3.2.SANAYİ SEKTÖRÜ 3.2.1. MADENCİLİK Alanya yer altı

Yorumlar

Transkript

3.2.SANAYİ SEKTÖRÜ 3.2.1. MADENCİLİK Alanya yer altı
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
3.2.SANAYİ SEKTÖRÜ
3.2.1. MADENCİLİK
Alanya yer altı zenginlikleri açısından önem taşıyan bir bölgemizdir. Maden Tetkik Arama
Enstitüsü tarafından bölgede yapılan araştırmalarda bölgede Alüminyum(Boksit), Barit, Fosfat,
Kuvarsit ve Zımpara yatakları tespit edilmiştir. Özellikle Alanya Karamanlar, Orhan Köyü, Çatak
Yaylası ve Maşat Mahallesi yatakları 1,2 Milyon Tonluk alüminyum rezervine sahiptir. Barit
madeni ise Alanya-Gazipaşa arasında yoğun olarak bulunmaktadır. Alanya’da Gümüşgöze,
Kızılcaşehir, Havuçaçan ve Demirtaş yatakları, Gazipaşa’da ise Karalar, Örencik ve Küçükdere
yatakları 10,5 Milyon Ton muhtemel rezerve sahiptir. Gündoğmuş’ta Grafit, Gazipaşa Karalar
yatağında 12 gr/ton tenorunda 100.000 tonluk bir gümüş rezervi bulunmaktadır. Alanya’da Aydap
ve Demirtaş , Gazipaşa’da Muz Vadi, Berem Mah., Karalar, Kıcık, Endişe, Güney Seyfe, Bey obası
ve Burhanlı yataklarında kurşun ve çinko, Alanya’da Kızılgüney ve Demirtaş, Gazipaşa
Mevlütlü’de manganez yatakları belirlenmiştir. Bu maden yataklarının bir kısmı geçmişte işletilmiş
olup, bir kısmı ise halen işletilmektedir. Bölge madenciliğinin gelişmesindeki en büyük engel
taşıma problemidir. Deniz taşıması limanda yükleme ve boşaltma imkânı olmadığı için
yapılamamakta veya büyük zorluklar içinde gerçekleşmektedir.
Arama ve İşletme Ruhsatlı Maden Sayısı
Ruhsat
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Alüminyum
Barit
Çinko
Demir
Diyabaz
Dolomit
Kurşun
Kuvarsit
Maden
Maden Kömürü
Mermer
2
6
1
1
1
4
1
1
23
1
37
2
6
1
1
1
4
1
1
23
1
37
2
6
1
1
1
4
1
1
23
1
37
2
6
1
1
1
4
1
1
23
1
37
2
6
1
1
1
4
1
1
23
1
37
2
6
1
1
1
4
1
1
23
1
37
Toplam
78
78
78
78
78
Kaynak : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Yazışmaları
78
Alanya’da 2011 yıl sonuna kadar arama ve işletme ruhsatlı 78 adet maden, 41 Adet mermer,
75 adet 2. grup ve 4 adet 4. grup olarak ruhsat verilen toplam maden sayısı 198’dir. Bu ruhsatlardan
120 adedi değişik nedenlerle iptal edilmiş, bir kısmı ise işletmeci tarafından terk edilmiştir. Hali
hazırda toplam 28 maden de işletme ruhsatı bulunurken, diğerlerinde ise arama ruhsatı söz
konusudur. Etibank’a ait 2 işletme belgeli Alüminyum Madeni ve 2 ön işletme belgeli maden
bulunmaktadır ve bu madenler özelleştirme kapsamına alınmıştır. Diğer madenlerde özel teşebbüs
tarafından arama yapılmakta veya işletilmektedir. Bölgede özel sektöre ait işletmelerden zaman
zaman deniz yoluyla Barit ihracatı yapılmaktadır. Bölgede çıkarılan madenleri işlemek için üretim
tesisi olmaması madenciliğin gelişmesini engellemektedir. Seydişehir Alüminyum Tesisleri ile
İskenderun Demir Çelik Fabrikaları’nın uzak olması ve yüksek nakliye masrafları gelişmenin
önündeki en büyük engellerdir. Son zamanlarda madenlerin, demir çelik ve alüminyum tesislerinin
özelleştirme kapsamına alınması, madencilik alanı için belirsiz ve çalkantılı geçecek bir sürecin
başlangıcıdır. Hem imalat sektörü hem de madencilik alt-sektörü bu sarsıntılı dönemden darbe
alarak çıkacaktır.
ALANYA EKONOMİK RAPOR 2011