey Şah-ı Merdan. Yaranınız size hayran. Olalım her birerlerimiz bir Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan
olacaksın. Bunu iste, Şah-ı Merdan olmadan o daireye o saraya giremezsin, isteyemezsin. Açılalım. Kendi
haddimize göre açılsın. Ey Rabbimiz Subhansın Sultansın. İsteriz Sen'in huzurunda Sen'in bize vereceğini
isteriz. Bize ver diyemeyiz. Bize bunu ver, bize şunu ver. Bu. O kainatın sahibi olan Allah'ın huzurunda
söylenecek, aranacak şey değildir. İnsansın.
Ey yaran Şah-ı Merdan. İsteyeceğini bileceksin. Bileceksin ne güzellikler, ne şerefler, ne rifatler senin için
hazırdır ey Ademoğlu. MashaAllahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Açılalım isteyeceğimizi bilelim.
Kimle muhatap oluyoruz bilelim. Dünyaya zerzevat belediye çarşısı gibi çarşıda öteberi toplayıp da
nefsini körlemek için gelmedi. Dünyaya bizi gönderen, şeref libası bize giydiren Allah çarşıya gidin de
çarşıdan öteberi alıp yiyin diye demedi. Allahu Akbar.
Buyur ey yaran Şahı Merdan. Buyur dinle, anla. Dünyaya sen belediye pazarına gidip alışveriş için
gönderilmedin. Haberin olsun. Haberin olsun. Buyur ey Şahı Merdan. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu
Allah ma li siwahu, Allah. Bize şeref giydiren Rabbimiz, bizi affeylesin. Saraya gidip de belediye
pazarındaki alışveriş gibi iş yapmak isteyenin kıymeti yoktur. Allah'ın huzurunda alışveriş olmaz. Bu
belediye çarşısı değildir. Şerefini bil. İstediğini de bil. Heybetini bil. Sana verilmiş olan şerefi bil.
Buyur ey Şahı Merdan, yaranınız size hayran. İsteyelim. İsteyelim. Ekmelu l-kemal isteyelim
Rabbimiz'den. Bize sorulmadan bize de Rabbu l-Izzat yaran Şahı Merdan Hazretleri isteyeceğimizi takdim
etmiştir. Belediye pazarına alışverişe göndermedi Cenabı Allah. Bilmem nereye koşuyor şimdi belediye
pazarına. Ey yaran Şahı Merdan. Belediye pazarını kolaçan etmek için seni yaratmadılar. Senin şerefin
bunun üstünde çok çok çok fazladır. Sen ki sana Salamun Qawlaan Min Rabbin Rahim hitabı İlahisi ile
şereflendirilmiş olan ey yaran Şahı Merdan, açılın.
Açılın ey Şahı Merdan. Yaranınız size hayran. Derdin kalmaz. Kederin kalmaz. Sana seni şereflendiren
Rabbu l-Izzat bu dünyayı ezcahane yapmamış, belediye pazarı da yapmamış. İsteyeceğini bil. Hangi
kapıda durduğunu bil. Ne libas giydiğini de bil. Ne iş için geldiğini de bil. Buyur ey Şahı Merdan, yaranınız
size hayran. Bilelim, öğrenelim, açılalım. "Walaqad karramna"(17:70) hitabını anlayalım. Adem evladını
mükerrem kıldık. Şerefli kıldık ki bu şerefin üstünde şeref kimse veremez insanoğluna.
www.saltanat.org
Page 2
Ey yaran Şahı Merdan anlayalım, bilelim. Yanlış yaptı İsa alaihi s-salam'ın havarileri, dediler bize sofra
gönder. Sofrayı git aşçıda ye. Allah'ın huzurundan sen balık veyahut onun gibi bir şeyler yemek için
yaratılmadın. Bunu mu isteyecekti havari alaihim us-salam? Öğretiyor İsa Nebi. Ashabı havarilere talim
ediyor. Gökyüzünün yolunu size açtım. O yolun nereye gideceğini bileceksiniz. Söyleyin Bismillahi rRahmani r-Rahim.
Ey Rabbimiz bizi affeyle. Ey yaran Şahı Merdan. Şahı Merdan, size hayran. İsteyeceğini bilesin. Açılasın.
Şereflenesin. Masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. O'nun istediği olmuş, istemediği olmaz.
İsteyeceğinizi bileceksiniz. İsa Nebi size belediye pazarından dünyaya ait olan, kıymeti olmayan şey
vermek için gelmedi. Bize diyor İsa Nebi, yok mu diyor gökyüzünden maide. E zaten önünde var. Önünde
var. Size verilecek olan isteyeceğiniz gökyüzünden olsun. Yeryüzündekine ne bakarsınız siz? Siz nasıl iman
ettiniz gökyüzünden Peygamber indiğine? İsa Nebi'ye nasıl inandınız? Açılın. Ey iman edenler açılın.
Gökyüzünün Sultanı'nın sarayında belediye pazarındaki eşya sorma. Şerefin vardır. Açılalım ya Rabbi.
Ey Şahı Merdan kuvvetimiz artsın. Ara. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Onun için bize gökyüzünün yollarını
gösterecek edeb sahibi olan Şahı Merdan'a bakınız, edeb. Arama, aşçı dükkanı değildir gökyüzünden
insin. Allahu akbar. Buyur ey Şahı Merdan. Huu ne güzel, ne güzel. Edeb, ne güzel insana yakışan cevher
edeptir, edeb. Edeb arayınız, her şeyi bulasınız. Verilsin size. Söyleyiniz öyleyse Bismillahi r-Rahmani rRahim. Bütün kapılar açılsın size, ferahlayasınız. Şereflenesiniz. Rif'atınız, yüceliğiniz bilinsin. İlk bileceğin;
yüceliğini bilmektir. Sen kimsin, yüceliğin nedir bunu öğrenesin.
Buyur ey yaran Şahı Merdan. Kapısı ne, kapısı o sarayın? O sarayın kapısı neyle açılır? Bismillahi rRahmani r-Rahim ile açılır. Bunu bilmeyen kıymeti olmayan süflidir, süflidir. Kabul olunmaz, güzelleşmez.
Cenabu Rabbu l-Izzat'in önünde makbul olan edeb giydirilmeden o huzurdan bir şey istenmez. İste ve de
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Her şeyin kapıları açılsın sana. Uğraşma bu dünya için. De Salamun
Qawlaan Min Rabbin Rahim de. Erkek ol.
Ey yaran Şahı Merdan. Bizi güzel yarattı Cenabı Allah. Cenabı Hak insanı yarattı, güzel kıldı. Güzel ol.
Güzelliğini gözet. Ey Şahı Merdan, yaranınız size hayran. Kuvvet ve edeb verilsin. Ey Rabbimiz bizi affeyle.
Sevdiğin ve en yüce şerefi giydirdiğin Habibi'nin yolunda bizi sabit kıl. Ayağımız kaymasın. Ey yaran Şahı
Merdan'ın ahbabları bilesiniz. Ya Rabbi açılsın gönüllerimiz. İnsanoğluna öyle bir yücelik verildi ki kimse
veremez. Öyle bir güzellik verildi ki kimsede bulunmaz. O güzelliği ara.
Ey yaran Şahı Merdan. Güzelliği ara. Edebi ara. Kötü dünya için kavga etme. Kötü dünya için kavga eden
zibildir, kıymeti yoktur. Zibilin peşine düşme. De Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Her şey sana hazırdır. Hiç
dünyanın kıymeti yok ki sen dünyaya koşturursun. Dünyanın arkasında koşturanların kıymeti yoktur.
Şeref libası giydirdi Cenabı Allah. Kuvvetlenelim. Güzel olalım. Rabbimiz'in huzuruna koşturalım.
www.saltanat.org
Page 3
Ey Rabbimiz bizi affeyle, ey Rabbimiz. Bütün Peygamberler o kapıya koştular. O kapıyı açacak anahtar
nedir? Bismillahi r-Rahmani r-Rahim'dir. Ya Rabbi Sen bilirsin. Ey yaran Şahı Merdan kuvvet isteriz. Edeb
isteriz öğrenelim, Senin huzuruna girmek için ey Rabbimiz. Ey yaran Şahı Merdan. Kapılar açılsın. Ne ile?
Salamun Qawlaan Min Rabbin Rahim ile.
Ey yaran buna alış. Ne istersen; de Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Her kapılar açılsın gökyüzünden
yeryüzüne, yeryüzünden gökyüzüne kapılar açılsın. Dünyanın kıymeti yoktur. Dünya zibildir. Ey Rabbimiz
bizi affeyle. Sevdiğin Habibi'nin, sevdiklerine öğrettiği edebleri öğrenmek için ey Rabbimiz bize ilim ve
edeb öğreten Şahı Merdanlar gelsin. Yollarımız açık ve serbest olsun. Yıkılmayalım bu yolda. O yol ki
Salamun Qawlaan Min Rabbin Rahim. Salamun Qawlaan Min Rabbin Rahim.
Cenabı Hak'tan selam geliyor. Açıl diyor ey yaran Şahı Merdan. O hitabı unutma ki, o hitap sanadır.
Salamun Qawlaan Min Rabbin Rahim'dir. Fatiha. Allah ferah versin, anlayış da versin bize. Ferahlayalım,
genişleyelim. Ne büyük ferah, ne büyük güzellik bize takdim olunuyor. Onun için ey yaran Şahı Merdan.
Şahı Merdan insana öğretiyor. Öğrenelim. Öğrenelim. Kanatsız kuş gibi uçalım. Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=9628&name=2013-10-26_tr_EkmeliKemal.mp4
www.saltanat.org
Page 4

Benzer belgeler

HZ ADEM VE AZAZİL

HZ ADEM VE AZAZİL bulalım. Ferah bulalım. Dünyanın hemmu gammı bizden uzak olsun. Açılalım. Rabbimiz bizi Yarattı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Söyleyelim bunu. Şerefin ünvanı nedir? Ünvanı. Bismillahi r-Rahmani ...

Detaylı

TEMİZ VE PAK

TEMİZ VE PAK olalım. Ey yaran Şahı Merdan. Temizliği sever Cenabı Mevla. Biz de temiz olalım. Pak olalım. İstediğimiz bu. Tertemiz olmak. Ey yaran Şahı Merdan. Buyurunuz, buyurunuz temiz ve pak olan hayata buyu...

Detaylı

MEDED YA RASULALLAH

MEDED YA RASULALLAH qawlan min Rabbin Rahim. Ne azametli hitaptır, ne büyük şereftir insana. Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Ya Rabbi bizi, Allahu Allah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Rabbi ma li siwahu illa Hu. ...

Detaylı

ÇİRKİN KİMDİR?

ÇİRKİN KİMDİR? Ey yar-ı Merdan. Ey yar-ı Merdan. Ey Rabbul İzzet'in kulları. Zayıf da olsak Mevla'yı severiz. Mevlamız'ın rızalığını, hoşnutluğunu severiz. Ey yaran Şah-ı Merdan. MashaAllahu kana. Kuvvet ver biz...

Detaylı

ÖYLEYSE ALLAH`A KOŞUN (51:50)

ÖYLEYSE ALLAH`A KOŞUN (51:50) hayır olsun. Akıbetimiz hayır olsun. Dünyamız mamur, ahiretimiz de mamur olsun. Günümüz nurlu, ömrümüz de nurlu olsun. Ey Şahı Merdan yaranınız size müntazirdirler. Sözleriniz cevherdir. Taş olan c...

Detaylı

mizansız

mizansız söylemiyorum. Bu haşa! Şahı Merdan'ın yaranı hasta olmaz, miskin olmaz, zayıf olmaz, şerefsiz olmaz, sevgisiz olmaz. Yaran Şahı Merdan'ın ahbabları hepsi sevgi yüklüdür. Kendimize göre, karıncacığı...

Detaylı

SULTANsA YAKIN

SULTANsA YAKIN oğlumuz, torunumuz. Gökyüzünden indirilenlere bak. Diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Üzerimize gökyüzünün nuru gelsin. Bunu iste. Ya. Zibilin içerisinde karıştırıyoruz. Zibil. Ad dunya jifatun....

Detaylı

ali baba ile kırk haramiler

ali baba ile kırk haramiler Ey yaran Şahı Merdan. Rabbul İzzetin razı olduğu arslan. Allah senden razı olmuş. Wa radu anh. Onlar da Rablerinden razı olmuş, ne büyük şeref. Alış, öğren, öğren. Şeref yolunu öğren, şeref yolunu ...

Detaylı